ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.012.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 12

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
14 stycznia 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 012/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( 1 )

1

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 012/02

Kursy walutowe euro

5

 

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

2012/C 012/03

Decyzja nr E3 z dnia 19 października 2011 r. dotycząca okresu przejściowego określonego w art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 ( 2 )

6

 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

2012/C 012/04

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 23 marca 2011 r. ustanawiająca zasady mające zastosowanie do ekspertów krajowych oddelegowanych do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

8

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2012/C 012/05

Nota informacyjna Komisji Europejskiej na temat ogłoszenia przez rząd Republiki Greckiej właściwego organu zgodnie z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

17

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Komisja Europejska

2012/C 012/06

Zawiadomienie o zamiarze bezpośredniego udzielenia przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Norwegii zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70

18

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 012/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) ( 1 )

19

2012/C 012/08

Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie – Pomoc państwa – Polska (Artykuły 107 do 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland ( 1 )

21

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/1


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 12/01

Data przyjęcia decyzji

26.4.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.31494 (N 376/10)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Natuurbeheer

Podstawa prawna

Wet inrichting landelijk gebied

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Ochrona środowiska

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 28,5 mln EUR

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 171 mln EUR

Intensywność pomocy

84 %

Czas trwania

1.1.2011–31.10.2017

Sektory gospodarki

Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Gedeputeerde staten van de provincies

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

20.12.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.33370 (11/N)

Państwo członkowskie

Francja

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel

Podstawa prawna

Décret 99-130 du 24 février 1999; décret 98-35 du 14 janvier 1998; décret 95-110 du 2 février 1995; loi 85-695 du 11 juillet 1985; décret 2008-508 du 29 mai 2008; décret 2008-509 du 29 mai 2009

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Opłata parafiskalna

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 744 mln EUR

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 4 464 mln EUR

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

Do 31.12.2017

Sektory gospodarki

Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lübeck

75784 Paris Cedex 16

FRANCE

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

8.11.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.33538 (11/N)

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Regional Airports — Capital Expenditure grant Scheme

Podstawa prawna

Article 28.4 of the Constitution of Ireland Central Fund (Permament Provisions) Act, 1965; Appropration Act, 2010

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój sektorowy

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 65,5 mln EUR

Intensywność pomocy

90 %

Czas trwania

Do 31.12.2014

Sektory gospodarki

Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Department of Transport Tourism and Sport

44 Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

20.12.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.33662 (11/NN)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Solon SE

Podstawa prawna

1.

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Jahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011), vom 22. Dezember 2010

2.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Haushaltsgesetz 2010/2011), vom 17. Dezember 2009

3.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2010 und 2011, vom 18. Dezember 2009

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy

Gwarancja, Dotacja na spłatę oprocentowania

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 46,84 mln EUR

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 46,84 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

8.8.2011–31.12.2011

Sektory gospodarki

Urządzenia elektryczne i optyczne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen

DGZ-Ring 12

13086 Berlin

DEUTSCHLAND

Senatsverwaltung für Finanzen Berlin

Klosterstraße 59

10179 Berlin

DEUTSCHLAND

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/5


Kursy walutowe euro (1)

13 stycznia 2012 r.

2012/C 12/02

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2771

JPY

Jen

98,06

DKK

Korona duńska

7,4365

GBP

Funt szterling

0,83320

SEK

Korona szwedzka

8,8892

CHF

Frank szwajcarski

1,2100

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,6930

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,450

HUF

Forint węgierski

309,71

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7002

PLN

Złoty polski

4,4060

RON

Lej rumuński

4,3345

TRY

Lir turecki

2,3642

AUD

Dolar australijski

1,2364

CAD

Dolar kanadyjski

1,3019

HKD

Dolar Hongkongu

9,9196

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6090

SGD

Dolar singapurski

1,6468

KRW

Won

1 466,53

ZAR

Rand

10,2672

CNY

Yuan renminbi

8,0648

HRK

Kuna chorwacka

7,5480

IDR

Rupia indonezyjska

11 700,55

MYR

Ringgit malezyjski

4,0005

PHP

Peso filipińskie

55,904

RUB

Rubel rosyjski

40,5047

THB

Bat tajlandzki

40,573

BRL

Real

2,2740

MXN

Peso meksykańskie

17,2983

INR

Rupia indyjska

65,7040


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/6


DECYZJA NR E3

z dnia 19 października 2011 r.

dotycząca okresu przejściowego określonego w art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią)

2012/C 12/03

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO,

uwzględniając art. 72 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1), zgodnie z którym Komisja Administracyjna odpowiada za zachęcanie, na ile to możliwe, do wykorzystywania nowych technologii, w szczególności poprzez unowocześnienie procedur wymiany informacji i dostosowanie przepływu informacji między instytucjami do celów wymiany przy pomocy środków elektronicznych, z uwzględnieniem rozwoju technik przetwarzania danych w każdym państwie członkowskim,

uwzględniając art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2), zgodnie z którym Komisja Administracyjna jest upoważniona do ustalania struktury, zawartości, formatu oraz szczegółowych ustaleń dotyczących wymiany dokumentów oraz standardowych dokumentów elektronicznych, oraz do określania praktycznych ustaleń służących przesyłaniu zainteresowanemu informacji, dokumentów lub decyzji drogą elektroniczną,

uwzględniając art. 95 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 987/2009 dotyczący okresu przejściowego, stanowiący, że każde państwo członkowskie może skorzystać z okresu przejściowego dotyczącego wymiany danych drogą elektroniczną oraz że okresy przejściowe nie mogą być dłuższe niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego,

uwzględniając art. 95 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 987/2009, zgodnie z którym Komisja Administracyjna może postanowić o odpowiednim przedłużeniu tych okresów, jeżeli udostępnienie niezbędnej infrastruktury wspólnotowej (Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego – EESSI) znacznie się opóźni w stosunku do wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego,

działając zgodnie z warunkami określonymi w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 883/2004,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 95 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 przewidziano okres przejściowy wynoszący 24 miesiące od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, aby umożliwić państwom członkowskim wdrożenie i integrację infrastruktury krajowej niezbędnej do wymiany danych drogą elektroniczną.

(2)

W art. 95 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 upoważniono Komisję Administracyjną do wyrażenia zgody na przedłużenie okresu przejściowego dla państw członkowskich, jeżeli udostępnienie infrastruktury wspólnotowej znacznie się opóźni.

