EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0077-20061229

Consolidated text: Directiva 96/77/CE a Comisiei din 2 decembrie 1996 de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/77/2006-12-29

1996L0077 — RO — 29.12.2006 — 007.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 96/77/CE A COMISIEI

din 2 decembrie 1996

de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 339, 30.12.1996, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DIRECTIVA 98/86/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 11 noiembrie 1998

  L 334

1

9.12.1998

►M2

DIRECTIVA 2000/63/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 5 octombrie 2000

  L 277

1

30.10.2000

►M3

DIRECTIVA 2001/30/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 2 mai 2001

  L 146

1

31.5.2001

►M4

DIRECTIVA 2002/82/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 15 octombrie 2002

  L 292

190

28.10.2002

►M5

DIRECTIVA 2003/95/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 27 octombrie 2003

  L 283

71

31.10.2003

►M6

DIRECTIVA 2004/45/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 16 aprilie 2004

  L 113

19

20.4.2004

►M7

DIRECTIVA 2006/129/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 8 decembrie 2006

  L 346

15

9.12.2006
▼B

DIRECTIVA 96/77/CE A COMISIEI

din 2 decembrie 1996

de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare destinate consumului uman ( 1 ), astfel cum a fost modificată prin Directiva 94/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 ), în special articolul 3 alineatul (3) litera (a),

după consultarea Comitetului științific pentru alimentație umană,

întrucât este necesar să se stabilească criterii de puritate pentru toți aditivii, alții decât coloranții și îndulcitorii menționați de Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari alții decât coloranții și îndulcitorii ( 3 );

întrucât este necesar să se înlocuiască criteriile de puritate stabilite de Directiva 65/66/CEE a Consiliului din 26 ianuarie 1965 de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru conservanți autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare destinate consumului uman ( 4 ), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 86/604/CEE ( 5 );

întrucât este necesar să se înlocuiască criteriile de puritate stabilite de Directiva 78/664/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru antioxidanții care pot fi utilizați în produsele alimentare destinate consumului uman ( 6 ), astfel cum a fost modificată prin Directiva 82/712/CEE ( 7 );

întrucât, în consecință, Directivele 65/66/CEE și 78/664/CEE trebuie abrogate;

întrucât, este necesar să se țină seama de specificațiile și tehnicile analitice pentru aditivi stabilite de Codex Alimentarius, elaborat de Comitetul mixt FAO/OMS de experți pentru aditivii alimentari (CMEAA);

întrucât aditivii alimentari, dacă sunt preparați prin metode de producție sau cu materiale sursă semnificativ diferite față de cele incluse în evaluarea Comitetului științific pentru alimentație umană sau dacă sunt diferiți de cei menționați de prezenta directivă, trebuie supuși spre evaluare de către Comitetul științific pentru alimentație umană, în scopul unei evaluări complete cu accent pe criteriile de puritate;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse alimentare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

Criteriile de puritate menționate la articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 89/107/CEE pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii menționați în Directiva 95/2/CE sunt stabilite în anexă.

▼M1

Articolul 2

Criteriile de puritate menționate la articolul 1 se înlocuiesc cu criteriile de puritate stabilite de Directivele 65/66/CEE, 78/663/CEE și 78/664/CEE.

▼B

Articolul 3

(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iulie 1997. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Produsele introduse pe piață sau etichetate înainte de 1 iulie 1997, care nu sunt conforme cu prezenta directivă, pot fi vândute până la epuizarea stocurilor.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXĂE 200 ACID SORBIC

Definiție

Denumire chimică

Acid sorbic

Trans, trans-2,4-acid haxadienoic

Einecs

203-768-7

Formulă chimică

C6H8O2

Masă moleculară

112,12

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Ace incolore sau praf alb liber, având un miros caracteristic slab și care nu își modifică culoarea după încălzire timp de 90 de minute la 105 °C

Identificare

A. Intervalul de topire

Între 133 °C și 135 °C, după uscare în vid timp de patru ore într-un desicator cu acid sulfuric

B. Spectrometrie

O soluție de izopropanol (1 în 4 000 000) are absorbanță maximă la 254 ± 2 nm

C. Test pozitiv pentru legături duble

 
 

D. Punctul de sublimare

80 °C

Puritate

Conținut de apă

Nu mai mult de 0,5 % (metoda Karl Fischer)

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,2 %

Aldehide

Nu mai mult de 0,1 % (ca formaldehidă)

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 202 SORBAT DE POTASIU

Definiție

Denumire chimică

Sorbat de potasiu

Potasiu (E, E)-2,4-hexadienoat

Sare de potasiu de acid trans, trans 2,4-hexadienoat

Einecs

246-376-1

Formulă chimică

C6H7O2K

Masă moleculară

150,22

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază uscată

Descriere

Pudră cristalină albă care nu își modifică culoarea după încălzire timp de 90 de minute la 105 °C

Identificare

A. Intervalul de topire a acidului sorbic dizolvat prin acidificare și nerecristalizat 133 °C la 135 °C după uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

 
 

B. Test pozitiv pentru potasiu și legături duble

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 1,0 % (105 °C, 3 h)

Aciditate sau alcalinitate

Nu mai mult de aproximativ 1,0 % (ca acid sorbic sau K2CO3)

Aldehide

Nu mai mult de 0,1 % calculat ca formaldehidă

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 203 SORBAT DE CALCIU

Definiție

Denumire chimică

Sorbat de calciu

Săruri de calciu de acid trans, trans-2,4-acid haxadienoic

Einecs

231-321-6

Formulă chimică

C12H14O4Ca

Masă moleculară

262,32

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % pe bază uscată

Descriere

Pudră cristalină albă care nu își modifică culoarea după încălzire timp de 90 de minute la 105 °C

Identificare

A. Intervalul de topire a acidului sorbic dizolvat prin acidificare și nerecristalizat 133 °C la 135 °C după uscare în vid într-un desicator de acid sulfuric

 
 

B. Test pozitiv pentru calciu și legături duble

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 2,0 %, determinat prin uscare în vid timp de patru ore într-un desicator de acid sulfuric

Aldehide

Nu mai mult de 0,1 % (ca formaldehidă)

Fluorură

Nu mai mult de 10 mg/kg

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 210 ACID BENZOIC

Definiție

Denumire chimică

Acid benzoic

Acid benzencarboxilic

Acid fenilcarboxilic

Einecs

200-618-2

Formulă chimică

C7H6O2

Masă moleculară

122,12

Compoziție

Conținut de cel puțin 99,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră cristalină albă

Identificare

A. Intervalul de topire

Între 121,5 °C și 123,5 °C

B.  Test pozitiv de sublimare și test pentru benzoat

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,5 % după uscare timp de 3 ore în acid sulfuric

pH

Aproximativ 4 (soluție în apă)

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,05 %

Compuși organici clorați

Nu mai mult de 0,07 % exprimat ca și clorat corespunzând la 0,3 % exprimat ca acid monoclorobenzoic

Substanțe oxidante

Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă, se încălzește până la punctul de fierbere și se adaugă 0,1 N KMnO4 în picături până când culoarea roz persistă timp de 30 de secunde. Se dizolvă un gram de mostră, rotunjită la cel mai apropiat mg, în soluția încălzită și se titrează cu 0,1 N KMnO4 până când culoarea roz persistă 15 secunde. Nu este necesar mai mult de 0,5 ml.

Substanțe carbonizante

O soluție rece de 0,5 g acid benzoic în 5 ml de acid sulfuric 94,5 la 95,5 % nu trebuie să aibă o colorație mai puternică decât cea a lichidului de referință conținând 0,2 ml clorură de cobalt TSC (1), 0,3 ml de clorură de fier TSC (2), 0,1 ml sulfat de cupru TSC (3) și 4,4 ml apă

Acizi policiclici

La acidificarea fracționată a unei soluții neutralizate de acid benzoic, primul precipitat nu trebuie să aibă punctul de topire diferit de cel al acidului benzoic

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 211 BENZOAT DE SODIU

Definiție

Denumire chimică

Benzoat de sodiu

Sare de sodiu de acid benzencarboxilic

Sare de sodiu de acid fenilcarboxilic

Einecs

208-534-8

Formulă chimică

C7H5O2Na

Masă moleculară

144,11

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % de C7H5O2Na, după uscare la 105 °C timp de patru ore

Descriere

Pudră cristalină sau granule albe, aproape fără miros

Identificare

A.  Solubilitate

Solubilă în apă, slab solubilă în etanol

B.  Intervalul de topire pentru acidul benzoic

Intervalul de topire ale acidului benzoic izolat prin acidificare și nerecristalizat 121,5 °C la 123,5 °C, după uscare într-un desicator cu acid sulfuric

C.  Test pozitiv pentru benzoat și pentru sodiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 1,5 % după uscare la 105 °C timp de patru ore

Substanțe oxidabile

Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă, se încălzește până la punctul de fierbere și ase adaugă 0,1 N KMnO4 în picături până când culoarea roz persistă timp de 30 de secunde. Se dizolvă un gram de mostră, rotunjită la cel mai apropiat mg, în soluția încălzită și se titrează cu 0,1 N KMnO4 până când culoarea roz persistă 15 secunde. Nu este necesară mai mult de 0,5 ml

Acizi policiclici

La acidificarea fracționată a unei soluții (neutralizate) de benzoat de sodiu, primul precipitat nu trebuie să aibă o temperatură de topire diferită de cea a acidului benzoic

Compuși organici clorați

Nu mai mult de 0,06 % exprimat ca și clorat, corespunzând la 0,25 % exprimat ca acid monoclorbenzoic

Grade aciditate sau alcalinitate

Neutralizarea a un gram de benzoat de sodiu, în prezența fenolftaleinei, nu trebuie să necesite mai mult de 0,25 ml de 0,1 N NaOH sau 0,1 N HCl

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 212 BENZOAT DE POTASIU

Definiție

Denumire chimică

Benzoat de potasiu

Sare de potasiu de acid benzencarboxilic

Sare de potasiu de acid fenilcarboxilic

Einecs

209-481-3

Formulă chimică

C7H5KO2·3H2O

Masă moleculară

214,27

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % de C7H5O2K, după uscare la 105 °C la greutate constantă

Descriere

Pudră albă cristalină

Identificare

A.  Intervalul de topire a acidului benzoic izolat prin acidificare și nerecristalizat 121,5 °C la 123,5 °C, după uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

 
 

B.  Teste pozitive pentru benzoat și potasiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 26,5 % determinat prin uscare la 105 °C

Compuși organici clorați

Nu mai mult de 0,06 % exprimat ca și clorat, corespunzând la 0,25 % exprimat ca acid monoclorbenzoic

Substanțe oxidabile

Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă, se încălzește până la punctul de fierbere și se adaugă 0,1 N KMnO4 în picături până când culoarea roz persistă timp de 30 de secunde. Se dizolvă un gram de mostră rotunjită la cel mai apropiat mg în soluția încălzită și se titrează cu 0,1 N KMnO4 până când culoarea roz persistă 15 secunde. Nu este necesară mai mult de 0,5 ml.

Substanțe carbonizabile

O soluție rece de 0,5 g acid benzoic în 5 ml acid sulfuric 94,5 la 95,5 % nu trebuie să prezinte o culoare mai puternică decât cea a lichidului de referință conținând 0,2 ml de clorat de cobalt TSC, 0,3 ml de clor feric TSC, 0,1 ml de sulfat de cupru TSC și 4,4 ml de apă

Acizi policiclici

La acidificarea fracționată a unei soluții (neutralizate) de benzoat de sodiu, primul precipitat nu trebuie să aibă o temperatură de topire diferită de cea a acidului benzoic

Grade aciditate sau alcalinitate

Neutralizarea a un gram de benzoat de sodiu, în prezența fenolftaleinei, nu trebuie să necesite mai mult de 0,25 ml de 0,1 N NaOH sau 0,1 N HCl

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 213 BENZOAT DE CALCIU

Sinonime

Benzoat de monocalciu

Definiție

Denumire chimică

Benzoat de calciu

Dibenzoat de calciu

Einecs

218-235-4

Formulă chimică

Anhidridă:

C14H10O4Ca

Monohidrat:

C14H10O4Ca·H2O

Trihidrat:

C14H10O4Ca·3H2O

Masă moleculară

Anhidridă:

282,31

Monohidrat:

300,32

Trihidrat:

336,36

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % după uscare la 105 °C

Descriere

Cristale sau pudră albă sau incoloră

Identificare

A.  Intervalul de topire a acidului benzoic izolat prin acidificare și nerecristalizat 121,5 °C la 123,5 °C, după uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

 
 

B. Teste pozitive pentru benzoat și potasiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 17,5 % determinat prin uscare la 105 °C la greutate constantă

Substanță insolubilă în apă

Nu mai mult de 0,3 %

Compuși organici clorați

Nu mai mult de 0,06 % exprimat ca și clorat, corespunzând la 0,25 % exprimat ca acid monoclorbenzoic

Substanțe oxidabile

Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă, se încălzește până la punctul de fierbere și se adaugă 0,1 N KMnO4 în picături până când culoarea roz persistă timp de 30 de secunde. Se dizolvă un gram de mostră rotunjită la cel mai apropiat mg în soluția încălzită și se titrează cu 0,1 N KMnO4 până când culoarea roz persistă 15 secunde. Nu este necesară mai mult de 0,5 ml.

