ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 325A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
14 września 2018


Spis treśći

Strona

 

Sprostowania

2018/C 325 A/01

Sprostowanie do ogłoszenia o konkursie otwartym – EPSO/AD/361/18 – Tłumacze pisemni (AD 5) języka irlandzkiego (GA) ( Dz.U. C 244 A z 12.7.2018 )

1


PL

 


Sprostowania

14.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 325/1


Sprostowanie do ogłoszenia o konkursie otwartym – EPSO/AD/361/18 – Tłumacze pisemni (AD 5) języka irlandzkiego (GA)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 244 A z dnia 12 lipca 2018 r. )

(2018/C 325 A/01)

Strona 1:

zamiast:

Termin składania zgłoszeń: 4 września 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego ”,

powinno być:

Termin składania zgłoszeń: 20 września 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego ”.

Strona 5:

zamiast:

GDZIE I KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Aby zgłosić się do konkursu, trzeba najpierw utworzyć konto EPSO. Kandydat może utworzyć tylko jedno konto EPSO do wysyłania wszystkich swoich zgłoszeń.

Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO https://epso.europa.eu/apply/job-offers_pl do:

4 września 2018 r., godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego. ”,

powinno być:

GDZIE I KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Aby zgłosić się do konkursu, trzeba najpierw utworzyć konto EPSO. Kandydat może utworzyć tylko jedno konto EPSO do wysyłania wszystkich swoich zgłoszeń.

Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO https://epso.europa.eu/apply/job-offers_pl do:

20 września 2018 r., godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego. ”.