European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie C


C/2024/1752

5.3.2024

WSPÓLNY KATALOG

odmian gatunków roślin rolniczych – suplement A 2024/2

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/1752)

1.   

Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym suplemencie do wersji skonsolidowanej wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych z 2022 r. (1) wprowadzono niezbędne poprawki.

2.   

Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w wersji skonsolidowanej. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.

3.   

Niniejszy suplement obejmuje powiadomienia otrzymane w dniach od 1 do 31.01.2024 r.

4.   

Poprawki do wersji skonsolidowanej przedstawione są w następujący sposób:

(add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,

(mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w wersji skonsolidowanej,

(del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.

5.   

Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE (2).

6.   

Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w wersji skonsolidowanej, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.


(1)  Wersja skonsolidowana z dnia 22 grudnia 2022 r.: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)   Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.


Spis treści

I.   Beet

1

Beta vulgaris L. – Sugar beet 4

2

Beta vulgaris L. – Fodder beet 8

II   Fodder plants

7

Alopecurus pratensis L. – Meadow foxtail 10

12

Dactylis glomerata L. – Cocksfoot 10

13

Festuca arundinacea Schreber – Tall fescue 10

15

Festuca ovina L. – Sheep's fescue 10

16

Festuca pratensis Huds. – Meadow fescue 10

17

Festuca rubra L. – Red fescue 11

19

Festulolium Asch. et Graebn. – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium 11

20.1

Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. alternativum 12

20.2

Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. non alternativum 12

21

Lolium perenne L. – Perennial ryegrass 13

25

Phleum pratense L. – Timothy 14

29

Poa pratensis L. – Smooth-stalked meadowgrass 14

30

Poa trivialis L. – Rough-stalked meadowgrass 14

37

Lupinus albus L. – White lupin 14

38

Lupinus angustifolius L. – Narrow leaved lupin 15

47

Medicago sativa L. – Lucerne 15

54

Pisum sativum L. (partim) – Field pea 15

60

Trifolium incarnatum L. – Crimson clover 16

63

Trifolium pratense L. – Red clover 16

64

Trifolium repens L. – White clover 16

65

Trifolium resupinatum L. – Persian clover 17

71

Vicia faba L. (partim) – Field bean 17

77

Phacelia tanacetifolia Benth. – California bluebell 18

III.   Oil and fibre plants

79

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – Fodder radish 19

83

Brassica napus L. (partim) – Swede rape 19

89

Helianthus annuus L. – Sunflower 28

90

Linum usitatissimum L. – Flax, Linseed 28

92

Sinapis alba L. – White mustard 28

93

Glycine max (L.) Merr. – Soya bean 28

IV.   Cereals

94

Avena nuda L. – Small naked oat / Hulless oat 29

95

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) – Oat and Red oat 29

97.1

Hordeum vulgare L. >> 2-row barley 30

97.2

Hordeum vulgare L. >> 6-row barley 33

98

Oryza sativa L. – Rice 34

100

Secale cereale L. – Rye 36

101

Sorghum bicolor (L.) Moench – Sorghum 36

104

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale 37

105

Triticum aestivum L. – Wheat 38

106

Triticum durum Desf. – Durum wheat 43

107

Triticum spelta L. – Spelt wheat 43

108

Zea mays L. (partim) – Maize 44

V.   Potatoes

109

Solanum tuberosum L. – Potato 55

I.   Beet

1   Beta vulgaris L. – Sugar beet

Adorata KWS

 

add.

Adorata KWS

IT 183

(add.)


BTS 380

 

del.

BTS 380

DE 9210

(del.)


BTS 440

 

del.

BTS 440

DE 9210

(del.)


BTS Smart 3830 N

 

add.

BTS Smart 3830 N

IT 189

(add.)


Cactus

 

mod.

Cactus

CZ 1209

(del.)

Cactus

FR 13115

 

Cactus

HU 101361

 


Capra Smart

 

add.

Capra Smart

IT 479

(add.)


Corvus Smart

 

add.

Corvus Smart

IT 479

(add.)


Courlis

 

del.

Courlis

CZ 335

(del.)


FD Arbalete

 

add.

FD Arbalete

IT 359

(add.)


FD Chaumiere Smart

 

add.

FD Chaumiere Smart

IT 359

(add.)


FD Starter Smart

 

add.

FD Starter Smart

IT 359

(add.)


Fantina KWS

 

add.

Fantina KWS

SE 89

(add.)


Gregorius

 

del.

Gregorius

CZ 1632

(del.)


Hercules

 

del.

Hercules

CZ 316

(del.)


KW 359

 

del.

KW 359

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KW 360

 

del.

KW 360

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KW 366

 

del.

KW 366

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KW 367

 

del.

KW 367

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KW 368

 

del.

KW 368

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KW 369

 

del.

KW 369

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KW 370

 

del.

KW 370

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KW 373

 

del.

KW 373

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KW 374

 

del.

KW 374

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KW 376

 

del.

KW 376

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KW 377

 

del.

KW 377

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


Oceanite

 

mod.

Oceanite

CZ 335

(del.)

Oceanite

FR 8444

 


ST Bornholm

 

add.

