ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.176.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 176

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
21 czerwca 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2013/C 176/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( 1 )

1

2013/C 176/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( 1 )

6

 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Bank Centralny

2013/C 176/03

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (CON/2013/35)

11

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2013/C 176/04

Kursy walutowe euro

12

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Parlament Europejski

2013/C 176/05

Zaproszenie do składania wniosków IX-2014/01 – Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim

13

2013/C 176/06

Zaproszenie do składania wniosków IX-2014/02 – Dotacje dla fundacji politycznych na poziomie europejskim

18

 

Komisja Europejska

2013/C 176/07

Herkules II – Zaproszenie do składania wniosków – Pomoc techniczna w celu walki z nadużyciami finansowymi w UE – Wsparcie dochodzeniowe

22

2013/C 176/08

Herkules II – Zaproszenie do składania wniosków – Pomoc techniczna w celu walki z nadużyciami finansowymi w UE Papierosy

24

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2013/C 176/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

26

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

21.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/1


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 176/01

Data przyjęcia decyzji

17.10.2012

Numer środka pomocy państwa

SA.34501 (12/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Dahme-Spreewald

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Podstawa prawna

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Rodzaj środka pomocy

Pomoc ad hoc

Lutra GmbH

Cel pomocy

Rozwój regionalny, Ochrona środowiska

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: 2,63 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

75 %

Czas trwania

Do 31.10.2013

Sektory gospodarki

Transport wodny śródlądowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

27.9.2012

Numer środka pomocy państwa

SA.35276 (12/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Brandenburg

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Podstawa prawna

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na ratowanie, Pomoc na restrukturyzację

Forma pomocy

Kredyt preferencyjny

Budżet

 

Całkowity budżet: 2 EUR (w mln)

 

Budżet roczny: 1,50 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

10.10.2012–31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

6.5.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.36207 (13/N)

Państwo członkowskie

Belgia

Region

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Podstawa prawna

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój sektorowy, Ochrona środowiska

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

 

Całkowity budżet: 1,53 EUR (w mln)

 

Budżet roczny: 0,51 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

22.4.2013–31.12.2015

Sektory gospodarki

Transport wodny śródlądowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

6.5.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.36406 (13/N)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Pais Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Podstawa prawna

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Print media TV and radio broadcasters

Cel pomocy

Kultura

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

 

Całkowity budżet: 19 500 000 EUR (w mln)

 

Budżet roczny: 4 875 000 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

65 %

Czas trwania

Do 31.12.2016

Sektory gospodarki

Informacja i komunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

6.5.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.36408 (13/N)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Pais Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Podstawa prawna

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Kultura

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

 

Całkowity budżet: 3 230 000 EUR (w mln)

 

Budżet roczny: 807 500 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

60 %

Czas trwania

Do 31.12.2016

Sektory gospodarki

Informacja i komunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/6


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 176/02

Data przyjęcia decyzji

30.5.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.35814 (12/N)

Państwo członkowskie

Słowacja

Region

Bratislavský

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Podstawa prawna

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Cel pomocy

Kultura

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: 0,10 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

53,22 %

Czas trwania

Sektory gospodarki

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

30.5.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.35815 (12/N)

Państwo członkowskie

Słowacja

Region

Trnavský kraj

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Podstawa prawna

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Lilium Aurum, s. r. o.

Cel pomocy

Kultura

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: 0,06 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

47,35 %

Czas trwania

Sektory gospodarki

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

30.5.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.35816 (12/N)

Państwo członkowskie

Słowacja

Region

Bratislavský

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Podstawa prawna

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Petit Press, a. s.

Cel pomocy

Kultura

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: 0,08 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

14,05 %

Czas trwania

Sektory gospodarki

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

30.5.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.35817 (12/N)

Państwo członkowskie

Słowacja

Region

Bratislavský

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Podstawa prawna

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

MPhilms s. r. o.

Cel pomocy

Kultura

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: 0,01 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

46,20 %

Czas trwania

Sektory gospodarki

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

27.2.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.36024 (13/N)

Państwo członkowskie

Belgia

Region

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

CultuurInvest

Podstawa prawna

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Kultura, Kapitał podwyższonego ryzyka, MŚP

Forma pomocy

Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet

Całkowity budżet: 10 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

Do 31.12.2016

Sektory gospodarki

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Akty przygotowawcze

Europejski Bank Centralny

21.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/11


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 16 maja 2013 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 i art. 128 ust. 2 oraz art. 133 i art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt rozporządzenia dotyczy nominałów i parametrów technicznych monet euro. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Założenia i treść projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia w dużym stopniu powiela treść rozporządzenia Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (2) oraz uwzględnia zalecenia zawarte w opinii EBC CON/2011/18 (3), zgodnie z którymi należy zmienić art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 975/98 i załącznik I do tego rozporządzenia oraz skreślić motyw 13.

