Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN13/05/A

Act privind condiţiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace şi adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene - Anexa XIII: Lista menţionată în articolul 24 din Actul de aderare: Slovenia - 5. Agricultură - A. Legislaţie agricolă

OJ L 236, 23.9.2003, p. 909–909 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN13/05/AJurnalul Oficial L 236 , 23/09/2003 p. 0909 - 0909


A. LEGISLAŢIE AGRICOLĂ

1. 31966 R 0136: Regulamentul nr. 136/66/CEE al Consiliului din 22 septembrie 1966 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul uleiurilor şi grăsimilor (JO P 172, 30.9.1966, p. 3025), modificat ultima dată de:

- 32001 R 1513: Regulamentul (CE) nr. 1513/2001 al Consiliului din 23.7.2001 (JO L 201, 26.7.2001, p.4).

Prin derogare de la prevederile articolului 33 din Regulamentul nr. 136/66/CEE, Slovenia poate să acorde, pe o perioadă de cinci ani de la data aderării, ajutoare de stat pentru producţia de bostani pentru ulei, aplicând următoarele procentaje descrescătoare: 100% în primii trei ani, 80% în al patrulea an, 50% în al cincilea an.

Slovenia prezintă Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a măsurilor de ajutor de stat, precizând forma sub care s-a acordat ajutorul şi sumele acordate.

2. 31999 R 1493: Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole (JO L 179, 14.7.1999, p. 1), modificat ultima dată de:

- 32001 R 2585: Regulamentul (CE) nr. 2585/2001 al Consiliului din 19.12.2001 (JO L 345, 29.12.2001, p. 10).

(a) Prin derogare de la prevederile anexei V pct. C(2)(e) şi de la prevederile anexei VI pct. E(3)(e) la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, se pot accepta excepţii de la respectarea tăriei alcoolice naturale minime în volume definită pentru zona CII pentru vinurile de masă şi vinurile v.c.p.r.d., pe durata a trei campanii viticole consecutive, 2004/2005, 2005/2006 şi 2006/2007, pentru regiunea viticolă Primorska, dacă se înregistrează condiţii climaterice sau de cultivare a viţei de vie deosebit de nefavorabile, care fac imposibilă obţinerea tăriei alcoolice naturale minime obligatorii pentru zona CII. Totuşi, tăria alcoolică naturală minimă nu poate fi mai mică decât cea stabilită pentru vinurile de masă sau vinurile v.c.p.r.d. din zona CI.

(b) Slovenia transmite Comisiei un raport detaliat privind tăria alcoolică naturală minimă a viţei de vie cultivate în regiunea Primorska, cu minimum trei luni înainte de încheierea celei de-a treia campanii viticole, respectiv 2006/2007. Pe baza raportului respectiv şi înainte de încheierea celei de-a treia campanii viticole, 2006/2007, Comisia stabileşte dacă regiunea viticolă Primorska este pregătită să respecte tăria alcoolică naturală minimă stabilită pentru zona CII şi, dacă este necesar, adoptă măsurile adecvate.

(c) Comisia poate prelungi aplicarea dispoziţiilor de la litera (a) cu încă două campanii viticole, mai ales dacă perioada nu este suficient de lungă pentru a se putea obţine date reprezentative privind respectarea cerinţelor pentru zona CII.

(d) În ceea ce priveşte vinul Teran PTP Kras, Comisia efectuează o evaluare specifică pentru a stabili dacă regiunile plantate cu viţă de vie pentru producţia de Teran PTP Kras sunt pregătite să respecte tăria alcoolică naturală minimă stabilită pentru zona CII (9,5% vol).

(e) Cu minimum trei luni înainte de încheierea celei de-a treia campanii viticole, 2006/2007, Slovenia prezintă Comisiei un raport detaliat privind tăria alcoolică naturală minimă a viţei de vie folosite pentru producţia de Teran PTP Kras. Pe baza raportului respectiv şi înainte de încheierea perioadei de tranziţie, Comisia stabileşte dacă vinul Teran PTP Kras este pregătit să respecte tăria alcoolică naturală minimă stabilită pentru zona CII şi, dacă este necesar, adoptă măsurile adecvate.

(f) Comisia aplică criterii obiective pentru restructurarea ajutoarelor destinate viţei de vie din regiunea viticolă Primorska, Republica Slovenia, prevăzut în articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, luând în considerare situaţiile şi necesităţile particulare. Slovenia beneficiază de ajutorul de restructurare menţionat începând cu campania viticolă 2004-2005.

--------------------------------------------------

Top