ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 311

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
26 listopada 2015


Spis treści

 

III   Inne akty

Strona

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 254/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2015/2121]

1

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 255/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2015/2122]

3

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 256/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2123]

4

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 257/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) orazzałącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2124]

5

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 258/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2125]

7

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 259/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2126]

8

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 260/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2127]

9

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 261/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2128]

11

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 262/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2129]

12

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 263/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2130]

13

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 264/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2131]

14

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 265/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2132]

15

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 266/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2133]

16

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 267/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2134]

17

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 268/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2135]

19

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 269/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2136]

20

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 270/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2137]

21

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 271/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2138]

22

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 272/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2139]

25

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 273/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2140]

26

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 274/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2141]

27

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 275/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2142]

28

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 276/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2143]

29

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 277/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2144]

30

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 278/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2145]

31

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 279/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2146]

32

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 280/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG [2015/2147]

33

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 281/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG [2015/2148]

34

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 282/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2015/2149]

35

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 283/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG [2015/2150]

36

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 284/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2151]

37

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 285/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2152]

38

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 286/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2153]

39

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 287/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2154]

40

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 288/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2155]

41

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 289/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2156]

42

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 290/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2157]

43

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 291/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2158]

44

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 292/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2159]

46

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 293/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG [2015/2160]

47

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 294/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2015/2161]

49

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 295/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2015/2162]

50

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 296/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2015/2163]

51

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 297/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2015/2164]

52

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 298/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2015/2165]

53

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 299/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) Porozumienia EOG [2015/2166]

54

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 300/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. dotycząca zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/2167]

55

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 301/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/2168]

56

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


III Inne akty

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/1


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 254/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2015/2121]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 669/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie d-pantotenianu wapnia i d-pantenolu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 754/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30068) i Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30044) jako dodatków paszowych (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale II załącznika I do porozumienia EOG po pkt 106 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 305/2014) dodaje się punkty w brzmieniu:

„107.

32014 R 0669: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 669/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie d-pantotenianu wapnia i d-pantenolu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 62).

108.

32014 R 0754: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 754/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30068) i Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30044) jako dodatków paszowych (Dz.U. L 205 z 12.7.2014, s. 10).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 669/2014 i (UE) nr 754/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 62.

(2)  Dz.U. L 205 z 12.7.2014, s. 10.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/3


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 255/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2015/2122]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/150/UE z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia przewidującego pewne odstępstwa dotyczące obrotu populacjami pszenicy, jęczmienia, owsa i kukurydzy na podstawie dyrektywy Rady 66/402/EWG (1).

(2)

Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia fitosanitarne. Prawodawstwa regulującego zagadnienia fitosanitarne nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 58 (dyrektywa Komisji 2010/60/UE) w rozdziale III załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„59.

32014 D 0150: decyzja wykonawcza Komisji 2014/150/UE z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia przewidującego pewne odstępstwa dotyczące obrotu populacjami pszenicy, jęczmienia, owsa i kukurydzy na podstawie dyrektywy Rady 66/402/EWG (Dz.U. L 82 z 20.3.2014, s. 29).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2014/150/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 82 z 20.3.2014, s. 29.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/4


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 256/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2123]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (1).

(2)

Dyrektywa 2010/63/UE uchyla dyrektywę Rady 86/609/EWG (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG w części 7.1 w pkt 9b (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32010 L 0063: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).”.

Artykuł 2

Punkt 7 (dyrektywa Rady 86/609/EWG) rozdziału XIII załącznika II do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

32010 L 0063: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).”.

Artykuł 3

Teksty dyrektywy 2010/63/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 197/2015 z dnia 25 września 2015 r. (4) w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33.

(2)  Dz.U. L 358 z 18.12.1986, s. 1.

(3)  Wskazano wymogi konstytucyjne.

(4)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/5


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 257/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) orazzałącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2124]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 491/2014 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, azoksystrobiny, cykloksydymu, cyflutryny, dinotefuranu, fenbukonazolu, fenwaleratu, fludioksonilu, fluopyramu, flutriafolu, fluksapyroksadu, glufosynatu amonowego, imidachloprydu, indoksakarbu, MCPA, metoksyfenozydu, pentiopiradu, spinetoramu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości olejku pomarańczowego, Phlebiopsisgigantea, kwasu giberelinowego, Paecilomycesfumosoroseus szczep FE 9 901, wirusa polihedrozy jądrowej Spodopteralittoralis, wirusa polihedrozy jądrowej Spodopteraexigua, Bacillusfirmus I-1582, kwasu S-abscysynowego, kwasu L-askorbinowego i wirusa polihedrozy jądrowej Helicoverpaarmigera w określonych produktach lub na ich powierzchni (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksysulfuronu, metsulfuronu metylowego, nikosulfuronu, prosulfuronu, rimsulfuronu, sulfosulfuronu oraz tifensulfuronu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 703/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, etoksychiny, flusilazolu, izoksaflutolu, molinatu, propoksykarbazonu, piraflufenu etylowego, chinoklaminy i warfaryny w określonych produktach lub na ich powierzchni (4).

