ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.027.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 27

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
29 stycznia 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2013/C 027/01

Kursy walutowe euro

1

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2013/C 027/02

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia w ramach jednolitego rynku pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim

2

2013/C 027/03

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

4

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Parlament Europejski

2013/C 027/04

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PE/162/S

7

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2013/C 027/05

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

8

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2013/C 027/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

29.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/1


Kursy walutowe euro (1)

28 stycznia 2013 r.

2013/C 27/01

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3444

JPY

Jen

122,21

DKK

Korona duńska

7,4605

GBP

Funt szterling

0,85450

SEK

Korona szwedzka

8,6583

CHF

Frank szwajcarski

1,2472

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,4420

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,690

HUF

Forint węgierski

298,40

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6987

PLN

Złoty polski

4,1989

RON

Lej rumuński

4,3963

TRY

Lir turecki

2,3734

AUD

Dolar australijski

1,2930

CAD

Dolar kanadyjski

1,3562

HKD

Dolar Hongkongu

10,4295

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6210

SGD

Dolar singapurski

1,6646

KRW

Won

1 466,53

ZAR

Rand

12,0906

CNY

Yuan renminbi

8,3717

HRK

Kuna chorwacka

7,5878

IDR

Rupia indonezyjska

13 011,59

MYR

Ringgit malezyjski

4,0950

PHP

Peso filipińskie

55,091

RUB

Rubel rosyjski

40,5020

THB

Bat tajlandzki

40,278

BRL

Real

2,7361

MXN

Peso meksykańskie

17,1653

INR

Rupia indyjska

72,4830


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


Europejski Inspektor Ochrony Danych

29.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/2


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia w ramach jednolitego rynku pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim

(Pełny tekst niniejszej opinii w języku angielskim, francuskim i niemieckim znajduje się na stronie internetowej EIOD: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Wprowadzenie

I.1.   Konsultacja z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

1.

Dnia 4 kwietnia 2012 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia w ramach jednolitego rynku pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim („wniosek”) (1). Tego samego dnia Komisja wysłała wniosek do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w celu przeprowadzenia konsultacji.

2.

Przed przyjęciem wniosku Inspektor miał możliwość zgłoszenia nieformalnych uwag. Większość tych uwag została uwzględniona we wniosku. Tym samym we wniosku wzmocniono zabezpieczenia w zakresie ochrony danych.

3.

Inspektor docenia fakt, że Komisja konsultuje się z nim na drodze formalnej oraz że wzmianka o niniejszej konsultacji została umieszczona w preambule wniosku.

I.2.   Cel i zakres wniosku

4.

Celem wniosku jest uproszczenie formalności i warunków rejestracji pojazdów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim. Ma to na celu usunięcie utrudnień w swobodnym przepływie towarów oraz ułatwienie obywatelom egzekwowania swoich praw na mocy prawa UE. Wniosek dotyczy jedynie warunków ponownej rejestracji pojazdów, a nie procedury pierwszej rejestracji pojazdu.

5.

Rejestracja pojazdów silnikowych oznacza administracyjne zezwolenie na ich dopuszczenie do ruchu drogowego, obejmujące identyfikację pojazdu i wydanie numeru rejestracyjnego. Po zakończeniu procedury rejestracji państwa członkowskie wydają dowód rejestracyjny, który zaświadcza, że pojazd został zarejestrowany w państwie członkowskim. Istnieje wiele sytuacji, w których posiadacze dowodów rejestracyjnych muszą dokonać ponownej rejestracji pojazdu w organie rejestracji pojazdów innego państwa członkowskiego. W tym celu wniosek:

określi, w którym państwie członkowskim pojazd silnikowy przenoszony pomiędzy państwami członkowskimi powinien być zarejestrowany,

skróci czas trwania procedur ponownej rejestracji oraz

zapewni uproszczoną procedurę rejestracji obejmującą uznanie dokumentów i badań przydatności do ruchu drogowego wydanych w innych państwach członkowskich oraz ułatwienie wymiany danych pomiędzy krajowymi organami rejestracji.

I.3.   Zakres uwag Inspektora

6.

Inspektor docenia, że większość jego wcześniejszych nieformalnych uwag została we wniosku uwzględniona. W niniejszej opinii Inspektor opisuje więc tylko pokrótce znaczenie ochrony danych w kontekście ponownej rejestracji pojazdów. Następnie wydaje kilka dalszych zaleceń dotyczących szczególnych aspektów ochrony danych, które regulują wymianę danych pomiędzy krajowymi rejestrami pojazdów silnikowych.

