ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 146

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
26 kwietnia 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 146/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7988 – Rhône Capital/AP/GardaWorld Security) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 146/02

Kursy walutowe euro

2

2016/C 146/03

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

3

2016/C 146/04

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

4

2016/C 146/05

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

5

2016/C 146/06

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

6

2016/C 146/07

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

7

2016/C 146/08

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

8

2016/C 146/09

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

9

2016/C 146/10

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

10

 

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

2016/C 146/11

Skład izb i przydział sędziów do izb

11

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2016/C 146/12

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

12


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2016/C 146/13

Zaproszenie do składania wniosków 2016 – EAC/A04/2015 – Program Erasmus+: Zmiana terminu składania wniosków w dziedzinie młodzieży w Grecji

14

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2016/C 146/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7985 – SEGRO/PSPIB/Target Assets) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

15

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2016/C 146/15

Zawiadomienie dla Turkiego Mubaraka Abdullaha Ahmada Al-Binaliego, Faysala Ahmada Bina Ali Al-Zahraniego, Tuaha Febriwansyaha, Husayna Juaythiniego i Muhammada Sholeha Ibrahima, dodanych do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2016/647

16


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7988 – Rhône Capital/AP/GardaWorld Security)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 146/01)

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32016M7988. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/2


Kursy walutowe euro (1)

25 kwietnia 2016 r.

(2016/C 146/02)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1264

JPY

Jen

124,95

DKK

Korona duńska

7,4418

GBP

Funt szterling

0,77640

SEK

Korona szwedzka

9,1570

CHF

Frank szwajcarski

1,0973

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,2735

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,047

HUF

Forint węgierski

311,30

PLN

Złoty polski

4,3911

RON

Lej rumuński

4,4801

TRY

Lir turecki

3,2074

AUD

Dolar australijski

1,4587

CAD

Dolar kanadyjski

1,4286

HKD

Dolar Hongkongu

8,7373

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6399

SGD

Dolar singapurski

1,5215

KRW

Won

1 291,46

ZAR

Rand

16,3141

CNY

Yuan renminbi

7,3145

HRK

Kuna chorwacka

7,4818

IDR

Rupia indonezyjska

14 864,34

MYR

Ringgit malezyjski

4,3982

PHP

Peso filipińskie

52,808

RUB

Rubel rosyjski

74,6713

THB

Bat tajlandzki

39,499

BRL

Real

4,0168

MXN

Peso meksykańskie

19,8036

INR

Rupia indyjska

75,0190


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/3


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2016/C 146/03)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Belgia

Upamiętniane wydarzenie : Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Opis motywu : Wewnętrzna strona monety przedstawia umiejscowioną centralnie twarz dziecka otoczoną napisami „MISSING-DISPARU-VERMIST”, „WWW.CHILDFOCUS.BE” oraz informacją o obywatelstwie w trzech językach „BELGIQUE-BELGIE-BELGIEN” i o roku „2016”. Na lewo od twarzy dziecka przedstawiono znak mennicy brukselskiej – głowę archanioła Michała w hełmie – natomiast na prawo – znak mincerski.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest 12 gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 1 020 000 sztuk

Data emisji : maj 2016 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/4


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2016/C 146/04)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Finlandia

Upamiętniana postać : fiński poeta i prozaik Eino LEINO

Opis motywu : Wewnętrzna część monety przedstawia płomienie i pogrzebacz skierowany ku górze w prawą stronę. Po prawej stronie znajduje się napis „EINO LEINO” wzdłuż krawędzi półkola oraz rok emisji „2016”. U dołu po lewej stronie znajduje się oznaczenie państwa emitującego „FI” oraz znak mennicy.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest 12 gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład :

Data emisji : kwiecień 2016 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/5


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2016/C 146/05)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Finlandia

Upamiętniane wydarzenie : 100. rocznica urodzin filozofa Georga Henrika von Wrighta

