ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 315

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
19 września 2019


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2019/C 315/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9431 – KKR/Grupo Gallardo Balboa) ( 1 )

1

2019/C 315/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9514 – Bain Capital Investors/Kantar) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2019/C 315/03

Kursy walutowe euro

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2019/C 315/04

Wyrok Trybunału z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie E-2/18 – C przeciwko Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Art. 24 – Emeryt zamieszkujący poza państwem właściwym – Świadczenia rzeczowe w miejscu pobytu – Procedura zwrotu kosztów)

3

2019/C 315/05

Wyrok Trybunału z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie E-3/18 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Rozporządzenie (UE) 2015/1051)

4

2019/C 315/06

Wyrok Trybunału z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie E-4/18 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Rozporządzenie (UE) 524/2013)

5

2019/C 315/07

Wyrok Trybunału z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie E-5/18 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Dyrektywa 2013/11/UE)

6

2019/C 315/08

Wyrok Trybunału z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie E-6/18 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Dyrektywa 2014/52/UE)

7

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2019/C 315/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

8


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

19.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.9431 – KKR/Grupo Gallardo Balboa)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 315/01)

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32019M9431. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


19.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.9514 – Bain Capital Investors/Kantar)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 315/02)

W dniu 9 września 2019 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32019M9514. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

19.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/2


Kursy walutowe euro (1)

18 września 2019 r.

(2019/C 315/03)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1053

JPY

Jen

119,54

DKK

Korona duńska

7,4673

GBP

Funt szterling

0,88720

SEK

Korona szwedzka

10,7298

CHF

Frank szwajcarski

1,0999

ISK

Korona islandzka

136,80

NOK

Korona norweska

9,8905

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,892

HUF

Forint węgierski

332,89

PLN

Złoty polski

4,3370

RON

Lej rumuński

4,7366

TRY

Lir turecki

6,2663

AUD

Dolar australijski

1,6149

CAD

Dolar kanadyjski

1,4645

HKD

Dolar Hongkongu

8,6533

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7428

SGD

Dolar singapurski

1,5182

KRW

Won

1 316,22

ZAR

Rand

16,1576

CNY

Yuan renminbi

7,8349

HRK

Kuna chorwacka

7,3980

IDR

Rupia indonezyjska

15 541,22

MYR

Ringgit malezyjski

4,6246

PHP

Peso filipińskie

57,643

RUB

Rubel rosyjski

70,9405

THB

Bat tajlandzki

33,750

BRL

Real

4,5045

MXN

Peso meksykańskie

21,3629

INR

Rupia indyjska

78,7070


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Trybunał EFTA

19.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/3


WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie E-2/18

C

przeciwko

Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein

(Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Art. 24 – Emeryt zamieszkujący poza państwem właściwym – Świadczenia rzeczowe w miejscu pobytu – Procedura zwrotu kosztów)

(2019/C 315/04)

W sprawie E-2/18 C przeciwko Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein – WNIOSEK skierowany do Trybunału na mocy art. 34 porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości złożony przez Książęcy Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie (Fürstliches Obergericht) dotyczący wykładni rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – Trybunał w składzie: Páll Hreinsson (prezes) oraz Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) i Bernd Hammermann, sędziowie, wydał w dniu 14 maja 2019 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

1.

W przypadku gdy emeryt nie jest uprawniony do świadczeń rzeczowych w państwie EOG zamieszkania, z uwagi na fakt, że świadczenia te nie są objęte zakresem obowiązującego w nim systemu zabezpieczenia społecznego, emeryt jest uprawniony, na mocy art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do otrzymania świadczeń rzeczowych udzielanych na koszt właściwej instytucji w państwie EOG, zgodnie z którego przepisami wypłacana jest emerytura.

2.

Emeryt jest uprawniony do skierowania wniosków o zwrot kosztów bezpośrednio do właściwej instytucji w państwie EOG, zgodnie z którego przepisami wypłacana jest emerytura, w szczególności, ale nie wyłącznie, w sytuacji gdy państwo miejsca zamieszkania odmówiło dokonania zwrotu kosztów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz art. 76 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 fakt nieprzekazania emerytowi przez właściwe instytucje informacji na temat procedur, których należy przestrzegać, nie może negatywnie wpływać na jego uprawnienia przed tą instytucją.