(5)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu, chlormekwatu, cyflufenamidu, cyflutryny, dikamby, fluopikolidu, flutriafolu, fosetylu, indoksakarbu, izoprotiolanu, mandipropamidu, metaldehydu, metkonazolu, fosmetu, pikloramu, propyzamidu, piryproksyfenu, saflufenacylu, spinosadu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (5).

(6)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi jest rozszerzone na Liechtenstein, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0491: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 491/2014 z dnia 5 maja 2014 r. (Dz.U. L 146 z 16.5.2014, s. 1),

32014 R 0588: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 588/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 164 z 3.6.2014, s. 16),

32014 R 0617: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 171 z 11.6.2014, s. 1),

32014 R 0703: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 703/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 186 z 26.6.2014, s. 1),

32014 R 0737: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 737/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 202 z 10.7.2014, s. 1).”.

Artykuł 2

W pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0491: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 491/2014 z dnia 5 maja 2014 r. (Dz.U. L 146 z 16.5.2014, s. 1),

32014 R 0588: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 588/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 164 z 3.6.2014, s. 16),

32014 R 0617: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 171 z 11.6.2014, s. 1),

32014 R 0703: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 703/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 186 z 26.6.2014, s. 1),

32014 R 0737: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 737/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 202 z 10.7.2014, s. 1).”.

Artykuł 3

Teksty rozporządzeń (UE) nr 491/2014, (UE) nr 588/2014, (UE) nr 617/2014, (UE) nr 703/2014 i (UE) nr 737/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (6).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 146 z 16.5.2014, s. 1.

(2)  Dz.U. L 164 z 3.6.2014, s. 16.

(3)  Dz.U. L 171 z 11.6.2014, s. 1.

(4)  Dz.U. L 186 z 26.6.2014, s. 1.

(5)  Dz.U. L 202 z 10.7.2014, s. 1.

(6)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/7


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 258/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2125]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyznające odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (1).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 579/2014 uchyla dyrektywę Komisji 96/3/WE (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi jest rozszerzone na Liechtenstein, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Punkt 54j (dyrektywa Komisji 96/3/WE) w rozdziale XII w załączniku II do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

32014 R 0579: rozporządzenie Komisji (UE) nr 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyznające odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (Dz.U. L 160 z 29.5.2014, s. 14).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 579/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 160 z 29.5.2014, s. 14.

(2)  Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 42.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/8


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 259/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2126]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do metody pobierania próbek z dużych partii, przypraw i suplementów żywnościowych, kryteriów skuteczności dla toksyn T-2, HT-2 i cytryniny oraz przesiewowych metod analizy (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi jest rozszerzone na Liechtenstein, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 54zzzl (rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0519: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 519/2014 z dnia 16 maja 2014 r. (Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 29).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 519/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 29.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/9


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 260/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2127]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 264/2014 z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kopolimeru poliwinylopirolidonu-octanu winylu w dodatkach do żywności w postaci stałej oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do jego specyfikacji (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 497/2014 z dnia 14 maja 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania adwantamu jako substancji słodzącej (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 505/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania barwników karmelowych (E 150a–d) w piwie i napojach słodowych (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 506/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania arginianuetylowo-lauroilowego jako substancji konserwującej w niektórych produktach mięsnych poddanych obróbce cieplnej (4).

(5)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi jest rozszerzone na Liechtenstein, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 54zzzzr (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0264: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 264/2014 z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. L 76 z 15.3.2014, s. 22),

32014 R 0497: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 497/2014 z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. L 143 z 15.5.2014, s. 6),

32014 R 0505: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 505/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U. L 145 z 16.5.2014, s. 32),

32014 R 0506: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 506/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U. L 145 z 16.5.2014, s. 35).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) nr 264/2014, (UE) nr 497/2014, (UE) nr 505/2014 i (UE) nr 506/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (5).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 76 z 15.3.2014, s. 22.