III.   Wnioski

30.

Inspektor z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wymogi w zakresie ochrony danych zostały odpowiednio uwzględnione we wniosku oraz że wybrane zabezpieczenia w zakresie ochrony danych zostały we wniosku wyraźnie ujęte, w szczególności w jego art. 7. Inspektor docenia również, że w załączniku I do wniosku określono jednoznacznie wykaz danych, jakie mogą być wymieniane pomiędzy organami rejestracji pojazdów.

31.

W dalszej kolejności Inspektor zaleca, aby:

w załączniku I określić możliwe „powody złomowania” w gotowych polach do wyboru,

wyjaśnić w art. 4 ust. 3, że obowiązek gromadzenia przez organy rejestracji pojazdów informacji z załącznika I od innych organów rejestracji pojazdów i przenoszenia tych danych do własnego rejestru może dotyczyć tylko tych danych, do których przetwarzania otrzymujący je właściwy organ jest uprawniony na mocy prawa UE lub prawa krajowego,

dodać w art. 9, że organy rejestracji pojazdów powinny zapewnić społeczeństwu swobodny dostęp do zasad regulujących przetwarzanie danych w kontekście ponownej rejestracji pojazdów, które to zasady powinny obejmować informacje na temat okresu przechowywania danych oraz niezbędne informacje przewidziane w art. 10 i 11 dyrektywy 95/46/WE,

wyjaśnić we wniosku, czym jest wymieniona w załączniku II aplikacja, która będzie wykorzystywana do elektronicznej wymiany danych, oraz jaka będzie ewentualna rola Komisji w ułatwianiu interoperacyjności pomiędzy rejestrami krajowymi,

zagwarantować, aby w przypadku wymiany danych pomiędzy krajowymi organami rejestracji pojazdów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury paneuropejskiej dane te zostały odpowiednio oddzielone od innych danych, które mogą być w ten sposób wymieniane,

dodać w art. 7 ust. 4, że Komisja powinna regularnie oceniać adekwatność środków bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę postęp techniczny i rozwój ryzyka, oraz w miarę potrzeby aktualizować środki bezpieczeństwa.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2012 r.

Giovanni BUTTARELLI

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych


(1)  COM(2012) 164 wersja ostateczna.


29.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/4


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

(Niniejsza opinia jest dostępna w pełnym brzmieniu w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie internetowej EIOD: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Wprowadzenie

1.1.   Konsultacje z EIOD

1.

W dniu 21 marca 2012 r. Komisja przyjęła:

wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług („wniosek dotyczący delegowania pracowników”) (1) oraz

wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług („wniosek dotyczący działań zbiorowych”) (2).

2.

Obydwa powiązane wnioski przesłano EIOD do konsultacji w dniu 26 marca 2012 r.

3.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt zwrócenia się przez Komisję z wnioskiem o formalne konsultacje po przyjęciu wniosków oraz zamieszczenia odniesienia do obecnej opinii w preambule wniosku dotyczącego delegowania pracowników. Ubolewa jednak, że nie umożliwiono mu przedstawienia nieformalnych uwag przed przyjęciem projektów wniosków.

1.2.   Cele i kontekst wniosków

4.

Celem wniosku dotyczącego delegowania pracowników jest poprawa, rozszerzenie i wzmocnienie sposobu wdrażania, stosowania i egzekwowania w praktyce w całej Unii Europejskiej przepisów dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług („dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników”) (3). Ma to nastąpić poprzez ustanowienie ogólnych wspólnych ram na rzecz lepszego i bardziej jednolitego wdrażania, stosowania i egzekwowania przepisów tej dyrektywy, z uwzględnieniem środków na rzecz zapobiegania nadużyciom i przypadkom obchodzenia przepisów (4).

5.

Celem wniosku dotyczącego działań zbiorowych jest wyjaśnienie ogólnych zasad i przepisów obowiązujących na szczeblu UE w odniesieniu do korzystania z podstawowego prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości (5).

1.3.   Stosowne przepisy; cele opinii EIOD

6.