(3)

Komisja Administracyjna przeprowadziła ogólną ocenę stanu projektu, zarówno na poziomie UE, jak i krajowym, w oparciu o analizy dokonane przez Komisję Europejską oraz Komitet Sterujący Projektu EESSI.

(4)

Zgodnie z tą oceną przedłużenie okresów przejściowych uważa się za niezbędne dla zapewnienia skutecznego wdrożenia systemu EESSI, biorąc pod uwagę postępy w przygotowaniach zarówno na poziomie UE, jak i krajowym, lecz uznając równocześnie, że w interesie wszystkich stron leży ograniczenie tego przedłużenia w czasie.

(5)

Uwzględniając złożoność techniczną projektu oraz z uwagi na różne ewentualne rozwiązania wdrażające, których realizacja w czasie jest w każdym przypadku inna, Komisja Administracyjna uważa za właściwe przedłużenie okresu przejściowego o dodatkowe 24 miesiące w stosunku do okresu wskazanego w art. 95 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

(6)

Komisja Administracyjna zachęca jednak państwa członkowskie do rozpoczęcia elektronicznej wymiany danych możliwie jak najszybciej, bez zwłoki, aby w możliwie największym stopniu ograniczyć okres równoległej wymiany danych w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z etapami pośrednimi, które ma określić Komisja Administracyjna w oparciu o wniosek Komitetu Sterującego Projektu EESSI.

(7)

Komisja Administracyjna wzywa Komitet Sterujący Projektu EESSI do stworzenia właściwych narzędzi monitorowania, zaproponowania etapów pośrednich i uważnego monitorowania postępów we wdrażaniu EESSI w każdym z państw członkowskich w przedłużonym okresie.

(8)

Zgodnie z art. 95 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 Komisja Administracyjna może poddać niniejszą decyzję rewizji w oparciu o ogólne planowanie i analizy Komitetu Sterującego Projektu EESSI.

(9)

W przedłużonym okresie decyzję nr E1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (3), stosuje się nadal odpowiednio,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1.

Okresy przejściowe, o których mowa w art. 95 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 987/2009, dotyczące pełnej wymiany danych drogą elektroniczną przez państwa członkowskie, zostaną przedłużone o 24 miesiące do dnia 30 kwietnia 2014 r.

2.

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Administracyjnej

Elżbieta ROŻEK


(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 9.


Europejska Służba Działań Zewnętrznych

14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/8


Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

z dnia 23 marca 2011 r.

ustanawiająca zasady mające zastosowanie do ekspertów krajowych oddelegowanych do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

2012/C 12/04

WYSOKI PRZEDSTAWICIEL,

uwzględniając decyzję Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określającą organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2010/427/UE), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 6 ust. 3 decyzji Rady ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (1) („ESDZ”) („decyzja Rady”) ESDZ może w szczególnych przypadkach skorzystać z ograniczonej liczby wyspecjalizowanych oddelegowanych ekspertów krajowych.

(2)

Również w myśl art. 6 ust. 3 decyzji Rady Wysoki Przedstawiciel przyjmuje zasady równoważne zasadom określonym w decyzji Rady 2003/479/WE z dnia 16 czerwca 2003 r. (obecnie uchylonej i zastąpionej decyzją Rady 2007/829/WE z dnia 5 grudnia 2007 r. (2)) dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady, na mocy których oddelegowani eksperci krajowi zostają oddani do dyspozycji ESDZ w celu zapewnienia specjalistycznej wiedzy fachowej.

(3)

Oddelegowani eksperci krajowi powinni umożliwiać ESDZ korzystanie z ich wysokiego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego, w szczególności w dziedzinach, w których taka fachowa wiedza nie jest łatwo dostępna.

(4)

Oddelegowanie ekspertów krajowych do ESDZ powinno wspierać wymianę doświadczenia zawodowego i wiedzy w zakresie polityk europejskich.

(5)

Oddelegowani eksperci krajowi powinni wywodzić się z administracji publicznych państw członkowskich lub z organizacji międzynarodowych.

(6)

Prawa i obowiązki oddelegowanych ekspertów krajowych i oddelegowanego personelu wojskowego określone w niniejszej decyzji powinny gwarantować, że będą oni wypełniać swoje obowiązki, kierując się wyłącznie interesem ESDZ.

(7)

Niniejsza decyzja powinna określać wszystkie warunki zatrudnienia oddelegowanych ekspertów krajowych.

(8)

Należy ustanowić przepisy szczególne dotyczące personelu wojskowego oddelegowanego do ESDZ w celu utworzenia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej.

(9)

Należy ustanowić przepisy szczególne dotyczące ekspertów krajowych oddelegowanych do delegatur Unii. W miarę możliwości należy unikać nierównego traktowania między oddelegowanymi ekspertami krajowymi z różnych instytucji (głównie z Komisji Europejskiej i ESDZ) w delegaturach Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres stosowania

1.   Niniejsze zasady mają zastosowanie do ekspertów krajowych oddelegowanych do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) przez administracje publiczne państw członkowskich. Dotyczą również ekspertów oddelegowywanych przez organizacje międzynarodowe.

2.   Osoby podlegające niniejszym zasadom pozostają przez okres oddelegowania zatrudnione przez swojego pracodawcę i są przez niego wynagradzane.

3.   ESDZ dokonuje naboru oddelegowanych ekspertów krajowych zgodnie z wymogami i możliwościami budżetowymi. Dział zasobów ludzkich określa sposoby takiego naboru.

4.   Oddelegowani eksperci krajowi muszą być obywatelami państwa członkowskiego.

5.   Państwa członkowskie i ESDZ współpracują na rzecz tego, by zagwarantować, że rekrutacja ekspertów krajowych oddelegowanych do ESDZ będzie się opierać na kompetencjach i zapewniać odpowiednią równowagę geograficzną i równowagę płci, w szczególności po to, by zapewnić zatrudnienie w ESDZ znaczącej liczby obywateli z wszystkich państw członkowskich.

6.   Oddelegowanie następuje w formie wymiany listów między dyrektorem ds. operacyjnych a – w zależności od przypadku – stałym przedstawicielstwem odnośnego państwa członkowskiego lub organizacją międzynarodową. W wymianie listów określone zostaje miejsce oddelegowania. Do wymiany listów załączana jest kopia dokumentu zawierającego zasady mające zastosowanie do ekspertów krajowych oddelegowanych do ESDZ.

