ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 26

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
30 stycznia 2020


Spis treści

 

III   Inne akty

Strona

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/52]

1

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 36/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/53]

3

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 37/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/54]

5

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/55]

7

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 39/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/56]

9

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 40/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/57]

11

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/58]

13

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/59]

15

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 43/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/60]

16

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 44/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/61]

18

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/62]

20

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 46/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/63]

22

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 47/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/64]

24

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/65]

26

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 49/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/66]

28

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/67]

30

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/68]

31

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/69]

32

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/70]

33

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/71]

35

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/72]

38

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/73]

39

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/74]

40

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/75]

42

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/76]

44

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/77]

46

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/78]

48

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/79]

50

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/80]

58

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/81]

60

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/82]

62

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/83]

64

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/84]

65

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/85]

66

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/86]

67

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/87]

68

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/88]

69

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/89]

71

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/90]

72

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/91]

73

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/92]

74

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2020/93]

75

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


III Inne akty

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/1


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 35/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/52]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1978 z dnia 31 października 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1979 z dnia 31 października 2017 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi w zakresie szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1981 z dnia 31 października 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do warunków dotyczących temperatury podczas transportu mięsa (3).

(4)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na to państwo obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1.1 pkt 12 (rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1979: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1979 z dnia 31 października 2017 r. (Dz.U. L 285 z 1.11.2017, s. 6).”;

2)

w części 6.1 pkt 17 (rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1978: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1978 z dnia 31 października 2017 r. (Dz.U. L 285 z 1.11.2017, s. 3),

32017 R 1981: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1981 z dnia 31 października 2017 r. (Dz.U. L 285 z 1.11.2017, s. 10).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) 2017/1978, (UE) 2017/1979 i (UE) 2017/1981 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 1.11.2017, s. 3.

(2)  Dz.U. L 285 z 1.11.2017, s. 6.

(3)  Dz.U. L 285 z 1.11.2017, s. 10.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/3


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 36/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/53]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/2316 z dnia 12 grudnia 2017 r. uchylającą decyzję 92/176/EWG dotyczącą map przewidzianych do stosowania w systemie Animo (1).

(2)

Decyzja wykonawcza (UE) 2017/2316 uchyla decyzję Komisji 92/176/EWG (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na to państwo obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I część 1.2 załącznika I do Porozumienia EOG skreśla się pkt 6 (decyzja Komisji 92/176/EWG).

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2017/2316 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 78.

(2)  Dz.U. L 80 z 25.3.1992, s. 33.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/5


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 37/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/54]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1940 z dnia 13 lipca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do treści i formatu świadectw zootechnicznych wydawanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, umieszczanych w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zwierząt z rodziny koniowatych (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Islandii.

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na to państwo obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I część 2.2 załącznika I do Porozumienia EOG po pkt 36 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717) dodaje się punkt w brzmieniu:

„37.

32017 R 1940: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1940 z dnia 13 lipca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do treści i formatu świadectw zootechnicznych wydawanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, umieszczanych w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zwierząt z rodziny koniowatych (Dz.U. L 275 z 25.10.2017, s. 1).

Rozporządzenia nie stosuje się do Islandii.”.

Artykuł 2

Tekst rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1940 w języku norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2017, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/7


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 38/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/55]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2330 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie węglanu żelaza(II); chlorku żelaza(III), heksahydratu; siarczanu żelaza(II), monohydratu; siarczanu żelaza(II), heptahydratu; fumaranu żelaza(II); aminokwasowego chelatu żelaza(II), hydratu; chelatu żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi; i glicynowego chelatu żelaza(II), hydratu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz dekstranu żelaza jako dodatku paszowego dla prosiąt i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 i (WE) nr 479/2006 (1), zgodnie ze sprostowaniem zawartym w Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 202.

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na to państwo obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

W pkt 1zq (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2003) i 1zzu (rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2006) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 2330: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/2330 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 41), sprostowanym w Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 202.”;

2)

Po pkt 230 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1914) dodaje się punkt w brzmieniu:

„231.

32017 R 2330: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2330 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie węglanu żelaza(II); chlorku żelaza(III), heksahydratu; siarczanu żelaza(II), monohydratu; siarczanu żelaza(II), heptahydratu; fumaranu żelaza(II); aminokwasowego chelatu żelaza(II), hydratu; chelatu żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi; i glicynowego chelatu żelaza(II), hydratu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz dekstranu żelaza jako dodatku paszowego dla prosiąt i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 i (WE) nr 479/2006 (Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 41), zgodnie ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 202.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2330, zgodnie ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 202, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 41.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/9


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 39/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/56]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2460 z dnia 30 października 2017 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do wykazu unijnych laboratoriów referencyjnych (1).

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. (2), włączone do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. (3), należy również dodać jako akt zmieniający rozporządzenie (WE) nr 882/2004 w rozdziale II załącznika I i w rozdziale XII załącznika II.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. (4), włączone do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2010 z dnia 1 marca 2010 r. (5), należy również dodać jako akt zmieniający rozporządzenie (WE) nr 882/2004 w rozdziale II załącznika I i w rozdziale XII załącznika II.

