ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 378

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
23 grudnia 2004


Spis treści

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rada

 

*

2004/869/WE:Decyzja Rady z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Żywności i Rolnictwa

1

 

*

2004/870/WE:Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu

2

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

23.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 378/1


Decyzja Rady z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Żywności i Rolnictwa

(2004/869/WE)

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.


23.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 378/2


Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu

(2004/870/WE)

Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu w sprawie partnerstwa i rozwoju

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.