ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 216A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
20 czerwca 2018


Spis treśći

Strona

 

Sprostowania

2018/C 216 A/01

Sprostowanie do ogłoszenia o konkursach otwartych – EPSO/AD/358/18 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka niemieckiego (DE) – EPSO/AD/359/18 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka niderlandzkiego (NL) ( Dz.U. C 170 A z 17.5.2018 )

1


PL

 


Sprostowania

20.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 216/1


Sprostowanie do ogłoszenia o konkursach otwartych – EPSO/AD/358/18 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka niemieckiego (DE) – EPSO/AD/359/18 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka niderlandzkiego (NL)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 170 A z dnia 17 maja 2018 r. )

(2018/C 216 A/01)

1. Strona 1:

zamiast:

Termin składania zgłoszeń: 19 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego ”,

powinno być:

Termin składania zgłoszeń: 3 lipca 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego ”.

2. Strona 5:

zamiast:

GDZIE I KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Aby zgłosić się do konkursu, trzeba najpierw utworzyć konto EPSO. Kandydat może utworzyć tylko jedno konto EPSO do wysyłania wszystkich swoich zgłoszeń.

Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO https://epso.europa.eu/apply/job-offers_pl do:

19 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego ”,

powinno być:

GDZIE I KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Aby zgłosić się do konkursu, trzeba najpierw utworzyć konto EPSO. Kandydat może utworzyć tylko jedno konto EPSO do wysyłania wszystkich swoich zgłoszeń.

Zgłoszenia można składać przez Internet na stronie EPSO https://epso.europa.eu/apply/job-offers_pl do:

3 lipca 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego ”.

3. Strona 6, załącznik I:

zamiast:

EPSO/AD/358/18 – PRAWNICY LINGWIŚCI (AD 7) JĘZYKA NIEMIECKIEGO (DE)

1.   Kwalifikacje

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony jednym z niżej wymienionych dyplomów w dziedzinie prawa austriackiego lub niemieckiego:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde.

W przypadku gdy studia trwają trzy lata – przynajmniej jeden rok odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.”,

powinno być:

EPSO/AD/358/18 – PRAWNICY LINGWIŚCI (AD 7) JĘZYKA NIEMIECKIEGO (DE)

1.   Kwalifikacje

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony jednym z niżej wymienionych dyplomów w dziedzinie prawa austriackiego lub niemieckiego:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde bzw. mit dem Master of Laws (WU), abgekürzt LL.M. (WU) Wirtschaftsuniversität Wien.

W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.”.

zamiast:

EPSO/AD/359/18 – PRAWNICY LINGWIŚCI (AD 7) JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO (NL)

1.   Kwalifikacje

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony jednym z niżej wymienionych dyplomów w dziedzinie prawa belgijskiego lub niderlandzkiego i w języku niderlandzkim:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

W przypadku gdy studia trwają trzy lata – przynajmniej jeden rok odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.”,

powinno być:

EPSO/AD/359/18 – PRAWNICY LINGWIŚCI (AD 7) JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO (NL)

1.   Kwalifikacje

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony jednym z niżej wymienionych dyplomów w dziedzinie prawa belgijskiego lub niderlandzkiego i w języku niderlandzkim:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.”.