(2)  Dz.U. L 143 z 15.5.2014, s. 6.

(3)  Dz.U. L 145 z 16.5.2014, s. 32.

(4)  Dz.U. L 145 z 16.5.2014, s. 35.

(5)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/11


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 261/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2128]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 200/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji octan tryptoreliny, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 201/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji tildipirozyn, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 13 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010) w rozdziale XIII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0200: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 200/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (Dz.U. L 62 z 4.3.2014, s. 8),

32014 R 0201: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 201/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (Dz.U. L 62 z 4.3.2014, s. 10).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 200/2014 i (UE) nr 201/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 62 z 4.3.2014, s. 8.

(2)  Dz.U. L 62 z 4.3.2014, s. 10.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/12


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 262/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2129]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 418/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji iwermektyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 13 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010) w rozdziale XIII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0418: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 418/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 124 z 25.4.2014, s. 19).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 418/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 124 z 25.4.2014, s. 19.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/13


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 263/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2130]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 357/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. uzupełniające dyrektywę2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do sytuacji, w których mogą być wymagane badania dotyczące skuteczności po wydaniu pozwolenia (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 15qb (decyzja wykonawcza Komisji 2012/715/UE) w rozdziale XIII w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„15qc.

32014 R 0357: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 357/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. uzupełniające dyrektywę2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do sytuacji, w których mogą być wymagane badania dotyczące skuteczności po wydaniu pozwolenia (Dz.U. L 107 z 10.4.2014, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) nr 357/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 107 z 10.4.2014, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/14


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 264/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2131]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2012/707/UE z dnia 14 listopada 2012 r. określającą wspólny format dokumentów służących przekazywaniu informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 15zo (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 198/2013) w rozdziale XIII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„15zp.

32012 D 0707: decyzja wykonawcza Komisji 2012/707/UE z dnia 14 listopada 2012 r. określająca wspólny format dokumentów służących przekazywaniu informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.U. L 320 z 17.11.2012, s. 33).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2012/707/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 256/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. (3) w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 320 z 17.11.2012, s. 33.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(3)  Zob. s. 4 niniejszego Dziennika Urzędowego.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/15


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 265/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2132]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 658/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 15zp (decyzja wykonawcza Komisji 2012/707/UE) w rozdziale XIII w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„16.

32014 R 0658: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 658/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 112).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 658/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 112.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/16


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 266/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2133]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do zasad odnawiania pozwoleń na produkty biobójcze w procedurze wzajemnego uznawania (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 12nz (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 438/2014) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„12nna.

32014 R 0492: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do zasad odnawiania pozwoleń na produkty biobójcze w procedurze wzajemnego uznawania (Dz.U. L 139 z 14.5.2014, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) nr 492/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 14.5.2014, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/17


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 267/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2134]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/397/UE z dnia 25 czerwca 2014 r. przedłużającą ważność zatwierdzenia difetialonu i difenakum do stosowania w produktach biobójczych grupy produktowej 14 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/402/UE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających IPBC, zgłoszonych przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 12nna (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 492/2014) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„12nnb.

32014 D 0397: decyzja wykonawcza Komisji 2014/397/UE z dnia 25 czerwca 2014 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia difetialonu i difenakum do stosowania w produktach biobójczych grupy produktowej 14 (Dz.U. L 186 z 26.6.2014, s. 111).

12nnc.

32014 D 0402: decyzja wykonawcza Komisji 2014/402/UE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających IPBC, zgłoszonych przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 188 z 27.6.2014, s. 85).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczych 2014/397/UE i 2014/402/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

W przypadku Liechtensteinu niniejsza decyzja wchodzi w życie w tym samym dniu lub w dniu wejścia w życie umowy między Liechtensteinem a Szwajcarią określającej zasady współpracy w zakresie procedur udzielania pozwoleń na produkty biobójcze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (4) w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 186 z 26.6.2014, s. 111.

(2)  Dz.U. L 188 z 27.6.2014, s. 85.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/19


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 268/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2135]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0895: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 244 z 19.8.2014, s. 6).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 895/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 244 z 19.8.2014, s. 6.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/20


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 269/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2136]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 12zzp (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 414/2013) w rozdziale XV dodaje się punkt w brzmieniu:

„12zzq.

32013 R 0098: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 1).”;

2)

po pkt 5 (dyrektywa Komisji 2008/43/WE) w rozdziale XXIX dodaje się punkt w brzmieniu:

„6.

32013 R 0098: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 98/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 1.

