ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 324

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
13 września 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 324/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8831 – Mondi/Powerflute) ( 1 )

1

2018/C 324/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2018/C 324/03

Wykaz osób mianowanych przez Radę – styczeń–lipiec 2018 r. (sprawy społeczne)

2

 

Komisja Europejska

2018/C 324/04

Kursy walutowe euro

11

 

Trybunał Obrachunkowy

2018/C 324/05

Sprawozdanie specjalne nr 23/2018 – Zanieczyszczenie powietrza – nasze zdrowie nadal nie jest wystarczająco chronione

12

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2018/C 324/06

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku zmieniającego dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek

13


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

13.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8831 – Mondi/Powerflute)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 324/01)

W dniu 23 maja 2018 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32018M8831. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


13.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 324/02)

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32018M8990. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

13.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/2


Wykaz osób mianowanych przez Radę

styczeń–lipiec 2018 r. (sprawy społeczne)

(2018/C 324/03)

Komitet

Koniec kadencji

Publikacja w Dz.U.

Osoba zastąpiona

Rezygnacja/mianowanie

Członek/zastępca członka

Kategoria

Państwo

Osoba mianowana

Przynależność

Data decyzji Rady

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

17.9.2018

Dz.U. C 232 z 16.7.2015, s. 2.

Soledad IGLESIAS JIMÉNEZ

rezygnacja

członek

rząd

Hiszpania

Juan José ESCOBAR SANZ

Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu

18.6.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Thierry VANMOL

rezygnacja

zastępca członka

pracodawcy

Belgia

Dorothée DUPUIS

Essenscia Wallonie

29.1.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Reneta VASILEVA

rezygnacja

zastępca członka

związek zawodowy

Bułgaria

Ognian ATANASOV

CITUB

29.1.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Carlo STEFFES

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Luksemburg

Armin KOEGEL

Ministère de la Santé

29.1.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Leo SUOMAA

rezygnacja

członek

rząd

Finlandia

Raimo ANTILA

Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia

29.1.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Wiking HUSBERG

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Finlandia

Hannu STÅLHAMMAR

Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia

8.3.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Christina JÄRNSTEDT

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Szwecja

My BILLSTAM

LO Szwecja

16.4.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Rasmus RAABJERG NIELSEN

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Dania

Nina HEDEGAARD

Duńska Konfederacja Wysoko Wykwalifikowanych Pracowników (FTF)

16.4.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Nina HEDEGAARD

rezygnacja

zastępca członka

związek zawodowy

Dania

Rasmus RAABJERG NIELSEN

Duńska Konfederacja Związków Zawodowych (LO)

16.4.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Pedro Nuno PIMENTA BRAZ

rezygnacja

członek

rząd

Portugalia

Maria Luísa TORRES DE ECKENROTH GUIMARÃES

ACT-Autoridade para as Condições de Trabalho

18.6.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Antόnio ROBALO DOS SANTOS

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Portugalia

Helena KRIPPAHL

ACT-Autoridade para as Condições de Trabalho

18.6.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Yvonne MULLOOLY

rezygnacja

członek

rząd

Irlandia

Paula GOUGH

Rada Zarządzająca ds. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

16.7.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Patrick MADDALONE

rezygnacja

członek

rząd

Francja

Frédéric TEZE

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

16.7.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Frédéric TEZE

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Francja

Arnaud PUJAL

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

16.7.2018

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016.

Katell DANIAULT

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Francja

Clémentine BRAILLON

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

16.7.2018

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2018

Dz.U C 348 z 23.9.2016.

Francisco GONZÁLEZ MORENO

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Hiszpania

José Antonio MORENO DIAZ

CCOO

29.1.2018

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2018

Dz.U C 348 z 23.9.2016.

Eva DIANIŠKOVÁ

rezygnacja

członek

rząd

Republika Czeska

Petra SILOVSKÁ

Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych Republiki Czeskiej

8.3.2018

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2018

Dz.U C 348 z 23.9.2016.

Kees VAN DUIN

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Niderlandy

Gaby BLOM-FABER

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia

IZ/EA

22.5.2018

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2018

Dz.U C 348 z 23.9.2016.