ST Bornholm

SE 70

(add.)


ST Rotterdam

 

add.

ST Rotterdam

NL 1118

(add.)


Smart Beppina KWS

 

add.

Smart Beppina KWS

IT 183

(add.)


Smart Camilla KWS

 

add.

Smart Camilla KWS

SE 89

(add.)


Smart Imelda KWS

 

add.

Smart Imelda KWS

IT 183

(add.)


Smart Materia KWS

 

add.

Smart Materia KWS

IT 183

(add.)


Smart Nelda KWS

 

add.

Smart Nelda KWS

SE 89

(add.)


Smart Telva KWS

 

add.

Smart Telva KWS

SE 89

(add.)

2   Beta vulgaris L. – Fodder beet

BTS 3715 N

 

add.

BTS 3715 N

NL 1043

(add.)


BTS 3835

 

add.

BTS 3835

NL 1043

(add.)


BTS 6270 RHC

 

add.

BTS 6270 RHC

NL 1043

(add.)


BTS Smart 3905 RHC

 

add.

BTS Smart 3905 RHC

NL 1043

(add.)


Baltimore

 

add.

Baltimore

NL 1014

(add.)


Brumby

 

add.

Brumby

NL 1014

(add.)


Henson

 

add.

Henson

NL 1053

(add.)


Jemina KWS

 

add.

Jemina KWS

NL 1085

(add.)


Jindo

 

add.

Jindo

NL 1014

(add.)


Ohio

 

add.

Ohio

NL 1053

(add.)


Rentabla KWS

 

add.

Rentabla KWS

NL 1085

(add.)

II.   Fodder plants

7   Alopecurus pratensis L. – Meadow foxtail

Alko

 

mod.

Alko

DE 307

(del.)

Alko

IS 24

 

Alko

AT 521

 

12   Dactylis glomerata L. – Cocksfoot

Casino

 

del.

Casino

CZ 1675

(del.)


SW Luxor

 

mod.

SW Luxor

SE 71

(mod.)

SW Luxor

EE 46

 

13   Festuca arundinacea Schreber – Tall fescue

Brigantine

 

del.

Brigantine

CZ 1251

(del.)

15   Festuca ovina L. – Sheep's fescue

Sahara

 

del.

Sahara

DE 185

(del.)

16   Festuca pratensis Huds. – Meadow fescue

Lipoche

 

del.

Lipoche

DE 39

(del.)


Norild

 

mod.

Norild

EE 17

(del.)

Norild

NO 518

 

Norild

IS 21

 

17   Festuca rubra L. – Red fescue

Celia

 

del.

Celia

DE 39

(del.)


Lisamba

 

del.

Lisamba

DE 39

(del.)


Relax

 

del.

Relax

DE 61

(del.)


Secco

 

del.

Secco

DE 185

(del.)


Tungsten

 

del.

Tungsten

DE 39

(del.)

19   Festulolium Asch. et Graebn. – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

Fellow

 

add.

Fellow

SE 71

(add.)


Felopa

 

mod.

Felopa

DE 10155

(del.)

Felopa

PL 153

 

20.1   Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. alternativum

Corado

 

del.

Corado

DE 15

(del.)


Liquattro

 

mod.

Liquattro

DE 39

(del.)

Liquattro

LU 6007 / 6039

 


Litoro

 

del.

Litoro

DE 39

(del.)


Loskutak

 

del.

Loskutak

CZ 201

(del.)


Swale

 

mod.

Swale

SE 71

(mod.)

Swale

NO 323

 

20.2   Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. non alternativum

Baukis

 

del.

Baukis

DE 185

(del.)


Sentinel

 

del.

Sentinel

DE 147

(del.)

21   Lolium perenne L. – Perennial ryegrass

Astonbonus

 

del.

Astonbonus

DE 39

(del.)


Barnamic

 

add.

Barnamic

NL 205

(add.)


Barquad

 

add.

Barquad

NL 205

(add.)


Europlay

 

del.

Europlay

DE 39

(del.)


Honroso

 

mod.

Honroso

DE 39

(del.)

Honroso

NL 698

 


Matenga

 

mod.

Matenga

DE 147

(del.)

Matenga

BE 777

 


Mirek

 

del.

Mirek

CZ 147

(del.)

25   Phleum pratense L. – Timothy

Lodve

 

del.

Lodve

EE 17

(del.)


Noreng

 

mod.

Noreng

EE 17

(del.)

Noreng

NO 518

 


Tryggve

 

mod.

Tryggve

SE 71

(mod.)

Tryggve

FI 6124

 

29   Poa pratensis L. – Smooth-stalked meadowgrass

Eva

 

mod.

Eva

SE 71

(del.)

Eva

NO 323

 


Sunray

 

del.

Sunray

DE 39

(del.)

30   Poa trivialis L. – Rough-stalked meadowgrass

Havana

 

mod.

Havana

CZ 1675

(del.)

Havana

PL 1240

 

37   Lupinus albus L. – White lupin

Dieta

 

del.

Dieta

DE 61

(del.)

38   Lupinus angustifolius L. – Narrow leaved lupin

Mirabor

 

del.

