ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 333

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
9 października 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 333/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7666 – Repsol Química/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 333/02

Kursy walutowe euro

2

2015/C 333/03

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1.11.2015 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

3

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2015/C 333/04

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze Moszczenica

4


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 333/05

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7763 – TCCC/Cobega/CCEP) ( 1 )

6

2015/C 333/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7750 – Delphi/HellermannTyton) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

7

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2015/C 333/07

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

8

2015/C 333/08

Zawiadomienie skierowane do następujących osób lub grup: Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah w Algierii (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev oraz Shamil Magomedovich Ismailov, dodanych do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1815

12


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

9.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7666 – Repsol Química/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 333/01)

W dniu 6 sierpnia 2015 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku hiszpańskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32015M7666. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

9.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/2


Kursy walutowe euro (1)

8 października 2015 r.

(2015/C 333/02)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1254

JPY

Jen

134,92

DKK

Korona duńska

7,4611

GBP

Funt szterling

0,73660

SEK

Korona szwedzka

9,2790

CHF

Frank szwajcarski

1,0935

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,2185

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,117

HUF

Forint węgierski

312,17

PLN

Złoty polski

4,2321

RON

Lej rumuński

4,4162

TRY

Lir turecki

3,3012

AUD

Dolar australijski

1,5664

CAD

Dolar kanadyjski

1,4683

HKD

Dolar Hongkongu

8,7220

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7050

SGD

Dolar singapurski

1,5890

KRW

Won

1 305,49

ZAR

Rand

15,1556

CNY

Yuan renminbi

7,1507

HRK

Kuna chorwacka

7,6135

IDR

Rupia indonezyjska

15 619,12

MYR

Ringgit malezyjski

4,7500

PHP

Peso filipińskie

51,923

RUB

Rubel rosyjski

70,3304

THB

Bat tajlandzki

40,500

BRL

Real

4,3574

MXN

Peso meksykańskie

18,6929

INR

Rupia indyjska

73,2592


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


9.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/3


Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1.11.2015 r.

(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

(2015/C 333/03)

Stopy bazowe obliczone zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). W zależności od zastosowania stopy referencyjnej, nadal należy dodawać odpowiednie marże, tak jak określono w komunikacie. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej oznacza to, że do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 przewiduje, że, o ile nie przewidziano inaczej w odrębnej decyzji, także stopę od zwracanej pomocy oblicza się, dodając 100 punktów bazowych do stopy bazowej.

Zmienione stopy zaznaczono pogrubioną czcionką.

Poprzednia tabela została opublikowana w Dz.U. C 281 z 26.8.2015, s. 3.

Od

Do

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.11.2015

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,37

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,53

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,21

0,17

0,17

1,02

1.9.2015

31.10.2015

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,29

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,53

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,17

0,17

0,17

1,02

1.8.2015

31.8.2015

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,24

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,80

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,13

0,17

0,17

1,02

1.7.2015

31.7.2015

0,22

0,22

1,85

0,22

0,52

0,22

0,24

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,58

1,80

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,76

0,22

1,67

- 0,07

0,22

0,22

1,02

1.6.2015

30.6.2015

0,22

0,22

2,18

0,22

0,52

0,22

0,17

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,58

2,21

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,76

0,22

1,67

0,00

0,22

0,22

1,02

1.5.2015

31.5.2015

0,26

0,26

2,18

0,26

0,52

0,26

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

1,58

2,21

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2,16

0,26

2,04

0,13

0,26

0,26

1,02

1.4.2015

30.4.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,42

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,23

0,34

0,34

1,02

1.3.2015

31.3.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,33

0,34

0,34

1,02

1.1.2015

28.2.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,63

0,46

0,34

0,34

1,02


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

9.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/4


Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze „Moszczenica”

(2015/C 333/04)

Przedmiotem postępowania jest udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie metanu z pokładów węgla kamiennego w obszarze „Moszczenica”, woj. śląskie:

Nazwa

Układ 2000

X

Y

Moszczenica

5 536 180,58

6 537 551,72

5 534 963,28

6 537 566,01

5 533 784,88

6 539 829,49

5 536 110,35

6 541 152,16

5 535 734,19

6 543 029,12

5 535 025,71

6 542 901,34

5 533 132,15

6 542 559,78

5 532 937,96

6 539 390,94

5 532 375,39

6 538 685,86

5 532 812,60

6 536 463,98

5 533 786,70

6 536 942,74

5 534 805,65

6 537 051,67

Wnioski muszą obejmować ten sam obszar.

Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministerstwa Środowiska w terminie do 91 dnia włącznie, do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

a)

proponowana technologia prowadzenia prac (40 %),

b)

techniczne i finansowe możliwości oferenta (50 %),

c)

proponowana wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego (10 %).

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru „Moszczenica” wynosi:

    w trzyletnim okresie bazowym: 2 000,00 zł rocznie,

    za 4. i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 2 000,00 zł rocznie,

    za 6. i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego 2 098,28 zł rocznie,

1.

w przypadku poszukiwania metanu z pokładów węgla kamiennego:

2.

w przypadku rozpoznawania metanu z pokładów węgla kamiennego:

—   w trzyletnim okresie bazowym: 4 000,00 zł rocznie,

—   za 4. i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 4 000,00 zł rocznie,

—   za 6. i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 4 196,55 zł rocznie,

3.

w przypadku poszukiwania i rozpoznawania metanu z pokładów węgla kamiennego:

—   w pięcioletnim okresie bazowym: 6 000,00 zł rocznie,

—   za 6.,7. i 8. rok obwiązywania umowy użytkowania górniczego: 6 000,00 zł rocznie,

—   za 9. i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 6 000,00 zł rocznie.

Procedura porównania wniosków zakończy się przed upływem 6 miesięcy od zakończenia etapu składania wniosków. Uczestnicy procedury o jej wynikach zostaną powiadomieni pisemnie.

Wnioski należy sporządzić w języku polskim.

Zwycięzcy procedury porównania wniosków organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie metanu z pokładów węgla kamiennego po przeprowadzeniu postępowania uwzględniającego stanowiska odpowiednich organów oraz zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego.

Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu metanu z pokładów węgla kamiennego na terytorium Polski, musi posiadać prawo użytkowania górniczego oraz koncesję.

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA

Informacje można uzyskać:

na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl

w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 223692449

Faks +48 223692460

E-mail: dgikg@mos.gov.pl


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

9.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/6


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7763 – TCCC/Cobega/CCEP)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 333/05)

1.

W dniu 2 października 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa The Coca-Cola Company („The Coca-Cola”, Stany Zjednoczone) i Cobega S.A. („Cobega”, Hiszpania) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i ust. 4 rozporządzenia Rady, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką Coca-Cola European Partners Plc („CCEP”, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku The Coca-Cola: właściciel marki, licencjodawca znaków towarowych i producent koncentratów do produkcji napojów bezalkoholowych i syropów,

—   w przypadku Cobega: butelkowanie i dystrybucja napojów,

—   w przypadku CCEP: butelkowanie i dystrybucja napojów. CCEP połączy działalność następujących przedsiębiorstw zajmujących się butelkowaniem napojów bezalkoholowych: Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Coca-Cola Enterprises Inc., Coca-Cola Iberian Partners S.A. oraz Vífilfell hf.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7763 – TCCC/Cobega/CCEP, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).


9.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/7


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7750 – Delphi/HellermannTyton)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 333/06)

1.

W dniu 2 października 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia (1), Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Delphi Automotive PLC („Delphi”, Zjednoczone Królestwo) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem HellermannTyton Group PLC („HellermannTyton”, Zjednoczone Królestwo) w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 30 lipca 2015 r.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Delphi: ogólnoświatowa produkcja i dostawa części samochodowych dla producentów oryginalnego sprzętu, a także dystrybucja części zamiennych do samochodów. Część samochodowe przedsiębiorstwa Delphi są głównie wykorzystywane w ramach układów elektrycznych, układów napędowych i systemów bezpieczeństwa pojazdów,

—   w przypadku przedsiębiorstwa HellermannTyton: produkcja i dostawa rozwiązań w zakresie zarządzania kablami dla sektora motoryzacyjnego, elektrycznego i telekomunikacyjnego. Rozwiązania Hellermann Tyton w zakresie zarządzania kablami obejmują mocowania, oznaczenia identyfikacyjne, izolacje i produkty ochronne, produkty umożliwiające podłączenie do sieci oraz rozwiązania dla instalatorów.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7750 – Delphi/HellermannTyton, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


INNE AKTY

Komisja Europejska

9.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/8


Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

(2015/C 333/07)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (1).

