ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 455

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
18 grudnia 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 455/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7405 – Yanfeng/JCI Interiors business) ( 1 )

1

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 455/02

Kursy walutowe euro

2

2014/C 455/03

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2014 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.7184 – Marine Harvest/Morpol (procedura na podstawie art. 14 ust. 2) – Sprawozdawca: Chorwacja

3

2014/C 455/04

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Marine Harvest/Morpol (procedura na podstawie art. 14 ust. 2) (M.7184)

4

2014/C 455/05

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 23 lipca 2014 r. nakładającej grzywnę za wprowadzenie w życie koncentracji z naruszeniem art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (Sprawa M.7184 – Marine Harvest/Morpol (procedura na podstawie art. 14 ust. 2)) ( 1 )

5

 

Trybunał Obrachunkowy

2014/C 455/06

Sprawozdanie specjalne nr 21/2014 Infrastruktura portów lotniczych współfinansowana ze środków UE: znikome korzyści w stosunku do kosztów

8

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2014/C 455/07

Dni ustawowo wolne od pracy w 2015 r.: państwa EOG/EFTA oraz instytucje EOG

9

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2014/C 455/08

Zaproszenie do składania wniosków EACEA/30/2014 – Program Erasmus+ – Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki – Eksperyment z zakresu polityki w sektorze edukacji szkolnej

10

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2014/C 455/09

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2014 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-20/14)

14

2014/C 455/10

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2014 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-21/14)

15

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7405 – Yanfeng/JCI Interiors business)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 455/01)

W dniu 11 grudnia 2014 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32014M7405. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/2


Kursy walutowe euro (1)

17 grudnia 2014 r.

(2014/C 455/02)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2448

JPY

Jen

145,89

DKK

Korona duńska

7,4405

GBP

Funt szterling

0,79320

SEK

Korona szwedzka

9,5019

CHF

Frank szwajcarski

1,2010

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,2505

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,626

HUF

Forint węgierski

314,42

LTL

Lit litewski

3,45280

PLN

Złoty polski

4,2258

RON

Lej rumuński

4,4750

TRY

Lir turecki

2,9330

AUD

Dolar australijski

1,5203

CAD

Dolar kanadyjski

1,4482

HKD

Dolar Hongkongu

9,6518

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6073

SGD

Dolar singapurski

1,6247

KRW

Won

1 363,34

ZAR

Rand

14,5710

CNY

Yuan renminbi

7,7143

HRK

Kuna chorwacka

7,6700

IDR

Rupia indonezyjska

15 758,64

MYR

Ringgit malezyjski

4,3400

PHP

Peso filipińskie

55,751

RUB

Rubel rosyjski

82,1728

THB

Bat tajlandzki

41,035

BRL

Real

3,3988

MXN

Peso meksykańskie

18,3496

INR

Rupia indyjska

79,1973


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/3


Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2014 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.7184 – Marine Harvest/Morpol (procedura na podstawie art. 14 ust. 2)

Sprawozdawca: Chorwacja

(2014/C 455/03)

1.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że przedsiębiorstwo Marine Harvest naruszyło art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004) przez zaniedbanie.

2.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że przedsiębiorstwo Marine Harvest naruszyło art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004) przez zaniedbanie.

3.

Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że na przedsiębiorstwo Marine Harvest należy nałożyć grzywnę zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) oraz lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

4.

Komitet Doradczy zgadza się z okolicznościami, które zostały uwzględnione jako istotne podczas określania kwoty grzywien nałożonych na przedsiębiorstwo Marine Harvest zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) oraz lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

5.

Komitet Doradczy zgadza się z faktyczną wysokością grzywien proponowanych przez Komisję.

6.

Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/4


Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (1)

Marine Harvest/Morpol (procedura na podstawie art. 14 ust. 2)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2) w projekcie decyzji stwierdza się zasadniczo, że Marine Harvest ASA („Marine Harvest”), poprzez realizację transakcji polegającej na przejęciu wyłącznej kontroli nad przedsiębiorstwem Morpol ASA („Morpol”) przed zgłoszeniem jej Komisji Europejskiej, naruszyło wymóg uprzedniego zgłoszenia i obowiązek zawieszenia transakcji wynikające z przepisów odpowiednio art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

2.