W szczególności wprowadzone zmiany zastępują wszystkie obecne wartości grubości monet, zawarte w tabeli w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 975/98, wartościami prawdziwej grubości monet euro. Wartości te są dobrze znane i używane jako wartości odniesienia przez mennice produkujące monety euro.

Uwagi ogólne

EBC z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji zmierzającą do sporządzenia przekształconej wersji rozporządzenia Rady (WE) nr 975/98, jako że projekt rozporządzenia uwzględnia i obejmuje wcześniejsze zalecenia EBC dotyczące parametrów technicznych monet euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 23 maja 2013 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 6.

(3)  Opinia CON/2011/18 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. C 114 z 12.4.2011, s. 1). Opinie EBC są publikowane na stronie internetowej EBC pod adresem: http://www.ecb.europa.eu


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

21.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/12


Kursy walutowe euro (1)

20 czerwca 2013 r.

2013/C 176/04

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3200

JPY

Jen

129,26

DKK

Korona duńska

7,4588

GBP

Funt szterling

0,85450

SEK

Korona szwedzka

8,6724

CHF

Frank szwajcarski

1,2319

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,8500

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,806

HUF

Forint węgierski

298,80

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7014

PLN

Złoty polski

4,3183

RON

Lej rumuński

4,5260

TRY

Lir turecki

2,5324

AUD

Dolar australijski

1,4323

CAD

Dolar kanadyjski

1,3651

HKD

Dolar Hongkongu

10,2375

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6927

SGD

Dolar singapurski

1,6813

KRW

Won

1 523,98

ZAR

Rand

13,4884

CNY

Yuan renminbi

8,0892

HRK

Kuna chorwacka

7,4860

IDR

Rupia indonezyjska

13 100,18

MYR

Ringgit malezyjski

4,2288

PHP

Peso filipińskie

57,796

RUB

Rubel rosyjski

42,9600

THB

Bat tajlandzki

41,078

BRL

Real

2,9514

MXN

Peso meksykańskie

17,5380

INR

Rupia indyjska

78,7840


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Parlament Europejski

21.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/13


Zaproszenie do składania wniosków IX-2014/01 – „Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim”

2013/C 176/05

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania świadomości europejskiej i wyrażania woli politycznej obywateli Unii. Ponadto w art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stwierdza się, że Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają status partii politycznych na poziomie europejskim, o których mowa w art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności zasady dotyczące ich finansowania.

W tym kontekście Parlament ogłasza zaproszenie do składania wniosków o dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim.

1.   Akt podstawowy

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. (zwane dalej „rozporządzeniem (WE) nr 2004/2003”) w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 (zwana dalej „decyzją Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.”) (2).

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”) (3).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwane dalej „zasadami stosowania”) (4).

2.   Cel

Na mocy art. 2 decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.„Parlament Europejski ogłasza co roku, przed końcem pierwszego półrocza, zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności partii politycznych na poziomie europejskim”.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy wniosków o dotacje na rok budżetowym 2014, obejmujący okres działalności od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Celem tych dotacji jest wsparcie rocznego programu prac beneficjenta.

3.   Dopuszczalność

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski złożone w formie pisemnej na formularzu wniosku o przyznanie dotacji zawartym w załączniku 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r., które zostaną skierowane do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przed upływem wyznaczonego terminu.

4.   Kryteria i wymagane dokumenty

4.1.   Kryteria kwalifikowalności

Aby ubiegać się o dotację, partia polityczna na poziomie europejskim musi spełniać warunki określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, czyli:

a)

musi posiadać osobowość prawną w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę;

b)

musi być reprezentowana w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich przez posłów do Parlamentu Europejskiego lub w parlamentach narodowych lub regionalnych lub zgromadzeniach regionalnych, lub musi zebrać w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich co najmniej trzy procent głosów oddanych w każdym z tych państw członkowskich podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego;

c)

musi przestrzegać, w szczególności w swoim programie i swoich działaniach, zasad, na których opiera się Unia Europejska, a mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności;

d)

musi uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub wyrazić taki zamiar.

W celu zastosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 poseł do Parlamentu Europejskiego może być członkiem tylko jednej partii politycznej na poziomie europejskim (art. 10 ust. 1 akapit ostatni rozporządzenia (WE) nr 2004/2003).

W związku z powyższym partie polityczne informuje się, że Parlament Europejski stosuje przepis art. 3 ust. 1 lit. b) w taki sposób, że poseł do Parlamentu Europejskiego może być członkiem jedynie tej partii politycznej na poziomie europejskim, której członkiem jest krajowa partia polityczna danego posła.

4.2.   Kryteria wykluczające

Wnioskodawcy zobowiązani są także do zaświadczenia, że nie zachodzą w stosunku do nich jakiekolwiek okoliczności określone w art. 106 ust. 1 i art. 107 rozporządzenia finansowego.

4.3.   Kryteria wyboru

Wnioskodawcy muszą dowieść, że mają zarówno prawne jak i finansowe możliwości realizacji programu prac będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie oraz że dysponują możliwościami technicznymi i systemem zarządzania wystarczającym do zrealizowania programu dotowanych prac.