Mirabor

DE 185

(del.)

47   Medicago sativa L. – Lucerne

Alpha

 

mod.

Alpha

DE 7663

(del.)

Alpha

AT 581

 

Alpha

CZ 497

 

54   Pisum sativum L. (partim) – Field pea

Balkan

 

add.

Balkan

IT 1219

(add.)


Dolores

 

mod.

Dolores

EE 31

(del.)

Dolores

LU 6016

 

Dolores

DE 147

 


Ingrid

 

mod.

Ingrid

EE 46

(mod.)

Ingrid

LT 42

 

Ingrid

FI 6124

 


Jorinde

 

add.

Jorinde

DE 10353

(add.)


Joringel

 

add.

Joringel

DE 10353

(add.)


LG Corvet

 

mod.

LG Corvet

DE 1323

(add.)

LG Corvet

FR S13724

 

60   Trifolium incarnatum L. – Crimson clover

Camauro

 

add.

Camauro

IT 1219

(add.)

63   Trifolium pratense L. – Red clover

Emmy

 

add.

Emmy

SE 71

(add.)


Holly

 

add.

Holly

SE 71

(add.)

64   Trifolium repens L. – White clover

Edith

 

mod.

Edith

SE 71

(mod.)

Edith

AT 558

 

Edith

NO 323

 

65   Trifolium resupinatum L. – Persian clover

Farabat

 

add.

Farabat

IT 332

(add.)

71   Vicia faba L. (partim) – Field bean

Adlon

 

del.

Adlon

DE 871

(del.)


Fanfare

 

mod.

Fanfare

EE 31

(del.)

Fanfare

DE 147

 

Fanfare

DK 44

 

Fanfare

LU 6016

 

Fanfare

LT 44

 

Fanfare

PL 159

 

Fanfare

IE 212

 


Hammer

 

add.

Hammer

DE 147

(add.)


Ketu

 

add.

Ketu

EE 31

(add.)


LG Eagle

 

add.

LG Eagle

DE 1323

(add.)


Laura

 

mod.

Laura

CZ 1523

(del.)

Laura

LT 42

 

Laura

EE 46

 


Sicania

 

add.

Sicania

IT 52

(add.)


Sikelia

 

add.

Sikelia

IT 52

(add.)


Tiffany

 

mod.

Tiffany

EE 31

(del.)

Tiffany

DE 147

 

Tiffany

LT 44

 

Tiffany

FR S13804

 

Tiffany

FI 6174

 


Verdugo

 

add.

Verdugo

IT 1412

(add.)


Victus

 

mod.

Victus

EE 31

(del.)

Victus

IE 212

 

Victus

FR S12730

 

Victus

LT 44

 

77   Phacelia tanacetifolia Benth. – California bluebell

Protana

 

mod.

Protana

DE 7998

(del.)

Protana

CZ 147

 

III.   Oil and fibre plants

79   Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – Fodder radish

Hans

 

del.

Hans

DE 871

(del.)


Regresso

 

del.

Regresso

DE 105

(del.)


Xcellent

 

del.

Xcellent

DE 39

(del.)

83   Brassica napus L. (partim) – Swede rape

Advocat

 

mod.

Advocat

EE 88

(del.)

Advocat

CZ 1405

 

Advocat

DE 1323

 

Advocat

PL 872

 

Advocat

LT 176

 


Aleksa

 

del.

Aleksa

EE 46

(del.)


Arazzo

 

del.

Arazzo

SK 520

(del.)


Aspect

 

mod.

Aspect

EE 87

(del.)

Aspect

PL 872

 

Aspect

RO 2111

 

Aspect

BG 21

 

Aspect

LT 176

 

Aspect

HU 132938

 

Aspect

DE 1323

 


Atora

 

mod.

Atora

DE 147

(del.)

Atora

CZ 24

 

Atora

LT 44

 

Atora

PL 159

 

Atora

EE 31

 


Avatar

 

del.

Avatar

DE 147

(del.)


Bogota

 

mod.

Bogota

CZ 25

(add.)

Bogota

PL 205

 


Bowie

 

mod.

Bowie

EE 46

(del.)

Bowie

LT 42

 


Caesar CL

 

mod.

Caesar CL

EE 31

(del.)

Caesar CL

DE 147

 

Caesar CL

LT 44

 


Caramino CL

 

mod.

Caramino CL

EE 31

(del.)

Caramino CL

LV 48

 

Caramino CL

LT 44

 


Cebra CL

 

mod.

Cebra CL

EE 31

(del.)

Cebra CL

DE 147

 

Cebra CL

LT 44

 

Cebra CL

FI 6174

 


Claro CL

 

mod.

Claro CL

EE 31

(del.)

Claro CL

LV 48

 

Claro CL

LT 44

 


Croozer

 

del.

Croozer

DE 147

(del.)


DK Explicit

 

mod.

DK Explicit

CZ 1114

(del.)

Market extension date=30/06/2026

DK Explicit

AT 929

 

DK Explicit

FR S15169

 


DK Expower

 

mod.

DK Expower

CZ 1114

(del.)

DK Expower

HR 797

 


DK Imax CL

 

del.

