Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0676

2007/676/CE: Decizia nr. 1/2007 a Comisiei mixte UE-Mexic din 14 iunie 2007 privind anexa III la Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt UE-Mexic din 23 martie 2000 , în ceea ce privește definirea conceptului de produse originare și metodele de cooperare administrativă

OJ L 279, 23.10.2007, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/676/oj

23.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 279/15


DECIZIA NR. 1/2007 A COMISIEI MIXTE UE-MEXIC

din 14 iunie 2007

privind anexa III la Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt UE-Mexic din 23 martie 2000, în ceea ce privește definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

(2007/676/CE)

COMISIA MIXTĂ,

având în vedere Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt UE-Mexic din 23 martie 2000 (1) (denumită în continuare „Decizia nr. 2/2000”), în special anexa III privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă;

întrucât:

(1)

Prin anexa III la Decizia nr. 2/2000 sunt stabilite regulile de origine ale produselor care provin de pe teritoriile țărilor semnatare ale acordului.

(2)

În conformitate cu Declarația comună V din Decizia nr. 2/2000, Comisia mixtă va reexamina necesitatea de a prelungi termenul de aplicare a regulilor prevăzute în notele 2 și 3 din apendicele II(a) dincolo de 30 iunie 2003, în cazul în care condițiile economice pe baza cărora au fost stabilite regulile în cauză rămân în vigoare. La 22 martie 2004, Comisia mixtă a adoptat Decizia nr. 1/2004 a Comisiei mixte UE-Mexic (2) de prelungire a termenului de aplicare a regulilor de origine prevăzute în notele 2 și 3 din apendicele II(a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000 până la 30 iunie 2006.

(3)

Se consideră necesară o nouă prelungire, cu titlu temporar, a termenului de aplicare a regulilor de origine stabilite în notele 2 și 3 din apendicele II(a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000, pentru a asigura continuitatea aplicării avantajelor reciproce prevăzute în decizia menționată anterior.

(4)

În conformitate cu Declarația comună VI la Decizia nr. 2/2000, Comisia mixtă va prelungi dincolo de 31 decembrie 2002 regulile de origine prevăzute în nota 4 din apendicele II(a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000, până la încheierea rundei de negocieri multilaterale aflate în desfășurare în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

(5)

Prin Decizia nr. 1/2002 a Comisiei mixte UE-Mexic din 20 decembrie 2002 (3), termenul de aplicare a regulilor de origine prevăzute în nota 4 din apendicele II(a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000 a fost prelungit până la 31 decembrie 2004. Negocierile OMC nu au fost încheiate până în prezent. Prin urmare, este necesară o nouă prelungire a termenului de aplicare a acestor reguli de origine, prin care să se asigure continuitatea aplicării avantajelor comune prevăzute în Decizia nr. 2/2000.

(6)

Metoda de administrare folosită în prezent pentru alocarea contingentelor anuale stabilite în apendicele II la anexa III la Decizia nr. 2/2000 pentru produsele clasificate în SA (Sistemul armonizat) la pozițiile 5208-5212, 5407 și 5408, 5512-5516, 5801, 5806 și 5811 exportate de Comunitate către Mexic, trebuie modificată de la sistemul de licitație actual la o metodă bazată pe principiul „primul venit, primul servit” pentru simplificarea accesului la aceste contingente și pentru a determina o rată de utilizare mai mare.

(7)

Metoda de administrare folosită în prezent pentru alocarea contingentelor anuale stabilite în nota 9 din apendicele II(a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000 pentru produsele clasificate în SA la pozițiile 6402-6404, exportate de Comunitate către Mexic, trebuie modificată de la sistemul de licitație actual la o metodă bazată pe principiul „primul venit, primul servit” pentru simplificarea accesului la aceste contingente și pentru a determina o rată de utilizare mai mare.