Siiri OTSMANN

rezygnacja

członek

rząd

Estonia

Kristi SUUR

Estońskie Ministerstwo Spraw Społecznych

18.6.2018

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2018

Dz.U C 348 z 23.9.2016.

Carita RAMMUS

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Estonia

Thea TREIER

Estońskie Ministerstwo Spraw Społecznych

18.6.2018

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2018

Dz.U C 348 z 23.9.2016.

Katrin TRUVE

rezygnacja

członek

pracodawcy

Estonia

Helo TAMME

Estońska Konfederacja Pracodawców

18.6.2018

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015

Lindsay ROOME

rezygnacja

członek

rząd

Zjednoczone Królestwo

Danielle WELLS

Departament ds. Pracy i Emerytur (DWP)

Caxton House

23.1.2018

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015.

Lindsay FULLARTON

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Zjednoczone Królestwo

Annette LOAKES

Departament ds. Pracy i Emerytur (DWP)

Caxton House

23.1.2018

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015.

Malcolm SCICLUNA

rezygnacja

członek

rząd

Malta

Fiona Cilia PULIS

Ministerstwo rodziny, praw dziecka i solidarności społecznej

29.1.2018

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015

Pirjo VÄÄNÄNEN

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Finlandia

Tuuli GLANTZ

Centralna Organizacja Fińskich Związków Zawodowych (SAK)