19.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/4


WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie E-3/18

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Rozporządzenie (UE) 2015/1051)

(2019/C 315/05)

W sprawie E-3/18 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii – SKARGA o stwierdzenie, że Islandia nie przyjęła środków niezbędnych do włączenia do swojego porządku prawnego aktu, o którym mowa w pkt 7ja załącznika XIX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1051 z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące rozwiązań w zakresie korzystania z funkcjonalności platformy internetowego rozstrzygania sporów, rozwiązań dotyczących elektronicznego formularza skargi i rozwiązań w zakresie współpracy między punktami kontaktowymi przewidzianymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia, jak wymaga tego art. 7 Porozumienia EOG, Trybunał w składzie: Páll Hreinsson (prezes), Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) i Bernd Hammermann (sędzia), wydał w dniu 14 maja 2019 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1.

Orzeka, że Islandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 7 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie włączając w przewidzianym terminie do swojego porządku prawnego aktu, o którym mowa w pkt 7ja załącznika XIX do Porozumienia (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1051 z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące rozwiązań w zakresie korzystania z funkcjonalności platformy internetowego rozstrzygania sporów, rozwiązań dotyczących elektronicznego formularza skargi i rozwiązań w zakresie współpracy między punktami kontaktowymi przewidzianymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia.

2.

Obciąża Islandię kosztami postępowania.


19.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/5


WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie E-4/18

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Rozporządzenie (UE) 524/2013)

(2019/C 315/06)

W sprawie E-4/18 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii – SKARGA o stwierdzenie, że Islandia nie przyjęła środków niezbędnych do włączenia do krajowego porządku prawnego aktu, o którym mowa w pkt 7d, 7f i 7j załącznika XIX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia, jak wymaga tego art. 7 Porozumienia EOG, Trybunał w składzie: Páll Hreinsson (prezes), Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) i Bernd Hammermann (sędzia), wydał w dniu 14 maja 2019 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1.

Orzeka, że Islandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 7 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie włączając w przewidzianym terminie do swojego porządku prawnego aktu, o którym mowa w pkt 7d, 7f i 7j załącznika XIX do Porozumienia (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia.

2.

Obciąża Islandię kosztami postępowania.


19.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/6


WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie E-5/18

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Dyrektywa 2013/11/UE)

(2019/C 315/07)

W sprawie E-5/18 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii – SKARGA o stwierdzenie, że Islandia, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 7d, 7f i 7k załącznika XIX do Porozumienia (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia, oraz na mocy art. 7 Porozumienia, nie przyjmując w przewidzianym terminie środków niezbędnych do wdrożenia tego aktu lub nie powiadamiając Urzędu Nadzoru EFTA o ich przyjęciu, Trybunał w składzie: Páll Hreinsson (prezes), Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) i Bernd Hammermann (sędzia), wydał w dniu 14 maja 2019 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1.

Orzeka, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 7d, 7f i 7k załącznika XIX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia, oraz na mocy art. 7 Porozumienia, nie przyjmując w przewidzianym terminie środków niezbędnych do wdrożenia aktu.

2.

Obciąża Islandię kosztami postępowania.


19.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/7


WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie E-6/18

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Dyrektywa 2014/52/UE)

(2019/C 315/08)

W sprawie E-6/18 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii – SKARGA o stwierdzenie, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1a załącznika XX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia, oraz na mocy art. 7 Porozumienia, nie przyjmując w wyznaczonym terminie środków niezbędnych do wdrożenia przywołanego aktu lub nie powiadamiając Urzędu Nadzoru EFTA o ich przyjęciu, Trybunał w składzie: Páll Hreinsson (prezes), Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) i Bernd Hammermann (sędzia), wydał w dniu 14 maja 2019 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1.

Orzeka, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1a załącznika XX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia, oraz na mocy art. 7 Porozumienia, nie przyjmując w wyznaczonym terminie środków niezbędnych do wykonania przywołanego aktu.

2.

Obciąża Islandię kosztami postępowania.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

19.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/8


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 315/09)

1.   

W dniu 10 września 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Toyota Motor Corporation (Japonia),

Panasonic Corporation (Japonia).

Przedsiębiorstwa Toyota i Panasonic przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Prime Life Technologies JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Toyota: głównie działalność na skalę światową w zakresie projektowania, produkcji, montażu i sprzedaży samochodów osobowych oraz pojazdów wielozadaniowych i dostawczych (takich jak samochody ciężarowe) oraz związanych z nimi części i akcesoriów,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Panasonic: głównie działalność na skalę światową w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży szerokiej gamy produktów audiowizualnych i komunikacyjnych, artykułów gospodarstwa domowego, podzespołów i urządzeń elektronicznych (w tym baterii), wyrobów przemysłowych i innych produktów,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Prime Life Technologies JV: działalność w zakresie usług budowlanych, budownictwa mieszkaniowego, przebudowy lub usług opieki nad osobami starszymi, głównie w Japonii.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.