ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 53

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
17 lutego 2020


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2020/C 53/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9691 — Mahindra & Mahindra/Ford Motor Company/Ardour) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2020/C 53/02

Kursy walutowe euro — 14 lutego 2020 r.

2

2020/C 53/03

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

3

2020/C 53/04

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

4

2020/C 53/05

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

5

2020/C 53/06

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

6

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2020/C 53/07

Zmiana Dotycząca Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

7


 

V   Ogłoszenia

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2020/C 53/08

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE

8

2020/C 53/09

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE Wniosek podmiotu zamawiającego – zawieszenie terminu

9

2020/C 53/10

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE Wniosek podmiotu zamawiającego

10

2020/C 53/11

Powiadomienie o wniosku dotyczącym stosowalności art. 34 dyrektywy 2014/25/UE

11


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.9691 — Mahindra & Mahindra/Ford Motor Company/Ardour)

(tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 53/01)

W dniu 5 lutego 2020 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32020M9691. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/2


Kursy walutowe euro (1)

14 lutego 2020 r.

(2020/C 53/02)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,0842

JPY

Jen

119,11

DKK

Korona duńska

7,4713

GBP

Funt szterling

0,83208

SEK

Korona szwedzka

10,5085

CHF

Frank szwajcarski

1,0641

ISK

Korona islandzka

137,50

NOK

Korona norweska

10,0258

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,828

HUF

Forint węgierski

335,67

PLN

Złoty polski

4,2490

RON

Lej rumuński

4,7684

TRY

Lir turecki

6,5735

AUD

Dolar australijski

1,6151

CAD

Dolar kanadyjski

1,4363

HKD

Dolar Hongkongu

8,4214

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6864

SGD

Dolar singapurski

1,5090

KRW

Won

1 283,75

ZAR

Rand

16,1139

CNY

Yuan renminbi

7,5757

HRK

Kuna chorwacka

7,4490

IDR

Rupia indonezyjska

14 870,88

MYR

Ringgit malezyjski

4,4886

PHP

Peso filipińskie

54,806

RUB

Rubel rosyjski

68,9116

THB

Bat tajlandzki

33,848

BRL

Real

4,6927

MXN

Peso meksykańskie

20,1606

INR

Rupia indyjska

77,4660


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/3


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2020/C 53/03)

Image 1

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Estonię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Estonia

Upamiętniane wydarzenie: Setna rocznica traktatu pokojowego z Tartu

Opis motywu: W dniu 2 lutego 1920 r. podpisano traktat między Estonią a Rosją sowiecką, który wyznaczył wschodnią granicę Estonii i zakończył wojnę o niepodległość.

Motyw przedstawia drzewo, którego gałęzie skrywają słowa TARTU RAHU (traktat pokojowy z Tartu). Widać również nazwę kraju „EESTI” oraz datę emisji „2 lutego 2020”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 1 mln monet

Data emisji: 2 lutego 2020 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/4


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2020/C 53/04)

Image 2

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Litwę

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Litwa

Upamiętniany motyw: Auksztota (lit. „Aukštaitija”, z serii litewskich regionów etnograficznych)

Opis motywu: Na motywie widnieje herb z rycerzem w zbroi, dzierżącym w prawej dłoni miecz. Herb trzymają dwa anioły, które symbolicznie gloryfikują i chronią Auksztotę – jeden z najważniejszych regionów Litwy i kolebkę jej państwowości.

Poniżej widnieje łaciński napis „PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA” (NIECH CI TWA OJCZYZNA CAŁYM ŚWIATEM BĘDZIE).

