ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 392

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
25 listopada 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 392/01

Komunikat Komisji – Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE

1

2015/C 392/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7682 – Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7808 – Bain Capital Investors/Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 392/04

Kursy walutowe euro

5

2015/C 392/05

Wycofanie wniosków Komisji

6

2015/C 392/06

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)  ( 1 )

7

2015/C 392/07

Zawiadomienie dla importerów – Przywóz produktów z tuńczyka z Tajlandii do Unii Europejskiej

8

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2015/C 392/08

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych nr 4/2015 pt. W kierunku nowej etyki cyfrowej: dane, godność i technologia

9

2015/C 392/09

Streszczenie drugiej opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

11


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 392/10

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

14

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 392/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7829 – Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

18


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/1


KOMUNIKAT KOMISJI

Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE

(2015/C 392/01)

Równowartość w walutach krajowych innych niż euro progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE (1), 2014/24/UE (2) i 2014/25/UE (3) jest następująca:

80 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

156 464

CZK

Korona czeska

2 184 400

DKK

Korona duńska

596 520

GBP

Funt szterling

62 842

HRK

Kuna chorwacka

610 024

HUF

Forint węgierski

24 549 600

PLN

Nowy polski złoty

333 992

RON

Nowy lej rumuński

355 632

SEK

Korona islandzka

731 224


135 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

264 033

CZK

Korona czeska

3 686 175

DKK

Korona duńska

1 006 628

GBP

Funt szterling

106 047

HRK

Kuna chorwacka

1 029 416

HUF

Forint węgierski

41 427 450

PLN

Nowy polski złoty

563 612

RON

Nowy lej rumuński

600 129

SEK

Korona szwedzka

1 233 941


209 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

408 762

CZK

Korona czeska

5 706 745

DKK

Korona duńska

1 558 409

GBP

Funt szterling

164 176

HRK

Kuna chorwacka

1 593 688

HUF

Forint węgierski

64 135 830

PLN

Nowy polski złoty

872 554

RON

Nowy lej rumuński

929 089

SEK

Korona szwedzka

1 910 323


418 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

817 524

CZK

Korona czeska

11 413 790

DKK

Korona duńska

3 116 817

GBP

Funt szterling

328 352

HRK

Kuna chorwacka

3 187 375

HUF

Forint węgierski

128 271 660

PLN

Nowy polski złoty

1 745 108

RON

Nowy lej rumuński

1 858 177

SEK

Korona szwedzka

3 820 645


750 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

1 466 850

CZK

Korona czeska

20 478 750

DKK

Korona duńska

5 592 375

GBP

Funt szterling

589 148

HRK

Kuna chorwacka

5 718 975

HUF

Forint węgierski

230 152 500

PLN

Nowy polski złoty

3 131 175

RON

Nowy lej rumuński

3 334 050

SEK

Korona szwedzka

6 855 225


1 000 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

1 955 800

CZK

Korona czeska

27 305 000

DKK

Korona duńska

7 456 500

GBP

Funt szterling

785 530

HRK

Kuna chorwacka

7 625 300

HUF

Forint węgierski

306 870 000

PLN

Nowy polski złoty

4 174 900

RON

Nowy lej rumuński

4 445 400

SEK

Korona szwedzka

9 140 300


5 225 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

10 219 055

CZK

Korona czeska

142 668 625

DKK

Korona duńska

38 960 213

GBP

Funt szterling

4 104 394

HRK

Kuna chorwacka

39 842 193

HUF

Forint węgierski

1 603 395 750

PLN

Nowy polski złoty

21 813 853

RON

Nowy lej rumuński

23 227 215

SEK

Korona szwedzka

47 758 068


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.

(2)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.

(3)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.


25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7682 – Goldman Sachs/Altor/Hamlet)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 392/02)

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32015M7682. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7808 – Bain Capital Investors/Autodistribution Group)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 392/03)

W dniu 18 listopada 2015 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32015M7808. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/5


Kursy walutowe euro (1)

24 listopada 2015 r.

