ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 215

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
23 sierpnia 2018


Spis treści

 

III   Inne akty

Strona

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 216/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1154]

1

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 217/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1155]

3

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 218/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1156]

4

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 219/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1157]

5

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 220/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1158]

7

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 221/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1159]

8

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 222/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1160]

10

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 223/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1161]

12

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 224/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1162]

14

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 225/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1163]

15

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 226/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1164]

17

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 227/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1165]

18

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 228/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1166]

19

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 229/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1167]

21

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 230/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1168]

22

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 231/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1169]

24

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 232/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1170]

26

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 233/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1171]

28

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 234/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1172]

30

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 235/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1173]

32

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 236/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1174]

33

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 237/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1175]

35

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 238/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1176]

37

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 239/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1177]

38

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 240/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1178]

39

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 241/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG [2018/1179]

40

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 242/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2018/1180]

41

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 245/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1181]

42

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 246/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1182]

43

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 247/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1183]

44

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 248/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1184]

45

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 249/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1185]

46

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 250/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1186]

47

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 251/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1187]

49

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 252/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1188]

50

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 253/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2018/1189]

51

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 254/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2018/1190]

52

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 255/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2018/1191]

53

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


III Inne akty

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/1


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 216/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1154]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1101 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniającą załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu krajów związkowych Niemiec Nadrenia-Palatynat i kraj Saary oraz rejencji Arnsberg, Detmold i Münster jako obszarów wolnych od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Islandii.

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 80 (decyzja Komisji 2004/558/WE) w części 4.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 D 1101: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1101 z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. L 182 z 7.7.2016, s. 51).”.

Artykuł 2

Tekst decyzji wykonawczej (UE) 2016/1101 w języku norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 182 z 7.7.2016, s. 51.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/3


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 217/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1155]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1235 z dnia 26 lipca 2016 r. upoważniającą laboratorium w Republice Korei do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Islandii.

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I część 4.2 po pkt 101 (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/423) w załączniku I do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„102.

32016 D 1235: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1235 z dnia 26 lipca 2016 r. upoważniająca laboratorium w Republice Korei do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek (Dz.U. L 202 z 28.7.2016, s. 43).

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do Islandii.”.

Artykuł 2

Tekst decyzji wykonawczej (UE) 2016/1235 w języku norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 202 z 28.7.2016, s. 43.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/4


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 218/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1156]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1100 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniającą załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Hiszpanii, Kostaryki, Litwy, Namibii i Niemiec (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I część 7.2 pkt 49 (decyzja Komisji 2007/453/WE) w załączniku I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 D 1100: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1100 z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. L 182 z 7.7.2016, s. 47).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2016/1100 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 182 z 7.7.2016, s. 47.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/5


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 219/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1157]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/1918 z dnia 22 października 2015 r. ustanawiającą system pomocy i współpracy administracyjnej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych oraz pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych, pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 11 (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale I część 1.1 dodaje się punkt w brzmieniu:

„11a.

32015 D 1918: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1918 z dnia 22 października 2015 r. ustanawiająca system pomocy i współpracy administracyjnej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 280 z 24.10.2015, s. 31).”;

2)

po pkt 31j (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale II dodaje się punkt w brzmieniu:

„31ja.

32015 D 1918: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1918 z dnia 22 października 2015 r. ustanawiająca system pomocy i współpracy administracyjnej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 280 z 24.10.2015, s. 31).”.

Artykuł 2

Po pkt 54zzzi (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XII w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„54zzzia.

32015 D 1918: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1918 z dnia 22 października 2015 r. ustanawiająca system pomocy i współpracy administracyjnej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 280 z 24.10.2015, s. 31).”.