Opis motywu : Wewnętrzna część monety przedstawia starożytną kolumnę dorycką oraz gałązkę dębu po lewej stronie. W półokręgu od lewej do prawej strony umieszczono napis „GEORG HENRIK VON WRIGHT” oraz na górze po prawej stronie rok emisji „2016”. Na górze po lewej stronie znajduje się oznaczenie państwa emitującego „FI” oraz znak mennicy.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład :

Data emisji : październik 2016 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/6


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2016/C 146/06)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Francja

Upamiętniana postać : François Mitterrand

Opis motywu : Motyw przedstawia z profilu zamyślonego François Mitteranda. Obok jego wizerunku przedstawiono jego osobisty symbol – połączone ze sobą dąb i drzewo oliwne. Ponad nimi znajdują się lata wskazujące na setną rocznicę urodzin François Mitteranda („1916” i „2016”) oraz jego imię i nazwisko. U dołu umieszczono informację o państwie emitującym „RF”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest 12 gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 10 mln sztuk

Data emisji : październik 2016 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/7


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2016/C 146/07)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Łotwa

Upamiętniany motyw : Vidzeme (pol. Liwonia)

Opis motywu : Motyw przedstawia herb historycznej krainy Łotwy – Vidzeme (Liwonii). U góry znajduje się informacja o państwie emitującym „LATVIJA”, a u dołu – napis „Vidzeme”. Po prawej stronie umieszczono rok emisji „2016”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest 12 gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 1 030 000 sztuk

Data emisji : listopad 2016 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1–30, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52–55).


26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/8


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2016/C 146/08)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Republika San Marino

Upamiętniane wydarzenie : 550. rocznica śmierci Donatella

Opis motywu : Motyw przedstawia na pierwszym planie po lewej stronie portret Dawida, fragment rzeźby z brązu autorstwa Donatella. U góry po środku znajduje się znak mennicy „R”, po prawej stronie – nazwa państwa emitującego „San Marino”, a u dołu po prawej stronie napis „Donatello”, daty „1466-2016” oraz, po środku, inicjały artysty „MB”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest 12 gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 85 000 sztuk

Data emisji :


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/9


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2016/C 146/09)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Państwo Watykańskie

Upamiętniane wydarzenie : 200. rocznica powstania Żandarmerii Watykańskiej

Opis motywu : Strona narodowa przedstawia żołnierza Żandarmerii Watykańskiej przed kopułą Bazyliki Św. Piotra. U góry w półkolu umieszczono napis „CORPO DELLA GENDARMERIA 1816-2016”. U dołu w półkolu znajduje się nazwa państwa emitującego „CITTA’ DEL VATICANO”. Na lewo od motywu widnieje znak mincerski „R”, a po prawej – imię i nazwisko projektanta „D. Longo”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 105 000 sztuk

Data emisji : czerwiec 2016 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/10


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2016/C 146/10)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Państwo Watykańskie

Upamiętniane wydarzenie : Jubileusz Miłosierdzia

Opis motywu : Na stronie narodowej znajduje się wizerunek św. Marcina z Tours dzielącego się swoim płaszczem z żebrakiem. Motyw jest okolony napisem „GIUBILEO DELLA MISERICORDIA” po lewej stronie i „CITTÀ DEL VATICANO” po prawej stronie, obydwa w półokręgu. Po prawej stronie umieszczono również rok emisji „2016”, a na dole znak mennicy „R” i nazwisko projektanta monety „M. CRISCIOTTI”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 105 tys.

