EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_052_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 52

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 052

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 381

24

 

 

32006D1005

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 2006 година относно сключването на Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за координирането на енергоефективни програми за етикетиране на офис оборудване

3

2006

L 381

26

 

 

22006A1228(01)

 

 

 

Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност относно координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване

5

2006

L 384

98

 

 

32006D1012

 

 

 

Решение на Съвета от 20 декември 2006 година за подписване и временно прилагане на двустранно споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

84

2006

L 384

100

 

 

22006A1229(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение и допълнение на Споразумението между Европейската общност и Република Беларус за търговията с текстилни продукти

86

2006

L 386

17

 

 

32006D0953

 

 

 

Решение на Съвета от 27 март 2006 година относно подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и Кралство Мароко относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

90

2006

L 386

18

 

 

22006A1229(02)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Кралство Мароко за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

91

2006

L 386

50

 

 

32006D0958

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2006 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно ревизирането на Споразумението за взаимното признаване във връзка с оценката на съответствието между Европейската общност и Конфедерация Швейцария

101

2006

L 386

51

 

 

22006A1229(03)

 

 

 

Споразумение за ревизиране на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие

102

2006

L 386

55

 

 

42006D0959

 

 

 

Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 4 декември 2006 година относно подписването и временното прилагане на Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (1)

106

2006

L 397

1

 

 

32006R1894

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1894/2006 на Съвета от 18 декември 2006 година относно изпълнението на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Бразилия относно изменение на търговски отстъпки в списъците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на присъединяване към Европейската общност и за изменение и допълнение на приложение към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

108

2006

L 397

10

 

 

32006D0963

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 2006 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Бразилия във връзка с изменението на търговски отстъпки в програмите на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз в хода на присъединяването им към Европейския съюз

113

2006

L 397

11

 

 

22006A1230(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Бразилия за промяна на търговски отстъпки в програмите на Чешка република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашка република в процеса на присъединяването им към Европейската общност

114

2006

L 397

14

 

 

32006D0964

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 2006 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и правителството на Канада за установяване на рамка на сътрудничество в областта на висшето образование, обучението и младежта

117

2006

L 397

15

 

 

22006A1230(03)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и правителството на Канада за създаване на рамка за сътрудничество в областта на висшето образование, обучението и младежта

118

2006

L 405

35

 

 

32006R1933

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1933/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година за временно отнемане на достъпа до общите тарифни преференции от Република Беларус

125

2006

L 405

41

 

 

32006R1934

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход

127

2006

L 406

10

 

 

32006D0997

 

 

 

Решение на Съвета от 23 октомври 2006 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Уругвай

134

2006

L 406

11

 

 

22006A1230(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Уругвай относно промяната на търговски отстъпки в програмите на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в процеса на присъединяването им към Европейската общност

135

2006

L 414

1

 

 

32006R2027

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2027/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

137

2006

L 414

3

 

 

22006A1230(04)

 

 

 

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

139

2006

L 414

8

 

 

22006A1230(05)

 

 

 

Протокол за определяне на риболовните възможности и финансовия принос, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде за риболов в крайбрежния район на Кабо Верде за периода от 1 септември 2006 година до 31 август 2011 г.

144

2006

L 414

84

 

 

32006D1015

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2006 година относно подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

162

2006

L 414

85

 

 

22006A1230(06)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

163

2007

L 032

64

 

 

32007D0058

 

 

 

Решение на Комисията от 28 август 2006 година относно сключването на Споразумение между правителството на Япония и Европейската общност за атомна енергия за сътрудничество при използването на атомната енергия за мирни цели

173

2007

L 032

65

 

 

22007A0206(01)

 

 

 

Споразумение между правителството на Япония и Европейската общност за атомна енергия за сътрудничество при използването на ядрената енергия за мирни цели

174

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top