ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 339

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
5 września 2022


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2022/C 339/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10781 – KB AG / KB SFN / KBJ) ( 1 )

1

2022/C 339/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10861 – HG / TEAM.BLUE) ( 1 )

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2022/C 339/03

Kursy walutowe euro — 2 września 2022 r.

3

 

Trybunał Obrachunkowy

2022/C 339/04

Sprawozdanie specjalne 18/2022 – Instytucje UE a pandemia COVID-19 – reakcja była szybka, ale wciąż istnieją wyzwania, jak w optymalny sposób wykorzystać innowacje i elastyczność będące wynikiem kryzysu

4


 

V   Ogłoszenia

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2022/C 339/05

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

5


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

5.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 339/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.10781 – KB AG / KB SFN / KBJ)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 339/01)

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32022M10781. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do prawa Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


5.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 339/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.10861 – HG / TEAM.BLUE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 339/02)

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32022M10861. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do prawa Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

5.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 339/3


Kursy walutowe euro (1)

2 września 2022 r.

(2022/C 339/03)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

0,9993

JPY

Jen

140,36

DKK

Korona duńska

7,4370

GBP

Funt szterling

0,86478

SEK

Korona szwedzka

10,7498

CHF

Frank szwajcarski

0,9839

ISK

Korona islandzka

141,50

NOK

Korona norweska

10,0035

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,481

HUF

Forint węgierski

398,38

PLN

Złoty polski

4,7063

RON

Lej rumuński

4,8335

TRY

Lir turecki

18,2072

AUD

Dolar australijski

1,4671

CAD

Dolar kanadyjski

1,3131

HKD

Dolar Hongkongu

7,8439

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6394

SGD

Dolar singapurski

1,4013

KRW

Won

1 360,84

ZAR

Rand

17,2791

CNY

Yuan renminbi

6,9031

HRK

Kuna chorwacka

7,5225

IDR

Rupia indonezyjska

14 895,92

MYR

Ringgit malezyjski

4,4809

PHP

Peso filipińskie

56,854

RUB

Rubel rosyjski

 

THB

Bat tajlandzki

36,624

BRL

Real

5,2153

MXN

Peso meksykańskie

20,1024

INR

Rupia indyjska

79,8096


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


Trybunał Obrachunkowy

5.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 339/4


Sprawozdanie specjalne 18/2022

„Instytucje UE a pandemia COVID-19 – reakcja była szybka, ale wciąż istnieją wyzwania, jak w optymalny sposób wykorzystać innowacje i elastyczność będące wynikiem kryzysu”

(2022/C 339/04)

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie specjalne 18/2022 pt. „Instytucje UE a pandemia COVID-19 – reakcja była szybka, ale wciąż istnieją wyzwania, jak w optymalny sposób wykorzystać innowacje i elastyczność będące wynikiem kryzysu”.

Sprawozdanie to jest dostępne na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=61688, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.


V Ogłoszenia

INNE AKTY

Komisja Europejska

5.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 339/5


Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(2022/C 339/05)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 (1).

POWIADOMIENIE O ZMIANIE STANDARDOWEJ W JEDNOLITYM DOKUMENCIE

„Navarra”

PDO-ES-A0127-AM03

Data przekazania informacji: 14.6.2022 r.

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

MOŻLIWOŚĆ MIESZANIA WIN RÓŻOWYCH Z WINAMI CZERWONYMI

Wprowadzono możliwość mieszania lub dodawania wina różowego z poprzedniego rocznika do wina czerwonego z danego roku, pod warunkiem że proporcja wina różowego nie przekracza 15 % otrzymanej całkowitej objętości.

Zmienia się pkt 3.b lit. c) specyfikacji produktu oraz pkt 5.1 jednolitego dokumentu.

Zmianę tą uznaje się za zmianę standardową zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33, ponieważ nie obejmuje ona zmiany chronionej nazwy pochodzenia; nie obejmują one zmiany, skreślenia ani dodania kategorii produktów sektora wina, o których to kategoriach mowa w części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; nie mogłyby one potencjalnie spowodować unieważnienia związku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 lit. a) ppkt (i) lub w art. 93 ust. 1 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; nie wiąże się ona z dalszymi ograniczeniami przy wprowadzaniu produktu do obrotu.

Po zakończeniu stanu wyjątkowego ogłoszonego dekretem królewskim 926/2020 z dnia 25 października i przedłużonego dekretem królewskim 956/2020 z dnia 3 listopada do dnia 9 maja 2021 r. oraz po stopniowym znoszeniu środków nadzwyczajnych przyjętych przez rząd (m.in. izolacji, całkowitego zamknięcia branży hotelarsko-gastronomicznej i zamknięcia granic) wykazano, że społeczeństwo wykazuje tendencję do normalizacji jego działalności, co będzie miało pozytywny wpływ na rynek wina i zachęci do zwiększenia konsumpcji.