Przedsiębiorstwo Marine Harvest zgłosiło Komisji przejęcie wyłącznej kontroli nad przedsiębiorstwem Morpol w dniu 9 sierpnia 2013 r. Decyzją z dnia 30 września 2013 r. Komisja stwierdziła, że koncentracja jest zgodna ze wspólnym rynkiem, pod warunkiem wykonania zobowiązań zaproponowanych przez Marine Harvest. Decyzja ta nawiązywała do możliwości przeprowadzenia oddzielnej procedury w odniesieniu do ewentualnego naruszenia art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (3).

3.

W piśmie z dnia 30 stycznia 2014 r. Komisja poinformowała Marine Harvest o trwającym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie ewentualnego naruszenia przepisów oraz otwarciu oddzielnych akt sprawy dotyczących tego postępowania.

4.

W dniu 31 marca 2014 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym przedstawiła swoje wstępne stanowisko, że przedsiębiorstwo Marine Harvest naruszyło art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

5.

W piśmie towarzyszącym pisemnemu zgłoszeniu zastrzeżeń Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji („DG ds. Konkurencji”) zaoferowała przedsiębiorstwu Marine Harvest możliwość uzyskania dostępu do akt Komisji.

6.

Na wniosek przedsiębiorstwa Marine Harvest DG ds. Konkurencji przedłużyła termin na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń z dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. Marine Harvest odpowiedziało na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w dniu 30 kwietnia 2014 r.

7.

Formalne złożenie ustnych wyjaśnień odbyło się w dniu 6 maja 2014 r. W złożeniu wyjaśnień udział wzięli przedstawiciele Marine Harvest i jego doradcy prawni, urzędnicy służb i departamentów Komisji związanych ze sprawą oraz przedstawiciele organów ds. konkurencji ośmiu państw członkowskich UE.

8.

Zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE sprawdziłem, czy projekt decyzji dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których przedsiębiorstwo Marine Harvest miało możliwość przedstawienia swojego stanowiska, i stwierdzam, że tak właśnie było.

9.

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że w toku przedmiotowego postępowania zapewniono skuteczne wykonywanie praw procesowych.

Bruksela, dnia 10 lipca 2014 r.

Wouter WILS


(1)  Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1) („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(3)  Decyzja z dnia 30 września 2013 r. w sprawie M.6850 Marine Harvest/Morpol, pkt 9.


18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/5


Streszczenie decyzji Komisji

z dnia 23 lipca 2014 r.

nakładającej grzywnę za wprowadzenie w życie koncentracji z naruszeniem art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004

(Sprawa M.7184 – Marine Harvest/Morpol (procedura na podstawie art. 14 ust. 2))

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 455/05)

W dniu 23 lipca 2014 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw  (1) , a w szczególności art. 14 ust. 2 tego rozporządzenia. Niepoufną wersję pełnego tekstu decyzji można znaleźć w autentycznej wersji językowej postępowania na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   WPROWADZENIE

(1)

Marine Harvest ASA („Marine Harvest”) to przedsiębiorstwo norweskie notowane na giełdach w Oslo i Nowym Jorku, które prowadzi działalność związaną z sektorem owoców morza, zajmuje się produkcją łososia hodowlanego i halibuta białego oraz oferuje szeroką gamę produktów o wartości dodanej z różnych gatunków owoców morza.

(2)

Morpol ASA („Morpol”) jest norweskim producentem i przetwórcą łososia. Produkuje łososia hodowlanego i oferuje szeroką gamę produktów o wartości dodanej z łososia, takich jak produkty z łososia wędzonego, marynowanego, świeżego i mrożonego.

(3)

W dniu 14 grudnia 2012 r. przedsiębiorstwo Marine Harvest zawarło umowę o nabyciu udziałów z przedsiębiorstwami Friendmall i Bazmonta w sprawie sprzedaży 48,5 % udziałów, które przedsiębiorstwa te posiadały w spółce Morpol. Obydwa przedsiębiorstwa były wcześniej kontrolowane przez jedną osobę, Jerzego Malka, założyciela i byłego dyrektora generalnego przedsiębiorstwa Morpol.

(4)

Zamknięcie przedmiotowej transakcji miało miejsce w dniu 18 grudnia 2012 r. Nabycie to zwane jest „przejęciem w grudniu 2012 r.”.

(5)

W dniu 15 stycznia 2013 r. Marine Harvest przedłożyło obowiązkową ofertę publiczną na pozostałe udziały w Morpolu na mocy prawa norweskiego. Ta oferta publiczna została pomyślnie zakończona.