(4)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych oraz pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych, pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w rozdziale I część 1.1 pkt 11 (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 2460: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2460 z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. L 348 z 29.12.2017, s. 34)”;

2)

w pkt 31j (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) rozdziału II dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32008 R 0180: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4),

32008 R 0737: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. (Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 29),

32017 R 2460: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2460 z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. L 348 z 29.12.2017, s. 34)”.

Artykuł 2

W rozdziale XII pkt 54zzzi (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32008 R 0180: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4),

32008 R 0737: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. (Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 29),

32017 R 2460: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2460 z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. L 348 z 29.12.2017, s. 34)”.

Artykuł 3

Tekst rozporządzenia (UE) 2017/2460 w języku islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2017, s. 34.

(2)  Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4.

(3)  Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 69.

(4)  Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 29.

(5)  Dz.U. L 143 z 10.6.2010, s. 4.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/11


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 40/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/57]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1777 z dnia 29 września 2017 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości Bacillus amyloliquefaciens szczep FZB24, Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600, glinowanego węgla aktywnego, dichlorpropu-P, etefonu, etridiazolu, flonikamidu, fluazifopu-P, nadtlenku wodoru, metaldehydu, penkonazolu, spinetoramu, tau-fluwalinatu i Urtica spp. w określonych produktach lub na ich powierzchni (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na to państwo obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I i we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG w pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1777: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1777 z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U. L 253 z 30.9.2017, s. 1).”.

Artykuł 2

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG w pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1777: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1777 z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U. L 253 z 30.9.2017, s. 1).”.

Artykuł 3

Teksty rozporządzenia (UE) 2017/1777 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 253 z 30.9.2017, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/13


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 41/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/58]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1576 z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w odniesieniu do wymogów dotyczących dźwiękowego systemu informującego o pojeździe na potrzeby homologacji typu UE pojazdu (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 2 a (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014) w rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tekst w brzmieniu:

„, zmienione:

32017 R 1576: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1576 z dnia 26 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 239 z 19.9.2017, s. 3).”.

Artykuł 2

Tekst rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1576 w języku islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem sobota, 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 239 z 19.9.2017, s. 3.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/15


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 42/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/59]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1221 z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do metody oznaczania emisji par (badanie typu 4) (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I pkt 45zu (rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008) załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1221: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1221 z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 174 z 7.7.2017, s. 3).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2017/1221 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 174 z 7.7.2017, s. 3.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/16


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 43/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/60]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1347 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 i rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 45zx (dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), 45zzl (rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011) i 45zzv (rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151) w rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1347: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1347 z dnia 13 lipca 2017 r. (Dz.U. L 192 z 24.7.2017, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2017/1347 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 192 z 24.7.2017, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/18


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 44/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/61]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1473 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 54bb (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1473: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1473 z dnia 14 sierpnia 2017 r. (Dz.U. L 210 z 15.8.2017, s. 4).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1473 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem sobota, 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 210 z 15.8.2017, s. 4.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/20


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

nr 45/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/62]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1862 z dnia 16 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 54bb (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1862: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1862 z dnia 16 października 2017 r. (Dz.U. L 266 z 17.10.2017, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1862 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 266 z 17.10.2017, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/22


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 46/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/63]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2018/74 z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2018/75 z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla celulozy mikrokrystalicznej (E 460 (i)) (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 54zzzzr (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32018 R 0074: rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/74 z dnia 17 stycznia 2018 r. (Dz.U. L 13 z 18.1.2018, s. 21).”;

2)

w pkt 69 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32018 R 0075: rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/75 z dnia 17 stycznia 2018 r. (Dz.U. L 13 z 18.1.2018, s. 24).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) 2018/74 i (UE) 2018/75 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 13 z 18.1.2018, s. 21.

(2)  Dz.U. L 13 z 18.1.2018, s. 24.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/24


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 47/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/64]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2018/79 z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 55 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32018 R 0079: rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/79 z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz.U. L 14 z 19.1.2018, s. 31).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2018/79 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 14 z 19.1.2018, s. 31.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/26


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 48/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/65]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Rozporządzeniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji (UE) 2017/1572 z dnia 15 września 2017 r. uzupełniającą dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XIII załącznika II do Porozumienia EOG po pkt 15qd (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1252/2014) dodaje się, co następuje:

„15qe.

32017 L 1572: dyrektywa Komisji (UE) 2017/1572 z dnia 15 września 2017 r. uzupełniająca dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 238 z 16.9.2017, s. 44).

Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

 

Inspekcje w Liechtensteinie przeprowadza szwajcarski inspektorat w imieniu Lichtensteinu na podstawie umowy między Swissmedic i Amt für Gesundheit (Verwaltungsvereinbarung betreffend Inspektionen).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy (UE) 2017/1572 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 238 z 16.9.2017, s. 44.

(*1)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/28


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 49/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/66]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 (1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 185 z 14.7.2015, s. 31 i Dz.U. L 125 z 18.5.2017, s. 75.

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r. ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi (2).

(3)

Rozporządzenie (UE) 2015/1011 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 (3), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XIII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 15x (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 273/2004) dodaje się, co następuje:

„15xa.

32015 R 1011: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 (Dz.U. L 162 z 27.6.2015, s. 12), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 185 z 14.7.2015, s. 31 i Dz.U. L 125 z 18.5.2017, s.75.