(2)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/21


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 270/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2137]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 878/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: dichlorprop-P, metkonazol i trichlopyr (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 880/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (2).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0878: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 878/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 18),

32014 R 0880: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 880/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 22).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 878/2014 i (UE) nr 880/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 203/2014 z dnia 30 września 2014 r. (4) w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 18.

(2)  Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 22.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(4)  Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 57.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/22


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 271/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2138]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 890/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metobromuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 891/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej aminopyralid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej sacharoza, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 917/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Streptomyces lydicus szczep WYEC 108, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(5)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 918/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych (5).

(6)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 921/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej tebukonazol (6).

(7)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metaflumizon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (7).

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0890: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 890/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 42),

32014 R 0891: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 891/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 47),

32014 R 0916: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 16),

32014 R 0917: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 917/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 19),

32014 R 0918: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 918/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 24),

32014 R 0921: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 921/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 3),

32014 R 0922: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 922/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 6).”;

2)

po pkt 13zzzzf (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 632/2014) dodaje się punkty w brzmieniu:

„13zzzzg.

32014 R 0890: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 890/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metobromuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 42).

13zzzzh.

32014 R 0891: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 891/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej aminopyralid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 47).

13zzzzi.

32014 R 0916: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej sacharoza, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 16).

13zzzzj.

32014 R 0917: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 917/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Streptomyces lydicus szczep WYEC 108, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 19).

13zzzzk.

32014 R 0922: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metaflumizon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 6).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 890/2014, (UE) nr 891/2014, (UE) nr 916/2014, (UE) nr 917/2014, (UE) nr 918/2014, (UE) nr 921/2014 oraz (UE) nr 922/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (8) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 203/2014 z dnia 30 września 2014 r. (9) w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 42.

(2)  Dz.U. L 243 z 15.8.2014, s. 47.

(3)  Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 16.

(4)  Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 19.

(5)  Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 24.

(6)  Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 3.

(7)  Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 6.

(8)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(9)  Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 57.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/25


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 272/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2139]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 823/2012 w odniesieniu do dat wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnych etoksysulfuron, oksadiargil i warfaryna (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 13aa (rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2012) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0186: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 186/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 22).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 186/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 204/2014 z dnia 30 września 2014 r. (3) w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 22.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(3)  Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 64.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/26


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 273/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2140]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 700/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w odniesieniu do substancji czynnej dimetomorf (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 13zzze (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686/2012) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32014 R 0700: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 700/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 184 z 25.6.2014, s. 8).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 700/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 206/2014 z dnia 30 września 2014 r. (3) w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 184 z 25.6.2014, s. 8.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(3)  Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 87.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/27


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 274/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2141]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/289/UE z dnia 15 maja 2014 r. zezwalającą państwom członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na substancje czynne pinoksaden i meptyldinokap (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 13zzzzk (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2014) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„13zzzzl.

32014 D 0289: decyzja wykonawcza Komisji 2014/289/UE z dnia 15 maja 2014 r. zezwalająca państwom członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na substancje czynne pinoksaden i meptyldinokap (Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 114).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2014/289/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 203/2014 z dnia 30 września 2014 r. (3) w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 114.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(3)  Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 57.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/28


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 275/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2142]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/61/UE z dnia 5 lutego 2014 r. przedłużającą obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 3k (decyzja Komisji 2006/502/WE) w rozdziale XIX załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 D 0061: decyzją wykonawczą Komisji 2014/61/UE z dnia 5 lutego 2014 r. (Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 43).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2014/61/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 43.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/29


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 276/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2143]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2014/79/UE z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniającą dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do TCEP, TCPP i TDCP (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1a (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE) w rozdziale XXIII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 L 0079: dyrektywą Komisji 2014/79/UE z dnia 20 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 182 z 21.6.2014, s. 49).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2014/79/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 182 z 21.6.2014, s. 49.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/30


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 277/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2144]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2014/81/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniającą dodatek C do załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do bisfenolu A (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1a (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE) w rozdziale XXIII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 L 0081: dyrektywą Komisji 2014/81/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 49).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2014/81/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 49.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/31


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 278/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2145]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2014/84/UE z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającą dodatek A do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do niklu (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1a (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE) w rozdziale XXIII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 L 0084: dyrektywą Komisji 2014/84/UE z dnia 30 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 49).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2014/84/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 49.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/32


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 279/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2146]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1c (dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XXIV w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32009 L 0127: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 310 z 25.11.2009, s. 29).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2009/127/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 203/2014 z dnia 30 września 2014 r. (3) lub decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 208/2014 z dnia 30 września 2014 r. (4), w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 310 z 25.11.2009, s. 29.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(3)  Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 57.