(6)

W dniu 21 grudnia 2012 r., trzy dni po zrealizowaniu transakcji „przejęcia w grudniu 2012 r.”, Marine Harvest skontaktowało się z Komisją po raz pierwszy w sprawie przedmiotowej transakcji za pomocą wniosku dotyczącego przydzielenia zespołu do sprawy.

(7)

W dniu 5 marca 2013 r. Marine Harvest złożyło pierwszy projekt formularza CO, w którym skoncentrowano się na ogólnym rynku obejmującym hodowlę oraz wstępne i wtórne przetwórstwo łososia z wszystkich miejsc pochodzenia.

(8)

W okresie od marca do czerwca 2013 r. Komisja przesłała przedsiębiorstwu Marine Harvest szereg wezwań do udzielenia informacji w celu zgromadzenia szczegółowych informacji na temat ewentualnych odrębnych rynków, w tym rynku hodowli i wstępnego przetwórstwa łososia szkockiego, a także przedstawienia wewnętrznych dokumentów, przygotowanych przez Marine Harvest i Morpol w związku z transakcją. Dopiero pod koniec lipca 2013 r. formularz CO mógł zostać uznany za kompletny.

(9)

W dniu 9 sierpnia 2013 r. transakcja została formalnie zgłoszona Komisji.

(10)

W dniu 30 września 2013 r. Komisja przyjęła decyzję, w której zatwierdza się koncentrację pod warunkiem wywiązania się ze zobowiązań.

(11)

W swojej decyzji Komisja stwierdziła, że już w ramach „przejęcia w grudniu 2012 r.” Marine Harvest przyznano wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Morpol oraz uprzedziła, że nie można wykluczyć naruszenia klauzuli zawieszającej koncentrację i obowiązku zgłoszenia.

(12)

Komisja zapowiedziała również, że może zbadać w ramach oddzielnej procedury, czy sankcja na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw byłaby właściwa.

II.   NARUSZENIE

(13)

Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw „Komisja może w formie decyzji nałożyć na osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), lub na zainteresowane przedsiębiorstwa grzywny nieprzekraczające 10 % łącznego obrotu zainteresowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5, w przypadku gdy umyślnie lub nieumyślnie:

a)

nie zgłaszają one koncentracji zgodnie z art. 4 lub 22 ust. 3 przed jej dokonaniem, chyba że są one wyraźnie do tego upoważnione na mocy art. 7 ust. 2 lub na mocy decyzji podjętej zgodnie z art. 7 ust. 3;

b)

dokonują one koncentracji z naruszeniem art. 7”.

(14)

Wdrażanie niniejszej koncentracji przed dokonaniem zgłoszenia i przed uzyskaniem zezwolenia stanowi zatem naruszenie obowiązku zgłoszenia przewidzianego w art. 4 ust. 1 i naruszenie klauzuli zawieszającej transakcję opisanej w art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Przejęcie kontroli

(15)

Komisja uważa, że dzięki przejęciu 48,5 % udziałów w przedsiębiorstwie Morpol w grudniu 2012 r. przedsiębiorstwo Marine Harvest uzyskało wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Morpol.

(16)

Na podstawie stopnia uczestnictwa udziałowców w zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach przedsiębiorstwa Morpol w ciągu ostatnich trzech lat przed przejęciem przez Marine Harvest oraz z uwagi na duże rozproszenie pozostałych udziałów Komisja uznaje, że Jerzy Malek sprawował faktyczną wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Morpol w momencie sprzedaży swoich udziałów w Morpolu przedsiębiorstwu Marine Harvest.

(17)

Poprzez przejęcie 48,5 % udziałów w Morpolu przedsiębiorstwo Marine Harvest nabyło takie same prawa i możliwości wywierania decydującego wpływu na działalność Morpolu, jak te, którymi uprzednio dysponował Jerzy Malek.

Wczesne wdrożenie

(18)

Komisja uważa, że koncentracja została zrealizowana w momencie zawarcia umowy o nabyciu udziałów z przedsiębiorstwami Friendmall i Bazmonta w dniu 18 grudnia 2012 r.

Niestosowanie art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw

(19)

Komisja uważa, że w odniesieniu do transakcji nie wykorzystano zwolnienia na mocy art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Przepis ten odnosi się jedynie do przejęcia kontroli w drodze publicznej oferty lub następujących po sobie serii zakupów papierów wartościowych od różnych sprzedawców. W omawianym przypadku doszło natomiast do przejęcia kontroli w ramach jednej transakcji od zaledwie jednego sprzedawcy.