Winami najbardziej dotkniętymi środkami ograniczającymi przyjętymi w wyniku kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19 były wina różowe, ponieważ większość tych win spożywana jest w miesiącach wiosennych i letnich. Od jesieni konsumpcja gwałtownie spada. Nastąpiło to również w konsekwencji stanu wyjątkowego i środków ograniczających, o których mowa powyżej, czemu można było zaradzić w ubiegłym roku poprzez wyjątkową i tymczasową zmianę specyfikacji, o której mowa w pkt 3.b lit. c) specyfikacji, umożliwioną przez Radę Regulacyjną, która miała bardzo pozytywne skutki dla naszych producentów.

Pozytywne skutki powyższej zmiany wskazują, że należy wprowadzić na stałe tymczasowy środek nadzwyczajny, biorąc pod uwagę doskonałe wyniki tego środka, ponieważ uniknięto przedłużonej sprzedaży win różowych, zapewniając w ten sposób jego jakość i unikając opóźnienia we wprowadzeniu na rynek kolejnego rocznika, co pozwoli na utrzymanie ich konkurencyjności.

Proponowana zmiana jest zgodna z prawodawstwem europejskim, ponieważ w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/934 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 mieszaninę zdefiniowano w następujący sposób: „Do celów niniejszego ustępu wino różowe uznaje się za wino czerwone”.

Jakość młodych win czerwonych powstałych w wyniku nowego rocznika podniesie się, a ich właściwości organoleptyczne jeszcze się poprawią; tj. m.in. pierwszorzędne aromaty, miękkość i taniny mają pozytywny wpływ na jakość i właściwości typowe dla win objętych ChNP Navarra, zgodnie z analitycznymi cechami określonymi w sekcji 2.a.c. specyfikacji ChNP Navarra.

JEDNOLITY DOKUMENT

1.   Nazwa lub nazwy

Navarra

2.   Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3.   Kategorie produktów sektora wina

1.

Wino

3.

Wino likierowe

4.   Opis wina lub win

1.   Wino białe

Barwa od bladożółtej do złotożółtej, przejrzysta i połyskliwa. Nieskazitelny aromat o intensywności wahającej się od średniej do wysokiej z nutami owocowymi lub kwiatowymi lub roślinnymi. Zrównoważony smak w ustach, o dobrze zintegrowanej kwasowości, z owocowym aromatem retronosowym, charakteryzujący się finiszem od średniego do długiego.

*

Jeżeli zawartość cukrów resztkowych przekracza 5 g/l, zawartość dwutlenku siarki jest mniejsza lub równa 300 g/l. Niewymienione limity analityczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami UE.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

10,5

Minimalna kwasowość ogólna

w miliekwiwalentach na litr

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

12,5

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

190

2.   Wino białe dojrzewające w beczkach drewnianych (fermentacja beczkowa, Crianza, Reserva, Gran Reserva)

Barwa od słomkowożółtej do złotożółtej, z nutami bursztynowymi, przejrzysta i połyskliwa. Nieskazitelny aromat o intensywności wahającej się od średniej do wysokiej z nutami drzewnymi lub korzennymi lub dymnymi. Zrównoważony smak w ustach, o dobrze zintegrowanej kwasowości, z drzewnym aromatem retronosowym, charakteryzujący się finiszem od średniego do długiego.

Jeżeli zawartość cukru resztkowego przekracza 5 g/l, zawartość dwutlenku siarki będzie wynosiła maksymalnie 300 g/l.

Wszelkie parametry analityczne nieujęte poniżej są zgodne z obowiązującymi przepisami UE.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

10,5

Minimalna kwasowość ogólna

w miliekwiwalentach na litr

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

15

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

190

3.   Wino białe produkowane z winogron botrytyzowanych

Barwa od bladożółtej do złotożółtej, z nutami bursztynowymi, przejrzysta i połyskliwa. Nieskazitelny aromat o intensywności wahającej się od średniej do wysokiej z nutami owocowymi lub kwiatowymi lub roślinnymi. Zrównoważony smak w ustach, o dobrze zintegrowanej kwasowości, z owocowym aromatem retronosowym, charakteryzujący się finiszem od średniego do długiego.

Kwasowość lotna wzrasta o 1 meq/l za każdy stopień naturalnego stężenia alkoholu powyżej 10 % według objętości.