(8)

Regula de origine specifică prevăzută în apendicele II la anexa III la Decizia nr. 2/2000 pentru produse înregistrate în SA la poziția 1904, se modifică pentru a permite folosirea porumbului neoriginar Zea indurata la fabricarea produselor clasificate la această poziție.

(9)

Regula de origine prevăzută în apendicele II la anexa III la Decizia nr. 2/2000 pentru produse înregistrate în SA la poziția 7601, se modifică pentru a dobândi o origine prin diferite procese de fabricare,

DECIDE:

Articolul 1

Regulile de origine prevăzute în notele 2 și 3 din apendicele II litera (a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000 se aplică până la 30 iunie 2009 în locul regulilor de origine prevăzute în apendicele II la anexa III la respectiva decizie.

Articolul 2

Regulile de origine prevăzute în nota 4 din apendicele II(a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000 se aplică până la încheierea rundei de negocieri OMC, aflate în desfășurare, în locul regulilor de origine prevăzute în apendicele II la anexa III la respectiva decizie.

Articolul 3

(1)   Textul notelor de subsol din apendicele II la anexa III la Decizia nr. 2/2000 pentru produsele clasificate în SA la pozițiile 5208-5212, 5407 și 5408, 5512-5516, 5801, 5806 și 5811 se înlocuiește cu textul menționat în anexa I la respectiva decizie.

(2)   La apendicele II(a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000, se adaugă o nouă notă 13 cuprinzând textul din anexa I la prezenta decizie.

Articolul 4

Textul notei 9 din apendicele II(a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000 se înlocuiește cu textul cuprins în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 5

Regula de origine prevăzută în apendicele II la anexa III la Decizia nr. 2/2000 pentru produse înregistrate în SA la poziția 1904 se înlocuiește cu textul cuprins în anexa III la prezenta decizie.

Articolul 6

Regula de origine prevăzută în apendicele II la anexa III la Decizia nr. 2/2000 pentru produse înregistrate în SA la poziția 7601 se înlocuiește cu textul cuprins în anexa IV la prezenta decizie.

Articolul 7

Prezenta decizie intră în vigoare de la data schimbului de notificări scrise între părți care să certifice încheierea procedurilor legale corespunzătoare.

Articolul 1 se aplică de la 1 iulie 2006.

Articolul 2 se aplică de la 1 ianuarie 2005.

Adoptată la Bruxelles, 14 iunie 2007.

Pentru Comisia mixtă

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  JO L 157, 30.6.2000, p. 10 și JO L 245, 29.9.2000, p. 1 (anexe). Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 3/2004 a Comisiei mixte UE-Mexic (JO L 293, 16.9.2004, p. 15).

(2)  JO L 113, 20.4.2004, p. 60.

(3)  JO L 44, 18.2.2003, p. 97.


ANEXA I

(la care s-a făcut referire la articolul 3)

Textul notelor de subsol din apendicele II la anexa III la Decizia nr. 2/2000 pentru produsele clasificate în SA la pozițiile 5208-5212, 5407 și 5408, 5512-5516, 5801, 5806 și 5811

Notele de subsol pentru pozițiile 5208-5212 din SA

Regula de printare se aplică numai exporturilor din Comunitate către Mexic pentru un total de contingente anuale de 2 000 000 m2. Aceste contingente vor fi alocate de către Mexic pe baza principiului „primul venit, primul servit”. A se vedea nota 13 la apendicele II(a).

Notele de subsol pentru pozițiile 5407 și 5408 din SA

Regula de printare se aplică numai exporturilor din Comunitate către Mexic pentru un total de contingente anuale de 3 500 000 m2. Aceste contingente vor fi alocate de către Mexic pe baza principiului „primul venit, primul servit”. A se vedea nota 13 la apendicele II(a).

Notele de subsol pentru pozițiile 5512-5516 din SA

Regula de printare se aplică numai exporturilor din Comunitate către Mexic pentru un total de contingente anuale de 2 000 000 m2. Aceste contingente vor fi alocate de către Mexic pe baza principiului „primul venit, primul servit”. A se vedea nota 13 la apendicele II(a).