Artykuł 2

Okres oddelegowania

1.   Okres oddelegowania nie może być krótszy niż sześć miesięcy ani dłuższy niż dwa lata i może być następnie przedłużany łącznie do czterech lat. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę stosownego dyrektora zarządzającego lub osoby na równoważnym stanowisku, i gdy jest to uzasadnione interesem służby, dział zasobów ludzkich może zezwolić na jedno- lub wielokrotne przedłużenie oddelegowania o nie więcej niż dwa kolejne lata po upływie wspomnianego czteroletniego okresu.

2.   Niezależnie od ust. 1 okres oddelegowania eksperta krajowego, który ma brać udział w przygotowywaniu operacji zarządzania kryzysowego lub w badaniach przed ich rozpoczęciem, może być krótszy niż sześć miesięcy.

3.   Przewidywany okres oddelegowania ustala się na początku w ramach wymiany listów, o której mowa w art. 1 ust. 6. Tę samą procedurę stosuje się w przypadku przedłużenia okresu oddelegowania.

4.   Ekspert krajowy, który już został oddelegowany do ESDZ, może zostać ponownie oddelegowany, z zastrzeżeniem następujących warunków:

a)

oddelegowany ekspert krajowy musi nadal spełniać warunki oddelegowania oraz

b)

między końcem poprzedniego okresu oddelegowania a kolejnym oddelegowaniem musi upłynąć przynajmniej sześć lat; jeżeli po zakończeniu pierwszego oddelegowania okres oddelegowania eksperta krajowego został przedłużony, okres sześcioletni liczy się od zakończenia tego drugiego okresu.

Niniejszy przepis nie uniemożliwia ESDZ przyjęcia oddelegowanego eksperta krajowego – którego początkowe oddelegowanie trwało krócej niż sześć lat – przed upływem 6 lat od zakończenia pierwszego okresu oddelegowania, ale w takim przypadku nowe oddelegowanie nie przekracza pozostałej części sześcioletniego okresu.

Artykuł 3

Miejsce oddelegowania

1.   Eksperci krajowi są oddelegowywani do administracji centralnej ESDZ w Brukseli lub do jednej z delegatur Unii.

2.   Miejsce oddelegowania może zostać zmienione w czasie oddelegowania w drodze nowej wymiany listów zgodnie z art. 1 ust. 6, jeżeli możliwość zmiany miejsca nie została przewidziana we wstępnej wymianie listów. Administracja, która oddelegowała eksperta krajowego, jest informowana o ewentualnych zmianach miejsca oddelegowania.

Artykuł 4

Obowiązki

1.   Oddelegowany ekspert krajowy pomaga członkom personelu ESDZ i wykonuje przydzielone mu zadania. Wykonywane obowiązki określane są w drodze wzajemnego porozumienia między ESDZ i administracją, która oddelegowała eksperta krajowego, w interesie ESDZ i z uwzględnieniem kwalifikacji oddelegowanego eksperta krajowego.

2.   Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej oddelegowany ekspert krajowy może brać udział w podróżach służbowych i posiedzeniach wyłącznie:

a)

wtedy, gdy towarzyszy członkowi personelu ESDZ

lub

b)

jako obserwator lub wyłącznie w celach informacyjnych, jeżeli jest sam.

Oddelegowany ekspert krajowy nie może reprezentować ESDZ w kwestii zaciągania zobowiązań – tak finansowych, jak i innych – lub negocjowania w imieniu ESDZ, chyba że został mu powierzony mandat na mocy przepisów ust. 8 poniżej.

Ograniczenia określone w niniejszym ustępie nie mają zastosowania do ekspertów krajowych oddelegowanych do Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych, Dyrekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Planowania ani do Centrum Sytuacyjnego Unii Europejskiej.

3.   ESDZ, za pośrednictwem dyrektora odpowiedzialnego za odnośnego oddelegowanego eksperta krajowego, zachowuje wyłączną odpowiedzialność za zatwierdzanie wyników zadań realizowanych przez tego eksperta.

4.   ESDZ, pracodawca oddelegowanego eksperta krajowego i oddelegowany ekspert krajowy dokładają wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów lub podejrzenia o taki konflikt w związku z obowiązkami oddelegowanego eksperta krajowego w czasie oddelegowania. W tym celu dział zasobów ludzkich w odpowiednim terminie informuje oddelegowanego eksperta krajowego i jego pracodawcę o planowanych zadaniach i zwraca się do każdego z nich o potwierdzenie na piśmie, że nie są im znane żadne powody, dla których oddelegowanemu ekspertowi krajowemu nie należałoby powierzyć tych zadań, w tym w szczególności w odniesieniu do doświadczenia zawodowego danego oddelegowanego eksperta krajowego.

5.   Oddelegowany ekspert krajowy jest w szczególności proszony o poinformowanie o ewentualnym konflikcie między pewnymi aspektami jego sytuacji rodzinnej (zwłaszcza działalnością zawodową członków bliskiej rodziny lub też wszelkimi ważnymi interesami finansowymi jego albo członków bliskiej rodziny) a proponowanymi zadaniami realizowanymi w okresie oddelegowania. Pracodawca i oddelegowany ekspert krajowy zobowiązują się do powiadomienia dyrektora odpowiedzialnego za odnośnego oddelegowanego eksperta krajowego i działu zasobów ludzkich o wszelkich zmianach sytuacji w okresie oddelegowania, które mogłyby przyczynić się do powstania takiego konfliktu.

6.   Jeżeli dyrektor odpowiedzialny za odnośnego oddelegowanego eksperta krajowego uważa, że charakter zadań powierzonych oddelegowanemu ekspertowi krajowemu wymaga zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa, przed oddelegowaniem eksperta krajowego uzyskuje się poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

7.   W przypadku nieprzestrzegania przepisów ust. 2, 4 i 5 ESDZ może zakończyć oddelegowanie eksperta krajowego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c).

8.   Niezależnie od ust. 1 i ust. 2 akapit pierwszy dyrektor zarządzający, lub osoba na równoważnym stanowisku, działu, do którego został przydzielony odnośny oddelegowany ekspert krajowy, może – działając z upoważnienia wysokiego przedstawiciela i na wniosek dyrektora odpowiedzialnego za odnośnego oddelegowanego eksperta krajowego – powierzyć temu ekspertowi szczególne zadania lub obowiązki i zlecić mu – jednokrotnie lub wielokrotnie – prowadzenie konkretnej misji lub udział w konkretnym posiedzeniu, pod warunkiem że nie występuje konflikt interesów.