4.4.   Kryteria przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 środki dostępne na rok budżetowym 2014 zostaną rozdzielone pomiędzy partie polityczne na poziomie europejskim, których wnioski o dofinansowanie uzyskały pozytywną opinię pod względem kryteriów dopuszczalności wniosków oraz kryteriów wykluczających i kryteriów wyboru, w sposób następujący:

a)

15 % jest dzielone w równych częściach;

b)

85 % jest dzielone między te partie polityczne, które mają wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego, proporcjonalnie do liczby wybranych posłów.

4.5.   Wymagane dokumenty

W celu dokonania oceny według wyżej wymienionych kryteriów wnioskodawcy zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

a)

oryginał pisma przewodniego określającego wnioskowaną kwotę dotacji;

b)

należycie wypełniony i podpisany formularz wniosku zawarty w załączniku 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r. (wraz z pisemnym oświadczeniem);

c)

statut partii politycznej wraz z listą powiązanych organizacji zgodnie z art. 122 rozporządzenia finansowego;

d)

urzędowe poświadczenie rejestracji;

e)

aktualny dokument poświadczający istnienie partii politycznej;

f)

lista dyrektorów/członków zarządu (nazwiska i imiona, tytuły lub stanowiska we wnioskującej partii);

g)

dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2004/2003;

h)

dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 (5);

i)

program partii politycznej;

j)

pełne sprawozdanie finansowe za rok 2012 potwierdzone przez zewnętrzny organ kontroli księgowej (6);

k)

preliminarz budżetu operacyjnego na okres objęty dotacją (1 stycznia 2014 r.–31 grudnia 2014 r.), ze wskazaniem kosztów kwalifikujących się do dofinansowania z budżetu Wspólnoty.

W odniesieniu do lit. c), d), f), h) i i) wnioskodawca może złożyć oświadczenie, zgodnie z którym informacje przedstawione na wcześniejszym etapie nie uległy zmianie.

5.   Finansowanie z budżetu UE

Wysokość środków dostępnych na rok budżetowym 2014 w ramach linii budżetowej 402 „Finansowanie europejskich partii politycznych” w budżecie Parlamentu ustalono na łączną kwotę 27 794 200 EUR. Podlegają one zatwierdzeniu przez władzę budżetową.

Maksymalna kwota dofinansowania przyznawanego przez Parlament Europejski nie przekracza 85 % podlegających dofinansowaniu wydatków z budżetu operacyjnego partii politycznych na poziomie europejskim. Udokumentowanie powyższego należy do danej partii politycznej.

Dofinansowanie ma formę dotacji na działalność zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego i zasadami stosowania. Tryb wypłaty dotacji oraz zobowiązania dotyczące jej wykorzystania zostaną określone w decyzji o przyznaniu dotacji, której wzór stanowi załącznik 2a do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.

6.   Procedura i ostateczny termin składania wniosków

6.1.   Termin i tryb składania wniosków

Wnioski można składać do dnia 30 września 2013 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski powinny:

a)

zostać sporządzone przy użyciu formularza wniosku o przyznanie dotacji (załącznik 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.);

b)

być obowiązkowo podpisane przez wnioskodawcę lub należycie upoważnionego pełnomocnika;

c)

zostać przesłane w dwóch kopertach; obie koperty muszą być zaklejone; na wewnętrznej kopercie należy zamieścić – poza wskazaną w zaproszeniu do składania wniosków nazwą jednostki, do której adresowany jest wniosek – następujący dopisek:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

W przypadku zastosowania kopert samoprzylepnych muszą one być zaklejone taśmą klejącą, a nadawca musi złożyć swój podpis na taśmie. Za podpis nadawcy uważa się nie tylko podpis odręczny, ale także pieczątkę organizacji.

Na zewnętrznej kopercie należy zamieścić adres nadawcy oraz następujący adres:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na wewnętrznej kopercie należy zamieścić następujący adres:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

zostać wysłane najpóźniej w dniu, w którym upływa termin określony w zaproszeniu do składania wniosków albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego), albo przesyłką kurierską (decyduje data dowodu nadania).

6.2.   Orientacyjna procedura i harmonogram

Przyznawanie dotacji partiom politycznym na poziomie europejskim odbywa się według następującej procedury i harmonogramu:

a)

składanie wniosków do Parlamentu Europejskiego (do dnia 30 września 2013 r.);

b)

rozpatrywanie i selekcja wniosków przez służby Parlamentu Europejskiego; rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski uznane za dopuszczalne na podstawie kryteriów dopuszczalności wniosków, kryteriów wykluczających oraz kryteriów wyboru określone w zaproszeniu do składania wniosków;

c)

podjęcie przez Prezydium Parlamentu Europejskiego decyzji o przyznaniu dotacji (zasadniczo przed dniem 1 stycznia 2014 r., jak określono w art. 4 decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.);

d)

powiadomienie o decyzjach w sprawie przyznania dotacji;

e)

wypłata zaliczki w wysokości 80 % kwoty dotacji (w terminie 15 dni od wydania decyzji o przyznaniu dotacji).