Artykuł 3

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2015/1918 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 280 z 24.10.2015, s. 31.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/7


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 220/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1158]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/842 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia i nazwy handlowej kokcydiostatyku (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1zzzzm (rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008) rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32016 R 0842: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/842 z dnia 27 maja 2016 r. (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 47).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/842 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 47.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/8


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 221/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1159]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/895 z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/896 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie winianów żelazowo-sodowych jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/897 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla kur niosek i ryb ozdobnych (posiadacz zezwolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1444/2006, (UE) nr 333/2010 i (UE) nr 184/2011 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/898 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis (ATCC 53757) i jego proteazy (EC 3.4.21.19) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, gatunków podrzędnych drobiu rzeźnego, odchowywanego na nioski oraz ptaków ozdobnych (4).

(5)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/899 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków drobiu i wszystkich gatunków świń (poza prosiętami ssącymi) (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd) (5).

(6)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/900 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu benzoesowego jako dodatku paszowego dla loch (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Product Sp. z o.o.) (6).

(7)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.

w pkt 1zzzzzd (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0895: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/895 z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 1).”;

2.

w pkt 1zzz (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2006) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0897: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/897 z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 7).”;

3.

w pkt 2c (rozporządzenie Komisji (UE) nr 333/2010) i 2v (rozporządzenie Komisji (UE) nr 184/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

„, zmienione:

32016 R 0897: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/897 z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 7).”;

4.

po pkt 163 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/329) dodaje się punkty w brzmieniu:

„164.

32016 R 0896: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/896 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie winianów żelazowo-sodowych jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 3).

165.

32016 R 0897: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/897 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla kur niosek i ryb ozdobnych (posiadacz zezwolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1444/2006, (UE) nr 333/2010 i (UE) nr 184/2011 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia (Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 7).

166.

32016 R 0898: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/898 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis (ATCC 53757) i jego proteazy (EC 3.4.21.19) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, gatunków podrzędnych drobiu rzeźnego, odchowywanego na nioski oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia Novus Europe SA/N.V.) (Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 11).

167.

32016 R 0899: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/899 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków drobiu i wszystkich gatunków świń (poza prosiętami ssącymi) (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd) (Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 15).

168.

32016 R 0900: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/900 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu benzoesowego jako dodatku paszowego dla loch (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Product Sp. z o.o.) (Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 18).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/895, (UE) 2016/896, (UE) 2016/897, (UE) 2016/898, (UE) 2016/899 i (UE) 2016/900 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 1.

(2)  Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 3.

(3)  Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 7.

(4)  Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 11.

(5)  Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 15.

(6)  Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 18.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/10


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 222/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1160]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/972 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-argininy wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/973 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie bislizynianu cynku jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/997 z dnia 21 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) oraz endo-1,3(4)-beta-glukanazy EC 3.2.1.6 wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) jako dodatku paszowego dla loch karmiących i podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd) (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1007 z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chlorku amonu jako dodatku paszowego dla przeżuwaczy innych niż jagnięta rzeźne, kotów i psów (posiadacz zezwolenia Latochema Co. Ltd) (4).

(5)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 168 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/900) rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„169.

32016 R 0972: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/972 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-argininy wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 161 z 18.6.2016, s. 18).

170.

32016 R 0973: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/973 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie bislizynianu cynku jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 161 z 18.6.2016, s. 21).

171.

32016 R 0997: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/997 z dnia 21 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) oraz endo-1,3(4)-beta-glukanazy EC 3.2.1.6 wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) jako dodatku paszowego dla loch karmiących i podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd) (Dz.U. L 164 z 22.6.2016, s. 4).

172.

32016 R 1007: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1007 z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chlorku amonu jako dodatku paszowego dla przeżuwaczy innych niż jagnięta rzeźne, kotów i psów (posiadacz zezwolenia Latochema Co. Ltd) (Dz.U. L 165 z 23.6.2016, s. 10).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/972, (UE) 2016/973, (UE) 2016/997 i (UE) 2016/1007 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 161 z 18.6.2016, s. 18.

(2)  Dz.U. L 161 z 18.6.2016, s. 21.