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

 

rozporządzenie dotyczy państw EFTA EOG w zakresie rozporządzenia (WE) nr 273/2004.

15xb.

32015 R 1013: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r. ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi (Dz.U. L 162 z 27.6.2015, s. 33).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia wykonawczego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

 

rozporządzenie dotyczy państw EFTA EOG w zakresie rozporządzenia (WE) nr 273/2004.”;

2)

skreśla się pkt 15ze (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005).

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1011, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 185 z 14.7.2015, s. 31 i Dz.U. L 125 z 18.5.2017, s. 75, oraz rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 162 z 27.6.2015, s. 12.

(2)  Dz.U. L 162 z 27.6.2015, s. 33.

(3)  Dz.U. L 202 z 3.8.2005, s. 7.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/30


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 50/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/67]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1443 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 15x (rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) rozdziału XIII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1443: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1443 z dnia 29 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 235 z 1.9.2016, s. 6).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1443 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 235 z 1.9.2016, s. 6.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/31


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 51/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/68]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 12q (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 L 2102: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U. L 305 z 21.11.2017, s. 8).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy (UE) 2017/2102 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 305 z 21.11.2017, s. 8.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/32


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 52/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/69]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2018/35 z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5) (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32018 R 0035: rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/35 z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. L 6 z 11.1.2018, s. 45).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2018/35 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 6 z 11.1.2018, s. 45.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/33


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 53/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/70]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2326 z dnia 14 grudnia 2017 r. zatwierdzające imiprotrin jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2327 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6 (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/2334 z dnia 14 grudnia 2017 r. przedłużającą ważność zatwierdzenia kreozotu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 (3).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV po pkt 12zzzzze (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1383) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„12zzzzzf.

32017 R 2326: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2326 z dnia 14 grudnia 2017 r. zatwierdzające imiprotrin jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 (Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 22).

12zzzzzg.

32017 R 2327: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2327 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6 (Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 25).

12zzzzzh.

32017 D 2334: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2334 z dnia 14 grudnia 2017 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia kreozotu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 (Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 64).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/2326 i (UE) 2017/2327 oraz decyzji wykonawczej (UE) 2017/2334 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 22.

(2)  Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 25.

(3)  Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 64.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/35


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 54/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/71]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1455 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pikoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1496 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1511 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych 1-metylocyklopropen, beta-cyflutryna, chlorotalonil, chlorotoluron, cypermetryna, daminozyd, deltametryna, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat metylu i tribenuron (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1526 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej beta-cypermetryna zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (4).

(5)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1527 z dnia 6 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloksyloglukan i malation (5).

(6)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1529 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chlorek sodu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (6).

(7)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1530 z dnia 7 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej chizalofop-P-tefurylowy (7).

(8)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1531 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej imazamoks jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (8).

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1455: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1455 z dnia 10 sierpnia 2017 r. (Dz.U. L 208 z 11.8.2017, s. 28),

32017 R 1496: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1496 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz.U. L 218 z 24.8.2017, s. 7),

32017 R 1511: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1511 z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz.U. L 224 z 31.8.2017, s. 115),

32017 R 1527: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1527 z dnia 6 września 2017 r. (Dz.U. L 231 z 7.9.2017, s. 3),

32017 R 1529: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1529 z dnia 7 września 2017 r. (Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 1),

32017 R 1530: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1530 z dnia 7 września 2017 r. (Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 4),

32017 R 1531: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1531 z dnia 7 września 2017 r. (Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 6).”;

2)

po pkt 13zzzzzzzy (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1506) dodaje się punkty w brzmieniu:

„13zzzzzzzz.

32017 R 1455: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1455 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pikoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 208 z 11.8.2017, s. 28).

13zzzzzzzza.

32017 R 1496: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1496 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 218 z 24.8.2017, s. 7).

13zzzzzzzzb.

32017 R 1526: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1526 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej beta-cypermetryna zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 231 z 7.9.2017, s. 1).

13zzzzzzzzc.

32017 R 1529: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1529 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chlorek sodu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 1).

13zzzzzzzzd.

32017 R 1531: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1531 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej imazamoks jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 6).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/1455, (UE) 2017/1496, (UE) 2017/1511, (UE) 2017/1526, (UE) 2017/1527, (UE) 2017/1529, (UE) 2017/1530 i (UE) 2017/1531 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 208 z 11.8.2017, s. 28.

(2)  Dz.U. L 218 z 24.8.2017, s. 7.

(3)  Dz.U. L 224 z 31.8.2017, s. 115.

(4)  Dz.U. L 231 z 7.9.2017, s. 1.

(5)  Dz.U. L 231 z 7.9.2017, s. 3.

(6)  Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 1.

(7)  Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 4.

(8)  Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 6.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/38


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 55/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/72]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 września 2017 r. ustanawiające naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 25 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2005) rozdziału XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„26.

32017 R 2100: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 września 2017 r. ustanawiające naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 301 z 17.11.2017, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/2100 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 301 z 17.11.2017, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/39


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 56/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/73]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2228 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (1), sprostowane w Dz.U. L 326 z 9.12.2017, s. 55.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1a (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009) w rozdziale XVI załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 2228: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2228 z dnia 4 grudnia 2017 r. (Dz.U. L 319 z 5.12.2017, s. 2), sprostowanym w Dz.U. L 326 z 9.12.2017, s. 55.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2017/2228, sprostowanego w Dz.U. L 326 z 9.12.2017, s. 55, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 319 z 5.12.2017, s. 2.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/40


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 57/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/74]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/2317 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XVII po pkt 6aw (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2164) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„6ax.