Artykuł 5

Prawa i obowiązki

1.   W okresie oddelegowania:

a)

oddelegowany ekspert krajowy wykonuje swoje obowiązki w sposób obiektywny i bezstronny i działa, kierując się wyłącznie interesem ESDZ;

b)

oddelegowany ekspert krajowy powstrzymuje się od wszelkich działań, w szczególności wszelkiego publicznego wyrażania opinii, które mogą naruszyć powagę jego stanowiska w ESDZ;

c)

każdy oddelegowany ekspert krajowy poproszony – w ramach wykonywania obowiązków – o zajęcie stanowiska na temat rozpatrywanej sprawy, która wiąże się z jego osobistymi interesami, co mogłoby ograniczyć jego niezależność, lub na temat jej rozstrzygnięcia, informuje o tym swojego dyrektora odpowiedzialnego;

d)

oddelegowany ekspert krajowy nie publikuje ani nie przyczynia się do publikacji, samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami, żadnego tekstu, którego tematyka dotyczy działalności Unii Europejskiej, bez uzyskania na to zezwolenia swojego dyrektora odpowiedzialnego. Zgody na publikację nie udziela się tylko w przypadku, gdy planowana publikacja może szkodzić interesom Unii Europejskiej;

e)

wszystkie prawa do pracy wykonanej przez oddelegowanego eksperta krajowego w ramach realizacji jego zadań stanowią własność ESDZ;

f)

oddelegowany ekspert krajowy mieszka w miejscu oddelegowania lub w odległości, która zapewnia prawidłowe wykonywanie jego obowiązków;

g)

oddelegowany ekspert krajowy pomaga i służy radą przełożonym, którym podlega, i jest przed nimi odpowiedzialny za wykonanie powierzonych mu zadań;

h)

podczas wykonywania swoich obowiązków oddelegowany ekspert krajowy nie przyjmuje żadnych instrukcji od swego pracodawcy ani od rządu krajowego. Nie podejmuje żadnych działań na rzecz swego pracodawcy, rządów, ani jakichkolwiek innych osób, przedsiębiorstw prywatnych lub podmiotów publicznych.

2.   Zarówno w okresie oddelegowania, jak i po jego zakończeniu, oddelegowany ekspert krajowy musi zachować najwyższą dyskrecję w odniesieniu do wszystkich faktów i informacji, o których dowiedział się w trakcie wykonywania swoich obowiązków lub w związku z ich wykonywaniem. Nie ujawnia osobom nieuprawnionym żadnych informacji ani dokumentów w jakiejkolwiek formie, które wcześniej nie zostały zgodnie z prawem podane do wiadomości publicznej, ani nie wykorzystuje ich dla własnej korzyści.

3.   Po zakończeniu okresu oddelegowania oddelegowany ekspert krajowy jest w dalszym ciągu zobowiązany do uczciwego i dyskretnego działania przy wykonywaniu nowych powierzonych mu zadań i przy przyjmowaniu niektórych stanowisk lub korzyści.

4.   Oddelegowani eksperci krajowi podlegają przepisom bezpieczeństwa obowiązującym w ESDZ.

5.   Nieprzestrzeganie przepisów ust. 1, 2 i 4 w okresie oddelegowania uprawnia ESDZ do zakończenia oddelegowania eksperta krajowego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c).

Artykuł 6

Poziom, doświadczenie zawodowe i znajomość języków

1.   Aby zostać oddelegowanym do ESDZ, oddelegowany ekspert krajowy musi mieć przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w pełnym wymiarze godzin na stanowisku administracyjnym, naukowym, technicznym, doradczym lub kierowniczym odpowiadającym kategoriom AD lub AST, zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Unii Europejskiej oraz warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii (3).

2.   Oddelegowany ekspert krajowy musi dysponować gruntowną znajomością jednego z języków Unii, a także wystarczającą znajomością drugiego języka w stopniu umożliwiającym wykonywanie powierzonych zadań.

Artykuł 7

Procedury wyboru

1.   Oddelegowani eksperci krajowi są wybierani według otwartej i przejrzystej procedury, której szczegółowe elementy praktyczne określa dział zasobów ludzkich.

W należycie uzasadnionych wyjątkowych okolicznościach i w interesie służby oddelegowany ekspert krajowy może zostać wybrany z pominięciem takich procedur. Zezwolenie na takie odstępstwo trzeba uzyskać od dyrektora ds. operacyjnych.

2.   Przed oddelegowaniem dyrektor odpowiedzialny musi upewnić się, że dostępne są wystarczające środki budżetowe.

3.   Wnioski są przekazywane do działu zasobów ludzkich przez stosowne stałe przedstawicielstwo.

Artykuł 8

Zawieszenie oddelegowania

1.   Dział zasobów ludzkich może wyrazić zgodę na zawieszenie oddelegowania i określić stosujące się do niego warunki. W okresie zawieszenia:

a)

dodatki określone w art. 16 i 17 nie są wypłacane;

b)

koszty, o których mowa w art. 19 i 20, są zwracane jedynie w przypadku, gdy zawieszenie następuje na wniosek ESDZ.

2.   Dział zasobów ludzkich zawiadamia pracodawcę oddelegowanego eksperta krajowego.

Artykuł 9

Zakończenie okresów oddelegowania

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2 oddelegowanie może zostać zakończone na prośbę ESDZ (za zgodą działu zasobów ludzkich i stosownego dyrektora zarządzającego lub osoby na równoważnym stanowisku) lub pracodawcy oddelegowanego eksperta krajowego, pod warunkiem zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Może ono zostać również zakończone na prośbę oddelegowanego eksperta krajowego, pod warunkiem zachowania wspomnianego okresu wypowiedzenia i z zastrzeżeniem zgody działu zasobów ludzkich i stosownego dyrektora zarządzającego lub osoby na równoważnym stanowisku.

2.   W niektórych wyjątkowych okolicznościach oddelegowanie może zostać zakończone bez wypowiedzenia:

a)

przez pracodawcę oddelegowanego eksperta krajowego, jeżeli wymagają tego istotne interesy pracodawcy;

b)

na mocy porozumienia między działem zasobów ludzkich i stosownym dyrektorem zarządzającym lub osobą na równoważnym stanowisku a pracodawcą, na wniosek oddelegowanego eksperta krajowego skierowany do obu stron, jeżeli wymagają tego istotne interesy osobiste lub zawodowe oddelegowanego eksperta krajowego lub

c)

przez ESDZ (za zgodą działu zasobów ludzkich i stosownego dyrektora zarządzającego lub osoby na równoważnym stanowisku) w przypadku niedopełnienia przez oddelegowanego eksperta krajowego jego obowiązków na mocy niniejszych przepisów. Oddelegowany ekspert otrzymuje wcześniej możliwość przedstawienia argumentów na swoją obronę.

