EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN02/09

Act privind condiţiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace şi adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene - Annex II: Lista prevăzută în articolul 20 din Actul de aderare - 9. Fiscalitate

OJ L 236, 23.9.2003, p. 555–561 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2012; abrogat prin 32011L0096

12003TN02/09Jurnalul Oficial L 236 , 23/09/2003 p. 0555 - 0561


9. IMPOZITARE

1. 1. 31969 L 0335: Directiva 69/335/CEE a Consiliului din 17 iulie 1969 privind taxele indirecte aplicate majorării capitalului (JO L 249, 3.10.1969, p. 25), modificată de:

- 11972 B: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Regatului Danemarcei, a Irlandei şi a Regatului Unit (JO L 73, 27.3.1972, p. 14),

- 31973 L 0079: Directiva 73/79/EEC a Consiliului din 9.4.1973 (JO L 103, 18.4.1973, p. 13),

- 31974 L 0553: Directiva 74/553/EEC a Consiliului din 7.11.1974 (JO L 303, 13.11.1974, p. 9),

- 11979 H: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

- 31985 L 0303: Directiva 85/303/EEC a Consiliului din 10.6.1985 (JO L 156, 15.6.1985, p. 23),

- 11985 I: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21).

La articolul 3 alineatul (1) litera (a) se adaugă următorul text:

"Societăţi reglementate de legislaţia cehă, denumite:

- "akciová společnost"

- "komanditní společnost"

- "společnost s ručením omezeným";

Societăţi reglementate de legislaţia cipriotă, denumite:

- "εταιρείες περιορισμένης ευθύνης";

Societăţi reglementate de legislaţia letonă, denumite:

- "kapitālsabiedrība";

Societăţi reglementate de legislaţia maghiară, denumite:

- "részvénytársaság"

- "korlátolt felelősségű társaság";

Societăţi reglementate de legislaţia malteză, denumite:

- "Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata "

- "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet";

Societăţi reglementate de legislaţia poloneză, denumite:

- "spółka akcyjna "

- "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

Societăţi reglementate de legislaţia slovenă, denumite:

- "delniška družba"

- "komanditna delniška družba"

- "družba z omejeno odgovornostjo";

Societăţi reglementate de legislaţia slovacă, denumite:

- "akciová spoločnosť"

- "spoločnosť s ručením obmedzeným"

- "komanditná spoločnosť".

2. 31976 L 0308: Directiva 76/308/CEE a Consiliului din 15 martie 1976 privind asistenţa mutuală în materie de recuperare a creanţelor rezultând din taxe şi alte impuneri ( JO L 73, 19.3.1976, p. 18 ), modificată de:

- 11979 H: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor – Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

- 31979 L 1071: Directiva 79/1071/EEC a Consiliului din 6.12.1979 (JO L 331, 27.12.1979, p. 10),

- 11985 I: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor – Aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

- 31992 L 0108: Directiva 92/108/EEC a Consiliului din 14.12.1992 (JO L 390, 31.12.1992, p. 124),

- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

- 32001 L 0044: Directiva 2001/44/EC a Consiliului din 15.6.2001 (JO L 175, 28.6.2001, p. 17).

la articolul 3 a şasea liniuţă se adaugă următorul text:

"în Malta: Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti

în Slovenia: (i) davek od prometa zavarovalnih poslov

(ii) požarna taksa"

3. 31977 L 0388: Directiva 77/388/CEE a şasea Directivă a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: bază unitară de evaluare (JO L 145, 13.6.1977, p. 1), modificată de:

- 11979 H: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 95),

- 31980 L 0368: Directiva 80/368/EEC a Consiliului din 26.3.1980 (JO L 90, 3.4.1980, p. 41),

- 31984 L 0386: Directiva 84/386/EEC a Consiliului din 31.7.1984 (JO L 208, 3.8.1984, p. 58),

- 11985 I: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor – Aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 167),