Choć przetwarzanie danych osobowych nie jest głównym celem żadnego z dwóch wniosków, przynajmniej jeden z nich – wniosek dotyczący delegowania pracowników – wymaga przetwarzania znacznej ilości danych osobowych. Jak zostanie wykazane poniżej, wspomniane dane osobowe mogą odnosić się do delegowanych pracowników, jak również do osób działających w imieniu przedsiębiorstw delegujących, na przykład członków ich zarządu, kierownictwa, przedstawicieli lub pracowników. Ponadto same przedsiębiorstwa delegujące mogą być osobami fizycznymi. W takim przypadku ich dane osobowe mogą również być przetwarzane. Część przetwarzanych danych może być szczególnie chroniona (6): właściwe organy mogą w szczególności wymieniać dane dotyczące podejrzeń co do nadużyć lub przypadków obchodzenia przepisów.

7.

Z punktu widzenia ochrony danych trzema najistotniejszymi przepisami zawartymi we wniosku dotyczącym delegowania pracowników są:

artykuł 6 ust. 2, w którym zezwala się na dwustronną wymianę informacji (polegającą na „odpowiadaniu na uzasadnione wnioski […] o udzielenie informacji”),

artykuł 6 ust. 6, w którym wymaga się od państw członkowskich dopilnowania, aby z rejestrów usługodawców mogły korzystać „na tych samych warunkach” właściwe organy pozostałych państw członkowskich, oraz

artykuł 7 ust. 2, w którym wymaga się od państwa członkowskiego, w którym usługodawca prowadzi działalność, przekazania z własnej inicjatywy państwu członkowskiemu, do którego delegowani są pracownicy, istotnych informacji na temat możliwych nieprawidłowości.

8.

We wszystkich trzech przypadkach przewiduje się, że przetwarzanie danych osobowych nastąpi za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (7).

9.

W odniesieniu do wniosku dotyczącego działań zbiorowych wydaje się, że mechanizm ostrzegania przewidziany w art. 4 umożliwia wymianę danych osobowych, w tym potencjalnie danych szczególnie chronionych (informacji o uczestnictwie w strajkach lub podobnych działaniach zbiorowych) (8). Jak jednak zostanie odnotowane w sekcji 4 poniżej, wymiana danych osobowych nie wydaje się być zamiarem prawodawcy, dlatego też wszelkie obawy można przypuszczalnie zażegnać prostym wyjaśnieniem, że wspomniane ostrzeżenia nie mogą zawierać szczególnie chronionych danych osobowych.

5.   Wnioski

32.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do zagadnień związanych z ochroną danych we wniosku dotyczącym delegowania pracowników. EIOD z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że do celów współpracy administracyjnej zaproponowano wykorzystanie istniejącego systemu informacyjnego IMI, który już obecnie oferuje pewne praktyczne zabezpieczenia służące ochronie danych i w przypadku którego szczegółowe zabezpieczenia zostaną zapewne wkrótce wprowadzone rozporządzeniem w sprawie IMI.

33.

W odniesieniu do wszelkich pozostałych zagadnień związanych z ochroną danych EIOD przedstawia poniższe zalecenia.

34.

EIOD zaleca ogólnie, aby odniesienie do stosownych ram ochrony danych zamieszczono w przepisie materialnym, nie zaś w motywie, przy czym należy je dodatkowo doprecyzować, odnosząc się do „krajowych przepisów wdrażających” dyrektywę 95/46/WE.

35.

Jeżeli chodzi o dwustronną wymianę informacji na mocy wniosku dotyczącego delegowania pracowników (art. 6 ust. 2), EIOD zaleca, aby we wniosku wyraźniej określono dopuszczalne cele wymiany informacji. Należy w szczególności usunąć sformułowanie „możliwych przypadków nielegalnej działalności transnarodowej”, przeredagowując przepis tak, aby zagwarantować, że wszelkie wymiany danych osobowych będą możliwe jedynie w celach „dochodzeń dotyczących nadużyć przepisów mających zastosowanie do delegowania pracowników” (lub w innych niezbędnych celach wyraźnie określonych we wniosku).

36.

Odnośnie do dostępu właściwych organów pozostałych państw członkowskich do rejestrów usługodawców (art. 6 ust. 6) EIOD zaleca wyraźniejsze określenie we wniosku, których rejestrów w istocie to dotyczy. Artykuł ten nie powinien w szczególności być wykorzystywany jako podstawa prawna umożliwiająca dostęp do rejestrów prowadzonych w niektórych państwach członkowskich, w których przedsiębiorstwa delegujące mają obowiązek podawać między innymi pewne dane osobowe dotyczące ich delegowanych pracowników.

37.

Ponadto, jeżeli powstaną plany połączenia rejestrów również w tej dziedzinie w ramach wspólnego projektu europejskiego, trzeba będzie starannie rozważyć na szczeblu europejskim zagadnienia zabezpieczeń służących ochronie danych.

