EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1832R(02)

Поправка на Регламент (ЕС) 2018/1832 на Комисията от 5 ноември 2018 година за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията с цел подобряване на изпитванията и процедурите за одобряване на типа по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари, включително на тези за съответствие в експлоатация и за емисии в реални условия на движение, както и с цел въвеждане на устройства за следене на разхода на гориво и електроенергия (ОВ L 301, 27.11.2018 г.)

C/2019/2561

OJ L 94, 3.4.2019, p. 3–3 (ES)
OJ L 94, 3.4.2019, p. 3–4 (BG)
OJ L 94, 3.4.2019, p. 3–8 (EL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1832/corrigendum/2019-04-03/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

3.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/3


Поправка на Регламент (ЕС) 2018/1832 на Комисията от 5 ноември 2018 година за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията с цел подобряване на изпитванията и процедурите за одобряване на типа по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари, включително на тези за съответствие в експлоатация и за емисии в реални условия на движение, както и с цел въвеждане на устройства за следене на разхода на гориво и електроенергия

( Официален вестник на Европейския съюз L 301 от 27 ноември 2018 г. )

На страница 307, в приложение XI, в точка 4), буква а), с която се изменя част I от приложение IХ към Директива 2007/46/ЕО — в подточка iv), четвъртото тире, с което се заменя точка 47.1.2:

вместо:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (t): …“;

да се чете:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (у): …“;

На страница 308, в приложение XI, в точка 4), буква а), с която се изменя част I от приложение IХ към Директива 2007/46/ЕО — в подточка v), четвъртото тире, с което се заменя точка 47.1.2 от него:

вместо:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (t): …“;

да се чете:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (у): …“;

На страница 309, в приложение XI, в точка 4), буква а), с която се изменя част I от приложение IХ към Директива 2007/46/ЕО — в подточка vi), четвъртото тире, с което се заменя точка 47.1.2 от него:

вместо:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (t): …“;

да се чете:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (у): …“;

На страница 310, в приложение XI, в точка 4), буква а), с която се изменя част I от приложение IХ към Директива 2007/46/ЕО — в подточка vii), петото тире, с което се заменя точка 47.1.2 от него:

вместо:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (t): …“;

да се чете:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (у): …“;

На страница 311, в приложение XI, в точка 4), буква б), с която се изменя част II от приложение IХ към Директива 2007/46/ЕО — в подточка iii), четвъртото тире, с което се заменя точка 47.1.2 от него:

вместо:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (t): …“;

да се чете:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (у): …“;

На страница 312, в приложение XI, в точка 4), буква б), с която се изменя част II от приложение IХ към Директива 2007/46/ЕО — в подточка iv), четвъртото тире, с което се заменя точка 47.1.2 от него:

вместо:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (t): …“;

да се чете:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (у): …“;

На страница 312, в приложение XI, в точка 4), буква б), с която се изменя част II от приложение IХ към Директива 2007/46/ЕО — в подточка v), четвъртото тире, с което се заменя точка 47.1.2 от него:

вместо:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (t): …“;

да се чете:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (у): …“;

На страница 313, в приложение XI, в точка 4), буква б), с която се изменя част II от приложение IХ към Директива 2007/46/ЕО — в подточка vi), четвъртото тире, с което се заменя точка 47.1.2 от него:

вместо:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (t): …“;

да се чете:

„47.1.2.

Челна площ, m2 (у): …“

Top