(20)

W związku z tym Komisja jest zdania, zgodnie z jej wcześniejszymi decyzjami, że art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw nie należy stosować do tego typu sytuacji, w przypadku gdy ma miejsce nabycie znacznego pakietu akcji od tylko jednego sprzedawcy i można jasno stwierdzić, na podstawie głosów oddanych na wcześniejszych zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach, że ten pakiet udziałów zapewni nabywcy faktycznie wyłączną kontrolę nad spółką docelową.

III.   DECYZJA O NAŁOŻENIU GRZYWIEN

(21)

Komisja uważa, że uchybienia proceduralne uzasadniają wysoką karę na podstawie następujących faktów i okoliczności.

Charakter naruszenia

(22)

Komisja jest zdania, że każde naruszenie art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw jest z natury poważnym naruszeniem, ponieważ podważa skuteczność rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Waga naruszenia

(23)

Działanie przedsiębiorstwa Marine Harvest było przynajmniej częściowo oparte na wadliwych poradach prawnych. Przedsiębiorstwo otrzymało opinię, zgodnie z którą mogło przejąć udziały w Morpolu, lecz nie mogło głosować w związku z tymi udziałami do momentu zatwierdzenia transakcji przez Komisję. Komisja jest zdania, że istnienie błędnej opinii prawnej wskazuje na fakt, że naruszenie ze strony Marine Harvest nie było zamierzone, lecz było wynikiem zaniedbania.

(24)

W każdym razie przedsiębiorstwo Marine Harvest dopuściło się zaniedbań, ponieważ: (i) jest dużym przedsiębiorstwem europejskim, które dysponuje znacznym doświadczeniem w zakresie procedur koncentracji przedsiębiorstw, (ii) uzyskało opinię prawną na bardzo późnym etapie tzn. w dniu zawarcia umowy, (iii) ze względu na istnienie precedensu w odniesieniu do interpretacji art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (Yara/Kemira Growhow) Marine Harvest powinno było dojść do wniosku, że jego działanie najprawdopodobniej nie jest objęte wyjątkiem przewidzianym w art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz (iv) na Marine Harvest już nałożono grzywnę za wczesne wdrożenie na poziomie krajowym w kontekście przejęcia przez nie przedsiębiorstwa FjordSeafood.

(25)

Ponadto Komisja zwraca uwagę, iż – co do istoty – przejęcie przedsiębiorstwa Morpol przez Marine Harvest budzi poważne wątpliwości co do jego zgodności z rynkiem wewnętrznym. W tym kontekście Komisja uważa, że przeprowadzona koncentracja mogła mieć negatywny wpływ na konkurencję na potencjalnym rynku łososia szkockiego przez cały okres trwania naruszenia. W związku z tym, że szczególnie istotne jest zapewnienie, że potencjalnie problematyczna transakcja nie zostanie zrealizowana przed jej skontrolowaniem, wystąpienie potencjalnych szkód spowodowanych połączeniem prawdopodobnie doprowadzi do stwierdzenia jeszcze poważniejszego naruszenia.

Czas trwania naruszenia

(26)

Naruszenie art. 4 ust. 1 to naruszenie jednorazowe, które nie ma określonego czasu trwania.

(27)

W odniesieniu do czasu trwania naruszenia art. 7 ust. 1 Komisja uważa, że okres przed zgłoszeniem należy włączyć do okresu trwania naruszenia art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, w kontekście możliwości naruszenia konkurencji spowodowanego realizacją transakcji przed jej zatwierdzeniem oraz z uwagi na fakt, że działania Marine Harvest na etapie poprzedzającym zgłoszenie nie były wystarczająco otwarte, aby uzasadnić wyłączenie okresu przed zgłoszeniem z całkowitego czasu trwania naruszenia. Czas trwania naruszenia art. 7 ust. 1 dokonanego przez Marine Harvest obejmuje zatem okres dziewięciu miesięcy i dwunastu dni.

Okoliczności łagodzące i obciążające

(28)

Komisja uważa, że przy ustalaniu grzywny należy uwzględnić pewne okoliczności łagodzące. Po pierwsze, Marine Harvest nie skorzystało ze swoich praw głosu w przedsiębiorstwie Morpol po przejęciu nad nim kontroli. Po drugie, Marine Harvest poinformowało Komisję w drodze wniosku dotyczącego przydzielenia zespołu do sprawy wkrótce po zamknięciu transakcji „przejęcia w grudniu 2012 r.”.

