EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013H0711-20141003

Consolidated text: Recomandarea Comisiei din 3 decembrie 2013 privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați în produsele alimentare și în hrana pentru animale (Text cu relevanță pentru SEE) (2013/711/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/711/2014-10-03

02013H0711 — RO — 03.10.2014 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

RECOMANDAREA COMISIEI

din 3 decembrie 2013

privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați în produsele alimentare și în hrana pentru animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/711/UE)

(JO L 323 4.12.2013, p. 37)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

RECOMANDAREA COMISIEI din 11 septembrie 2014

  L 272

17

13.9.2014
▼B

RECOMANDAREA COMISIEI

din 3 decembrie 2013

privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați în produsele alimentare și în hrana pentru animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/711/UE)1. Statele membre ar trebui să efectueze, în funcție de producția, utilizarea și consumul lor de hrană pentru animale și de produse alimentare, o monitorizare aleatorie a prezenței dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei.

2. Pe lângă monitorizarea menționată la punctul 1, statele membre ar trebui să monitorizeze în mod expres prezența dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei în următoarele produse:

(a) ouă de găini crescute în aer liber și ouă ecologice;

(b) ficat de miel și de oaie;

(c) crabul chinezesc, astfel:

(i) în mușchiul din picioare și clești (separat);

(ii) în „carnea maro” (organul digestiv) (separat);

(iii) în produsul global (prin calcul, ținând seama de nivelurile constatate în mușchiul din picioare și clești și în carnea maro, precum și de proporția relativă a acestora);

(d) plante aromatice uscate (hrana pentru animale și produse alimentare);

(e) argile vândute ca supliment alimentar.

3. În caz de nerespectare a dispozițiilor Directivei 2002/32/CE și ale Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 și în caz de detectare a unor niveluri de dioxine și/sau de PCB de tipul dioxinei superioare nivelurilor de intervenție specificate în anexa la prezenta recomandare, în ceea ce privește produsele alimentare, și în anexa II la Directiva 2002/32/CE, în ceea ce privește hrana pentru animale, statele membre, în colaborare cu operatorii:

(a) inițiază anchete pentru a identifica sursa de contaminare;

(b) iau măsuri pentru reducerea sau eliminarea sursei de contaminare.

4. Statele membre ar trebui să prezinte Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) toate datele referitoare la prezența dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decât cei de tipul dioxinei în produsele alimentare și în hrana pentru animale. Statele membre ar trebui să informeze Comisia și celelalte state membre cu privire la constatările lor, la rezultatele anchetelor lor și la măsurile luate pentru a reduce sau a elimina sursa de contaminare.

Prezenta recomandare înlocuiește Recomandarea 2011/516/UE.

▼M1
ANEXĂ

În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții:

(a) „dioxine + furani (OMS-TEQ)” înseamnă suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici (TEQ) ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând factorii OMS de echivalență toxică (TEF-OMS);

(b) „PCB de tipul dioxinei (OMS-TEQ)” înseamnă suma de bifenili policlorurați (PCB), exprimată în echivalenți toxici ai OMS, folosind factorii OMS de echivalență toxică (TEF-OMS);

(c) „TEF-OMS” înseamnă factorii OMS de echivalență toxică utilizați în vederea evaluării riscurilor pentru oameni, bazați pe concluziile reuniunii experților din cadrul Programului internațional pentru securitate chimică (IPCS) al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care a avut loc la Geneva în iunie 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].PRODUSE ALIMENTARE

NIVELUL DE INTERVENȚIE PENTRU DIOXINE + FURANI (OMS-TEQ) (1)

NIVELUL DE INTERVENȚIE PENTRU PCB DE TIPUL DIOXINEI (OMS-TEQ) (1)

Carne și produse din carne (cu excepția organelor comestibile) (2) provenind de la următoarele animale:

 

 

— bovine și ovine

— păsări de curte

— porcine

Grăsimi amestecate

1,75 pg/g grăsime (3)

1,25 pg/g grăsime (3)

0,75 pg/g grăsime (3)

1,00 pg/g grăsime (3)

1,75 pg/g grăsime (3)

0,75 pg/g grăsime (3)

0,50 pg/g grăsime (3)

0,75 pg/g grăsime (3)

Mușchi de pește de crescătorie și produse de piscicultură

1,50 pg/g greutate umedă

2,50 pg/g greutate umedă

Lapte crud (2) și produse lactate (2), inclusiv grăsimile din unt

1,75 pg/g grăsime (3)

2,00 pg/g grăsime (3)

Ouă de găină și produse din ouă (2)

1,75 pg/g grăsime (3)

1,75 pg/g grăsime (3)

Argile folosite ca supliment alimentar

0,50 pg/g greutate umedă

0,50 pg/g greutate umedă

Cereale și oleaginoase

0,50 pg/g greutate umedă

0,35 pg/g greutate umedă

Fructe și legume (inclusiv plante aromatice) (4)

0,30 pg/g greutate umedă

0,10 pg/g greutate umedă

(1)   Concentrațiile maxime: concentrațiile maxime se calculează presupunându-se că toate valorile diferiților congeneri sub limita de cuantificare sunt egale cu limita de cuantificare.

(2)   Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(3)   Nivelurile de intervenție nu se aplică în cazul produselor alimentare cu un conținut de grăsime < 2 %.

(4)   În cazul fructelor uscate și al legumelor uscate (inclusiv plante aromatice uscate), este aplicabil articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1881/2006. În cazul plantelor aromatice uscate, se ia în considerare un factor de concentrare ca urmare a uscării egal cu 7.

Top