3.   W przypadku zakończenia okresu oddelegowania na mocy ust. 2 lit. c) dział zasobów ludzkich niezwłocznie informuje o tym pracodawcę.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI PRACY

Artykuł 10

Zabezpieczenie społeczne

1.   Przed rozpoczęciem okresu oddelegowania pracodawca, który ma oddelegować eksperta krajowego, zaświadcza ESDZ, że oddelegowany ekspert krajowy w okresie oddelegowania będzie podlegał ustawodawstwu o zabezpieczeniu społecznym mającemu zastosowanie do administracji publicznej lub organizacji międzynarodowej, która go zatrudnia i która weźmie na siebie odpowiedzialność za koszty poniesione za granicą. W tym celu pracodawca oddelegowanego eksperta krajowego przedstawia działowi zasobów ludzkich zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (4).

2.   Z chwilą rozpoczęcia oddelegowania oddelegowany ekspert krajowy zostaje objęty przez ESDZ ubezpieczeniem od ryzyka wypadków. Dział zasobów ludzkich dostarcza mu kopię warunków takiego ubezpieczenia w dniu, w którym zgłosi się on do stosownego działu ESDZ w celu wypełnienia formalności administracyjnych związanych z oddelegowaniem.

3.   Jeśli w ramach podróży służbowej, w której oddelegowany ekspert krajowy bierze udział na mocy art. 4 i 21, lub jeśli ze względu na szczególne zagrożenia w miejscu oddelegowania konieczne jest dodatkowe lub szczególne ubezpieczenie, jego koszty pokrywa ESDZ.

Artykuł 11

Godziny pracy

1.   Oddelegowany ekspert krajowy podlega obowiązującym w ESDZ zasadom dotyczącym godzin pracy. Zasady te mogą być modyfikowane przez dyrektora ds. operacyjnych, gdy wymagają tego potrzeby ESDZ.

2.   W okresie oddelegowania oddelegowany ekspert krajowy pracuje w pełnym wymiarze godzin. Na należycie uzasadniony wniosek dyrektora odpowiedzialnego za odnośnego oddelegowanego eksperta krajowego i pod warunkiem, że jest to zgodne z interesami ESDZ, dział zasobów ludzkich może zezwolić oddelegowanemu ekspertowi krajowemu, po uzyskaniu zgody jego pracodawcy, na pracę w niepełnym wymiarze godzin.

3.   W przypadku zezwolenia na pracę w niepełnym wymiarze godzin oddelegowany ekspert krajowy pracuje przynajmniej przez połowę zwykłego wymiaru czasu pracy.

4.   Oddelegowanemu ekspertowi krajowemu można przyznać dodatki obowiązujące w ESDZ za pracę ciągłą lub zmianową.

Artykuł 12

Nieobecność z powodu choroby lub wypadku

1.   W przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby lub wypadku oddelegowany ekspert krajowy jak najszybciej powiadamia swego dyrektora odpowiedzialnego, podając swoje aktualne miejsce pobytu. Jeżeli jest nieobecny przez okres dłuższy niż trzy dni, przedstawia zaświadczenie lekarskie i może zostać skierowany na badania lekarskie zlecone przez ESDZ.

2.   Jeżeli okres nieobecności w pracy spowodowany chorobą lub wypadkiem i trwający nie więcej niż trzy dni przekracza w ciągu 12 miesięcy łącznie 12 dni, oddelegowany ekspert krajowy ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego za każdą kolejną nieobecność spowodowaną chorobą.

3.   Jeżeli okres zwolnienia lekarskiego przekracza trzy miesiące lub jest dłuższy niż dotychczasowy okres zatrudnienia oddelegowanego eksperta krajowego – przy czym uwzględnia się dłuższy z tych okresów – dodatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2, zostają automatycznie zawieszone. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku choroby związanej z ciążą. Zwolnienie lekarskie nie może wykraczać poza okres oddelegowania danej osoby.

4.   Oddelegowany ekspert krajowy, który w okresie oddelegowania uległ wypadkowi przy pracy, w dalszym ciągu otrzymuje jednak w całości dodatki przewidziane w art. 16 ust. 1 i 2 przez cały okres, w którym jest on niezdolny do pracy, aż do zakończenia okresu oddelegowania.

Artykuł 13

Urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy i dni wolne od pracy

1.   Oddelegowany ekspert krajowy jest uprawniony do dwóch i pół dnia roboczego urlopu za cały miesiąc pracy (30 dni w roku kalendarzowym).

2.   Urlop podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez dyrektora odpowiedzialnego za danego oddelegowanego eksperta krajowego.

3.   Oddelegowanemu ekspertowi krajowemu przysługuje urlop okolicznościowy w następujących przypadkach:

—   zawarcie małżeństwa przez oddelegowanego eksperta krajowego: cztery dni,

—   zmiana miejsca zamieszkania oddelegowanego eksperta krajowego: dwa dni,

—   przeprowadzka w celu podjęcia pracy: do dwóch dni,

—   poważna choroba współmałżonka: do trzech dni,

—   śmierć współmałżonka: cztery dni,

—   poważna choroba wstępnego: do dwóch dni,

—   śmierć wstępnego: do dwóch dni,

—   zawarcie małżeństwa przez dziecko: dwa dni,

—   narodziny dziecka: 10 dni, do wykorzystania w ciągu czternastu tygodni od narodzin,

—   śmierć żony podczas urlopu macierzyńskiego: liczba dni odpowiadająca pozostałej części urlopu macierzyńskiego, która miałaby zastosowanie na mocy regulaminu pracowniczego,

—   poważna choroba dziecka: do dwóch dni,

—   bardzo poważna choroba dziecka, poświadczona przez lekarza, lub hospitalizacja dziecka w wieku 12 lat lub mniej: do pięciu dni,

—   śmierć dziecka: cztery dni,

—   przysposobienie dziecka: jeden okres wynoszący 20 tygodni (24 tygodnie w przypadku dziecka niepełnosprawnego), na takiej samej podstawie, jaka miałaby zastosowanie na mocy regulaminu pracowniczego.

Na należycie uzasadniony wniosek zainteresowanego oddelegowanemu ekspertowi krajowemu można przyznać dodatkowe dwa dni urlopu okolicznościowego w okresie 12 miesięcy.