Substanțe carbonizabile

O soluție rece de 0,5 g acid benzoic în 5 ml acid sulfuric 94,5 la 95,5 % nu trebuie să prezinte o culoare mai puternică decât cea a lichidului de referință conținând 0,2 ml de clorat de cobalt TSC, 0,3 ml de clor feric TSC, 0,1 ml de sulfat de cupru TSC și 4,4 ml de apă

Acizi policiclici

La acidificarea fracționată a unei soluții (neutralizate) de benzoat de calciu, primul precipitat nu trebuie să aibă o temperatură de topire diferită de cea a acidului benzoic

Grade aciditate sau alcalinitate

Neutralizarea a un gram de benzoat de sodiu, în prezența fenolftaleinei, nu trebuie să necesite mai mult de 0,25 ml de 0,1 N NaOH sau 0,1 N HCl

Fluor

Nu mai mult de 10 mg/kg

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 214 p-HIDROXIBENZOAT DE ETIL

Sinonime

Etil paraben

p-oxibenzoat de etil

Definiție

Denumire chimică

p-hidroxibenzoat de etil

Etil ester de acid p-hidroxibenzoic

Einecs

204-399-4

Formulă chimică

C9H10O3

Masă moleculară

166,8

Compoziție

Conținut de cel puțin 99,5 % după uscare timp de două ore la 80 °C

Descriere

Cristale incolore, aproape inodore, mici, sau o pudră cristalină, albă

Identificare

A. Intervalul de topire

115 °C la 118 °C

B. Test pozitiv pentru p-hidroxibenzoat

Intervalul de topire ale acidului p-hidroxibenzoic izolat prin acidificare și nerecristalizat: 213 °C la 217 °C, după uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

C. Test pozitiv pentru alcool

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,5 % după uscare timp de două ore la 80 °C

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,05 %

Acid p-hidroxibenzoic și acid salicilic

Nu mai mult de 0,35 % exprimat ca acid p-hidroxibenzoic

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 215 SAREA DE SODIU A p-HIDROXIBENZOATULUI DE ETIL

Definiție

Denumire chimică

Sarea de sodiu a p-hidroxibenzaotului

de etil compus de sodiu al etil esterului de acid p-hidroxibenzoic

Einecs

252-487-6

Formulă chimică

C9H9O3Na

Masă moleculară

188,8

Compoziție

Conținut al etilesterului de acid p-hidroxibenzoic nu mai mic de 83 % pe o bază anhidră

Descriere

Pudră higroscopică albă, cristalină

Identificare

A. Intervalul de topire

Între 115 °C și 118 °C, după uscare în vid timp într-un desicator cu acid sulfuric

B. Test pozitiv pentru p-hidroxibenzoat

Intervalul de topire ale acidului p-hidroxibenzoic rezultat din eșantion sunt 213 °C-217 °C

C. Test pozitiv pentru sodiu

 
 

D.  pH-ul unei soluții apoase 0,1 % trebuie să fie între 9,9 și 10,3

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 5 % determinat prin uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

Cenușă sulfatată

37 la 39 %

Acid p-hidroxibenzoic și acid salicilic

Nu mai mult de 0,35 % exprimat ca acid p-hidroxibenzoic

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

▼M7 —————

▼B

E 218 p-HIDROXIBENZOAT DE METIL

Sinonime

Metilparaben

Metil-p-oxibenzoat

Definiție

Denumire chimică

p-hidroxibenzoat de metil

Metil ester al acidului p-hidroxibenzoic

Einecs

243-171-5

Formulă chimică

C8H8O3

Masă moleculară

152,15

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % după uscare timp de două ore la 80 °C

Descriere

Cristale incolore, aproape inodore, mici sau pudră albă cristalină

Identificare

A. Intervalul de topire

Între 125 °C și 128 °C

B. Test pozitiv pentru p-hidroxibenzoat

Intervalul de topire a acidului p-hidroxibenzoic rezultat din eșantion este 213 °C-217 °C după uscare timp de două ore la 80 °C

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,5 % după uscare timp de două ore la 80 °C

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,05 %

Acid p-hidroxibenzoic și acid salicilic

Nu mai mult de 0,35 % exprimat ca acid p-hidroxibenzoic

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 219 SAREA DE SODIU p-HIDROXIBENZOAT DE METIL

Definiție

Denumire chimică

Sare de sodiu p-hidroxibenzaot

de metil compus de sodiu al metilesterului de acid p-hidroxibenzoic

Formulă chimică

C8H7O3Na

Masă moleculară

174,15

Compoziție

Conținut de cel puțin 99,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră higroscopică albă

Identificare

A.  Precipitatul alb format prin acidificarea cu acid clorhidric a 10 % soluție apoasă a derivatului de sodiu din p-hidroxibenzoat de metil (utilizând ca indicator hârtia colorată) trebuie să aibă o limită de topire între 125 °C și 128 °C când este combinat cu apă și uscat la 80 °C timp de 2 ore

 
 

B.  Test pozitiv pentru sodiu

 
 

C.  pH-ul unei soluții apoase 0,1 % dioxid de carbon, între 9,7 și 10,3

 
 

Puritate

Conținut de apă

Nu mai mult de 5 % (metoda Karl Fischer)

Cenușă sulfatată

40 la 44,5 % pe bază anhidră

Acid p-hidroxibenzoic și acid salicilic

Nu mai mult de 0,35 % exprimat ca acid p-hidroxibenzoic

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 220 ANHIDRIDĂ SULFUROASĂ

Definiție

Denumire chimică

Dioxid de sulf

Anhidridă de acid sulfuric

Einecs

231-195-2

Formulă chimică

SO2

Masă moleculară

64,07

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 %

Descriere

Gaz incolor, neinflamabil, cu miros puternic, înțepător, sufocant

Identificare

A.  Test pozitiv pentru substanțe sulfuroase

 
 

Puritate

Conținut de apă

Nu mai mult de 0,05 %

Reziduuri nevolatile

Nu mai mult de 0,01 %

Trioxid de sulf

Nu mai mult de 0,1 %

Seleniu

Nu mai mult de 10 mg/kg

Alte gaze neexistente în mod obișnuit în aer

Nu sunt urme

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 221 SULFIT DE SODIU

Definiție

Denumire chimică

Sulfit de sodiu (anhidridă sau heptahidrat)

Einecs

231-821-4

Formulă chimică

Anhidridă:

Na2SO3

Heptahidrat:

Na2SO3·7H2O

Masă moleculară

Anhidridă:

126,04

Heptahidrat:

252,16

Compoziție

Anhidridă:

cel puțin 95 % Na2SO3 și cel puțin 48 % SO2

Heptahidrat:

cel puțin 48 % Na2SO3 și cel puțin 24 % SO2

Descriere

Pudră albă cristalină sau cristale incolore

Identificare

A.  Test pozitiv pentru sulfit și pentru sodiu

 
 

B.  pH-ul a 10 % soluție (anhidridă) sau a 20 % soluție (heptahidrat) între 8,5 și 11,5

 
 

Puritate

Tiosulfat

Nu mai mult de 0,1 % pe baza conținutului de SO2

Fier

Nu mai mult de 50 mg/kg pe baza conținutului de SO2

Seleniu

Nu mai mult de 10 mg/kg pe baza conținutului de SO2

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 222 BISULFIT DE SODIU

Definiție

Denumire chimică

Sulfit acid de sodiu

Hidrogensulfit de sodiu

Einecs

231-921-4

Formulă chimică

NaHSO3 în soluție apoasă

Masă moleculară

104,06

Compoziție

Conținut de cel puțin 32 % g/g NaHSO3

Descriere

Soluție limpede, incoloră spre galben

Identificare

A.  Test pozitiv pentru sulfit și sodiu

 
 

B.  pH-ul a 10 % soluție apoasă între 2,5 și 5,5

 
 

Puritate

Fier

Nu mai mult de 50 mg/kg de Na2SO3 pe bază de conținut SO2

Seleniu

Nu mai mult de 10 mg/kg pe bază de conținut SO2

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 223 METABISULFIT DE SODIU

Sinonime

Pirosulfit

Pirosulfit de sodiu

Definiție

Denumire chimică

Disulfit de sodiu

Pentaoxodisulfat de disodiu

Einecs

231-673-0

Formulă chimică

Na2S2O5

Masă moleculară

190,11

Compoziție

Conținut de cel puțin 95 % Na2S2O5 și cel puțin 64 % SO2

Descriere

Cristale albe sau pudră cristalină

Identificare

A. Test pozitiv pentru sulfit și sodiu

 
 

B.  pH-ul a 10 % soluție apoasă între 4,0 și 5,5

 
 

Puritate

Tiosulfat

Nu mai mult de 0,1 % pe bază de conținut de SO2

Fier

Nu mai mult de 50 mg/kg pe bază de conținut de SO2

Seleniu

Nu mai mult de 10 mg/kg pe bază de conținut de SO2

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 224 METABISULFIT DE POTASIU

Sinonime

Pirosulfit de potasiu

Definiție

Denumire chimică

Disulfit de potasiu

Pentaoxodisulfat de potasiu

Einecs

240-795-3

Formulă chimică

K2S2O5

Masă moleculară

222,33

Compoziție

Conținut de cel puțin 90 % K2S2O5 și cel puțin 51,8 % SO2, restul fiind alcătuit aproape în întregime din sulfat de potasiu

Descriere

Cristale incolore sau pudră albă cristalină

Identificare

A. Test pozitiv pentru sulfit și potasiu

 
 

Puritate

Tiosulfat

Nu mai mult de 0,1 % pe bază de conținut de SO2

Fier

Nu mai mult de 50 mg/kg pe bază de conținut de SO2

Seleniu

Nu mai mult de 10 mg/kg pe bază de conținut de SO2

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 226 SULFIT DE CALCIU

Definiție

Denumire chimică

Sulfit de calciu

Einecs

218-235-4

Formulă chimică

CaSO3·2H2O

Masă moleculară

156,17

Compoziție

Conținut de cel puțin 95 % CaSO3·2H2O și cel puțin 39 % SO2

Descriere

Cristale albe sau pudră cristalină

Identificare

A. Test pozitiv pentru sulfit și calciu

 
 

Puritate

Fier

Nu mai mult de 50 mg/kg pe bază de conținut de SO2

Seleniu

Nu mai mult de 10 mg/kg pe bază de conținut de SO2

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 227 BISULFIT DE CALCIU

Definiție

Denumire chimică

Sulfit acid de calciu

Hidrogensulfit de calciu

Einecs

237-423-7

Formulă chimică

Ca(HSO3)2

Masă moleculară

202,22

Compoziție

6-8 % (greutate/volum) de dioxid de sulf și 2,5-3,5 % (g/v) de dioxid de calciu corespunzând la 10 la 14 % (g/v) de bisulfit de calciu [Ca(HSO3)2]

Descriere

Soluție apoasă limpede galben-verzuie având un miros specific de dioxid de sulf

Identificare

A. Test pozitiv pentru sulfit și calciu

 
 

Puritate

Fier

Nu mai mult de 50 mg/kg pe bază de conținut de SO2

Seleniu

Nu mai mult de 10 mg/kg pe bază de conținut de SO2

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 228 BISULFIT DE POTASIU

Definiție

Denumire chimică

Bisulfit de potasiu

Hidrogensulfit de potasiu

Einecs

231-870-1

Formulă chimică

KHSO3, în soluție apoasă

Masă moleculară

120,17

Compoziție

Conținut de cel puțin 280 g KHSO3/l (sau 150 g SO2/l)

Descriere

Soluție apoasă limpede, incoloră

Identificare

A. Test pozitiv pentru sulfit și potasiu

 
 

Puritate

Fier

Nu mai mult de 50 mg/kg pe bază de conținut de SO2

Seleniu

Nu mai mult de 10 mg/kg pe bază de conținut de SO2

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 230 BIFENIL

Sinonime

Difenil

Definiție

Denumire chimică

1,1′-bifenil

Fenilbenzen

Einecs

202-163-5

Formulă chimică

C12H10

Masă moleculară

154,20

Compoziție

Conținut de cel puțin 99,8 %

Descriere

Solid alb sau galben pal spre chihlimbariu, având un miros caracteristic

Identificare

A. Interval de topire

68,5 °C la 70,5 °C

B. Limite de distilare

Se distilează complet la 2,5 °C diferență între 252,5 °C și 257,5 °C

Puritate

Benzen

Nu mai mult de 10 mg/kg

Amine aromatice

Nu mai mult de 2 mg/kg (ca anilină)

Derivați fenol

Nu mai mult de 5 mg/kg (ca fenol)

Substanțe carbonizabile

O soluție rece de 0,5 g bifenil în 5 ml de acid sulfuric 94,5 la 95,5 % nu trebuie să aibă un colorit mai puternic decât cel al lichidului de referință conținând 0,2 ml clorură de cobalt TSC, 0,3 ml clorură de fier TSC, 0,1 ml sulfat de cupru TSC și 4,4 ml apă

Terfenil și alți derivați polifenili mai mari

Nu mai mult de 0,2 %

Hidrocarburi aromatice policiclice

Absente

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 231 ORTOFENILFENOL

Sinonime

Ortoxenol

Definiție

Denumire chimică

(1,1′-bifenil)-2-ol

2-hidroxidifenil

o-hidroxidifenil

Einecs

201-993-5

Formulă chimică

C12H10O

Masă moleculară

170,20

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 %

Descriere

Pudră cristalină albă sau slab gălbuie

Identificare

A. Interval de topire

56 °C la 58 °C

B. Test pozitiv pentru fenolat

O soluție de etanol (1 g la 10 ml) produce o culoare verde prin adăugarea de 10 % soluție clorură de fier

Puritate

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,05 %

Eter difenil

Nu mai mult de 0,3 %

p-Fenilfenol

Nu mai mult de 0,1 %

1-Naftol

Nu mai mult de 0,01 %

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 232 ORTOFENILFENOL DE SODIU

Sinonime

Ortofenilfenat de sodiu

Sare de sodiu de o-fenilfenol

Definiție

Denumire chimică

Ortofenilfenol de sodiu

Einecs

205-055-6

Formulă chimică

C12H9ONa·4H2O

Masă moleculară

264,26

Compoziție

Conținut de cel puțin 97 % C12H9ONa·4H2O

Descriere

Pudră cristalină albă sau slab gălbuie

Identificare

A.  Test pozitiv pentru fenolat și sodiu

 
 

B.  Intervalul de topire a ortofenilfenulului izolat prin acidificare și nerecristalizat extras din eșantion: 56 °C la 58 °C după uscare într-un desicator cu acid sulfuric

 
 

C.  pH-ul unei soluții apoase de 2 % trebuie să fie între 11,1 și 11,8

 
 

Puritate

Difenileter

Nu mai mult de 0,3 %

p-fenilfenol

Nu mai mult de 0,1 %

1-naftol

Nu mai mult de 0,01 %

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOL

Definiție

Denumire chimică

4-(2-benzimidazolil)tiazol

2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazol

Einecs

1205-725-8

Formulă chimică

C10H7N3S

Masă moleculară

201,26

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră inodoră, albă sau aproape albă

Identificare

A. Limita de topire

296 °C la 303 °C

B. Spectometrie

Absorbție maximă în 0,1 N HCl (0,0005 % g/v) la 302 nm, 258 nm și 234 nm

image

la 302 nm ± 2 nm: aproximativ 1 230

image

la 258 nm ± 2 nm: aproximativ 200

image

la 243 nm ± 2 nm: aproximativ 620

Rata de absorbție 243 nm/302nm = 0,47 la 0,53

Rata de absorbție 258 nm/302nm = 0,14 la 0,18

Puritate

Conținut de apă

Nu mai mult de 0,5 % (metoda Karl Fischer)

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,2 %

Seleniu

Nu mai mult de 3 mg/kg

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 234 NIZINA

Definiție

Nizina este alcătuită din mai multe polipeptide strâns înrudite produse în mod natural de Streptococcus lactis, grupa Lancefield N

Einecs

215-807-5

Formulă chimică

C143H230N42O37S7

Masă moleculară

3 354,12

Compoziție

Concentratul de nizină conține cel puțin 900 unități pe mg într-o mixtură de solide lactat fără grăsime și un conținut minim de 50 % clorură de sodiu

Descriere

Pudră albă

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 3 % dacă este uscat la greutate constantă la 102 °C-103 °C

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 235 NATAMICINA

Sinonime

Pinaricina

Definiție

Natamicina este un fungicid al grupului polien macrolide și este produs în mod natural de Setreptomyces natalensis sau Straptococcus lactis

Einecs

231-683-5

Formulă chimică

C33H47O13N

Masă moleculară

665,74

Compoziție

Conținut de cel puțin 95 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră cristalină albă spre alb cremos

Identificare

A. Reacții de culoare

La adăugarea a câteva cristale de natamicină pe un recipient plat, la o picătură de:

— acid clorhidric concentrat, apare culoarea albastră,

— acid fosforic concentrat apare culoarea verde,

care se schimbă după câteva minute în roșu palid

B. Spectrometrie

O soluție 0,0005 % g/v, în 1 % acid acetic metanolic are absorbție maximă la aproximativ 290 nm, 303 nm și 318 nm, medie la aproximativ 280 nm și minimă la aproximativ 250 nm, 295,5 nm și 311 nm

C. pH

5,5 la 7,5 (1 % g/v soluție într-o mixtură neutralizată în prealabil de 20 părți dimetilformamidă și 80 părți apă)

D. Rotație specifică

image

= + 250° la + 295° (o soluție de 1 % g/v acid acetic glacial, la 20 °C și calculată cu referire la materialul uscat)