Dookoła motywu umieszczono napisy: „LIETUVA” (nazwa państwa emitującego), „AUKŠTAITIJA”, rok emisji „2020” oraz znak mennicy litewskiej.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 500 tys. monet

Data emisji: III kwartał 2020 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/5


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2020/C 53/05)

Image 3

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Włochy

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Włochy

Upamiętniane wydarzenie: 150. rocznica urodzin Marii Montessori

Opis motywu: Portret Marii Montessori w geometrycznej kompozycji zawierającej niektóre elementy dydaktyczne pochodzące z jej systemu edukacyjnego. W prawym polu znajduje się skrót oznaczający Republikę Włoską, „RI”; po lewej stronie litera „R”, oznaczająca mennicę rzymską; po prawej stronie umieszczono litery „LDS”, tj. inicjały autorki motywu Luciany De Simoni; na górze i na dole daty: „1870” i „2020”, oznaczające odpowiednio rok narodzin włoskiej pedagog i rok emisji monety; wokół portretu widnieje napis „MARIA MONTESSORI”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 3 000 000 monet

Data emisji: Czerwiec 2020 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/6


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2020/C 53/06)

Image 4

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Włochy

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Włochy

Upamiętniane wydarzenie: 80. rocznica założenia „Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” (krajowej straży pożarnej)

Opis motywu: Motyw przedstawia, pośrodku, logo krajowej straży pożarnej. Po lewej stronie motywu znajduje się skrót oznaczający Republikę Włoską, „RI”; po prawej stronie motywu widnieje data „2020”, oznaczająca rok emisji monety; litera „R”, oznaczająca mennicę rzymską; poniżej umieszczono litery „LDS”, tj. inicjały autorki motywu Luciany De Simoni; powyżej, napis w kształcie łuku, „CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 3 000 000 monet

Data emisji: Styczeń 2020 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/7


Zmiana Dotycząca Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

(2020/C 53/07)

I.   Nazwa EUWT, adres i osoba do kontaktu (obecnie wpisane do rejestru EUWT)

Oficjalna nazwa: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Siedziba statutowa: Cieszyn

Osoba odpowiedzialna (pełniąca funkcję dyrektora): Marta Sláviková

Adres E-mail: director@egtctritia.eu

Adres internetowy ugrupowania: www.egtctritia.eu

II.   Członkowie, którzy opuścili ugrupowanie (1) (pominąć, jeżeli nie dotyczy)

Oficjalna nazwa: Województwo Opolskie

Adres pocztowy: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Polska

Internet: www.opolskie.pl

Rodzaj członka: członek ugrupowania

Państwo: Polska


(1)  Należy skopiować i dokleić tekst dla każdego członka, który opuścił ugrupowanie.


V Ogłoszenia

INNE AKTY

Komisja Europejska

17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/8


Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE

Wniosek podmiotu zamawiającego

(2020/C 53/08)

W dniu 6 czerwca 2019 r. Komisja otrzymała wniosek zgodnie z art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po dniu wpłynięcia wniosku był dzień 7 czerwca 2019 r.

Wniosek ten, złożony przez Elta Courier S.A., dotyczy usług kurierskich w Grecji. Art. 34 dyrektywy 2014/25/UE stanowi, iż „zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 8–14 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo członkowskie lub podmioty zamawiające, po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 35, mogą wykazać, że w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony; podobnie niniejszej dyrektywie nie podlegają konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności na danym obszarze geograficznym”. Ocena bezpośredniego podlegania konkurencji, jaką można przeprowadzić w kontekście dyrektywy 2014/25/UE, pozostaje bez uszczerbku dla kompleksowego stosowania prawa konkurencji.

Komisja dysponuje terminem 105 dni roboczych na podjęcie decyzji w sprawie przedmiotowego wniosku, licząc od wyżej podanego dnia roboczego. Termin upływa zatem w dniu 19 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 5 dyrektywy 2014/25/UE kolejne wnioski dotyczące tego samego sektora lub rodzaju działalności w Grecji, złożone przed upływem terminu przewidzianego dla niniejszego wniosku, nie są traktowane jako wnioski stanowiące podstawę do wszczęcia nowych postępowań i są rozpatrywane w ramach niniejszego wniosku.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).


17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/9


Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE

Wniosek podmiotu zamawiającego – zawieszenie terminu

(2020/C 53/09)

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Komisja otrzymała wniosek zgodnie z art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po dniu wpłynięcia wniosku był dzień 9 kwietnia 2019 r.

Przedmiotowy wniosek, złożony przez Lietuvos energija UAB, dotyczy produkcji i hurtowej sprzedaży energii elektrycznej na Litwie. Stosowne powiadomienie zostało opublikowane na stronie 28 w Dz.U. C 316 w dniu 20 września 2019 r.