DK Imax CL

CZ 1114

(del.)


DK Sedona

 

mod.

DK Sedona

CZ 1114

(del.)

DK Sedona

LT 125

 


Drifter

 

mod.

Drifter

DE 39

(add.)

Drifter

FR S8233

 


Edit

 

mod.

Edit

EE 46

(del.)

Edit

LT 42

 


Folkie

 

add.

Folkie

IT 1639

(add.)


Frity

 

add.

Frity

CZ 1354

(add.)


Harry

 

mod.

Harry

CZ 1052

(del.)

Harry

AT 124

 

Harry

PL 676

 


Jubiletta

 

mod.

Jubiletta

DE 8145

(add.)

Component Variety=Yes

Jubiletta

RO 2198

 


KWS Ektos

 

add.

KWS Ektos

DE 105

(add.)


KWS Lupos

 

add.

KWS Lupos

DE 105

(add.)


KWS Nautilos

 

add.

KWS Nautilos

DE 105

(add.)


KWS Vamos

 

add.

KWS Vamos

DE 105

(add.)


Katinka

 

del.

Katinka

EE 46

(del.)


LG Aberdeen

 

mod.

LG Aberdeen

DE 1323

(add.)

Component Variety=Yes

LG Aberdeen

DK 223

 


LG Adeline

 

mod.

LG Adeline

CZ 1405

(add.)

LG Adeline

DK 223

 

LG Adeline

FR 44360

 

LG Adeline

PL 849

 


Lakritz

 

mod.

Lakritz

CZ 1241

(del.)

Lakritz

EE 31

 

Lakritz

FI 6174

 

Lakritz

PL 159

 

Lakritz

SK 63

 

Lakritz

LV 48

 


Liforum

 

mod.

Liforum

DE 39

(del.)

Liforum

LU 6007

 


Lunetta

 

mod.

Lunetta

DE 8145

(add.)

Component Variety=Yes

Lunetta

RO 2198

 


Marathon

 

mod.

Marathon

CZ 25

(del.)

Marathon

LT 51

 


Menthal

 

mod.

Menthal

EE 31

(del.)

Menthal

PL 159

 


Metropol

 

mod.

Metropol

EE 31

(del.)

Metropol

PL 159

 


Mirakel

 

mod.

Mirakel

CZ 24

(del.)

Mirakel

EE 31

(del.)

Mirakel

LT 44

 


Nolde

 

mod.

Nolde

EE 46

(del.)

Nolde

LT 42

 


PT312

 

mod.

PT312

CZ 776

(add.)

PT312

RO 2127

 

PT312

FR S10858

 

PT312

DK 87

 


PT315

 

mod.

PT315

CZ 776

(add.)

PT315

SK 740

 

PT315

PL 823

 

PT315

RO 2127

 

PT315

DK 87

 


Picard

 

mod.

Picard

CZ 24

(del.)

Picard

DE 147

 


RP2106

 

add.

RP2106

IT 1639

(add.)


RP2110

 

add.

RP2110

IT 1639

(add.)


Rasma

 

mod.

Rasma

EE 46

(del.)

Rasma

FI 6124

 


Reactiv

 

add.

Reactiv

IT 1639

(add.)


Riko

 

add.

Riko

IT 1639

(add.)


S 090080 X 30

 

del.

S 090080 X 30

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


SY Lionetta

 

add.

SY Lionetta

DE 6880

(add.)


SY Vesuvio

 

del.

SY Vesuvio

DE 8145

(del.)


Selma

 

mod.

Selma

EE 46

(del.)

Selma

LT 42

 


Sherwood

 

add.

Sherwood

CZ 414

(add.)


Solar CL

 

del.

Solar CL

EE 31

(del.)


Sonie

 

add.

Sonie

IT 1639

(add.)


Tarantino

 

add.

Tarantino

DE 39

(add.)


Texas

 

mod.

Texas

CZ 1517

(add.)

Texas

PL 205

 


Thure

 

mod.

Thure

EE 31

(del.)

Thure

FI 6174

 


Triple

 

mod.

Triple

EE 31

(add.)

Triple

DE 147

 


Turner

 

del.

Turner

EE 46

(del.)


Valdivia

 

del.

Valdivia

EE 46

(del.)


Visby

 

del.

Visby

DE 4316

(del.)


Wally

 

add.

Wally

CZ 1052

(add.)

89   Helianthus annuus L. – Sunflower

LS Colibry

 

add.

LS Colibry

SK 847

(add.)


LS Glory

 

add.

LS Glory

SK 847

(add.)

90   Linum usitatissimum L. – Flax, Linseed

Pepita

 

add.

Pepita

IT 15

(add.)

92   Sinapis alba L. – White mustard

Signo

 

del.

Signo

DE 105

(del.)

93   Glycine max (L.) Merr. – Soya bean

Orka

 

del.

Orka

DE 8856

(del.)

IV.   Cereals

94   Avena nuda L. – Small naked oat / Hulless oat

Tibor

 

del.

Tibor

CZ 172

(del.)

95   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) – Oat and Red oat

Armani

 

mod.

Armani

EE 170

(del.)