(3)  Dz.U. L 164 z 22.6.2016, s. 4.

(4)  Dz.U. L 165 z 23.6.2016, s. 10.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/12


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 223/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1161]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1095 z dnia 6 lipca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dwuwodnego octanu cynku, bezwodnego chlorku cynku, tlenku cynku, siedmiowodnego siarczanu cynku, jednowodnego siarczanu cynku, uwodnionego aminokwasowego chelatu cynku, chelatu cynku z hydrolizatami białkowymi, uwodnionego glicynowego chelatu cynku (w postaci stałej) i uwodnionego glicynowego chelatu cynku (w postaci płynnej) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1334/2003, (WE) nr 479/2006 i (UE) nr 335/2010 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 991/2012 i (UE) nr 636/2013 (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 1zq (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2003) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1095: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1095 z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz.U. L 182 z 7.7.2016, s. 7).”;

2)

w pkt 1zzu (rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2006), 1zzzzzj (rozporządzenie Komisji (UE) nr 335/2010), 60 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 991/2012) i 94 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 636/2013) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32016 R 1095: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1095 z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz.U. L 182 z 7.7.2016, s. 7).”;

3)

po pkt 172 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1007) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„173.

32016 R 1095: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1095 z dnia 6 lipca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dwuwodnego octanu cynku, bezwodnego chlorku cynku, tlenku cynku, siedmiowodnego siarczanu cynku, jednowodnego siarczanu cynku, uwodnionego aminokwasowego chelatu cynku, chelatu cynku z hydrolizatami białkowymi, uwodnionego glicynowego chelatu cynku (w postaci stałej) i uwodnionego glicynowego chelatu cynku (w postaci płynnej) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1334/2003, (WE) nr 479/2006 i (UE) nr 335/2010 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 991/2012 i (UE) nr 636/2013 (Dz.U. L 182 z 7.7.2016, s. 7).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1095 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 182 z 7.7.2016, s. 7.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/14


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 224/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1162]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1220 z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-treoniny wytwarzanej przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 173 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1095) rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„174.

32016 R 1220: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1220 z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-treoniny wytwarzanej przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 201 z 27.7.2016, s. 11).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1220 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2016, s. 11.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/15


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 225/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1163]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2016/317 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniającą dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do urzędowej etykiety na opakowaniach materiału siewnego (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/320 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniającą decyzję 2004/842/WE w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień fitosanitarnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień fitosanitarnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale III załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 2 (dyrektywa Rady 66/401/EWG), pkt 3 (dyrektywa Rady 66/402/EWG), pkt 11 (dyrektywa Rady 2002/54/WE), pkt 12 (dyrektywa Rady 2002/55/WE) oraz pkt 13 (dyrektywa Rady 2002/57/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 L 0317: dyrektywą wykonawczą Komisji (UE) 2016/317 z dnia 3 marca 2016 r. (Dz.U. L 60 z 5.3.2016, s. 72).”;

2)

w pkt 36 (decyzja Komisji 2004/842/WE) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32016 D 0320: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/320 z dnia 3 marca 2016 r. (Dz.U. L 60 z 5.3.2016, s. 88).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy wykonawczej (UE) 2016/317 i decyzji wykonawczej (UE) 2016/320 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 60 z 5.3.2016, s. 72.

(2)  Dz.U. L 60 z 5.3.2016, s. 88.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/17


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 226/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1164]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/427 z dnia 10 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 45zu (rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008) w rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0427: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/427 z dnia 10 marca 2016 r. (Dz.U. L 82 z 31.3.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/427 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 82 z 31.3.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/18


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 227/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1165]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1718 z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności w zakresie przepisów dotyczących badań przy użyciu przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS) oraz procedury badania trwałości urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń stanowiących części zamienne (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W pkt 45zzl (rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011) w rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1718: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1718 z dnia 20 września 2016 r. (Dz.U. L 259 z 27.9.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1718 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 259 z 27.9.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/19