32017 D 2317: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2317 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet« w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (Dz.U. L 331, 14.12.2017, s. 79).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/2317 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 79.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/42


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 58/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/75]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić zalecenie Komisji (UE) 2016/2123 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu i warunków generalnych zezwoleń na transfer dla sił zbrojnych i instytucji zamawiających, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić zalecenie Komisji (UE) 2016/2124 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu i warunków generalnych zezwoleń na transfer dla odbiorców certyfikowanych, o których mowa w art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE (2).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 15 (zalecenie Komisji 2011/24/UE) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY” w rozdziale XIX załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„16.

32016 H 2123: zalecenie Komisji (UE) 2016/2123 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu i warunków generalnych zezwoleń na transfer dla sił zbrojnych i instytucji zamawiających, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE (Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 101).

17.

32016 H 2124: zalecenie Komisji (UE) 2016/2124 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu i warunków generalnych zezwoleń na transfer dla odbiorców certyfikowanych, o których mowa w art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE (Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 105).”.

Artykuł 2

Teksty zaleceń (UE) 2016/2123 i (UE) 2016/2124 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 101.

(2)  Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 105.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/44


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 59/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/76]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2293 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego krzyżowo objętych normą zharmonizowaną EN 16351 oraz wyrobów z forniru klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14374 w odniesieniu do ich reakcji na ogień (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 2v (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1228) w rozdziale XXI załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„2w.

32017 R 2293: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2293 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego krzyżowo objętych normą zharmonizowaną EN 16351 oraz wyrobów z forniru klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14374 w odniesieniu do ich reakcji na ogień (Dz.U. L 329 z 13.12.2017, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/2293 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG. (*1)

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 329 z 13.12.2017, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/46


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 60/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/77]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (1), sprostowane w Dz.U. L 266 z 30.9.2016, s. 8.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2016/424 uchyla, ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2018 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/9/WE (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z tym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2018 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XXIV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 1d (decyzja Komisji 2012/32/UE) dodaje się punkt w brzmieniu:

„1e.

32016 R 0424: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 266 z 30.9.2016, s. 8.”;

2)

tekst pkt 1b (dyrektywa 2000/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) skreśla się ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2018 r.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/424, sprostowanego w Dz.U. L 266 z 30.9.2016, s. 8, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Dz.U. L 106 z 3.5.2000, s. 21.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/48


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 61/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/78]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/654 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych i ogólnych dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/655 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/656 z dnia 19 grudnia 2016 r. określające wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (3).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XXIV po pkt 1e (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„1f.

32017 R 0654: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/654 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych i ogólnych dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 1).

1g.

32017 R 0655: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/655 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 334).

1h.

32017 R 0656: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/656 z dnia 19 grudnia 2016 r. określające wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 364).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 2017/654, (UE) 2017/655 i (UE) 2017/656 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej do Porozumienia EOG rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 1.

(2)  Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 334.

(3)  Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 364.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/50


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 62/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/79]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), sprostowane w Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 31.

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/467 z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do kilku kategorii aktywów posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2283 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/669 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, estońskiej, francuskiej, greckiej, litewskiej, maltańskiej, rumuńskiej, słowackiej i szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (4).

(5)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/460 z dnia 19 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury dotyczącej zatwierdzania modelu wewnętrznego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (5).

(6)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/461 z dnia 19 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury podejmowania wspólnej decyzji w sprawie wniosku o zezwolenie na stosowanie modelu wewnętrznego grupy zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (6).

(7)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/462 z dnia 19 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur udzielania zezwolenia organu nadzoru na utworzenie spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), procedur współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru w odniesieniu do spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), jak również w celu określenia formatów i wzorów formularzy dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (7).

(8)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/498 z dnia 24 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury zatwierdzania przez organy nadzoru stosowania parametrów specyficznych dla danego zakładu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (8).

(9)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/499 z dnia 24 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, które mają być stosowane w przypadku zatwierdzania przez organy nadzoru wykorzystania pozycji uzupełniających środków własnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (9).

(10)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/500 z dnia 24 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury, która ma być stosowana przez organy nadzoru przy zatwierdzaniu stosowania korekty dopasowującej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (10).

(11)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2011 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wykazów jednostek samorządu regionalnego i władz lokalnych, ekspozycje wobec których należy traktować jako ekspozycje wobec rządu centralnego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (11).

(12)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2012 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur dotyczących decyzji w sprawie ustanawiania, obliczania i znoszenia narzutów kapitałowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (12).

(13)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2013 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do odchyleń standardowych dla systemów wyrównania ryzyka w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (13).

(14)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2014 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów formularzy na potrzeby przedkładania informacji organowi sprawującemu nadzór nad grupą oraz na potrzeby wymiany informacji między organami nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (14).

(15)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2015 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, które należy stosować przy weryfikacji zewnętrznych ocen wiarygodności kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (15).