(2015/C 392/04)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,0651

JPY

Jen

130,52

DKK

Korona duńska

7,4605

GBP

Funt szterling

0,70620

SEK

Korona szwedzka

9,2622

CHF

Frank szwajcarski

1,0832

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,2090

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,033

HUF

Forint węgierski

311,89

PLN

Złoty polski

4,2607

RON

Lej rumuński

4,4467

TRY

Lir turecki

3,0675

AUD

Dolar australijski

1,4763

CAD

Dolar kanadyjski

1,4229

HKD

Dolar Hongkongu

8,2547

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6368

SGD

Dolar singapurski

1,5074

KRW

Won

1 229,46

ZAR

Rand

14,9808

CNY

Yuan renminbi

6,8048

HRK

Kuna chorwacka

7,6335

IDR

Rupia indonezyjska

14 618,17

MYR

Ringgit malezyjski

4,5192

PHP

Peso filipińskie

50,145

RUB

Rubel rosyjski

70,4467

THB

Bat tajlandzki

38,141

BRL

Real

3,9550

MXN

Peso meksykańskie

17,6141

INR

Rupia indyjska

70,6582


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/6


WYCOFANIE WNIOSKÓW KOMISJI

(2015/C 392/05)

Wykaz wycofanych wniosków

Dokument

Procedura międzyinstytucjonalna

Tytuł

COM(1998) 637

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie reprezentowania Wspólnoty i zajmowania przez nią stanowiska na arenie międzynarodowej w kontekście unii gospodarczej i walutowej


25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/7


Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (1))

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 392/06)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (2)

Data wydania decyzji

Nazwa substancji

Posiadacz zezwolenia

Numer zezwolenia

Zastosowania objęte zezwoleniem

Data wygaśnięcia okresu przeglądu

Uzasadnienie decyzji

C(2015) 8093

24 listopada 2015 r.

Trichloroetylen

Nr WE 201-167-4

Nr CAS 79-01-6

Vlisco Netherlands BV, Binnen Parallelweg 2, 5701 PH, Helmond, Niderlandy

REACH/15/5/0

REACH/15/5/1

Zastosowanie jako rozpuszczalnik do usuwania i odzyskiwania żywicy z tkanin barwionych

Zastosowanie jako rozpuszczalnik w procesach odzyskiwania i oczyszczania żywicy z wody procesowej

21 kwietnia 2028 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społeczno-ekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie jest wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.

Badania nad nową technologią opartą na rozpuszczalnikach, mogące doprowadzić do opracowania trwałej alternatywy, zostaną przeprowadzone w ramach 12-letniego planu badań i rozwoju.


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/8


Zawiadomienie dla importerów

Przywóz produktów z tuńczyka z Tajlandii do Unii Europejskiej

(2015/C 392/07)

W zawiadomieniu dla importerów opublikowanym w Dzienniku Urzędowym C 220 z dnia 1 sierpnia 2013 r., s. 7, Komisja zaleciła podmiotom UE przedstawiającym udokumentowane dowody pochodzenia (formularz A – ogólny system preferencji) w celu uzyskania preferencyjnego traktowania tuńczyka w puszkach i mrożonych filetów z tuńczyka znanych jako „loins” objętych podpozycją HS 1604 14 przywożonych z Tajlandii, aby podjęły wszelkie niezbędne środki ostrożności, ponieważ istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące właściwego stosowania zasad preferencyjnego traktowania taryfowego oraz możliwości stosowania dowodów pochodzenia przedstawianych w Unii w odniesieniu do tych towarów. Dopuszczenie tych towarów do swobodnego obrotu mogłoby zatem spowodować powstanie długu celnego, prowadzić do nadużyć finansowych, a co za tym idzie – do naruszenia interesów finansowych UE.

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1421/2013 (1) zmieniającym załączniki I, II i IV do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 Tajlandia została usunięta z wykazu państw beneficjentów unijnego systemu GSP ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zawiadomienie dla importerów opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 220 z dnia 1 sierpnia 2013 r. staje się zatem bezprzedmiotowe, jeśli chodzi o przesyłkę odnośnych towarów zgłoszonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu dnia 1 stycznia 2015 r. lub po tej dacie, i w związku z tym zostaje wycofane.