(4)  Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 96


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/33


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 280/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG [2015/2147]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/148/UE z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającą decyzję Komisji 2011/130/UE w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (1), sprostowaną w Dz.U. L 95 z 29.3.2014, s. 69.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik X do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1c (decyzja Komisji 2011/130/UE) załącznika X do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32014 D 0148: decyzją wykonawczą Komisji 2014/148/UE z dnia 17 marca 2014 r. (Dz.U. L 80 z 19.3.2014, s. 7), sprostowaną w Dz.U. L 95 z 29.3.2014, s. 69.”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2014/148/UE, sprostowanej w Dz.U. L 95 z 29.3.2014, s. 69, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 80 z 19.3.2014, s. 7.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/34


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 281/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG [2015/2148]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję delegowaną Komisji 2014/286/UE z dnia 10 marca 2014 r. ustanawiającą kryteria i warunki, które muszą spełniać europejskie sieci referencyjne i świadczeniodawcy (1) chcący wstąpić do europejskiej sieci referencyjnej.

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/287/UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie kryteriów tworzenia i oceny europejskich sieci referencyjnych i ich członków oraz ułatwienia wymiany informacji i wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do tworzenia i oceny takich sieci (2) .

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik X do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 2b (decyzja wykonawcza Komisji 2013/329/UE) załącznika X do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

„2c.

32014 D 0286: decyzja delegowana Komisji 2014/286/UE z dnia 10 marca 2014 r. ustanawiająca kryteria i warunki, które muszą spełniać europejskie sieci referencyjne i świadczeniodawcy chcący wstąpić do europejskiej sieci referencyjnej (Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 71).

2d.

32014 D 0287: decyzja wykonawcza Komisji 2014/287/UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie kryteriów tworzenia i oceny europejskich sieci referencyjnych i ich członków oraz ułatwienia wymiany informacji i wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do tworzenia i oceny takich sieci (Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 79).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji delegowanej 2014/286/UE i decyzji wykonawczej 2014/287/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOGe (3), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. (4), w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 71.

(2)  Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 79.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(4)  Dz.U. L 15 z 22.1.2015, s. 78.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/35


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 282/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2015/2149]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/207/UE z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia rejestru domeny najwyższego poziomu.eu (1).

(2)

Decyzja wykonawcza 2014/207/UE uchyla decyzję Komisji 2003/375/WE (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tekst punktu 5oaa (decyzja Komisji 2003/375/WE) załącznika XI do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

32014 D 0207: decyzja wykonawcza Komisji 2014/207/UE z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia rejestru domeny najwyższego poziomu.eu (Dz.U. L 109 z 12.4.2014, s. 41).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2014/207/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 109 z 12.4.2014, s. 41.

(2)  Dz.U. L 128 z 24.5.2003, s. 29.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/36


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 283/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG [2015/2150]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 248/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 3a (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012) załącznika XII do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32014 R 0248: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 248/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 248/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 1.

(2)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/37


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 284/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2151]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2014/85/UE z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 24f (dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 L 0085: dyrektywą Komisji 2014/85/UE z dnia 1 lipca 2014 r. (Dz.U. L 194 z 2.7.2014, s. 10).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2014/85/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 194 z 2.7.2014, s. 10.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/38


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 285/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2152]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 42a (dyrektywa Rady 95/18/WE) w załączniku XIII do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„42aa.

32014 R 0869: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz.U. L 239 z 12.8.2014, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 869/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej do Porozumienia EOG dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE, w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 239 z 12.8.2014, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/39


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 286/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2153]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 546/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 45a (rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999) w załączniku XIII do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32014 R 0546: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 546/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U. L 163 z 29.5.2014, s. 15).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 546/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 163 z 29.5.2014, s. 15.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/40


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 287/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2154]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylające dyrektywę 2002/30/WE (1).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 598/2014 uchyla ze skutkiem od dnia 13 czerwca 2016 r. dyrektywę 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 13 czerwca 2016 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tekst pkt 66f (dyrektywa 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) w załączniku XIII do Porozumienia EOG ze skutkiem od 13 czerwca 2016 r. otrzymuje brzmienie:

32014 R 0598: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylające dyrektywę 2002/30/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 65).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 598/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. (4), w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 65.

