ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 217I

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
27 sierpnia 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1204 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniające po raz 290. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

27.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 217/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1204

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

zmieniające po raz 290. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 23 sierpnia 2018 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydował się dodać trzy wpisy do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 sierpnia 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w tytule „Osoby fizyczne” dodaje się wpisy w brzmieniu:

„—

Mohammed Yusip Karim (alias a) Abu Walid al Indunisi b) Zidni Elma c) Udtadz Syaifudin d) Mohammad Yusef Karim Faiz e) Muh Saifudin f) Kembar Khalid g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz i) Ustadz Faiz j) Saifudin Faiz k) Kholid Faiz l) Abdullah Faiz m) Fauz Faturohman. Data urodzenia: 11.10.1978. Miejsce urodzenia: Indonezja. Adres: Syryjska Republika Arabska (miejsce pobytu od 2015 r.). Obywatelstwo: indonezyjskie. Inne informacje: Wysokiej rangi członek Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie, wymienionego w wykazie jako Al-Kaida w Iraku. Werbował do ISIL oraz instruował jednostki w internetowych filmach wideo, jak popełniać akty terrorystyczne. Opis fizyczny: kolor włosów: czarny; budowa ciała: szczupła. Mówi w języku indonezyjskim, arabskim oraz dialekcie Mindanao. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.8.2018.

Mohamad Rafi Bin Udin (alias a) Mohd Radi Bin Udin b) Abu Awn al Malizi c) Muhammad Ratin d) Muhammad Rafiuddin e) Abu Una al Malayzie f) Mhammad Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Tok Cit h) Muhammad Ratin Bin Nurdin). Data urodzenia: 3.6.1966. Miejsce urodzenia: Negri Sembilan, Malezja. Adres: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezja (od 30 stycznia 2014 r.), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezja (od 23 kwietnia 2010 r.), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezja (od 6 kwietnia 2007 r.), d) Syryjska Republika Arabska (miejsce pobytu od 2014 r.). Obywatelstwo: a) malezyjskie, b) indonezyjskie. Paszport nr: numer malezyjski A31142734, wydany w dniu 6 listopada 2013 r. (przez malezyjski Urząd ds. Imigracji, data upływu ważności paszportu 6 listopada 2015 r.). Krajowy nr identyfikacyjny: malezyjski dokument tożsamości nr 660603-05-5267 (wydany przez Krajowy Urząd ds. Rejestracji w Malezji; wydany Mohdiemu Rafi bin Udinowi). Inne informacje: Wysokiej rangi członek Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie, wymienionego w wykazie jako Al-Kaida w Iraku. Werbował do ISIL oraz instruował jednostki w internetowych filmach wideo, jak popełniać akty terrorystyczne. Opis fizyczny: kolor oczu: brązowy; kolor włosów: brązowy; odcień skóry: ciemny. Mówi w języku malajskim, angielskim i w ograniczonym zakresie w języku arabskim. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.8.2018.

Muhammed Reza Lahaman Kiram (alias a) Abdul Rahman b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtol Rahman). Data urodzenia: 3.3.1990. Miejsce urodzenia: Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Filipiny. Adres: a) Brgy Recodo, Zamboanga City, Zachodnie Mindanao, Filipiny (poprzedni adres), b) 96 IlangLlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Wschodnie Mindanao, Filipiny (poprzedni adres), c) Syryjska Republika Arabska (miejsce pobytu od 2015 r.). Obywatelstwo: filpińskie. Paszport nr: a) numer filipiński XX3966391 (wydany 25.2.2015 przez filipiński Departament Spraw Zagranicznych, data upływu ważności 24.2.2020), b) numer filipiński EC3524065. Inne informacje: Wysokiej rangi członek Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie, wymienionego w wykazie jako Al-Kaida w Iraku. Werbował do ISIL oraz instruował jednostki w internetowych filmach wideo, jak popełniać akty terrorystyczne. Opis fizyczny: wzrost: 156 cm; waga: 60 kg (stan na wrzesień 2016 r.); kolor oczu: czarny; kolor włosów: czarny; budowa ciała: średnia; wysokie kości policzkowe. Mówi w języku tagalskim, angielskim i arabskim. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.8.2018.”