Wszelkie parametry analityczne nieujęte poniżej są zgodne z obowiązującymi przepisami UE.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

10,5

Minimalna kwasowość ogólna

w miliekwiwalentach na litr

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

13

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

190

4.   Wino różowe

Barwa różowawa, przejrzysta i połyskliwa. Nieskazitelny aromat o intensywności wahającej się od średniej do wysokiej z nutami czerwonych i czarnych owoców lub nutami kwiatowymi. Zrównoważony smak w ustach, o dobrze zintegrowanej kwasowości, ze słodkim aromatem retronosowym lub z retronosowym aromatem czerwonych i czarnych owoców, charakteryzujący się finiszem od średniego do długiego.

Wszelkie parametry analityczne nieujęte poniżej są zgodne z obowiązującymi przepisami UE.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

11

Minimalna kwasowość ogólna

w miliekwiwalentach na litr

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

12,5

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

190

5.   Wino różowe dojrzewające w beczkach drewnianych (fermentacja beczkowa, Reserva)

Barwa różowawa, przejrzysta i połyskliwa. Nieskazitelny aromat o intensywności wahającej się od średniej do wysokiej z nutami czerwonych i czarnych owoców lub nutami drzewnymi. Zrównoważony smak w ustach, o dobrze zintegrowanej kwasowości, z drzewnym aromatem retronosowym, charakteryzujący się finiszem od średniego do długiego.

Wszelkie parametry analityczne nieujęte poniżej są zgodne z obowiązującymi przepisami UE.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

11

Minimalna kwasowość ogólna

w miliekwiwalentach na litr

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

15

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

190

6.   Wino czerwone

Barwa od purpurowej do rubinowo czerwonej, klarowna i połyskliwa. Nieskazitelny aromat o intensywności wahającej się od średniej do wysokiej z nutami owocowymi lub drzewnymi. Zrównoważony smak w ustach, o średnim bukiecie, z owocowym lub drzewnym aromatem retronosowym, charakteryzujący się finiszem od średniego do długiego.

Wszelkie parametry analityczne nieujęte poniżej są zgodne z obowiązującymi przepisami UE.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

11,5

Minimalna kwasowość ogólna

w miliekwiwalentach na litr

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

12,5

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

140

7.   Wino czerwone dojrzewające w beczkach drewnianych (Roble, Crianza, Reserva lub Gran Reserva)

Barwa od purpurowoczerwonej do czerwonej z akcentami rudobrązowymi, przejrzysta i połyskliwa. Nieskazitelny aromat o intensywności wahającej się od średniej do wysokiej z nutami drzewnymi lub korzennymi lub dymnymi. Zrównoważony smak w ustach, o bukiecie od średniego do pełnego, z drzewnym aromatem retronosowym, charakteryzujący się finiszem od średniego do długiego.

Wszelkie parametry analityczne nieujęte poniżej są zgodne z obowiązującymi przepisami UE.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

11,5

Minimalna kwasowość ogólna

w miliekwiwalentach na litr

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

16,67

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

140

8.   Wino likierowe

Białe: barwa od bladożółtej do mahoniowobrązowej, przejrzysta i połyskliwa. Czerwone: barwa od purpurowoczerwonej do czerwonej z akcentami rudobrązowymi, przejrzysta i połyskliwa. Nieskazitelny aromat o wysokiej intensywności z nutami dojrzałych lub suszonych owoców. Zrównoważony smak w ustach, o bukiecie od średniego do pełnego, z retronosowym aromatem dojrzałych lub suszonych owoców, charakteryzujący się finiszem od średniego do długiego.

Wszelkie parametry analityczne nieujęte poniżej są zgodne z obowiązującymi przepisami UE.

Ogólne cechy analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

15

Minimalna kwasowość ogólna

w miliekwiwalentach na litr

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

190

5.   Praktyki winiarskie

5.1.   Szczególne praktyki enologiczne

1.   Praktyka uprawy

Gęstość nasadzeń wynosi co najmniej 2 400 sadzonek na hektar.

Zezwala się na nawadnianie winnicy przy użyciu lokalnych systemów. Nielokalizowane nawadnianie (nawadnianie ogólne, nawadnianie natryskowe) jest dozwolone do dnia 8 sierpnia każdego roku.

2.   Szczególne praktyki enologiczne

Wino białe: tylko winogrona białe. Dopuszcza się macerację na zimno.

Wina różowe: tylko winogrona czerwone. Maksymalna dopuszczalna objętość moszczu uzyskanego wskutek „wykrwawiania” wynosi 40 litrów na każde 100 kilogramów winogron.

Wina czerwone: wyłącznie winogrona czerwone. Wino różowe może być mieszane lub dodane do wina czerwonego z następnego rocznika, pod warunkiem że proporcja wina różowego nie przekracza 15 % otrzymanej całkowitej objętości.