Notele de subsol pentru pozițiile 5801, 5806 și 5811 din SA

Regula de printare pentru pozițiile 5801, 5806 și 5811 din SA se aplică numai exporturilor din Comunitate către Mexic pentru un total de contingente anuale de 500 000 m2. Aceste contingente vor fi alocate de către Mexic pe baza principiului „primul venit, primul servit”. A se vedea nota 13 la apendicele II(a).

Textul notei 13 din apendicele II(a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000

Nota 13

Mexic trebuie să aloce profitul contingentelor anuale stabilite în apendicele II pentru produsele clasificate în SA la pozițiile 5208-5212, 5407 și 5408, 5512-5516, 5801, 5806 și 5811 pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Comisia mixtă va reexamina contingentele anuale în 2009 în vederea ajustării lor în lumina experienței dobândite în gestionarea acestora și a fluxurilor comerciale bilaterale.


ANEXA II

(la care s-a făcut referire la articolul 4)

Textul notei 9 din apendicele II litera (a) la anexa III la Decizia nr. 2/2000

Nota 9

Pentru pozițiile 6402, 6403 și 6404 din SA

Poziția din SA

Descrierea produsului

Prelucrarea sau procesarea materiilor prime neoriginare care conferă statutul originar al mărfurilor

(1)

(2)

(3) sau (4)

6402 la 6404

Încălțăminte din plastic, piele și textile

Produs din materiale de la oricare poziție, cu excepția ansamblurilor superioare fixate pe tălpi interioare sau alte tălpi din cadrul poziției 6406

 

Această regulă va conferi statut originar numai mărfurilor exportate din Comunitate către Mexic în cadrul următoarelor contingente anuale pentru fiecare poziție:

6402

120 000 perechi

6403, numai pentru perechile cu o valoare în vamă de peste 20 USD

250 000 (perechi de damă)

250 000 (perechi bărbătești)

125 000 (perechi pentru copii)

6404

120 000 perechi

Mexicul trebuie să aloce profitul acestor contingente anuale pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Comisia mixtă va reexamina în 2009 condițiile stabilite în această notă în vederea ajustării lor, în lumina experienței dobândite în gestionarea contingentelor menționate, pentru a asigura utilizarea eficace a oportunităților comerciale apărute.


ANEXA III

(la care s-a făcut referire la articolul 5)

Regula de origine stabilită în apendicele II la anexa III la Decizia nr. 2/2000 pentru produsele clasificate în SA la poziția 1904

Poziția din SA

Descrierea produsului

Prelucrarea sau procesarea materiilor prime neoriginare care conferă statutul originar al mărfurilor

(1)

(2)

(3) sau (4)

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu, corn flakes); cereale (altele decât porumbul) sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, a crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

Produse:

din materiale care nu sunt clasificate la poziția 1806;

în care toate cerealele și făina utilizate (cu excepția grâului dur și a porumbului Zea indurata, precum și a derivatelor acestora) trebuie să fie de tip integral;

în care valoarea oricăruia dintre materialele utilizate cuprinse în capitolul 17 nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 


ANEXA IV

(la care s-a făcut referire la articolul 6)

Regula de origine stabilită în apendicele II la anexa III la Decizia nr. 2/2000 pentru produsele clasificate în SA la poziția 7601

Poziția din SA

Descrierea produsului

Prelucrarea sau procesarea materiilor prime neoriginare care conferă statutul originar al mărfurilor

(1)

(2)

(3) sau (4)

7601

Aluminiu sub formă brută

Produse:

din materiale clasificate la oricare poziție, cu excepția celei corespunzătoare produsului; și

în care valoarea oricăruia dintre materialele utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului;

sau

Produse prin tratament termic sau electrolitic din aluminiu pur sau din deșeuri din aluminiu

 


Top