(16)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2016 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do indeksu akcji wymaganego na potrzeby symetrycznego dostosowania standardowego wymogu kapitałowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (16).

(17)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2017 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do skorygowanych współczynników służących do obliczania wymogu kapitałowego dla ryzyka walutowego w przypadku walut powiązanych z euro zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (17).

(18)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2450 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (18).

(19)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2451 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy i struktury na potrzeby ujawniania konkretnych informacji przez organy nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (19).

(20)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2452 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (20).

(21)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/165 z dnia 5 lutego 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 1 stycznia do dnia 30 marca 2016 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Wypłacalność II) (21).

(22)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/869 z dnia 27 maja 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca do dnia 29 czerwca 2016 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (22).

(23)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1376 z dnia 8 sierpnia 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 czerwca do dnia 29 września 2016 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (23).

(24)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1630 z dnia 9 września 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury stosowania środka przejściowego dla podmodułu ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (24).

(25)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1800 z dnia 11 października 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej do obiektywnej skali stopni jakości kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (25).

(26)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1868 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (26).

(27)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1976 z dnia 10 listopada 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września do dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (27).

(28)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję delegowaną Komisji (UE) 2015/1602 z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie równoważności obowiązującego w Szwajcarii systemu wypłacalności i systemu nadzoru ostrożnościowego w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na podstawie art. 172 ust. 2, art. 227 ust. 4 i art. 260 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (28).

(29)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję delegowaną Komisji (UE) 2015/2290 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie tymczasowej równoważności systemów wypłacalności obowiązujących w Australii, na Bermudach, w Brazylii, Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych i mających zastosowanie do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, których siedziba znajduje się w tych państwach (29), sprostowaną w Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 126.

(30)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję delegowaną Komisji (UE) 2016/309 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie równoważności systemu nadzoru dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji obowiązującego na Bermudach z systemem ustanowionym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE oraz w sprawie zmiany decyzji delegowanej Komisji (UE) 2015/2290 (30).

(31)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję delegowaną Komisji (UE) 2016/310 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie równoważności systemu wypłacalności dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji obowiązującego w Japonii z systemem ustanowionym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (31).

(32)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po (usuniętym) pkt 1a załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„1aa.

32015 D 1602: Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1602 z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie równoważności obowiązującego w Szwajcarii systemu wypłacalności i systemu nadzoru ostrożnościowego w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na podstawie art. 172 ust. 2, art. 227 ust. 4 i art. 260 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 95).

1ab.

32015 D 2290: Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/2290 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie tymczasowej równoważności systemów wypłacalności obowiązujących w Australii, na Bermudach, w Brazylii, Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych i mających zastosowanie do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, których siedziba znajduje się w tych państwach (Dz.U. L 323 z 9.12.2015, s. 22), sprostowana w Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 126, zmieniona:

32016 D 0309: decyzją delegowaną Komisji (UE) 2016/309 z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz.U. L 58 z 4.3.2016, s. 50).

1ac.

32016 D 0309: Decyzja delegowana Komisji (UE) 2016/309 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie równoważności systemu nadzoru dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji obowiązującego na Bermudach z systemem ustanowionym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE oraz w sprawie zmiany decyzji delegowanej Komisji (UE) 2015/2290 (Dz.U. L 58 z 4.3.2016, s. 50).

1ad.

32016 D 0310: Decyzja delegowana Komisji (UE) 2016/310 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie równoważności systemu wypłacalności dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji obowiązującego w Japonii z systemem ustanowionym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 58 z 4.3.2016, s. 55).

1b.

32015 R 0035: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 31, zmieniona:

32016 R 0467: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/467 z dnia 30 września 2015 r. (Dz.U. L 85 z 1.4.2016, s. 6),

32016 R 2283: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/2283 z dnia 22 sierpnia 2016 r. (Dz.U. L 346 z 20.12.2016, s. 11),

32017 R 0669: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/669 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 97 z 8.4.2017, s. 3).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

w art. 85, w odniesieniu do państw EFTA, dodaje się ustęp w brzmieniu:

»Organ nadzoru może stwierdzić, że inne samorządy regionalne i władze lokalne, dla których nie jest dostępna ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej (ECAI), traktuje się jak ekspozycje o stopniu jakości kredytowej o stopień większy niż stopień jakości kredytowej przyporządkowany przez rating rządu centralnego jurysdykcji, w której są one ustanowione.«;

b)

w art. 192 ust. 4, w odniesieniu do państw EFTA, dodaje się akapit w brzmieniu:

»Organ nadzorczy może ustalić wartość wyższą niż zero na pokrycie straty z tytułu niewykonania zobowiązania w celu zapewnienia ogólnego wymogu kapitałowego dla ekspozycji z tytułu kredytów hipotecznych zgodnie z wymogiem kapitałowym dla takich ekspozycji utrzymywanych przez instytucje kredytowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013.«;

c)

w art. 288 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»W odniesieniu do państw EFTA, w przypadkach w których oceniane są czynniki i kryteria określone w niniejszym artykule, Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wszelkie informacje niezbędne mu do przygotowania projektu dla Urzędu Nadzoru EFTA.«.

1c.