(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1421/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załączniki I, II i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (Dz.U. L 355 z 31.12.2013, s. 1).


Europejski Inspektor Ochrony Danych

25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/9


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych nr 4/2015 pt. „W kierunku nowej etyki cyfrowej: dane, godność i technologia”

(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD: www.edps.europa.eu)

(2015/C 392/08)

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) to niezależna instytucja UE, która zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) jest odpowiedzialna „za zapewnienie, że podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do prywatności są respektowane przez instytucje i organy wspólnotowe w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych” oraz „za doradzanie instytucjom i organom wspólnotowym i podmiotom danych we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych”. Inspektora wraz z zastępcą inspektora powołano w grudniu 2014 r., a zakres ich szczególnych kompetencji obejmował przyjęcie bardziej konstruktywnego i proaktywnego podejścia. W marcu 2015 r. EIOD opublikował pięcioletnią strategię, w której określono sposoby, w jakie zamierza on zrealizować ten cel i przyjąć odpowiedzialność za te działania.

Niniejsza opinia nawiązuje do poprzedniej opinii EIOD w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, która miała na celu pomoc najważniejszym instytucjom UE w dążeniu do wypracowania właściwego konsensusu odnośnie do praktycznego, wybiegającego w przyszłość zestawu przepisów zapewniających ochronę praw i wolności przysługujących jednostce. Podobnie jak w opinii dotyczącej mobilnego zdrowia przedstawionej na początku 2015 r., także tym razem uwagę poświęcono wyzwaniu, jakie w kontekście digitalizacji („go digital”) wiąże się z ochroną danych – trzecim z celów określonych w Strategii EIOD – polegającemu na „dostosowaniu istniejących zasad ochrony danych, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby ogólnoświatowej sfery usług cyfrowych”, także w świetle planów UE związanych ze stworzeniem jednolitego rynku cyfrowego. Idea ta jest spójna z podejściem grupy roboczej powołanej na mocy art. 29 odnośnie do aspektów związanych z ochroną danych w związku ze stosowaniem nowych technologii, takich jak „internet przedmiotów”, do którego opracowania EIOD przyczynił się jako pełnoprawny członek grupy.

„Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona”.

Artykuł 1, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Nigdy wcześniej podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych osobowych nie były tak istotne dla ochrony godności człowieka. Zapisano je w traktatach UE oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Dają one człowiekowi możliwość rozwijania własnej osobowości, prowadzenia niezależnego życia, wykazywania się innowacyjnością oraz korzystania z innych praw i wolności. Zasady ochrony danych zdefiniowane w karcie praw UE – konieczność, proporcjonalność, rzetelność, minimalizacja danych, ograniczenie celowości, zgoda i przejrzystość – mają zastosowanie do całego procesu przetwarzania danych, tak do gromadzenia, jak i do wykorzystywania.

Technologia nie powinna narzucać wartości i praw, jednak relacji tej nie należy również sprowadzać do błędnej dychotomii. Z rewolucją cyfrową wiążą się obietnice korzyści w takich obszarach jak zdrowie, środowisko, międzynarodowy rozwój i efektywność ekonomiczna. Zgodnie z planami UE dotyczącymi stworzenia jednolitego rynku cyfrowego przetwarzanie w chmurze, „internet przedmiotów”, duże zbiory danych oraz inne technologie uznaje się za klucz do konkurencyjności i wzrostu. Modele biznesowe wykorzystują nowe możliwości w zakresie masowego gromadzenia, natychmiastowego przesyłania, łączenia i ponownego wykorzystywania danych osobowych w celach, które są niemożliwe do przewidzenia i uzasadniane długotrwałymi i mało przejrzystymi politykami prywatności. Wszystko to sprawia, że zasady ochrony danych należy rozpatrywać w obliczu nowych wyzwań wymagających świeżego spojrzenia na sposób, w jaki są one stosowane.