JEDNOLITY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych  (2)

„ALHEIRA DE MIRANDELA”

UE: PT-PGI-0005-0864 – 10.3.2011

ChOG ( X ) ChNP ( )

1.   Nazwa

„Alheira de Mirandela”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Portugalia

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Rodzaj produktu

Klasa 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

3.2.   Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1

„Alheira de Mirandela” to tradycyjna kiełbasa wędzona, w kształcie podkowy, cylindryczna, składająca się z drobnego, grudkowego wypełnienia, w którym widoczne są kawałki krojonego mięsa, w osłonce z naturalnego solonego jelita wołowego, o końcach wiązanych bawełnianym sznurkiem.

Produkt posiada następujące cechy:

Właściwości fizykochemiczne:

Kiełbasa o długości około 20–25 cm, o barwie żółtawobrązowej i niejednorodnym odcieniu.

Średnica: 2–3 cm.

Masa: 150–200 g.

Zawartość białka: powyżej 14 %.

Wilgotność: poniżej 50 %.

Zawartość tłuszczu: poniżej 18 %.

Właściwości sensoryczne i organoleptyczne:

Lekko wędzony zapach.

Smak lekko wędzony, któremu towarzyszy nuta pikantnej i bardzo aromatycznej oliwy z oliwek oraz przypraw na bazie czosnku.

Konsystencja jest niejednorodna i widoczne są małe kawałki pokrojonego mięsa.

3.3.   Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

Produkcja „Alheira de Mirandela” wymaga następujących surowców:

Wieprzowina

Mięso wykorzystywane do produkcji „Alheira de Mirandela” pochodzi z wszystkich części tusz wieprzowych, które muszą jednak pochodzić od rasy Bísaro, czystej lub mieszanej z rasami Landrace, Large White i Duroc, Pietrain (z udziałem co najmniej 50 % rasy Bísaro). Wykluczone są jedynie wnętrzności.

Mięso drobiowe

Używane do wzbogacenia bulionu, mięso drobiowe jest następnie włączane do masy mięsnej „Alheira de Mirandela”. Może ono pochodzić ze wszystkich kawałków drobiu, z wyjątkiem wnętrzności.

Dziczyzna (nieobowiązkowo)

Można wykorzystywać mięso z kaczek, kuropatw, królików, zajęcy lub bażantów.

Bulion mięsny

Przyprawione mięso jest gotowane w wodzie do uzyskania bardzo aromatycznego i wzbogaconego proteinami białka bulionu, zwanego lokalnie calda. Bulion ten, wykorzystywany jest do nasączania chleba, umożliwia uzyskanie wilgotnej masy mięsnej o wyrazistym smaku i zapachu.

Regionalny chleb pszenny

Przeznaczony do nasączenia bulionem mięsnym chleb najpierw krojony jest w plastry. Może on być wykorzystywany wyłącznie po upływie minimalnego okresu przechowywania, który wynosi na ogół 48 godzin.

Jest to tradycyjny regionalny chleb pszenny, składający się z mąki pszennej (mąka pszenna gatunek I z przemiału 55 %), ważący około 1,5 kg, o okrągłym kształcie, wymagający długiego wypieku; do jego przygotowania stosuje się bardzo małą ilość zakwasu chlebowego lub nawet nie dodaje do wcale.