22.5.2018

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015

Zsófia TÓTH

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Węgry

András LOPUSSNY

Ministerstwo Zasobów Ludzkich

22.5.2018

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015

Claude EWEN

rezygnacja

członek

rząd

Luksemburg

Carine PIGEON

Inspection générale de la Sécurité sociale

18.6.2018

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015

Karin MANDERSCHEID

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Luksemburg

Anne RECH

Ministère de la Sécurité sociale

18.6.2018

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015

Vincent JACQUET

rezygnacja

zastępca członka

związek zawodowy

Luksemburg

Paul DE ARAUJO

LCGB

18.6.2018

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015

Ellen NYGREN

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Szwecja

Joa BERGOLD

Szwedzka Konfederacja Związków Zawodowych

16.7.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

7.11.2019

Dz.U. C 386 z 20.10.2016

Jan KAHR FREDERIKSEN

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Dania

Nina HEDEGAARD

FTF

29.1.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

7.11.2019

Dz.U. C 386 z 20.10.2016

Leo SUOMAA

rezygnacja

członek

rząd

Finlandia

Raimo ANTILA

Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia

29.1.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

7.11.2019

Dz.U. C 386 z 20.10.2016

Maria BJERRE

rezygnacja

zastępca członka

związek zawodowy

Dania

Rasmus RAABJERG NIELSEN

Duńska Konfederacja Związków Zawodowych

29.1.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

7.11.2019

Dz.U. C 386 z 20.10.2016

Wiking HUSBERG

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Finlandia

Hannu STÅLHAMMAR

Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia

8.3.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

7.11.2019

Dz.U. C 386 z 20.10.2016

Christina JÄRNSTEDT

rezygnacja

zastępca członka

związek zawodowy

Szwecja

My BILLSTAM

LO Szwecja

16.4.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

7.11.2019

Dz.U. C 386 z 20.10.2016

Antόnio ROBALO DOS SANTOS

rezygnacja

członek

rząd

Portugalia

Maria Luísa TORRES DE ECKENROTH GUIMARÃES

ACT-Autoridade para as Condições de Trabalho

18.6.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

7.11.2019

Dz.U. C 386 z 20.10.2016

Frédéric TEZE

rezygnacja

członek

rząd

Francja

Arnaud PUJAL

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

16.7.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

7.11.2019

Dz.U. C 386 z 20.10.2016

Katell DANIAULT

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Francja

Clémentine BRAILLON

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

16.7.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Mary O’SULLIVAN

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Irlandia

Fiona WARD

Departament Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstw i Innowacji

23.1.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Fiona WARD

rezygnacja

członek

rząd

Irlandia

Mary O’SULLIVAN

Ministerstwo Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej

23.1.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Dorthe ANDERSEN

rezygnacja

członek

pracodawcy

Dania

Christiane MIßLBECK-WINBERG

Konfederacja Pracodawców Duńskich

8.3.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Lone HENRIKSEN

rezygnacja

członek

rząd

Dania

Thomas Mølsted JØRGENSEN

Ministerstwo Zatrudnienia

22.5.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Anna KWIATKIEWICZ-MORY

rezygnacja

członek

pracodawcy

Polska

Andrzej RUDKA

Konfederacja Lewiatan

18.6.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Katharina LINDNER

rezygnacja

członek

pracodawcy

Austria

Cornelia HOCKE

Federacja Przemysłu Austriackiego

18.6.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Vincent JACQUET

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Luksemburg

Paul DE ARAUJO

LCGB

18.6.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Paul DE ARAUJO

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Luksemburg

Véronique EISCHEN-BECKER

OGBL

18.6.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Véronique EISCHEN-BECKER

rezygnacja

zastępca członka

związek zawodowy

Luksemburg

Paul DE ARAUJO

LCGB

18.6.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Manuel MADURO ROXO

rezygnacja

członek

rząd

Portugalia

Maria Luísa TORRES DE ECKENROTH GUIMARÃES

ACT-Autoridade para as Condições de Trabalho

18.6.2018

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2019

Dz.U. C 447 z 1.12.2016

Rena BARDANI

rezygnacja

członek

pracodawcy

Grecja

Christos IOANNOU

Grecka Federacja Przemysłu (SEV)

18.6.2018


Komisja Europejska

13.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/11


Kursy walutowe euro (1)

12 września 2018 r.

(2018/C 324/04)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1585

JPY

Jen

129,13

DKK

Korona duńska

7,4594

GBP

Funt szterling

0,89028

SEK

Korona szwedzka

10,4740

CHF

Frank szwajcarski

1,1277

ISK

Korona islandzka

132,10

NOK

Korona norweska

9,6328

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,590

HUF

Forint węgierski

325,73

PLN

Złoty polski

4,3099

RON

Lej rumuński

4,6380

TRY

Lir turecki

7,3781

AUD

Dolar australijski

1,6268

CAD

Dolar kanadyjski

1,5137

HKD

Dolar Hongkongu

9,0934

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7772

SGD

Dolar singapurski

1,5945

KRW

Won

1 307,37

ZAR

Rand

17,4368

CNY

Yuan renminbi

7,9588

HRK

Kuna chorwacka

7,4350

IDR

Rupia indonezyjska

17 174,76

MYR

Ringgit malezyjski

4,8037

PHP

Peso filipińskie

62,640

RUB

Rubel rosyjski

80,1609

THB

Bat tajlandzki

37,981

BRL

Real

4,7859

MXN

Peso meksykańskie

22,1760

INR

Rupia indyjska

83,6705


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


Trybunał Obrachunkowy

13.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/12


Sprawozdanie specjalne nr 23/2018

„Zanieczyszczenie powietrza – nasze zdrowie nadal nie jest wystarczająco chronione”

(2018/C 324/05)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 23/2018 pt. „Zanieczyszczenie powietrza – nasze zdrowie nadal nie jest wystarczająco chronione”.

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.


Europejski Inspektor Ochrony Danych

13.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/13


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku zmieniającego dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek

(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD www.edps.europa.eu)

(2018/C 324/06)

Niniejszą opinię wydaje się w odpowiedzi na konsultacje przeprowadzone przez Komisję Europejską oraz na specjalny wniosek Parlamentu Europejskiego.

Wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ma na celu uzupełnienie obecnych ram UE poprzez rozwiązanie problemu braku przepisów dotyczących rejestracji spółek przez internet, składania i publikacji zarejestrowanych informacji o spółkach i oddziałach w formie elektronicznej lub rozbieżności takich przepisów w państwach członkowskich. Ponadto ma on na celu zapewnienie, aby państwa członkowskie umożliwiały spółkom czerpanie korzyści ze stosowania identyfikacji elektronicznej oraz zagwarantowanie dodatkowej wymiany danych dotyczących zakazu pełnienia funkcji kierowniczych między krajowymi rejestrami handlowymi. Wniosek zapewnia również bezpłatny dostęp do wykazu dokumentów i informacji we wszystkich państwach członkowskich oraz wprowadza zasadę jednorazowości w obszarze prawa spółek, zgodnie z którą spółki nie muszą dwukrotnie przedstawiać tych samych informacji różnym organom. Wreszcie wprowadza on możliwość ustanowienia przez Komisję opcjonalnego punktu dostępu instytucji UE do platformy.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje wniosek i podziela pogląd Komisji, że stosowanie narzędzi cyfrowych może zapewnić spółkom bardziej wyrównane szanse, przypominając jednocześnie o konieczności uwzględnienia faktu, że zwiększonemu dostępowi do danych osobowych muszą towarzyszyć skuteczne środki zapobiegające nielegalnemu lub nieuczciwemu przetwarzaniu tych danych. Dlatego też w opinii skupiono się na konkretnych zaleceniach mających dwa cele: zagwarantowanie pewności prawa i zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z dostępności danych osobowych, które byłyby powszechnie dostępne w internecie w formie cyfrowej w wielu językach za pośrednictwem łatwo dostępnej europejskiej platformy/punktu dostępu.

EIOD zaleca skorzystanie z okazji, jaką jest przegląd przepisów dotyczących systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw w celu dokładnego rozważenia zaleceń przedstawionych w jego opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 89/666/EWG, 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek. Ponadto EIOD zaleca uwzględnienie konkretnych zaleceń zawartych w opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego jednolity portal cyfrowy i zasadę jednorazowości w celu zagwarantowania pewności prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

EIOD sugeruje następnie dodanie odniesienia do nowego rozporządzenia, które wkrótce zastąpi rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1). Zaleca on również zadbanie, aby we wniosku wskazano ramy przepływu danych i procedur współpracy administracyjnej z wykorzystaniem sieci elektronicznej w celu zapewnienia przetwarzania danych w oparciu o solidną podstawę prawną oraz istnienia odpowiednich gwarancji ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych dotyczących zakazu pełnienia funkcji kierowniczych.

Na koniec EIOD zaleca dodanie odniesienia do decyzji Komisji 2014/333/UE z dnia 5 czerwca 2014 r. dotyczącej ochrony danych osobowych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” (2), w której określono zadania i obowiązki Komisji w zakresie przetwarzania danych w kontekście portalu „e-Sprawiedliwość”. Ponadto EIOD wzywa do wyjaśnienia podziału zadań i obowiązków każdej ze stron biorących udział w przetwarzaniu danych w kontekście administracji i współadministracji.

1.   WPROWADZENIE I KONTEKST

1.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego (zwanego dalej „Parlamentem”) i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (3) (zwany dalej „wnioskiem”), wraz z wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (4). Z uwagi na fakt, że ten ostatni przewiduje zharmonizowane przepisy w obszarze transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, w niniejszej opinii skupiono się na wniosku.

2.

Niniejsza opinia stanowi odpowiedź na konsultację przeprowadzoną przez Komisję oraz na oddzielny wniosek Parlamentu skierowany do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „EIOD”), jako niezależnego organu nadzorczego, o wydanie opinii w sprawie wniosku. EIOD wyraża wdzięczność za zasięgnięcie jego opinii zgodnie z wymogami art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz za zamieszczenie odniesienia do opinii w preambule wniosku.

1.1.   Cele wniosku

3.

Podstawę wniosku stanowi art. 50 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2 lit. b), c), f) i g) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wniosek ma na celu:

uzupełnienie obecnych ram UE poprzez rozwiązanie problemu braku przepisów dotyczących rejestracji spółek przez internet, składania i publikowania zarejestrowanych informacji o spółkach i oddziałach w formie elektronicznej lub rozbieżności takich przepisów w państwach członkowskich, co zdaniem Komisji prowadzi do zbędnych kosztów i obciążeń przedsiębiorców (5),

zapewnienie, aby państwa członkowskie umożliwiały spółkom czerpanie korzyści ze stosowania identyfikacji elektronicznej i usług zaufania na podstawie rozporządzenia eIDAS (6),

