EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0508R(11)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/201 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 149 z dnia 20 maja 2014 r.)

ST/13992/2022/INIT

OJ L 304, 24.11.2022, p. 104–104 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/508/corrigendum/2022-11-24/oj

24.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/104


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/201

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 149 z dnia 20 maja 2014 r. )

Strona 16, rozdział IV art. 10 ust. 5:

zamiast:

„(…) Państwa członkowskie przed zatwierdzeniem operacji weryfikują prawdziwość tego oświadczenia w oparciu o dostępne informacje w krajowym rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1442/2009 lub w oparciu o jakiekolwiek inne dostępne dane.”,

powinno być:

„(…) Państwa członkowskie przed zatwierdzeniem operacji weryfikują prawdziwość tego oświadczenia w oparciu o dostępne informacje w krajowym rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 lub w oparciu o jakiekolwiek inne dostępne dane.”.


Top