ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 318

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
10 września 2018


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 318/01

Kursy walutowe euro

1

2018/C 318/02

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

2

 

Trybunał Obrachunkowy

2018/C 318/03

Sprawozdanie specjalne nr 22/2018 – Mobilność w ramach programu Erasmus+. Miliony uczestników i wielowymiarowa europejska wartość dodana, ale pomiar wyników wymaga udoskonalenia

3


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 318/04

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

4


 

Sprostowania

2018/C 318/05

Sprostowanie do danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) – Lista państw członkowskich, które podjęły decyzję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu niniejszej dyrektywy do lotów wewnątrzunijnych, powiadamia o tym Komisję na piśmie. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja publikuje takie powiadomienia oraz wszelkie ich cofnięcia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) ( Dz.U. C 196 z 8.6.2018 )

6


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

10.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 318/1


Kursy walutowe euro (1)

7 września 2018 r.

(2018/C 318/01)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1615

JPY

Jen

128,74

DKK

Korona duńska

7,4580

GBP

Funt szterling

0,89275

SEK

Korona szwedzka

10,5163

CHF

Frank szwajcarski

1,1217

ISK

Korona islandzka

129,50

NOK

Korona norweska

9,7745

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,697

HUF

Forint węgierski

324,65

PLN

Złoty polski

4,3081

RON

Lej rumuński

4,6413

TRY

Lir turecki

7,4772

AUD

Dolar australijski

1,6219

CAD

Dolar kanadyjski

1,5238

HKD

Dolar Hongkongu

9,1175

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7647

SGD

Dolar singapurski

1,5976

KRW

Won

1 304,07

ZAR

Rand

17,5530

CNY

Yuan renminbi

7,9476

HRK

Kuna chorwacka

7,4253

IDR

Rupia indonezyjska

17 213,43

MYR

Ringgit malezyjski

4,8165

PHP

Peso filipińskie

62,453

RUB

Rubel rosyjski

80,6765

THB

Bat tajlandzki

38,080

BRL

Real

4,7150

MXN

Peso meksykańskie

22,2326

INR

Rupia indyjska

83,3200


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


10.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 318/2


Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (1)

(2018/C 318/02)

Nazwa systemu

Środki identyfikacji elektronicznej w ramach notyfikowanego systemu

Notyfikujące państwo członkowskie

Poziom bezpieczeństwa tożsamości

Organ odpowiedzialny za system

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym

Niemiecka identyfikacja elektroniczna oparta na rozszerzonej kontroli dostępu

Krajowy dokument tożsamości

Elektroniczny dokument pobytowy

Niemcy

Wysoki

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

NIEMCY

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – Publiczny system tożsamości cyfrowej

Środki identyfikacji elektronicznej SPID oferowane przez:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Włochy

Średni Niski

AgID – Agencja ds. Cyfryzacji Włoch

Viale Liszt, 21

00144 Roma

WŁOCHY

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73.


Trybunał Obrachunkowy

10.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 318/3


Sprawozdanie specjalne nr 22/2018

„Mobilność w ramach programu Erasmus+. Miliony uczestników i wielowymiarowa europejska wartość dodana, ale pomiar wyników wymaga udoskonalenia”

(2018/C 318/03)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 22/2018 pt. „Mobilność w ramach programu Erasmus+. Miliony uczestników i wielowymiarowa europejska wartość dodana, ale pomiar wyników wymaga udoskonalenia”.

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

10.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 318/4


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II))

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 318/04)

1.   

W dniu 3 września 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

CEFC Group (Europe) Company a.s. („CEFC”, Chiny), kontrolowane przez CITIC Group,

Rockaway Capital SE („Rockaway”, Republika Czeska).

Przedsiębiorstwa CEFC i Rockaway przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem European Bridge Travel a.s. („JV”), obecnie kontrolowanym przez Rockaway.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa CEFC: działalność w sektorach metalurgii, inżynierii, usług hotelowych, wynajmu nieruchomości (powierzchnia biurowa i do sprzedaży detalicznej) oraz obsługa klubu sportowego (piłki nożnej),

—   w przypadku przedsiębiorstwa Rockaway: inwestowanie w istniejące przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa typu start-up w sektorze technologii, w tym w e-handel,

—   w przypadku przedsiębiorstwa JV: spółka dominująca, która pośrednio kontroluje inne przedsiębiorstwa zaangażowane w świadczenie usług turystycznych, w szczególności sprzedaż dla zewnętrznych serwisów turystycznych oraz sprzedaż biletów lotniczych przez internet.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


Sprostowania

10.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 318/6


Sprostowanie do danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR)

Lista państw członkowskich, które podjęły decyzję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania

(Jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu niniejszej dyrektywy do lotów wewnątrzunijnych, powiadamia o tym Komisję na piśmie. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja publikuje takie powiadomienia oraz wszelkie ich cofnięcia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 196 z dnia 8 czerwca 2018 r. )

(2018/C 318/05)

Strona 29:

Dodaje się następujące państwa członkowskie, które powiadomiły Komisję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych:

Francja

Austria