Wina likierowe: dodanie alkoholu pochodzenia winnego o stężeniu ≥96 % obj. lub mieszaniny takiego alkoholu i moszczu, fermentującego moszczu lub wina z winogron należących do odmian moscatel de grano menudo lub garnacha tinta i garnacha blanca o naturalnej zawartości alkoholu >12 % obj. Jeżeli wina te są winami dojrzewającymi, dopuszcza się możliwość dodania moszczu zagęszczonego w procesie bezpośredniej obróbki cieplnej, a także wina z winogron należących do odmian moscatel de grano menudo lub garnacha tinta lub garnacha blanca.

3.   Odpowiednie ograniczenia dotyczące produkcji win

Do celów produkcji win objętych ChNP zabrania się korzystania z pras ślimakowych.

Proces leżakowania rozpoczyna się w dniu 1 października tego samego roku zbiorów.

5.2.   Maksymalna wydajność

1.   Białe odmiany winorośli

9 200 kilogramów winogron z hektara

64,40 hektolitra z hektara

2.   Odmiany czerwone

8 000 kilogramów winogron z hektara

56 hektolitra z hektara

3.   Wino różowe

8 000 kilogramów winogron z hektara

32 hektolitra z hektara

6.   Wyznaczony obszar geograficzny

Gminy:

Powiat I: brak.

Powiat II: Lumbier, Lónguida, Romanzado oraz Urraul Bajo i Urraul Alto.

Powiat III: Obanos, Añorbe, Muruzabal, Tiebas-Muruarte de Reta, Adios, Legarda, Uterga, Guirguillano, Puente la Reina, Artazu, Echauri, Ucar, Tirapu, Vidaurreta, Enériz, Cizur.

Powiat IV: wszystkie gminy poza Genevilla, Cabredo, Marañón, Aras, Bargota, Viana, Aguilar de Codes, Zuñiga, Etayo, Ancín, Salinas de Oro, Lezaún i Abárzuza.

Powiat V: wszystkie gminy poza Petilla de Aragón.

Powiat VI: wszystkie gminy poza Mendavia, San Arian, Azagra, Andosilla i Sartaguda.

Powiat VII: wszystkie gminy poza Cortes, Cabanillas, Fustiñana, Fontellas, Ribaforada i Buñuel.

7.   Odmiany winorośli

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GRENACHE BIAŁE

GRENACHE CZERWONE

GRACIANO

MACABEO – VIURA

MERLOT

MOSCATEL DE GRANO MENUDO (MUSCAT DROBNOJAGODOWY)

TEMPRANILLO

8.   Opis związku lub związków

8.1.   Wino

Obszar objęty ChNP „Navarra” jest położony na obszarze geograficznym zlokalizowanym w północnej części Półwyspu Iberyjskiego, na którym panują warunki idealne do uprawy winorośli. Klimat jest śródziemnomorski z elementami klimatu atlantyckiego w północno-zachodniej części – na całym obszarze występują zimne i suche wiatry. Średnia wielkość opadów waha się od 400 do 500 mm. Gleby charakteryzują się wysoką zawartością wapieni, średnią kamienistością i teksturą zbliżoną do glin ilastych.

To środowisko geograficzne sprawia, że wina charakteryzują się kwasowością od średniej do wysokiej oraz wywołują wrażenia organoleptyczne kojarzące się ze świeżością i zrównoważonym smakiem, a także zawierają pewne nuty mineralne, co wynika z typologii gleb.

8.2.   Wino likierowe

Wina wytwarza się zasadniczo z odmian moscatel de grano menudo oraz garnacha tinta i garnacha blanca, które są odmianami rodzimymi dla Nawarry i charakteryzują się wysoką zawartością cukru, krągłością i tłustością w smaku, aromatem suszonych owoców i odpowiednim zrównoważeniem akcentów słodkich i kwasowych. Ta wysoka gęstość smaku wynika ze specyficznych warunków klimatycznych w postaci bardzo suchego klimatu, wysokich temperatur w okresie wzrostu, niskiego poziomu opadów i trwałego deficytu wody.

9.   Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Ramy prawne:

określone w przepisach krajowych

Rodzaj wymogów dodatkowych:

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Znaki typograficzne wykorzystywane do oznaczenia ChNP nie mogą w żadnym przypadku mieć mniej niż 3 mm ani więcej niż 9 mm wysokości i muszą być wyraźne, czytelne, nieścieralne i niezbyt grube, przy czym oznaczenie nie może zajmować więcej niż połowę łącznej szerokości etykiety.

Zamieszczenie logo ChNP jest obowiązkowe – średnica tego logo nie może być mniejsza niż 8 mm ani większa niż 11 mm.

Link do specyfikacji produktu

https://cutt.ly/9H0Dv6L


(1)  Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.