Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2676

Regulamentul (CEE) nr. 2676/90 al Comisiei din 17 septembrie 1990 de stabilire a metodelor comunitare de analiză în sectorul vinurilor

OJ L 272, 3.10.1990, p. 1–192 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 171
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 171
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 192 - 383
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 107 - 298
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 107 - 298

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrogat prin 32009R0606 . Latest consolidated version: 09/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2676/oj

03/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

107


31990R2676


L 272/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2676/90 AL COMISIEI

din 17 septembrie 1990

de stabilire a metodelor comunitare de analiză în sectorul vinurilor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 822/87 al Consiliului din 16 martie 1987 privind organizarea comună a pieței vinului (1), modificat de Regulamentul (CEE) nr. 1325/90 (2), în special articolul 74,

întrucât articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 822/87 prevede adoptarea unor metode de analiză pentru stabilirea compoziției produselor menționate în articolul 1 din regulamentul respectiv și a regulilor de verificare pentru a se stabili dacă aceste produse au fost supuse unor tratamente care încalcă practicile oenologice autorizate;

întrucât Comunitatea nu a stabilit încă nivelurile maxime pentru substanțele a căror prezență arată că au fost utilizate anumite practici oenologice și nu au fost adoptate încă tabele pentru compararea datelor de analize, statele membre trebuie autorizate să hotărască aceste niveluri maxime;

întrucât articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 822/87 prevede un test analitic, care include cel puțin o evaluare a caracteristicilor vinului de calitate DOC în cauză, cum sunt prezentate în anexa la regulamentul respectiv;

întrucât verificarea indicațiilor din documentele implicând produsele respective impune introducerea de metode unitare de analiză pentru a se asigura obținerea de informații exacte și comparabile; întrucât, în consecință, aceste metode ar trebui să fie obligatorii pentru toate tranzacțiile comerciale și pentru toate procedurile de verificare; întrucât, având în vedere posibilitățile limitate ale comerțului, ar trebui acceptat un număr restrâns de proceduri uzuale care permit determinarea rapidă și cu o exactitate rezonabilă a factorilor ceruți;

întrucât este util să fie reținute, pe cât posibil, metodele general recunoscute, cum ar fi cele dezvoltate în cadrul Convenției din 1954 pentru unificarea metodelor de analiză și evaluare a vinurilor, publicate în „Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins” (Culegere de metode internaționale pentru analiza vinurilor) de către Oficiul Internațional al Viei și Vinului;

întrucât metodele comunitare de analiză aplicabile vinurilor au fost stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 1108/82 al Comisiei (3); întrucât progresul științific a făcut necesară înlocuirea anumitor metode cu altele, mult mai potrivite, modificarea altora și introducerea unor metode noi, în special a celor aprobate de către Oficiul Internațional al Viei și Vinului după data regulamentului menționat anterior; întrucât, datorită numărului și complexității acestor schimbări, toate analizele ar trebui reasamblate într-un nou regulament, iar Regulamentul (CEE) nr. 1108/82 trebuie abrogat;

întrucât, pentru a se asigura comparabilitatea rezultatelor obținute prin aplicarea metodelor menționate la articolul 74 din Regulamentul (CEE) nr. 822/87, în ceea ce privește precizia, repetabilitatea și reproductibilitatea acestor rezultate, trebuie luate în considerare definițiile adoptate de Oficiul Internațional al Viei și Vinului;

întrucât, pentru a recunoaște progresul științific pe de o parte și echipamentele laboratoarelor oficiale, pe de altă parte și în scopul creșterii eficienței și profitabilității acestor laboratoare ar trebui permisă aplicarea, în anumite condiții, a metodelor automatizate de analiză; întrucât este important să se specifice că, în cazul apariției unei controverse, metodele automate nu pot înlocui metodele de referință și pe cele uzuale;

întrucât rezultatele măsurării densității prin utilizarea metodei automate bazată pe principiul oscilatorului de frecvență sunt, în ceea ce privește precizia, repetabilitatea și reproductibilitatea, cel puțin la fel de bune ca și rezultatele obținute prin metodele de determinare a densității sau greutății specifice prezentate în secțiunea 1 din anexa la prezentul regulament; întrucât, prin urmare, este indicat, în temeiul articolului 74 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 822/87, ca metoda automată să fie considerată echivalentă metodelor respective, menționate în anexa la prezentul regulament;

întrucât procedura descrisă la capitolul 25 punctul 2.2.3.3.2 din anexa la prezentul regulament privind analizarea conținutului total de bioxid de sulf din vinuri și musturi cu un conținut estimat mai mic de 50 mg/l determină o extracție mai bună a substanței respective, comparativ cu metodele descrise în capitolul 13 la punctul 13.4 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 1108/82; întrucât rezultatul este un conținut total mai mare de bioxid de sulf la produsele analizate care poate depăși, în special în cazul anumitor sucuri de struguri, limita maximă stabilită; întrucât, pentru a se evita dificultățile privind comercializarea sucului de struguri deja preparat în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament și până la intrarea în vigoare, întrucât procesele de producție sunt adaptate pentru a se obține o desulfurare mai completă a musturilor cu fermentația oprită prin adaos de alcool, trebuie permisă utilizarea pentru o perioadă tranzitorie a procedurii descrise în regulamentul menționat anterior;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru gestionarea vinului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Metodele comunitare pentru analiza vinului care fac posibilă, în contextul tranzacțiilor comerciale și al operațiunilor de control:

stabilirea compoziției produselor menționate în articolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 822/87,

verificarea produselor pentru a se constata dacă au fost supuse unor tratamente care încălcă practicile oenologice autorizate,

sunt cele prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(2)   Pentru substanțele pentru care sunt prevăzute metode de referință și metode uzuale, utilizarea metodelor de referință trebuie să prevaleze.

Articolul 2

Pentru aplicarea prezentului regulament:

(a)

repetabilitatea reprezintă valoarea sub care se situează, cu o probabilitate specificată, diferența absolută dintre rezultatele a două teste unice obținute pe material identic de testare și în condiții identice (același operator, aceeași aparatură, același laborator și un interval scurt de timp);

(b)

reproductibilitatea reprezintă valoarea sub care se situează, cu o probabilitate specificată, diferența absolută dintre rezultatele testelor unice obținute pe material identic, dar în condiții diferite (operatori diferiți, aparate diferite și/sau laboratoare diferite și/sau momente diferite).

Termenul „rezultatul unui test unic” este valoarea obținută atunci când se aplică integral și o singură dată metoda standardizată, pe o singură probă.

În cazul în care nu se stabilește altfel, probabilitatea este de 95 %.

Articolul 3

(1)   Metodele analitice automate sunt acceptate, sub responsabilitatea directorului unui laborator, cu condiția ca precizia, repetabilitatea și reproductibilitatea rezultatelor să fie cel puțin echivalente cu acelea ale rezultatelor obținute prin metodele de analiză descrise în anexă.

În cazul în care apare o controversă, metodele prezentate în anexă nu pot fi înlocuite cu metodele automate.

(2)   Metoda automată pentru determinarea densității bazată pe principiul oscilatorului de frecvență este considerată a fi echivalentă cu metodele prezentate în secțiunea 1 din anexa la prezentul regulament.

Articolul 4

Ori de câte ori se face referire la apă pentru soluție, diluare sau spălare, aceasta înseamnă apă distilată sau apă demineralizată cu o puritate echivalentă. Toate substanțele chimice trebuie să aibă calitatea unui reactiv analitic cu excepția cazului în care se precizează altfel.

Articolul 5

Regulamentul (CEE) nr. 1108/82 se abrogă.

Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (4) din regulamentul respectiv se aplică până la 31 decembrie 1990.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 1990.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 septembrie 1990.

Pentru Comisie

Ray MAC SHARRY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 27.3.1987, p. 1.

(2)  JO L 132, 23.5.1990, p. 19.

(3)  JO L 133, 14.5.1982, p. 1.


ANEXĂ

1.   DENSITATEA ȘI GREUTATEA SPECIFICĂ LA 20 °C

1.   DEFINIȚII

Densitatea reprezintă masa per unitate de volum de vin sau must la 20 °C. Se exprimă în grame pe mililitru și este reprezentată prin simbolul ρ 20 °C.

Greutatea specifică la 20 °C (sau 20 °C/20 °C densitate relativă) reprezintă raportul exprimat în număr zecimal dintre densitatea unui anumit volum de vin sau must la 20 °C și densitatea aceluiași volum de apă la aceeași temperatură. Se exprimă prin simbolul d20 °C 20 °C.

2.   PRINCIPIUL METODELOR

Densitatea și greutatea specifică la 20 °C se determină pe o probă de testare:

fie prin colorare: metoda de referință,

fie prin hidrometrie sau densimetrie, utilizând o balanță hidrostatică: metodele uzuale.

Notă

Pentru determinări foarte precise, densitatea trebuie corectată pentru efectul bioxidului de sulf utilizând formula:

ρ 20 °C = ρ′ 20 °C – 0,0006 × S

unde ρ 20 °C= densitatea corectată

ρ′ 20 °C= densitatea observată

S= cantitatea totală de bioxid de sulf, în grame per litru.

3.   TRATAREA PRELIMINARĂ A PROBEI

Dacă vinul sau mustul conțin cantități apreciabile de bioxid de carbon, acesta se elimină în cea mai mare parte prin agitarea a 250 ml de vin într-un balon de 1 litru sau prin filtrarea la presiune redusă prin 2 g de vată plasată într-un tub prelungitor.

4.   METODA DE REFERINȚĂ

4.1.   Aparatura

Echipament de laborator normal, în special:

4.1.1.   Un picnometru Pyrex (1) cu o capacitate de aproximativ 100 ml, cu un termometru detașabil cu îmbinare din sticlă șlefuită, calibrat în zecimi de grad, de la 10 ° la 30 °C (figura 1). Termometrul trebuie să fie standardizat.

Image

Picnometrul are un tub lateral de 25 mm lungime și un diametru interior de maxim 1 mm, care se termină printr-o îmbinare conică șlefuită. Acest tub poate fi etanșat cu un „dop rezervor” format dintr-un tub conic de legătură din sticlă șlefuită și terminat cu o secțiune ascuțită. Dopul folosește drept cameră de expansiune.

Cele două îmbinări șlefuite ale aparatului se pregătesc cu atenție deosebită.

4.1.2.   Un recipient tară cu același volum exterior (sub 1 ml, cu aproximație) și cu masa egală cu a picnometrului umplut cu un lichid cu densitatea 1,01 (soluție de clorură de sodiu 2,0 %/m/v).

Un recipient izolat termic, bine ajustat pe corpul picnometrului.

4.1.3.   O balanță cu două talere cu o plajă de cel puțin 300 g și cu o sensibilitate de 0,1 mg

sau

o balanță cu un taler cu o plajă de cel puțin 200 g și cu o sensibilitate de 0,1 mg.

4.2.   Calibrarea picnometrului

Calibrarea picnometrului implică determinarea următoarelor caracteristici:

tara picnometrului vid,

volumul picnometrului la 20 °C,

masa picnometrului umplut cu apă la 20 °C.

4.2.1.   Metoda utilizării balanței cu două talere

Recipientul tară fiind așezat pe talerul stâng al balanței iar picnometrul, curat, uscat și prevăzut cu „dopul rezervor” pe talerul drept, se realizează echilibrarea prin adăugarea de greutăți pe talerul pe care se află picnometrul: se notează cu p grame.

Se umple picnometrul cu apă distilată la temperatura ambiantă și se fixează termometrul; se șterge picnometrul pentru a-l usca și se așează în recipientul izolat termic. Se amestecă prin rotirea recipientului până când temperatura arătată de termometru este constantă. Se reglează cu atenție nivelul, până la nivelul superior al marginii tubului lateral. Se usucă prin tamponare tubul lateral și se așează dopul; se citește temperatura t °C, corectând-o pentru eventuala imprecizie a scalei termometrului. Se cântărește picnometrul umplut cu apă și se notează greutatea p', în grame, necesară stabilirii echilibrului.

Calculare (2):

Tararea picnometrului vid:

tara picnometrului vid = p + m,

unde m= masa aerului conținut în picnometru,

m= 0,0012 (p – p′).

Volumul la 20 °C:

V 20 °C = (p + m - p′) · F t,

unde Ft = un factor luat din tabelul 1 pentru temperatura t °C.