Zgodnie z załącznikiem IV pkt 2 dyrektywy 2014/25/UE Komisja może zobowiązać dane państwo członkowskie lub dany podmiot zamawiający lub właściwy niezależny organ krajowy lub każdy inny właściwy organ krajowy do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji lub uzupełnienia bądź doprecyzowania przedstawionych informacji w odpowiednim terminie. W dniu 14 maja 2019 r. Komisja zwróciła się do organów krajowych o udzielenie dodatkowych informacji najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r.

W przypadku opóźnienia w przekazaniu informacji lub przekazania niepełnych informacji bieg pierwotnego terminu zawiesza się na okres między upływem terminu określonego w żądaniu udzielenia informacji a otrzymaniem pełnych i prawidłowych informacji.

Oficjalny termin upłynie zatem po 74 dniach roboczych od otrzymania pełnych i prawidłowych informacji.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243)


17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/10


Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE

Wniosek podmiotu zamawiającego

(2020/C 53/10)

W dniu 19 września 2019 r. Komisja otrzymała wniosek zgodnie z art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po dniu wpłynięcia wniosku był dzień 20 września 2019 r.

Wniosek ten, złożony przez przedsiębiorstwo Slovenske železnice – Tovorni promet d.o.o., dotyczy kolejowego transportu towarowego w Słowenii. Art. 34 dyrektywy 2014/25/UE stanowi, iż „zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 8–14 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo członkowskie lub podmioty zamawiające, po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 35, mogą wykazać, że w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony; podobnie niniejszej dyrektywie nie podlegają konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności na danym obszarze geograficznym”. Ocena bezpośredniego podlegania konkurencji, jaką można przeprowadzić w kontekście dyrektywy 2014/25/UE, pozostaje bez uszczerbku dla kompleksowego stosowania prawa konkurencji.

Komisja dysponuje terminem 90 dni roboczych na podjęcie decyzji w sprawie przedmiotowego wniosku, licząc od wyżej podanego dnia roboczego. Termin upływa zatem w dniu 5 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 5 dyrektywy 2014/25/UE kolejne wnioski dotyczące tego samego sektora lub rodzaju działalności w Słowenii, złożone przed upływem terminu przewidzianego dla niniejszego wniosku, nie są traktowane jako wnioski stanowiące podstawę do wszczęcia nowych postępowań i są rozpatrywane w ramach niniejszego wniosku.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243)


17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/11


Powiadomienie o wniosku dotyczącym stosowalności art. 34 dyrektywy 2014/25/UE

Wniosek podmiotu zamawiającego

(2020/C 53/11)

Dnia 13 grudnia 2019 r. do Komisji wpłynął wniosek złożony na podstawie art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po dniu wpłynięcia wniosku był dzień 14 grudnia 2019 r.

Wniosek ten, złożony przez spółkę SJ AB, dotyczy działalności w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w Szwecji.

Art. 34 dyrektywy 2014/25/UE stanowi, iż „zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 8–14 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo członkowskie lub podmioty zamawiające, po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 35, mogą wykazać, że w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony; podobnie niniejszej dyrektywie nie podlegają konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności na danym obszarze geograficznym”. Ocena bezpośredniego podlegania konkurencji, jaką można przeprowadzić w kontekście dyrektywy 2014/25/UE, pozostaje bez uszczerbku dla kompleksowego stosowania prawa konkurencji.

Komisja dysponuje terminem 130 dni roboczych na podjęcie decyzji w sprawie przedmiotowego wniosku, licząc od wyżej podanego dnia roboczego. Termin upływa zatem w dniu 6 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 5 dyrektywy 2014/25/UE kolejne wnioski dotyczące tego samego rodzaju działalności prowadzonej w Szwecji, złożone przed upływem terminu przewidzianego dla niniejszego wniosku, nie są traktowane jako wnioski stanowiące podstawę do wszczęcia nowych postępowań i są rozpatrywane w ramach niniejszego wniosku.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243)