32015 R 0460: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/460 z dnia 19 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury dotyczącej zatwierdzania modelu wewnętrznego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 76 z 20.3.2015, s. 13).

1d.

32015 R 0461: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/461 z dnia 19 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury podejmowania wspólnej decyzji w sprawie wniosku o zezwolenie na stosowanie modelu wewnętrznego grupy zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 76 z 20.3.2015, s. 19).

1e.

32015 R 0462: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/462 z dnia 19 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur udzielania zezwolenia organu nadzoru na utworzenie spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), procedur współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru w odniesieniu do spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), jak również w celu określenia formatów i wzorów formularzy dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 76 z 20.3.2015, s. 23).

1f.

32015 R 0498: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/498 z dnia 24 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury zatwierdzania przez organy nadzoru stosowania parametrów specyficznych dla danego zakładu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 79 z 25.3.2015, s. 8).

1g.

32015 R 0499: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/499 z dnia 24 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, które mają być stosowane w przypadku zatwierdzania przez organy nadzoru wykorzystania pozycji uzupełniających środków własnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 79 z 25.3.2015, s. 12).

1h.

32015 R 0500: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/500 z dnia 24 marca 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury, która ma być stosowana przez organy nadzoru przy zatwierdzaniu stosowania korekty dopasowującej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 79 z 25.3.2015, s. 18).

1i.

32015 R 2011: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2011 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wykazów jednostek samorządu regionalnego i władz lokalnych, ekspozycje wobec których należy traktować jako ekspozycje wobec rządu centralnego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 3).

1j.

32015 R 2012: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2012 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur dotyczących decyzji w sprawie ustanawiania, obliczania i znoszenia narzutów kapitałowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 5).

1k.

32015 R 2013: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2013 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do odchyleń standardowych dla systemów wyrównania ryzyka w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 9).

1l.

32015 R 2014: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2014 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów formularzy na potrzeby przedkładania informacji organowi sprawującemu nadzór nad grupą oraz na potrzeby wymiany informacji między organami nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 11).

1m.

32015 R 2015: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2015 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, które należy stosować przy weryfikacji zewnętrznych ocen wiarygodności kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 16).

1n.

32015 R 2016: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2016 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do indeksu akcji wymaganego na potrzeby symetrycznego dostosowania standardowego wymogu kapitałowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 18).

1o.

32015 R 2017: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2017 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do skorygowanych współczynników służących do obliczania wymogu kapitałowego dla ryzyka walutowego w przypadku walut powiązanych z euro zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 21).

1p.

32015 R 2450: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2450 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1), zmienione:

32016 R 1868: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1868 z dnia 20 października 2016 r. (Dz.U. L 286 z 21.10.2016, s. 35).

1q.

32015 R 2451: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2451 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy i struktury na potrzeby ujawniania konkretnych informacji przez organy nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1224).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia wykonawczego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

w art. 1 w odniesieniu do państw EFTA:

(i)

nie ma zastosowania lit. a);

(ii)

w lit. b) słowa »prawo Unii« i »prawie Unii« zastępuje się słowami odpowiednio »Porozumienie EOG« i »Porozumieniu EOG«.

1r.

32015 R 2452: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2452 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1285).

1s.

32016 R 0165: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/165 z dnia 5 lutego 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 1 stycznia do dnia 30 marca 2016 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Wypłacalność II) (Dz.U. L 32 z 9.2.2016, s. 31).

1t.

32016 R 0869: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/869 z dnia 27 maja 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca do dnia 29 czerwca 2016 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. L 147 z 3.6.2016, s. 1).

1u.

32016 R 1376: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1376 z dnia 8 sierpnia 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 czerwca do dnia 29 września 2016 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. L 224 z 18.8.2016, s. 1).

1v.

32016 R 1630: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1630 z dnia 9 września 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedury stosowania środka przejściowego dla podmodułu ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 243 z 10.9.2016, s. 1).

1w.

32016 R 1800: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1800 z dnia 11 października 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej do obiektywnej skali stopni jakości kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 275 z 12.10.2016, s. 19).

1x.

32016 R 1976: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1976 z dnia 10 listopada 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września do dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. L 309 z 16.11.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) 2015/35, sprostowanego w Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 31, (UE) 2016/467, (UE) 2016/2283 i (UE) 2017/669, rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/460, (UE) 2015/461, (UE) 2015/462, (UE) 2015/498, (UE) 2015/499, (UE) 2015/500, (UE) 2015/2011, (UE) 2015/2012, (UE) 2015/2013, (UE) 2015/2014, (UE) 2015/2015, (UE) 2015/2016, (UE) 2015/2017, (UE) 2015/2450, (UE) 2015/2451, (UE) 2015/2452, (UE) 2016/165, (UE) 2016/869, (UE) 2016/1376, (UE) 2016/1360, (UE) 2016/1800, (UE) 2016/1868 i (UE) 2016/1976 oraz decyzji delegowanych (UE) 2015/1602, (UE) 2015/2290, sprostowanej w Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 126, (UE) 2016/309 i (UE) 2016/310 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej do Porozumienia EOG dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE, w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1.

(2)  Dz.U. L 85 z 1.4.2016, s. 6.

(3)  Dz.U. L 346 z 20.12.2016, s. 111.