V 20 °C trebuie să fie cunoscut în intervalul ± 0,001 ml.

Masa apei la 20 °C:

M 20 °C = 0,998203 V 20 °C,

unde 0,998203 este densitatea apei la 20 °C.

4.2.2.   Metoda utilizării balanței cu un taler

Se determină:

masa picnometrului curat și uscat: P,

masa picnometrului umplut cu apă la i °C, urmând metoda descrisă la punctul 4.2.1 de mai sus: se notează cu P 1,

masa tarei: T 0.

Calculare (3):

Tararea picnometrului vid:

tara picnometrului vid = P – m,

unde m= masa aerului din picnometru,

m= 0,0012 (P 1 – P).

Volumul la 20 °C:

V 20 °C = [P1 – (Pm)] × Ft

unde Ft = un factor luat din tabelul 1 pentru temperatura t °C.

Volumul la 20 °C trebuie să fie cunoscut în intervalul ± 0,001 ml.

Masa apei la 20 °C:

M 20 °C = 0,998203 V 20 °C,

unde 0,998203 este densitatea apei la 20 °C.

4.3.   Metoda de determinare (3)

4.3.1.   Metoda utilizării balanței cu două talere

Se umple picnometrul cu proba de testare pregătită conform procedurii de la punctul 4.2.1 de mai sus.

p″ este greutatea în grame necesară stabilirii echilibrului la t °C.

Masa lichidului conținut în picnometru = p + m – p″.

Densitatea aparentă la t °C:

Formula

Se calculează densitatea la 20 °C utilizând unul din tabelele de corecție prezentate mai jos, în conformitate cu natura lichidului măsurat: vin sec (tabelul II), must natural sau concentrat (tabelul III), vin dulce (tabelul IV).

Greutatea specifică a vinului 20 °C/20 °C se calculează prin împărțirea la 0,998203 a greutății lui la 20 °C.

4.3.2.   Metoda utilizării balanței cu un taler (3)

Se cântărește recipientul tară și se notează masa cu T.

Se calculează dT = T 1 – T 0.

Masa picnometrului vid în momentul măsurării = P – m + dT.

Se cântărește picnometrul umplut cu proba de testare, urmându-se procedura descrisă la punctul 4.2.1 de mai sus. Se notează masa la t °C cu P 2.

Masa lichidului din picnometru la t °C = P 2 – (Pm + dT)

Densitatea aparentă la t °C:

Formula

Se calculează densitatea la 20 °C a lichidului testat (vin sec, must natural sau concentrat sau vin dulce) în conformitate cu punctul 4.3.1 de mai sus.

Greutatea specifică a vinului 20 °C/20 °C se calculează prin împărțirea densității, la temperatura de 20 °C, la 0,998203.

4.3.3.   Repetabilitatea determinărilor de densitate

 

pentru vinuri seci și demidulci: r = 0,00010,

 

și pentru vinuri dulci: r = 0,00018.

4.3.4.   Reproductibilitatea determinărilor de densitate:

 

pentru vinuri seci și demidulci: R = 0,00037,

 

și pentru vinuri dulci: R = 0,00045.

5.   METODE UZUALE

5.1.   Hidrometria

5.1.1.   Aparatura

5.1.1.1.   Hidrometrul

Hidrometrele trebuie să fie conforme cu standardele ISO în ceea ce privește dimensiunile și gradarea.

Trebuie să aibă un balon cilindric și o tijă cu secțiune transversală circulară cu un diametru de minim 3 mm. Pentru vinurile seci hidrometrele trebuie să fie gradate de la 0,983-1,003 cu gradații la fiecare 0,0010 și 0,0002. Fiecare gradație la 0,0010 trebuie separată de gradația următoare cu cel puțin 5 mm. Pentru măsurarea densității vinurilor dezalcoolizate, a vinurilor dulci și a musturilor se utilizează un set de cinci hidrometre gradate de la 1,000-1,030, 1,030-1,060, 1,060-1,090, 1,090-1,120 și 1,120-1,150. Hidrometrele se gradează în densități, la 20 °C, cu gradație la cel puțin fiecare 0,0010 și 0,0005, fiecare gradație la 0,0010 fiind separată de gradația următoare cu cel puțin 3 mm.

Hidrometrele se gradează astfel încât să poată fi citite „pe vârful meniscului”. Se indică gradația în densitate sau greutatea specifică la 20 °C, precum și cifrele de pe vârful meniscului fie pe scala gradată, fie pe o bandă de hârtie închisă în balon. Hidrometrele se calibrează de către o agenție autorizată.

5.1.1.2.   Un termometru calibrat, gradat la intervale minime de 0,5 °C.

5.1.1.3.   Un cilindru pentru măsurat cu diametrul interior de minim 36 mm și cu înălțimea de 320 mm, ținut în poziție verticală de un suport cu șuruburi de reglaj.

5.1.2.   Metoda de lucru

5.1.2.1.   Metoda de determinare

Se toarnă 250 ml din proba de testare pregătită în conformitate cu punctul 5.1.1.3 de mai sus în cilindrul gradat și se introduc termometrul și hidrometrul. Se citește temperatura după un minut de la amestecarea probei în vederea uniformizării temperaturii. După încă un minut se ia termometrul și se citește densitatea aparentă la t °C de pe hidrometru.

Densitatea aparentă la t °C se corectează apoi la 20 °C utilizând tabelele pentru vinurile seci (tabelul V), musturi (tabelul VI) sau vinuri cu conținut de zahăr (tabelul VII).

Greutatea specifică a vinului 20 °C/20 °C se calculează prin împărțirea la 0,998203 a densității la 20 °C.

5.2.   Densimetria prin utilizarea unei balanțe hidrostatice

5.2.1.   Aparatura

5.2.1.1.   Balanță hidrostatică cu o capacitate maximă de cel puțin 100 g și o sensibilitate de 0,1 mg.

Sub ambele talere ale balanței se fixează plutitoare din sticlă Pyrex identice, cu un volum de cel puțin 20 ml, cu ajutorul unui fir având diametrul de maxim 0,1 mm.

Flotorul suspendat sub talerul drept trebuie să poată fi introdus într-un cilindru gradat, cu marcaj pentru nivel. Cilindrul gradat trebuie să aibă un diametru interior cu cel puțin 6 mm mai mare decât al flotorului. Flotorul trebuie să poată fi ținut complet în volumul cilindrului gradat, mai jos de marcaj; suprafața lichidului măsurat trebuie să fie străpunsă doar de firul de suport. Temperatura lichidului din cilindrul gradat se determină cu un termometru gradat din 0,2 °C în 0,2 °C.

5.2.1.2.   Se poate utiliza, de asemenea, o balanță hidrostatică cu un singur taler.

5.2.2.   Metoda de lucru

5.2.2.1.   Standardizarea balanței hidrostatice

Cu cele două plutitoare în aer, se stabilizează balanța prin plasarea de greutăți pe talerul drept. Se notează masa p a greutăților adăugate.

Se umple cilindrul gradat cu apă pură până la marcaj și se citește temperatura t °C după agitare și după ce a fost lăsată să stea două sau trei minute.

Se reechilibrează balanța prin adăugarea de greutăți pe talerul drept. Se notează masa acestora cu p′.

Volumul flotorului la 20 °C este dat de:

V 20 °C = (p′p)(F + 0,0012)

unde F este factorul din tabelul I pentru temperatura t °C.

p și V 20 °C sunt caracteristicile flotorului.

5.2.2.2.   Metoda de determinare

Flotorul din partea dreaptă se scufundă în cilindrul gradat, umplut până la marcaj cu vin (sau must). Se citește temperatura t °C a vinului (sau mustului) și se notează masa p′ necesară reechilibrării balanței.

Densitatea aparentă ρ t este dată deFormula

Densitatea se corectează la 20 °C utilizând unul din tabelele II, III sau IV, dacă flotorul este din sticlă Pyrex.

6.   EXEMPLU DE CALCULARE A DENSITĂȚII LA 20 °C ȘI A GREUTĂȚII SPECIFICE LA 20 °C/20 °C (METODA DE REFERINȚĂ)

6.1.   Picnometria prin utilizarea balanței cu două talere

6.1.1.   Standardizarea picnometrului

1.   Cântărirea picnometrului curat și uscat:

Tara= picnometrul + p

p= 104,9454 g

2.   Cântărirea picnometrului umplut cu apă la t °C:

Tara= picnometrul + apă + p′

p′= 1,2396 g la t = 20,5 °C

3.   Calcularea masei aerului din picnometru:

m= 0,0012(pp′)

m= 0,0012(104,9454 – 1,2396)

m= 0,1244 g

4.   Valori caracteristice care trebuie reținute:

Tara picnometrului vid, p + m:

p + m= 104,9454 + 0,1244

p + m= 105,0698 g

Volumul la 20 °C = F(p + m – p′)t °C

F 20,5 °C= 1,001900

V 20 °C= (105,0698 – 1,2396) × 1,001900

V 20 °C= 104,0275 ml

Masa apei la 20 °C =

M 20 °C= V 20 °C · 0,998203

M 20 °C= 103,8405 g

6.1.2.   Determinarea densității și a greutății specifice la 20 °C/20 °C la vinul sec

ρ″ = 1,2622 la 17,80 °C

Formula

ρ 17,80 °C = 0,99788 g/ml

Tabelul II permite calcularea ρ 20 °C din ρ t °C pe baza raportului:

Formula

Pentru t = 17,80 °C și pentru tăria alcoolică de 11 % vol. c = 0,54.

Formula

ρ20 °C = 0,99734 g/ml

Formula

6.2.   Picnometria prin utilizarea balanței cu un singur taler

6.2.1.   Standardizarea picnometrului

1.   Cântărirea picnometrului curat și uscat:

P = 67,7913 g

2.   Cântărirea picnometrului umplut cu apă la t °C:

P 1 = 169,2715 la 21,65 °C

3.   Masa aerului conținut de picnometru

m= 0,0012(P 1P)

m= 0,0012 × 101,4802

m= 0,1218 g

4.   Valori caracteristice care trebuie reținute:

Tara picnometrului vid, P – m:

P – m= 67,7913 – 0,1218

P – m= 67,6695 g

Volumul la 20 °C = [P 1 – (P – m)]Ft °C

F 21,65 °C= 1,002140

V 20 °C= 1,002140 (169,2715 – 67,6695)

V 20 °C= 101,8194 ml

Masa apei la 20 °C:

M 20 °C= V 20 °C × 0,998203

M 20 °C= 101,6364 g

Masa sticlei tarate, T o:

T o = 171,9160 g

6.2.2.   Determinarea densității și a greutății specifice la 20 °C la vinul sec

Tt = 171,9178 g

dT = 171,9178 – 171,9160 = 0,0018 g

Pm + dT = 67,6695 + 0,0018 = 67,6713 g

P 2 = 169,2799 la 18 °C

Formula

ρ 18 °C = 0,99793 g/ml

Tabelul II permite calcularea lui ρ 20 °C pe baza raportului:

Formula

Pentru t = 18 °C și o tărie alcoolică de 11 % vol., c = 0,49.