Armani

DE 9676

 

Armani

PL 496

 


Avenue

 

mod.

Avenue

EE 97

(del.)

Avenue

LT 148

 

Avenue

FI 6206

 


Caledon

 

add.

Caledon

DE 9056

(add.)


Cilla

 

mod.

Cilla

SE 71

(mod.)

Cilla

IS 19

 


Eagle

 

mod.

Eagle

CZ 420

(add.)

Eagle

DE 10494

 


Matty

 

mod.

Matty

EE 33

(mod.)

Matty

FI 6205

 


Poseidon

 

mod.

Poseidon

CZ 77

(del.)

Poseidon

EE 33

(mod.)

Poseidon

DE 9056

 

Poseidon

DK 236

 

Poseidon

HU 107747

 

Poseidon

LT 60

 

Poseidon

LU 6017

 


Tim

 

mod.

Tim

DE 9676

(del.)

Tim

CZ 526

 


Troll

 

del.

Troll

DE 44

(del.)


Walfrid

 

add.

Walfrid

SE 71

(add.)


Waran

 

mod.

Waran

DE 9056

(add.)

Waran

AT 500

 

97.1   Hordeum vulgare L. >> 2-row barley

Arthur

 

del.

Arthur

CZ 172

(del.)


Danielle

 

mod.

Danielle

CZ 1261

(del.)

Danielle

SK 595

 


Grace

 

mod.

Grace

EE 33

(del.)

Grace

DE 8905

 


KWS Irina

 

mod.

KWS Irina

EE 28

(del.)

KWS Irina

PL 53

 

KWS Irina

NL 773

 

KWS Irina

FR S13467

 

KWS Irina

FI 6144

 

KWS Irina

DE 129

 

KWS Irina

CZ 31

 

KWS Irina

IE 255

 


KWS Tardis

 

mod.

KWS Tardis

CZ 378

(add.)

KWS Tardis

DE 3344

 

KWS Tardis

FR S13467

 

KWS Tardis

AT 835

 

KWS Tardis

LU 6044

 

KWS Tardis

IE 7

 


Kannas

 

del.

Kannas

SE 71

(del.)


Kingdom

 

mod.

Kingdom

EE 82

(del.)

Kingdom

LT 213

 


LG Campus

 

mod.

LG Campus

CZ 1405

(add.)

LG Campus

AT 888

 

LG Campus

FR S13724

 


Marnie

 

del.

Marnie

DE 7638

(del.)


Ostara

 

add.

Ostara

DE 1410

(add.)


Petrus

 

mod.

Petrus

CZ 1405

(del.)

Petrus

SK 406

 


SW Makof

 

mod.

SW Makof

SE 71

(mod.)


SY Signet

 

add.

SY Signet

NL 77

(add.)


Shuffle

 

del.

Shuffle

CZ 697

(del.)


Soldo

 

mod.

Soldo

EE 33

(mod.)

Soldo

IE 115

 

Soldo

PL 306

 

Soldo

SK 295

 

Soldo

LT 60

 


Sydney

 

del.

Sydney

DE 4046

(del.)


Trekker

 

mod.

Trekker

EE 4

(del.)

Trekker

FI 6102

 


Xanadu

 

mod.

Xanadu

DE 9056

(del.)

Xanadu

CZ 77

 

Xanadu

FI 6143

 

Xanadu

HU 107747

 

Xanadu

PL 306

 

Xanadu

RO 2103

 

97.2   Hordeum vulgare L. >> 6-row barley

Assar

 

mod.

Assar

SE 71

(mod.)


Fascination

 

mod.

Fascination

CZ 25

(add.)

Fascination

AT 585

 

Fascination

FR S8233

 


KWS Tonic

 

mod.

KWS Tonic

CZ 31

(del.)

KWS Tonic

AT 504

 

KWS Tonic

DE 129

 


SU Urmel

 

mod.

SU Urmel

CZ 66

(add.)

SU Urmel

DE 25

 

98   Oryza sativa L. – Rice

Apollo Gold

 

add.

Apollo Gold

IT 38

(add.)


Dorado

 

add.

Dorado

IT 38

(add.)


ECCO895 MA

 

add.

ECCO895 MA

IT 827

(add.)


Ecco875MA

 

add.

Ecco875MA

IT 827

(add.)


Elite PV

 

add.

Elite PV

IT 158

(add.)


Felice

 

add.

Felice

IT 1853

(add.)


Fiero

 

add.

Fiero

IT 1853

(add.)


Forte

 

add.

Forte

IT 1853

(add.)


Fox

 

add.

Fox

IT 637

(add.)


Furbo

 

add.

Furbo

IT 1853

(add.)


Indaco

 

add.

Indaco

IT 158

(add.)


Kinder PV

 

add.

Kinder PV

IT 1685

(add.)


Otto

 

add.

Otto

IT 38

(add.)


Stradivari

 

add.

Stradivari

IT 110

(add.)

100   Secale cereale L. – Rye

Immanu

 

add.

Immanu

IT 1989

(add.)

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=Sicilia


KWS Bukor

 

del.

KWS Bukor

EE 28

(del.)