Data emisji : październik 2016 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/11


Skład izb i przydział sędziów do izb

(2016/C 146/11)

Decyzją z dnia 30 listopada 2005 r. (1) Sąd postanowił obradować w trzech izbach i w pełnym składzie. Decyzją z dnia 14 kwietnia 2016 r. Sąd, na okres od dnia 14 kwietnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., przydzielił sędziów do izb w następujący sposób:

 

Pierwsza izba

R. BARENTS, prezes izby,

E. PERILLO i J. SVENNINGSEN, sędziowie,

 

Druga izba

K. BRADLEY, prezes izby,

J. SANT’ANNA i A. KORNEZOV, sędziowie,

 

Trzecia izba, obradująca w składzie trzech sędziów

S. VAN RAEPENBUSCH, prezes Sądu,

E. PERILLO, J. SVENNINGSEN, J. SANT’ANNA i A. KORNEZOV, sędziowie.

W tej ostatniej izbie prezes będzie zasiadał na przemian albo z sędziami E. PERILLEM i A. KORNEZOVEM, albo z sędziami J. SVENNINGSENEM i J. SANT’ANNĄ, bez uszczerbku dla powiązania między sprawami.


(1)  Dz.U. C 322 z 17.12.2005, s. 16.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/12


Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

(2016/C 146/12)

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1), opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

ESTONIA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 434 z 4.12.2014

Na mocy prawa estońskiego, cudzoziemcy przybywający do Estonii bez zaproszenia są zobowiązani, na żądanie pracownika straży granicznej w momencie przekraczania granicy, przedłożyć dowód posiadania wystarczających środków pieniężnych na pokrycie kosztów swojego utrzymania oraz wyjazdu z Estonii. Wystarczające środki pieniężne na każdy przewidywany dzień pobytu to 0,2 miesięcznej płacy minimalnej określonej przez rząd Estonii, tj. 86 EUR.

W przeciwnym przypadku osoba zapraszająca przejmuje odpowiedzialność za pokrycie kosztów pobytu cudzoziemca i jego wyjazdu z Estonii.

Lista wcześniejszych publikacji

 

Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19

 

Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22

 

Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18

 

Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38

 

Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19

 

Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8

 

Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7

 

Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5

 

Dz.U. C 24 z 26.1.2011, s. 6

 

Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 8

 

Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 16

 

Dz.U. C 11 z 13.1.2012, s. 13

 

Dz.U. C 72 z 10.3.2012, s. 44

 

Dz.U. C 199 z 7.7.2012, s. 8

 

Dz.U. C 298 z 4.10.2012, s. 3

 

Dz.U. C 56 z 26.2.2013, s. 13

 

Dz.U. C 98 z 5.4.2013, s. 3

 

Dz.U. C 269 z 18.9.2013, s. 2

 

Dz.U. C 57 z 28.2.2014, s. 1

 

Dz.U. C 152 z 20.5.2014, s. 25

 

Dz.U. C 224 z 15.7.2014, s. 31

 

Dz.U. C 434 z 4.12.2014, s. 3

 

Dz.U. C 447 z 13.12.2014, s. 32

 

Dz.U. C 38 z 4.2.2015, s. 20

 

Dz.U. C 96 z 11.3.2016, s. 7.


(1)  Zobacz listę wcześniejszych publikacji zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/14


Zaproszenie do składania wniosków 2016 – EAC/A04/2015 – Program Erasmus+:

Zmiana terminu składania wniosków w dziedzinie młodzieży w Grecji

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 347 z dnia 20 października 2015 r. )

(2016/C 146/13)

W pkt 5 „Termin składania wniosków” wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do terminu 26 kwietnia 2016 r. w Grecji w dziedzinie młodzieży:

Akcja 1

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

31 maja 2016 r.

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

31 maja 2016 r.

Akcja 3

Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

31 maja 2016 r.

Powyższe zmiany terminów mają zastosowanie wyłącznie do wniosków złożonych w Grecji.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/15


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7985 – SEGRO/PSPIB/Target Assets)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 146/14)

1.