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 228/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1166]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1933 z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we włóknach kakao, chipsach bananowych, suplementach diety, suszonych ziołach i suszonych przyprawach (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1940 z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej w niektórych nieprzetworzonych zbożach oraz w odniesieniu do przepisów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XII pkt 54zzzz (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006) załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32015 R 1933: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1933 z dnia 27 października 2015 r. (Dz.U. L 282 z 28.10.2015, s. 11),

32015 R 1940: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1940 z dnia 28 października 2015 r. (Dz.U. L 283 z 29.10.2015, s. 3).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) 2015/1933 i (UE) 2015/1940 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 282 z 28.10.2015, s. 11.

(2)  Dz.U. L 283 z 29.10.2015, s. 3.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/21


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 229/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1167]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1244 z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych należących do grupy charakteryzującej się strukturą alfa, beta-nienasycenia (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W rozdziale XII pkt 54zzzzs (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1244: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1244 z dnia 28 lipca 2016 r. (Dz.U. L 204 z 29.7.2016, s. 7).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1244 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 204 z 29.7.2016, s. 7.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/22


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 230/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1168]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/854 z dnia 30 maja 2016 r. dopuszczające niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/862 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 54zzzzzp (rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 L 0854: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/854 z dnia 30 maja 2016 r. (Dz.U. L 142 z 31.5.2016, s. 5),”

2)

po pkt 111 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/372) dodaje się punkty w brzmieniu:

„112.

32016 L 0854: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/854 z dnia 30 maja 2016 r. dopuszczające niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 (Dz.U. L 142 z 31.5.2016, s. 5).

113.

32016 L 0862: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/862 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 24).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/854 i (UE) 2016/862 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 142 z 31.5.2016, s. 5.

(2)  Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 24.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/24


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 231/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1169]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2284 z dnia 25 listopada 2015 r. uchylające dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego (1).

(2)

Rozporządzenie (UE) 2015/2284 uchyla dyrektywę Rady 76/621/EWG (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 113 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/862) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„114.

32015 R 2284: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2284 z dnia 25 listopada 2015 r. uchylające dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego (Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 23).”;

2)

skreśla się pkt 12 (dyrektywa Rady 76/621/EWG).

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2015/2284 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 23.

(2)  Dz.U. L 202 z 28.7.1976, s. 35.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/26


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 232/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1170]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1379 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1381 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XII po pkt 114 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2284 ) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„115.

32016 R 1379: rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1379 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 222 z 17.8.2016, s. 1).

116.

32016 R 1381: rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1381 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 222 z 17.8.2016, s. 8).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) nr 2016/1379 i 2016/1381 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 222 z 17.8.2016, s. 1.

(2)  Dz.U. L 222 z 17.8.2016, s. 8.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/28


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 233/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1171]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1389 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego żywności i odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1390 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego żywności i odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XII po pkt 116 (rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1381) załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„117.

32016 R 1389: rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1389 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego żywności i odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 223 z 18.8.2016, s. 55).

118.

32016 R 1390: rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1390 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego żywności i odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 223 z 18.8.2016, s. 58).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) 2016/1389 i (UE) 2016/1390 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 223 z 18.8.2016, s. 55.

(2)  Dz.U. L 223 z 18.8.2016, s. 58.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/30


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 234/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1172]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1174 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający difenakum, zgłoszonych przez Hiszpanię zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1175 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający spinosad zgłoszonych przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (2).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV po pkt 12nnx (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/904) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„12nny.

32016 D 1174: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1174 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający difenakum, zgłoszonych przez Hiszpanię zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 110).

12nnz.

32016 D 1175: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1175 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający spinosad zgłoszonych przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 113).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń decyzji wykonawczych (UE) 2016/1174 i (UE) 2016/1175 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 110.