6.3.   Dodatkowe informacje

Następujące dokumenty są dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

rozporządzenie (WE) nr 2004/2003;

b)

decyzja Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.;

c)

formularz wniosku o przyznanie dotacji (załącznik 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.).

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dotacji należy kierować pocztą elektroniczną, z podaniem numeru referencyjnego zaproszenia, na adres: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (7) dane osobowe zawarte we wniosku o dofinansowanie i w załącznikach do wniosku przetwarzane są w poszanowaniu zasad rzetelności, legalności i proporcjonalności w bezpośrednim i zgodnym z prawem celu związanym z niniejszym zaproszeniem. Na potrzeby rozpatrzenia wniosku i dla celów ochrony interesów finansowych Wspólnot dane osobowe mogą być przetwarzane przez właściwe służby i organy Parlamentu Europejskiego oraz zostać przekazane wewnętrznym służbom kontrolnym, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, zespołowi ds. nieprawidłowości finansowych lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Nazwiska członków i przedstawicieli europejskiej partii politycznej podane we wniosku o dofinansowanie w celu spełnienia kryterium reprezentatywności, o którym mowa w art. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, mogą zostać ogłoszone przez Parlament Europejski oraz podane do publicznej wiadomości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego (8). Partie polityczne proszone są o dołączenie do swojego wniosku oświadczenia podpisanego przez danych członków lub przedstawicieli partii, zgodnie z którym zostali oni poinformowani i wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego nazwiska.

Wszelkie zainteresowane osoby mogą zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu) celem złożenia skargi.


(1)  Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. C 155 z 12.6.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(5)  W tym lista wybranych posłów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) akapit pierwszy oraz w art. 10 ust. 1 lit. b).

(6)  Chyba że partia polityczna na poziomie europejskim powstała w roku składania wniosku.

(7)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).


21.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/18


Zaproszenie do składania wniosków IX-2014/02 – Dotacje dla fundacji politycznych na poziomie europejskim

2013/C 176/06

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania świadomości europejskiej i wyrażania woli politycznej obywateli Unii. Ponadto w art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stwierdza się, że Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają status partii politycznych na poziomie europejskim, o których mowa w artykule 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności zasady dotyczące ich finansowania.

W rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003, zmienionym w 2007 r., uznano rolę fundacji politycznych na poziomie europejskim, które jako organizacje powiązane z partiami politycznymi na poziomie europejskim „mogą przez swoją działalność wspomagać i dopełniać cele partii politycznych na poziomie europejskim, zwłaszcza biorąc aktywny udział w debacie poświęconej kwestiom polityki i integracji europejskiej, między innymi poprzez spełnianie roli katalizatora w odniesieniu do nowych idei, analiz i kierunków polityki.”. W szczególności rozporządzenie to przewiduje coroczne dofinansowanie przez Parlament Europejski fundacji politycznych, które wystąpią z takim wnioskiem i które spełniają warunki określone w tym rozporządzeniu.

W tym kontekście Parlament ogłasza zaproszenie do składania wniosków o dotacje dla fundacji politycznych na poziomie europejskim.

1.   Akt podstawowy

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. (zwane dalej „rozporządzeniem (WE) nr 2004/2003”) w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 (zwana dalej „decyzją Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.”) (2).

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”) (3).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwane dalej „zasadami stosowania”) (4).

2.   Cel

Na mocy art. 2 decyzji Prezydium „Parlament Europejski ogłasza co roku, przed końcem pierwszego semestru, zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności partii i fundacji.”.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest związane z wnioskami o dotacje w roku budżetowym 2014, obejmującymi okres działalności od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Celem tych dotacji jest wsparcie rocznego programu prac beneficjenta.

3.   Dopuszczalność

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski złożone w formie pisemnej na formularzu wniosku o przyznanie dotacji zawartym w załączniku 1 do wyżej wspomnianej decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r., które zostaną skierowane do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przed upływem terminu.

4.   Kryteria i dokumenty uzupełniające

4.1.   Kryteria kwalifikowalności

Aby ubiegać się o dotację, fundacja polityczna na poziomie europejskim musi spełniać warunki określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, czyli:

a)

musi być powiązana z jedną z europejskich partii politycznych uznanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, co musi być przez tę partię potwierdzone;

b)

musi posiadać osobowość prawną w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę. Osobowość prawna fundacji jest odrębna od osobowości prawnej partii politycznej na poziomie europejskim, z którą dana fundacja jest powiązana;

c)

musi przestrzegać, w szczególności w swoim programie i swoich działaniach, zasad, na których opiera się Unia Europejska, a mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności;

d)

nie może prowadzić działań nastawionych na zysk;

e)

skład zarządu fundacji jest zrównoważony pod względem geograficznym.