Do celów niniejszego przepisu konkubenta oddelegowanego eksperta krajowego można traktować jak współmałżonka na takiej samej podstawie, jaka miałaby zastosowanie na mocy regulaminu pracowniczego.

4.   Na należycie uzasadniony wniosek pracodawcy oddelegowanego eksperta krajowego i indywidualnie w każdym przypadku ESDZ (dział zasobów ludzkich i stosowny dyrektor zarządzający lub osoba na równoważnym stanowisku) może przyznać maksymalnie dwa dni dodatkowego urlopu okolicznościowego w okresie 12 miesięcy.

5.   W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin okres urlopu wypoczynkowego zostaje odpowiednio skrócony.

6.   Dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystane do końca okresu oddelegowania przepadają.

Artykuł 14

Urlop macierzyński

1.   W przypadku macierzyństwa oddelegowanej ekspert krajowej przyznawany jest urlop macierzyński trwający 20 tygodni i w tym okresie otrzymuje ona dodatki przewidziane w art. 16. Urlop ten zaczyna się nie wcześniej niż sześć tygodni przed przewidywaną datą porodu wskazaną w zaświadczeniu i kończy nie wcześniej niż 14 tygodni po porodzie. W przypadku porodu mnogiego lub przedwczesnego lub narodzin dziecka niepełnosprawnego okres urlopu wynosi 24 tygodnie. Do celów niniejszego przepisu za poród przedwczesny uważa się poród mający miejsce przed końcem trzydziestego czwartego tygodnia ciąży.

2.   Jeżeli przepisy krajowe pracodawcy oddelegowanej ekspert krajowej przewidują dłuższy urlop macierzyński, oddelegowanie zostaje zawieszone na okres wykraczający poza okres urlopu przyznawanego przez ESDZ. W takim przypadku okres odpowiadający okresowi zawieszenia dodaje się po zakończeniu oddelegowania, jeżeli uzasadnia to interes ESDZ.

3.   Oddelegowana ekspert krajowa może również zwrócić się z wnioskiem o zawieszenie oddelegowania na cały okres przyznanego urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku okres odpowiadający okresowi zawieszenia dodaje się po zakończeniu oddelegowania, jeżeli uzasadnia to interes ESDZ.

Artykuł 15

Zarządzanie i kontrola

Zarządzanie urlopami i ich kontrola leży w gestii dyrektora odpowiedzialnego za odnośnego oddelegowanego eksperta krajowego i działu zasobów ludzkich. Za kontrolę czasu pracy i nieobecności odpowiada dyrektor odpowiedzialny za odnośnego oddelegowanego eksperta krajowego.

ROZDZIAŁ III

DODATKI I KOSZTY

Artykuł 16

Diety i dodatki

1.   Oddelegowany ekspert krajowy jest uprawniony, przez okres oddelegowania, do diety dziennej. Jeśli odległość między miejscem pochodzenia a miejscem oddelegowania jest równa 150 km lub mniejsza, dzienna dieta wynosi 31,92 EUR. Jeśli odległość ta przekracza 150 km, dieta wynosi 127,65 EUR.

2.   Jeżeli oddelegowany ekspert krajowy nie otrzymał zwrotu kosztów przeprowadzki od ESDZ ani od pracodawcy, wypłacany jest dodatkowy miesięczny dodatek zgodnie z poniższą tabelą:

Odległość między miejscem pochodzenia a miejscem oddelegowania (w km)

Kwota w EUR

0–150

0

> 150

82,05

> 300

145,86

> 500

237,05

> 800

382,92

> 1 300

601,73

> 2 000

720,27

3.   Wspomniane diety i dodatki wypłaca się także w okresie podróży służbowych, urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, urlopu okolicznościowego oraz dni wolnych od pracy, przyznanych przez ESDZ.

4.   Oddelegowanemu ekspertowi krajowemu w chwili rozpoczęcia oddelegowania wypłaca się zaliczkę w kwocie odpowiadającej 75 dziennym dietom, przy czym w okresie, który obejmuje zaliczka, oddelegowany ekspert krajowy nie jest uprawniony do pobierania innych tego rodzaju dodatków. Jeżeli okres oddelegowania do ESDZ kończy się przed upływem okresu uwzględnianego przy określaniu wysokości zaliczki, oddelegowany ekspert krajowy jest zobowiązany zwrócić kwotę zaliczki odpowiadającą pozostałej części tego okresu.

5.   W momencie wymiany listów, o której mowa w art. 1 ust. 6, pracodawca oddelegowanego eksperta krajowego informuje dział zasobów ludzkich o wszelkich płatnościach podobnych do tych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, otrzymywanych przez oddelegowanego eksperta krajowego. Wszelkie stosowne kwoty odejmuje się od odpowiednich dodatków wypłacanych przez ESDZ.

6.   Dzienne diety i dodatki miesięczne są korygowane raz w roku, bez skutku retroaktywnego, w oparciu o dostosowanie wynagrodzeń podstawowych urzędników Unii w Brukseli i Luksemburgu.

Artykuł 17

Dodatkowy zryczałtowany dodatek

1.   Z wyjątkiem sytuacji gdy miejsce pochodzenia oddelegowanego eksperta krajowego jest położone w odległości nie większej niż 150 km od miejsca jego oddelegowania, oddelegowany ekspert krajowy otrzymuje dodatkowy zryczałtowany dodatek w wysokości różnicy między rocznym wynagrodzeniem brutto (pomniejszonym o dodatki rodzinne) wypłacanym przez jego pracodawcę wraz z wszelkimi dodatkami i dietami wypłacanymi przez ESDZ na mocy art. 16 a podstawowym wynagrodzeniem urzędnika w grupie zaszeregowania AD 6 stopień 1 lub AST 4 stopień 1, w zależności od kategorii, do której został on zaliczony.

2.   Wysokość tego dodatku jest korygowana raz w roku, bez skutku retroaktywnego, w oparciu o dostosowanie wynagrodzeń podstawowych urzędników Unii.

Artykuł 18

Miejsce naboru, oddelegowania, pochodzenia i powrotu

1.   Do celów niniejszych przepisów przyjmuje się następujące definicje:

miejsce naboru oznacza miejsce, w którym oddelegowany ekspert krajowy wykonywał swoje obowiązki na rzecz pracodawcy bezpośrednio przed oddelegowaniem,

miejscem oddelegowania jest Bruksela lub delegatura Unii, do której oddelegowany ekspert krajowy został przydzielony,

miejsce pochodzenia oznacza miejsce, w którym znajduje się siedziba pracodawcy oddelegowanego eksperta krajowego,

miejsce powrotu oznacza miejsce, w którym oddelegowany ekspert krajowy będzie wykonywał swoje główne zadania po zakończeniu okresu oddelegowania.