Formula

ρ20 °C = 0,99744 g/ml

Formula

TABELUL I

Factorii F de multiplicare a masei de apă conținută în picnometrul Pyrex la t °C, pentru calcularea volumului picnometrului la 20 °C

t °C

F

t °C

F

t °C

F

t °C

F

t °C

F

t °C

F

t °C

F

10,0

1,000398

13,0

1,000691

16,0

1,001097

19,0

1,001608

22,0

1,002215

25,0

1,002916

28,0

1,003704

,1

1,000406

,1

1,000703

,1

1,001113

,1

1,001627

,1

1,002238

,1

1,002941

,1

1,003731

,2

1,000414

,2

1,000714

,2

1,001128

,2

1,001646

,2

1,002260

,2

1,002966

,2

1,003759

,3

1,000422

,3

1,000726

,3

1,001144

,3

1,001665

,3

1,002282

,3

1,002990

,3

1,003787

,4

1,000430

,4

1,000738

,4

1,001159

,4

1,001684

,4

1,002304

,4

1,003015

,4

1,003815

10,5

1,000439

13,5

1,000752

16,5

1,001175

19,5

1,001703

22,5

1,002326

25,5

1,003041

28,5

1,003843

,6

1,000447

,6

1,000764

,6

1,001191

,6

1,001722

,6

1,002349

,6

1,003066

,6

1,003871

,7

1,000456

,7

1,000777

,7

1,001207

,7

1,001741

,7

1,002372

,7

1,003092

,7

1,003899

,8

1,000465

,8

1,000789

,8

1,001223

,8

1,001761

,8

1,002394

,8

1,003117

,8

1,003928

,9

1,000474

,9

1,000803

,9

1,001239

,9

1,001780

,9

1,002417

,9

1,003143

,9

1,003956

11,0

1,000483

14,0

1,000816

17,0

1,001257

20,0

1,001800

23,0

1,002439

26,0

1,003168

29,0

1,003984

,1

1,000492

,1

1,000829

,1

1,001273

,1

1,001819

,1

1,002462

,1

1,003194

,1

1,004013

,2

1,000501

,2

1,000842

,2

1,001290

,2

1,001839

,2

1,002485

,2

1,003222

,2

1,004042

,3

1,000511

,3

1,000855

,3

1,001306

,3

1,001859

,3

1,002508

,3

1,003247

,3

1,004071

,4

1,000520

,4

1,000868

,4

1,001323

,4

1,001880

,4

1,002531

,4

1,003273

,4

1,004099

11,5

1,000530

14,5

1,000882

17,5

1,001340

20,5

1,001900

23,5

1,002555

26,5

1,003299

29,5

1,004128

,6

1,000540

,6

1,000895

,6

1,001357

,6

1,001920

,6

1,002578

,6

1,003326

,6

1,004158

,7

1,000550

,7

1,000909

,7

1,001374

,7

1,001941

,7

1,002602

,7

1,003352

,7

1,004187

,8

1,000560

,8

1,000923

,8

1,001391

,8

1,001961

,8

1,002625

,8

1,003379

,8

1,004216

,9

1,000570

,9

1,000937

,9

1,001409

,9

1,001982

,9

1,002649

,9

1,003405

,9

1,004245

12,0

1,000580

15,0

1,000951

18,0

1,001427

21,0

1,002002

24,0

1,002672

27,0

1,003432

30,0

1,004275

,1

1,000591

,1

1,000965

,1

1,001445

,1

1,002023

,1

1,002696

,1

1,003458

 

 

,2

1,000601

,2

1,000979

,2

1,001462

,2

1,002044

,2

1,002720

,2

1,003485

 

 

,3

1,000612

,3

1,000993

,3

1,001480

,3

1,002065

,3

1,002745

,3

1,003513

 

 

,4

1,000623

,4

1,001008

,4

1,001498

,4

1,002086

,4

1,002769

,4

1,003540

 

 

12,5

1,000634

15,5

1,001022

18,5

1,001516

21,5

1,002107

24,5

1,002793

27,5

1,003567

 

 

,6

1,000645

,6

1,001037

,6

1,001534

,6

1,002129

,6

1,002817

,6

1,003594

 

 

,7

1,000656

,7

1,001052

,7

1,001552

,7

1,002151

,7

1,002842

,7

1,003621

 

 

,8

1,000668

,8

1,001067

,8

1,001570

,8

1,002172

,8

1,002866

,8

1,003649

 

 

,9

1,000679

,9

1,001082

,9

1,001589

,9

1,002194

,9

1,002891

,9

1,003676

 

 

TABELUL II

Corecția c de temperatură a densității vinurilor seci dezalcoolizate, măsurată cu un picnometru din sticlă Pyrex la t °C pentru exprimarea rezultatului la 20 °C

Formula

– dacă t °C este sub 20 °C

+dacă t °C este peste 20 °C


 

 

Tării alcoolice

0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Temperatura (°C)

10

1,59

1,64

1,67

1,71

1,77

1,84

1,91

2,01

2,11

2,22

2,34

2,46

2,60

2,73

2,88

3,03

3,19

3,35

3,52

3,70

3,87

4,06

4,25

4,44

11

1,48

1,53

1,56

1,60

1,64

1,70

1,77

1,86

1,95

2,05

2,16

2,27

2,38

2,51

2,63

2,77

2,91

3,06

3,21

3,36

3,53

3,69

3,86

4,03

12

1,36

1,40

1,43

1,46

1,50

1,56

1,62

1,69

1,78

1,86

1,96

2,05

2,16

2,27

2,38

2,50

2,62

2,75

2,88

3,02

3,16

3,31

3,46

3,61

13

1,22

1,26

1,28

1,32

1,35

1,40

1,45

1,52

1,59

1,67

1,75

1,83

1,92

2,01

2,11

2,22

2,32

2,44

2,55

2,67

2,79

2,92

3,05

3,18

14

1,08

1,11

1,13

1,16

1,19

1,23

1,27

1,33

1,39

1,46

1,52

1,60

1,67

1,75

1,84

1,93

2,03

2,11

2,21

2,31

2,42

2,52

2,63

2,74

15

0,92

0,96

0,97

0,99

1,02

1,05

1,09

1,13

1,19

1,24

1,30

1,36

1,42

1,48

1,55

1,63

1,70

1,78

1,86

1,95

2,03

2,12

2,21

2,30

16

0,76

0,79

0,80

0,81

0,84

0,86

0,89

0,93

0,97

1,01

1,06

1,10

1,16

1,21

1,26

1,32

1,38

1,44

1,51

1,57

1,64

1,71

1,78

1,85

17

0,59

0,61

0,62

0,63

0,65

0,67

0,69

0,72

0,75

0,78

0,81

0,85

0,88

0,95

0,96

1,01

1,05

1,11

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

18

0,40

0,42

0,42

0,43

0,44

0,46

0,47

0,49

0,51

0,53

0,55

0,57

0,60

0,63

0,65

0,68

0,71

0,74

0,77

0,81

0,84

0,87

0,91

0,94

19

0,21

0,21

0,22

0,22

0,23

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,32

0,33

0,34

0,36

0,37

0,39

0,41

0,42

0,44

0,46

0,47

20

21

0,21

0,22

0,22

0,23

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,34

0,36

0,37

0,38

0,40

0,41

0,43

0,44

0,46

0,48

22

0,44

0,45

0,46

0,47

0,48

0,49

0,51

0,52

0,54

0,56

0,59

0,61

0,63

0,66

0,69

0,71

0,74

0,77

0,80

0,83

0,87

0,90

0,93

0,97

23

0,68

0,70

0,71

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,83

0,86

0,90

0,93

0,96

1,00

1,03

1,08

1,13

1,17

1,22

1,26

1,31

1,37

1,41

1,46

24

0,93

0,96

0,97

0,99

1,01

1,03

1,06

1,10

1,13

1,18

1,22

1,26

1,31

1,36

1,41

1,47

1,52

1,58

1,64

1,71

1,77

1,84

1,90

1,97

25

1,19

1,23

1,25

1,27

1,29

1,32

1,36

1,40

1,45

1,50

1,55

1,61

1,67

1,73

1,80

1,86

1,93

2,00

2,08

2,16

2,24

2,32

2,40

2,48

26

1,47

1,51

1,53

1,56

1,59

1,62

1,67

1,72

1,77

1,83

1,90

1,96

2,03

2,11

2,19

2,27

2,35

2,44

2,53

2,62

2,72

2,81

2,91

3,01

27

1,75

1,80

1,82

1,85

1,89

1,93

1,98

2,04

2,11

2,18

2,25

2,33

2,41

2,50

2,59

2,68

2,78

2,88

2,98

3,09

3,20

3,31

3,42

3,53

28

2,04

2,10

2,13

2,16

2,20

2,25

2,31

2,38

2,45

2,53

2,62

2,70

2,80

2,89

3,00

3,10

3,21

3,32

3,45

3,57

3,69

3,82

3,94

4,07

29

2,34

2,41

2,44

2,48

2,53

2,58

2,65

2,72

2,81

2,89

2,99

3,09

3,19

3,30

3,42

3,53

3,65

3,78

3,92

4,05

4,19

4,33

4,47

4,61

30

2,66

2,73

2,77

2,81

2,86

2,92

3,00

3,08

3,17

3,27

3,37

3,48

3,59

3,72

3,84

3,97

4,11

4,25

4,40

4,55

4,70

4,85

4,92

5,17

Notă Tabelul poate fi utilizat pentru transformarea greutății specifice d20 20 în greutate specifică d20 20.

TABELUL III

Corecția c de temperatură a densității musturilor naturale și concentrate măsurate cu un picnometru din sticlă Pyrex la t °C pentru exprimarea rezultatului la 20 °C

Formula

– dacă t °C este sub 20 °C

+ dacă t °C este peste 20 °C


 

 

Densități

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

Temperatura ( °C)

10o

2,31

2,48

2,66

2,82

2,99

3,13

3,30

3,44

3,59

3,73

3,88

4,01

4,28

4,52

4,76

4,98

5,18

5,42

5,56

5,73

5,90

6,05

11o

2,12

2,28

2,42

2,57

2,72

2,86

2,99

3,12

3,25

3,37

3,50

3,62

3,85

4,08

4,29

4,48

4,67

4,84

5,00

5,16

5,31

5,45

12o

1,92

2,06

2,19

2,32

2,45

2,58

2,70

2,82

2,94

3,04

3,15

3,26

3,47

3,67

3,85

4,03

4,20

4,36

4,51

4,65

4,78

4,91

13o

1,72

1,84

1,95

2,06

2,17

2,27

2,38

2,48

2,58

2,69

2,78

2,88

3,05

3,22

3,39

3,55

3,65

3,84

3,98

4,11

4,24

4,36

14o

1,52

1,62

1,72

1,81

1,90

2,00

2,09

2,17

2,26

2,34

2,43

2,51

2,66

2,82

2,96

3,09

3,22

3,34

3,45

3,56

3,67

3,76

15o

1,28

1,36

1,44

1,52

1,60

1,67

1,75

1,82

1,89

1,96

2,04

2,11

2,24

2,36

2,48

2,59

2,69

2,79

2,88

2,97

3,03

3,10

16o

1,05

1,12

1,18

1,25

1,31

1,37

1,43

1,49

1,55

1,60

1,66

1,71

1,81

1,90

2,00

2,08

2,16

2,24

2,30

2,37

2,43

2,49

17o

0,80

0,86

0,90

0,95

1,00

1,04

1,09

1,13

1,18

1,22

1,26

1,30

1,37

1,44

1,51

1,57

1,62

1,68

1,72

1,76

1,80

1,84

18o

0,56

0,59

0,62

0,66

0,68

0,72

0,75

0,77

0,80

0,83

0,85

0,88

0,93

0,98

1,02

1,05

1,09

1,12

1,16

1,19

1,21

1,24

19o

0,29

0,31

0,32

0,34

0,36

0,37

0,39

0,40

0,42

0,43

0,44

0,45

0,48

0,50

0,52

0,54

0,56

0,57

0,59

0,60

0,61

0,62

20o

21o

0,29

0,30

0,32

0,34

0,35

0,37

0,38

0,40

0,41

0,42

0,44

0,46

0,48

0,50

0,53

0,56

0,58

0,59

0,60

0,61

0,62

0,62

22o

0,58

0,61

0,64

0,67

0,70

0,73

0,76

0,79

0,81

0,84

0,87

0,90

0,96

1,00

1,05

1,09

1,12

1,15

1,18

1,20

1,22

1,23

23o

0,89

0,94

0,99

1,03

1,08

1,12

1,16

1,20

1,25

1,29

1,33

1,37

1,44

1,51

1,57

1,63

1,67

1,73

1,77

1,80

1,82

1,84

24o

1,20

1,25

1,31

1,37

1,43

1,49

1,54

1,60

1,66

1,71

1,77

1,82

1,92

2,01

2,10

2,17

2,24

2,30

2,36

2,40

2,42

2,44

25o

1,51

1,59

1,66

1,74

1,81

1,88

1,95

2,02

2,09

2,16

2,23

2,30

2,42

2,53

2,63

2,72

2,82

2,89

2,95

2,99

3,01

3,05

26o

1,84

1,92

2,01

2,10

2,18

2,26

2,34

2,42

2,50

2,58

2,65

2,73

2,87

3,00

3,13

3,25

3,36

3,47

3,57

3,65

3,72

3,79

27o

2,17

2,26

2,36

2,46

2,56

2,66

2,75

2,84

2,93

3,01

3,10

3,18

3,35

3,50

3,66

3,80

3,93

4,06

4,16

4,26

4,35

4,42

28o

2,50

2,62

2,74

2,85

2,96

3,07

3,18

3,28

3,40

3,50

3,60

3,69

3,87

4,04

4,21

4,36

4,50

4,64

4,75

4,86

4,94

5,00

29o

2,86

2,98

3,10

3,22

3,35

3,47

3,59

3,70

3,82

3,93

4,03

4,14

4,34

4,53

4,72

4,89

5,05

5,20

5,34

5,46

5,56

5,64

30o

3,20

3,35

3,49

3,64

3,77

3,91

4,05

4,17

4,30

4,43

4,55

4,67

4,90

5,12

5,39

5,51

5,68

5,84

5,96

6,08

6,16

6,22

Notă Tabelul poate fi utilizat pentru transformarea greutății specifice d20 t în greutate specifică d20 20.