Oliwa z oliwek

Stosuje się oliwę z oliwek ChNP Trás-os-Montes lub oliwę z oliwek o podobnych właściwościach organoleptycznych. Oliwa ta, o zapachu i smaku świeżych oliwek, czasami z dodatkiem nuty migdałów, wnosi wyraźne wrażenie słodyczy, zieleniny, gorzkawej i pikantnej nuty, które nadają „Alheira de Mirandela” charakterystyczny dla niej pikantny smak.

Naturalne jelita

Osłonki są z naturalnego solonego jelita wołowego, bez uszkodzeń, przylegają do masy mięsnej, a ich końce są wiązane bawełnianym sznurkiem.

Smalec wieprzowy

Przyprawy

Sól spożywcza (NaCl).

Ząbki czosnku (Allium sativum L.), które nie kiełkują.

Papryka łagodna/ostra lub słodka papryka.

Minimalny udział mięsa wynosi 60 %, z czego udział mięsa wieprzowego waha się między 10–15 %, a drobiowego waha się między 45–50 %. Odsetek chleb waha się między 15–25 %, a zawartość oliwy z Trás-os-Montes (ChNP) lub oliwy z oliwek o podobnych właściwościach organoleptycznych wynosi 4–8 %.

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego)

3.5.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Poszczególne etapy produkcji, które odbywają się w wyznaczonym obszarze geograficznym to: krojenie chleba na kawałki, rozbiór i mycie mięsa, gotowanie i rozdrabnianie mięsa, przygotowanie masy mięsnej, formowanie kiełbasy i wędzenie.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.

3.7.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania

Następujące elementy muszą być systematycznie umieszczane na etykiecie ChOG „Alheira de Mirandela”:

napis „Alheira de Mirandela – IGP” lub „Alheira de Mirandela – chronione oznaczenie geograficzne”;

logo „Alheira de Mirandela”.

Image

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Obszar geograficzny produkcji „Alheira de Mirandela” jest ograniczony do gminy Mirandela.

5.   Związek z obszarem geograficznym

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego

Obszar geograficzny produkcji charakteryzuje się szczególnymi warunkami naturalnymi sprzyjającymi produkcji „Alheira de Mirandela”.

Lata są gorące i suche – średnie maksymalne temperatury w ciągu roku wynoszą 20 °C – a zimy bardzo surowe; średnie minimalne temperatury w ciągu roku wynoszą 7 °C. Klimat ten ma bezpośredni wpływ na obecność gatunków drzew typowych dla gminy Mirandela, takich jak dąb, którego drewno jest wykorzystywane do wędzenia kiełbasy, i drzewko oliwne, którego owoce służą do produkcji oliwy.

Techniki wykorzystywane przy produkcji „Alheira de Mirandela” są związane z wykorzystaniem regionalnego chleba pszennego, proces produkcji którego otoczony jest tajemnicą i nie zmienił się od wielu pokoleń piekarzy z Trás-os-Montes, oraz z umiejętnościami mieszkańców, które wciąż opierają się na lokalnych, tradycyjnych i niezmiennych metodach.

5.2.   Specyfika produktu

Jest to kiełbasa, która różni się od innych produktów należących do tej samej kategorii lekko wędzonym aromatem i smakiem, nutą czosnku, intensywną nutą świeżych oliwek pochodzącą z wykorzystywanej pikantno-owocowej oliwy z oliwek (oliwa z oliwek ChNP Trás-os-Montes lub oliwy o podobnych właściwościach organoleptycznych), o niejednorodnej konsystencji farszu, w którym wyraźnie widoczne są cząstki mięsa. Farsz jest delikatny i grudkowaty w związku z zawartością regionalnego chleba pszennego przygotowanego z mąki pszennej typu 55, wyrabianego i wypiekanego specjalnie do wykorzystania w „Alheira de Mirandela”. Do specyfiki produktu przyczyniają się ponadto stosowane przyprawy, a także czas wędzenia i dojrzewania (około 8 dni), nadające „Alheira de Mirandela” tak charakterystyczną barwę, smak i aromat.