W dniu 18 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa SEGRO plc („SEGRO”, Zjednoczone Królestwo) oraz Public Sector Pension Investment Board („PSPIB”, Kanada) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad czterema aktywami logistycznymi w Republice Czeskiej (Budynek Damco w Hostivicach, Praga) i we Włoszech (Bologna DC 6 – Geodis, Bologna DC 7 – One Express, Castel San Giovanni (CSC) Budynek N) (łącznie zwanymi „Aktywami docelowymi” („Target Assets”) w drodze zakupu aktywów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku SEGRO: nabywanie i rozwijanie nowoczesnych magazynów, niedużych budynków przemysłowych oraz centrów danych oraz zarządzanie nimi,

—   w przypadku PSPIB: zarządzanie akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi przynoszącymi stały dochód oraz inwestowanie na niepublicznym rynku kapitałowym, a także inwestowanie w nieruchomości, infrastrukturę i zasoby naturalne.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7985 – SEGRO/PSPIB/Target Assets, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


INNE AKTY

Komisja Europejska

26.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/16


Zawiadomienie dla Turkiego Mubaraka Abdullaha Ahmada Al-Binaliego, Faysala Ahmada Bina Ali Al-Zahraniego, Tuaha Febriwansyaha, Husayna Juaythiniego i Muhammada Sholeha Ibrahima, dodanych do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2016/647

(2016/C 146/15)

1.

We wspólnym stanowisku 2002/402/WPZiB (1) wzywa się Unię do zamrożenia funduszy oraz zasobów gospodarczych członków organizacji Al-Kaida oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999) i 1333(2000), systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999).

Wykaz sporządzony przez komitet ONZ obejmuje:

Al-Kaidę,

osoby fizyczne lub prawne, podmioty, organy i grupy związane z Al-Kaidą, oraz

osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą którejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów, organów i grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub dany podmiot są „powiązane” z Al-Kaidą, obejmują:

a)

udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Al-Kaidę bądź jakąkolwiek jej komórkę, grupę powiązaną, wyodrębnioną lub pochodną czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia;

b)

dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów;

c)

dokonywanie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup; lub

d)

wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.

2.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdziła dodanie Turkiego Mubaraka Abdullaha Ahmada Al-Binaliego, Faysala Ahmada Bina Ali Al-Zahraniego, Tuaha Febriwansyaha, Husayna Juaythiniego i Muhammada Sholeha Ibrahima do wykazu prowadzonego przez Komitet ds. Sankcji Wobec Sieci Al-Kaida.

Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini i Muhammad Sholeh Ibrahim mogą w każdej chwili złożyć wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, do rzecznika praw obywatelskich ONZ o ponowną weryfikację decyzji o wpisaniu ich do wymienionego wyżej wykazu ONZ. Wniosek taki należy przesłać na poniższy adres rzecznika praw obywatelskich ONZ:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Tel. +1 2129632671

Faks +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.

W następstwie decyzji ONZ, o której mowa w pkt 2, Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) 2016/647 (2), zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (3). Zmiana wprowadzona na mocy art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 polega na wpisaniu Turkiego Mubaraka Abdullaha Ahmada Al-Binaliego, Faysala Ahmada Bina Ali Al-Zahraniego, Tuaha Febriwansyaha, Husayna Juaythiniego i Muhammada Sholeha Ibrahima do wykazu w załączniku I do tego rozporządzenia („załącznik I”).

Do osób oraz podmiotów wpisanych do załącznika I mają zastosowanie następujące środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1)

zamrożenie wszystkich należących do nich funduszy i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub w ich posiadaniu, a także zakaz (dotyczący wszystkich) udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy i zasobów gospodarczych (art. 2 i 2a); oraz

2)

zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedaży, dostarczania lub przekazywania im doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową (art. 3).

4.

W art. 7a rozporządzenia (WE) nr 881/2002 przewiduje się dokonanie procesu weryfikacji, w przypadku gdy osoby ujęte w wykazie zgłoszą uwagi dotyczące powodów umieszczenia ich w wykazie. Osoby i podmioty dodane do załącznika I rozporządzeniem (UE) 2016/647 mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres służb Komisji zajmujących się środkami ograniczającymi:

Komisja Europejska

„Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia (UE) nr 2016/647 do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6.

Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób i podmiotów wymienionych w załączniku I na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności, zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 4.

(2)  Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 23.

(3)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.