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 8 % (peste P2O5 în vid la 60 °C greutate constantă)

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,5 %

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

Criterii microbiologice: numărare totală valabilă

Nu mai mult de 100/g

E 239 HEXAMETILENTETRAMINĂ

Sinonime

Hexamină

Metenamină

Definiție

Denumire chimică

1,3,5,7-Tetrazatriciclo(3,3,1,13,7)-decan, hexametilentetramină

Einecs

202-905-8

Formulă chimică

C6H12N4

Masă moleculară

140,19

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră incoloră sau albă cristalină

Identificare

A.  Test pozitiv pentru formaldehidă și amoniu

 
 

B.  Punct de sublimare aproximativ 260 °C

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,5 % după uscare la 105 °C în vid cu P2O5 timp de 2 ore

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,05 %

Sulfați

Nu mai mult de 0,005 % exprimat ca SO4

Cloruri

Nu mai mult de 0,005 % exprimat ca Cl

Săruri de amoniu

Nedetectabile

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 242 DICARBONAT DE DIMETIL

Sinonime

DMDC

Dimetil procarbonat

Definiție

Einecs

224-859-8

Denumire chimică

Dimetil dicarbonat

Ester pirocarbonic al acidului dimetil

Formulă chimică

C4H6O5

Masă moleculară

134,09

Compoziție

Conținut de cel puțin 99,8 %

Descriere

Lichid incolor, se descompune în soluție apoasă. Este coroziv pentru piele și ochi și toxic prin inhalare și ingerare

Identificare

A. Descompunere

După diluare teste pozitive pentru CO2 și metanol

B. Punct de topire

Punct de fierbere

17 °C

172 °C cu descompunere

C. Densitate 20 °C

Aproximativ 1,25 g/cm3

D. Spectru infraroșu

Maxim la 1 156 și 1 832 cm3

Puritate

Carbonat de dimetil

Nu mai mult de 0,2 %

Total cloruri

Nu mai mult de 3 mg/kg

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 249 NITRIT DE POTASIU

Definiție

Denumire chimică

Nitrit de potasiu

Einecs

231-832-4

Formulă chimică

KNO2

Masă moleculară

85,11

Compoziție

Conținut de cel puțin 95 % pe bază anhidră (5)

Descriere

Granule lichefiate, albe sau slab gălbuie

Identificare

A. Test pozitiv pentru nitrit și potasiu

 
 

B.  pH-ul a 5 % soluție: cel puțin 6,0 și cel mult 9,0

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 3 % după uscare timp de patru ore cu gel de siliciu

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 250 NITRIT DE SODIU

Definiție

Denumire chimică

Nitrit de sodiu

Einecs

231-555-9

Formulă chimică

NaNO2

Masă moleculară

69,00

Compoziție

Conținut de cel puțin 97 % pe bază anhidră (5)

Descriere

Pudră albă cristalină sau cuburi gălbui

Identificare

A. Test pozitiv pentru nitrit și sodiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,25 % după uscare cu gel de siliciu timp de patru ore

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

▼M5

NITRAT DE SODIU E 251

1.  NITRAT DE SODIU SOLID

Sinonime

Salpetru de Chile

Salpetru cubic

Definiție

Denumire chimică

Nitrat de sodium

Einecs

231-554-3

Formulă chimică

NaNo3

Masă moleculară

85,00

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % după uscare

Descriere

Pudră albă cristalină, ușor higroscopică

Identificare

A.  Teste pozitive pentru nitrat și sodiu

 
 

B.  pH-ul a 5 % soluție

Cel puțin 5,5 și cel mult 8,3

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 2 % după uscare la 105 °C timp de 4 ore

Nitriți

Nu mai mult de 30 mg/Kg exprimat ca NaNo2

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/Kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/Kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/Kg

NITRAT DE SODIU E 251

2.  NITRAT DE SODIU LICHID

Definiție

Nitratul de sodiu lichid este o soluție apoasă de nitrat de sodiu rezultată direct din reacția chimică dintre hidroxidul de sodiu și acidul nitric în cantitate stoichiometrică, fără cristalizare ulterioară. Formele standardizate preparate din nitratul de sodiu lichid care îndeplinesc aceste specificații pot conține acid nitric în cantități excesive dacă acestea sunt indicate clar sau sunt menționate pe etichetă.

Denumire chimică

Nitrat de sodium

Einecs

231-554-3

Formulă chimică

NaNO3

Masă moleculară

85,00

Compoziție

Conținut între 33,5 % și 40,0 % de NaNo3

Descriere

Lichid limpede, incolor

Identificare

A.  Teste pozitive pentru nitrat și sodiu

 
 

B.  pH

Cel puțin 1,5 și cel mult 3,5

Puritate

Acid nitric liber

Nu mai mult de 0,01 %

Nitriți

Nu mai mult de 10 mg/Kg exprimat ca NaNO2

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/Kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/Kg

Mercur

Nu mai mult de 0,3 mg/Kg

Prezenta specificație se referă la o soluție apoasă de 35 %.

 
 

▼B

E 252 NITRAT DE POTASIU

Sinonime

Salpetru de Chile

Salpetru cubic

Definiție

Denumire chimică

Nitrat de potasiu

Einecs

231-818-8

Formulă chimică

KNO3

Masă moleculară

101,11

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau cristale transparente având un gust răcoritor, salin, puternic

Identificare

A. Teste pozitive pentru nitrat și potasiu

 
 

B. pH-ul a 5 % soluție

Cel puțin 4,5 și cel mult 8,5

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 1 % după uscare la 105 °C timp de patru ore

Nitriți

Nu mai mult de 20 mg/kg exprimat ca KNO2

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 260 ACID ACETIC

Definiție

Denumire chimică

Acid acetic

Acid etanoic

Einecs

200-580-7

Formulă chimică

C2H4O2

Masă moleculară

60,05

Compoziție

Conținut de cel puțin 99,8 %

Descriere

Lichid limpede incolor având miros înțepător caracteristic

Identificare

A. Punct de fierbere

118 °C la presiune de 760 mm (coloană de mercur)

B. Gravitație specifică

aproximativ 1,049

C.  O soluție de 1 la 3 oferă teste pozitive pentru acetat

 
 

D. Punct de solidificare

Nu mai mic de 14,5 °C

Puritate

Reziduu nevolatil

Nu mai mult de 100 mg/kg

Acid formic, formați și alte substanțe oxidabile

Nu mai mult de 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Substanțe oxidabile

Se diluează 2 ml din eșantion într-un vas de sticlă cu 10 ml apă și se adaugă 0,1 ml de 0,1 N permanganat de potasiu. Culoarea roz nu se modifică în maro timp de 30 minute

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 261 ACETAT DE POTASIU

Definiție

Denumire chimică

Acetat de potasiu

Einecs

204-822-2

Formulă chimică

C2H3O2K

Masă moleculară

98,14

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale incolore sau o pudră albă cristalină, inodoră sau cu miros slab acetic

Identificare

A. pH-ul a 5 % soluție apoasă

Cel puțin 7,5 și cel mult 9,0

B. Teste pozitive pentru acetat și potasiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 8 % după uscare la 150 °C timp de 2 ore

Acid formic, formați și alte substanțe oxidabile

Nu mai mult de 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 262 (i) ACETAT DE SODIU

Definiție

Denumire chimică

Acetat de sodiu

Einecs

204-823-8

Formulă chimică

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 sau 3)

Masă moleculară

Anhidridă:

82,03

Trihidrat:

136,08

Compoziție

Conținut (atât pentru anhidridă, cât și pentru forma trihidrat) de cel puțin 98,5 % pe bază anhidră

Descriere

Anhidridă:

pudră albă, inodoră granulată, higroscopică

Trihidrat:

cristale incolore transparente sau pudră cristalină granulată, inodoră sau cu miros slab acetic. Fluorescentă în aer cald, uscat

Identificare

A. pH-ul a 1 % soluție apoasă

Cel puțin 8,0 și cel mult 9,5

B. Teste pozitive pentru acetat și sodiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Anhidridă:

nu mai mult de 2 % (120 °C, patru ore)

Trihidrat:

între 36 și 42 % (120 °C, patru ore)

Acid formic, formați și alte substanțe oxidabile

Nu mai mult de 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 262 (ii) DIACETAT DE SODIU

Definiție

Diacetatul de sodiu este un compus molecular al acetatului de sodiu cu acidul acetic

Denumire chimică

Hidrogenodiacetat de sodiu

Einecs

204-814-9

Formulă chimică

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 sau 3)

Masă moleculară

142,09 (anhidridă)

Compoziție

Conținut de 39 la 41 % acid acetic liber și 58 la 60 % acetat de sodiu

Descriere

Solid alb, higroscopic, cristalin cu miros acetic

Identificare

A. pH-ul a 10 % soluție apoasă

Cel puțin 4,5 și cel mult 5,0

B. Teste pozitive pentru acetat și sodiu

 
 

Puritate

Conținut de apă

Nu mai mic de 2 % (metoda Karl Fisher)

Acid formic, formați și alte substanțe oxidabile

Nu mai mult de 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 263 ACETAT DE CALCIU

Definiție

Denumire chimică

Acetat de calciu

Einecs

200-540-9

Formulă chimică

Anhidridă:

C4H6O4Ca

Monohidrat:

C4H6O4Ca·H2O

Masă moleculară

Anhidridă:

158,17

Monohidrat:

176,18

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % pe bază anhidră

Descriere

Acetatul de calciu anhidridă este un solid alb, higroscopic, masiv, cristalin, cu gust ușor amar. Poate prezenta un miros slab de acid acetic. Monohidratul poate fi sub formă de ace, granule sau pudră

Identificare

A. pH-ul a 10 % soluție apoasă

Cel puțin 6,0 și cel mult 9,0

B. Teste pozitive pentru acetat și calciu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 11 % după uscare (155 °C la greutate constantă, pentru monohidrat)

Materie insolubilă în apă

Nu mai mult de 0,3 %

Acid formic, formați și alte substanțe oxidabile

Nu mai mult de 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 270 ACID LACTIC

Definiție

Denumire chimică

Acid lactic

Acid 2-hidroxipropionicAcid

1-hidroxietan-1-carboxilic

Einecs

200-018-0

Formulă chimică

C3H6O3

Masă moleculară

90,08

Compoziție

Conținut de cel puțin 76 % și cel mult 84 %

Descriere

Lichid siropos incolor sau gălbui, aproape inodor, cu gust acid constând dintr-o mixtură de acid lactic (C3H6O3) și lactat de acid lactic (C6H10O5). Se obține prin fermentarea lactică a zahărului sau se prepară sintetic

Notă:

Acidul lactic este hidroscopic și când est concentrat prin fierbere se condensează pentru a forma lactatul de acid lactic, care prin diluare și încălzire hidrolizează în acid lactic

 
 

Identificare

A. Test pozitiv pentru lactate

 
 

Puritate

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,1 %

Cloruri

Nu mai mult de 0,2 %

Sulfați

Nu mai mult de 0,25 %

Fier

Nu mai mult de 10 mg/kg

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

Notă:

Această specificație se referă la 80 % soluție apoasă; pentru soluții apoase mai slabe calculați valori corespunzătoare conținutului lor de acid lactic

 
 

E 280 ACID PROPIONIC

Definiție

Denumire chimică

Acid propionic

Acid propanoic

Einecs

201-176-3

Formulă chimică

C3H6O2

Masă moleculară

74,08

Compoziție

Conținut de cel puțin 99,5 %

Descriere

Lichid uleios, incolor sau slab gălbui, cu miros ușor înțepător

Identificare

A. Punctul de topire

– 22 °C

B. Limitele de distilare

138,5 °C la 142,5 °C

Puritate

Reziduu nevolatil

Nu mai mic de 0,01 % dacă se usucă la 140 °C la greutate constantă

Aldehide

Nu mai mult de 0,1 % exprimat ca formaldehidă

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 281 PROPIONAT DE SODIU

Definiție

Denumire chimică

Propionat de sodiu

Propanoat de sodiu

Einecs

205-290-4

Formulă chimică

C3H5O2Na

Masă moleculară

96,06

Compoziție

Conținut de cal puțin 99 % după uscare timp de două ore la 105 °C

Descriere

Pudră albă, cristalină higroscopică sau pudră albă fină

Identificare

A.  Teste pozitive pentru propionat și sodiu

 
 

B. pH-ul a 10 % soluție apoasă

Cel puțin 7,5 și cel mult 10,5

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 4 % determinat prin uscare timp de două ore la 105 °C

Substanțe insolubile în apă

Nu mai mult de 0,1 %

Fier

Nu mai mult de 50 mg/kg

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 282 PROPIONAT DE CALCIU

Definiție

Denumire chimică

Propionat de calciu

Einecs

223-795-8

Formulă chimică

C6H10O4Ca

Masă moleculară

186,22

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 %, după uscare timp de două ore la 105 °C

Descriere

Pudră albă cristalină

Identificare

A. Teste pozitive pentru propinat și calciu

 
 

B. pH-ul a 10 % soluție apoasă

Între 6,0 și 9,0

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 4 %, determinat prin uscare timp de două ore la 105 °C

Substanțe insolubile în apă

Nu mai mult de 0,3 %

Fier

Nu mai mult de 50 mg/kg

Fluoruri

Nu mai mult de 10 mg/kg

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 283 PROPIONAT DE POTASIU

Definiție

Denumire chimică

Propionat de potasiu

Propanoat de potasiu

Einecs

206-323-5

Formulă chimică

C3H5KO2

Masă moleculară

112,17

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % după uscare timp de două ore la 105 °C

Descriere

Pudră albă cristalină

Identificare

A.  Teste pozitive pentru propionat și potasiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 4 %, determinat prin uscare timp de două ore la 105 °C

Substanțe insolubile în apă

Nu mai mult de 0,3 %

Fier

Nu mai mult de 30 mg/kg

Fluoruri

Nu mai mult de 10 mg/kg

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 284 ACID BORIC

Sinonime

Acid boracic

Acid ortoboric

Borofax

Definiție

Einecs

233-139-2

Formulă chimică

H3BO3

Masă moleculară

61,84

Compoziție

Conținut de cel puțin 99,5 %

Descriere

Cristale transparente sau granule albe sau pudră incolore, inodore; ușor uleioase la atingere; apare în natură ca sasolit

Identificare

A. Punct de topire

La aproximativ 171 °C

B. Arde cu flacără verde

 
 

C. pH-ul a 3,3 % soluție apoasă

Între 3,8 și 4,8

Puritate

Peroxizi

Nu se colorează la adăugare soluție KI

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 285 TETRABORAT DE SODIU (BORAX)

Sinonime

Borat de sodiu

Definiție

Denumire chimică

Tetraborat de sodiu

Biborat de sodiu

Piroborat de sodiu

Tetraborat anhidru

Einecs

215-540-4

Formulă chimică

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Masă moleculară

201,27

Descriere

Pudră sau plăci de tip sticlă ce devin opace prin expunerea la aer; ușor solubile în apă

Identificare

A. Interval de topire

Între 171 °C și 175 °C cu descompunere

Puritate

Peroxizi

Nu se colorează prin adăugarea unei soluții de KI

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 290 DIOXID DE CARBON

Sinonime

Gaz de acid carbonic

Gheață uscată (forma solidă)

Anhidridă carbonică

Definiție

Denumire chimică

Dioxid de carbon

Einecs

204-696-9

Formulă chimică

CO2

Masă moleculară

44,01

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % v/v pe bază gazoasă

Descriere

Gaz incolor în condiții ambientale normale, cu miros ușor înțepător. Dioxidul de carbon comercial este transportat și depozitat ca lichid în cilindri sub presiune sau sisteme de stocare a volumului, sau în blocuri solide comprimate de „gheață uscată”. Formele solide (gheață uscată) conțin de obicei aditivi, ca propilen glicol sau ulei mineral, pentru legătură.