KWS Cantator

 

del.

KWS Cantator

EE 28

(del.)


KWS Daniello

 

mod.

KWS Daniello

EE 28

(del.)

KWS Daniello

DE 129

 


KWS Livado

 

mod.

KWS Livado

EE 28

(del.)

KWS Livado

PL 53

 

KWS Livado

FI 6144

 


SU Fjordsson

 

mod.

SU Fjordsson

EE 21

(del.)

SU Fjordsson

DK 91

 

101   Sorghum bicolor (L.) Moench – Sorghum

Ggenioso

 

mod.

Ggenioso

IT 1125

(mod.)


KWS Atlantus

 

mod.

KWS Atlantus

IT 1787

(mod.)


Maggnus

 

mod.

Maggnus

IT 1125

(mod.)


RGT Cambridgge

 

mod.

RGT Cambridgge

IT 1125

(mod.)

104   ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

Neomass

 

del.

Neomass

DE 4748

(del.)


SU Agendus

 

mod.

SU Agendus

DE 9056

(del.)

SU Agendus

HU 107747

 


Securo

 

del.

Securo

CZ 1009

(del.)

Securo

DE 4046

(del.)


Trimasso

 

mod.

Trimasso

EE 81

(del.)

Trimasso

DE 4046

 


Vivaldi

 

mod.

Vivaldi

EE 172

(del.)

Vivaldi

DE 10310

 

105   Triticum aestivum L. – Wheat

Anapolis

 

mod.

Anapolis

DE 9056

(mod.)

Component Variety=Yes


Athlon

 

mod.

Athlon

CZ 1084

(del.)

Athlon

HU 103903

 

Athlon

FR S14807

 


Biesiada

 

add.

Biesiada

EE 10

(add.)


Ceylon

 

mod.

Ceylon

EE 46

(del.)

Ceylon

LT 42

 

Ceylon

FI 6124

 


Ellispe

 

del.

Ellispe

SK 824

(del.)


Fakir

 

mod.

Fakir

CZ 1151

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Fakir

PL 787

 


Felicia

 

add.

Felicia

SE 71

(add.)


Festival

 

mod.

Festival

EE 46

(del.)

Festival

LT 42

 

Festival

SE 71

 


Hyena

 

mod.

Hyena

DE 9056

(mod.)


Hymalaya

 

mod.

Hymalaya

DE 9056

(mod.)

Hymalaya

LT 60

 

Hymalaya

EE 33

 


Jubilo

 

del.

Jubilo

DE 4046

(del.)


KWS Baltrum

 

del.

KWS Baltrum

CZ 31

(del.)


KWS Malibu

 

del.

KWS Malibu

PL 53

(del.)

Market extension date=30/06/2027


KWS Mintum

 

mod.

KWS Mintum

EE 28

(del.)

KWS Mintum

DE 129

 


KWS Starlight

 

mod.

KWS Starlight

EE 28

(del.)

KWS Starlight

NL 1081

 

KWS Starlight

LT 41

 

KWS Starlight

DE 129

 

KWS Starlight

LU 6044

 


Kask

 

mod.

Kask

EE 46

(add.)

Kask

SE 71

 


Kena DS

 

mod.

Kena DS

EE 27

(del.)

Kena DS

LT 32

 


Linnea

 

mod.

Linnea

EE 173

(add.)

Linnea

FI 6172

 


Lobster

 

add.

Lobster

DE 8962

(add.)


Magister

 

mod.

Magister

DE 44

(del.)

Magister

CZ 1077

 


Manu

 

mod.

Manu

EE 23

(del.)

Manu

FI 6102

 


Mohican

 

mod.

Mohican

DE 8856

(add.)

Mohican

PL 496

 


Patras

 

mod.

Patras

CZ 25

(del.)

Patras

DE 39

 

Patras

LU 6007 / 6039

 

Patras

PL 205

 

Patras

LT 51

 


Pionier

 

mod.

Pionier

DE 39

(del.)

Pionier

LU 6007 / 6039

 


RGT Kicker

 

del.

RGT Kicker

PL 631

(del.)


RGT Riff

 

del.

RGT Riff

DE 7352

(del.)


Rebell

 

del.

Rebell

DE 7352

(del.)


SY Passport

 

del.

SY Passport

CZ 1507

(del.)


Sarastro

 

del.

Sarastro

DE 10353

(del.)


Selina

 

mod.

Selina

EE 173

(add.)

Selina

FI 6172

 


Sorbas

 

mod.

Sorbas

DE 39

(del.)

Sorbas

LT 193

 

Sorbas

EE 110

 


Tobak

 

mod.

Tobak

CZ 66

(del.)

Tobak

PL 340

 

Tobak

DE 25

 


Tybalt

 

mod.

Tybalt

EE 95

(del.)

Tybalt

DE 25

 

Tybalt

NL

 

Tybalt

LU 6005

 

Tybalt

PL 523

 


WPB Axel

 

mod.

WPB Axel

EE 95

(del.)

WPB Axel

LT 167

 


WPB Francis

 

mod.

WPB Francis

EE 95

(del.)

WPB Francis

LT 167

 


WPB Mylo

 

mod.