(29)

W omawianej sprawie nie występują okoliczności obciążające.

IV.   OCENA

(30)

Stwierdza się, że przedsiębiorstwo Marine Harvest naruszyło art. 4 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw przez zaniedbanie. Powstrzymanie się Marine Harvest od wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Morpolu i wyodrębnienie działalności Morpolu stanowią okoliczności łagodzące, podobnie jak gotowość Marine Harvest do bezzwłocznego powiadomienia Komisji o przejęciu Morpolu. Ponadto należy zauważyć, że w omawianej sprawie nie występują okoliczności obciążające.

(31)

Przy nakładaniu kar Komisja bierze pod uwagę potrzebę zapewnienia, że nałożone grzywny będą mieć odpowiedni efekt odstraszający. W przypadku przedsiębiorstwa wielkości przedsiębiorstwa Marine Harvest wysokość kar musi być znacząca dla zapewnienia skutku odstraszającego. Tym bardziej w sytuacji, gdy transakcja, która została przeprowadzona przed jej zatwierdzeniem, budzi poważne wątpliwości co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym.

(32)

Wnioskuje się o nałożenie kar pieniężnych na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw w wysokości 10 000 000 EUR za naruszenie art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz w wysokości 10 000 000 EUR za naruszenie art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


Trybunał Obrachunkowy

18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/8


Sprawozdanie specjalne nr 21/2014 „Infrastruktura portów lotniczych współfinansowana ze środków UE: znikome korzyści w stosunku do kosztów”

(2014/C 455/06)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 21/2014 pt. „Infrastruktura portów lotniczych współfinansowana ze środków UE: znikome korzyści w stosunku do kosztów”.

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

Aby bezpłatnie otrzymać sprawozdanie w wersji papierowej, należy zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego, pisząc na adres:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop.


INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Urząd Nadzoru EFTA

18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/9


Dni ustawowo wolne od pracy w 2015 r.: państwa EOG/EFTA oraz instytucje EOG

(2014/C 455/07)

 

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

Urząd Nadzoru EFTA

Trybunał EFTA

1 stycznia

X

X

X

X

X

2 stycznia

 

X

 

X

 

6 stycznia

 

X

 

 

 

2 lutego

 

X

 

 

 

17 lutego

 

X

 

 

 

19 marca

 

X

 

 

 

2 kwietnia

X

 

X

X

 

3 kwietnia

X

X

X

X

 

6 kwietnia

X

X

X

X

X

23 kwietnia

X

 

 

 

 

1 maja

X

X

X

X

X

14 maja

X

X

X

X

X

15 maja

 

 

 

X

 

17 maja

 

 

X

 

 

25 maja

X

X

X

X

X

4 czerwca

 

X

 

 

 

17 czerwca

X

 

 

 

 

23 czerwca

 

 

 

 

X

3 sierpnia

X

 

 

 

 

15 sierpnia

 

X

 

 

 

8 września

 

X

 

 

 

1 listopada

 

X

 

 

 

2 listopada

 

 

 

X

 

8 grudnia

 

X

 

 

 

24 grudnia

 

 

 

X

 

25 grudnia

X

X

X

X

X

28 grudnia

X

X

X

X

 

29 grudnia

 

 

 

X

 

30 grudnia

 

 

 

X

 

31 grudnia

 

X

 

X

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/10


Zaproszenie do składania wniosków EACEA/30/2014

Program Erasmus+

Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki

Eksperyment z zakresu polityki w sektorze edukacji szkolnej

(2014/C 455/08)

1.   Opis, cele i priorytetowe tematy

Głównym celem niniejszego zaproszenia jest zachęcenie właściwych organów władzy publicznej do składania wniosków dotyczących testowania innowacyjnych reform i koncepcji w zakresie polityki w obszarze rekrutacji, doboru i wprowadzania do zawodu nowych nauczycieli, którzy korzystają z alternatywnych ścieżek dostępu do zawodu nauczyciela. Nowymi kandydatami do zawodu mogą być absolwenci, osoby czynne zawodowo na dalszych etapach swojej kariery czy też osoby bezrobotne bez żadnego formalnego przygotowania pedagogicznego, którzy przejawiają szczególną chęć podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Istnieje wiele sposobów zapewnienia dostępu do zawodu nauczyciela, w tym m.in. zapewnienie możliwości uzyskania uprawnień pedagogicznych przez osoby czynne zawodowo z innych branż oraz krótkie intensywne szkolenia wprowadzające do zawodu, połączone z późniejszymi szkoleniami w miejscu pracy przy wsparciu opiekuna pedagogicznego.