Identificare

A.  Precipitare

(formarea precipitatului)

Dacă se introduce o cantitate din eșantion într-o soluție de hidroxid de bariu, se produce un precipitat alb care se dizolvă cu efervescență în acid acetic diluat

Puritate

Aciditate

915 ml de gaz introduși în 50 ml de apă proaspăt fiartă nu trebuie să facă apa mai acidă față de metilorange decât 50 ml apă proaspăt fiartă la care s-a adăugat 1 ml acid clorhidric (0,01 N)

Substanțe reductoare, hidrogen fosfit și sulfit

915 ml de gaz introduși în 25 ml reactiv de nitrat de argint amoniacal la care s-a adăugat 3 ml amoniac nu trebuie să provoace închiderea la culoare a acestei soluții

Monoxid de carbon

Nu mai mult de 10 μl/l

Conținut de ulei

Nu mai mult de 0,1 mg/l

E 300 ACID ASCORBIC

Definiție

Denumire chimică

Acid L-ascorbic

Acid ascorbic

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lactonă

3-keto-L-gulofuranolactonă

Einecs

200-066-2

Formulă chimică

C6H8O6

Masă moleculară

176,13

Compoziție

Acid ascorbic, după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore, conține cel puțin 99 % C6H8O6

Descriere

Solid cristalin alb sau galben pal, inodor

Identificare

A. Interval de topire

Între 189 °C și 193 °C cu descompunere

B. Teste pozitive pentru acid ascorbic

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,4 %, după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,1 %

Rotație specifică

image

între + 20,5° și + 21,5° (10 % g/v soluție apoasă)

pH-ul a 2 % soluție apoasă

Între 2,4 și 2,8

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 301 ASCORBAT DE SODIU

Definiție

Denumire chimică

Ascorbat de sodiu

L-ascorbat de sodiu

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lactone enolat de sodiu

3-keto-L-gulofurano-lactone enolat de sodiu

Einecs

205-126-1

Formulă chimică

C6H7O6Na

Masă moleculară

198,11

Compoziție

Ascorbatul de sodiu, după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore conține cel puțin 99 % C6H7O6Na

Descriere

Solid cristalin alb sau aproape alb, inodor, care se închide la culoare prin expunere la lumină

Identificare

A. Teste pozitive pentru ascorbat și sodiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,25 %, după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore

Rotație specifică

image

între + 103° și + 106° (10 % g/v soluție apoasă)

pH-ul a 10 % soluție apoasă

Între 6,5 și 8,0

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 302 ASCORBAT DE CALCIU

Definiție

Denumire chimică

Ascorbat de calciu dehidratat

Sare de calciu a 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lactonă dihidrat

Einecs

227-261-5

Formulă chimică

C12H14O12Ca·2H2O

Masă moleculară

426,35

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % pe bază de materie volatilă

Descriere

Pudră cristalină albă spre verde gălbui pal inodoră

Identificare

A. Teste pozitive pentru ascorbat și calciu

 
 

Puritate

Fluoruri

Nu mai mult de 10 mg/kg (exprimat ca fluorine)

Rotație specifică

image

între + 95° și + 97° (5 % g/v soluție apoasă)

pH-ul a 10 % soluție apoasă

Între 6,0 și 7,5

Materie volatilă

Nu mai mult de 0,3 % determinat prin uscare la temperatura camerei timp de 24 ore într-un desicator conținând acid sulfuric sau pentoxid de fosfor

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 304 (i) PALMITAT DE ASCORBIL

Definiție

Denumire chimică

Palmitat de ascorbil

Palmitat de L-ascorbil

2,3-didehidro-L-threo-hexono-1,4-lactone-6-palmitat

6-palmitol-3-keto-L-gulofuranolactone

Einecs

205-305-4

Formulă chimică

C22H38O7

Masă moleculară

414,55

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % pe bază uscată

Descriere

Solid alb sau alb-gălbui cu miros de citrice

Identificare

A. Interval de topire

Între 107 °C și 117 °C

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 2,0 % după uscare într-un cuptor în vid la 56 °C și 60 °C timp de o oră

Cenușă sulfată

Nu mai mult de 0,1 %

Rotație specifică

image

între + 21° și + 24° (5 % g/v soluție apoasă)

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 304 (ii) STEARAT DE ASCORBIL

Definiție

Denumire chimică

Stearat de ascorbil

Stearat de L-ascorbil

2,3-didehidro-L-threo-hexono-1,4-lactone-6-stearat

6-palmitol-3-keto-L-gulofuranolactone

Einecs

246-944-9

Formulă chimică

C24H42O7

Masă moleculară

442,6

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 %

Descriere

Solid alb sau alb-gălbui cu miros de citrice

Identificare

A. Punct de topire

Aproximativ 116 °C

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 2,0 % după uscare într-un cuptor în vid la 56 °C-60 °C timp de o oră

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,1 %

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 306 EXTRACT BOGAT ÎN TOCOFEROL

Definiție

Produs obținut prin distilarea la aburi în vid a produselor uleioase din legume comestibile, cuprinzând tocoferoli și tocotrienoli concentrați

Conține tocoferoli cum ar fi d-α-, d-β-, d-γ- și d-ς-tocoferol

Masă moleculară

430,71 (d-α-tocoferol)

Compoziție

Conținut de cel puțin 34 % din total tocoferoli

Descriere

Ulei vâscos roșu maroniu sau roșu, limpede, miros și gust caracteristice. Poate prezenta o ușoară separare a constituenților de tip ceară în formă microcristalină

Identificare

A.  Prim metoda adecvată cromatografică gaz-lichid

 
 

B. Teste de solubilitate

Insolubil în apă. Solubil în etanol.

Puritate

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,1 %

Rotație specifică

image

de cel puțin + 20°

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

▼M7

E 307 ALFA-TOCOFEROL

Sinonime

DL-α-Tocoferol

Definiție

Denumire chimică

DL-5,7,8-trimetiltocol

DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-cromanol

Einecs

233-466-0

Formulă chimică

C29H50O2

Greutate moleculară

430,71

Compoziție

Cel puțin 96 %

Descriere

Ulei vâscos, limpede, aproape inodor, de culoare gălbuie spre chihlimbar, care se oxidează și se închide la culoare la expunere la aer sau lumină

Identificare

A.  Test de solubilitate

Insolubil în apă, ușor solubil în etanol, miscibil în eter

B.  Spectrofotometrie

În etanol absolut, absorbția maximă este de aproximativ 292 nm

Puritate

Indice de refracție

nD 20 1,503 până la 1,507

Absorbție specifică E1 % 1 cm în etanol

E1 % 1 cm (292 nm) 72 până la 76

(0,01 g în 200 ml de etanol absolut)

Cenușă sulfatată

Maximum 0,1 %

Rotație specifică

[α]25 D0° ± 0,05° (soluție 1:10 în cloroform)

Plumb

Cel mult 2 mg/kg

▼B

E 308 GAMA-TOCOFEROL

Sinonime

dl-γ-tocoferol

Definiție

Denumire chimică

2,7,8-trimetil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-cromanol

Einecs

231-523-4

Formulă chimică

C28H48O2

Masă moleculară

416,69

Compoziție

Conținut de cel puțin 97 %

Descriere

Ulei limpede, vâscos, galben pal care oxidează și se închide la culoare prin expunere la aer sau lumină

Identificare

A. Spectrometrie

Absorbție maximă în etanol pur la aproximativ 298 nm și 257 nm

Puritate

Absorbție specifică

image

în etanol

image

(298 nm) între 91 și 97

image

(257 nm) între 5,0 și 8,0

Index de refractare

image

1,503-1,507

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,1 %

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOCOFEROL

Definiție

Denumire chimică

2,8-dimetil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-cromanol

Einecs

204-299-0

Formulă chimică

C27H46O2

Masă moleculară

402,7

Compoziție

Conținut de cel puțin 97 %

Descriere

Ulei limpede, vâscos, gălbui pal sau portocaliu care oxidează și se închide la culoare prin expunere la aer sau lumină

Identificare

A. Spectrometrie

Absorbție maximă în etanol pur la aproximativ 298 nm și 257 nm

Puritate

Absorbție specifică

image

în etanol

image

(298 nm) între 89 și 95

image

(257 nm) între 3,0 și 6,0

Index de refractare

image

1,500-1,504

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,1 %

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 310 GALAT DE PROPIL

Definiție

Denumire chimică

Galat de propil

Ester propil al acidului galic

n-propil ester al acidului 3,4,5-trihidroxibenzoic

Einecs

204-498-2

Formulă chimică

C10H12O5

Masă moleculară

212,20

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % pe bază anhidră

Descriere

Solid alb spre alb cremos, cristalin, inodor

Identificare

A. Teste de solubilitate

Ușor solubil în apă, complet solubil în etanol, eter și propan-1,2-diol

B. Interval de topire

Între 146 °C și 150 °C după uscare la 110 °C timp de patru ore

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 1,0 % (110 °C, patru ore)

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,1 %

Acid liber

Nu mai mult de 0,5 % (ca acid galic)

Compus organic clorurat

Nu mai mult de 100 mg/kg (ca C1)

Absorbție specifică

image

în etanol

image

(275 nm) cel puțin 485 și cel mult 520

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 311 GALAT DE OCTIL

Definiție

Denumire chimică

Galat de octil

Ester de octil al acidului galic

n-octil ester al acidului 3,4,5-trihidroxibenzoic

Einecs

213-853-0

Formulă chimică

C15H22O5

Masă moleculară

282,34

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % după uscare la 90 °C timp de 6 ore

Descriere

Solid inodor alb spre alb cremos

Identificare

A. Teste de solubilitate

Ușor solubil în apă, complet solubil în etanol, eter și propan-1,2-diol

B. Interval de topire

Între 99 °C și 102 °C după uscare la 90 °C timp de 6 ore

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,5 % (90 °C, 6 ore)

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,05 %

Acid liber

Nu mai mult de 0,5 % (ca acid galic)

Compus organic clorurat

Nu mai mult de 100 mg/kg (ca C1)

Absorbție specifică

image

în etanol

image

(275 nm) cel puțin 375 și cel mult 390

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 312 GALAT DE DODECIL

Sinonime

Galat de lauril

Definiție

Denumire chimică

Galat de dodecil

n-dodecil (sau lauril) ester al acidului 3,4,5-trihidroxibenzoic

ester de dodecil al acidului galic

Einecs

214-620-6

Formulă chimică

C19H30O5

Masă moleculară

338,45

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % după uscare la 90 °C timp de 6 ore

Descriere

Solid alb sau alb cremos, inodor

Identificare

A. Teste de solubilitate

Insolubil în apă, complet solubil în etanol, eter

B. Interval de topire

Între 95 °C și 98 °C după uscare la 90 °C timp de 6 ore

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,5 % (90 °C, 6 ore)

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,05 %

Acid liber

Nu mai mult de 0,5 % (ca acid galic)

Compus organic clorurat

Nu mai mult de 100 mg/kg (ca C1)

Absorbție specifică

image

în etanol

image

(275 nm) cel puțin 300 și cel mult 325

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 10 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 30 mg/kg

▼M7

E 315 ACID ERITHORBIC

Sinonime

Acid izoascorbic

Acid D-araboascorbic

Definiție

Denumire chimică

Acid D-eritro-hexenic-2-γ-lactonă

Acid izoascorbic

Acid D-izoascorbic

Einecs

201-928-0

Formulă chimică

C6H8O6

Greutate moleculară

176,13

Compoziție

Cel puțin 98 % pe baza anhidră

Descriere

Solid cristalin, de culoare alb spre gălbui, care se închide treptat la culoare la expunere la lumină

Identificare

A.  Interval de topire

Aproximativ 164 °C până la 172 °C, cu descompunere

B.  Test pozitiv la acid ascorbic prin reacția de culoare

 
 

Puritate

Pierderi prin deshidratare

Cel mult 0,4 % după uscare la presiune redusă pe silicagel timp de 3 ore

Cenușă sulfatată

Cel mult 0,3 %

Rotație specifică

[α]25 D10 % (greut./vol.) soluție apoasă între – 16,5° până la – 18,0°

Oxalat

Într-o soluție de 1 g în 10 ml de apă, adăugați 2 picături de acid acetic glacial și 5 ml de soluție de acetat de calciu 10 %. Soluția trebuie să rămână limpede

Plumb

Cel mult 2 mg/kg

▼B

E 316 ERITORBAT DE SODIU

Sinonime

Izoascorbat de sodiu

Definiție

Denumire chimică

Izoascorbat de sodiu

Acid D-izoascorbic de sodiu

Sare de sodiu de 2,3-didehidro-D-erythro-hexono-1,4-lactonă

3-keto-D-gulofurano-lactonă sodiu enolat monohidrat

Einecs

228-973-9

Formulă chimică

C6H7O6Na·H2O

Masă moleculară

216,13

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore exprimat pe bază de monohidrat

Descriere

Solid alb cristalin

Identificare

A. Teste de solubilitate

Complet solubil în apă, ușor solubil în etanol

B.  Test pozitiv pentru acid ascorbic/reacție de culoare

 
 

C. Test pozitiv pentru sodiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,25 % după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore

Rotație specifică

image

10 % (g/v) soluție apoasă între + 95° și + 98°

pH-ul a 10 % soluție apoasă

5,5 la 8,0

Oxalat

La o soluție de 1 g în 10 ml apă se adaugă 2 picături de acid acetic glacial și 5 ml soluție 10 % acetat de calciu. Soluția ar trebui să rămână limpede.