(2)  Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 113.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/32


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 235/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1173]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688 z dnia 20 września 2016 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania uczulającego na skórę (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1688: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1688 z dnia 20 września 2016 r. (Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 14).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1688 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 14.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/33


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 236/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1174]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/548 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej fosforan diamonu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/549 z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: bentazon, cyhalofop butylowy, dikwat, famoksadon, flumioksazyna, DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), metalaksyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pimetrozyna, tiabendazol oraz tifensulfuron metylowy (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/560 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej serwatka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (3).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0548: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/548 z dnia 8 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 95 z 9.4.2016, s. 1),

32016 R 0549: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/549 z dnia 8 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 95 z 9.4.2016, s. 4),

32016 R 0560: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/560 z dnia 11 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 96 z 12.4.2016, s. 23).”;

2)

po pkt 13zzzzzzd (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/638) dodaje się punkty w brzmieniu:

„13zzzzzze.

32016 R 0548: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/548 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej fosforan diamonu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 95 z 9.4.2016, s. 1).

13zzzzzzf.

32016 R 0560: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/560 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej serwatka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 96 z 12.4.2016, s. 23).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/548, (UE) 2016/549 i (UE) 2016/560 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 95 z 9.4.2016, s. 1.

(2)  Dz.U. L 95 z 9.4.2016, s. 4.

(3)  Dz.U. L 96 z 12.4.2016, s. 23.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/35


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 237/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1175]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/864 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej triasulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/871 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej amitrol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/872 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej izoproturon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (3).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0864: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/864 z dnia 31 maja 2016 r. (Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 32),

32016 R 0871: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/871 z dnia 1 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 145 z 2.6.2016, s. 4),

32016 R 0872: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/872 z dnia 1 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 145 z 2.6.2016, s. 7).”;

2)

po pkt 13zzzzzzf (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/560) dodaje się punkty w brzmieniu:

„13zzzzzzg.

32016 R 0864: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/864 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej triasulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 32).

13zzzzzzh.

32016 R 0871: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/871 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej amitrol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 145 z 2.6.2016, s. 4).

13zzzzzzi.

32016 R 0872: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/872 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej izoproturon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 145 z 2.6.2016, s. 7).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/864, (UE) 2016/871 i (UE) 2016/872 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 32.

(2)  Dz.U. L 145 z 2.6.2016, s. 4.

(3)  Dz.U. L 145 z 2.6.2016, s. 7.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/37


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 238/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1176]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/951 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Trichoderma atroviride szczep SC1, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0951: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/951 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 6).”;

2)

po pkt 13zzzzzzi (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/872) dodaje się punkt w brzmieniu:

„13zzzzzzj.

32016 R 0951: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/951 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Trichoderma atroviride szczep SC1, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 6).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/951 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 6.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/38


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 239/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1177]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji (UE) 2016/970 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W rozdziale XIX pkt 3q (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0970: dyrektywą Komisji (UE) 2016/970 z dnia 27 maja 2016 r. (Dz.U. L 163 z 21.6.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy (UE) 2016/970 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 163 z 21.6.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/39


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 240/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1178]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/235 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych. Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XXVII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W rozdziale XXVII pkt 9 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 ) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0235: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/235 z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz.U. L 44 z 19.2.2016, s. 7).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/235 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 44 z 19.2.2016, s. 7.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/40


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 241/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG [2018/1179]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie Komisji 2013/461/UE z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT (1).

(2)

Zalecenie 2013/461/UE zastępuje zalecenie Komisji 2001/893/WE (2), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w konsekwencji należy zastąpić w ramach Porozumienia EOG,

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II i załącznik X do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W tytule „AKTY PRAWNE, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ POD UWAGĘ” w rozdziale XX załącznika II do Porozumienia EOG skreśla się pkt 5 (zalecenie Komisji 2001/893/WE).