Priorytetowym tematem niniejszego zaproszenia jest:

Zwiększenie skuteczności procesu rekrutacji, doboru i wprowadzania do zawodu najlepszych i najbardziej odpowiednich kandydatów do zawodu nauczyciela przez opracowanie alternatywnych ścieżek dostępu do tego zawodu.

2.   Kwalifikujące się kraje

Za kwalifikujące się uznaje się wnioski składane przez osoby prawne mające siedzibę w jednym z następujących krajów:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,

kraje kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii.

3.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Określenie „wnioskodawcy” odnosi się do wszystkich organizacji i instytucji biorących udział w składaniu wniosków, niezależnie od ich roli w projekcie.

Za kwalifikujące się do składania wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie uznaje się następujące podmioty:

a)

organy władzy publicznej (ministerstwa lub podmioty równoważne) odpowiedzialne za edukację i szkolenia, działające na najwyższym krajowym lub regionalnym poziomie. Za kwalifikujące się uznaje się również organy władzy publicznej na najwyższym poziomie odpowiedzialne za sektory inne niż edukacja i szkolenia (np. zatrudnienie, finanse, sprawy społeczne, zdrowie itp.), o ile wykażą, że posiadają określone kompetencje w dziedzinie, w której ma być przeprowadzony eksperyment z zakresu polityki. Organy władzy publicznej mogą być reprezentowane przez inne organizacje publiczne lub prywatne, a także prawnie ustanowione sieci lub stowarzyszenia władz publicznych pod warunkiem że upoważnienia do reprezentacji udzielono na piśmie z uwzględnieniem wyraźnego odniesienia do składanego wniosku. W takim przypadku organy władzy publicznej udzielające upoważnienia muszą być zaangażowane w realizację projektu jako partnerzy;

b)

publiczne lub prywatne organizacje lub instytucje działające na polu edukacji i szkoleń;

c)

publiczne lub prywatne organizacje lub instytucje prowadzące działalność związaną z edukacją i szkoleniami w innych sektorach społeczno-gospodarczych (np. izby gospodarcze, organizacje kulturalne, jednostki ewaluacyjne, jednostki badawcze itp.).

4.   Minimalny skład partnerstwa

W odniesieniu do niniejszego zaproszenia wymaga się stworzenia partnerstwa obejmującego minimum 4 podmioty reprezentujące 3 kwalifikujące się kraje. W szczególności:

a)

co najmniej jednej organ władzy publicznej (ministerstwo lub podmiot równoważny) lub upoważniony organ – zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 lit. a) – z 3 różnych kwalifikujących się krajów lub prawnie ustanowiona sieć/stowarzyszenie władz publicznych reprezentujące co najmniej trzy różne kwalifikujące się kraje.

Sieć lub stowarzyszenie muszą posiadać upoważnienie udzielone przez co najmniej 3 odpowiednie organy władz publicznych – zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 lit. a) – do działania w ich imieniu w odniesieniu do konkretnego wniosku.

Wnioski muszą obejmować co najmniej jeden organ władzy publicznej, jak wskazano w pkt 3 lit. a), pochodzący z państwa członkowskiego.

Organy władzy publicznej uczestniczące lub reprezentowane we wniosku odpowiadają za strategiczne kierownictwo oraz za prowadzenie eksperymentu z zakresu polityki zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w ich kraju;

b)

co najmniej jeden podmiot publiczny lub prywatny mający doświadczenie w ocenie wpływu polityki. Podmiot taki jest odpowiedzialny za aspekty metodologiczne oraz sporządzanie protokołów oceny. We wniosku można uwzględnić więcej niż jeden podmiot oceniający, o ile ich praca będzie skoordynowana i spójna.

5.   Koordynacja

Wniosek może koordynować i złożyć wyłącznie jeden z następujących podmiotów, działający w imieniu wszystkich wnioskodawców:

a)

organ władzy publicznej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 lit. a);

b)

prawnie ustanowiona sieć lub stowarzyszenie władz publicznych zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 lit. a);

c)

podmiot publiczny lub prywatny upoważniony przez organy władzy publicznej wskazane w pkt 3 lit. a) do udzielenia odpowiedzi na zaproszenie. Aby złożyć i koordynować wniosek w imieniu organu władzy publicznej, upoważnione podmioty muszą uzyskać wyraźne poparcie na piśmie udzielone przez ten organ, jak opisano w pkt 3 lit. a).