- 31989 L 0465: Directiva 89/465/EEC a Consiliului din 18.7.1989 (JO L 226, 3.8.1989, p. 21),

- 31991 L 0680: Directiva 91/680/EEC a Consiliului din 16.12.1991 (JO L 376, 31.12.1991, p. 1),

- 31992 L 0077: Directiva 92/77/EEC a Consiliului din 19.10.1992 (JO L 316, 31.10.1992, p. 1),

- 31992 L 0111: Directiva 92/111/EEC a Consiliului din 14.12.1992 (JO L 384, 30.12.1992, p. 47),

- 31994 L 0004: Directiva 94/4/EC a Consiliului din 14.2.1994 (JO L 60, 3.3.1994, p. 14),

- 31994 L 0005: Directiva 94/5/EC a Consiliului din 14.2.1994 (JO L 60, 3.3.1994, p. 16),

- 31994 L 0076: Directiva 94/76/EC a Consiliului din 22.12.1994 (JO L 365, 31.12.1994, p. 53),

- 31995 L 0007: Directiva 95/7/EC a Consiliului din 10.4.1995 (JO L 102, 5.5.1995, p. 18),

- 31996 L 0042: Directiva 96/42/EC a Consiliului din 25.6. 1996 (JO L 170, 9.7.1996, p. 34),

- 31996 L 0095: Directiva 96/95/EC a Consiliului din 20.12.1996 (JO L 338, 28.12.1996, p. 89),

- 31998 L 0080: Directiva 98/80/EC a Consiliului din 12.10.1998 (JO L 281, 17.10.1998, p. 31),

- 31999 L 0049: Directiva 1999/49/EC a Consiliului din 25.5.1999 (JO L 139, 2.6.1999, p. 27),

- 31999 L 0059: Directiva 1999/59/EC a Consiliului din 17.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, p. 63),

- 31999 L 0085: Directiva 1999/85/EC a Consiliului din 22.10.1999 (JO L 277, 28.10.1999, p. 34),

- 32000 L 0017: Directiva 2000/17/EC a Consiliului din 30.3.2000 (JO L 84, 5.4.2000, p. 24),

- 32000 L 0065: Directiva 2000/65/EC a Consiliului din 17.10.2000 (JO L 269, 21.10.2000, p. 44),

- 32001 L 0004: Directiva 2001/4/EC a Consiliului din 19.1.2001 (JO L 22, 24.1.2001, p. 17),

- 32001 L 0115: Directiva 2001/115/EC a Consiliului din 20.12. 2001 (JO L 15, 17.1.2002, p. 24),

- 32002 L 0038: Directiva 2002/38/EC a Consiliului din 7.5.2002 (JO L 128, 15.5.2002, p. 41).

(a) după articolul 24 se adaugă următorul articol:

"Articolul 24 bis

La punerea în aplicare a articolului 24 alineatele (2)-(6), următoarele state membre pot acorda o derogare de la taxa pe valoarea adăugată acelor persoane impozabile a căror cifră de afaceri anuală se situează sub echivalentul în monedă naţională a următoarelor sume:

- în Republica Cehă: 35000 EUR;

- în Estonia: 16000 EUR;

- în Cipru: 15600 EUR;

- în Letonia: 17200 EUR;

- în Lituania: 29000 EUR;

- în Ungaria: 35000 EUR;

- în Malta: 37000 EUR dacă activitatea economică este reprezentată în special de furnizarea de bunuri, 24300 EUR dacă activitatea economică este reprezentată în special de furnizarea de servicii cu valoare adăugată mică (cu intrări ridicate), respectiv 14600 EUR în alte cazuri, respectiv pentru furnizorii de servicii cu valoare adăugată ridicată (cu intrări mici);

- în Polonia: EUR 10000;

- în Slovenia: EUR 25000;

- in Slovacia: EUR 35000.

Astfel de scutiri nu produc nici un efect asupra resurselor proprii, pentru care baza de impozitare trebuie să fie recalculată în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului privind regimul uniform definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată [].

