EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009X0612(01)

Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială

OJ L 149, 12.6.2009, p. 80–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/80


În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Acordul din 19 octombrie 2005 între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (1) (denumit în continuare „acordul”), încheiat prin Decizia 2006/325/CE a Consiliului (2), atunci când sunt adoptate modificări ale Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (3), Danemarca adresează o notificare Comisiei cu privire la hotărârea sa de a pune în aplicare sau nu conținutul unor astfel de modificări.

Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului (4) privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere a fost adoptată la 18 decembrie 2008. Articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 prevede că, sub rezerva unor dispoziții tranzitorii din articolul 75 alineatul (2) din regulamentul de mai sus, acesta modifică Regulamentul (CE) nr. 44/2001, înlocuind dispozițiile acelui regulament, aplicabile aspectelor legate de obligațiile de întreținere.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din acord, Danemarca a notificat Comisia, prin scrisoarea din data de 14 ianuarie 2009, cu privire la decizia sa de a pune în aplicare dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 4/2009 în măsura în care acest regulament modifică Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Aceasta înseamnă că dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 4/2009 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere se vor aplica relațiilor dintre Comunitate și Danemarca, cu excepția dispozițiilor din capitolele III și IV. Cu toate acestea, dispozițiile articolului 2 și capitolului IX din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 sunt aplicabile numai în măsura în care se referă la competență, recunoașterea, aplicarea și executarea hotărârilor și accesul la justiție.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (6) din acord, notificarea daneză creează obligații reciproce între Danemarca și Comunitate. Astfel, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 constituie o modificare la acord în măsura în care modifică Regulamentul (CE) nr. 44/2001 și este considerat ca fiind anexat la acesta.

Cu referire la articolul 3 alineatele (3) și (4) din acord, punerea în aplicare a dispozițiilor menționate anterior din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 în Danemarca poate avea loc, din punct de vedere administrativ, în conformitate cu secțiunea 9 din legea daneză nr. 1563 din 20 decembrie 2006 privind Regulamentul Bruxelles I, astfel încât nu este necesară aprobarea din partea Folketing-ului. Măsurile administrative necesare au intrat în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 4/2009 la 30 ianuarie 2009.


(1)  JO L 299, 16.11.2005, p. 62.

(2)  JO L 120, 5.5.2006, p. 22.

(3)  JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 7, 10.1.2009, p. 1.


Top