38.

W odniesieniu do systemu ostrzegania o możliwych nieprawidłowościach (art. 7 ust. 2) EIOD zaleca, aby we wniosku:

jednoznacznie wskazać, że ostrzeżenia mogą być wysyłane jedynie w przypadku „uzasadnionego podejrzenia” możliwych nieprawidłowości,

zamieścić wymóg automatycznego zamykania spraw z chwilą otrzymania ostrzeżenia, aby zagwarantować, że system ostrzegania będzie służył jako mechanizm ostrzegawczy, nie zaś długoterminowa czarna lista, oraz

zagwarantować, że ostrzeżenia będą przesyłane jedynie właściwym organom w państwach członkowskich, a wspomniane organy utrzymają otrzymane ostrzeżenia w poufności, nie rozpowszechniając ich ani nie publikując.

39.

W odniesieniu do wniosku dotyczącego działań zbiorowych w art. 4 należy wyjaśnić, że ostrzeżenia te nie mogą zawierać szczególnie chronionych danych osobowych.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2012 r.

Giovanni BUTTARELLI

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych


(1)  COM(2012) 131 wersja ostateczna.

(2)  COM(2012) 130 wersja ostateczna.

(3)  Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

(4)  Zob. uzasadnienie, s. 11, sekcja 3.1 akapit pierwszy.

(5)  Zob. uzasadnienie, s. 10, sekcja 3.1 akapit czwarty.

(6)  Mieszcząc się w definicji „szczególnych kategorii danych” w rozumieniu art. 8 ust. 5 dyrektywy 95/46/WE.

(7)  Zob. art. 19 wniosku dotyczącego delegowania pracowników, w którym zmienia się załącznik I do rozporządzenia w sprawie IMI. Zob. też wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenia w sprawie IMI”) dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:PL:PDF Oczekuje się, że rozporządzenie w sprawie IMI zostanie przyjęte w późniejszym okresie bieżącego roku. W listopadzie 2011 r. EIOD wydał opinię w sprawie powyższego wniosku Komisji (Dz.U. C 48 z 18.2.2012, s. 2).

(8)  Tj. „szczególnych kategorii danych” w rozumieniu art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Parlament Europejski

29.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/7


Ogłoszenie o naborze na stanowisko PE/162/S

2013/C 27/04

Parlament Europejski organizuje procedurę naboru na stanowisko:

PE/162/S – Kierownik działu (AD 9) – Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Rumunii

W ramach tej procedury naboru wymagany jest poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich zakończonych dyplomem oficjalnie uznawanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

W chwili upływu terminu zgłaszania kandydatur kandydaci muszą posiadać co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu wspomnianego wyżej dyplomu i odpowiadające charakterowi stanowiska, w tym trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

Niniejsze ogłoszenie o naborze zostało opublikowane wyłącznie w języku rumuńskim. Pełny tekst w tym języku znajduje się w Dzienniku Urzędowym C 27 A.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja Europejska

29.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/8


Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

2013/C 27/05

1.   Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) Komisja Europejska zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki antydumpingowe wygasną w terminie podanym w poniższej tabeli.

2.   Procedura

Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać wystarczające dowody na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu odnośnych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość rozwinięcia, odparcia lub skomentowania argumentów przedstawionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.

3.   Termin

Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2), w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4.   Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009.

Produkt

Państwo pochodzenia lub wywozu

Środki

Podstawa prawna

Data wygaśnięcia (3)

Kwas sulfanilowy

Chińska Republika Ludowa, Indie

Cło antydumpingowe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1000/2008 (Dz.U. L 275 z 16.10.2008, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1010/2008 (Dz.U. L 276 z 17.10.2008, s. 3)

17.10.2013

Zobowiązanie

Decyzja Komisji 2006/37/WE (Dz.U. L 22 z 26.1.2006, s. 52)


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Faks +32 22956505.

(3)  Środek wygasa o północy dnia podanego w niniejszej kolumnie.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

29.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/9


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 27/06

1.

W dniu 21 stycznia 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Triton Managers III Limited oraz TFF III Limited (wspólnie zwane „Triton”, Jersey) przejmują w sposób pośredni, poprzez spółkę Bodem Holding Finland Oy utworzoną na potrzeby transakcji przejęcia, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Suomen Lähikauppa Oy („Suomen Lähikauppa”, Finlandia), w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Triton: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w Europie,

w przypadku przedsiębiorstwa Suomen Lähikauppa: sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych codziennego użytku w Finlandii.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).