(b) titlul TITLUL XVIc se înlocuieşte cu următorul text:

"TITLUL XVIc

Măsuri tranzitorii aplicabile în contextul aderării la Uniunea Europeană a Austriei, Finlandei şi Suediei la 1 ianuarie 1995 şi a Republicii Cehe, a Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei la 1 mai 2004";

(c) la TITLUL XVIc, a doua liniuţă din articolul 28p alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

"– "noi state membre" înseamnă teritoriul statelor membre care aderă la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995 şi la 1 mai 2004, teritoriu definit pentru fiecare dintre respectivele state membre în articolul 3 din prezenta directivă,";

(d) în TITLUL XVIc, ultimul paragraf din articolul 28p alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:

"Se consideră că prezenta condiţie este respectată în următoarele cazuri:

- atunci când, în ceea ce priveşte Austria, Finlanda şi Suedia, data primei utilizări a mijloacelor de transport a fost înainte de 1 ianuarie 1987;

- atunci când, în ceea ce priveşte Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia, data primei utilizări a mijloacelor de transport a fost înainte de 1 mai 1996;

- atunci când cuantumul taxei datorate în temeiul importului este nesemnificativ.".

4. 31977 L 0799: Directiva 77/799/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistenţa reciprocă acordată de autorităţile competente din statele membre în domeniul impozitării directe şi indirecte (JO L 336, 27.12.1977, p. 15), modificată de:

- 11979 H: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

- 31979 L 1070: Directiva 79/1070/EEC a Consiliului din 6.12.1979 (JO L 331, 27.12.1979, p. 8),

- 11985 I: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

- 31992 L 0012: Directiva 92/12/EEC a Consiliului din 25.2.1992 (JO L 76, 23.3.1992, p. 1),

- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21).

(a) la articolul 1 alineatul (3) se adaugă următorul text:

"în Republica Cehă:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

în Estonia:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

în Cipru:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

în Letonia:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

în Lituania:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

în Ungaria:

személyi jövedelemadó

társasági adó

osztalékadó

általános forgalmi adó

jövedéki adó

építményadó

telekadó

în Malta:

Taxxa fuq l-income

în Polonia:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

în Slovenia:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

în Slovacia:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane"

(b) la articolul 1 alineatul (5) se adaugă următorul text:

"în Republica Cehă:

Ministr financí sau un reprezentant autorizat

în Estonia:

Rahandusminister sau un reprezentant autorizat

în Cipru:

Υπουργός Οικονομικών sau un reprezentant autorizat

în Letonia:

Finanšu ministrs sau un reprezentant autorizat

în Lituania:

Finansų ministras sau un reprezentant autorizat

în Ungaria:

A pénzügyminiszter sau un reprezentant autorizat

în Malta:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi sau un reprezentant autorizat

în Polonia:

Minister Finansów sau un reprezentant autorizat

în Slovenia:

Minister za finance sau un reprezentant autorizat

în Slovacia:

Minister financií sau un reprezentant autorizat".

5. 31979 L 1072: Directiva 79/1072/CEE a opta Directivă a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul ţării (JO L 331, 27.12.1979, p. 11), modificată de:

- 11985 I: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze(JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

- 31986 L 0560: Directiva 86/560/EEC a treisprezecea Directivă a Consiliului din 17.11.1986(JO L 326, 21.11.1986, p. 40),

- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21).

(a) la punctul D din anexa C se adaugă următorul text:

"- Republica Cehă: Finanční úřad pro Prahu 1

– Estonia: Maksuamet

– Cipru: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία Φ.Π.Α.

– Letonia: Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

– Lituania: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

– Ungaria: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

– Malta: Id-Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi

– Polonia: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

– Slovenia: Davčni urad Ljubljana

– Slovacia: Daňový úrad Bratislava I'";

(b) în anexa C punctul I, la primul paragraf se adaugă următorul text:

"CZK ...

EEK ...

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL ...

PLN …

SIT ...