W dzisiejszym środowisku cyfrowym przestrzeganie prawa nie wystarcza – musimy wziąć pod uwagę wymiar etyczny przetwarzania danych. Ramy regulacyjne UE już teraz pozostawiają możliwość podejmowania elastycznych, zindywidualizowanych decyzji i określania takowych gwarancji, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych. Dobrym krokiem naprzód będzie reforma ram regulacyjnych. Jednakże wpływ tendencji obserwowanych w opartym na danych społeczeństwie na godność, wolność jednostki i funkcjonowanie demokracji niesie ze sobą poważniejsze kwestie.

Problemy te mają implikacje natury inżynierskiej, filozoficznej, prawnej i moralnej. W niniejszej opinii wskazano niektóre istotne tendencje technologiczne, które mogą wiązać się z niedopuszczalnym przetwarzaniem danych osobowych lub naruszać prawo do prywatności. Opisano tu czteropoziomowy „ekosystem ochrony dużych zbiorów danych” stanowiący odpowiedź na wyzwanie związane z cyfryzacją – wspólny wysiłek motywowany względami etycznymi.

1)

Przyszłościowe regulacje dotyczące przetwarzania danych i poszanowania prawa do prywatności i ochrony danych.

2)

Odpowiedzialni administratorzy danych ustalający zasady przetwarzania danych osobowych.

3)

Inżynieria i projektowanie produktów i usług w zakresie przetwarzania danych uwzględniające kwestie prywatności.

4)

Uprawnienia osób fizycznych.

Europejski Inspektor Ochrony Danych zmierza do wywołania otwartej i świadomej dyskusji w ramach UE i poza jej granicami, z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, projektantów, przedsiębiorstw, przedstawicieli środowisk naukowych, władz publicznych i organów nadzoru. Zadaniem nowej unijnej rady ds. etyki ochrony danych, którą utworzymy w ramach EIOD będzie pomoc w zdefiniowaniu założeń nowej etyki cyfrowej, umożliwiając zyskanie większej świadomości w zakresie korzyści, jakie technologia przynosi społeczeństwu i gospodarce z dbałością o prawa i wolności osób fizycznych.

4.   Wnioski: Czas rozpocząć pogłębioną dyskusję

Prywatność i ochrona danych stanowią część rozwiązania, a nie problemu. Jak na razie technologia kontrolowana jest przez człowieka. Niełatwo jest dokonać precyzyjnej klasyfikacji potencjalnych zmian w podziale na dobre i złe, pożądane lub szkodliwe, korzystne lub niekorzystne, tym bardziej w sytuacji, gdy potencjalne tendencje należy rozpatrywać w kontekście. Decydenci, podmioty tworzące technologie, specjaliści ds. rozwoju biznesu oraz my wszyscy musimy poważnie zastanowić się, czy i w jaki sposób chcemy wpływać na rozwój technologii i jej stosowanie. Jednak równie istotne jest, aby UE rozważyła w trybie pilnym kwestie etyczne i miejsce dla godności ludzkiej w kontekście nowych technologii przyszłości.

Potwierdziła się skuteczność zastosowania zasad ochrony danych dla celów ochrony osób fizycznych i ich prywatności przed ryzykiem związanym z nieodpowiedzialnym przetwarzaniem danych. Jednak tendencje, które dziś obserwujemy, mogą wymagać zupełnie nowego podejścia. Otwieramy zatem nową debatę odnośnie do tego, w jakim zakresie zastosowanie takich zasad jak uczciwość i legalność jest wystarczające. Kręgi zaangażowane w ochronę danych mogą odegrać nową rolę, wykorzystując istniejące narzędzia, takie jak kontrole wstępne i zezwolenia – ponieważ żadne inne organy nie dysponują narzędziami w zakresie badania takich procesów przetwarzania danych. Obserwując odbywający się z zawrotną prędkością rozwój technologii, globalnej innowacyjności i sposobów tworzenia powiązań międzyludzkich, mamy możliwość zwrócenia uwagi, wywołania zainteresowania tematem i wypracowania konsensusu.

