ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.236.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 236

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
7 sierpnia 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 236/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) ( 1 )

1

2012/C 236/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ( 1 )

1

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 236/03

Kursy walutowe euro

2

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 236/04

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

3

 

Sprostowania

2012/C 236/05

Sprostowanie do komunikatu Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej na terenie Norwegii (Dz.U. C 168 z 14.6.2012)

5

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

7.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 236/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 236/01

W dniu 19 lipca 2012 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32012M6630 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


7.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 236/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 236/02

W dniu 10 maja 2012 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32012M6540 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

7.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 236/2


Kursy walutowe euro (1)

6 sierpnia 2012 r.

2012/C 236/03

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2379

JPY

Jen

96,99

DKK

Korona duńska

7,4422

GBP

Funt szterling

0,79500

SEK

Korona szwedzka

8,3401

CHF

Frank szwajcarski

1,2013

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,3945

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,158

HUF

Forint węgierski

275,66

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6963

PLN

Złoty polski

4,0345

RON

Lej rumuński

4,5798

TRY

Lir turecki

2,2035

AUD

Dolar australijski

1,1727

CAD

Dolar kanadyjski

1,2385

HKD

Dolar Hongkongu

9,6004

NZD

Dolar nowozelandzki

1,5112

SGD

Dolar singapurski

1,5370

KRW

Won

1 396,34

ZAR

Rand

10,1156

CNY

Yuan renminbi

7,8904

HRK

Kuna chorwacka

7,5135

IDR

Rupia indonezyjska

11 720,81

MYR

Ringgit malezyjski

3,8449

PHP

Peso filipińskie

51,732

RUB

Rubel rosyjski

39,2583

THB

Bat tajlandzki

38,969

BRL

Real

2,5130

MXN

Peso meksykańskie

16,2109

INR

Rupia indyjska

68,7370


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

7.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 236/3


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 236/04

1.

W dniu 30 lipca 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Trinecke Zelezarny a.s. („TZ”, Republika Czeska) należące do grupy Moravia Steel a.s. („Moravia Steel”, Republika Czeska) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad częściami przedsiębiorstwa ZDB Group a.s. (ZDB, Republika Czeska) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonym przedsiębiorstwie ZDB Dratovna a.s. („Dratovna”, Republika Czeska).

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstw TZ oraz Moravia Steel: wyroby ze stali, w tym produkcja walcówki i innych wyrobów stalowych walcowanych na gorąco, półwyrobów, szerokich taśm uniwersalnych walcowanych na gorąco, rur bez szwu oraz stali ciągnionej i łuszczonej (np. przewodów ciągnionych na zimno i prętów łuszczonych),

w przypadku przedsiębiorstwa Dratovna: produkcja i dystrybucja przewodów ciągnionych na zimno i wyrobów pochodnych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


Sprostowania

7.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 236/5


Sprostowanie do komunikatu Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej na terenie Norwegii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 168 z dnia 14 czerwca 2012 r. )

2012/C 236/05

W rzędzie trzecim „Okres obowiązywania umowy”:

zamiast:

„1 listopada 2012 r. – 31 marca 2016 r.”,

powinno być:

„1 grudnia 2012 r. – 31 marca 2016 r.”.