Artykuł 2

Po pkt 3a (decyzja wykonawcza Komisji 2014/89/UE) w załączniku X do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

AKTY PRAWNE, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ POD UWAGĘ

1.

32013 H 0461: zalecenie Komisji 2013/461/UE z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2013, s. 10).”.

Artykuł 3

Teksty zalecenia 2013/461/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 249 z 19.9.2013, s. 10.

(2)  Dz.U. L 331 z 15.12.2001, s. 79.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/41


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 242/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2018/1180]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/687 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 694-790 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających bezprzewodowe szerokopasmowe usługi łączności elektronicznej oraz na potrzeby elastycznego użytkowania na poziomie krajowym w Unii (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 5czl (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/339) załącznika XI do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„5czm.

32016 D 0687: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/687 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 694-790 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających bezprzewodowe szerokopasmowe usługi łączności elektronicznej oraz na potrzeby elastycznego użytkowania na poziomie krajowym w Unii (Dz.U. L 118 z 4.5.2016, s. 4).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2016/687 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 118 z 4.5.2016, s. 4.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/42


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 245/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1181]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/472 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 72/2010 w odniesieniu do definicji pojęcia „inspektor Komisji” (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 66hc (rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010) w załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32016 R 0472: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/472 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.U. L 85 z 1.4.2016, s. 28).”;

2)

dostosowanie b) otrzymuje brzmienie:

„W art. 6 ust. 2 dodaje się, co następuje:

Do udziału w inspekcjach Urząd Nadzoru EFTA może powoływać audytorów krajowych z wykazu państw członkowskich UE, jak również inspektorów zatrudnionych przez Komisję.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2016/472 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 85 z 1.4.2016, s. 28.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/43


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 246/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1182]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1158 z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 452/2014 w zakresie usunięcia wzorów zezwoleń wydawanych operatorom z państw trzecich i powiązanych z nimi specyfikacji (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W punkcie 66ng (rozporządzenie Komisji (UE) nr 452/2014) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„,zmienione:

32016 R 1158: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1158 z dnia 15 lipca 2016 r. (Dz.U. L 192 z 16.7.2016, s. 21).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1158 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 192 z 16.7.2016, s. 21.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/44


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 247/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1183]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012 w zakresie aktualizacji i uzupełnienia wspólnych zasad w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej (część C SERA) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 730/2006 (1).

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1185 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2006 (2), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 66wk (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1185: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.U. L 196 z 21.7.2016, s. 3).”;

2)

skreśla się tekst pkt 66wa (rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2006).

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1185 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 196 z 21.7.2016, s. 3.

(2)  Dz.U. L 128 z 16.5.2006, s. 3.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/45


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 248/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1184]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2015/2099 z dnia 18 listopada 2015 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej (1).

(2)

Decyzja (UE) 2015/2099 uchyla decyzje Komisji 2006/799/WE (2) i 2007/64/WE (3), które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst pkt 2d (decyzja Komisji 2006/799/WE) otrzymuje brzmienie:

32015 D 2099: decyzja Komisji (UE) 2015/2099 z dnia 18 listopada 2015 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej (Dz.U. L 303 z 20.11.2015, s. 75).”;

2)

skreśla się tekst pkt 2da (decyzja Komisji 2007/64/WE).

Artykuł 2

Teksty decyzji (UE) 2015/2099 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 303 z 20.11.2015, s. 75.

(2)  Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 28.

(3)  Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 137.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/46


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 249/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1185]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2016/1796 z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniającą decyzje 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu uwzględnienia zmian w klasyfikacji substancji (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 2e (decyzja Komisji 2011/264/UE), pkt 2h (decyzja Komisji 2011/263/UE), pkt 2zg (decyzja Komisji 2012/720/UE) i pkt 2zh (decyzja Komisji 2012/721/UE) w załączniku XX do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 D 1796: decyzją Komisji (UE) 2016/1796 z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.U. L 274 z 11.10.2016, s. 55).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji (UE) 2016/1796 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 274 z 11.10.2016, s. 55.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/47


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 250/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1186]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2016/1349 z dnia 5 sierpnia 2016 r. ustalającą kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla obuwia (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2016/1371 z dnia 10 sierpnia 2016 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE komputerom osobistym, notebookom i tabletom (2).

