ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 380

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
14 listopada 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 380/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7775 – BTPS/CPPIB/Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2015/C 380/02

Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie mianowania węgierskiego członka i zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

2

 

Komisja Europejska

2015/C 380/03

Kursy walutowe euro

4

2015/C 380/04

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

5

2015/C 380/05

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

6


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2015/C 380/06

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania – zaproszenie do przedstawienia produktów odpowiednich do stosowania jako znacznik olejów napędowych i nafty

7

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 380/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

8

2015/C 380/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

9

2015/C 380/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7825 – KKR/Selecta) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

11


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7775 – BTPS/CPPIB/Haymarket House)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 380/01)

W dniu 9 listopada 2015 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32015M7775. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/2


DECYZJA RADY

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie mianowania węgierskiego członka i zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

(2015/C 380/02)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (1), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając listy kandydatów przedłożone Radzie przez rządy państw członkowskich oraz przez organizacje pracowników i organizacje pracodawców,

uwzględniając wykazy członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzjami z dnia 2 grudnia 2013 r. (2) i z dnia 12 czerwca 2014 r. (3) Rada mianowała członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres do dnia 7 listopada 2016 r., z wyjątkiem niektórych członków i zastępców członków.

(2)

Rząd Węgier zaproponował kandydatów na dwa stanowiska, które należy obsadzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane na stanowiska członka i zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres do dnia 7 listopada 2016 r.:

I.   PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo

Członek

Zastępca członka

Węgry

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

Artykuł 2

Członków oraz zastępców członków, którzy nie zostali dotąd wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

P. GRAMEGNA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.

(2)  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 360 z 10.12.2013, s. 8).

(3)  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mianowania litewskich i maltańskich członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 182 z 14.6.2014, s. 14); decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mianowania francuskich członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 186 z 18.6.2014, s. 5).


Komisja Europejska

14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/4


Kursy walutowe euro (1)

13 listopada 2015 r.

(2015/C 380/03)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,0764

JPY

Jen

132,04

DKK

Korona duńska

7,4606

GBP

Funt szterling

0,70705

SEK

Korona szwedzka

9,3388

CHF

Frank szwajcarski

1,0786

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,3320

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,032

HUF

Forint węgierski

312,23

PLN

Złoty polski

4,2429

RON

Lej rumuński

4,4452

TRY

Lir turecki

3,0960

AUD

Dolar australijski

1,5077

CAD

Dolar kanadyjski

1,4322

HKD

Dolar Hongkongu

8,3429

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6483

SGD

Dolar singapurski

1,5305

KRW

Won

1 257,07

ZAR

Rand

15,4459

CNY

Yuan renminbi

6,8607

HRK

Kuna chorwacka

7,6155

IDR

Rupia indonezyjska

14 764,07

MYR

Ringgit malezyjski

4,7125

PHP

Peso filipińskie

50,722

RUB

Rubel rosyjski

71,7143

THB

Bat tajlandzki

38,643

BRL

Real

4,0847

MXN

Peso meksykańskie

18,0620

INR

Rupia indyjska

71,2000


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/5


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2015/C 380/04)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Andora

Upamiętniane wydarzenie : 25. rocznica podpisania umowy o unii celnej z Unią Europejską

Opis motywu : U góry motywu znajduje się mapa Andory z herbem Księstwa w środku. U dołu motywu znajdują się dwie skierowane w przeciwne strony i przeplatające się strzałki, które symbolizują umowę o unii celnej między Andorą a UE i na których widnieją oznaczenia upamiętnianych lat „1990” i „2015” (ta druga data oznacza również rok emisji monety) oraz nazwa państwa emitującego „ANDORRA”. Mapę Andory okala napis „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea” (25. rocznica podpisania umowy o unii celnej z Unią Europejską).

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład :

Data emisji : grudzień 2015 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/6


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2015/C 380/05)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Andora

Upamiętniane wydarzenie : 30. rocznica przyznania praw politycznych i statusu osoby pełnoletniej mężczyznom i kobietom kończącym 18 lat

Opis motywu : Na monecie widać częściowo młodą osobę biorącą udział w głosowaniu. Na trzymanej przez nią karcie do głosowania widnieje napis „ANDORRA”. Po lewej stronie głosującej osoby umieszczono oznaczenia upamiętnianych lat: „1985” i „2015” (ta druga data oznacza również rok emisji monety). Cały motyw otacza krótszy napis opisujący upamiętniane wydarzenie „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS” (30. rocznica ustanowienia pełnoletności w wieku 18 lat).