„Alheira de Mirandela” wyróżnia ponadto dodawanie do masy mięsnej bardzo aromatycznego bulionu mięsnego, stosowanie mięsa nie z kilku wybranych kawałków, ale z całych tusz kurczaków i świń (z wyjątkiem wnętrzności) oraz wykorzystywanie jako osłonek wyłącznie naturalnych, solonych jelit wołowych. Bulion, zwany „calda”, wykorzystuje się do nasączania regionalnego chleba pszennego, w celu uzyskania wilgotnej masy mięsnej o wyrazistym smaku i zapachu.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG)

Ceniona ze względu na konsystencję i bukiet smakowy, wynikające ze sposobu produkcji masy mięsnej i proporcji poszczególnych składników, jesienią i zimą „Alheira de Mirandela” od dawna należy do najpopularniejszych kiełbas w regionie.

Renoma „Alheira de Mirandela” i preferencja konsumentów względem tego produktu były zawsze ściśle powiązane ze sposobem jego produkcji, czyli łączeniem poszczególnych surowców, ich proporcjami i technikami wędzenia. Te ostatnie odznaczają się w szczególności czasem wystawienia na działanie dymu, który wynosi około ośmiu dni, połączonym z praktyką powolnego spalania, w słabym ogniu, drewna charakterystycznych dla regionu gatunków drzew, a mianowicie dębu i drzew oliwnych. Dzięki ciepłym i suchym okresom letnim drewno jest bardzo suche i zwarte; czynnik ten ma podstawowe znaczenie dla rozwoju czynników smakowych i zapachowych, nadając produktowi dyskretną nutę goryczy typową dla prawidłowo przeprowadzonego wędzenia.

Techniki produkcji lokalnej, które utrzymały się do dziś, w szczególności ręczne krojenie mięsa, obróbka masy mięsnej i proporcje wykorzystywanych w niej rodzajów mięsa, tradycyjnego chleba, oliwy z oliwek (oliwy ChNP Trás-os-Montes lub oliwy z oliwek o podobnych właściwościach organoleptycznych), czosnku i innych przypraw, umożliwiają uzyskanie niejednolitego wypełnienia o przyjemnym zapachu czosnku i oliwy z oliwek (oliwy ChNP Trás-os-Montes lub oliwy z oliwek o podobnych właściwościach organoleptycznych), wyróżniają „Alheira de Mirandela” spośród innych produktów tej samej kategorii.

Obróbka regionalnego chleba pszennego, produkowanego przy użyciu tradycyjnych metod, krojenie go w cienkie plastry i namaczane w bulionie, w którym gotowano mięso, ma zasadniczy wpływ na właściwości produktu końcowego, ponieważ umożliwia przeniesienie do chleba aromatu różnych rodzajów mięsa wchodzących w skład bulionu, a po dodaniu go do masy mięsnej nadaje jej pożądaną konsystencję, smak i zapach.

Konsystencja produktu wynika przede wszystkim ze stosowania solonych naturalnych jelit wołowych i sposobu ubijania masy mięsnej przy ich napełnianiu.

Związek przyczynowy zachodzący między obszarem geograficznym a właściwościami „Alheira de Mirandela” jest wymownie udokumentowany materiałem pochodzącym z lokalnej prasy, począwszy co najmniej od 1957 r., gdzie kiełbasę tę opisuje się jako miejscową specjalność wytwarzaną według zasad domowej kuchni. Renoma „Alheira de Mirandela” od zawsze jest kojarzona z obszarem geograficznym produkcji.

Świadczy o tym artykuł z czasopisma Notícias de Mirandela z dnia 29 maja 1960 r., gdzie, cytując numer 4 dwutygodnika O Campo, potępia się praktykę polegającą na imitowaniu w innych regionach autentycznych „Alheiras de Mirandela”, podkreślając konieczność położenia kresu nadużyciom i wzywając do utworzenia rejestru nazw lokalnych lub regionalnych, który miałby moc prawną. W tygodniku napisano w tym względzie, że: „Ze smutkiem stwierdzamy, że w innych miejscowościach nadużywa się naszej miejscowej nazwy, stosując ją do produktów przypominających nasze alheiras. Pod tą samą nazwą sprzedawane są produkty, które nie mają podobnego smaku ani nie składają się z masy mięsnej wysokiej jakości, cech od lat wyróżniających mirandelski przysmak. Nie trzeba wyjaśniać jak wielką szkodę wyrządza to renomie naszych produktów”.