(2)  Dz.U. L 85 z 28.3.2002, s. 40.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(4)  Dz.U. L 342 z 27.11.2014, s. 42.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/41


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 288/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2155]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 687/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia środków ochrony lotnictwa, równoważności norm ochrony oraz środków ochrony w zakresie ładunków i poczty (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji C(2014) 4054 z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniającą decyzję Komisji C(2010) 774 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia środków ochrony lotnictwa oraz w odniesieniu do ładunku lotniczego i poczty lotniczej przywożonych do Unii.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 66he (rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0687: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 687/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 182 z 21.6.2014, s. 31).”;

2)

w pkt 66hf (decyzja Komisji C(2010) 774 final) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 D 4054: decyzją wykonawczą Komisji C(2014) 4054 z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniającą decyzję Komisji C(2010) 774 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia środków ochrony lotnictwa oraz w odniesieniu do ładunku lotniczego i poczty lotniczej przywożonych do Unii.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 687/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 182 z 21.6.2014, s. 31.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/42


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 289/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2156]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 66nf (rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012) w załączniku XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0379: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 379/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 123 z 24.4.2014, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 379/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.2014, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/43


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 290/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2157]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 (1).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 319/2014 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2007 (2), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tekst punktu 66s (rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2007) załącznika XIII do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

32014 R 0319: rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 (Dz.U. L 93 z 28.3.2014, s. 58).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

w art. 3 ust. 5 po wyrazach »Unią Europejską« dodaje się wyrazy »lub państwem EFTA«.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 319/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 93 z 28.3.2014, s. 58.

(2)  Dz.U. L 140 z 1.6.2007, s. 3.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/44


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 291/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2158]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (1).

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 390/2013 uchyla, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r., rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 (2) i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1216/2011 (3), które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z tym należy uchylić na mocy Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 66wn (rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011) dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32013 R 0390: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. (Dz.U. L 128 z 9.5.2013, s. 1).”;

2)

po pkt 66xe (decyzja wykonawcza Komisji 2014/132/UE) dodaje się punkt w brzmieniu:

„66xf.

32013 R 0390: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (Dz.U. L 128 z 9.5.2013, s. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

w odniesieniu do państw EFTA art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»Jeśli Stały Komitet Państw EFTA podejmie decyzję o wyznaczeniu organu weryfikującego skuteczność działania, który wspiera Urząd Nadzoru EFTA we wdrażaniu systemu skuteczności działania, wyznaczenie to nastąpi na ustalony okres czasu odpowiadający okresom odniesienia. Jeżeli Komisja wyznaczyła organ weryfikujący skuteczność działania, Stały Komitet Państw EFTA dąży do wyznaczenia takiej samej jednostki na podobnych warunkach, aby wypełniała ona takie same zadania względem państw EFTA.«;

b)

w art. 14 ust. 1 i art. 18 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli ocena jest związana z planami i celami dotyczącymi skuteczności działania, w odniesieniu do jednego lub więcej państw członkowskich UE oraz jednego lub więcej państw EFTA, ocena jest przeprowadzana przez Urząd Nadzoru EFTA w przypadku państw EFTA oraz przez Komisję w przypadku państw członkowskich UE. Komisja oraz Urząd Nadzoru EFTA współpracują w tym zakresie w celu przyjęcia identycznych stanowisk za pomocą procedury ustanowionej w niniejszym artykule.«;

c)

w art. 15 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli ocena jest związana z planami i celami dotyczącymi skuteczności działania, w odniesieniu do jednego lub więcej państw członkowskich UE oraz jednego lub więcej państw EFTA, ocena jest przeprowadzana przez Urząd Nadzoru EFTA w przypadku państw EFTA oraz przez Komisję w przypadku państw członkowskich UE. Komisja oraz Urząd Nadzoru EFTA współpracują w tym zakresie w celu przyjęcia identycznych stanowisk za pomocą procedury ustanowionej w niniejszym artykule.«;

d)

w art. 18 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej obejmuje przestrzeń powietrzną jednego lub więcej państw członkowskich UE oraz jednego lub więcej państw EFTA, zadania i uprawnienia określone w tym punkcie są prowadzone i wykonywane przez Urząd Nadzoru EFTA odnośnie do państw EFTA oraz przez Komisję odnośnie do państw członkowskich UE. Komisja oraz Urząd Nadzoru EFTA współpracują w tym zakresie w celu przyjęcia identycznych stanowisk.«;

e)