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

▼M7

E 319 BUTILHIDROCHINONĂ TERȚIARĂ (TBHQ)

Sinonime

TBHQ

Definiție

Denumiri chimice

terț-butil-1,4-benzendiol

2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzendiol

Einecs

217-752-2

Formulă chimică

C10H14O2

Greutate moleculară

166,22

Compoziție

Cel puțin 99 % C10H14O2

Descriere

Solid cristalin, de culoare albă, cu miros caracteristic

Identificare

A.  Solubilitate

Practic insolubil în apă, solubil în etanol

B.  Punct de topire

Cel puțin 126,5 °C

C.  Compuși fenolici

Se dizolvă aproximativ 5 mg probă în 10 ml metanol și se adaugă 10,5 ml soluție de dimetilamină (1:4). Apare o culoare roșie spre roz

Puritate

Terți-butil-p-benzochinonă

Cel mult 0,2 %

2,5-di-terț-butilhidrochinonă

Cel mult 0,2 %

Hidroxichinonă

Cel mult 0,1 %

Toluen

Cel mult 25 mg/kg

Plumb

Cel mult 2 mg/kg

▼M2

E 320 BUTILHIDROXIANISOL (BHA)

Sinonime

BHA

Definiție

Denumire chimică

3-terț-butil-4-hidroxianisol

Un amestec de 2-terț-butil-4-hidroxianisol și 3-terț-butil-4-hidroxianisol

Einecs

246-563-8

Formulă chimică

 
 

image

Masă moleculară

180,25

Compoziție

Conținut minim 98,5 % de

image

și conținut minim 85 % de 3-terț-butil-4-hidroxianisol izomer

Descriere

Cristale albe sau ușor gălbui sau solid cu aspect de ceară, cu un ușor miros aromatic

Identificare

A.  Solubilitate

Insolubil în apă, solubil liber în etanol

B.  Intervalul de topire

Între 48 °C și 63 °C

C.  Reacție de culoare

Trece testul pentru grupările fenol

Puritate

Cenușă sulfatată

Maximum 0,05 % după calcinare la 800 ± 25 °C

Impurități fenolice

Maximum 0,5 %

Absorbție specifică

image

image

(290 nm) minimum 190 și maximum 210
Absorbție specifică

image

image

(228 nm) minimum 326 și maximum 345

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Plumb

Maximum 5 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

▼B

E 321 BUTILHIDROXITOLUEN (BHT)

Sinonime

BHT

Definiție

Denumire chimică

2,6-diterț-butil-p-cresol

4-metil-2,6-diterț-butilfenol

Einecs

204-881-4

Formulă chimică

C15H24O

Masă moleculară

220,36

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 %

Descriere

Solid alb, cristalin sau pufos, inodor, cu miros aromatic caracteristic slab

Identificare

A. Teste de solubilitate

Insolubil în apă și propan- 1,2-diol

Complet solubil în etanol

B. Punct de topire

La 70 °C

C. Absorbanță maximă

Absorbția în intervalul 230-320 nm a unui strat de 2 cm de soluție 1 la 100 000 în etanol de hidratat arată maximul doar la 278 nm

Puritate

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,005 %

Impurități fenolice

Nu mai mult de 0,5 %

Absorbție specifică

image

în etanol

image

(278 nm) cel puțin 81 și cel mult 88

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 322 LECITINE

Sinonime

Fosfatide

Fosfolipide

Definiție

Lecitinele sunt amestecuri sau fracțiuni de fosfatide obținute prin proceduri fizice din animale sau alimente vegetale; acestea includ și produse hidrolizate obținute prin utilizarea unor enzime nedăunătoare și adecvate. Produsul final nu trebuie să prezinte urme ale activității reziduale a enzimei.

Lecitinele pot fi ușor albite în mediu apos cu ajutorul peroxidului de hidrogen. Această oxidare nu trebuie să modifice chimic fosfatidele de lecitină.

Einecs

232-307-2

Compoziție

— Lecitine: cel puțin 60,0 % substanțe insolubile în acetonă

— Lecitine hidrolizate: cel puțin 56,0 % substanțe insolubile în acetonă

Descriere

— Lecitine: semilichid vâscos sau lichid sau pudră maro

— Lecitine hidrolizate: lichid vâscos sau pastă maro deschis spre maro

Identificare

A.  Teste pozitive pentru colină, fosfor și acizi grași

 
 

B. Test pentru lecitina hidrolizată

La 800 ml conținut se adaugă 500 ml apă (30 °C-5 °C). Apoi se adaugă încet 50 ml eșantion cu amestecare continuă. Lecitina hidrolizată formează o emulsie omogenă. Lecitina nehidrolizată formează o masă distinctă de aproximativ 50 g.

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 2,0 %, determinat prin uscare la 105 °C timp de o oră

Materie insolubilă în toluen

Nu mai mult de 0,3 %

Valoarea acidului

— Lecitine: nu mai mult de 35 mg hidroxid de potasiu/g

— Lecitine hidrolizate: nu mai mult de 45 mg hidroxid de potasiu/g

Valoarea peroxidului

Mai mică sau egală cu 10

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 325 LACTAT DE SODIU

Definiție

Denumire chimică

Lactat de sodiu

2-hidroxipropanoat de sodiu

Einecs

200-772-0

Formulă chimică

C3H5NaO3

Masă moleculară

112,06 (anhidridă)

Compoziție

Conținut de cel puțin 57 % și cel mult 66 %

Descriere

Lichid incolor, transparent

Inodor sau cu miros caracteristic slab

Identificare

A. Test pozitiv pentru lactate

 
 

B. Test pozitiv pentru potasiu

 
 

Puritate

Aciditate

Nu mai mult de 0,5 % după uscare, exprimată ca acid lactic

pH-ul a 20 % soluție apoasă

6,5 la 7,5

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

Substanțe reductoare

Nici o reducție a soluției Fehling.

Notă:

Această specificație se referă la o soluție apoasă 60 %.

 
 

E 326 LACTAT DE POTASIU

Definiție

Denumire chimică

Lactat de potasiu

2-hidroxipropanoat de potasiu

Einecs

213-631-3

Formulă chimică

C3H5O3K

Masă moleculară

128,17 (anhidridă)

Compoziție

Conținut de cel puțin 57 % și cel mult 66 %

Descriere

Lichid limpede ușor vâscos, aproape inodor. Inodor sau cu miros caracteristic slab

Identificare

A. Aprindere

Aprindeți soluția de lactat de potasiu până se transformă în scrum. Scrumul este alcalin, și apare efervescența la adăugarea de acid

B. Reacție de culoare

Introduceți 2 ml soluție de lactat de potasiu peste 5 ml soluție de catechină 1 la 100 în acid sulfuric. La zona de contact apare culoarea roșu aprins

C. Teste pozitive pentru potasiu și lactate

 
 

Puritate

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

Aciditate

Se dizolvă 1 g soluție de lactat de potasiu în 20 ml apă, se adaugă 3 picături de fenolftaleină TS și titrați cu 0,1 N hidroxid de sodiu. Nu sunt necesari mai mult de 0,2 ml

Substanțe reductoare

Soluția de lactat de potasiu nu produce nici o reducție a soluției Fehling

Notă:

Această specificație se referă la o soluție apoasă 60 %.

 
 

E 327 LACTAT DE CALCIU

Definiție

Denumire chimică

Dilactat de calciu

Dilactat de calciu hidrat

Sare de calciu acid 2-hidroxipropanoic

Einecs

212-406-7

Formulă chimică

(C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0-5)

Masă moleculară

218,22 (anhidridă)

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau granule aproape inodore

Identificare

A. Teste pozitive pentru lactat și calciu

 
 

B. Teste de solubilitate

Solubil în apă și practic insolubil în etanol

Puritate

Pierdere prin uscare

Determinat prin uscare la 120 °C timp de patru ore:

— anhidridă: nu mai mult de 3,0 %

— cu o moleculă de apă: nu mai mult de 8,0 %

— cu 3 molecule de apă: nu mai mult de 20,0 %

— cu 4,5 molecule de apă: nu mai mult de 27,0 %

Aciditate

Nu mai mult de 0,5 % din materie uscată exprimată ca acid lactic

Fluoruri

Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimată ca fluorine)

pH-ul a 5 % soluție

Între 6,0 și 8,0

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

Substanțe reductoare

Nici o reducție a soluției Fehling

E 330 ACID CITRIC

Definiție

Denumire chimică

Acid citric

Acid 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Acid β-hidroxitricarbalitic

Einecs

201-069-1

Formulă chimică

(a)  C6H8O7 (anhidridă)

(b)  C6H8O7·H2O (monohidrat)

Masă moleculară

(a)  192,13 (anhidridă)

(b)  210,15 (monohidrat)

Compoziție

Acidul citric poate fi anhidridă sau poate conține o moleculă de apă. Acidul citric conține cel puțin 99,5 % C6H8O7 calculată pe bază anhidră

Descriere

Acidul citric este un solid cristalin alb sau incolor, inodor, având un gust acid puternic. Monohidratul este fluorescent în aer uscat

Identificare

A. Teste de solubilitate

Extrem de solubil în apă; liber solubil în etanol; solubil în eter

Puritate

Conținut de apă

Acidul citric anhidridă conține cel mult 0,5 % apă; acidul citric monohidrat conține cel mult 8,8 % apă (metoda Karl Fischer)

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 0,05 % după calcinare la 800 ± 25 °C

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 5 mg/kg

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg, exprimat ca acid oxalic, după uscare

Substanțe carbonizabile

Se încălzește 1 g eșantion pudră cu 10 ml acid sulfuric 98 % într-o baie de apă la 90 °C în întuneric timp de o oră. Nu trebuie să apară mai mult de o culoare maro pal (fluid compatibil K)

E 331 (i) CITRAT MONOSODIC

Sinonime

Citrat monosodic

Citrat de sodiu monobazic

Definiție

Denumire chimică

Citrat monosodic

Sare de sodiu a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Formulă chimică

(a)  C6H7O7Na (anhidridă)

(b)  C6H7O7Na·H2O (monohidrat)

Masă moleculară

(a)  214,11 (anhidridă)

(b)  232,23 (monohidrat)

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau cristale incolore

Identificare

A. Teste pozitive pentru citrat și sodiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Determinată prin uscare la 180 °C timp de patru ore:

— anhidridă: nu mai mult de 1,0 %

— monohidrat: nu mai mult de 8,8 %

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

pH-ul a 1 % soluție apoasă

Între 3,5 și 3,8

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 5 mg/kg

E 331 (ii) CITRAT DISODIC

Sinonime

Citrat disodic

Citrat de sodiu dibazic

Definiție

Denumire chimică

Citrat disodic

Sare disodică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propantricarboxilic

Sare disodică a acidului citric cu 1,5 molecule apă

Einecs

205-623-3

Formulă chimică

C6H6O7Na2·1,5 H2O

Masă moleculară

263,11

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau cristale incolore

Identificare

A. Teste pozitive pentru citrat și sodiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 13,0 % prin uscare la 180 °C timp de patru ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

pH-ul a 1 % soluție apoasă

Între 4,9 și 5,2

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 5 mg/kg

E 331 (iii) CITRAT TRISODIC

Sinonime

Citrat trisodic

Citrat de sodiu tribazic

Definiție

Denumire chimică

Citrat trisodic

Sare trisodică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare trisodică a acidului citric, în formă anhidridă, dihidrat sau pentahidrat

Einecs

200-675-3

Formulă chimică

Anhidridă:

C6H5O7Na3

Hidrat:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 sau 5)

Masă moleculară

258,07 (anhidridă)

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau cristale incolore

Identificare

A. Teste pozitive pentru citrat și sodiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Determinat prin uscare la 180 °C timp de patru ore:

– anhidridă:

nu mai mult de 1,0 %

– dihidrat:

nu mai mult de 13,5 %

– pentahidrat:

nu mai mult de 30,3 %

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

pH-ul a 5 % soluție apoasă

Între 7,5 și 9,0

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 5 mg/kg

E 332 (i) CITRAT MONOPOTASIC

Sinonime

Citrat monopotasic

Citrat de potasiu monobazic

Definiție

Denumire chimică

Citrat monopotasic

Sare monopotasică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare potasică anhidră a acidului citric

Einecs

212-753-4

Formulă chimică

C6H7O7K

Masă moleculară

230,21

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră granulată, albă, higroscopică sau cristale transparente

Identificare

A. Teste pozitive pentru citrat și potasiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 1,0 % determinat prin uscare la 180 °C timp de patru ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

pH-ul a 1 % soluție apoasă

Între 3,5 și 3,8

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 5 mg/kg

E 332 (ii) CITRAT TRIPOTASIC

Sinonime

Citrat tripotasic

Citrat de potasiu tribazic

Definiție

Denumire chimică

Citrat tripotasic

Sare tripotasică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare tripotasică monohidrată a acidului citric

Einecs

212-755-5

Formulă chimică

C6H5O7K3·H2O

Masă moleculară

324,42

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră granulată, albă, higroscopică sau cristale transparente

Identificare

A. Teste pozitive pentru citrat și potasiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 6,0 % determinat prin uscare la 180 °C timp de patru ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

pH-ul a 5 % soluție apoasă

Între 7,5 și 9,0

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 5 mg/kg

E 333 (i) CITRAT MONOCALCIC

Sinonime

Citrat monocalcic

Citrat de calciu monobazic

Definiție

Denumire chimică

Citrat monocalcic

Sare de calciu a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare de calciu monohidrat a acidului citric

Formulă chimică

(C6H7O7)2Ca·H2O

Masă moleculară

440,32

Compoziție

Conținut de cel puțin 97,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă fină

Identificare

A. Teste pozitive pentru citrat și calciu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 7,0 % determinat prin uscare la 180 °C timp de patru ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

pH-ul a 1 % soluție apoasă

Între 3,2 și 3,5

Fluoruri

Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimat ca fluorine)

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 5 mg/kg

Carbonați

Dizolvarea a 1 g citrat de calciu în 10 ml 2 N acid clorhidric nu trebuie să elibereze mai mult decât câteva bule izolate

E 333 (ii) CITRAT DICALCIC

Sinonime

Citrat dicalcic

Citrat de calciu dibazic

Definiție

Denumire chimică

Citrat dicalcic

Sare dicalcică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare dicalcică trihidrată a acidului citric

Formulă chimică

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Masă moleculară

530,42

Compoziție

Conținut de cel puțin 97,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă fină

Identificare

A. Teste pozitive pentru citrat și calciu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 20,0 % determinat prin uscare la 180 °C timp de patru ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

Fluoruri

Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimat ca fluorine)

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 5 mg/kg

Carbonați

Dizolvarea a 1 g citrat de calciu în 10 ml 2 N acid clorhidric nu trebuie să elibereze mai mult decât câteva bule izolate

E 333 (iii) CITRAT TRICALCIC

Sinonime

Citrat tricalcic

Citrat de calciu tribazic

Definiție

Denumire chimică

Citrat tricalcic

Sare tricalcică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare tricalcică terahidrată a acidului citric

Einecs

212-391-7

Formulă chimică

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Masă moleculară

570,51

Compoziție

Conținut de cel puțin 97,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă fină

Identificare

A. Teste pozitive pentru citrat și calciu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 14,0 % determinat prin uscare la 180 °C timp de patru ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

Fluoruri

Nu mai mult de 30 mg/kg (exprimat ca fluorine)

Arsenic

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 5 mg/kg

Carbonați

Dizolvarea a 1 g citrat de calciu în 10 ml 2 N acid clorhidric nu trebuie să elibereze mai mult decât câteva bule izolate

E 334 ACID L(+) TARTRIC

Definiție

Denumire chimică

Acid L-tartric

Acid L-2,3-dihidroxibutandioic

Acid d-α,β-dihidroxisuccinic

Einecs

201-766-0

Formulă chimică

C4H6O6

Masă moleculară

150,09

Compoziție

Conținut de cel puțin 99,5 % pe bază anhidră

Descriere

Solid cristalin incolor sau translucid sau pudră cristalină albă

Identificare

A. Interval de topire

Între 168 °C și 170 °C

B. Test pozitiv pentru tartrat

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 0,5 % (cu P2O5, 3 ore)

Cenușă sulfatată

Nu mai mult de 1 000 mg/kg după calcinare la 800 ± 25 °C

Rotație optică specifică a 20 % w/v soluție apoasă

image

între + 11,5° și + 13,5°

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

E 335 (i) TARTRAT MONOSODIC

Sinonime

Sare monosodică a acidului L-(+)-tartric

Definiție

Denumire chimică

Sare monosodică a acidului L-2,3-dihidroxibutandioic

Sare monosodică monohidrată a acidului L-(+)-tartric

Formulă chimică

C4H5O6Na·H2O

Masă moleculară

194,05

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale transparente incolore

Identificare

A. Teste pozitive pentru tartrat și sodiu

 
 

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 10,0 % determinat prin uscare la 105 °C timp de patru ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 335 (ii) TARTRAT DISODIC