Wnioski musi złożyć pełnomocnik organu koordynującego w imieniu wszystkich wnioskodawców. O dotację nie mogą ubiegać się osoby fizyczne.

6.   Kwalifikujące się działania

Działania muszą rozpocząć się między dniem 1 grudnia 2015 r. a dniem 1 marca 2016 r. Czas trwania projektu musi wynosić od 24 do 36 miesięcy.

Działania, które mają być finansowane w ramach niniejszego zaproszenia, powinny uwzględniać co najmniej:

Badania terenowe dotyczące wdrażania działań innowacyjnych. Należytą uwagę należy zwrócić na stworzenie solidnej podstawy dowodowej i wprowadzenie solidnych procedur monitorowania, oceny i raportowania opartych na uznanej metodologii, opracowanych przez kompetentnego i doświadczonego specjalistę ds. oceny oddziaływania polityk w porozumieniu z właściwymi partnerami projektu. Działania te powinny obejmować m.in. identyfikację i wybór działania/działań, które mają być testowane, próbek i działań przewidywanych; określenie w sposób mierzalny oczekiwanego wpływu działania i ocenę jego przydatności w odniesieniu do oczekiwanych rezultatów, w tym przez dokładne wyszukanie przykładów podobnych interwencji politycznych, które zostały przeprowadzone w kraju lub za granicą; zdefiniowanie solidnej metodologii i wskaźników pomiaru wpływu testowanego działania na szczeblu krajowym i europejskim.

Równoległą realizację badań terenowych w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie pod kierownictwem właściwych organów władz publicznych (ministerstwo lub podmiot równoważny). W celu osiągnięcia rozsądnej i reprezentatywnej masy krytycznej i stworzenia solidnej bazy dowodowej konieczne jest zaangażowanie dostatecznie reprezentatywnej liczby uczestniczących podmiotów/instytucji.

Analizę i ocenę efektywności, skuteczności i wpływu badanego środka, ale także metodologii prowadzenia eksperymentów, warunków skalowalności i ponadnarodowego transferu doświadczeń i dobrych praktyk (peer learning).

Podnoszenie świadomości, upowszechnianie i wykorzystanie koncepcji projektu i jego wyników na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim przez cały czas trwania projektu oraz w dłuższej perspektywie, jak również wspieranie transferu pomiędzy poszczególnymi sektorami, systemami i politykami.

Zalecane jest sporządzenie planu wykorzystania wyników eksperymentu poprzez Otwarte Metody Koordynacji w edukacji, szkoleniach i w odniesieniu do młodzieży, w powiązaniu z celami strategii „Europa 2020”.

7.   Kryteria udzielenia wsparcia

Kryteria udzielania dotacji na finansowanie projektu:

1.

Znaczenie projektu (20 %)

2.

Jakość planu projektu i jego realizacja (30 %)

3.

Jakość partnerstwa (20 %)

4.

Wpływ, rozpowszechnianie, wykorzystanie (30 %)

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków zostało podzielone na dwa etapy składania/oceny: 1) etap naboru wstępnych wniosków; oraz 2) etap naboru pełnych wniosków. Takie podejście ma na celu uproszczenie procesu składania wniosków, ponieważ w pierwszej fazie wymaga się od wnioskodawców wyłącznie ograniczonych informacji na temat projektu. Tylko te spośród wstępnych wniosków, które spełnią kryteria kwalifikowalności i osiągną minimalny próg 60 % w punktacji za kryterium „Znaczenie projektu”, przejdą do drugiego etapu, podczas którego wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie pełnych wniosków.

Kwalifikujące się wstępne wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o kryterium „Znaczenie projektu”. Pełne wnioski będą oceniane w oparciu o kryteria wykluczenia i kwalifikacji oraz na podstawie trzech pozostałych kryteriów: jakości planu projektu i jego realizacji, jakości partnerstwa, a także wpływu, rozpowszechniania i trwałości projektu.

Końcowym wynikiem będzie łączna liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek na etapie wstępnej oceny i pełnej oceny (z zastosowaniem wskazanych metod ważenia punktów).

8.   Budżet

Łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 5 000 000 EUR.

Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wyniesie 2 500 000 EUR.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich środków dostępnych w kontekście niniejszego zaproszenia.