TABELUL IV

Corecția c de temperatură a densității vinurilor cu 13 % vol. și mai mult, cu conținut de zahăr rezidual, măsurată cu un picnometru din sticlă Pyrex la t °C pentru exprimarea rezultatului la 20 °C

Formula

– dacă t °C este sub 20 °C

+ dacă t °C este peste 20 °C


 

 

Vinuri cu 13 % vol.

Vinuri cu 15 % vol.

Vinuri cu 17 % vol.

Densități

Densități

Densități

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

Temperatura (°C)

10o

2,36

2,71

3,06

3,42

3,72

3,96

4,32

2,64

2,99

3,36

3,68

3,99

4,30

4,59

2,94

3,29

3,64

3,98

4,29

4,60

4,89

11o

2,17

2,49

2,80

2,99

3,39

3,65

3,90

2,42

2,73

3,05

3,34

3,63

3,89

4,15

2,69

3,00

3,32

3,61

3,90

4,16

4,41

12o

1,97

2,25

2,53

2,79

3,05

3,29

3,52

2,19

2,47

2,75

3,01

3,27

3,51

3,73

2,42

2,70

2,98

3,24

3,50

3,74

3,96

13o

1,78

2,02

2,25

2,47

2,69

2,89

3,09

1,97

2,21

2,44

2,66

2,87

3,08

3,29

2,18

2,42

2,64

2,87

3,08

3,29

3,49

14o

1,57

1,78

1,98

2,16

2,35

2,53

2,70

1,74

1,94

2,14

2,32

2,52

2,69

2,86

1,91

2,11

2,31

2,50

2,69

2,86

3,03

15o

1,32

1,49

1,66

1,82

1,97

2,12

2,26

1,46

1,63

1,79

1,95

2,10

2,25

2,39

1,60

1,77

1,93

2,09

2,24

2,39

2,53

16o

1,08

1,22

1,36

1,48

1,61

1,73

1,84

1,18

1,32

1,46

1,59

1,71

1,83

1,94

1,30

1,44

1,58

1,71

1,83

1,95

2,06

17o

0,83

0,94

1,04

1,13

1,22

1,31

1,40

0,91

1,02

1,12

1,21

1,30

1,39

1,48

1,00

1,10

1,20

1,30

1,39

1,48

1,56

18o

0,58

0,64

0,71

0,78

0,84

0,89

0,95

0,63

0,69

0,76

0,83

0,89

0,94

1,00

0,69

0,75

0,82

0,89

0,95

1,00

1,06

19o

0,30

0,34

0,37

0,40

0,43

0,46

0,49

0,33

0,37

0,40

0,43

0,46

0,49

0,52

0,36

0,39

0,42

0,46

0,49

0,52

0,54

20o

21o

0,30

0,33

0,36

0,40

0,43

0,46

0,49

0,33

0,36

0,39

0,43

0,46

0,49

0,51

0,35

0,39

0,42

0,45

0,48

0,51

0,54

22o

0,60

0,67

0,73

0,80

0,85

0,91

0,98

0,65

0,72

0,78

0,84

0,90

0,96

1,01

0,71

0,78

0,84

0,90

0,96

1,01

1,07

23o

0,93

1,02

1,12

1,22

1,30

1,39

1,49

1,01

1,10

1,20

1,29

1,38

1,46

1,55

1,10

1,19

1,29

1,38

1,46

1,55

1,63

24o

1,27

1,39

1,50

1,61

1,74

1,84

1,95

1,37

1,49

1,59

1,72

1,84

1,95

2,06

1,48

1,60

1,71

1,83

1,95

2,06

2,17

25o

1,61

1,75

1,90

2,05

2,19

2,33

2,47

1,73

1,87

2,02

2,17

2,31

2,45

2,59

1,87

2,01

2,16

2,31

2,45

2,59

2,73

26o

1,94

2,12

2,29

2,47

2,63

2,79

2,95

2,09

2,27

2,44

2,62

2,78

2,94

3,10

2,26

2,44

2,61

2,79

2,95

3,11

3,26

27o

2,30

2,51

2,70

2,90

3,09

3,27

3,44

2,48

2,68

2,87

3,07

3,27

3,45

3,62

2,67

2,88

3,07

3,27

3,46

3,64

3,81

28o

2,66

2,90

3,13

3,35

3,57

3,86

4,00

2,86

3,10

3,23

3,55

3,77

3,99

4,20

3,08

3,31

3,55

3,76

3,99

4,21

4,41

29o

3,05

3,31

3,56

3,79

4,04

4,27

4,49

3,28

3,53

3,77

4,02

4,26

4,49

4,71

3,52

3,77

4,01

4,26

4,50

4,73

4,95

30o

3,44

3,70

3,99

4,28

4,54

4,80

5,06

3,68

3,94

4,23

4,52

4,79

5,05

5,30

3,95

4,22

4,51

4,79

5,07

5,32

5,57


 

 

Vinuri 19 % vol.

Vinuri 21 % vol.

Densități

Densități

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

Temperatura (°C)

10o

3,27

3,62

3,97

4,30

4,62

4,92

5,21

3,62

3,97

4,32

4,66

4,97

5,27

5,56

11o

2,99

3,30

3,61

3,90

4,19

4,45

4,70

3,28

3,61

3,92

4,22

4,50

4,76

5,01

12o

2,68

2,96

3,24

3,50

3,76

4,00

4,21

2,96

3,24

3,52

3,78

4,03

4,27

4,49

13o

2,40

2,64

2,87

3,09

3,30

3,51

3,71

2,64

2,88

3,11

3,33

3,54

3,74

3,95

14o

2,11

2,31

2,51

2,69

2,88

3,05

3,22

2,31

2,51

2,71

2,89

3,08

3,25

3,43

15o

1,76

1,93

2,09

2,25

2,40

2,55

2,69

1,93

2,10

2,26

2,42

2,57

2,72

2,86

16o

1,43

1,57

1,70

1,83

1,95

2,08

2,18

1,56

1,70

1,84

1,97

2,09

2,21

2,32

17o

1,09

1,20

1,30

1,39

1,48

1,57

1,65

1,20

1,31

1,41

1,50

1,59

1,68

1,77

18o

0,76

0,82

0,88

0,95

1,01

1,06

1,12

0,82

0,88

0,95

1,01

1,08

1,13

1,18

19o

0,39

0,42

0,45

0,49

0,52

0,55

0,57

0,42

0,46

0,49

0,52

0,55

0,58

0,61

20o

21o

0,38

0,42

0,45

0,48

0,51

0,54

0,57

0,41

0,45

0,48

0,51

0,54

0,57

0,60

22o

0,78

0,84

0,90

0,96

1,02

1,07

1,13

0,84

0,90

0,96

1,02

1,08

1,14

1,19

23o

1,19

1,28

1,38

1,47

1,55

1,64

1,72

1,29

1,39

1,48

1,57

1,65

1,74

1,82

24o

1,60

1,72

1,83

1,95

2,06

2,18

2,29

1,73

1,85

1,96

2,08

2,19

2,31

2,42

25o

2,02

2,16

2,31

2,46

2,60

2,74

2,88

2,18

2,32

2,47

2,62

2,76

2,90

3,04

26o

2,44

2,62

2,79

2,96

3,12

3,28

3,43

2,53

2,81

2,97

3,15

3,31

3,47

3,62

27o

2,88

3,08

3,27

3,42

3,66

3,84

4,01

3,10

3,30

3,47

3,69

3,88

4,06

4,23

28o

3,31

3,54

3,78

4,00

4,22

4,44

4,64

3,56

3,79

4,03

4,25

4,47

4,69

4,89

29o

3,78

4,03

4,27

4,52

4,76

4,99

5,21

4,06

4,31

4,55

4,80

5,04

5,27

5,48

30o

4,24

4,51

4,80

5,08

5,36

5,61

5,86

4,54

4,82

5,11

5,39

5,66

5,91

6,16

TABELUL V

Corecția c de temperatură a densității vinurilor seci și vinurilor seci dezalcoolizate, măsurată cu un picnometru obișnuit sau hidrometru la t °C pentru exprimarea rezultatului la 20 °C

Formula

– dacă t °C este sub 20 °C

+ dacă t °C este peste 20 °C


 

 

Tărie alcoolică

0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Temperatura (°C)

10o

1,45

1,51

1,55

1,58

1,64

1,70

1,78

1,88

1,98

2,09

2,21

2,34

2,47

2,60

2,75

2,90

3,06

3,22

3,39

3,57

3,75

3,93

4,12

4,31

11o

1,35

1,40

1,43

1,47

1,52

1,58

1,65

1,73

1,83

1,93

2,03

2,15

2,26

2,38

2,51

2,65

2,78

2,93

3,08

3,24

3,40

3,57

3,73

3,90

12o

1,24

1,28

1,31

1,34

1,39

1,44

1,50

1,58

1,66

1,75

1,84

1,94

2,04

2,15

2,26

2,38

2,51

2,63

2,77

2,91

3,05

3,19

3,34

3,49

13o

1,12

1,16

1,18

1,21

1,25

1,30

1,35

1,42

1,49

1,56

1,64

1,73

1,82

1,91

2,01

2,11

2,22

2,33

2,45

2,57

2,69

2,81

2,95

3,07

14o

0,99

1,03

1,05

1,07

1,11

1,14

1,19

1,24

1,31

1,37

1,44

1,52

1,59

1,67

1,75

1,84

1,93

2,03

2,13

2,23

2,33

2,44

2,55

2,66

15o

0,86

0,89

0,90

0,92

0,95

0,98

1,02

1,07

1,12

1,17

1,23

1,29

1,35

1,42

1,49

1,56

1,63

1,71

1,80

1,88

1,96

2,05

2,14

2,23

16o

0,71

0,73

0,74

0,76

0,78

0,81

0,84

0,87

0,91

0,96

0,99

1,05

1,10

1,15

1,21

1,27

1,33

1,39

1,45

1,52

1,59

1,66

1,73

1,80

17o

0,55

0,57

0,57

0,59

0,60

0,62

0,65

0,67

0,70

0,74

0,77

0,81

0,84

0,88

0,92

0,96

1,01

1,05

1,11

1,15

1,20

1,26

1,31

1,36

18o

0,38

0,39

0,39

0,40

0,41

0,43

0,44

0,46

0,48

0,50

0,52

0,55

0,57

0,60

0,62

0,65

0,68

0,71

0,74

0,78

0,81

0,85

0,88

0,91

19o

0,19

0,20

0,20

0,21

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,32

0,33

0,35

0,36

0,38

0,39

0,41

0,43

0,44

0,46

20o

21o

0,21

0,22

0,22

0,23

0,23

0,24

0,25

0,25

0,26

0,27

0,29

0,29

0,31

0,32

0,34

0,35

0,36

0,38

0,39

0,41

0,43

0,44

0,46

0,48

22o

0,43

0,45

0,45

0,46

0,47

0,49

0,50

0,52

0,54

0,56

0,58

0,60

0,63

0,65

0,68

0,71

0,73

0,77

0,80

0,83

0,86

0,89

0,93

0,96

23o

0,67

0,69

0,70

0,71

0,72

0,74

0,77

0,79

0,82

0,85

0,88

0,91

0,95

0,99

1,03

1,07

1,12

1,16

1,21

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

24o

0,91

0,93

0,95

0,97

0,99

1,01

1,04

1,07

1,11

1,15

1,20

1,24

1,29

1,34

1,39

1,45

1,50

1,56

1,62

1,69

1,76

1,82

1,88

1,95

25o

1,16

1,19

1,21

1,23

1,26

1,29

1,33

1,37

1,42

1,47

1,52

1,57

1,63

1,70

1,76

1,83

1,90

1,97

2,05

2,13

2,21

2,29

2,37

2,45

26o

1,42

1,46

1,49

1,51

1,54

1,58

1,62

1,67

1,73

1,79

1,85

1,92

1,99

2,07

2,14

2,22

2,31

2,40

2,49

2,58

2,67

2,77

2,86

2,96

27o

1,69

1,74

1,77

1,80

1,83

1,88

1,93

1,98

2,05

2,12

2,20

2,27

2,35

2,44

2,53

2,63

2,72

2,82

2,93

3,04

3,14

3,25

3,37

3,48

28o

1,97

2,03

2,06

2,09

2,14

2,19

2,24

2,31

2,38

2,46

2,55

2,63

2,73

2,83

2,93

3,03

3,14

3,26

3,38

3,50

3,62

3,75

3,85

4,00

29o

2,26

2,33

2,37

2,40

2,45

2,50

2,57

2,64

2,73

2,82

2,91

2,99

3,11

3,22

3,34

3,45

3,58

3,70

3,84

3,97

4,11

4,25

4,39

4,54

30o

2,56

2,64

2,67

2,72

2,77

2,83

2,90

2,98

3,08

3,18

3,28

3,38

3,50

3,62

3,75

3,88

4,02

4,16

4,30

4,46

4,61

4,76

4,92

5,07

Notă: Tabelul poate fi utilizat pentru convertirea greutății specificed20 t la greutatea specificăd20 20.