Definiție

Denumire chimică

L-tartrat disodic

(+)-tartrat disodic

Acid (+)-2,3-dihidroxibutandioic disodic

Sare disodică dihidrată a acidului L-(+)-tartric

Einecs

212-773-3

Formulă chimică

C4H4O6Na2·2H2O

Masă moleculară

230,8

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale transparente incolore

Identificare

A. Teste pozitive pentru tartrat și sodiu

 
 

B. Teste de solubilitate

1 g este insolubil în 3 ml apă. Insolubil în etanol

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 17,0 % determinat prin uscare la 150 °C timp de patru ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

pH-ul a 1 % soluție apoasă

Între 7,0 și 7,5

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 336 (i) TARTRAT MONOPOTASIC

Sinonime

Tartrat de potasiu monobazic

Definiție

Denumire chimică

Sare monopotasică anhidridă a acidului L-(+)-tartric

Sare monopotasică a acidului L-2,3-dihidroxibutandioic

Formulă chimică

C4H5O6K

Masă moleculară

188,16

Compoziție

Conținut de cel puțin 98 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau granulată

Identificare

A. Teste pozitive pentru tartrat și potasiu

 
 

B. Punct de topire

230 °C

Puritate

pH-ul a 1 % soluție apoasă

3,4

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 1,0 % determinat prin uscare la 105 °C timp de patru ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 336 (ii) TARTRAT DIPOTASIC

Sinonime

Tartrat de potasiu dibazic

Definiție

Denumire chimică

Sare dipotasică a acidului L-2,3-dihidroxibutandioic

Sare dipotasică cu o jumătate de moleculă de apă a acidului L-(+)-tartric

Einecs

213-067-8

Formulă chimică

C4H4O6K2·½H2O

Masă moleculară

235,2

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau granulată

Identificare

A. Teste pozitive pentru tartrat și potasiu

 
 

Puritate

pH-ul a 1 % soluție apoasă

Între 7,0 și 9,0

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 4,0 % determinat prin uscare la 150 °C timp de patru ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

E 337 TARTRAT DUBLU DE SODIU ȘI POTASIU

Sinonime

L-(+)-tartrat de potasiu și sodiu

Sare de Rochelle

Sare de Seignette

Definiție

Denumire chimică

Sare dublă de sodiu și potasiu a acidului L-2,3-dihidroxibutandioic

L-(+)-tartrat de potasiu și sodiu

Einecs

206-156-8

Formulă chimică

C4H4O6KNa·4H2O

Masă moleculară

282,23

Compoziție

Conținut de cel puțin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale incolore sau pudră albă cristalină

Identificare

A.  Teste pozitive pentru tartrat, potasiu și sodiu

 
 

B. Teste de solubilitate

1 gram este solubil în 1 ml apă, insolubil în etanol

C. Interval de topire

Între 70 și 80 °C

Puritate

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 26,0 % și nu mai puțin de 21,0 % determinat prin uscare la 150 °C timp de 3 ore

Oxalat

Nu mai mult de 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

pH-ul a 1 % soluție apoasă

Între 6,5 și 8,5

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

▼M4

E 338 ACID FOSFORIC

Sinonime

Acid ortofosforic

Acid monofosforic

Definiție

Denumirea chimică

Acid fosforic

Einecs

231-633-2

Formula chimică

H3PO4

Masă moleculară

98,00

Compoziție

Acidul fosforic este disponibil în comerț sub formă de soluție apoasă cu concentrații variabile. Conținut de minimum 67,0 % și maximum 85,7 %.

Descriere

Lichid vâscos, clar, incolor

Identificare

A.  Teste pozitive pentru acid și pentru fosfat

 
 

Puritate

Acizi volatili

Maximum 10 mg/kg (sub formă de acid acetic)

Cloruri

Maximum 200 mg/kg (exprimate sub formă de clor)

Nitrați

Maximum 5 mg/kg (exprimați sub formă de NaNO3)

Sulfați

Maximum 1 500 mg/kg (exprimați sub formă de CaSO4)

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

Notă:

Prezenta specificație se referă la o soluție apoasă 75 %.

 
 

E 339 (i) FOSFAT MONOSODIC

Sinonime

Monofosfat monosodic

Acid monofosfat monosodic

Ortofosfat monosodic

Fosfat de sodiu monobazic

Monofosfat dihidrogen de sodiu

Definiție

Denumirea chimică

Monofosfat dihidrogen de sodiu

Einecs

231-449-2

Formula chimică

Anhidru: NaH2PO4

Monohidrat: NaH2PO4 • H2O

Dihidrat: NaH2PO4 • 2H2O

Masă moleculară

Anhidru: 119,98

Monohidrat: 138,00

Dihidrat: 156,01

Compoziție

După uscare la 60 °C timp de o oră și apoi la 105 °C timp de patru ore, conține minimum 97 % NaH2PO4

Conținut de P2O5

Între 58 % și 60 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere albă, inodoră, cristale sau granule, ușor delicvescente

Identificare

A.  Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 
 

B.  Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol sau eter

C.  pH-ul unei soluții 1 %

Între 4,1 și 5,0

Puritate

Pierdere la uscare

Sarea anhidră pierde maximum 2,0 %, monohidratul maximum 15,0 % iar dihidratul maximum 25 % când este uscat mai întâi la 60 °C timp de o oră și apoi la 105 °C timp de patru ore

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 339 (ii) FOSFAT DISODIC

Sinonime

Monofosfat disodic

Fosfat secundar de sodiu

Ortofosfat disodic

Fosfat acid disodic

Definiție

Denumirea chimică

Monofosfat acid disodic

Ortofosfat acid disodic

Einecs

231-448-7

Formula chimică

Anhidru: Na2HPO4

Hidrat: Na2HPO4 • nH2O (n = 2, 7 sau 12)

Masă moleculară

141,98 (anhidru)

Compoziție

După uscare la 40 °C timp de trei ore și apoi la 105 °C timp de cinci ore, conține minimum 98 % Na2HPO4

Conținut de P2O5

Între 49 % și 51 % pe bază anhidră

Descriere

Fosfatul hidrogen disodic anhidru este o pulbere albă, higroscopică, inodoră. Formele hidratate disponibile includ dihidratul: un solid inodor, cristalin, alb; heptahidratul: cristale eflorescente, inodore, albe sau pulbere granulară; și dodecahidratul: pulbere inodoră, eflorescentă, albă sau cristale

Identificare

A.  Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 
 

B.  Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.  pH-ul unei soluții 1 %

Între 8,4 și 9,6

Puritate

Pierdere la uscare

Când este uscat la 40 °C timp de trei ore și apoi la 105 °C timp de cinci ore, pierderile de greutate sunt după cum urmează: anhidru maximum 5,0 %, dihidratul maximum 22,0 %, heptahidratul maximum 50,0 %, dodecahidratul maximum 61,0 %

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidrică

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFAT TRISODIC

Sinonime

Fosfat de sodiu

Fosfat de sodiu tribazic

Ortofosfat trisodic

Definiție

Fosfatul trisodic este obținut dn soluții apoase și cristalizează în formă anhidră și cu ½, 1, 6, 8 sau 12 H2O. Dodecahidratul cristalizează întotdeauna din soluții apoase cu un exces de hidroxid de sodiu. El conține ¼ molecule de NaOH.

Denumirea chimică

Monofosfat trisodic

Fosfat trisodic

Ortofosfat trisodic

Einecs

231-509-8

Formula chimică

Anhidru: Na3PO4

Hidrat: Na3PO4 • nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 sau 12)

Masă moleculară

163,94 (anhidru)

Compoziție

Fosfatul de sodiu anhidru și forma hidratată, cu excepția dodecahidratului, conțin minimum 97,0 % Na3PO4, calculat pe bază uscată. Fosfatul de sodiu dodecahidrat conține minimum 92,0 % Na3PO4 calculat pe baza calcinării

Conținut de P2O5

Între 40,5 % și 43,5 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale inodore, albe, granule sau pulbere cristalină

Identificare

A.  Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 
 

B.  Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.  pH-ul unei soluții 1 %

Între 11,5 și 12,5

Puritate

Pierdere la calcinare

Când este uscat la 120 °C timp de trei ore iar apoi este calcinat la aproximativ 800 °C timp de 30 de minute, pierderile de greutate sunt după cum urmează: anhidru maximum 2,0 %, monohidratul maximum 11,0 %, dodecahidratul între 45,0 % și 58,0 %

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 340 (i) FOSFAT MONOPOTASIC

Sinonime

Fosfat de potasiu monobazic

Monofosfat monopotasic

Ortofosfat potasic

Definiție

Denumirea chimică

Fosfat dihidrogen potasic

Ortofosfat dihidrogen monopotasic

Monofosfat dihidrogen monopotasic

Einecs

231-913-4

Formula chimică

KH2PO4

Masă moleculară

136,09

Compoziție

Conținut minim 98,0 % după uscare la 105 °C timp de patru ore

Conținut de P2O5

Între 51,0 % și 53,0 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale inodore, incolore sau pulbere cristalină sau granulară albă, higroscopică

Identificare

A.  Teste pozitive pentru potasiu și pentru fosfat

 
 

B.  Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.  pH-ul unei soluții 1 %

Între 4,2 și 4,8

Puritate

Pierdere la uscare

Maximum 2,0 % determinată prin uscare la 105 °C timp de patru ore

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 340 (ii) FOSFAT DIPOTASIC

Sinonime

Monofosfat dipotasic

Fosfat de potasiu secundar

Fosfat acid dipotasic

Ortofosfat dipotasic

Fosfat de potasiu dibazic

Definiție

Denumirea chimică

Monofosfat acid dipotasic

Fosfat acid dipotasic

Ortofosfat acid dipotasic

Einecs

231-834-5

Formula chimică

K2HPO4

Masă moleculară

174,18

Compoziție

Conținut minim 98,0 % după uscare la 105 °C timp de patru ore

Conținut de P2O5

Între 40,3 % și 41,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere granulară albă sau incoloră, cristale sau mase; substanță delicvescentă.

Identificare

A.  Teste pozitive pentru potasiu și pentru fosfat

 
 

B.  Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.  pH-ul unei soluții 1 %

Între 8,7 și 9,4

Puritate

Pierdere la uscare

Maximum 2,0 % determinată prin uscare la 105 °C timp de patru ore

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFAT TRIPOTASIC

Sinonime

Fosfat de potasiu

Fosfat de potasiu tribazic

Ortofosfat tripotasic

Definiție

Denumirea chimică

Monofosfat tripotasic

Fosfat tripotasic

Ortofosfat tripotasic

Einecs

231-907-1

Formula chimică

Anhidru: K3PO4

Hidratat: K3PO4 • nH2O (n = 1 sau 3)

Masă moleculară

212,27 (anhidru)

Compoziție

Conținut minim 97,0 % calculat pe bază de calcinare

Conținut de P2O5

Între 30,5 % și 33,0 % pe bază de calcinare

Descriere

Cristale sau granule higroscopice, inodore, incolore sau albe. Formele hidratate disponibile includ monohidratul și trihidratul

Identificare

A.  Teste pozitive pentru potasiu și pentru fosfat

 
 

B.  Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.  pH-ul unei soluții 1 %

Între 11,5 și 12,3

Puritate

Pierdere la calcinare

Anhidru: maximum 3,0 %; hidratat: maximum 23,0 %. Determinată prin uscare la 105 °C timp de patru ore iar apoi calcinare la aproximativ 800 °C ± 25 °C timp de 30 minute

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată ca fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 341 (i) FOSFAT DE MONOCALCIU

Sinonime

Fosfat de calciu monobazic

Ortofosfat monocalcic

Definiție

Denumirea chimică

Fosfat dihidrogen de calciu

Einecs

231-837-1

Formula chimică

Anhidru: Ca(H2PO4)2

Monohidrat: Ca(H2PO4)2 • H2O

Masă moleculară

234,05 (anhidru)

252,08 (monohidrat)

Compoziție

Conținut minim 95,0 % pe bază uscată

Conținut de P2O5

Între 55,5 % și 61,1 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere granulară sau cristale sau granule delicvescente, albe.

Identificare

A.  Teste pozitive pentru calciu și pentru fosfat

 
 

B.  Conținut de CaO

Între 23,0 % și 27,5 % (anhidru)

Între 19,0 % și 24,8 % (monohidrat)

Puritate

Pierdere la uscare

Maximum 14 % determinată prin uscare la 105 °C timp de patru ore (anhidru)

Maximum 17,5 % determinată prin uscare la 60 °C timp de o oră, apoi la 105 °C timp de patru ore (monohidrat)

Pierdere la calcinare

Maximum 17,5 % după calcinare la 800 °C ± 25 °C timp de 30 minute (anhidru)

Maximum 25,0 % determinată prin uscare la 105 °C timp de o oră, iar apoi calcinare la aproximativ 800 °C ± 25 °C timp de 30 minute (monohidrat)

Fluorură

Maximum 30 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 341 (ii) FOSFAT DICALCIC

Sinonime

Fosfat de calciu dibazic

Ortofosfat dicalcic

Definiție

Denumirea chimică

Fosfat monohidrogen de calciu

Ortofosfat acid calcic

Fosfat de calciu secundar

Einecs

231-826-1

Formula chimică

Anhidru: CaHPO4

Dihidrat: CaHPO4 • 2H2O

Masă moleculară

136,06 (anhidru)

172,09 (dihidrat)

Compoziție

Fosfatul dicalcic, după uscare la 200 °C timp de trei ore, conține minimum 98 % și maximum echivalentul a 102 % CaHPO4

Conținut de P2O5

Între 50,0 % și 52,5 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale albe sau granule, pulbere granulară sau pulbere

Identificare

A.  Teste pozitive pentru calciu și pentru fosfat

 
 

B.  Teste de solubilitate

Puțin solubil în apă. Insolubil în etanol.

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 8,5 % (anhidru) sau 26,5 % (dihidrat) după calcinare la 800 °C ± 25 °C timp de 30 minute

Fluorură

Maximum 50 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 341 (iii) FOSFAT TRICALCIC

Sinonime

Fosfat de calciu, tribazic

Ortofosfat de calciu

Monofosfat hidroxi pentacalcic

Hidroxiapatit de calciu

Definiție

Fosfatul tricalcic constă dintr-un amestec variabil de fosfați de calciu obținuți prin neutralizarea acidului fosforic cu hidroxid de calciu și având compoziția aproximativă 10 CaO • 3P2O5 • H2O

Denumirea chimică

Monofosfat hidroxi pentacalcic

Monofosfat tricalcic

Einecs

235-330-6 (Monofosfat hidroxi pentacalcic)

231-840-8 ( Ortofosfat de calciu)

Formula chimică

Ca5(PO4)3 • OH sau Ca3(PO4)2

Masă moleculară

502 sau 310

Compoziție

Conținut minim 90 % calculat pe bază de calcinare

Conținut de P2O5

Între 38,5 % și 48,0 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere inodoră, albă, stabilă în aer.