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład :

Data emisji : grudzień 2015 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/7


Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania – zaproszenie do przedstawienia produktów odpowiednich do stosowania jako znacznik olejów napędowych i nafty

(2015/C 380/06)

Niniejszym zawiadamia się o sprostowaniu do zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, w którym wzywa się wnioskodawców do przedstawienia produktów odpowiednich do stosowania jako znacznik olejów napędowych i nafty, ogłoszonego w dniu 11 września 2015 r. (Dz.U. C 299, s. 28).

Sprostowanie i zaproszenie do wyrażenia zainteresowania są dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/8


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 380/07)

1.

W dniu 6 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Aviva Life & Pensions UK Limited („UKLAP”, Zjednoczone Królestwo), będące częścią Aviva Plc („Aviva”, Zjednoczone Królestwo), oraz Public Sector Pension Investment Board („PSP”, Kanada) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólna kontrolę nad portfelem nieruchomości w Zjednoczonym Królestwie („Portfel docelowy”) w drodze zakupu udziałów/akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku Aviva: świadczenie szerokiego zakresu ubezpieczeń, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne w 17 krajach. Grupa Aviva prowadzi działalność głównie w Zjednoczonym Królestwie, Francji i Kanadzie, jednak jest obecna również w innych krajach Europy i w Azji,

—   w przypadku PSP: inwestowanie otrzymywanych od pracowników i pracodawców składek netto oraz zarządzanie zróżnicowanym, globalnym portfelem akcji, obligacji i innych papierów wartościowych o stałym dochodzie oraz inwestycje na rynku niepublicznych instrumentów kapitałowych, na rynku nieruchomości, infrastruktury i zasobów naturalnych,

—   w przypadku Portfela docelowego: prawa do użytkowania nieruchomości, w tym prawo własności gruntu, dzierżawa i inne prawa do użytkowania w czternastu nieruchomościach w centrum Londynu. Prawa do użytkowania wchodzące w skład Portfela docelowego dotyczą przede wszystkim powierzchni biurowych, ale obejmują również miejsce prowadzenia działalności detalicznej oraz małe jednostki mieszkalne w dwóch spośród przedmiotowych nieruchomości.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji Europejskiej faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/9


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 380/08)

1.

W dniu 6 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Sandscape B.V., ostatecznie kontrolowane przez Gunvor Group Ltd. („Gunvor”, Cypr) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Kuwait Petroleum Europoort B.V. („KPE”, Niderlandy) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

Gunvor jest główną spółką holdingową Gunvor Group, która prowadzi działalność w zakresie hurtowej dostawy i rafinacji ropy naftowej oraz sprzedaży loco rafineria produktów rafinacji ropy naftowej,

KPE prowadzi rafinerię w porcie w Rotterdamie i zajmuje się rafinacją ropy naftowej, a także sprzedażą loco rafineria produktów rafinacji ropy naftowej.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/10


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 380/09)

1.

W dniu 9 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Vivalto Bel (Belgia), CDC International Capital (Francja) i Mubadala Developement Company PJSC („Mubadala”, Abu Dhabi) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Groupe Vivalto Santé (Francja) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Vivalto Bel: spółka holdingowa prowadząca inwestycje przede wszystkim w sektorze ochrony zdrowia,

—   w przypadku przedsiębiorstwa CDC International Capital: spółka zależna Caisse des Dépôts et Consignations prowadząca inwestycje bezpośrednie we współpracy z państwowymi funduszami majątkowymi i międzynarodowymi inwestorami instytucyjnymi,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Mubadala: państwowy fundusz majątkowy z Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie),

—   w przypadku przedsiębiorstwa Groupe Vivalto Santé: operator prywatnych zakładów opieki zdrowotnej we Francji.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).


14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/11


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7825 – KKR/Selecta)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 380/10)

1.

W dniu 6 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo KKR&Co LLP („KKR”, Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Selecta AG („Selecta”, Szwajcaria) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa KKR: świadczenie usług w zakresie zarządzania aktywami alternatywnymi na rzecz prywatnych i publicznych inwestorów rynkowych,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Selecta: świadczenie usług związanych z automatami do sprzedaży, np. sprzedaż produktów, w które zaopatrzone są te automaty, oraz zapewnianie pozostałych związanych z nimi dostaw, a także uzupełnianie zapasów produktów i konserwacja automatów, w odniesieniu do sprzedaży zarówno żywności, jak i napojów.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7825 – KKR/Selecta, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.