9.   Procedura i termin składania wniosków

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy będą musieli zarejestrować swoją organizację w systemie indywidualnej rejestracji (Unique Registration Facility, URF), w którym przyznany im zostanie kod identyfikacyjny uczestnika (Participant Identification Code, PIC). Podanie PIC będzie wymagane w formularzu zgłoszeniowym.

System indywidualnej rejestracji jest narzędziem służącym do zarządzania wszystkimi informacjami prawnymi i finansowymi na temat organizacji. Jest on dostępny za pośrednictwem Portalu edukacji, kultury i sektora audiowizualnego, obywatelstwa i wolontariatu (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal). Informacje na temat rejestracji można znaleźć na wspomnianym portalu pod adresem: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Wnioski o dofinansowanie muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE i z wykorzystaniem oficjalnego pakietu zgłoszeniowego. Należy upewnić się, że do złożenia wstępnego wniosku i pełnego wniosku zastosowano odpowiedni formularz.

Pakiet zgłoszeniowy jest dostępny w Internecie pod adresem:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en

Ostateczne terminy składania wniosków:

Wnioski wstępne (formularz elektroniczny): 20 marca 2015 r., godz. 12.00 (południe czasu brukselskiego)

Pełne wnioski (formularz wniosku w formie papierowej): 1 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)


POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Trybunał EFTA

18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/14


Skarga wniesiona w dniu 17 października 2014 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Sprawa E-20/14)

(2014/C 455/09)

Skarga przeciwko Islandii została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 17 października 2014 r. przez Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Markusa Schneidera i Clémence’a Perrina, działających w charakterze pełnomocników Urzędu Nadzoru EFTA, Rue Belliard 35, 1040 Bruksela, Belgia.

Urząd Nadzoru EFTA występuje do Trybunału EFTA o:

1.

stwierdzenie, że nie przyjmując w wyznaczonym terminie środków niezbędnych do włączenia do krajowego porządku prawnego aktu, o którym mowa w pkt 56x rozdziału V załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków), dostosowanego do Porozumienia protokołem 1 do tego Porozumienia, Islandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 7 Porozumienia;

2.

obciążenie Islandii kosztami postępowania.

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi:

Skarga dotyczy niezastosowania się przez Islandię najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2014 r. do uzasadnionej opinii Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 19 lutego 2014 r. dotyczącej niewłączenia przez to państwo do swojego krajowego porządku prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków, przywołanego w pkt 56x rozdziału V załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i dostosowanego do Porozumienia protokołem 1 do tego Porozumienia.

Urząd Nadzoru EFTA twierdzi, że Islandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 7 Porozumienia EOG poprzez niewłączenie tego rozporządzenia do krajowego porządku prawnego w wyznaczonym terminie.


18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/15


Skarga wniesiona w dniu 22 października 2014 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Sprawa E-21/14)

(2014/C 455/10)

Skarga przeciwko Islandii została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 22 października 2014 r. przez Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Markusa Schneidera i Clémence’a Perrina, działających w charakterze pełnomocników Urzędu Nadzoru EFTA, Rue Belliard 35, 1040 Bruksela, Belgia.

Urząd Nadzoru EFTA występuje do Trybunału EFTA o:

1.

orzeczenie, że nie przyjmując w wyznaczonym terminie środków niezbędnych do wdrożenia aktu prawnego przywołanego w pkt 4 rozdziału IV załącznika II do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią), dostosowanego do Porozumienia protokołem 1 do tego Porozumienia, lub nie powiadamiając niezwłocznie Urzędu Nadzoru EFTA o przyjęciu takich środków, Islandia uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z tego aktu prawnego i art. 7 Porozumienia EOG;

2.

obciążenie Islandii kosztami postępowania.

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi:

Skarga dotyczy niezastosowania się przez Islandię najpóźniej do dnia 18 lutego 2014 r. do uzasadnionej opinii Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 18 grudnia 2013 r. dotyczącej niewdrożenia przez to państwo do swojego krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią („akt prawny”), przywołanej w pkt 4 rozdziału IV załącznika II do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i dostosowanej do Porozumienia protokołem 1 do tego Porozumienia.

Urząd Nadzoru EFTA twierdzi, że Islandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 16 aktu prawnego oraz art. 7 Porozumienia EOG poprzez nieprzyjęcie środków niezbędnych do wdrożenia aktu prawnego w wyznaczonym terminie lub niepowiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA o ich przyjęciu.