Identificare

A.  Teste pozitive pentru calciu și pentru fosfat

 
 

B.  Solubilitate

Practic insolubil în apă; insolubil în etanol, solubil în acid azotic și acid clorhidric diluat

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 8 % după calcinare la 800 °C ± 25 °C, până la greutate constantă

Fluorură

Maximum 50 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

▼B

E 385 SAREA DE CALCIU ȘI DISODIU A ACIDULUI ETILEN DIAMINTETRACETAT

Sinonime

EDTA de calciu disodiu

Edetat de calciu disodiu

Definiție

Denumire chimică

N, N′-1,2-Etandilbis[N-(carboximetil)-glicinat]

[(4-)-O′,ON,ON]calcinat(2)-disodiu

etilendiamintetraacetat de calciu disodiu

(etilendinitrilo)tetraacetat de calciu disodiu

Einecs

200-529-9

Formulă chimică

C10H12O8CaN2Na2·2H2O

Masă moleculară

410,31

Compoziție

Conținut de cal puțin 97 % pe bază anhidră

Descriere

Granule albe, inodore, cristaline sau pudră albă spre aproape albă, ușor higroscopică

Identificare

A. Teste pozitive pentru sodiu și calciu

 
 

B. Activitatea ionilor de metal pozitivi

 
 

C. pH-ul a 1 % soluție între 6,5 și 7,5

 
 

Puritate

Conținut de apă

5 la 13 % (metoda Karl Fischer)

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Metale grele (ca Pb)

Nu mai mult de 10 mg/kg

▼M1

Oxidul de etilenă nu se poate utiliza la sterilizarea aditivilor alimentari

E 400 ACID ALGINIC

Definiție

Glicuronoglican linear constituit în principal din unități de acid D-manuronic legat în β-(1-4) și de acid L-guluronic legat în α-(1-4) sub formă de inel piranozic. Hidrat de carbon coloidal hidrofil extras cu ajutorul alcalului diluat provenind din varietățile naturale ale diverselor specii de alge marine brune (Phaeophyceae).

IESCE

232-680-1

Formula chimică

(C6H8O6)n

Masă moleculară

10 000-600 000 (medie tipică)

Compoziție

Acidul alginic degajă, raportat la substanța anhidră, cel puțin 20 % și cel mult 23 % bioxid de carbon (CO2), echivalentul a cel puțin 91 % și cel mult 104,5 % acid alginic (C6H8O6)n (calculat pe baza greutății echivalente de 200).

Descriere

Acidul alginic se prezintă sub formă filamentoasă, granulară sau de praf. Este de culoare albă spre brun-gălbui și aproape inodor.

Identificare

A. Solubilitate

Insolubil în apă și solvenți organici, greu solubil în soluții de carbonat de sodiu, hidroxid de sodiu și fosfat trisodic.

B. Testul de precipitare cu clorură de calciu

La un amestec de soluție 0,5 % probă și o soluție de hidroxid de sodiu 1 M, se adaugă o cincime din volumul acesteia dintr-o soluție 2,5 % de clorură de calciu. Se formează un precipitat gelatinos voluminos. Acest test permite distingerea acidului alginic de guma acacia, carboximetilceluloză de sodiu, carboximetilamidon, caragenan, gelatină, gumă ghatti, gumă karaya, gumă de carruba, metilceluloză și guma adragante.

C. Testul de precipitare cu sulfat de amoniu

La un amestec de soluție de 0,5 % probă și soluție de hidroxid de sodiu 1 M, se adaugă o jumătate din volumul acesteia dintr-o soluție saturată de sulfat de amoniu. Nu se formează precipitat. Această probă permite distingerea acidului alginic de agar-agar, carboximetilceluloză de sodiu caragenan, pectina dezesterificată, gelatină, gumă de carruba, metilceluloză și amidon.

D. Reacția de culoare

Se dizolvă cât mai complet posibil 0,01 g de probă prin agitare cu 0,15 ml de hidroxid de sodiu 0,1 N și se adaugă 1 ml soluție acidă de sulfat feric. În cinci minute apare o colorație roșu-vișiniu care în final virează în violet intens.

Puritate

pH-ul unei suspensii de 3 %

Între 2,0 și 3,5

Pierdere la uscare

Cel mult 15 % (105 °C, 4 ore)

Cenușă sulfatată

Cel mult 8 % raportat la substanță anhidră

Hidroxid de sodiu (soluție 1 M)

Cel mult 2 % raportat la substanță anhidră insolubilă

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

Numărătoarea totală a lamelei

Cel mult 5 000 colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Cel mult 500 colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Specii de Salmonella

Negativ în 10 g

E 401 ALGINAT DE SODIU

Definiție

Denumire chimică

Sare sodică a acidului alginic

Formula chimică

(C6H7NaO6)n

Masă moleculară

10 000-600 000 (medie tipică)

Compoziție

Degajă, raportat la substanța anhidră, cel puțin 18 % și cel mult 21 % bioxid de carbon (CO2), echivalentul a cel puțin 90,8 % și a cel mult 106,0 % alginat de sodiu (calculat pe baza greutății echivalente de 222).

Descriere

Pudră granulară sau fibroasă de culoare alb-gălbuie, aproape inodoră.

Identificare

A. Test pozitiv pentru sodiu și acidul alginic

 
 

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 15 % (105 °C, 4 ore)

Substanță insolubilă în apă

Cel mult 2 % raportat la substanță anhidră

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

Numărătoarea totală a lamelei

Cel mult 5 000 colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Cel mult 500 colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Specii de Salmonella

Negativ în 10 g

E 402 ALGINAT DE POTASIU

Definiție

Denumire chimică

Sare potasică a acidului alginic

Formula chimică

(C6H7KO6)n

Masa moleculară

10 000-600 000 (media tipică)

Compoziție

Degajă, raportat la substanța anhidră, cel puțin 16,5 % și cel mult 19,5 % bioxid de carbon (CO2), echivalentul a cel puțin 89,2 % și a cel mult 105,5 % alginat de potasiu (calculat pe baza greutății echivalente de 238).

Descriere

Pudră granulară sau fibroasă de culoare alb-gălbuie, aproape inodoră.

Identificare

A. Test pozitiv pentru potasiu și acidul alginic

 
 

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 15 % (105 °C, 4 ore)

Substanță insolubilă în apă

Cel mult 2 % raportat la substanță anhidră

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

Numărătoarea totală a lamelei

Cel mult 5 000 colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Cel mult 500 colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Specii de Salmonella

Negativ în 10 g

E 403 ALGINAT DE AMONIU

Definiție

Denumirea chimică

Sarea amoniacală a acidului alginic

Formula chimică

(C6H11NO6)n

Masă moleculară

10 000-600 000 (medie tipică)

Compoziție

Degajă, raportat la substanță anhidră, cel puțin 18 % și cel mult 21 % bioxid de carbon (CO2), echivalentul a cel puțin 88,7 % și a cel mult 103,6 % alginat de amoniu (calculat pe baza greutății echivalente de 217).

Descriere

Pudră granulară sau fibroasă de culoare alb-gălbuie

Identificare

A. Test pozitiv pentru amoniu și acidul alginic

 
 

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 15 % (105 °C, 4 ore)

Cenușă sulfatată

Cel mult 7 % raportat la substanță uscată

Substanță insolubilă în apă

Cel mult 2 % raportat la substanță anhidră

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele

Cel mult 20 mg/kg

Numărătoarea totală a lamelei

Cel mult 5 000 colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Cel mult 500 colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Specii de Salmonella

Negativ în 10 g

E 404 ALGINAT DE CALCIU

Sinonime

Sare calcică a alginatului

Definiție

Denumire chimică

Sare calcică a acidului alginic

Formula chimică

(C6H7Ca1/2O6)n

Masă moleculară

10 000-600 000 (media tipică)

Compoziție

Degajă, raportat la substanță anhidră, cel puțin 18 % și cel mult 21 % bioxid de carbon (CO2), echivalentul a cel puțin 89,6 % și a cel mult 104,5 % alginat de calciu (calculat pe baza greutății echivalente de 219).

Descriere

Pudră granulară sau fibroasă de culoare alb-gălbuie, aproape inodoră.

Identificare

A. Test pozitiv pentru calciu și acidul alginic

 
 

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 15 % (105 °C, 4 ore)

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

Numărătoarea totală a lamelei

Cel mult 5 000 colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Cel mult 500 colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Specii de Salmonella

Negativ în 10 g

E 405 ALGINAT DE PROPAN-1,2-DIOL

Sinonime

Alginat de hidroxipropil

Ester depropan-1,2-diol al acidului alginic

Alginat de propilenglicol

Definiție

Denumire chimică

Esterul de propan-1,2-diol al acidului alginic; are compoziție variabilă în funcție de gradul de esterificare și de procentul de grupe de carboxili liberi și neutralizați din moleculă

Formula chimică

(C9H14O7)n

(esterificat)

Masă moleculară

10 000-600 000 (medie tipică)

Compoziție

Degajă, raportat la substanță anhidră, cel puțin 16 % și cel mult 20 % bioxid de carbon (CO2)

Descriere

Pudră granulară sau fibroasă de culoare alb-gălbuie, aproape inodoră.

Identificare

A. Test pozitiv pentru propan-1,2-diol și acidul alginic după hidroliză

 
 

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 20 % (105 °C, 4 ore)

Conținut total de propan-1,2-diol

Cel puțin 15 % și cel mult 45 %

Conținut de propan-1,2-diol liber

Cel mult 15 %

Substanță insolubilă în apă

Cel mult 2 % raportat la substanță anhidră

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

Numărătoarea totală a lamelei

Cel mult 5 000 colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Cel mult 500 colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Specii de Salmonella

Negativ în 10 g

E 406 AGAR-AGAR

Sinonime

Geloză

Agar japonez

Ihtiocol bengalez, ceylonez, chinezesc sau japonez

Layor Carang

Definiție

Denumire chimică

Agarul este o polizaharidă coloidală hidrofilă care conține în principal unități de D-galactoză. La aproximativ 10 % din unitățile de D-galactopiranoză, una dintre grupele de hidroxil se esterifică cu acid sulfuric care se neutralizează cu calciu, magneziu, potasiu sau sodiu. Se extrage din anumite varietăți naturale de alge marine din familiile Gelidiaceae și Sphaerococcaceae și din alge roșii înrudite din clasa Rhodophyceae

IESCE

232-658-1

Analiză

Concentrația limită a gelului nu trebuie să depășească 0,25 %

Descrierea

Agarul este inodor sau are un miros ușor, caracteristic. Agarul nemăcinat se prezintă de obicei sub formă de fascicule alcătuite din benzi subțiri, membranoase, aglutinate sau sub formă de fragmente, fulgi sau granule. Poate să fie de culoare portocaliu-gălbuie deschisă, gri-gălbuie spre galben pal sau incolor. Este dur în stare umedă, casant în stare uscată. Agarul sub formă de pudră este de culoare albă spre alb-gălbui sau galben pal. Atunci când se examinează în apă la microscop, agar-agarul apare sub formă granulară și ușor filamentoasă. Pot să fie prezente câteva fragmente de schelete de burete și câteva frustule de diatomee. În soluție de hidrat de cloral, agarul sub formă de pudră este mai transparent decât în apă, mai mult sau mai puțin sub formă granulară, striată, cu muchii ascuțite și conține, ocazional, frustule de diatomee. Rigiditatea gelului se poate standardiza prin adaos de dextroză și maltodextrine sau sucroză.

Identificare

A. Solubilitate

Insolubil în apă rece; solubil în apă fierbinte.

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 22 % (105 °C, 4 ore)

Cenușă

Cel mult 6,5 % raportat la substanță anhidră determinată la 550 °C

Cenușă insolubilă în acid (insolubilă în acid clorhidric aproximativ 3N)

Cel mult 0,5 % determinată la 550 °C, raportat la substanță anhidră

Substanță insolubilă (în apă caldă)

Cel mult 1,0 %

Amidon

Nedetectabil prin metoda următoare: la o soluție 1 la 10 de probă se adaugă câteva picături de soluție de iod. Nu se produce colorarea în albastru.

Gelatina și alte proteine

Se dizolvă aproximativ 1 g de agar-agar în 100 ml apă fierbinte și se lasă să se răcească până la aproximativ 50 °C. La 5 ml soluție se adaugă 5 ml soluție de trinitrofenol (1 g trinitrofenol anhidru/100 ml apă fierbinte). Nu apare turbiditate în 10 minute.

Absorbția apei

Se introduc 5 g de agar-agar într-un cilindru gradat de 100 ml, se completează până la semn cu apă, se amestecă și se lasă în repaus la 25 °C timp de 24 de ore. Se toarnă conținutul cilindrului prin vată de sticlă umezită și se lasă apa să se scurgă în al doilea cilindru gradat de 100 ml. Se obțin cel mult 75 ml de apă.

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

▼M6

CARAGEN TEHNOLOGIC E 407

Sinonime

Produsele comerciale se vând sub diferite denumiri, precum:

Geloză de mușchi irlandez

Eucheuman (de la Eucheuma spp.)

Irydophycan (de la Iridaea spp.)

Hypnean (de la Hypnea spp.)

Furcellaran sau geloză daneză (de la Furcellaria fastigiata)

Caragen tehnologic (de la Chondrus și Gigartina spp.)

Definiție

Caragenul se obține prin extracție apoasă din soiuri naturale de alge din familiile Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae și Furcellariaceae, care aparțin clasei Rhodophyceae (alge roșii). Nu se va folosi nici un precipitant organic în afară de metanol, etanol și propanol-2. Caragenul se compune în principal din săruri de potasiu, sodiu, magneziu și calciu din esteri sulfat ai polizaharidelor care, la hidroliză, dau galactoză și 3,6-anhidrogalactoză. Caragenul nu trebuie hidrolizat și nici supus în alt fel vreunei degradări chimice.

Einecs

232-524-2

Descriere

Pudră aspră până la fină, gălbuie până la incoloră, practic inodoră

Identificare

A.  Teste pozitive pentru galactoză, anhidrogalactoză și sulfat

 
 

Puritate

Conținut de metanol, etanol, propanol-2

Nu mai mult de 0,1 %, singur sau în combinație

Vâscozitatea unei soluții 1,5 % la 75 °C

Nu mai puțin de 5 mPa.s

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 12 % (105 °C, patru ore)

Sulfat

Nu mai puțin de 15 % și nu mai mult de 40 % pe bază uscată (exprimat ca SO4)

Cenușă

Nu mai puțin de 15 % și nu mai mult de 40 %, determinată pe bază uscată la 550 °C

Cenușă insolubilă în acid

Nu mai mult de 1 % pe bază uscată (insolubilă în acid clorhidric 10 %)

Materii insolubile în acid

Nu mai mult de 2 % pe bază uscată (insolubile în acid sulfuric 1 % v/v)

Caragen cu masa moleculară mică (fracție de masa moleculară sub 50 kDa)

Nu mai mult de 5 %

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Cadmiu

Nu mai mult de 1 mg/kg

Numărătoare totală a lamelei

Nu mai mult de 5 000 de colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Nu mai mult de 300 de colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Salmonella spp.

Negativ în 10 g

ALGĂ EUCHEUMA PROCESATĂ E 407a

Sinonime

PES (acronim de la „processed eucheuma seaweed”)

Definiție

Alga eucheuma procesată se obține prin tratamentul alcalin apos (KOH) al soiurilor naturale ale algelor Eucheuma cottoniiși Eucheuma spinosum, din clasa Rhodophyceae (alge roșii) pentru îndepărtarea impurităților și obținerea produsului prin spălare cu apă curată și uscare. O și mai bună purificare poate fi realizată prin spălare cu metanol, etanol și propanol-2 și uscare. Produsul constă în principal din sare de potasiu din esteri sulfat ai polizaharidelor care, la hidroliză, dau galactoză și 3,6-anhidrogalactoză. În cantități mai mici sunt prezente și săruri de sodiu, calciu și magneziu din esteri sulfat ai polizaharidelor. Este, de asemenea, prezentă în produs și celuloză din alge până la 15 %. Caragenul din alga eucheuma procesată nu trebuie hidrolizat și nici supus în alt fel vreunei degradări chimice.