SKK …";

(c) în anexa C punctul I, la al doilea paragraf se adaugă următorul text:

"CZK ...

EEK ...

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL ...

PLN …

SIT ...

SKK … ".

6. 31983 L 0182: Directiva 83/182/CEE Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxă în interiorul Comunităţii pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în altul (JO L 105, 23.4.1983, p. 59), modificată de:

- 11985 I: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor – Aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

- 31991 L 0680: Directiva 91/680/EEC a Consiliului din 16.12.1991 (JO L 376, 31.12.1991, p. 1),

- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21).

în anexă se adaugă următorul text:

"REPUBLICA CEHĂ

- Silniční daň

CIPRU

- Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος

- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, όπως τροποποιήθηκε

- Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, όπως τροποποιήθηκαν

LETONIA

- akcīzes nodoklis (likums "Par akcīzes nodokli", pieņemts 1999. gada 25. novembrī)

- transportlīdzekļu ikgadējā nodeva (likums "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu", pieņemts 2001. gada 22. novembrī)

LITUANIA

- Prekių apyvartos mokestis (Žin., 2002, Nr. 56 2229)

MALTA

- Dazju tas-Sisa fuq Vetturi bil-Mutur (Att dwar Taxxa tar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur, Kap. 368)

SLOVENIA

- Davki od prometa motornih vozil (Zakon o davkih na motorna vozila, Ur.l. RS, št. 52/99)

SLOVACIA

- Zákon o cestnej dani".

7. 31990 L 0434: Directiva 90/434/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, scindărilor, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre (JO L 225, 20.8.1990, p. 1), modificată de:

- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21).

(a) la articolul 3 litera (c) se adaugă următorul text:

"– Daň z příjmů právnických osob în Republica Cehă,

– Tulumaks în Estonia,

– Φόρος Εισοδήματος în Cipru,

– uzņēmumu ienākuma nodoklis în Letonia,

– Pelno mokestis în Lituania,

– Társasági adó în Ungaria,

– Taxxa fuq l-income în Malta,

– Podatek dochodowy od osób prawnych în Polonia,

– Davek od dobička pravnih oseb în Slovenia,

– Daň z príjmov právnických osôb în Slovacia".

(b) în anexă se adaugă următorul text:

"(p) societăţile reglementate de legislaţia cehă, denumite: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

(q) societăţile reglementate de legislaţia estoniană, denumite: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

(r) societăţile reglementate de legislaţia cipriotă, denumite: "εταιρείες" şi definite în legislaţia privind impozitul pe venit;

(s) societăţile reglementate de legislaţia letonă, denumite: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

(t) societăţile constituite conform legislaţiei lituaniene;

(u) societăţile reglementate de legislaţia maghiară, denumite: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet";

(v) societăţile reglementate de legislaţia malteză, denumite: "Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet";

(w) societăţile reglementate de legislaţia poloneză, denumite: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

(x) societăţile reglementate de legislaţia slovenă, denumite: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

(y) societăţile reglementate de legislaţia slovacă, denumite: "Akciová spoločnosť", "Spoločnosť s ručením obmedzeným", "Komanditná spoločnosť"."

8. 31990 L 0435: Directiva 90/435/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre (JO L 225, 20.8.1990, p. 6), modificată de:

- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările Tratatelor –Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21).

(a) la articolul 2 litera (c) se adaugă următorul text:

"– Daň z příjmů právnických osob în Republica Cehă

– Tulumaks în Estonia

– Φόρος Εισοδήματος în Cipru

– uzņēmumu ienākuma nodoklis în Letonia

– Pelno mokestis în Lituania

– Társasági adó, osztalékadó în Ungaria

– Taxxa fuq l-income în Malta

– Podatek dochodowy od osób prawnych în Polonia

– Davek od dobička pravnih oseb în Slovenia

– daň z príjmov právnických osôb în Slovacia".