(4)  Dz.U. L 97 z 8.4.2017, s. 3.

(5)  Dz.U. L 76 z 20.3.2015, s. 13.

(6)  Dz.U. L 76 z 20.3.2015, s. 19.

(7)  Dz.U. L 76 z 20.3.2015, s. 23.

(8)  Dz.U. L 79 z 25.3.2015, s. 8.

(9)  Dz.U. L 79 z 25.3.2015, s. 12.

(10)  Dz.U. L 79 z 25.3.2015, s. 18.

(11)  Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 3.

(12)  Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 5.

(13)  Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 9.

(14)  Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 11.

(15)  Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 16.

(16)  Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 18.

(17)  Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 21.

(18)  Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1.

(19)  Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1224.

(20)  Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1285.

(21)  Dz.U. L 32 z 9.2.2016, s. 31.

(22)  Dz.U. L 147 z 3.6.2016, s. 1.

(23)  Dz.U. L 224 z 18.8.2016, s. 1.

(24)  Dz.U. L 243 z 10.9.2016, s. 1.

(25)  Dz.U. L 275 z 12.10.2016, s. 19.

(26)  Dz.U. L 286 z 21.10.2016, s. 35.

(27)  Dz.U. L 309 z 16.11.2016, s. 1.

(28)  Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 95.

(29)  Dz.U. L 323 z 9.12.2015, s. 22.

(30)  Dz.U. L 58 z 4.3.2016, s. 50.

(31)  Dz.U. L 58 z 4.3.2016, s. 55.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/58


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 63/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/80]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art.98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/438z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1212z dnia 25 lipca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych procedur i formularzy na potrzeby przedkładania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (2).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 30f (dyrektywa Komisji 2010/44/UE) załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„30g.

32016 R 0438: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/438z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy (Dz.U.L 78z 24.3.2016, s. 11).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

 

W art.10 ust. 1 akapit drugi, w odniesieniu do państw EFTA, po słowach »akty wykonawcze przyjęte przez Komisję zgodnie z art.107 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 575/2013« dodaje się słowa », które mają zastosowanie w EOG«.

30h.

32016 R 1212: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1212z dnia 25 lipca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych procedur i formularzy na potrzeby przedkładania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (Dz.U.L 199z 26.7.2016, s. 6).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/438i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1212w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art.103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej do Porozumienia EOG dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE oraz 2014/91/UE, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzonow Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U.L 78z 24.3.2016, s. 11.

(2)  Dz.U.L 199z 26.7.2016, s. 6.

(*1)  Wskazanowymogi konstytucyjne.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/60


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 64/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/81]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 593/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu powiadomienia zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 594/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu powiadomienia zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (4).

(5)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31bcai (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2042) załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„31bd.

32013 R 0345: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

niezależnie od postanowień Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy;

b)

w art. 22 i 23 po wyrazie »EUNGiPW« wprowadza się wyrazy »lub, stosownie do przypadku, Urzędowi Nadzoru EFTA«;

c)

w art. 23 ust. 2 słowa »przepisami prawa Unii« zastępuje się słowami »postanowieniami Porozumienia EOG«;

d)

w art. 24 słowa »EUNGiPW, który« otrzymują brzmienie »EUNGiPW lub, stosownie do przypadku, Urzędowi Nadzoru EFTA, który«;

31bda.

32014 R 0593: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 593/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu powiadomienia zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 165 z 4.6.2014, s. 41);

31be.

32013 R 0346: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

niezależnie od postanowień Protokołu 1 do niniejszego Porozumienia i o ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, pojęcia »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« i »właściwe organy« należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu, odpowiednio państwa EFTA oraz ich właściwe organy;

b)

w art. 23 i 24 po wyrazie »EUNGiPW« wprowadza się wyrazy »lub, stosownie do przypadku, Urzędowi Nadzoru EFTA«;

c)

w art. 24 ust. 2 słowa »przepisami prawa Unii« zastępuje się słowami »postanowieniami Porozumienia EOG«;

d)

w art. 25 słowa »EUNGiPW, który« otrzymują brzmienie »EUNGiPW lub, stosownie do przypadku, Urzędowi Nadzoru EFTA, który«;

31bea.

32014 R 0594: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 594/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu powiadomienia zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 165 z 4.6.2014, s. 44).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 oraz rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 593/2014 i (UE) nr 594/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1.

(2)  Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18.

(3)  Dz.U. L 165 z 4.6.2014, s. 41.

(4)  Dz.U. L 165 z 4.6.2014, s. 44.

(*1)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/62


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 65/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/82]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1440 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/480 ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (2).

(3)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/480 uchyla z dniem 30 stycznia 2019 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 (3), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 30 stycznia 2019 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 19ac (rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403) dodaje się punkt w brzmieniu:

„19ad.

32016 R 0480: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (Dz.U. L 87 z 2.4.2016, s. 4), zmienione:

32017 L 1440: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1440 z dnia 8 sierpnia 2017 r. (Dz.U. L 206 z 9.8.2017, s. 3).”;

2)

tekst pkt 19ab (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010) skreśla się ze skutkiem od dnia 30 stycznia 2019 r.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/480 i (UE) 2017/1440 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 87 z 2.4.2016, s. 4.