Mamy nadzieję, że niniejsza opinia będzie stanowić podstawę do szerszej i pogłębionej dyskusji na temat sposobów zapewnienia integralności wartości UE przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z zastosowania nowych technologii.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 września 2015 r.

Giovanni BUTTARELLI

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/11


Streszczenie drugiej opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD: www.edps.europa.eu)

(2015/C 392/09)

I.   KONTEKST WNIOSKU

1.

Dyskusje na temat ewentualnego systemu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) w UE są prowadzone od przyjęcia przez Komisję w roku 2007 wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w tej kwestii (1). Pierwotny wniosek miał na celu zobowiązanie przewoźników lotniczych obsługujących loty między UE i państwami trzecimi do przekazywania właściwym organom danych PNR w celu zapobiegania przestępstwom o charakterze terrorystycznym i poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię w sprawie tego wniosku (2) i śledził rozwój sytuacji.

2.

W dniu 2 lutego 2011 r. Komisja przyjęła nowy wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania (zwany dalej „wnioskiem”). Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię w sprawie tego nowego wniosku (3), w której poczynił dodatkowe uwagi do tekstu odnośnie do, między innymi, konieczności i proporcjonalności wniosku, jego zakresu stosowania, wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz zatrzymywania danych PNR.

3.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. (4) Rada przyjęła ogólne podejście w sprawie tekstu zaproponowanego przez Komisję w celu rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem.

4.

Procedura ustawodawcza została zawieszona w dniu 24 kwietnia 2013 r. (5), gdy Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) odrzuciła wniosek, kwestionując jego konieczność i proporcjonalność. Ostatnio wznowiono dyskusje w następstwie ataków terrorystycznych, które miały miejsce w Paryżu w styczniu 2015 r. (6).

5.

W rezolucji z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie środków zwalczania terroryzmu (7) Parlament Europejski zobowiązał się „do pracy nad finalizacją dyrektywy UE o danych dotyczących przelotu pasażera (dyrektywa UE PNR) do końca bieżącego roku” i zaapelował do Komisji „o określenie konsekwencji wyroku ETS dotyczącego dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych i jego możliwych skutków dla dyrektywy UE PNR”. Parlament Europejski zachęcał także Radę do dokonania postępów w pracy nad pakietem dotyczącym ochrony danych, aby rozmowy trójstronne nad obydwoma – dyrektywą UE PNR i pakietem dotyczącym ochrony danych – mogły odbywać się równolegle. Komisję zachęcono także do wysłuchania opinii niezależnych ekspertów z organów ścigania, bezpieczeństwa i wywiadu, a także przedstawicieli Grupy Roboczej Art. 29, celem omówienia konieczności i proporcjonalności systemu PNR.

6.

Ponadto w rezolucji wezwano państwa członkowskie „do odpowiedniego wykorzystywania istniejących europejskich platform, baz danych i systemów ostrzegania takich jak System Informacyjny Schengen (SIS) oraz system danych pasażera przekazywanych przed podróżą (APIS)” (8) i zdecydowanie zachęcono „do lepszej wymiany informacji między organami ścigania w państwach członkowskich i agencjami UE” (9).

7.

W tym kontekście sprawozdawca komisji LIBE przedstawił w dniu 17 lutego 2015 r. uaktualnione sprawozdanie (10). W dokumencie tym zaproponowano szereg zmian do wniosku Komisji, takich jak uwzględnienie lotów wewnątrzunijnych. Grupa Robocza Art. 29 przesłała komisji LIBE pismo, w którym przedstawiła swoje uwagi dotyczące sprawozdania (11). Komisja LIBE przyjęła ogólny cel wniosku w dniu 15 lipca 2015 r. i wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji z Radą.

8.

W niniejszej opinii EIOD poruszona zostanie kwestia zmian wniosku zaproponowanych przez komisję LIBE i Radę w świetle rozmów trójstronnych, których rozpoczęcie planowane jest najpóźniej w tym miesiącu. Wyrok w sprawie Digital Rights Ireland Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (12) wydany w dniu 8 kwietnia 2014 r. (zwany dalej „wyrokiem DRI”) zostanie uwzględniony w niniejszej opinii i włączony do uzasadnienia.

