Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0062

Decizia Consiliului din 23 ianuarie 2006 privind admiterea țărilor vizate de Politica Europeană de Vecinătate, inclusiv a Rusiei, de a beneficia de Programul de asistență tehnică și de schimb de informații TAIEX

OJ L 32, 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 102–103 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

227


32006D0062


L 032/80

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2006

privind admiterea țărilor vizate de Politica Europeană de Vecinătate, inclusiv a Rusiei, de a beneficia de Programul de asistență tehnică și de schimb de informații TAIEX

(2006/62/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 181a alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

În materie de ajutor pentru preaderare, instrumentul gestionării centralizate indirecte s-a dovedit prețios în trecut, în special în ceea ce privește acțiunile Biroului de asistență tehnică și de schimb de informații (TAIEX).

(2)

Obiectivul Politicii Europene de Vecinătate (PEV), astfel cum este definit în documentul de strategie al Comisiei adoptat în mai 2004, este de a împărți în egală măsură avantajele extinderii Uniunii Europene, care a avut loc în 2004, cu țările vecine și de a utiliza unele din instrumentele folosite și experiența dobândită în cursul procesului de extindere pentru a apropia țările partenere ale Uniunii Europene în vederea cooperării, a unei integrări economice și a unei aprofundări progresive a cooperării politice. Țările vizate de Politica Europeană de Vecinătate ar trebui așadar să poată beneficia de TAIEX.

(3)

În cursul celei de-a 15-a reuniuni UE-Rusia, care s-a desfășurat la 10 mai 2005, cele două părți au adoptat foi de parcurs pentru crearea a patru spații comune, care stabilesc obiective similare celor ale Politicii Europene de Vecinătate, respectiv intensificarea cooperării bilaterale și continuarea convergenței reglementare și a armonizării legislative în vederea unor standarde mai înalte.

(4)

Rusia va putea beneficia de finanțări în cadrul viitorului Instrument European de Vecinătate și de Parteneriat (IEVP).

(5)

Articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2) (regulamentul financiar) autorizează executarea centralizată indirectă a bugetului comunitar și definește condițiile precise ale acestuia, atâta timp cât actul de bază al programului permite acest lucru.

(6)

Este necesară armonizarea punerii în aplicare a asistenței acordate de TAIEX. În consecință, prezenta decizie ar trebui să continue aceeași abordare ca Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului din 18 decembrie 1989 privind ajutorul economic acordat unor țări din Europa Centrală și de Est (3) (Phare), Regulamentul (CE) nr. 2666/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind asistența acordată Albaniei, Bosniei și Herțegovinei, Croației, Republicii Federale Iugoslavia și Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (4) (CARDS) și Regulamentul (CE) nr. 2500/2001 al Consiliului din 17 decembrie 2001 privind asistența financiară de preaderare pentru Turcia (5).

(7)

O parte din acțiunile prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 99/2000 al Consiliului din 29 decembrie 1999 privind acordarea unei asistențe statelor partenere din Europa de Est și din Asia Centrală (6) intră în domeniul de aplicare a Tratatului Euratom. Acestea nu sunt luate în considerare de prezenta decizie,

DECIDE:

Articolul 1

Prezenta decizie are scopul de a permite țărilor vizate de Politica Europeană de Vecinătate, inclusiv Rusiei, în special celor ale căror planuri de acțiune sau foi de parcurs sunt în curs de punere în aplicare, să beneficieze de ajutorul TAIEX, care va furniza o asistență tehnică pentru a ajuta țările partenere să înțeleagă și să elaboreze legislația privind planurile de acțiune, precum și să o pună în aplicare și să o respecte.

Articolul 2

Pentru a pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 1488/96 al Consiliului din 23 iulie 1996 privind măsuri financiare și tehnice adiacente reformei structurilor economice și sociale în cadrul parteneriatului euro-mediteranean (7) (MEDA) și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 99/2000, Comisia poate să decidă, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din regulamentul financiar, încredințarea unor sarcini de autoritate publică, în special a unor sarcini de execuție bugetară care rezultă dintr-o astfel de decizie, organismului care pune în aplicare Programul TAIEX în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului, Regulamentului (CE) nr. 2666/2000 și Regulamentului (CE) nr. 2500/2001.

Articolul 3

Prezenta decizie nu se aplică părților din acțiunile puse în aplicare în cadrul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 99/2000 care intră sub incidența domeniului de aplicare a Tratatului Euratom.

Articolul 4

Activitățile autorizate de prezenta decizie sunt finanțate din linia bugetară 19 06 01 numită „Asistență acordată statelor partenere din Europa de Est și din Asia Centrală” și linia bugetară asociată 19 01 04 07 pentru cheltuielile administrative, precum și din linia bugetară 19 08 02 01 numită „MEDA (măsuri adiacente reformelor structurilor economice și sociale din țările terțe mediteraneene)” și linia bugetară asociată 19 01 04 06 pentru cheltuielile administrative.

Adoptată la Bruxelles, 23 ianuarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PRÖLL


(1)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 375, 23.12.1989, p. 11. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2257/2004 (JO L 389, 30.12.2004, p. 1).

(4)  JO L 306, 7.12.2000, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2112/2005 (JO L 344, 27.12.2005, p. 23).

(5)  JO L 342, 27.12.2001, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2112/2005.

(6)  JO L 12, 18.1.2000, p. 1.

(7)  JO L 189, 30.7.1996, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul nr. 2112/2005.


Top