16.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/35


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 584/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych, znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim), pochodzących z Republiki Korei

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 103 z dnia 12 kwietnia 2006 r. )

Strona 25, w wierszach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w tabeli w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1480/2003:

zamiast:

„Kombinowane formy pamięci DRAM”,

powinno być:

„(Standardowe) kombinowane formy pamięci DRAM”.

Strona 25, w wierszach nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w tabeli w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1480/2003:

zamiast:

„ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM”,

powinno być:

„ceny netto na granicy Wspólnoty (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM”.