9.

Europejski Inspektor Ochrony Danych przyznaje, że Europa stoi w obliczu poważnych zagrożeń terrorystycznych i musi podjąć znaczące działania. Walka z terroryzmem i poważną przestępczością stanowi uzasadniony interes prawodawcy, a EIOD, jako niezależny organ nadzorczy UE, nie jest a priori zwolennikiem ani przeciwnikiem jakiegokolwiek środka. W pełnym poszanowaniu roli prawodawcy w kontekście oceny konieczności i proporcjonalności proponowanych środków, w niniejszej opinii EIOD pozwolił sobie dokonać analizy skutków, jakie będą one wywierać w odniesieniu do ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz ich prywatności, z uwzględnieniem obowiązujących ram prawnych dotyczących ochrony danych i prywatności oraz odpowiedniego orzecznictwa. Analiza ta jest związana z naszą misją, którą jest doradzanie instytucjom w przedmiocie skutków ich polityki w kontekście ochrony danych, w szczególności w przypadku poważniejszych skutków w obszarze praw do prywatności i ochrony danych.

IV.   WNIOSKI

62.

Europejski Inspektor Ochrony Danych z zadowoleniem przyjmuje szereg ulepszeń poczynionych we wniosku przez Radę i komisję LIBE, przykładowo odnośnie do przepisów szczególnych dotyczących ochrony danych, obecności inspektora ochrony danych czy szczególnego odniesienia do uprawnień organów nadzorczych.

63.

We wniosku nadal nie spełniono jednak zasadniczego warunku opracowania systemu PNR – tj. zgodności z zasadami konieczności i proporcjonalności. Wniosek nie zawiera kompleksowej oceny możliwości realizacji celu systemu UE-PNR za pomocą istniejących obecnie instrumentów prawnych. Ponadto nie zawiera on jakiejkolwiek szczegółowej analizy zakresu, w jakim cel systemu UE-PNR można by osiągnąć przy zastosowaniu mniej inwazyjnych środków. Wreszcie nieukierunkowane i masowe gromadzenie i przetwarzanie danych w systemie PNR czynią go środkiem ogólnego nadzoru. Zdaniem EIOD jedynym celem zgodnym z wymogami przejrzystości i proporcjonalności byłoby wykorzystywanie danych PNR w poszczególnych przypadkach, lecz wyłącznie w razie poważnego lub konkretnego zagrożenia ustalonego na podstawie konkretnych wskaźników.

64.

Z uwagi na brak dostępnych informacji potwierdzających, że konieczność i proporcjonalność proponowanych środków została odpowiednio wykazana EIOD uważa, że wniosek, nawet po uwzględnieniu zmian, nadal nie spełnia norm art. 7, 8 i 52 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 16 TFUE oraz art. 8 EKPC.

65.

Europejski Inspektor Ochrony Danych zachęcałby prawodawców do zbadania pod kątem aktualnych zagrożeń możliwości wprowadzenia bardziej selektywnych i mniej inwazyjnych środków nadzoru w oparciu o bardziej konkretne inicjatywy skupiające się, stosownie do sytuacji, na ukierunkowanych kategoriach lotów, pasażerów lub krajów.

66.

Oprócz tych wskazanych powyżej podstawowych niedociągnięć wniosku, uwagi EIOD w niniejszej opinii dotyczą głównie następujących kwestii:

we wniosku należy ograniczyć okres zatrzymywania danych, tak aby uzasadniały go obiektywne kryteria wyjaśniające okres zatrzymania,

we wniosku należy w sposób bardziej dosadny wskazać, że dane PNR nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania,

co do zasady, należy uzyskać uprzednie zatwierdzenie sądu lub niezależnego organu administracji po żądaniu udzielenia dostępu do danych ze strony właściwego organu;

wniosek powinien zawierać odniesienie do odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez biuro danych pasażerów,