TABELUL VI

Corecții c de temperatură a densității musturilor naturale și concentrate, măsurată cu un picnometru obișnuit sau hidrometru la t °C pentru exprimarea rezultatului la 20 °C

Formula

– dacă t °C este sub 20 °C

+ dacă t °C este peste 20 °C


 

 

Densitatea

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

Temperatura ( °C)

10o

2,17

2,34

2,52

2,68

2,85

2,99

3,16

3,29

3,44

3,58

3,73

3,86

4,13

4,36

4,60

4,82

5,02

5,25

5,39

5,56

5,73

5,87

11o

2,00

2,16

2,29

2,44

2,59

2,73

2,86

2,99

3,12

3,24

3,37

3,48

3,71

3,94

4,15

4,33

4,52

4,69

4,85

5,01

5,15

5,29

12o

1,81

1,95

2,08

2,21

2,34

2,47

2,58

2,70

2,82

2,92

3,03

3,14

3,35

3,55

3,72

3,90

4,07

4,23

4,37

4,52

4,64

4,77

13o

1,62

1,74

1,85

1,96

2,07

2,17

2,28

2,38

2,48

2,59

2,68

2,77

2,94

3,11

3,28

3,44

3,54

3,72

3,86

3,99

4,12

4,24

14o

1,44

1,54

1,64

1,73

1,82

1,92

2,00

2,08

2,17

2,25

2,34

2,42

2,57

2,73

2,86

2,99

3,12

3,24

3,35

3,46

3,57

3,65

15o

1,21

1,29

1,37

1,45

1,53

1,60

1,68

1,75

1,82

1,89

1,97

2,03

2,16

2,28

2,40

2,51

2,61

2,71

2,80

2,89

2,94

3,01

16o

1,00

1,06

1,12

1,19

1,25

1,31

1,37

1,43

1,49

1,54

1,60

1,65

1,75

1,84

1,94

2,02

2,09

2,17

2,23

2,30

2,36

2,42

17o

0,76

0,82

0,86

0,91

0,96

1,00

1,05

1,09

1,14

1,18

1,22

1,25

1,32

1,39

1,46

1,52

1,57

1,63

1,67

1,71

1,75

1,79

18o

0,53

0,56

0,59

0,63

0,65

0,69

0,72

0,74

0,77

0,80

0,82

0,85

0,90

0,95

0,99

1,02

1,06

1,09

1,13

1,16

1,18

1,20

19o

0,28

0,30

0,31

0,33

0,35

0,36

0,38

0,39

0,41

0,42

0,43

0,43

0,46

0,48

0,50

0,52

0,54

0,55

0,57

0,58

0,59

0,60

20o

21o

0,28

0,29

0,31

0,33

0,34

0,36

0,37

0,39

0,40

0,41

0,43

0,44

0,46

0,48

0,51

0,54

0,56

0,57

0,58

0,59

0,60

0,60

22o

0,55

0,58

0,61

0,64

0,67

0,70

0,73

0,76

0,78

0,81

0,84

0,87

0,93

0,97

1,02

1,06

1,09

1,12

1,15

1,17

1,19

1,19

23o

0,85

0,90

0,95

0,99

1,04

1,08

1,12

1,16

1,21

1,25

1,29

1,32

1,39

1,46

1,52

1,58

1,62

1,68

1,72

1,75

1,77

1,79

24o

1,15

1,19

1,25

1,31

1,37

1,43

1,48

1,54

1,60

1,65

1,71

1,76

1,86

1,95

2,04

2,11

2,17

2,23

2,29

2,33

2,35

2,37

25o

1,44

1,52

1,59

1,67

1,74

1,81

1,88

1,95

2,02

2,09

2,16

2,22

2,34

2,45

2,55

2,64

2,74

2,81

2,87

2,90

2,92

2,96

26o

1,76

1,84

1,93

2,02

2,10

2,18

2,25

2,33

2,41

2,49

2,56

2,64

2,78

2,91

3,03

3,15

3,26

3,37

3,47

3,55

3,62

3,60

27o

2,07

2,16

2,26

2,36

2,46

2,56

2,65

2,74

2,83

2,91

3,00

3,07

3,24

3,39

3,55

3,69

3,82

3,94

4,04

4,14

4,23

4,30

28o

2,39

2,51

2,63

2,74

2,85

2,96

3,06

3,16

3,28

3,38

3,48

3,57

3,75

3,92

4,08

4,23

4,37

4,51

4,62

4,73

4,80

4,86

29o

2,74

2,86

2,97

3,09

3,22

3,34

3,46

3,57

3,69

3,80

3,90

4,00

4,20

4,39

4,58

4,74

4,90

5,05

5,19

5,31

5,40

5,48

30o

3,06

3,21

3,35

3,50

3,63

3,77

3,91

4,02

4,15

4,28

4,40

4,52

4,75

4,96

5,16

5,35

5,52

5,67

5,79

5,91

5,99

6,04

Notă: Tabelul poate fi utilizat pentru transformarea greutății specificed20 t în greutatea specifică d20 20.

TABELUL VII

Corecții c de temperatură a densității vinurilor cu 13 % vol. și mai mult, cu conținut de zahăr rezidual măsurate cu un picnometru obișnuit sau hidrometru la t °C pentru exprimarea rezultatului la 20 °C

Formula

– dacă t °C este sub 20 °C

+ dacă t °C este peste 20 °C


 

 

Vinuri cu 13 % vol.

Vinuri cu 15 % vol.

Vinuri cu 17 % vol.

Densități

Densități

Densități

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

Temperatura (°C)

10o

2,24

2,58

2,93

3,27

3,59

3,89

4,18

2,51

2,85

3,20

3,54

3,85

4,02

4,46

2,81

3,15

3,50

3,84

4,15

4,45

4,74

11o

2,06

2,37

2,69

2,97

3,26

3,53

3,78

2,31

2,61

2,93

3,21

3,51

3,64

4,02

2,57

2,89

3,20

3,49

3,77

4,03

4,28

12o

1,87

2,14

2,42

2,67

2,94

3,17

3,40

2,09

2,36

2,64

2,90

3,16

3,27

3,61

2,32

2,60

2,87

3,13

3,39

3,63

3,84

13o

1,69

1,93

2,14

2,37

2,59

2,80

3,00

1,88

2,12

2,34

2,56

2,78

2,88

3,19

2,09

2,33

2,55

2,77

2,98

3,19

3,39

14o

1,49

1,70

1,90

2,09

2,27

2,44

2,61

1,67

1,86

2,06

2,25

2,45

2,51

2,77

1,83

2,03

2,23

2,42

2,61

2,77

2,94

15o

1,25

1,42

1,59

1,75

1,90

2,05

2,19

1,39

1,56

1,72

1,88

2,03

2,11

2,32

1,54

1,71

1,87

2,03

2,18

2,32

2,47

16o

1,03

1,17

1,30

1,43

1,55

1,67

1,78

1,06

1,27

1,40

1,53

1,65

1,77

1,88

1,25

1,39

1,52

1,65

1,77

1,89

2,00

17o

0,80

0,90

1,00

1,09

1,17

1,27

1,36

0,87

0,98

1,08

1,17

1,26

1,35

1,44

0,96

1,06

1,16

1,26

1,35

1,44

1,52

18o

0,54

0,61

0,68

0,75

0,81

0,86

0,92

0,60

0,66

0,73

0,80

0,85

0,91

0,97

0,66

0,72

0,79

0,86

0,92

0,97

1,03

19o

0,29

0,33

0,36

0,39

0,42

0,45

0,48

0,32

0,36

0,39

0,42

0,45

0,48

0,51

0,35

0,38

0,41

0,45

0,48

0,51

0,53

20o

21o

0,29

0,32

0,35

0,39

0,42

0,45

0,47

0,32

0,35

0,38

0,42

0,45

0,48

0,50

0,34

0,38

0,41

0,44

0,47

0,50

0,53

22o

0,57

0,64

0,70

0,76

0,82

0,88

0,93

0,63

0,69

0,75

0,81

0,87

0,93

0,98

0,68

0,75

0,81

0,87

0,93

0,99

1,04

23o

0,89

0,98

1,08

1,17

1,26

1,34

1,43

0,97

1,06

1,16

1,25

1,34

1,42

1,51

1,06

1,15

1,25

1,34

1,42

1,51

1,59

24o

1,22

1,34

1,44

1,56

1,68

1,79

1,90

1,32

1,44

1,54

1,66

1,78

1,89

2,00

1,43

1,56

1,65

1,77

1,89

2,00

2,11

25o

1,61

1,68

1,83

1,98

2,12

2,26

2,40

1,66

1,81

1,96

2,11

2,25

2,39

2,52

1,80

1,94

2,09

2,24

2,39

2,52

2,66

26o

1,87

2,05

2,22

2,40

2,56

2,71

2,87

2,02

2,20

2,37

2,54

2,70

2,85

3,01

2,18

2,36

2,53

2,71

2,86

3,02

3,17

27o

2,21

2,42

2,60

2,80

3,00

3,18

3,35

2,39

2,59

2,78

2,98

3,17

3,35

3,52

2,58

2,78

2,97

3,17

3,36

3,54

3,71

28o

2,56

2,80

3,02

3,25

3,47

3,67

3,89

2,75

2,89

3,22

3,44

3,66

3,86

4,07

2,97

3,21

3,44

3,66

3,88

4,09

4,30

29o

2,93

3,19

3,43

3,66

3,91

4,14

4,37

3,16

3,41

3,65

3,89

4,13

4,36

4,59

3,40

3,66

3,89

4,13

4,38

4,61

4,82

30o

3,31

3,57

3,86

4,15

4,41

4,66

4,92

3,55

3,81

4,10

4,38

4,66

4,90

5,16

3,82

4,08

4,37

4,65

4,93

5,17

5,42


 

 

Vinuri 19 % vol.

Vinuri 21 % vol.