Ponadto musi spełniać warunki, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003: „Do poszczególnych europejskich partii politycznych i fundacji na poziomie europejskim należy określenie, w ramach wyznaczonych przez niniejsze rozporządzenie, szczególnych aspektów wzajemnych stosunków zgodnie z prawem krajowym, w tym rozdziału między codziennym zarządzaniem i strukturami decyzyjnymi fundacji politycznej na poziomie europejskim z jednej strony, a europejskiej partii politycznej, z którą fundacja ta jest powiązana, z drugiej strony.”.

4.2.   Kryteria wykluczające

Wnioskodawcy zobowiązani są także do zaświadczenia, że nie zachodzą w stosunku do nich jakiekolwiek okoliczności określone w art. 106 ust. 1 i art. 107 rozporządzenia finansowego.

4.3.   Kryteria wyboru

Wnioskodawcy muszą dowieść, że mają możliwości, zarówno prawne jak i finansowe, realizacji programu prac będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie, oraz dysponować możliwościami technicznymi i systemem zarządzania wystarczającym do zrealizowania programu dotowanych prac.

4.4.   Kryteria przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 środki dostępne w roku budżetowym 2014 zostaną rozdzielone pomiędzy fundacje polityczne na poziomie europejskim, których wnioski o dofinansowanie uzyskały pozytywną opinię pod względem kryteriów dopuszczalności wniosków oraz kryteriów wyboru i kryteriów wykluczających, w sposób następujący:

a)

15 % jest dzielone na równe części;

b)

85 % jest rozdzielone pomiędzy fundacje polityczne powiązane z takimi partiami politycznymi na poziomie europejskim, które mają wybranych członków w Parlamencie Europejskim, proporcjonalnie do ich liczby.

4.5.   Dokumenty uzupełniające

W celu dokonania oceny według wyżej wymienionych kryteriów wnioskodawcy zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

a)

oryginał pisma przewodniego z podaniem wnioskowanej kwoty dotacji;

b)

należycie wypełniony i podpisany formularz wniosku zawarty w załączniku 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r. (wraz z pisemnym oświadczeniem);

c)

statut fundacji politycznej;

d)

urzędowe poświadczenie rejestracji;

e)

aktualny dokument poświadczający istnienie fundacji politycznej;

f)

lista dyrektorów/członków zarządu (nazwiska i imiona, obywatelstwo, tytuły lub stanowiska w ramach fundacji politycznej);

g)

program fundacji politycznej;

h)

pełne sprawozdanie finansowe za rok 2012 potwierdzone przez zewnętrzny organ kontroli księgowej (5);

i)

preliminarz budżetu operacyjnego na okres objęty dotacją (od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.), ze wskazaniem kosztów kwalifikujących się do dofinansowania z budżetu Unii;

j)

dokumenty potwierdzające, że fundacja polityczna spełnia warunki, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003.

W odniesieniu do lit. c), d), f) i g) fundacja polityczna może złożyć oświadczenie, zgodnie z którym informacje przedstawione na wcześniejszym etapie nie uległy zmianie.

5.   Finansowanie z budżetu UE

Wysokość środków dostępnych w roku budżetowym 2014 w ramach linii budżetowej 403 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych” budżetu UE szacuje się w sumie na 13 400 000 EUR. Podlegają one zatwierdzeniu przez władzę budżetową.

Maksymalna kwota dofinansowania przyznawanego przez Parlament Europejski nie przekracza 85 % podlegających dofinansowaniu wydatków z budżetu operacyjnego fundacji politycznych na poziomie europejskim. Udokumentowanie powyższego należy do danej fundacji politycznej.

Dofinansowanie ma formę dotacji na działalność zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego i zasadami stosowania. Tryb wypłaty dotacji oraz zobowiązania dotyczące jej wykorzystania zostaną określone w decyzji o przyznaniu dotacji, której wzór stanowi załącznik 2b do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.

6.   Procedura i termin składania wniosków

6.1.   Termin i tryb składania wniosków

Wnioski można składać do dnia 30 września 2013 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski powinny:

a)

zostać sporządzone na formularzu wniosku o przyznanie dotacji (załącznik 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.);

b)

być obowiązkowo podpisane przez wnioskodawcę lub właściwie upoważnionego pełnomocnika;

c)

zostać przesłane w dwóch kopertach; obie koperty muszą być zaklejone. Na wewnętrznej kopercie należy zamieścić – poza wskazaną w zaproszeniu do składania wniosków nazwą jednostki, do której adresowany jest wniosek – następujący dopisek:

CALL FOR PROPOSALS — 2013 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

W przypadku zastosowania kopert samoprzylepnych muszą one być zaklejone taśmą klejącą, a nadawca musi złożyć swój podpis na taśmie. Za podpis nadawcy uważa się nie tylko podpis odręczny, ale także pieczątkę organizacji.