zapewnienie dodatkowej wymiany danych dotyczących zakazu pełnienia funkcji kierowniczych między krajowymi rejestrami handlowymi,

rozszerzenie dostępu do ujawnionych dokumentów i informacji o spółkach na spółki inne niż kapitałowe wymienione w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 (7),

zapewnienie bezpłatnego dostępu do wykazu dokumentów i informacji we wszystkich państwach członkowskich,

wprowadzenie zasady jednorazowości w obszarze prawa spółek, zgodnie z którą spółki nie muszą przedstawiać tych samych informacji dwukrotnie różnym organom,

wprowadzenie możliwości ustanowienia przez Komisję opcjonalnego punktu dostępu instytucji UE do platformy.

1.2.   Kontekst wniosku

4.

Dyrektywa (UE) 2017/1132, która ma zostać zmieniona wnioskiem, ujednoliciła kilka dyrektyw w dziedzinie prawa spółek (8), w tym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE (9). W dyrektywie 2012/17/UE ustanowiono system integracji rejestrów przedsiębiorstw (zwany dalej „BRIS”), który następnie szczegółowo opisano w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/884 (10). BRIS funkcjonuje od dnia 8 czerwca 2017 r. Zgodnie ze stroną internetową Komisji w systemie tym uczestniczy 31 państw (państwa członkowskie UE oraz państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). BRIS łączy krajowe rejestry przedsiębiorstw z „europejską platformą centralną” i zapewnia jeden punkt dostępu poprzez europejski portal „e-Sprawiedliwość”, za pośrednictwem którego obywatele, przedsiębiorstwa i administracja publiczna mogą wyszukiwać informacje o spółkach i ich oddziałach utworzonych w innych państwach członkowskich. Elektroniczne dostarczanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (jeden z elementów składowych wspomnianego instrumentu Komisji Europejskiej) (11) umożliwia systemom rejestrów przedsiębiorstw w państwach członkowskich bezpieczną wymianę komunikatów za pośrednictwem elektronicznego dostarczania w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Użytkownicy BRIS mogą również korzystać z systemu logowania, gdyż portal „e-Sprawiedliwość” wykorzystuje elektroniczne dostarczanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

5.

Zgodnie z towarzyszącą wnioskowi oceną skutków sytuacja w UE nadal jest bardzo niespójna, jeśli chodzi o dostępność spółek do narzędzi elektronicznych służących do kontaktu z organami publicznymi w odniesieniu do prawa spółek. Państwa członkowskie świadczą usługi z zakresu administracji elektronicznej w różnym stopniu. Obecnie unijne prawo spółek obejmuje pewne elementy cyfryzacji, takie jak obowiązek udostępniania przez państwa członkowskie w internecie informacji na temat spółek kapitałowych. Wymogi te są jednak ograniczone i niewystarczająco precyzyjne, co prowadzi do ich bardzo zróżnicowanej realizacji na szczeblu krajowym. Ponadto prawo Unii w ogóle nie obejmuje niektórych procesów cyfrowych i obecnie jedynie 17 państw członkowskich przewiduje procedurę zapewniającą rejestrację spółek w pełni przez internet. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rejestracji oddziałów przez internet (12).

1.3.   Synergie z innymi inicjatywami

6.

W uzasadnieniu wniosku zwraca się uwagę, że zapewnienie bardziej szczegółowych, istotnych zasad dotyczących procedur zakładania i rejestracji spółek kapitałowych i oddziałów stanowiłoby uzupełnienie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego (13), który obejmuje ogólną rejestrację działalności gospodarczej za pośrednictwem internetu, z wyjątkiem zakładania spółek kapitałowych. Wprowadzenie „zasady jednorazowości” w obszarze prawa spółek, zgodnie z którą spółki nie powinny przedstawiać tych samych informacji dwukrotnie różnym organom, jest również zgodne z planem działania na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 i wspiera szeroko zakrojone wysiłki UE na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych obywateli i przedsiębiorstw (14).