Densități

Densități

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

Temperatura (°C)

10o

3,14

3,48

3,83

4,17

4,48

4,78

5,07

3,50

3,84

4,19

4,52

4,83

5,12

5,41

11o

2,87

3,18

3,49

3,78

4,06

4,32

4,57

3,18

3,49

3,80

4,09

4,34

4,63

4,88

12o

2,58

2,86

3,13

3,39

3,65

3,88

4,10

2,86

3,13

3,41

3,67

3,92

4,15

4,37

13o

2,31

2,55

2,77

2,99

3,20

3,41

3,61

2,56

2,79

3,01

3,23

3,44

3,65

3,85

14o

2,03

2,23

2,43

2,61

2,80

2,96

3,13

2,23

2,43

2,63

2,81

3,00

3,16

3,33

15o

1,69

1,86

2,02

2,18

2,33

2,48

2,62

1,86

2,03

2,19

2,35

2,50

2,65

2,80

16o

1,38

1,52

1,65

1,78

1,90

2,02

2,13

1,51

1,65

1,78

1,91

2,03

2,15

2,26

17o

1,06

1,16

1,26

1,35

1,44

1,53

1,62

1,15

1,25

1,35

1,45

1,54

1,63

1,71

18o

0,73

0,79

0,85

0,92

0,98

1,03

1,09

0,79

0,85

0,92

0,98

1,05

1,10

1,15

19o

0,38

0,41

0,44

0,48

0,51

0,52

0,56

0,41

0,44

0,47

0,51

0,54

0,57

0,59

20o

21o

0,37

0,41

0,44

0,47

0,50

0,53

0,56

0,41

0,44

0,47

0,51

0,54

0,57

0,59

22o

0,75

0,81

0,87

0,93

0,99

1,04

1,10

0,81

0,88

0,94

1,00

1,06

1,10

1,17

23o

1,15

1,30

1,34

1,43

1,51

1,60

1,68

1,25

1,34

1,44

1,63

1,61

1,70

1,78

24o

1,55

1,67

1,77

1,89

2,00

2,11

2,23

1,68

1,80

1,90

2,02

2,13

2,25

2,36

25o

1,95

2,09

2,24

2,39

2,53

2,67

2,71

2,11

2,25

2,40

2,55

2,69

2,83

2,97

26o

2,36

2,54

2,71

2,89

3,04

3,20

3,35

2,55

2,73

2,90

3,07

3,22

3,38

3,54

27o

2,79

2,99

3,18

3,38

3,57

3,75

3,92

3,01

3,20

3,40

3,59

3,78

3,96

4,13

28o

3,20

3,44

3,66

3,89

4,11

4,32

4,53

3,46

3,69

3,93

4,15

4,36

4,58

4,77

29o

3,66

3,92

4,15

4,40

4,64

4,87

5,08

3,95

4,20

4,43

4,68

4,92

5,15

5,36

30o

4,11

4,37

4,66

4,94

5,22

5,46

5,71

4,42

4,68

4,97

5,25

5,53

5,77

6,02

2.   EVALUAREA PRIN REFRACTOMETRIE A CONCENTRAȚIEI DE ZAHĂR DIN MUSTUL DE STRUGURI, MUSTUL DE STRUGURI CONCENTRAT ȘI MUSTUL DE STRUGURI CONCENTRAT RECTIFICAT

1.   PRINCIPIUL METODEI

Indicele de refracție la 20 °C, exprimat fie ca valoare absolută, fie ca procent din masa de zaharoză, este dat de tabelul corespunzător pentru a furniza un mijloc de a obține concentrația de zahăr în grame per litru și în grame per kilogram pentru mustul de struguri, mustul de struguri concentrat și mustul de struguri concentrat rectificat.

2.   APARATURA

2.1.   Refractometru Abbé

Refractometrul utilizat trebuie prevăzut cu o scală care să arate:

fie un procentaj din masa de zaharoză la 0,1 %,

fie indici de refracție cu patru zecimale.

Refractometrul trebuie prevăzut cu un termometru care are o scală de la cel puțin + 15 °C la + 25 °C și cu un dispozitiv de circulare a apei care să permită efectuarea determinărilor la o temperatură de 20 °C ± 5 °C.

Instrucțiunile de folosire a instrumentului trebuie respectate cu strictețe, în special cu privire la calibrare și sursa de lumină.

3.   PREGĂTIREA PROBEI

3.1.   Must și must concentrat

Dacă este necesar, se trece mustul printr-un tifon împăturit în patru și, după ce primele picături de lichid filtrat au fost eliminate, se efectuează determinarea pe acesta.

3.2.   Must concentrat rectificat

În funcție de concentrație, se utilizează fie mustul concentrat rectificat, fie o soluție obținută prin completarea a 200 g must concentrat rectificat cu 500 g apă, toate cântăririle fiind efectuate cu exactitate.

4.   METODA DE LUCRU

Se aduce proba la o temperatură apropiată de 20 °C. Pe prisma inferioară a refractometrului se pune un volum mic din proba de testare, având grijă ca lichidul testat să acopere uniform suprafața sticlei (deoarece prismele sunt ferm presate una pe cealaltă). Determinările se realizează în conformitate cu instrucțiunile de funcționare ale instrumentului utilizat.

Se citește procentul de zaharoză din masă cu o precizie de 0,1 % sau se citește indicele de refracție cu patru zecimale.

Se realizează cel puțin două determinări pe aceeași probă pregătită.

Se notează temperatura t °C.

5.   CALCULARE

5.1.   Corecții de temperatură

5.1.1.   Instrumentele gradate în procente pe masă de zaharoză: pentru obținerea corecțiilor de temperatură se utilizează tabelul I.

5.1.2.   Instrumentele gradate în indice de refracție: se află indicele măsurat la t °C în tabelul II (coloana I) pentru a se obține valoarea corespunzătoare a procentului din masa de zaharoză la t °C. Această valoare este corectată pentru temperatură și este exprimată sub formă de concentrație la 20 °C cu ajutorul tabelului I.

5.2.   Concentrația de zahăr din must și must concentrat

Se află din tabelul II procentul din masa de zaharoză la 20 °C și se citește pe același rând concentrația de zahăr în grame pe litru și grame pe kilogram. Concentrația de zahăr este exprimată cu o zecimală, ca zahăr invertit.

5.3.   Concentrația de zahăr în mustul concentrat rectificat

Se află din tabelul III procentul din masa de zaharoză la 20 °C și se citește pe același rând concentrația de zahăr în grame pe litru și grame pe kilogram. Concentrația de zahăr este exprimată ca zahăr invertit, cu o cifră zecimală.

În cazul în care determinarea a fost efectuată pe must concentrat rectificat și diluat, rezultatul se înmulțește cu factorul de diluție.

5.4.   Indicele de refracție al mustului, mustului concentrat și mustului concentrat rectificat

Se află din tabelul II procentul din masa de zaharoză la 20 °C și se citește pe același rând indicele de refracție la 20 °C. Acest indice este exprimat cu patru zecimale.

TABELUL I

Corecții care trebuie operate când procentul de masă de zaharoză a fost determinat la o altă temperatură decât la 20 °C

Temperatura

°C

Zaharoză, în grame/100 g produs

5

10

15

20

30

40

50

60

70

75

 

Scădere

15

0,25

0,27

0,31

0,31

0,34

0,35

0,36

0,37

0,36

0,36

16

0,21

0,23

0,27

0,27

0,29

0,31

0,31

0,32

0,31

0,23

17

0,16

0,18

0,20

0,20

0,22

0,23

0,23

0,23

0,20

0,17

18

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,16

0,15

0,12

0,12

0,09

19

0,06

0,07

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,08

0,07

0,05

 

Adunare

21

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

22

0,12

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

23

0,18

0,20

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

0,22

24

0,24

0,26

0,26

0,27

0,28

0,28

0,28

0,28

0,29

0,29

25

0,30

0,32

0,32

0,34

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,37

Temperaturile nu trebuie să se abată de la 20 °C cu mai mult de ± 5 °C.

TABELUL II

Tabelul concentrațiilor de zahăr (4) din must și must concentrat în grame pe litru și grame pe kilogram, determinate cu ajutorul refractometrului gradat fie în procente din masa de zaharoză la 20 °C, fie în indice de refracție la 20 °C. Este dată, de asemenea, densitatea la 20 °C

Zaharoză

% (m/m)

