ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 333

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
9 września 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

2016/C 333/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

1

2016/C 333/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

4

2016/C 333/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

9

2016/C 333/04

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

12

2016/C 333/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

16

2016/C 333/06

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

19

2016/C 333/07

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

22

2016/C 333/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

27

2016/C 333/09

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

31

2016/C 333/10

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

34

2016/C 333/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 1

40

2016/C 333/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

45


Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

PL

 


IV Informacje

9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/1


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/01)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 809 234

 

41 809 234

 

Tytuł 1 – Ogółem

41 809 234

 

41 809 234

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

 

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

 

p.m.

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

8 800 000

8 800 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

 

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

 

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

 

 

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

8 800 000

8 800 000

 

OGÓŁEM

41 809 234

8 800 000

50 609 234

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

250 000

 

250 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

 

700 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

760 000

 

760 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

 

5 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

23 702 234

585 000

24 287 234

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 215 000

 

3 215 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

270 000

 

270 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

460 000

 

460 000

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

 

12 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

230 000

 

230 000

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

 

10 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

4 197 000

 

4 197 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA

13 115 000

 

13 115 000

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

13 910 000

8 215 000

22 125 000

 

OGÓŁEM

41 809 234

8 800 000

50 609 234


(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/4


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/02)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

189 000

 

189 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

20 145 000

 

20 145 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

754 412

754 412

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

 

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

305

305

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

754 717

754 717

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

20 145 000

754 717

20 899 717

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

8 400

8 400

 

 

8 400

8 400

 

Tytuł 1 – Ogółem

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

26 200

26 200

 

 

26 200

26 200

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

OPERACJE

761 000

761 000

 

 

761 000

761 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

305

305

305

305

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

OGÓŁEM

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania

Płatności

2016

2017

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.

129 662

129 662

Środki 2016 r.

667 580

537 918

129 662

Ogółem

797 242

667 580

129 662

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania

Płatności

2016

2017

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.

1 540 764

1 540 764

Środki 2016 r.

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Ogółem

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania

Płatności

2016

2017

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.

159 430

159 430

Środki 2016 r.

761 000

601 570

159 430

Ogółem

920 430

761 000

159 430


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/9


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/03)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

 

56 766 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

 

56 766 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 481 650

 

1 481 650

 

Tytuł 3 – Ogółem

1 481 650

 

1 481 650

 

OGÓŁEM

58 247 650

 

58 247 650

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

 

700 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

 

170 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

450 000

–80 000

370 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

15 000

 

15 000

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

885 000

 

885 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

129 000

20 000

149 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

330 000

–75 000

255 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

251 000

 

251 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

360 000

26 000

386 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

7 244 000

2 000

7 246 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

Tytuł 3 – Ogółem

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

OGÓŁEM

58 247 650

 

58 247 650


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/12


Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/04)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

14 114 000

 

14 114 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

14 114 000

 

14 114 000

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

974 000

333 000

1 307 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

974 000

333 000

1 307 000

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

112 000

 

112 000

 

Tytuł 5 – Ogółem

112 000

 

112 000

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

250 000

 

250 000

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

 

p.m.

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 9 – Ogółem

250 000

 

250 000

 

OGÓŁEM

15 450 000

333 000

15 783 000

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 925 000

5 925 000

 

 

5 925 000

5 925 000

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

147 000

147 000

 

 

147 000

147 000

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

6 442 000

6 442 000

 

 

6 442 000

6 442 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

7 652 000

6 228 000

 

 

7 652 000

6 228 000

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

300 000

200 000

 

 

300 000

200 000

3 6

SPECJALNI DORADCY

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 3 – Ogółem

8 778 000

7 128 000

 

 

8 778 000

7 128 000

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

 

 

 

 

 

 

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

 

 

 

 

 

 

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

 

 

 

 

 

 

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł 10 – Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/16


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/05)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

95 926 000

 

95 926 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

95 926 000

 

95 926 000

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

36 370 000

 

36 370 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

36 370 000

 

36 370 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

 

p.m.

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

825 000

43 000

868 000

 

Tytuł 5 – Ogółem

825 000

43 000

868 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

150 000

 

150 000

 

Tytuł 6 – Ogółem

150 000

 

150 000

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

Tytuł 7 – Ogółem

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

OGÓŁEM

176 479 000

16 919 000

193 398 000

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

79 473 000

 

79 473 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 439 000

 

1 439 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

4 844 000

 

4 844 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

192 000

50 000

242 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

85 948 000

50 000

85 998 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

206 000

 

206 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

203 000

 

203 000

3 2

- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 036 000

 

1 036 000

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

428 000

 

428 000

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

753 000

–35 000

718 000

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

137 000

–43 000

94 000

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

595 000

837 000

1 432 000

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 222 000

 

6 222 000

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

587 000

 

587 000

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

790 000

140 000

930 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

 

p.m.