Na zewnętrznej kopercie należy zamieścić adres nadawcy oraz następujący adres:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na wewnętrznej kopercie należy zamieścić następujący adres:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

zostać wysłane najpóźniej w dniu, w którym upływa termin określony w zaproszeniu do składania wniosków albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego), albo przesyłką kurierską (decyduje data doręczenia wskazana na pokwitowaniu).

6.2.   Orientacyjna procedura i harmonogram

Przyznawanie dotacji fundacjom politycznym na poziomie europejskim odbywa się według następującej procedury i harmonogramu:

a)

składanie wniosków do Parlamentu Europejskiego (do dnia 30 września 2013 r.);

b)

rozpatrywanie i selekcja wniosków przez odpowiednie służby Parlamentu Europejskiego. Rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski uznane za dopuszczalne; podstawę rozpatrzenia stanowią kryteria dopuszczalności, wyboru oraz kryteria wyłączające określone w zaproszeniu do składania wniosków;

c)

podjęcie przez Prezydium Parlamentu Europejskiego decyzji o przyznaniu dotacji (zasadniczo przed dniem 1 stycznia 2014 r., jak stanowi art. 4 decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.) i powiadomienie wnioskodawców;

d)

powiadomienie o decyzjach w sprawie przyznania dotacji;

e)

wypłata zaliczki w wysokości 80 % kwoty dotacji (w terminie 15 dni od wydania decyzji o przyznaniu dotacji).

6.3.   Dodatkowe informacje

Następujące dokumenty są dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

rozporządzenie (WE) nr 2004/2003;

b)

decyzja Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.;

c)

formularz wniosku o przyznanie dotacji (załącznik 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.).

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dotacji należy kierować pocztą elektroniczną, z podaniem numeru referencyjnego zaproszenia, na adres: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (6) dane osobowe zawarte we wniosku o dofinansowanie i w załącznikach do wniosku przetwarzane są w poszanowaniu zasad rzetelności, legalności i proporcjonalności w bezpośrednim i zgodnym z prawem celu związanym z niniejszym zaproszeniem. Na potrzeby rozpatrzenia wniosku i dla celów ochrony interesów finansowych Wspólnot dane osobowe mogą być przetwarzane przez właściwe służby i organy Parlamentu Europejskiego oraz zostać przekazane wewnętrznym służbom kontrolnym, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, zespołowi ds. nieprawidłowości finansowych lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Każda zainteresowana osoba, która chce złożyć skargę, może się skontaktować z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (edps@edps.europa.eu).


(1)  Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. C 155 z 12.6.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(5)  O ile wnioskodawca nie rozpoczął działalności w roku składania wniosku.

(6)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


Komisja Europejska

21.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/22


HERKULES II

Zaproszenie do składania wniosków

Pomoc techniczna w celu walki z nadużyciami finansowymi w UE – „Wsparcie dochodzeniowe”

2013/C 176/07

1.   Cele i opis

Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest decyzja nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2007 r. ustanawiająca Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program „Herkules II”) (1). Zaproszenie to związane jest z działaniami, o których mowa w art. 1a lit. a) decyzji w sprawie programu „Herkules II” i które obejmują:

„pomoc techniczną dla organów krajowych poprzez udostępnianie specyficznej wiedzy, sprzętu i narzędzi technologii informatycznych ułatwiających współpracę ponadnarodową oraz współpracę z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań, jak również opracowania i wdrożenia polityki zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania”.

Decyzja w sprawie finansowania z 2013 r. (2) przewiduje zorganizowanie dwóch zaproszeń do składania wniosków w przypadku sektora działalności „Pomoc techniczna”. Niniejsze zaproszenie dotyczy pomocy technicznej „Wsparcie dochodzeniowe”.

2.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zaproszenie jest skierowane do organów administracji krajowej lub regionalnej („Wnioskodawcy”) dowolnego państwa członkowskiego lub dowolnego państwa spoza Unii Europejskiej, które wspierają wzmocnienie działań na poziomie europejskim zmierzających do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

3.   Kwalifikujące się działania

Kwalifikujące się działania w dziedzinie pomocy technicznej „Wsparcie dochodzeniowe” obejmują:

zakup specjalnych narzędzi i metod dochodzeniowych stosowanych w działalności operacyjnej w ramach dochodzeń przeprowadzanych między innymi w celu zwalczania nadużyć finansowych i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii. Obejmuje to zakup nowego wyposażenia technicznego lub modernizację istniejącego wyposażenia technicznego, jak również koszty ich utrzymania (3), takie jak:

wyposażenie techniczne służące do nadzoru elektronicznego i mobilnego,

wyposażenie techniczne do analizy dowodów w wersji cyfrowej,

wyposażenie techniczne do odczytywania zaszyfrowanych wiadomości.