Indicele de refracție la 20 °C

Densitatea la 20 °C

Zahăr

în g/l

Zahăr

în g/kg

Tăria alcoolică

% vol. la 20 °C

10.0

1.34781

1.0390

82.3

79.2

4,89

10.1

1.34798

1.0394

83.4

80.2

4,95

10.2

1.34814

1.0398

84.5

81.3

5,02

10.3

1.34830

1.0402

85.6

82.2

5,09

10.4

1.34845

1.0406

86.6

83.2

5,14

10.5

1.34860

1.0410

87.6

84.1

5,20

10.6

1.34875

1.0414

88.6

85.1

5,26

10.7

1.34890

1.0419

89.7

86.1

5,33

10.8

1.34906

1.0423

90.8

87.1

5,39

10.9

1.34921

1.0427

91.8

88.1

5,45

11.0

1.34936

1.0431

92.9

89.1

5,52

11.1

1.34952

1.0435

94.0

90.0

5,58

11.2

1.34968

1.0439

95.0

91.0

5,64

11.3

1.34984

1.0443

96.1

92.0

5,71

11.4

1.34999

1.0447

97.1

92.9

5,77

11.5

1.35015

1.0452

98.2

94.0

5,83

11.6

1.35031

1.0456

99.3

95.0

5,90

11.7

1.35046

1.0460

100.3

95.9

5,96

11.8

1.35062

1.0464

101.4

96.9

6,02

11.9

1.35077

1.0468

102.5

97.9

6,09

12.0

1.35092

1.0473

103.6

98.9

6,15

12.1

1.35108

1.0477

104.7

99.9

6,22

12.2

1.35124

1.0481

105.7

100.8

6,28

12.3

1.35140

1.0485

106.8

101.9

6,35

12.4

1.35156

1.0489

107.9

102.9

6,41

12.5

1.35172

1.0494

109.0

103.8

6,47

12.6

1.35187

1.0498

110.0

104.8

6,53

12.7

1.35203

1.0502

111.1

105.8

6,60

12.8

1.35219

1.0506

112.2

106.8

6,66

12.9

1.35234

1.0510

113.2

107.8

6,73

13.0

1.35249

1.0514

114.3

108.7

6,79

13.1

1.35266

1.0519

115.4

109.7

6,86

13.2

1.35282

1.0523

116.5

110.7

6,92

13.3

1.35298

1.0527

117.6

111.7

6,99

13.4

1.35313

1.0531

118.6

112.6

7,05

13.5

1.35329

1.0536

119.7

113.6

7,11

13.6

1.35345

1.0540

120.8

114.6

7,18

13.7

1.35360

1.0544

121.8

115.6

7,24

13.8

1.35376

1.0548

122.9

116.5

7,30

13.9

1.35391

1.0552

124.0

117.5

7,37

14.0

1.35407

1.0557

125.1

118.5

7,43

14.1

1.35424

1.0561

126.2

119.5

7,50

14.2

1.35440

1.0565

127.3

120.5

7,56

14.3

1.35456

1.0569

128.4

121.5

7,63

14.4

1.35472

1.0574

129.5

122.5

7,69

14.5

1.35488

1.0578

130.6

123.4

7,76

14.6

1.35503

1.0582

131.6

124.4

7,82

14.7

1.35519

1.0586

132.7

125.4

7,88

14.8

1.35535

1.0591

133.8

126.3

7,95

14.9

1.35551

1.0595

134.9

127.3

8,01

15.0

1.35567

1.0599

136.0

128.3

8,08

15.1

1.35583

1.0603

137.1

129.3

8,15

15.2

1.35599

1.0608

138.2

130.3

8,21

15.3

1.35615

1.0612

139.3

131.3

8,27

15.4

1.35631

1.0616

140.4

132.3

8,34

15.5

1.35648

1.0621

141.5

133.2

8,41

15.6

1.35664

1.0625

142.6

134.2

8,47

15.7

1.35680

1.0629

143.7

135.2

8,54

15.8

1.35696

1.0633

144.8

136.2

8,60

15.9

1.35712

1.0638

145.9

137.2

8,67

16.0

1.35728

1.0642

147.0

138.1

8,73

16.1

1.35744

1.0646

148.1

139.1

8,80

16.2

1.35760

1.0651

149.2

140.1

8,86

16.3

1.35776

1.0655

150.3

141.1

8,93

16.4

1.35793

1.0660

151.5

142.1

9,00

16.5

1.35809

1.0664

152.6

143.1

9,06

16.6

1.35825

1.0668

153.7

144.1

9,13

16.7

1.35842

1.0672

154.8

145.0

9,20

16.8

1.35858

1.0677

155.9

146.0

9,26

16.9

1.35874

1.0681

157.0

147.0

9,33

17.0

1.35890

1.0685

158.1

148.0

9,39

17.1

1.35907

1.0690

159.3

149.0

9,46

17.2

1.35923

1.0694

160.4

150.0

9,53

17.3

1.35939

1.0699

161.5

151.0

9,59

17.4

1.35955

1.0703

162.6

151.9

9,66

17.5

1.35972

1.0707

163.7

152.9

9,73

17.6

1.35988

1.0711

164.8

153.9

9,79

17.7

1.36004

1.0716

165.9

154.8

9,86

17.8

1.36020

1.0720

167.0

155.8

9,92

17.9

1.36036

1.0724

168.1

156.8

9,99

18.0

1.36053

1.0729

169.3

157.8

10,06

18.1

1.36070

1.0733

170.4

158.8

10,12

18.2

1.36086

1.0738

171.5

159.7

10,19

18.3

1.36102

1.0742

172.6

160.7

10,25

18.4

1.36119

1.0746

173.7

161.6

10,32

18.5

1.36136

1.0751

174.9

162.6

10,39

18.6

1.36152

1.0755

176.0

163.6

10,46

18.7

1.36169

1.0760

177.2

164.6

10,53

18.8

1.36185

1.0764

178.3

165.6

10,59

18.9

1.36201

1.0768

179.4

166.6

10,66

19.0

1.36217

1.0773

180.5

167.6

10,72

19.1

1.36234

1.0777

181.7

168.6

10,80

19.2

1.36251

1.0782

182.8

169.5

10,86

19.3

1.36267

1.0786

183.9

170.5

10,93

19.4

1.36284

1.0791

185.1

171.5

11,00

19.5

1.36301

1.0795

186.3

172.5

11,07

19.6

1.36318

1.0800

187.4

173.5

11,13

19.7

1.36335

1.0804

188.6

174.5

11,21

19.8

1.36351

1.0809

189.7

175.5

11,27

19.9

1.36367

1.0813

190.8

176.5

11,34

20.0

1.36383

1.0817

191.9

177.4

11,40

20.1

1.36400

1.0822

193.1

178.4

11,47

20.2

1.36417

1.0826

194.2

179.4

11,54

20.3

1.36434

1.0831

195.3

180.4

11,60

20.4

1.36451

1.0835

196.5

181.4

11,67

20.5

1.36468

1.0840

197.7

182.3

11,75

20.6

1.36484

1.0844

198.8

183.3

11,81

20.7

1.36501

1.0849

200.0

184.3

11,88

20.8

1.36518

1.0853

201.1

185.3

11,96

20.9

1.36534

1.0857

202.2

186.2

12,01

21.0

1.36550

1.0862

203.3

187.2

12,08

21.1

1.36568

1.0866

204.5

188.2

12,15

21.2

1.36585

1.0871

205.7

189.2

12,22

21.3

1.36601

1.0875

206.8

190.2

12,29

21.4

1.36618

1.0880

207.9

191.1

12,35

21.5

1.36635

1.0884

209.1

192.1

12,42

21.6

1.36652

1.0889

210.3

193.1

12,49

21.7

1.36669

1.0893

211.4

194.1

12,56

21.8

1.36685

1.0897

212.5

195.0

12,63

21.9

1.36702

1.0902

213.6

196.0

12,69

22.0

1.36719

1.0906

214.8

196.9

12,76

22.1

1.36736

1.0911

216.0

198.0

12,83

22.2

1.36753

1.0916

217.2

199.0

12,90

22.3

1.36770

1.0920

218.3

199.9

12,97

22.4

1.36787

1.0925

219.5

200.9

13,04

22.5

1.36804

1.0929

220.6

201.8

13,11

22.6

1.36820

1.0933

221.7

202.8

13,17

22.7

1.36837

1.0938

222.9

203.8

13,24

22.8

1.36854

1.0943

224.1

204.8

13,31

22.9

1.36871

1.0947

225.2

205.8

13,38

23.0

1.36888

1.0952

226.4

206.7

13,45

23.1

1.36905

1.0956

227.6

207.7

13,52

23.2

1.36922

1.0961

228.7

208.7

13,59

23.3

1.36939

1.0965

229.9

209.7

13,66

23.4

1.36956

1.0970

231.1

210.7

13,73

23.5

1.36973

1.0975

232.3

211.6

13,80

23.6

1.36991

1.0979

233.4

212.6

13,87

23.7

1.37008

1.0984

234.6

213.6

13,94

23.8

1.37025

1.0988

235.8

214.6

14,01

23.9

1.37042

1.0993

237.0

215.6

14,08

24.0

1.37059

1.0998

238.2

216.6

14,15

24.1

1.37076

1.1007

239.3

217.4

14,22

24.2

1.37093

1.1011

240.3

218.2

14,28

24.3

1.37110

1.1016

241.6

219.4

14,35

24.4

1.37128

1.1022

243.0

220.5

14,44

24.5

1.37145

1.1026

244.0

221.3

14,50

24.6

1.37162

1.1030

245.0

222.1

14,56

24.7

1.37180

1.1035

246.4

223.2

14,64

24.8

1.37197

1.1041

247.7

224.4

14,72

24.9

1.37214

1.1045

248.7

225.2

14,78

25.0

1.37232

1.1049

249.7

226.0

14,84

25.1

1.37249

1.1053

250.7

226.8

14,90

25.2

1.37266

1.1057

251.7

227.6

14,96

25.3

1.37283

1.1062

253.0

228.7

15,03

25.4

1.37300

1.1068

254.4

229.9

15,11

25.5

1.37317

1.1072

255.4

230.7

15,17

25.6

1.37335

1.1076

256.4

231.5

15,23

25.7

1.37353

1.1081

257.8

232.6

15,32

25.8

1.37370

1.1087

259.1

233.7

15,39

25.9

1.37387

1.1091

260.1

234.5

15,45

26.0

1.37405

1.1095

261.1

235.3

15,51

26.1

1.37423

1.1100

262.5

236.4

15,60

26.2

1.37440

1.1106

263.8

237.5

15,67

26.3

1.37457

1.1110

264.8

238.3

15,73

26.4

1.37475

1.1114

265.8

239.2

15,79

26.5

1.37493

1.1119

267.2

240.3

15,88

26.6

1.37510

1.1125

268.5

241.4

15,95

26.7

1.37528

1.1129

269.5

242.2

16,01

26.8

1.37545

1.1133

270.5

243.0

16,07

26.9

1.37562

1.1138

271.8

244.1

16,15

27.0

1.37580

1.1144

273.2

245.2

16,23

27.1

1.37598

1.1148

274.2

246.0

16,29

27.2

1.37615

1.1152

275.2

246.8

16,35

27.3

1.37632

1.1157

276.5

247.9

16,43

27.4

1.37650

1.1163

277.9

249.0

16,51

27.5

1.37667

1.1167

278.9

249.8

16,57

27.6

1.37685

1.1171

279.9

250.6

16,63

27.7

1.37703

1.1176

281.3

251.6

16,71

27.8

1.37721

1.1182

282.6

252.7

16,79

27.9

1.37739

1.1186

283.6

253.5

16,85

28.0

1.37757

1.1190

284.6

254.3

16,91

28.1

1.37775

1.1195

286.0

255.4

16,99

28.2

1.37793

1.1201

287.3

256.5

17,07

28.3

1.37810

1.1205

288.3

257.3

17,13

28.4

1.37828

1.1209

289.3

258.1

17,19

28.5

1.37846

1.1214

290.7

259.2

17,27

28.6

1.37863

1.1220

292.0

260.3

17,35

28.7

1.37881

1.1224

293.0

261.0

17,41

28.8

1.37899

1.1228

294.0

261.8

17,47

28.9

1.37917

1.1233

295.3

262.9

17,55

29.0

1.37935

1.1239

296.7

264.0

17,63

29.1

1.37953

1.1244

298.1

265.1

17,71

29.2

1.37971

1.1250

299.4

266.1

17,79

29.3

1.37988

1.1254

300.4

266.9

17,85

29.4

1.38006

1.1258

301.4

267.7

17,91

29.5

1.38024

1.1263

302.8

268.8

17,99

29.6

1.38042

1.1269

304.1

269.9

18,07

29.7

1.38060

1.1273

305.1

270.6

18,13

29.8

1.38078

1.1277

306.1

271.4

18,19

29.9

1.38096

1.1282

307.4

272.5

18,26

30.0

1.38114

1.1288

308.8

273.6

18,35

30.1

1.38132

1.1293

310.0

274.5

18,42

30.2

1.38150

1.1298

311.2

275.5

18,49

30.3

1.38168

1.1302

312.4

276.4

18,56

30.4

1.38186

1.1307

313.6

277.3

18,63

30.5

1.38204

1.1312

314.8

278.3

18,70

30.6

1.38222

1.1317

316.0

279.2

18,77

30.7

1.38240

1.1322

317.2

280.2

18,85

30.8

1.38258

1.1327

318.4

281.1

18,92

30.9

1.38276

1.1332

319.6

282.0

18,99

31.0

1.38294

1.1336

320.8

283.0

19,06

31.1

1.38312

1.1341

322.0

283.9

19,13

31.2

1.38330

1.1346

323.2

284.9

19,20

31.3

1.38349

1.1351

324.4

285.8

19,27

31.4

1.38367

1.1356

325.6

286.8

19,35

31.5

1.38385

1.1361

326.8

287.7

19,42

31.6

1.38403

1.1366

328.1

288.6

19,49

31.7

1.38421

1.1371

329.3

289.6

19,56

31.8

1.38440

1.1376

330.5

290.5

19,64

31.9

1.38458

1.1380

331.7

291.5

19,71

32.0

1.38476

1.1385

332.9

292.4

19,78

32.1

1.38494

1.1391

334.2

293.4

19,86

32.2

1.38513

1.1396

335.5

294.4

19,93

32.3

1.38531

1.1401

336.7

295.4

20,00

32.4

1.38550

1.1406

338.0

296.4

20,08

32.5

1.38568

1.1411

339.3

297.3

20,16

32.6

1.38586

1.1416

340.6

298.3

20,24

32.7

1.38605

1.1422

341.9

299.3

20,31

32.8

1.38623

1.1427

343.1

300.3

20,38

32.9

1.38642

1.1432

344.4

301.3

20,46

33.0

1.38660

1.1437

345.7