WPB Mylo

EE 95

(del.)

WPB Mylo

LT 167

 


Wicki

 

mod.

Wicki

EE 98

(del.)

Wicki, 0

FI 6170

 

106   Triticum durum Desf. – Durum wheat

Catone

 

mod.

Catone

IT 110

(mod.)

107   Triticum spelta L. – Spelt wheat

Emiliano

 

del.

Emiliano

DE 4302

(del.)

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=Germany

108   Zea mays L. (partim) – Maize

Agro Sana

 

add.

Agro Sana

DE 105

(add.)

Agro Sana

NL 1085

(add.)


Ambrosini

 

mod.

Ambrosini

PL 52

(del.)

Market extension date=30/06/2027

Ambrosini

NL 301

 

Ambrosini

DE 105

 


Antigone

 

mod.

Antigone

IT 1171

(mod.)

Antigone

CZ 1684

 


Apolonio

 

del.

Apolonio

PL 52

(del.)

Market extension date=30/06/2027


Apostolix

 

mod.

Apostolix

IT 469|1166

(mod.)


Atletas

 

del.

Atletas

DE 105

(del.)


Belanox DUO

 

mod.

Belanox DUO

IT 1125

(mod.)


Boniface

 

mod.

Boniface

SK 520

(del.)

Boniface

HU 108227

 


Busti CS

 

del.

Busti CS

DE 7163

(del.)


Calango KWS

 

mod.

Calango KWS

DE 105

(del.)

Calango KWS

FR S14995

 


Colisee

 

mod.

Colisee

DE 105

(del.)

Colisee

FR S14995

 


DKC3830

 

del.

DKC3830

CZ 1114

(del.)


Davidso

 

mod.

Davidso

IT 1125

(mod.)


ES Amazing

 

del.

ES Amazing

DE 462

(del.)


ES Amulet

 

mod.

ES Amulet

DE 8347

(del.)

ES Amulet

CZ 1684

 


ES Asteroid

 

mod.

ES Asteroid

DE 462

(del.)

ES Asteroid

AT 939

 

ES Asteroid

CZ 1684

 

ES Asteroid

PL 1273

 


ES Cockpit

 

mod.

ES Cockpit

CZ 1684

(del.)

ES Cockpit

PL 1273

 


ES Crossman

 

mod.

ES Crossman

DE 3501

(del.)

ES Crossman

NL 671

 

ES Crossman

FR S15312

 


ES Etani

 

mod.

ES Etani

IT 1171

(mod.)


ES Fireball

 

mod.

ES Fireball

CZ 1684

(del.)

ES Fireball

PL 1273

 


ES Grandslam

 

mod.

ES Grandslam

IT 1171

(mod.)


ES Metronom

 

mod.

ES Metronom

PL 1273

(del.)

Market extension date=30/06/2027

ES Metronom

BE 832

 

ES Metronom

CZ 1684

 

ES Metronom

LU 12032

 

ES Metronom

FR S15312

 

ES Metronom

DE 3501

 


ES Opaline

 

del.

ES Opaline

DE 7875

(del.)


ES Skywalker

 

del.

ES Skywalker

DE 3501

(del.)


ES Watson

 

mod.

ES Watson

DE 3501

(del.)

ES Watson

CZ 1684

 


ES Wellington

 

mod.

ES Wellington

DE 3501

(del.)

ES Wellington

FR S15312

 


ES Yeti

 

mod.

ES Yeti

DE 462

(del.)

ES Yeti

SK 507

 


Edico

 

del.

Edico

CZ 414

(del.)


Elevato

 

mod.

Elevato

IT 1787

(mod.)


Fabregas

 

del.

Fabregas

DE 105

(del.)


Goodhead

 

del.

Goodhead

DE 3501

(del.)


Homeris

 

mod.

Homeris

IT 1171

(mod.)


Hulk

 

del.

Hulk

CZ 533

(del.)


Interago

 

del.

Interago

PL 52

(del.)

Market extension date=30/06/2027


KW 1472

 

del.

KW 1472

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KWS Arturello

 

mod.

KWS Arturello

DE 105

(add.)

KWS Arturello

NL 1085

(add.)

KWS Arturello

FR S14995

 


KWS Binino

 

del.

KWS Binino

DE 105

(del.)


KWS Gunnario

 

del.

KWS Gunnario

DE 105

(del.)


KWS Lentigo

 

mod.

KWS Lentigo

IT 1787

(mod.)


KWS Odorico

 

mod.

KWS Odorico

PL 52

(del.)

Market extension date=30/06/2027

KWS Odorico

CZ 69

 

KWS Odorico

FR S14995

 


KWS Pretorio

 

mod.

KWS Pretorio

IT 1787

(mod.)


KWS Vitellio

 

del.

KWS Vitellio

PL 52

(del.)

Market extension date=30/06/2027


KWSEK 008

 

del.

KWSEK 008

DE 105

(del.)


KWSEK 009

 

del.

KWSEK 009

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KWSEK 014

 

del.

KWSEK 014

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KWSEK 026

 

del.

KWSEK 026

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KWSEK 510

 

del.