Descriere

Pudră aspră până la fină, de culoare ocru până la gălbui, practic inodoră

Identificare

A.  Teste pozitive pentru galactoză, anhidrogalactoză și sulfat

 
 

B.  Solubilitate

Formează suspensii vâscoase și tulburi în apă. Insolubilă în etanol

Puritate

Conținut de metanol, etanol, propanol-2

Nu mai mult de 0,1 %, singure sau în combinație

Vâscozitatea unei soluții 1,5 % la 75 °C

Nu mai puțin de 5 mPa.s

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 12 % (105 °C, patru ore)

Sulfat

Nu mai puțin de 15 % și nu mai mult de 40 % pe bază uscată (exprimat ca SO4)

Cenușă

Nu mai puțin de 15 % și nu mai mult de 40 %, determinată pe bază uscată la 550 °C

Cenușă insolubilă în acid

Nu mai mult de 1 % pe bază uscată (insolubilă în acid clorhidric 10 %)

Materii insolubile în acid

Nu mai puțin de 8 % și nu mai mult de 15 % pe bază uscată (insolubile în acid sulfuric 1 % v/v)

Caragen cu masa moleculară mică (fracție de masă moleculară sub 50 kDa)

Nu mai mult de 5 %

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Cadmiu

Nu mai mult de 1 mg/kg

Număratoare totală a lamelei

Nu mai mult de 5 000 de colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Nu mai mult de 300 de colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Salmonella spp.

Negativ în 10 g

▼M1

E 410 GUMĂ DIN SEMINȚE DE CARRUBA

Sinonime

Gumă din semințe de roșcov

Gumă de algaroba

Definiție

Guma din semințe de carruba reprezintă endospermul măcinat al semințelor de varietăți sușe naturale de roșcov, Cerationia siliqua (L.) Taub. (familia Leguminosae). Conține în principal o polizaharidă hidrocoloidală cu o masă moleculară ridicată, compusă din unități de galactopiranoză și manopiranoză combinate prin legături glicozidice, care se pot descrie din punct de vedere chimic sub formă de galactomanani.

Masă moleculară

50 000-3 000 000

IESCE

232-541-5

Compoziție

Conținutul de galactomanani de cel puțin 75 %

Descrierea

Pudră albă spre alb-gălbuie, aproape inodoră

Identificare

A. Teste pozitive pentru galactoză și manoză

 
 

B. Examinare la microscop

Se introduce o probă măcinată în soluție apoasă care conține 0,5 % iod și 1 % iodură de potasiu pe o lamelă de sticlă și se examinează la microscop. Guma de semințe de carruba conține celule lungi de formă tubulară, separate sau cu mici spații între ele. Conținutul acestora, de culoare brună, apare sub formă mult mai puțin regulată în guma de guar. Guma de guar prezintă grupări strânse de celule de formă variabilă, de la rotundă până la cea de pară. Conținutul acestora este galben spre brun.

C. Solubilitate

Solubilă în apă fierbinte, insolubilă în etanol

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 15 % (105 °C, 5 ore)

Cenușă

Cel mult 1,2 % determinată la 800 °C

Proteină (N × 6,25)

Cel mult 7 %

Substanță insolubilă în acid

Cel mult 4 %

Amidon

Nu este detectabil prin metoda următoare: la o soluție 1:10 de probă se adaugă câteva picături de soluție de iod. Nu se colorează în albastru.

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

Etanol și propanol-2

Cel mult 1 %, individual sau în combinație

E 412 GUMĂ DE GUAR

Sinonime

Gumă cyamopsis

Făină de guar

Definiție

Guma de guar reprezintă endospermul măcinat al semințelor de varietăți naturale ale plantei guar, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (familia Leguminosae). Conține în principal o polizaharidă hidrocoloidală cu masă moleculară ridicată, compusă din unități de galactopiranoză și manopiranoză combinate prin legături glicozidice, care se pot descrie chimic sub formă de galactomanani.

IESCE

232-536-0

Masă moleculară

50 000-8 000 000

Compoziție

Conținutul de galactomanani de cel puțin 75 %

Descriere

Pudră albă spre alb-gălbuie, aproape inodoră

Identificare

A. Teste pozitive pentru galactoză și pentru manoză

 
 

B. Solubilitate

Solubilă în apă rece.

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 15 % (105 °C, 5 ore)

Cenușă

Cel mult 1,5 % determinată la 800 °C

Substanță insolubilă în acid

Cel mult 7 %

Proteină (N × 6,25)

Cel mult 10 %

Amidon

Nu este detectabil prin metoda următoare: la o soluție 1:10 de probă se adaugă se adaugă câteva picături de soluție de iod. (Nu se colorează în albastru.)

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

E 413 GUMA ADRAGANTE

Sinonime

Gumă tragacant

Tragant

Definiție

Guma adragante este o secreție uscată obținută din tulpinile și ramurile varietăților naturale de Astragalus gummifer Labillardiere și ale altor specii asiatice de Astragalus (familia Leguminosae). Conține în principal polizaharide cu masă moleculară mare (galactoarabani și polizaharide acide) care, prin hidroliză, duc la formarea acidului galacturonic, galactozei, a arabinozei, a xilozei și a fucozei. Pot fi prezente și cantități mici de ramnoză și glucoză (derivate din urmele de amidon și/sau celuloză).

Masă moleculară

Aproximativ 800 000

IESCE

232-252-5

Descriere

Guma adragante nemăcinată se prezintă sub formă de fragmente rectilinii sau curbate aplatizate, lamelate sau sub formă de bucăți spiralate cu grosimea de 0,5-2,5 mm și lungimea de până la 3 cm. Este de culoare albă spre galben pal, dar unele bucăți pot avea o tentă roșiatică. Bucățile au o textură cornoasă cu microfisuri. Este inodoră și soluțiile au un gust mucilaginos și insipid. Guma adragante sub formă de praf este de culoare albă spre galben pal sau brună-roz (cafeniu pal).

Identificare

A. Solubilitate

1 g de probă în 50 ml apă gonflează pentru a forma un mucilagiu opalescent, rigid, neted; insolubilă în etanol și nu gonflează în soluție apoasă de etanol 60 % (greutate/volum).

Puritate

Test negativ pentru guma de Karaya

Se fierbe 1 g în 20 ml de apă până se formează un mucilagiu. Se adaugă 5 ml acid clorhidric și se fierbe din nou amestecul timp de cinci minute. Nu se formează culoarea roz sau roșie persistentă.

Pierdere la uscare

Cel mult 16 % (105 °C, 5 ore)

Cenușă totală

Cel mult 4 %

Cenușă insolubilă în acid

Cel mult 0,5 %

Substanță insolubilă în acid

Cel mult 2 %

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

Specii Salmonella

Negativ în 10 g

E. coli

Negativ în 5 g

E 414 GUMĂ ARABICĂ

Sinonime

Gumă de acacia

Definiție

Guma arabică este o secreție uscată obținută din trunchiul și ramurile varietăților naturale de Acacia senegal (L) Willdenow sau ale altor specii de Acacia strâns înrudite (familia Leguminosae). Conține în principal polizaharide cu masă moleculară mare și sărurile de calciu, magneziu și potasiu ale acestora, care, prin hidroliză, duc la formarea arabinozei, a galactozei, a ramnozei și a acidului glucuronic.

Masă moleculară

Aproximativ 350 000

IESCE

232-519-5

Descriere

Guma arabică nemăcinată se prezintă sub formă de bobițe globulare de dimensiuni diferite sau de fragmente cu muchii ascuțite, de culoare albă sau alb-gălbuie, amestecate uneori cu fragmente de culoare mai închisă. Se mai găsește și sub formă de fulgi, granule, pudră sau material obținut prin pulverizare, de culoare albă până la alb-gălbuie.

Identificare

A. Solubilitate

1 g de probă se dizolvă în 2 ml apă rece formând o soluție care curge ușor și este acidă la proba cu turnesol, insolubilă în etanol.

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 17 % (105 °C, 5 ore) pentru forma granulată și cel mult 10 % (105 °C, 4 ore) pentru materialul obținut prin pulverizare

Cenușă totală

Cel mult 4 %

Cenușă insolubilă în acid

Cel mult 0,5 %

Substanță insolubilă în acid

Cel mult 1 %

Amidon sau dextrină

Se fierbe o soluție 1:50 de gumă și lasă să se răcească. La 5 ml din această soluție se adaugă o picătură de soluție de iod. Nu se produce colorarea în albastru sau roșu.

Tanin

La 10 ml de soluție 1:50 se adaugă 0,1 ml soluție de clorură ferică (9 g FeCl3•6H2O completate până la 100 ml cu apă). Nu se produce colorare în negru și nici nu se formează precipitat negru.

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

Produse de hidroliză

Nu se evidențiază (prin cromatografie) manoză, xiloză și acid galacturonic

Specii Salmonella

Negativ în 10 g

E. coli

Negativ în 5 g

▼M7

E 415 GUMĂ DE XANTAN

Definiție

Guma de xantan este o polizaharidă cu greutatea moleculară mare și se obține prin fermentația în cultură pură a unui hidrat de carbon cu sușe naturale de Xanthomonas campestris, purificare prin regenerare cu etanol sau propanol-2, uscare și măcinare. Conține D-glucoză și D-manoză ca unități dominante de hexoză, alături de acid D-glucuronic și acid piruvic și se prepară sub formă de săruri de sodiu, potasiu sau calciu. Soluțiile sale sunt neutre

Greutate moleculară

Aproximativ 1 000 000

Einecs

234-394-2

Compoziție

Generează, raportat la greutatea în stare anhidră, cel puțin 4,2 % și cel mult 5 % CO2 care corespunde la 91 %-108 % gumă de xantan

Descriere

Pulbere de culoare crem

Identificare

A.  Solubilitate

Solubilă în apă. Insolubilă în etanol

Puritate

Pierderi prin deshidratare

Cel mult 15 % (105 °C, 2½ ore)

Cenușă totală

Cel mult 16 %, raportat la greutatea în stare anhidră, determinată la 650 °C după uscare la 105 °C timp de patru ore

Acid piruvic

Cel puțin 1,5 %

Azot

Cel mult 1,5 mg/kg

Etanol și propanol-2

Cel mult 500 mg/kg, fiecare sau în combinație

Plumb

Cel mult 2 mg/kg

Numărătoarea totală a lamelei

Cel mult 5 000 colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Cel mult 300 colonii per gram

E. coli

Absent în 5 g

Salmonella spp.

Absent în 10 g

Xanthomonas campestris

Celule viabile absente în 1 g

▼M1

E 416 GUMĂ DE KARAYA

Sinonime

Katilo

Kadaya

Gumă sterculia

Sterculia

Karaya, gumă Karaya

Kullo

Kuttera

Definiție

Guma de karaya este o secreție uscată obținută din trunchiul și ramurile varietăților naturale de Sterculia urens Roxburgh și ale altor specii de Sterculia (familia Sterculiaceae) sau de Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle sau ale altor specii de Cochlospermum (familia Bixaceae). Conține în principal polizaharide acetilate cu masă moleculară mare care, prin hidroliză, duc la formarea galactozei, a ramnozei și a acidului galacturonic, alături de mici cantități de acid glucuronic.

IESCE

232-539-4

Descriere

Guma de karaya se prezintă sub formă de bobițe de diferite dimensiuni și sub formă de fragmente neregulate cu un aspect semicristalin caracteristic. Este translucidă, de culoare galben pal spre brun-roz, cu consistență cornoasă. Guma de karaya sub formă de praf este de culoare gri pal spre brun-roz. Are un miros caracteristic de acid acetic.

Identificare

A. Solubilitate

Insolubilă în etanol.

B. Gonflează în soluție de etanol

Guma de karaya gonflează în soluție 60 % etanol, fapt ce o deosebește de alte gume.

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 20 % (105 °C, 5 ore)

Cenușă totală

Cel mult 8 %

Cenușă insolubilă în acid

Cel mult 1 %

Substanță insolubilă în acid

Cel mult 3 %

Acid volatil

Cel puțin 10 % (acid acetic)

Amidon

Nedetectabil

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

Specii Salmonella

Negativ în 10 g

E. coli

Negativ în 5 g

E 417 GUMĂ TARA

Definiție

Guma tara se obține prin măcinarea endospermului semințelor de varietăți naturale de Caesalpinia spinosa (familia Leguminosae). Conține în principal polizaharide cu masă moleculară mare, compuse în principal din galactomanani. Principalul component conține o catenă liniară din unități de (1-4)-β-D-manopiranoză și unități de α-D-galactopiranoză unite prin legături (1-6). Raportul manoză/galactoză din gumă este de 3:1. (În guma din semințe de carruba raportul este de 4:1 și în guma de guar de 2:1).

IESCE

254-409-6

Descrierea

Pulbere de culoare albă-galbenă, inodoră

Identificare

A. Solubilitate

Solubilă în apă.

Insolubilă în etanol.

B. Gelificare

La o soluție apoasă de probă se adaugă o cantitate mică de borat de sodiu. Se formează un gel.

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 15 %

Cenușă

Cel mult 1,5 %

Substanță insolubilă în acid

Cel mult 2 %

Proteină

Cel mult 3,5 % (factor N × 5,7)

Amidon

Nedetectabil

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

E 418 GUMĂ GELLAN

Definiție

Guma gellan este o gumă ce conține o polizaharidă cu masă moleculară mare și se obține prin fermentația în cultură pură a unui hidrat de carbon cu sușe naturale de Pseudomonas elodea, purificare prin extracție cu alcool izopropilic, uscare și măcinare. Polizaharida cu masă moleculară mare conține în principal o unitate repetabilă de tetrazaharide: o ramnoză, un acid glucuronic și două glucoze și este substituită cu grupe de acil (gliceril și acetil) sub formă de esteri legați O-glicozidic. Acidul glucuronic este neutralizat într-un amestec de săruri de potasiu, sodiu, calciu și magneziu.

IESCE

275-117-5

Masă moleculară

Aproximativ 500 000

Compoziție

Generează, raportat la substanță uscată, cel puțin 3,3 % și cel mult 6,8 % CO2.

Descriere

Pulbere de culoare alburie

Identificare

A. Solubilitate

Solubilă în apă, formând o soluție vâscoasă.

Insolubilă în etanol.

Puritate

Pierdere la uscare

Cel mult 15 % după uscare (105 °C, 2½ ore)

Azot

Cel mult 3 %

Propanol-2

Cel mult 750 mg/kg

Arsen

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 2 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 20 mg/kg

Numărătoarea totală a lamelei

Cel mult 10 000 colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Cel mult 400 colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Specii Salmonella

Negativ în 10 g

E 422 GLICEROL

Sinonime

Glicerină

Definiție

Denumiri chimice

Propan-1,2,3-triol

Glicerol

Trihidroxipropan

IESCE

200-289-5

Formula chimică

C3H8O3

Masă moleculară

92,10

Compoziție

Conține cel puțin 98 % glicerol raportat la substanță anhidră

Descriere

Lichid siropos higroscopic incolor, limpede, cu un ușor miros caracteristic, care nu este nici înțepător, nici dezagreabil.

Identificare

A. Formarea acroleinei la încălzire

Se încălzesc câteva picături de probă într-o eprubetă împreună cu 0,5 g de bisulfat de potasiu. Se degajă vapori caustici caracteristici de acroleină.