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

 

p.m.

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

Tytuł 5 – Ogółem

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

OGÓŁEM

176 479 000

16 919 000

193 398 000


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/19


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 333/06)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

 

 

Tytuł 1 – Ogółem

 

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

26 000 000

700 000

26 700 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

26 000 000

700 000

26 700 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

845 879

 

845 879

 

Tytuł 3 – Ogółem

845 879

 

845 879

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

 

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

 

 

Tytuł 9 – Ogółem

 

 

OGÓŁEM

26 845 879

700 000

27 545 879

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 793 879

 

16 793 879

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

140 000

 

140 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

335 000

 

335 000

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

210 000

 

210 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

 

5 000

1 9

EMERYTURY

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 1 – Ogółem

17 483 879

 

17 483 879

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 315 000

 

1 315 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

669 000

 

669 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

212 000

 

212 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

191 000

 

191 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

205 000

 

205 000

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 2 – Ogółem

2 592 000

 

2 592 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796

3 670 000

 

3 670 000

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

3 100 000

700 000

3 800 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

6 770 000

700 000

7 470 000

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

26 845 879

700 000

27 545 879


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/22


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/07)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

Tytuł 1 – Ogółem

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

32 970 000

466 000

33 436 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

WYDATKI NA ICT

3 490 000

 

3 490 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

619 000

 

619 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

OGÓŁEM

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Razem AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Razem AST

29

29

28

Razem

110

110

108

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Ogółem FG

339

336

336

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

Ogółem

339

336

336


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/27


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/08)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 000 000

 

4 000 000

1 9

REZERWA

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Tytuł 1 – Ogółem

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Tytuł 2 – Ogółem

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Tytuł 3 – Ogółem

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

4 584

4 584

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

4 584

4 584

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

107 367 309

3 232 100

110 599 409

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

SZKOLENIA

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Tytuł 1 – Ogółem

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

 

 

 

 

 

 

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Tytuł 2 – Ogółem

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 3 – Ogółem

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 4 – Ogółem

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Tytuł 5 – Ogółem

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł 9 – Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/31


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/09)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

9 217 000

 

9 217 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

9 217 000

 

9 217 000

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

3

DOCHÓD Z DOTACJI

3 0

PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

 

330 000

330 000

3 1

MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH

 

420 000

420 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

 

750 000

750 000

 

OGÓŁEM

9 217 000

750 000

9 967 000

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

KOORDYNACJA OPERACYJNA

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

ZAKUP ŚRODKÓW

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 3 – Ogółem

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

OGÓŁEM

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/34


Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/10)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

1 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

Tytuł 1 – Ogółem

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 0

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

Tytuł 3 – Ogółem

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

0,—

3 745 205

3 745 205

 

Tytuł 4 – Ogółem

0,—

3 745 205

3 745 205

5

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

 

 

 

 

Tytuł 5 – Ogółem

 

 

 

 

OGÓŁEM

398 043 067

23 228 956

421 272 023

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

318 000

 

318 000

1 5

ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 116 000

 

1 116 000

1 6

OPIEKA SOCJALNA

4 000 000

 

4 000 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

39 000

 

39 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

2 535 000

 

2 535 000

2 5

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

Tytuł 2 – Ogółem

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD

3 2

OBSERWATORIUM

p.m.

p.m.

3 3

WSPÓŁPRACA Z UE

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

Tytuł 3 – Ogółem

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

3 745 205

3 745 205

 

Tytuł 4 – Ogółem

3 745 205

3 745 205

5

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5 0

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

p.m.

p.m.

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

10

POZOSTAŁE WYDATKI

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO

29 729 551

29 729 551

10 3

FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI

p.m.

p.m.

 

Tytuł 10 – Ogółem

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

OGÓŁEM

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

Ogółem AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Razem AST

368

204

Razem

510

317

Razem

827

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1/2016

Nowa kwota

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Ogółem FG

73,5

13,5

87

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

71

0

71

Ogółem

144,5

13,5

158


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/40


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/11)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

Tytuł 1 – Ogółem

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

Tytuł 2 – Ogółem

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

Tytuł 3 – Ogółem

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

OGÓŁEM

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

SZKOLENIA

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

STAŻE

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

Tytuł 1 – Ogółem

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

Tytuł 2 – Ogółem

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

INNE WYDATKI

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 3 – Ogółem

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

OGÓŁEM

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88


9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/45


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 333/12)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

25 958 600

 

25 958 600

 

Tytuł 2 – Ogółem

25 958 600

 

25 958 600

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

896 207

19 950 947

20 847 154

 

Tytuł 4 – Ogółem

896 207

19 950 947

20 847 154

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

740

740

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

740

740

 

OGÓŁEM

26 854 807

19 951 687

46 806 494

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

Tytuł 2 – Ogółem

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

Tytuł 4 – Ogółem

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

OGÓŁEM

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493