zakres stosowania systemu PNR powinien być o wiele bardziej ograniczony w zależności od rodzaju zaistniałego przestępstwa; ponadto należy uściślić definicję „poważnej przestępczości transgranicznej” oraz „bezpośredniego, poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego”,

należy lepiej zdefiniować i bardziej sprecyzować kryteria uzyskania dostępu do danych PNR przez właściwe organy,

prawodawców zachęca się, aby wstrzymali się z podjęciem działań do czasu przyjęcia nowego pakietu dotyczącego ochrony danych celem pełnego dostosowania zobowiązań wynikających z wniosku z nowo przyjętymi przepisami,

ocenę dyrektywy należy przeprowadzić w oparciu o kompleksowe dane, w tym liczbę osób skazanych – a nie wyłącznie osób ściganych – na podstawie przetwarzania ich danych.

Bruksela, 24 września 2015 r.

Giovanni BUTTARELLI

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  COM(2007) 654 wersja ostateczna.

(2)  Opinia EIOD z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie projektu wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących rezerwacji pasażera (danych PNR) w celu egzekwowania prawa (Dz.U. C 110 z 1.5.2008, s. 1).

(3)  Opinia EIOD z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

(4)  Ogólne podejście Rady, tekst przyjęty w dniu 23 kwietnia 2013 r., 8916/2.

(5)  Zobacz rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

(6)  Zobacz https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_na_redakcj%C4%99_Charlie_Hebdo. W sprawie powiązania z unijnymi wnioskami PNR; zob. np. oświadczenie członków Rady Europejskiej w następstwie nieformalnego posiedzenia szefów państw lub rządów Bruksela, 12 lutego 2015 r.: http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/02/150212-european-council-statement-fight-against-terrorism/ oraz sprawozdanie z wdrażania środków Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9422-2015-REV-1/pl/pdf.

(7)  Rezolucja 2015/2530 Parlamentu Europejskiego.

(8)  Rezolucja, pkt 11.

(9)  Rezolucja, pkt 22.

(10)  Sprawozdanie jest dostępne pod następującym adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0248+0+DOC+XML+V0//PL

(11)  Pismo z dnia 19 marca 2015 r. skierowane przez Grupę Roboczą Art. 29 do przewodniczącego komisji LIBE.

(12)  TSUE, Digital Rights Ireland ltd,8 kwietnia 2014 r., wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja Europejska

25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/14


Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

(2015/C 392/10)

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek o dokonanie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”).

1.   Wniosek o dokonanie przeglądu

Wniosek o dokonanie przeglądu w odniesieniu do przywozu z Chińskiej Republiki Ludowej został złożony przez przedsiębiorstwo Metpro Limited („wnioskodawca”), importera niektórych rodzajów gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego.

Ponieważ środki obowiązują również w odniesieniu do przywozu z Tajlandii, Komisja z własnej inicjatywy podjęła też decyzję o wszczęciu przeglądu dotyczącego przywozu pochodzącego z Tajlandii.

Zakres przeglądu ograniczony jest do zbadania zakresu produktowego, aby określić, czy niektóre rodzaje produktów wchodzą w zakres środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii („państwa, których dotyczy postępowanie”).

2.   Produkt objęty przeglądem

Produktem objętym przeglądem są gwintowane łączniki rur lub przewodów rurowych, odlewane z żeliwa ciągliwego, z wyłączeniem elementów podstawowych łączników zaciskowych wykorzystujących gwinty metryczne ISO DIN 13 oraz okrągłych skrzynek przyłączowych z żeliwa ciągliwego bez pokrywy („produkt objęty przeglądem”), obecnie objęte kodem CN ex 7307 19 10 (kod TARIC 7307191010).

3.   Obowiązujące środki

Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 430/2013 (2).

4.   Podstawy dokonania przeglądu

Wnioskodawca wystąpił o wyłączenie niektórych gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych odlewanych z żeliwa ciągliwego z zakresu obecnych środków antydumpingowych. Produktem, który miałby zostać wyłączony, są łączniki kablowych rur osłonowych (kolanka, łuki i w kształcie litery T) o standardowym skoku gwintu metrycznego 1,5 mm według ISO BS3463.