2.   Jeżeli miejsce naboru lub miejsce powrotu znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim innym niż to, w którym znajduje się siedziba pracodawcy oddelegowanego eksperta krajowego, lub jeżeli oddelegowany ekspert krajowy nie kontynuuje działalności zawodowej po zakończeniu okresu oddelegowania, miejsce pochodzenia uznaje się za miejsce naboru lub miejsce powrotu, stosownie do sytuacji.

Miejsce naboru, miejsce lub miejsca oddelegowania i miejsce pochodzenia określa się w wymianie listów, o której mowa w art. 1 ust. 6. Miejsce powrotu określa się na podstawie oświadczenia pracodawcy oddelegowanego eksperta krajowego.

3.   Do celów stosowania niniejszego artykułu nie są brane pod uwagę okoliczności wynikające z pracy wykonywanej przez oddelegowanego eksperta krajowego dla państwa niebędącego miejscem oddelegowania lub dla organizacji międzynarodowej.

Artykuł 19

Koszty podróży

1.   Oddelegowany ekspert krajowy, którego miejsce naboru znajduje się w odległości większej niż 150 km od miejsca oddelegowania, jest uprawniony do zwrotu kosztów podróży:

a)

poniesionych przez siebie;

b)

poniesionych przez swego współmałżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu, pod warunkiem że mieszkają oni razem z oddelegowanym ekspertem krajowym i że ESDZ pokrywa koszty przeprowadzki.

2.   O ile podróż nie odbywa się samolotem, zwrot kosztów następuje według stawki ryczałtowej, ograniczonej do kosztów przejazdu koleją w drugiej klasie, bez dopłat. Dotyczy to również podróży samochodem. W przypadku gdy podróż koleją jest dłuższa niż 500 km lub w przypadku gdy zwyczajowa trasa podróży obejmuje odcinek pokonywany drogą morską, maksymalna wysokość zwracanych kosztów podróży lotniczej nie przekracza wysokości rzeczywistego kosztu biletu z rabatem cenowym (PEX lub APEX), a koszty te są zwracane po przedstawieniu biletów i kart pokładowych.

3.   Oddelegowany ekspert krajowy ma prawo do zwrotu poniesionych przez siebie oraz, w stosownych przypadkach, przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b), kosztów podróży do miejsca powrotu po zakończeniu okresu oddelegowania, w ramach określonych limitów. Wysokość zwracanych kosztów nie może przekraczać wysokości kwoty, do której oddelegowany ekspert krajowy miałby prawo w przypadku powrotu do miejsca naboru.

4.   Jeżeli oddelegowany ekspert krajowy przeprowadził się z miejsca naboru do miejsca oddelegowania, uprawniony jest co roku – dla siebie, swego współmałżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu – do zryczałtowanej kwoty odpowiadającej kosztom podróży powrotnej z miejsca oddelegowania do miejsca pochodzenia.

5.   Do celów niniejszego przepisu konkubenta oddelegowanego eksperta krajowego można traktować jak współmałżonka na takiej samej podstawie, jaka miałaby zastosowanie na mocy regulaminu pracowniczego.

Artykuł 20

Koszty przeprowadzki

1.   Oddelegowany ekspert krajowy może przewieźć swoje meble i rzeczy osobistego użytku z miejsca naboru do miejsca oddelegowania na koszt ESDZ, po uzyskaniu uprzedniej zgody działu zasobów ludzkich, o ile zostały spełnione następujące warunki:

a)

początkowy okres oddelegowania wynosi dwa lata;

b)

miejsce naboru oddelegowanego eksperta krajowego znajduje się w odległości nie mniejszej niż 100 km od miejsca oddelegowania;

c)

przeprowadzka następuje w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia okresu oddelegowania;

d)

wniosek o udzielenie zgody został złożony przynajmniej na dwa miesiące przed planowaną datą przeprowadzki;

e)

pracodawca nie pokrywa kosztów przeprowadzki oraz

f)

oddelegowany ekspert krajowy prześle do działu zasobów ludzkich oryginał kosztorysu, rachunków i faktur wraz z zaświadczeniem od swojego pracodawcy potwierdzającym, że nie pokrywa on kosztów przeprowadzki.

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli ESDZ zwrócił koszty przeprowadzki do miejsca oddelegowania, oddelegowany ekspert krajowy po zakończeniu okresu oddelegowania jest uprawniony, po uzyskaniu uprzedniej zgody, do otrzymania zwrotu kosztów przeprowadzki z miejsca oddelegowania do miejsca powrotu, zgodnie z obowiązującymi w ESDZ przepisami dotyczącymi zwrotu kosztów przeprowadzki, o ile zostały spełnione warunki określone w ust. 1 lit. d) i e) powyżej oraz dalsze warunki wymienione poniżej:

a)

przeprowadzka nie może nastąpić wcześniej niż na sześć miesięcy przed zakończeniem okresu oddelegowania;

b)

przeprowadzka musi zostać zakończona w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu okresu oddelegowania;

c)

wysokość zwróconych przez ESDZ kosztów przeprowadzki na zakończenie okresu oddelegowania nie może być wyższa niż wysokość kosztów przeprowadzki, do których oddelegowany ekspert krajowy miałby prawo, gdyby wracał do miejsca naboru oraz

d)

oddelegowany ekspert krajowy przesłał do ESDZ oryginał kosztorysu i faktury za przeprowadzkę, wraz z zaświadczeniem od swojego pracodawcy potwierdzającym, że nie pokrywa on całości ani części kosztów przeprowadzki.

3.   Oddelegowany ekspert krajowy, którego okres oddelegowania zostaje zakończony na jego prośbę lub na prośbę jego pracodawcy w ciągu dwóch lat od daty rozpoczęcia okresu oddelegowania, nie jest uprawniony do zwrotu kosztów przeprowadzki na zakończenie okresu oddelegowania.

4.   Zwrot kosztów na mocy niniejszego artykułu odbywa się zgodnie z właściwymi zasadami i warunkami mającymi zastosowanie w ESDZ.