(2)  Dz.U. L 206 z 9.8.2017, s. 3.

(3)  Dz.U. L 335 z 18.12.2010, s. 21.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/64


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 66/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/83]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/334 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania bułgarskiej, estońskiej, niderlandzkiej i niemieckiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 66q (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 0334: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/334 z dnia 27 lutego 2017 r. (Dz.U. L 50 z 28.2.2017, s. 13).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2017/334 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 50 z 28.2.2017, s. 13.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/65


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 67/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/84]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2159 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 255/2010 w zakresie niektórych odniesień do przepisów ICAO (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 66wi (rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 2159: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/2159 z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz.U. L 304 z 21.11.2017, s. 45).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2159 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 304 z 21.11.2017, s. 45.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/66


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 68/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/85]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2017/2285 z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniającą przewodnik użytkownika, w którym określa się działania konieczne do uczestnictwa w EMAS, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 1eaj (decyzja Komisji (UE) 2017/1508) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się pkt w brzmieniu:

„1eak.

32017 D 2285: decyzja Komisji (UE) 2017/2285 z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania konieczne do uczestnictwa w EMAS, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS (Dz.U. L 328 z 12.12.2017, s. 38).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji (UE) 2017/2285 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 328 z 12.12.2017, s. 38.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/67


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 69/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/86]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/2286 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie uznania wymogów systemu zarządzania środowiskowego Eco-Lighthouse za spełniające odpowiednie wymogi systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) zgodnie z art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 1eak (decyzja Komisji (UE) 2017/2285) załącznika XX do Porozumienia EOG wprowadza się punkt w brzmieniu:

„1eal.

32017 D 2286: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2286 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie uznania wymogów systemu zarządzania środowiskowego Eco-Lighthouse za spełniające odpowiednie wymogi systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) zgodnie z art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dz.U. L 328 z 12.12.2017, s. 87).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2017/2286 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 328 z 12.12.2017, s. 87.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/68


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 70/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/87]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/2117 z dnia 21 listopada 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 1fq (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442) załącznika XX do Porozumienia EOG wprowadza się punkt w brzmieniu:

„1fr.

32017 D 2117: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2117 z dnia 21 listopada 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. L 323 z 7.12.2017, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2017/2117 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 323 z 7.12.2017, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/69


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 71/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/88]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/785 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia stosowania w napędzanych przez konwencjonalny silnik spalinowy samochodach osobowych wysokosprawnych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1152 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1153 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 (3).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale III załącznika XX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 21aew (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1926) wprowadza się punkty w brzmieniu:

„21aex.

32017 R 0785: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/785 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia stosowania w napędzanych przez konwencjonalny silnik spalinowy samochodach osobowych wysokosprawnych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 118 z 6.5.2017, s. 20).

21aey.

32017 R 1152: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1152 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 644).

21aez.

32017 R 1153: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1153 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 679).”;

2)

w pkt 21aya (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1152: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1152 z dnia 2 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 644).”;

3)

w pkt 21aec (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 R 1153: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1153 z dnia 2 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 679).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2017/785 i rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/1152 oraz (UE) 2017/1153 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2017 (4) oraz nr 111/2017 (5) z dnia 16 czerwca 2017 r. w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 118 z 6.5.2017, s. 20.

(2)  Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 644.

(3)  Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 679.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(4)  Dz.U. L 142 z 7.6.2018, s. 41.

(5)  Dz.U. L 142 z 7.6.2018, s. 45.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/71


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 72/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/89]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/1402 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia funkcji automatycznego odłączania silnika na biegu jałowym BMW AG jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 21aez (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1153) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„21aeza.

32017 D 1402: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1402 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia funkcji automatycznego odłączania silnika na biegu jałowym BMW AG jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 199 z 29.7.2017, s. 14).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2017/1402 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 199 z 29.7.2017, s. 14.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/72


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 73/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/90]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1231 z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1153 ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań w celu wyjaśnienia elementów procedury oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 21aez (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1153) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32017 R 1231: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1231 z dnia 6 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 11.)”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1231 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2018 z dnia 23 marca 2018 r. (2) w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 11.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(2)  Zob. s. 69 niniejszego Dziennika Urzędowego.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/73


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 74/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/91]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1928 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określania przewożonego ładunku w odniesieniu do kategorii statków innych niż statki pasażerskie, statki ro-ro i kontenerowce, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 21awb (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1927) załącznika XX do Porozumienia EOG wprowadza się punkt w brzmieniu:

„21awc.

32016 R 1928: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1928 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określania przewożonego ładunku w odniesieniu do kategorii statków innych niż statki pasażerskie, statki ro-ro i kontenerowce, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego (Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 22).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1928 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 22.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/74


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 75/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/92]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji (UE) 2017/2096 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 32e (dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 L 2096: dyrektywą Komisji (UE) 2017/2096 z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U. L 299 z 16.11.2017, s. 24).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy (UE) 2017/2096 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2017, s. 24.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


30.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/75


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 76/2018

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2020/93]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami w celu włączenia zalecenia Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylającego zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 4 ust. 8 protokołu 31 do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32017 H 0615: Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz.U. C 189 z 15.6.2017, s. 15).”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 marca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2018 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 189 z 15.6.2017, s. 15.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.