302.3

20,54

33.1

1.38678

1.1442

346.9

303.2

20,61

33.2

1.38697

1.1447

348.1

304.1

20,68

33.3

1.38715

1.1452

349.3

305.0

20,75

33.4

1.38734

1.1457

350.5

305.9

20,82

33.5

1.38753

1.1461

351.7

306.9

20,90

33.6

1.38771

1.1466

352.9

307.8

20,97

33.7

1.38790

1.1471

354.1

308.7

21,04

33.8

1.38808

1.1476

355.3

309.6

21,11

33.9

1.38827

1.1481

356.5

310.5

21,18

34.0

1.38845

1.1486

357.7

311.4

21,25

34.1

1.38864

1.1491

359.0

312.4

21,33

34.2

1.38882

1.1496

360.3

313.4

21,41

34.3

1.38901

1.1501

361.5

314.3

21,48

34.4

1.38919

1.1506

362.8

315.3

21,55

34.5

1.38938

1.1512

364.1

316.3

21,63

34.6

1.38957

1.1517

365.4

317.3

21,71

34.7

1.38975

1.1522

366.7

318.2

21,79

34.8

1.38994

1.1527

367.9

319.2

21,86

34.9

1.39012

1.1532

369.2

320.2

21,94

35.0

1.39031

1.1537

370.5

321.1

22,01

35.1

1.39050

1.1543

371.8

322.1

22,09

35.2

1.39069

1.1548

373.0

323.0

22,16

35.3

1.39087

1.1553

374.3

324.0

22,24

35.4

1.39106

1.1558

375.6

325.0

22,32

35.5

1.39125

1.1563

376,9

325.9

22,39

35.6

1.39144

1.1568

378.1

326.9

22,45

35.7

1.39163

1.1573

379.4

327.8

22,54

35.8

1.39181

1.1579

380.7

328.8

22,62

35.9

1.39200

1.1584

381.9

329.7

22,69

36.0

1.39219

1.1589

383.2

330.7

22,77

36.1

1.39238

1.1594

384.5

331.6

22,85

36.2

1.39257

1.1599

385.8

332.6

22,92

36.3

1.39276

1.1604

387.0

333.5

22,99

36.4

1.39295

1.1610

388.3

334.5

23,07

36.5

1.39314

1.1615

389.6

335.4

23,15

36.6

1.39332

1.1620

390.9

336.4

23,22

36.7

1.39351

1.1625

392.2

337.3

23,30

36.8

1.39370

1.1630

393.4

338.3

23,37

36.9

1.39389

1.1635

394.7

339.2

23,45

37.0

1.39408

1.1641

396.0

340.2

23,53

37.1

1.39427

1.1646

397.3

341.1

23,60

37.2

1.39446

1.1651

398.6

342.1

23,68

37.3

1.39465

1.1656

399.8

343.0

23,75

37.4

1.39484

1.1661

401.1

344.0

23,83

37.5

1.39504

1.1666

402.4

344.9

23,91

37.6

1.39523

1.1672

403.7

345.9

23,99

37.7

1.39542

1.1677

405.0

346.8

24,06

37.8

1.39561

1.1682

406.2

347.7

24,13

37.9

1.39580

1.1687

407.5

348.7

24,21

38.0

1.39599

1.1692

408.8

349.6

24,29

38.1

1.39618

1.1698

410.1

350.6

24,37

38.2

1.39637

1.1703

411.3

351.5

24,44

38.3

1.39657

1.1708

412.6

352.4

24,51

38.4

1.39676

1.1713

413.9

353.4

24,59

38.5

1.39695

1.1718

415.2

354.3

24,67

38.6

1.39714

1.1723

416.4

355.2

24,74

38.7

1.39733

1.1728

417.7

356.1

24,82

38.8

1.39753

1.1733

419.0

357.1

24,90

38.9

1.39772

1.1739

420.2

358.0

24,97

39.0

1.39791

1.1744

421.5

358.9

25,04

39.1

1.39810

1.1749

422.8

359.8

25,12

39.2

1.39830

1.1754

424.1

360.8

25,20

39.3

1.39849

1.1759

425.3

361.7

25,27

39.4

1.39869

1.1764

426.6

362.6

25,35

39.5

1.39888

1.1770

427.9

363.6

25,42

39.6

1.39907

1.1775

429.2

364.5

25,50

39.7

1.39927

1.1780

430.5

365.4

25,58

39.8

1.39946

1.1785

431.7

366.3

25,65

39.9

1.39966

1.1790

433.0

367.3

25,73

40.0

1.39985

1.1796

434.3

368.2

25,80

40.1

1.40004

1.1801

435.6

369.2

25,88

40.2

1.40024

1.1806

437.0

370.1

25,96

40.3

1.40043

1.1812

438.3

371.1

26,04

40.4

1.40063

1.1817

439.7

372.1

26,12

40.5

1.40083

1.1823

441.0

373.0

26,20

40.6

1.40102

1.1828

442.3

374.0

26,28

40.7

1.40122

1.1833

443.7

374.9

26,36

40.8

1.40141

1.1839

445.0

375.9

26,44

40.9

1.40161

1.1844

446.4

376.9

26,52

41.0

1.40180

1.1850

447.7

377.8

26,60

41.1

1.40200

1.1855

449.0

378.7

26,68

41.2

1.40219

1.1860

450.2

379.6

26,75

41.3

1.40239

1.1865

451.5

380.5

26,83

41.4

1.40259

1.1870

452.8

381.4

26,90

41.5

1.40279

1.1875

454.1

382.3

26,98

41.6

1.40298

1.1881

455.3

383.2

27,05

41.7

1.40318

1.1886

456.6

384.2

27,13

41.8

1.40338

1.1891

457.9

385.1

27,21

41.9

1.40357

1.1896

459.1

386.0

27,28

42.0

1.40377

1.1901

460.4

386.9

27,35

42.1

1.40397

1.1907

461.7

387.8

27,43

42.2

1.40417

1.1912

463.1

388.8

27,52

42.3

1.40436

1.1917

464.4

389.7

27,59

42.4

1.40456

1.1923

465.8

390.7

27,68

42.5

1.40476

1.1928

467.2

391.6

27,76

42.6

1.40496

1.1934

468.5

392.6

27,84

42.7

1.40516

1.1939

469.9

393.5

27,92

42.8

1.40535

1.1945

471.2

394.5

28,00

42.9

1.40555

1.1950

472.6

395.4

28,08

43.0

1.40575

1.1956

473.9

396.4

28,16

43.1

1.40595

1.1961

475.2

397.3

28,23

43.2

1.40615

1.1967

476.6

398.3

28,32

43.3

1.40635

1.1972

477.9

399.2

28,40

43.4

1.40655

1.1977

479.3

400.1

28,48

43.5

1.40675

1.1983

480.6

401.1

28,56

43.6

1.40695

1.1988

481.9

402.0

28,63

43.7

1.40715

1.1994

483.3

402.9

28,72

43.8

1.40735

1.1999

484.6

403.9

28,79

43.9

1.40755

1.2005

486.0

404.8

28,88

44.0

1.40775

1.2010

487.3

405.7

28,95

44.1

1.40795

1.2015

488.6

406.7

29,03

44.2

1.40815

1.2021

490.0

407.6

29,11

44.3

1.40836

1.2026

491.3

408.5

29,19

44.4

1.40856

1.2032

492.7

409.5

29,27

44.5

1.40876

1.2037

494.0

410.4

29,35

44.6

1.40896

1.2042

495.3

411.3

29,43

44.7

1.40916

1.2048

496.7

412.3

29,51

44.8

1.40937

1.2053

498.0

413.2

29,59

44.9

1.40957

1.2059

499.4

414.1

29,67

45.0

1.40977

1.2064

500.7

415.0

29,75

45.1

1.40997

1.2070

502.1

416.0

29,83

45.2

1.41018

1.2076

503.5

417.0

29,92

45.3

1.41038

1.2081

504.9

417.9

30,00

45.4

1.41058

1.2087

506.3

418.9

30,08

45.5

1.41079

1.2093

507.8

419.9

30,17

45.6

1.41099

1.2098

509.2

420.9

30,25

45.7

1.41119

1.2104

510.6

421.8

30,34

45.8

1.41139

1.2110

512.0

422.8

30,42

45.9

1.41160

1.2115

513.4

423.7

30,50

46.0

1.41180

1.2121

514.8

424.7

30,59

46.1

1.41200

1.2127

516.1

425.6

30,66

46.2

1.41221

1.2132

517.5

426.5

30,75

46.3

1.41241

1.2137

518.8

427.5

30,82

46.4

1.41262

1.2143

520.2

428.4

30,91

46.5

1.41282

1.2148

521.5

429.3

30,99

46.6

1.41302

1.2154

522.8

430.2

31,06

46.7

1.41323

1.2159

524.2

431.1

31,15

46.8

1.41343

1.2165

525.5

432.0

31,22

46.9

1.41364

1.2170

526.9

432.9

31,31

47.0

1.41384

1.2175

528.2

433.8

31,38

47.1

1.41405

1.2181

529.6

434.8

31,47

47.2

1.41425

1.2187

531.0

435.7

31,55

47.3

1.41446

1.2192

532.4

436.7

31,63

47.4

1.41466

1.2198

533.8

437.6

31,72

47.5

1.41487

1.2204

535.3

438.6

31,81

47.6

1.41508

1.2210

536.7

439.5

31,89

47.7

1.41528

1.2215

538.1

440.5

31,97

47.8

1.41549

1.2221

539.5

441.4

32,05

47.9

1.41569

1.2227

540.9

442.4

32,14

48.0

1.41590

1.2232

542.3

443.3

32,22

48.1

1.41611

1.2238

543.6

444.2

32,30

48.2

1.41632

1.2243

545.0

445.1

32,38

48.3

1.41652

1.2249

546.3

446.0

32,46

48.4

1.41673

1.2254

547.7

446.9

32,59

48.5

1.41694

1.2260

549.1

447.8

32,63

48.6

1.41715

1.2265

550.4

448.7

32,70

48.7

1.41736

1.2271

551.8

449.7

32,79

48.8

1.41756

1.2276

553.1

450.6

32,86

48.9

1.41777

1.2282

554.5

451.4

32,95

49.0

1.41798

1.2287

555.8

452.3

33,02

49.1

1.41819

1.2293

557.2

453.3

33,11

49.2

1.41840

1.2298

558.6

454.2

33,19

49.3

1.41861

1.2304

560.0

455.1

33,27

49.4

1.41882

1.2310

561.4

456.1

33,36

49.5

1.41903

1.2315

562.8

457.0

33,44

49.6

1.41924

1.2321

564.2

457.9

33,52

49.7

1.41945

1.2327

565.6

458.8

33,61

49.8

1.41966

1.2332

567.0

459.8

33,69

49.9

1.41987

1.2338

568.4

460.7

33,77

50.0

1.42008

1.2344

569.8

461.6

33,86

50.1

1.42029

1.2349

571.2

462.5

33,94

50.2

1.42050

1.2355

572.6

463.5

34,02

50.3

1.42071

1.2361

574.0

464.4

34,10

50.4

1.42092

1.2366

575.4

465.3

34,19

50.5

1.42114

1.2372

576.9

466.2

34,28

50.6

1.42135

1.2378

578.3

467.2

34,36

50.7

1.42156

1.2384

579.7

468.1

34,44

50.8

1.42177

1.2389

581.1

469.0

34,53

50.9

1.42198

1.2395

582.5

469.9

34,61

51.0

1.42219

1.2401

583.9

470.9

34,69

51.1

1.42240

1.2407

585.4

471.8

34,78

51.2

1.42261

1.2413

586.9

472.8

34,87

51.3

1.42283

1.2419

588.3

473.8

34,95

51.4

1.42304

1.2425

589.8

474.7

35,04

51.5

1.42325

1.2431

591.3

475.7

35,13

51.6

1.42346

1.2437

592.8

476.6

35,22

51.7

1.42367

1.2443

594.3

477.6

35,31

51.8

1.42389

1.2449

595.7

478.6

35,39

51.9

1.42410

1.2455

597.2

479.5

35,48

52.0

1.42431

1.2461

598.7

480.5

35,57

52.1

1.42452

1.2466

600.1

481.4

35,65

52.2

1.42474

1.2472

601.5

482.3

35,74

52.3

1.42495

1.2478

602.9

483.2

35,82

52.4

1.42517

1.2483

604.3

484.1

35,91

52.5

1.42538

1.2489

605.8

485.0

35,99

52.6

1.42559

1.2495

607.2

485.9

36,08

52.7

1.42581

1.2500

608.6

486.8

36,16

52.8

1.42602

1.2506

610.0

487.7

36,24

52.9

1.42624

1.2512

611.4

488.6

36,33

53.0

1.42645

1.2518

612.8

489.6

36,41

53.1

1.42666

1.2524

614.3

490.5

36,50

53.2

1.42686

1.2530

615.8

491.4

36,59

53.3

1.42707

1.2536

617.2

492.4

36,67

53.4

1.42727

1.2542

618.7

493.3

36,76

53.5

1.42748

1.2548

620.2

494.3

36,85

53.6

1.42769

1.2554

621.7

495.2

36,94

53.7

1.42789

1.2560

623.2

496.2

37,03

53.8

1.42810

1.2566

624.6

497.1

37,11

53.9

1.42830

1.2571

626.1

498.0

37,20

54.0

1.42851

1.2577

627.6

499.0

37,29

54.1

1.42874

1.2583

629.0

499.9

37,37

54.2

1.42897

1.2589

630.4

500.8

37,45

54.3

1.42919

1.2595

631.8

501.7

37,54

54.4

1.42942

1.2600

633.2

502.6

37,62

54.5

1.42965

1.2606

634.7

503.5

37,71

54.6

1.42988

1.2612

636.1

504.3

37,79

54.7

1.43011

1.2617

637.5

505.2

37,88

54.8

1.43033

1.2623

638.9

506.1

37,96

54.9

1.43056

1.2629

640.3

507.0

38,04

55.0

1.43079

1.2635

641.7

507.9

38,11

55.1

1.43101

1.2640

643.2

508.8

38,22

55.2

1.43123

1.2646

644.6

509.7

38,30

55.3

1.43145

1.2652

646.1

510.7

38,39

55.4

1.43167

1.2658

647.6

511.6

38,48

55.5

1.43189

1.2664

649.1

512.5

38,57

55.6

1.43210

1.2670

650.5

513.4

38,65

55.7

1.43232

1.2676

652.0

514.3

38,74

55.8

1.43254

1.2682

653.5

515.3

38,83

55.9

1.43276

1.2688

654.9

516.2

38,91

56.0

1.43298

1.2694

656.4

517.1

39,00

56.1

1.43320</