w art. 18 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli plan skuteczności działania sieci odnosi się zarówno do menedżera sieci wyznaczonego przez Komisję, jak i menedżera sieci wyznaczonego przez Stały Komitet Państw EFTA, Komisja i Urząd Nadzoru EFTA współpracują w celu przyjęcia identycznych stanowisk.«;

f)

w art. 18 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku gdy plany i cele dotyczące skuteczności działania odnoszą się do jednego lub więcej państw członkowskich UE oraz jednego lub więcej państw EFTA, Komisja i Urząd Nadzoru EFTA współpracują ze sobą w celu wspólnego przedstawienia realizacji celów w zakresie skuteczności działania Komitetowi ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej.«;

g)

w art. 18 ust. 3 i 4 wyraz »Komisja« zastępuje się wyrazami »Urząd Nadzoru EFTA«; w odniesieniu do krajów EFTA.”;

3)

tekst pkt 66xa (rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010) skreśla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (4), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. (5), w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 128 z 9.5.2013, s. 1.

(2)  Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 1.

(3)  Dz.U. L 310 z 25.11.2011, s. 3.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(5)  Dz.U. L 342 z 27.11.2014, s. 42.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/46


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 292/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2159]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 448/2014 z dnia 2 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1035/2011 poprzez aktualizację odniesień do załączników do konwencji chicagowskiej (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 66xc (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2011) w załączniku XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0448: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 448/2014 z dnia 2 maja 2014 r. (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 53).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 448/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 231/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. (3) lub decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 232/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. (4), w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 53.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(3)  Dz.U. L 154 z 22.5.2014, s. 32.

(4)  Dz.U. L 154 z 22.5.2014, s. 34.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/47


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 293/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG [2015/2160]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tekst pkt 5 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004) w załączniku XIV do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

32014 R 0316: rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień o transferze technologii (Dz.U. L 93 z 28.3.2014, s. 17).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

w art. 6 ust. 1 po słowach »na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003« dodaje się słowa »lub odpowiadającym przepisem w art. 29 ust. 1 rozdziału II części I protokołu 4 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«;

b)

w art. 6 ust. 2 po słowach »na mocy art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003« dodaje się słowa »lub odpowiadającym przepisem w art. 29 ust. 2 rozdziału II części I protokołu 4 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«;

c)

na końcu art. 7 dodaje się, co następuje:

»Zgodnie z przepisami Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości Urząd Nadzoru EFTA może ogłosić w formie zalecenia, że w przypadku gdy równoległe sieci podobnych porozumień o transferze technologii obejmują więcej niż 50 % odnośnego rynku w państwach EFTA, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do porozumień o transferze technologii, zawierających określone ograniczenia odnoszące się do tego rynku.

Zalecenie na mocy ust. 1 jest skierowane do państwa EFTA lub państw EFTA stanowiących dany rynek właściwy. Komisja zostaje poinformowana o wydaniu takiego zalecenia.

W terminie trzech miesięcy od wydania zalecenia na mocy ust. 1 wszystkie państwa EFTA będące adresatami zalecenia powiadamiają Urząd Nadzoru EFTA, czy to zalecenie przyjmują. Brak odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy jest rozumiany jako akceptacja zalecenia przez państwo EFTA, które nie odpowiedziało w terminie.

Jeżeli państwo EFTA będące adresatem zalecenia przyjmie zalecenie lub nie odpowie na nie w terminie, to według Porozumienia jest ono prawnie zobowiązane do wykonania zalecenia w terminie trzech miesięcy od jego wydania.

Jeżeli w ciągu tego trzymiesięcznego terminu państwo EFTA będące adresatem zalecenia powiadomi Urząd Nadzoru EFTA, że nie przyjmuje jego zalecenia, Urząd Nadzoru EFTA powiadamia Komisję o jego odpowiedzi. Jeżeli Komisja nie zgadza się ze stanowiskiem danego państwa EFTA, zastosowanie znajduje art. 92 ust. 2 Porozumienia.

Urząd Nadzoru EFTA i Komisja wymieniają informacje i konsultują się nawzajem w sprawie stosowania tego przepisu.

W przypadku gdy równoległe sieci podobnych porozumień o transferze technologii obejmują więcej niż 50 % odnośnego rynku na obszarze objętym przez Porozumienie EOG, oba organy nadzoru mogą rozpocząć współpracę, mającą na celu przyjęcie odrębnych środków. Jeżeli dwa urzędy nadzoru zgadzają się co do rynku właściwego oraz właściwości przyjęcia środka na mocy niniejszego przepisu, Komisja przyjmuje rozporządzenie skierowane do państw członkowskich Wspólnoty, a Urząd Nadzoru EFTA odpowiadające treścią zalecenie skierowane do państwa EFTA lub państw EFTA stanowiących rynek właściwy, o którym mowa.« ”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 316/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 93 z 28.3.2014, s. 17.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/49


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 294/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2015/2161]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/389/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie dodatkowych historycznych emisji lotniczych i dodatkowych uprawnień do emisji lotniczych, mającą na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (1).