4.   Kryteria udzielania dotacji

Każde przedstawione kwalifikowalne działanie będzie oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1)

zgodność działania z celami Komisji w dziedzinie zwalczania nadużyć i w szczególności przeciwdziałania nielegalnemu przywozowi wyrobów tytoniowych do UE oraz jego wykrywania i ścigania;

2)

jakość innych środków towarzyszących zakupowi lub organizacji działania w celu poprawy wykrywania nielegalnych wyrobów tytoniowych;

3)

jakość techniczna oraz adekwatność proponowanego działania w stosunku do potrzeb zgłoszonych przez wnioskodawcę;

4)

opłacalność: koszty działania powinny być adekwatne do jego celów;

5)

zgodność działania z podejmowanymi lub planowanymi działaniami związanymi z priorytetami politycznymi UE w dziedzinie zapobiegania nadużyciom finansowym w stosunku do budżetu UE (zapobieganie, analiza informacji, metody współpracy itp.);

6)

zgodność działania z podobnymi projektami realizowanymi w innych państwach członkowskich i przeprowadzanymi przez inne krajowe organy ścigania oraz służby celne;

7)

możliwość wykorzystania metod proponowanych w ramach działania lub jego wyników do rozszerzenia współpracy i zwiększenia skuteczności w dziedzinie zwalczania nadużyć i przemytu papierosów (włączenie tej dziedziny w główny nurt, tzw. „mainstreaming”).

Jeżeli kilka działań uzyska jednakową ocenę w oparciu o powyższe kryteria przyznawania dotacji, pierwszeństwo w finansowaniu otrzymają (w porządku malejącym):

organy ścigania, które nie posiadają sprzętu do zwalczania przemytu i podrabiania papierosów lub które posiadają sprzęt niewystarczający do tego celu,

wnioski umożliwiające sprawiedliwy rozkład geograficzny,

wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dotacji w poprzednich latach lub w ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków dotyczących tych samych lub podobnych działań.

5.   Budżet

Orientacyjny budżet dostępny w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 3 500 000 EUR. Wsparcie finansowe będzie miało formę dotacji. Przyznane wsparcie finansowe nie będzie przekraczało 50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

6.   Dodatkowe informacje

Wymogi techniczne i formularz zgłoszeniowy można pobrać na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Pytania lub wnioski o dodatkowe informacje związane z niniejszym zaproszeniem należy wysyłać drogą elektroniczną na adres:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Pytania i odpowiedzi mogą zostać opublikowane anonimowo we wskazówkach dotyczących wypełniania formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej OLAF-u, jeżeli okażą się one przydatne dla innych wnioskodawców.

7.   Termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa w: piątek, dnia 12 lipca 2013 r.


(1)  Dz.U. L 193 z 25.7.2007, s. 18.

(2)  COM(2013) 612 final z dnia 7 lutego 2013 r.

(3)  Koszty utrzymania nieobjęte gwarancją.


21.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/24


HERKULES II

Zaproszenie do składania wniosków

Pomoc techniczna w celu walki z nadużyciami finansowymi w UE „Papierosy”

2013/C 176/08

1.   Cele i opis

Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest decyzja nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2007 r. ustanawiająca Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program „Herkules II”) (1). Zaproszenie to związane jest z działaniami, o których mowa w art. 1a lit. a) decyzji w sprawie programu „Herkules II” i które obejmują:

„pomoc techniczną dla organów krajowych poprzez udostępnianie specyficznej wiedzy, sprzętu i narzędzi technologii informatycznych ułatwiających współpracę ponadnarodową oraz współpracę z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań, jak również opracowania i wdrożenia polityki zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania”.

Decyzja w sprawie finansowania z 2013 r. (2) przewiduje zorganizowanie dwóch zaproszeń do składania wniosków w przypadku sektora działalności „Pomoc techniczna”. Niniejsze zaproszenie dotyczy pomocy technicznej „Papierosy”.

2.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zaproszenie jest skierowane do organów administracji krajowej lub regionalnej („Wnioskodawcy”) dowolnego państwa członkowskiego lub dowolnego państwa spoza Unii Europejskiej, które wspierają wzmocnienie działań na poziomie europejskim zmierzających do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

3.   Kwalifikujące się działania

Kwalifikujące się działania w dziedzinie pomocy technicznej „Papierosy” obejmują:

a)

wsparcie techniczne i finansowe niezbędne dla wspomagania i wzmocnienia kontroli kontenerów i samochodów ciężarowych na granicach zewnętrznych UE. Obejmuje to:

zakup ruchomych i stacjonarnych skanerów (RTG), w tym koszty związane z ich instalacją i konserwacją (3), wykorzystywane przez służby celne do sprawdzania kontenerów, samochodów ciężarowych i osobowych przekraczających granice zewnętrzne UE lub przejeżdżające przez terytorium państwa członkowskiego w ramach tranzytu, w celu przeprowadzenia kontroli dotyczących obecności nielegalnych towarów, w szczególności przemycanych lub podrabianych papierosów i tytoniu,

szkolenia dla funkcjonariuszy celnych w zakresie obsługi skanerów, jak również szkolenia w zakresie prawidłowej interpretacji obrazów uzyskanych ze skanerów,