(b) în anexă se adaugă următorul text:

"(p) societăţi reglementate de legislaţia cehă, denumite: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

(q) societăţi reglementate de legislaţia estoniană, denumite: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

(r) societăţi reglementate de legislaţia cipriotă, denumite: "εταιρείες" şi definite în legislaţia privind impozitul pe venit;

(s) societăţi reglementate de legislaţia letonă, denumite: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

(t) societăţi constituite conform legislaţiei lituaniene;

(u) societăţi reglementate de legislaţia maghiară, denumite: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

(v) societăţi reglementate de legislaţia malteză, denumite: "Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet";

(w) societăţi reglementate de legislaţia poloneză, denumite: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

(x) societăţi reglementate de legislaţia slovenă, denumite: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

(y) societăţi reglementate de legislaţia slovacă, denumite: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť"."

9. 31992 L 0083: Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 21).

la articolul 22 se adaugă următorul text:

"6. Republica Cehă poate să aplice o rată redusă a accizelor, dar nu mai mică de 50% din rata naţională standard a accizei pe alcool etilic, alcoolului etilic produs de distileriile cultivatorilor de fructe care produc anual peste 10 hectolitri de alcool etilic din fructe furnizate de gospodăriile care cultivă fructe. Rata redusă trebuie să se aplice limitat, la o cantitate de 30 de litri de alcool din fructe anual, per gospodărie cultivatoare de fructe care foloseşte cantitatea respectivă exclusiv pentru consumul intern."

"7. Slovacia şi Ungaria pot să aplice o rată redusă a accizelor, dar nu mai mică de 50% din rata naţională standard a accizei pe alcool etilic, alcoolului etilic produs de distileriile cultivatorilor de fructe care produc anual peste 10 hectolitri de alcool etilic din fructe furnizate de gospodăriile care cultivă fructe. Rata redusă trebuie să se aplice limitat, la o cantitate de 50 de litri de alcool din fructe anual, per gospodărie cultivatoare de fructe care foloseşte cantitatea respectivă exclusiv pentru consumul intern. Comisia revizuieşte regimul menţionat anterior în 2015 şi transmite Consiliului un raport privind eventualele modificări."

10. 31992 R 2719: Regulamentul (CEE) nr. 2719/92 al Comisiei din 11 septembrie 1992 privind documentul administrativ de însoţire pentru circulaţia în regim de suspendare a produselor supuse accizelor (JO L 276, 19.9.1992, p. 1), modificat de:

- 31993 R 2225: Regulamentul (CEE) nr. 2225/93 al Comisiei din 27.7.1993 (JO L 198, 7.8.1993, p. 5).

(a) Articolul 2a alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

"2. Documentele însoţitoare redactate în conformitate cu alineatul (1) conţin, în acea parte din rubrica 24 care este rezervată pentru semnătura expeditorului, una dintre următoarele indicaţii:

- Dispensa de firma

- Podpis prominut

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Allkirjanõudest loobutud

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Derīgs bez paraksta

- Parašo nereikalaujama

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Van ondertekening vrijgesteld

- Z pominięciem podpisu

- Dispensa de assinatura

- Podpis sa nevyžaduje

- Opustitev podpisa";

(b) în anexa Ι, note explicative, punctul (2), rubrica 12, lista de abrevieri se înlocuieşte cu următorul text:

"BE | Belgia |

CZ | Republica Cehă |

DK | Danemarca |

DE | Germania |

EE | Estonia |

GR | Grecia |

ES | Spania |

FR | Franţa |

IE | Irlanda |

IT | Italia |

CY | Cipru |

LV | Letonia |

LT | Lituania |

LU | Luxemburg |

HU | Ungaria |

MT | Malta |

NL | Ţările de Jos |

AT | Austria |

PL | Polonia |

PT | Portugalia |

SI | Slovenia |

SK | Slovacia |

FI | Finlanda |

SE | Suedia |

GB | Regatul Unit". |

[] JO L 155, 7.6.1989, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1026/1999 (JO L 126, 20.5.1999, p. 1).";

--------------------------------------------------

Top