Wniosek na podstawie art. 11 ust. 3 opiera się na przedstawionych przez wnioskodawcę dowodach prima facie wykazujących, że podstawowe właściwości fizyczne, techniczne lub chemiczne produktów, które mają być wykluczone z zakresu, znacząco różnią się od cech produktu objętego przeglądem. Uznaje się, że te same dowody mają zastosowanie do produktu objętego przeglądem z obu państw, których dotyczy postępowanie.

Należy zatem dokonać przeglądu obecnych środków pod względem zakresu produktu objętego przeglądem z państw, których dotyczy postępowanie. Rozporządzenie, które może zostać przyjęte w wyniku niniejszego przeglądu, może mieć moc wsteczną od daty wprowadzenia obowiązujących środków lub od późniejszej daty, na przykład daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszystkie zainteresowane strony, a w szczególności importerów, wzywa się do przedstawienia opinii dotyczących powyższej kwestii oraz do przedłożenia dowodów potwierdzających te opinie.

5.   Procedura

Ustaliwszy, po powiadomieniu państw członkowskich, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia częściowego przeglądu okresowego ograniczonego do zbadania zakresu produktowego, aby określić, czy niektóre rodzaje produktów wchodzą w zakres środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu produktu objętego przeglądem, Komisja niniejszym wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

5.1.    Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do: wnioskodawcy, będącego importerem, znanych producentów eksportujących w Chińskiej Republice Ludowej i Tajlandii, władz tych państw, znanych producentów w Unii, znanych importerów oraz użytkowników. Informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.2.    Inne oświadczenia pisemne

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.3.    Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszelkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

5.4.    Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji

Informacje przekazywane Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu muszą być wolne od praw autorskich. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zainteresowane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwiającego: a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych dla celów niniejszego postępowania dotyczącego ochrony handlu; oraz b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego dochodzenia w formie umożliwiającej im wykonywanie ich prawa do obrony.

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestionariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” (3).

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainteresowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limited” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane „For inspection by interested parties”. Streszczenia muszą być wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne informacje mogą zostać pominięte.

Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych pełnomocnictw i poświadczeń, pocztą elektroniczną, z wyjątkiem obszernych odpowiedzi, które należy przekazać na płycie CD-ROM lub DVD osobiście lub listem poleconym. Komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” („Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony handlu”), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresowane strony muszą podać swoją nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźne zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R623-MALLEABLE-FITTINGS@ec.europa.eu.

6.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania potwierdzających lub zaprzeczających ustaleń na podstawie dostępnych faktów zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie jest traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się dla niej z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. Strona ta powinna niezwłocznie poinformować o tym Komisję.

7.   Rzecznik praw stron

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony.

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach dotyczących między innymi zakresu produktowego obowiązujących środków.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.   Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (4).


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 430/2013 z dnia 13 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające cło tymczasowe nałożone na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz zamykające postępowanie w odniesieniu do Indonezji (Dz.U. L 129 z 14.5.2013, s. 1).

(3)  Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51) i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(4)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/18


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7829 – Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 392/11)

1.

W dniu 18 listopada 2015 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Transgourmet Holding AG („Transgourmet”, Szwajcaria) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem C+C Pfeiffer GmbH („C+C Pfeiffer”, Austria) oraz wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Top-Team Zentraleinkauf GmbH („Top-Team”, Austria) w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Transgourmet: sprzedaż hurtowa produktów żywnościowych za pośrednictwem punktów sprzedaży typu cash&carry oraz sprzedaży wysyłkowej,

—   w przypadku przedsiębiorstwa C+C Pfeiffer: sprzedaż hurtowa produktów żywnościowych za pośrednictwem punktów sprzedaży typu cash&carry oraz sprzedaży wysyłkowej; hurtowa sprzedaż napojów drogą wysyłkową; sprzedaż detaliczna napojów,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Top-Team: Świadczenie usług związanych a zamówieniami publicznymi i dystrybucją dla hurtowych i detalicznych przedsiębiorstw handlowych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7829 – Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.