ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 470

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
16 grudnia 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 470/01

Kursy walutowe euro

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2016/C 470/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń lub środek nie stanowi pomocy państwa ( 1 )

2

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2016/C 470/03

Zawiadomienie dla Rustama Magomedovicha Aselderova dodanego do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2262

3


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

16.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 470/1


Kursy walutowe euro (1)

15 grudnia 2016 r.

(2016/C 470/01)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,0419

JPY

Jen

123,03

DKK

Korona duńska

7,4350

GBP

Funt szterling

0,83598

SEK

Korona szwedzka

9,7688

CHF

Frank szwajcarski

1,0733

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,9993

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,021

HUF

Forint węgierski

313,17

PLN

Złoty polski

4,4450

RON

Lej rumuński

4,5223

TRY

Lir turecki

3,6840

AUD

Dolar australijski

1,4109

CAD

Dolar kanadyjski

1,3902

HKD

Dolar Hongkongu

8,0851

NZD

Dolar nowozelandzki

1,4752

SGD

Dolar singapurski

1,5008

KRW

Won

1 235,83

ZAR

Rand

14,6283

CNY

Yuan renminbi

7,2262

HRK

Kuna chorwacka

7,5413

IDR

Rupia indonezyjska

13 987,51

MYR

Ringgit malezyjski

4,6596

PHP

Peso filipińskie

52,027

RUB

Rubel rosyjski

64,3953

THB

Bat tajlandzki

37,290

BRL

Real

3,5298

MXN

Peso meksykańskie

21,5200

INR

Rupia indyjska

70,6425


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

16.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 470/2


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń lub środek nie stanowi pomocy państwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 470/02)

Data przyjęcia decyzji

13.6.2016

Numer pomocy

SA.41193 (15/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

KIEL, KRFR.ST.,

DEUTSCHLAND

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

„Green-Port” Kiel: Landstromanlage Norwegenkai – Seehafen Kiel

GmbH & Co. KG

Podstawa prawna

GRW-Koordinierungsrahmen

Richtlinie der Landeshauptstadt Kiel über die finanzielle Förderung außerhalb der

Stadtverwaltung stehender Stellen

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

Cel pomocy

Ochrona środowiska

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 0,3427 mln

Intensywność pomocy

60 %

Czas trwania

Sektory gospodarki

Działalność usługowa wspomagająca transport wodny

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Landeshauptstadt Kiel

Fleethörn 9

24103 Kiel

DEUTSCHLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


INNE AKTY

Komisja Europejska

16.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 470/3


Zawiadomienie dla Rustama Magomedovicha Aselderova dodanego do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2262

(2016/C 470/03)

1.

W decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 (1) wzywa się Unię do zamrożenia funduszy oraz zasobów gospodarczych członków ISIL (Daisz) i Al-Kaidy oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999) i 1333(2000), systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999).

Wykaz sporządzony przez komitet ONZ obejmuje:

ISIL (Daisz) i Al-Kaidę,

osoby fizyczne lub prawne, podmioty, organy i grupy związane z ISIL (Daisz) i Al-Kaidą, oraz

osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą którejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów, organów i grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub dany podmiot są „powiązane” z ISIL (Daisz) i Al-Kaidą, obejmują:

a)

udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez ISIL (Daisz) i Al-Kaidą bądź jakąkolwiek ich komórkę, grupę powiązaną, wyodrębnioną lub pochodną czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia;

b)

dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów;

c)

dokonywanie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup; lub

d)

wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.

2.

W dniu 12 grudnia 2016 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ zatwierdził dodanie wpisu dotyczącego Rustama Magomedovicha Aselderova do wykazu prowadzonego przez Komitet ds. Sankcji wobec ISIL (Daisz) i Al-Kaidy.

Rustam Magomedovich Aselderov może w każdej chwili złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich ONZ o ponowną weryfikację decyzji o wpisaniu go do wymienionego wyżej wykazu ONZ, wraz z dokumentami uzupełniającymi. Wniosek taki należy przesłać na poniższy adres rzecznika praw obywatelskich ONZ:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 212 963 2671

Faks: +1 212 963 1300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.

W następstwie decyzji ONZ, o której mowa w pkt 2, Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) 2016/2262 (2), zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (3). Zmiana wprowadzona na mocy art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 polega na wpisaniu Rustama Magomedovicha Aselderova do wykazu w załączniku I do tego rozporządzenia („załącznik I”).

Do osób oraz podmiotów wpisanych do załącznika I mają zastosowanie następujące środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1)

zamrożenie wszystkich należących do nich funduszy i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub w ich posiadaniu, a także zakaz (dotyczący wszystkich) udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy i zasobów gospodarczych (art. 2 i 2a); oraz

2)

zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedaży, dostarczania lub przekazywania im doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową (art. 3).

4.

W art. 7a rozporządzenia (WE) nr 881/2002 przewiduje się dokonanie procesu weryfikacji, w przypadku gdy osoby ujęte w wykazie zgłoszą uwagi dotyczące powodów umieszczenia ich w wykazie. Osoby i podmioty dodane do załącznika I rozporządzeniem (UE) 2016/2262 mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres służb Komisji Europejskiej zajmujących się środkami ograniczającymi:

European Commission

„Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia (UE) 2016/2262 do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6.

Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób i podmiotów wymienionych w załączniku I na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności, zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.


(1)  Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 25.

(2)  Dz.U. L 342 z 16.12.2016, s. 22.

(3)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.