(3)

Decyzja (UE) 2016/1349 uchyla decyzję Komisji 2009/563/WE (3), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(4)

Decyzja (UE) 2016/1371 uchyla decyzje Komisji 2011/330/UE (4) i 2011/337/UE (5), które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst pkt 2g (decyzja Komisji 2009/563/WE) otrzymuje brzmienie:

32016 D 1349: decyzja Komisji (UE) 2016/1349 z dnia 5 sierpnia 2016 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla obuwia (Dz.U. L 214 z 9.8.2016, s. 16).”;

2)

tekst pkt 2q (decyzja Komisji 2011/337/UE) otrzymuje brzmienie:

32016 D 1371: decyzja Komisji (UE) 2016/1371 z dnia 10 sierpnia 2016 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE komputerom osobistym, notebookom i tabletom (Dz.U. L 217 z 12.8.2016, s. 9).”;

3)

skreśla się tekst pkt 2s (decyzja Komisji 2011/330/UE).

Artykuł 2

Teksty decyzji (UE) 2016/1349 i (UE) 2016/1371 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 214 z 9.8.2016, s. 16.

(2)  Dz.U. L 217 z 12.8.2016, s. 9.

(3)  Dz.U. L 196 z 28.7.2009, s. 27.

(4)  Dz.U. L 148 z 7.6.2011, s. 5.

(5)  Dz.U. L 151 z 10.6.2011, s. 5.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/49


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 251/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1187]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2016/1332 z dnia 28 lipca 2016 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego meblom (1).

(2)

Decyzja (UE) 2016/1332 uchyla decyzję Komisji 2009/894 (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tekst pkt 2zd (decyzja Komisji 2009/894/WE) w załączniku XX do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

32016 D 1332: decyzja Komisji (UE) 2016/1332 z dnia 28 lipca 2016 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego meblom (Dz.U. L 210 z 4.8.2016, s. 100).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji (UE) 2016/1332 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 210 z 4.8.2016, s. 100.

(2)  Dz.U. L 320 z 5.12.2009, s. 23.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/50


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 252/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1188]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/775 z dnia 18 maja 2016 r. dotyczącą wzorca porównawczego do celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3f ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 21alh (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2013) w załączniku XX do Porozumienia EOG wprowadza się punkt w brzmieniu:

„21ali.

32016 D 0775: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/775 z dnia 18 maja 2016 r. dotycząca wzorca porównawczego do celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3f ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 128 z 19.5.2016, s. 10).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/775 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 128 z 19.5.2016, s. 10.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/51


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 253/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2018/1189]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1703 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 10ba (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008) w załączniku XXII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1703: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1703 z dnia 22 września 2016 r. (Dz.U. L 257 z 23.9.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1703 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 257 z 23.9.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/52


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 254/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2018/1190]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w celu uwzględnienia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej (1).

(2)

Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację rozszerzonej współpracy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 15 ust. 9 protokołu 31 do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

„Państwa EFTA uczestniczą we współpracy przewidzianej w następujących aktach UE:

32014 D 0573: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32).

Państwa EFTA uczestniczą w pełnym wymiarze, bez prawa głosu, w posiedzeniach zarządu sieci;

32016 D 0344: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 12).”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 12.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/53


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 255/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2018/1191]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/765 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sektor wina. Prawodawstwa dotyczącego sektora wina nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w siódmym akapicie wprowadzenia do protokołu 47 do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 47 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 10 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009) w dodatku 1 do protokołu 47 do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0765: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/765 z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.U. L 127 z 18.5.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/765 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 127 z 18.5.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.