oprogramowanie i sprzęt komputerowy umożliwiające wymianę obrazów wygenerowanych przez różne rodzaje skanerów w ramach danej służby celnej i między różnymi służbami celnymi UE;

b)

zakup, szkolenia, pokarm i pomieszczenia dla zwierząt (takich jak psy policyjne, ale również specjalnie przeszkolone pszczoły, szczury lub świnie), wykorzystywane do wykrywania nielegalnych towarów, w szczególności przemycanych lub podrabianych papierosów i tytoniu;

c)

opracowywanie, wdrażanie, optymalizacja lub modernizacja istniejących zautomatyzowanych systemów rozpoznawania oznaczeń kontenerów i zautomatyzowanych systemów rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych. Obejmuje to opracowanie oprogramowania, jak również zakup i instalację sprzętu komputerowego do obsługi systemów oraz szkolenia operatorów.

4.   Kryteria udzielania dotacji

Każde przedstawione kwalifikujące się działanie będzie oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1)

zgodność działania z celami Komisji w dziedzinie zwalczania nadużyć i w szczególności przeciwdziałania nielegalnemu przywozowi wyrobów tytoniowych do UE oraz jego wykrywania i ścigania;

2)

jakość innych środków towarzyszących zakupowi lub organizacji działania w celu poprawy wykrywania nielegalnych wyrobów tytoniowych;

3)

jakość techniczna oraz adekwatność proponowanego działania w stosunku do potrzeb zgłoszonych przez wnioskodawcę;

4)

opłacalność: koszty działania powinny być adekwatne do jego celów;

5)

zgodność działania z podejmowanymi lub planowanymi działaniami związanymi z priorytetami politycznymi UE w dziedzinie zapobiegania nadużyciom finansowym w stosunku do budżetu UE (zapobieganie; analiza informacji, metody współpracy itd.);

6)

zgodność działania z podobnymi projektami realizowanymi w innych państwach członkowskich i przeprowadzanymi przez inne krajowe organy ścigania oraz służby celne;

7)

możliwość wykorzystania metod proponowanych w ramach działania lub jego wyników do rozszerzenia współpracy i zwiększenia skuteczności w dziedzinie zwalczania nadużyć i przemytu papierosów (włączenie tej dziedziny w główny nurt, tzw. „mainstreaming”).

Jeżeli kilka działań uzyska jednakową ocenę w oparciu o powyższe kryteria przyznawania dotacji, pierwszeństwo w finansowaniu otrzymają (w porządku malejącym):

organy ścigania, które nie posiadają sprzętu do zwalczania przemytu i podrabiania papierosów lub które posiadają sprzęt niewystarczający do tego celu,

wnioski umożliwiające sprawiedliwy rozkład geograficzny,

wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dotacji w poprzednich latach lub w ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków dotyczących tych samych lub podobnych działań.

5.   Budżet

Orientacyjny budżet dostępny w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 3 500 000 EUR. Wsparcie finansowe będzie miało formę dotacji. Przyznane wsparcie finansowe nie będzie przekraczało 50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

6.   Dodatkowe informacje

Wymogi techniczne i formularz zgłoszeniowy można pobrać na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Pytania lub wnioski o dodatkowe informacje związane z niniejszym zaproszeniem należy wysyłać drogą elektroniczną na adres:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Pytania i odpowiedzi mogą zostać opublikowane anonimowo we wskazówkach dotyczących wypełniania formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej OLAF-u, jeżeli okażą się one przydatne dla innych wnioskodawców.

7.   Termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa w: piątek, dnia 12 lipca 2013 r.


(1)  Dz.U. L 193 z 25.7.2007, s. 18.

(2)  COM(2013) 612 final z dnia 7 lutego 2013 r.

(3)  Koszty utrzymania nieobjęte gwarancją.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

21.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/26


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 176/09

1.

W dniu 13 czerwca 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Snam SpA („Snam”, Włochy), ostatecznie kontrolowane przez Cassa Depositi e Prestiti SpA („CDP”, Włochy), i przedsiębiorstwo Pacyfic Mezz (Luxembourg) Sarl („Pacific Mezz Luxembourg”, Luksemburg), ostatecznie kontrolowane przez GIC special Investments Pte Ltd („GICSI”, Singapur), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Transport et Infrastructure Gaz France SA („TIGF”, Francja) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Snam: działalność w zakresie przesyłu, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego, jak również terminal LNG, we Włoszech,

w przypadku przedsiębiorstwa GICSI: działalność w zakresie zarządzania globalnym portfelem inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, inwestycji wysokiego ryzyka i inwestycji w fundusze infrastrukturalne, a także inwestycje bezpośrednie w przedsiębiorstwach prywatnych,

w przypadku przedsiębiorstwa TIGF: działalność w zakresie przesyłu i składowania gazu ziemnego w południowo-zachodniej Francji.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).