KWSEK 510

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KWSEK 512

 

del.

KWSEK 512

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


KWSEK 533

 

del.

KWSEK 533

DE 105

(del.)

Component Variety=Yes


Kalideas

 

del.

Kalideas

DE 105

(del.)


Kwarrado

 

del.

Kwarrado

PL 52

(del.)

Market extension date=30/06/2027


MAS 24 C

 

add.

MAS 24 C

DE 900

(add.)


Maxxens

 

del.

Maxxens

CZ 1065

(del.)


Milanno

 

del.

Milanno

CZ 1065

(del.)


Obbelisc

 

mod.

Obbelisc

PL 52

(del.)

Market extension date=30/06/2027

Obbelisc

FR S14995

 


PR39F58

 

del.

PR39F58

DE 8346

(del.)


Profito

 

del.

Profito

PL 52

(del.)

Market extension date=30/06/2027


RGT Alpixx

 

mod.

RGT Alpixx

IT 1125

(mod.)


RGT Auxxence

 

mod.

RGT Auxxence

CZ 1065

(del.)

RGT Auxxence

IT 1125

 


RGT Bonifoxx

 

mod.

RGT Bonifoxx

CZ 1065

(del.)

RGT Bonifoxx

DE 7352

 


RGT Decitexx

 

mod.

RGT Decitexx

SK 520

(del.)

RGT Decitexx

PL 631

 

RGT Decitexx

IT 1125

 


RGT Frixxby

 

mod.

RGT Frixxby

CZ 1065

(del.)

RGT Frixxby

IT 1125

 


RGT Karxx

 

mod.

RGT Karxx

IT 1125

(mod.)


RGT Lexxagri

 

mod.

RGT Lexxagri

CZ 1065

(del.)

RGT Lexxagri

IT 1125

 


RGT Lexxypol

 

mod.

RGT Lexxypol

CZ 1065

(del.)

RGT Lexxypol

FR S13804

 


RGT Modernixx

 

mod.

RGT Modernixx

CZ 1065

(del.)

RGT Modernixx

FR S13804

 


RGT Synfonixx

 

mod.

RGT Synfonixx

CZ 1065

(del.)

RGT Synfonixx

FR S13804

 


RGT Taxxit

 

mod.

RGT Taxxit

IT 1125

(mod.)


RGT Veluxxo

 

mod.

RGT Veluxxo

IT 1125

(mod.)


RGT Volcoxx

 

mod.

RGT Volcoxx

IT 1125

(mod.)


RGT Xxaver

 

del.

RGT Xxaver

CZ 1065

(del.)


Rianni CS

 

mod.

Rianni CS

DE 3501

(del.)

Rianni CS

NL 224

 

Rianni CS

IT 345

 


Ricardinio

 

mod.

Ricardinio

PL 52

(del.)

Market extension date=30/06/2027

Ricardinio

BE 713

 

Ricardinio

DE 105

 

Ricardinio

NL 301

 


Ritus

 

mod.

Ritus

IT 181

(mod.)


Rivoxx

 

del.

Rivoxx

CZ 1065

(del.)


Rudolfinio KWS

 

mod.

Rudolfinio KWS

DE 105

(del.)

Rudolfinio KWS

CZ 69

 

Rudolfinio KWS

SK 221

 


SY Astrella

 

add.

SY Astrella

NL 1029

(add.)


SY Opale

 

add.

SY Opale

NL 1029

(add.)


Schobbi CS

 

mod.

Schobbi CS

DE 8347

(del.)

Schobbi CS

NL 224

 


Scrabble

 

del.

Scrabble

DE 8347

(del.)


Trainer

 

mod.

Trainer

IT 1171

(mod.)

V.   Potatoes

109   Solanum tuberosum L. – Potato

Borek

 

del.

Borek

CZ 216

(del.)


Cardoso

 

del.

Cardoso

DE 55

(del.)


Europrima

 

del.

Europrima

DE 7485

(del.)

Market extension date=30/06/2024


Eurotina

 

del.

Eurotina

DE 7485

(del.)

Market extension date=30/06/2024


Exempla

 

del.

Exempla

DE 55

(del.)


Huckleberry Gold

 

del.

Huckleberry Gold

DE 3052

(del.)

Market extension date=30/06/2024


Ivetta

 

mod.

Ivetta

DE 7485

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Ivetta

LU 6012

 


Lubeca

 

del.

Lubeca

DE 3052

(del.)

Market extension date=30/06/2024


Marabel

 

mod.

Marabel

DE 7014

(add.)

Marabel

CZ 44

 

Marabel

SK 86

 


Roberta

 

mod.

Roberta

DE 167

(del.)

Market extension date=30/06/2024

Roberta

CZ 1059

 


Samson

 

del.

Samson

DE 55

(del.)


Secura

 

mod.

Secura

DE 105

(del.)

Secura

CZ 43

 


Toccata

 

del.

Toccata

DE 7485

(del.)

Market extension date=30/06/2024


Transit

 

del.

Transit

DE 3052

(del.)

Market extension date=30/06/2024


Velox

 

mod.

Velox

DE 2352

(del.)

Velox

CZ 43

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1752/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)