(2)

Umowa w sprawie udziału Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) („umowa o rozszerzeniu EOG z 2014 r.”) podpisana w Brukseli w dniu 11 kwietnia 2014 r. jest tymczasowo stosowania w stosunku do sygnatariuszy od dnia 12 kwietnia 2014 r., a zatem niniejsza decyzja powinna być tymczasowo stosowania w oczekiwaniu na wejście w życie umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r.

(3)

W związku z tym załącznik XX do Porozumienia EOG powinien zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 21aph (decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 377/2013/UE) w załączniku XX do Porozumienia dodaje się punkt w brzmieniu:

„21api.

32014 D 0389: decyzja wykonawcza Komisji 2014/389/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie dodatkowych historycznych emisji lotniczych i dodatkowych uprawnień do emisji lotniczych, mająca na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 135).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2014/389/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3), lub z dniem wejścia w życie umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r., w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

W oczekiwaniu na wejście w życie umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r. niniejszą decyzję stosuje się tymczasowo od dnia 13 grudnia 2014 r., pod warunkiem że dokonano wszystkich notyfikacji na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 135.

(2)  Dz.U. L 170 z 11.6.2014, s. 5.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/50


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 295/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2015/2162]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zastępujące załącznik VII do rozporządzenia (UE) nr 601/2012 w odniesieniu do minimalnej częstotliwości analiz (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 21apg (rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012) w załączniku XX do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0743: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 743/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz.U. L 201 z 10.7.2014, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 743/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 201 z 10.7.2014, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/51


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 296/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2015/2163]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 733/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 32cb (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0733: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 733/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 197 z 4.7.2014, s. 10).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 733/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 197 z 4.7.2014, s. 10.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/52


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 297/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2015/2164]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 141/2013 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy w odniesieniu do statystyk na podstawie europejskiego ankietowego badania zdrowia (EHIS) ze względu na przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 18z4 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2013) załącznika XXI do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32014 R 0068: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 68/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz.U. L 23 z 28.1.2014, s. 9).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 68/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 23 z 28.1.2014, s. 9.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/53


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 298/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2015/2165]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 724/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie standardu wymiany danych wymaganych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 19z (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013) w załączniku XXI do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„19za.

32014 R 0724: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 724/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie standardu wymiany danych wymaganych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 38).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 724/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 38.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/54


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 299/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) Porozumienia EOG [2015/2166]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 634/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do interpretacji 21 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 10ba (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008) załącznika XXII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0634: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 634/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 175 z 14.6.2014, s. 9).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 634/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 175 z 14.6.2014, s. 9.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/55


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 300/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

dotycząca zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/2167]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w celu włączenia rozporządzenia Rady (UE) nr 721/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) w odniesieniu do przedłużenia wspólnego przedsięwzięcia do roku 2024 (1).

(2)

Protokół 31 do Porozumienia EOG powinien zatem zostać zmieniony, aby umożliwić podjęcie szerszej współpracy od dnia 1 stycznia 2014 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 8 lit. b) Protokołu 31 do Porozumienia EOG w przypisie 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 R 0721: rozporządzeniem Rady (EU) nr 721/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 1).”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/56


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 301/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/2168]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy rozszerzyć współpracę Umawiających się Stron Porozumienia EOG w celu włączenia zalecenia Komisji 2012/73/UEz dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych odnośnie do systemu wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS) (1).

(2)

Protokół 31 do Porozumienia EOG powinien w związku z tym zostać zmieniony, aby umożliwić podjęcie rozszerzonej współpracy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 16 ust. 1 tiret drugie (decyzja nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) w Protokole 31 do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„W kontekście współpracy przewidzianej w niniejszym tiret państwa EFTA uwzględniają następujący akt prawny:

32012 H 0073: zalecenie Komisji 2012/73/UEz dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych odnośnie do systemu wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS) (Dz.U. L 36 z 9.2.2012, s. 31).”.

Artykuł 2

Teksty zalecenia 2012/73/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 36 z 9.2.2012, s. 31.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.