Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0104

2007/104/CE: Decizia Comisiei din 15 februarie 2007 de modificare a Deciziei 2002/300/CE privind zonele excluse din lista zonelor autorizate în ceea ce privește Bonamia ostreae [notificată cu numărul C(2007) 419] (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 46, 16.2.2007, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 250–252 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009; abrogare implicită prin 32009D0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/104(1)/oj

16.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/51


DECIZIA COMISIEI

din 15 februarie 2007

de modificare a Deciziei 2002/300/CE privind zonele excluse din lista zonelor autorizate în ceea ce privește Bonamia ostreae

[notificată cu numărul C(2007) 419]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/104/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/67/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează introducerea pe piață a animalelor și a produselor de acvacultură (1), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 2002/300/CE a Comisiei din 18 aprilie 2002 de stabilire a listei cu zonele autorizate în ceea ce privește Bonamia ostreae și/sau Marteilia refringens  (2) definește în anexa la respectiva decizie zonele Comunității considerate indemne de bolile moluștelor Bonamia ostreae și/sau Marteilia refringens.

(2)

Regatul Unit a informat Comisia, printr-o scrisoare din iulie 2006, că prezența Bonamia ostreae a fost detectată în Loch Sunart. În consecință, această regiune, considerată înainte ca indemnă de Bonamia ostreae, nu mai poate fi considerată astfel.

(3)

Irlanda a informat Comisia, printr-o scrisoare din noiembrie 2006, că prezența Bonamia ostreae a fost detectată în Lough Swilly. În consecință, această regiune, considerată înainte ca indemnă de Bonamia ostreae, nu mai poate fi considerată astfel.

(4)

Prin urmare, Decizia 2002/300/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2002/300/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 46, 19.2.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 103, 19.4.2002, p. 24. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/559/CE (JO L 219, 10.8.2006, p. 28).


ANEXĂ

„ANEXĂ

ZONELE AUTORIZATE PENTRU UNA SAU MAI MULTE BOLI ALE MOLUȘTELOR BONAMIA OSTREAE (BONAMIOZĂ) ȘI/SAU MARTEILIA REFRINGENS (MARTEILIOZĂ)

1.A.   Zone din Irlanda autorizate în ceea ce privește B. ostreae

Ansamblul coastelor irlandeze, cu excepția celor opt zone menționate mai jos:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle

Lough Swilly

1.B.   Zone din Irlanda autorizate în ceea ce privește M. refringens

Ansamblul coastelor irlandeze

2.A.   Zone din Regatul Unit, Insulele Anglo-normande și din insula Man autorizate în ceea ce privește B. ostreae

Ansamblul coastelor Marii Britanii, cu excepția celor cinci zone indicate în continuare:

coasta de sud a Cornwall, de la capul Lizard la Start Point

zona din jurul estuarului Solent, de la Portland Bill la Selsey Bill

zona situată de-a lungul coastei Essex, de la Shoeburyness la Landguard Point

zona situată de-a lungul coastei de sud-vest a Țării Galilor, de la Wooltack Point la St. Govan’s Head, inclusiv Milford Haven și apele fluviului Cleddau oriental și Cleddau occidental supuse acțiunii mareelor

zona care conține apele fluviului Loch Sunart la estul unei linii pe axa sud-est de la cel mai nordic punct al Maclean’s Nose până la Auliston Point

Ansamblul coastelor Irlandei de Nord, cu excepția zonei următoare:

Lough Foyle

Ansamblul coastelor insulelor Guernsey și Herm

Zona statelor Jersey: zona corespunde zonei de coastă intertidale și imediate cuprinse între nivelul mediu al fluxului pe insula Jersey și o linie imaginară trasată la trei mile nautice plecând de la nivelul mediu al refluxului pe insula Jersey. Zona este situată în golful normando-breton, în partea de sud a Canalului Mânecii

Ansamblul coastelor Insulei Man

2.B.   Zone din Regatul Unit, Insulele Anglo-normande și din insula Man autorizate în ceea ce privește M. refringens

Ansamblul coastelor Marii Britanii

Ansamblul coastelor Irlandei de Nord

Ansamblul coastelor insulelor Guernsey și Herm

Zona statelor Jersey: zona corespunde zonei de coastă intertidale și imediate cuprinse între nivelul mediu al fluxului pe insula Jersey și o linie imaginară trasată la trei mile nautice plecând de la nivelul mediu al refluxului pe insula Jersey. Zona este situată în golful normando-breton, în partea de sud a Canalului Mânecii

Ansamblul coastelor Insulei Man

3.   Zone din Danemarca autorizate în ceea ce privește B. ostreae și M. refringens

Limfjorden, de la Thyborøn, în vest, la Hals, în est.”


Top