3.   WNIOSKI

W związku z powyższym EIOD zaleca:

skorzystanie z okazji, jaką jest przegląd przepisów dyrektywy 2017/1132 dotyczącej BRIS w celu dokładnego rozważenia zaleceń zawartych w jego poprzedniej opinii z 2011 r.,

uwzględnienie konkretnych zaleceń zawartych w jego poprzedniej opinii na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego oraz zasady „jednorazowości”,

dodanie odniesienia do nowego rozporządzenia, które wkrótce zastąpi rozporządzenie (WE) nr 45/2001,

zadbanie, aby we wniosku wskazano ramy przepływu danych i procedur współpracy administracyjnej z wykorzystaniem sieci elektronicznej w celu zapewnienia, aby (i) każda wymiana danych lub inna działalność przetwarzania danych z wykorzystaniem sieci elektronicznej (np. publiczne ujawnianie danych osobowych za pośrednictwem wspólnej platformy/punktu dostępu) odbywała się w oparciu o solidną podstawę prawną; oraz aby (ii) istniały odpowiednie gwarancje ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych dotyczących zakazu pełnienia funkcji kierowniczych,

dodanie odniesienia do decyzji 2014/333/UE, w której określono zadania i obowiązki Komisji w zakresie przetwarzania danych w kontekście portalu „e-Sprawiedliwość”,

wyjaśnienie podziału zadań i obowiązków każdej ze stron biorących udział w przetwarzaniu danych w kontekście administracji i współadministracji.

Bruksela, dnia 26 lipca 2018 r.

Giovanni BUTTARELLI

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(2)  Decyzja Komisji 2014/333/UE z dnia 5 czerwca 2014 r. dotycząca ochrony danych osobowych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” (Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 57).

(3)  COM(2018) 239 final, 2018/0113 (COD).

(4)  COM(2018) 141 final, 2018/0114 (COD).

(5)  Uzasadnienie wniosku, s. 4 i 5.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73). Rozporządzenie to ustanawia wspólne normy dotyczące wzajemnego uznawania środków identyfikacji elektronicznej na potrzeby transgranicznego uwierzytelniania dla usług online świadczonych przez organ sektora publicznego w państwie członkowskim. Zobacz opinię EIOD 2013/C 28/04 na temat wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie o elektronicznych usługach zaufania) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/12-09-27_electronic_trust_services_en_0.pdf oraz jego streszczenie (Dz.U. C 28 z 30.1.2013, s. 6).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.U. L 169 z 30.6.2017, s. 46).

(8)  Uchyla ona dyrektywy Rady 82/891/EWG i 89/666/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE, 2009/101/WE, 2011/35/UE i 2012/30/UE.

(9)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz.U. L 156 z 16.6.2012, s. 1).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/884 z dnia 8 czerwca 2015 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i procedury niezbędne dla tego systemu (Dz.U. L 144 z 10.6.2015, s. 1).

(11)  W celu umożliwienia bezpiecznej i niezawodnej wymiany dokumentów i danych (ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i/lub binarnych), zarówno w wymiarze transgranicznym, jak i sektorowym, w ramach dostarczania elektronicznego określa się specyfikacje techniczne, które można stosować we wszystkich dziedzinach polityki UE (wymiaru sprawiedliwości, zamówień publicznych, ochrony konsumentów itp.). W rezultacie organizacje, które rozwinęły swoje systemy informatyczne niezależnie od siebie, mogą zacząć bezpiecznie komunikować się ze sobą po połączeniu się z węzłem dostarczania elektronicznego. Zobacz stronę internetową Komisji:

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2017/06/19/BRIS+Now+Live+on+the+European+e-Justice+Portal

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/What+is+eDelivery+-+Overview

(12)  Dokument roboczy służb Komisji – Ocena skutków – SWD(2018) 141 final, 1.4.1 Czynnik: Co jest przyczyną problemu?, s. 13 i następne.

(13)  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD). Zobacz opinię EIOD nr 8/2017 w sprawie wniosku dotyczącego jednolitego portalu cyfrowego oraz zasady „jednorazowości”. https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-08-01_sdg_opinion_en.pdf

(14)  Uzasadnienie wniosku, s. 6.