Obecnie również występują liczne wzmianki o „Alheira de Mirandela”, którą w wielu publikacjach wiąże się z kuchnią gminy Mirandela i opisuje jako jedną z najbardziej cenionych kiełbas regionu.

Dzięki swej popularności i renomie, walorom smakowym i tradycyjnemu charakterowi „Alheira de Mirandela” stanowi najważniejszy produkt gastronomiczny gminy. Bez niej nie sposób sobie wyobrazić miejscowych i krajowych lokali gastronomicznych. Jest ona również obecna podczas wielu wydarzeń kulinarnych, zarówno konkursów, targów, jak i wystaw poświęconych produktom spożywczym.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

http://www.dgadr.mamaot.pt/IMAGES/DOCS/VAL/DOP_IGP_ETG/VALOR/ALHEIRA_MIRANDELA.PDF


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. Zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012.


9.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/12


Zawiadomienie skierowane do następujących osób lub grup: Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah w Algierii (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev oraz Shamil Magomedovich Ismailov, dodanych do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1815

(2015/C 333/08)

1.

We wspólnym stanowisku 2002/402/WPZiB (1) wzywa się Unię do zamrożenia funduszy oraz zasobów gospodarczych członków organizacji Al-Kaida oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999) i 1333(2000) i systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999).

Wykaz sporządzony przez komitet ONZ obejmuje:

Al-Kaidę,

osoby fizyczne lub prawne, podmioty, organy i grupy powiązane z Al-Kaidą, oraz

osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą jakiejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów, organów i grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub dany podmiot są „powiązane” z Al-Kaidą, obejmują:

a)

udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Al-Kaidę bądź jakąkolwiek jej komórkę, grupę powiązaną, wyodrębnioną lub pochodną czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia;

b)

dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów;

c)

dokonywanie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup; lub

d)

wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.

2.

W dniach 28, 29 i 30 września oraz 2 października 2015 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdziła dodanie do wykazu prowadzonego przez Komitet ds. Sankcji Wobec Sieci Al-Kaida następujących osób lub podmiotów: Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah w Algierii (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev and Shamil Magomedovich Ismailov.

Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah w Algierii (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev and Shamil Magomedovich Ismailov mogą w każdej chwili złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich ONZ, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowną weryfikację decyzji o dodaniu ich do wyżej wymienionego wykazu ONZ. Wniosek taki należy przesłać na poniższy adres rzecznika praw obywatelskich ONZ:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Tel.: +1 212 963 2671

Faks: +1 212 963 1300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

3.

W następstwie decyzji ONZ, o której mowa w pkt 2, Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1815 (2), zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (3). Zmiana dokonana zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 polega na dodaniu do wykazu znajdującego się w załączniku I do tego rozporządzenia („załącznik I”) następujących osób lub podmiotów: Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah w Algierii (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev and Shamil Magomedovich Ismailov.

Do osób oraz podmiotów wpisanych do załącznika I mają zastosowanie następujące środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1)

zamrożenie wszystkich należących do nich funduszy i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub w ich posiadaniu, a także zakaz (dotyczący wszystkich) udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy i zasobów gospodarczych (art. 2 i 2a); oraz

2)

zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedaży, dostarczania lub przekazywania im doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową (art. 3).

4.

W art. 7a rozporządzenia (WE) nr 881/2002 przewiduje się dokonanie procesu weryfikacji, w przypadku gdy osoby ujęte w wykazie zgłoszą uwagi dotyczące powodów umieszczenia ich w wykazie. Osoby i podmioty dodane do załącznika I rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/1815 mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie. Wniosek taki należy przesłać na poniższy adres służb Komisji Europejskiej zajmujących się środkami ograniczającymi:

European Commission

„Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1815 do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6.

Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób i podmiotów wymienionych w załączniku I na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności, zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 4.

(2)  Dz.U. L 264 z 9.10.2015, s. 6.

(3)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.