Artykuł 21

Podróże służbowe i wydatki z nimi związane

1.   Oddelegowany ekspert krajowy może być wysyłany w podróże służbowe z zastrzeżeniem art. 4.

2.   Koszty podróży służbowych są zwracane zgodnie z przepisami obowiązującymi w ESDZ.

Artykuł 22

Szkolenia

Oddelegowany ekspert krajowy jest uprawniony do udziału w szkoleniach organizowanych przez ESDZ, jeżeli uzasadnia to interes ESDZ. Do celów podjęcia przez dyrektora odpowiedzialnego za odnośnego oddelegowanego eksperta krajowego decyzji w sprawie wyrażenia zgody na udział w szkoleniu brane są pod uwagę uzasadnione interesy oddelegowanego eksperta krajowego, w szczególności związane z wykonywaniem jego obowiązków zawodowych.

Artykuł 23

Przepisy administracyjne

1.   Oddelegowany ekspert krajowy zgłasza się do działu zasobów ludzkich pierwszego dnia oddelegowania w celu dokonania niezbędnych formalności administracyjnych. Rozpoczyna wykonywanie obowiązków pierwszego lub szesnastego dnia miesiąca.

2.   Oddelegowany ekspert krajowy przydzielony do delegatury Unii zgłasza się do szefa odnośnej delegatury w miejscu oddelegowania.

3.   Płatności są dokonywane w euro przez ESDZ na rachunek bankowy otwarty w instytucji bankowej w Brukseli. W przypadku ekspertów krajowych oddelegowanych w miejsca inne niż Bruksela płatności mogą być dokonywane w euro na rachunek bankowy otwarty w instytucji bankowej w Brukseli lub w miejscu pochodzenia oddelegowanego eksperta krajowego.

ROZDZIAŁ IV

EKSPERCI KRAJOWI ODDELEGOWANI DO DELEGATUR UNII

Artykuł 24

Przepisy mające zastosowanie do ekspertów krajowych oddelegowanych do delegatur Unii

Z zastrzeżeniem przepisów określonych w niniejszym rozdziale przepisy ustanowione w innych artykułach niniejszej decyzji mają również zastosowanie do ekspertów krajowych oddelegowanych do delegatur Unii.

Artykuł 25

Diety i dodatki

1.   Diety i dodatki, o których mowa w art. 16, są wypłacane w euro w Belgii. Stosuje się do nich taki sam współczynnik korygujący, jak mający zastosowanie do wynagrodzeń urzędników zatrudnionych w Belgii.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 dział zasobów ludzkich może – na wniosek oddelegowanego eksperta krajowego – zezwolić na wypłacanie diet w walucie obowiązującej w miejscu oddelegowania lub, w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach oraz w celu zachowania siły nabywczej, w innej walucie. Do diet i dodatków stosuje się wówczas współczynnik korygujący przewidziany w załączniku X art. 12 regulaminu pracowniczego i przelicza się je według odpowiedniego kursu wymiany.

3.   Dodatek ze względu na warunki życia, ustalany według takich samych kryteriów jak kryteria określone w załączniku X art. 10 regulaminu pracowniczego, jest wypłacany ekspertom krajowym oddelegowanym do delegatur UE w państwach trzecich. Dieta dzienna, o której mowa w art. 16 ust. 1 niniejszych przepisów, stanowi kwotę referencyjną, o której mowa w załączniku X art. 10 regulaminu pracowniczego.

Artykuł 26

Zwrot kosztów

1.   Koszty, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. b) i art. 19 ust. 4, nie są zwracane.

2.   Koszty, o których mowa w art. 20, nie są zwracane.

Artykuł 27

Urlop wypoczynkowy

Przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego mające zastosowanie do personelu ESDZ w delegaturach Unii mają również zastosowanie do pracujących dla ESDZ oddelegowanych ekspertów krajowych w delegaturach Unii.

ROZDZIAŁ V

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI NIEGENERUJĄCY KOSZTÓW

Artykuł 28

Oddelegowani eksperci krajowi niegenerujący kosztów

1.   Do celów niniejszej decyzji „oddelegowany ekspert krajowy niegenerujący kosztów” oznacza oddelegowanego eksperta krajowego, któremu ESDZ nie wypłaca żadnych diet ani dodatków przewidzianych w rozdziałach III lub IV, ani któremu nie pokrywa żadnych kosztów przewidzianych w niniejszej decyzji, z wyjątkiem kosztów związanych z wykonywaniem jego obowiązków w okresie oddelegowania, i bez uszczerbku dla wszelkich innych uzgodnień między ESDZ a administracją, która oddelegowuje eksperta krajowego niegenerującego kosztów.

2.   Dział zasobów ludzkich może, na wniosek stosownego dyrektora zarządzającego lub osoby na równoważnym stanowisku, zezwolić na oddelegowanie ekspertów krajowych niegenerujących kosztów, indywidualnie w każdym przypadku, z uwzględnieniem ich miejsca pochodzenia, odnośnego działu, równowagi geograficznej i pracy do wykonania.

ROZDZIAŁ VI

STOSOWANIE PRZEPISÓW DO ODDELEGOWANEGO KRAJOWEGO PERSONELU WOJSKOWEGO

Artykuł 29

Przepisy mające zastosowanie do oddelegowanego personelu wojskowego

Z zastrzeżeniem przepisów określonych w niniejszym rozdziale przepisy ustanowione w innych artykułach niniejszej decyzji mają również zastosowanie do personelu wojskowego oddelegowanego do ESDZ w celu utworzenia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej („SWUE”) zgodnie z decyzją Rady 2001/80/WPZiB z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (5), wraz ze zmianami.

Artykuł 30

Warunki

Oddelegowany personel wojskowy musi pozostawać zatrudniony za wynagrodzeniem w siłach zbrojnych jednego z państw członkowskich przez cały okres oddelegowania.

Artykuł 31

Rekrutacja

Dyrektor Generalny SWUE określa warunki rekrutacji oddelegowanego personelu wojskowego (6).

Artykuł 32

Wymiana listów

Wymiana listów, o której mowa w art. 1 ust. 6, odbywa się między dyrektorem ds. operacyjnych a stałym przedstawicielstwem odnośnego państwa członkowskiego w przypadku mianowań na stanowisko dyrektora generalnego SWUE, zastępcy dyrektora generalnego SWUE oraz wszystkich dyrektorów i szefów oddziałów, zaś w przypadku mianowań na wszystkie inne stanowiska – między dyrektorem generalnym SWUE a stałym przedstawicielstwem odnośnego państwa członkowskiego. Taka wymiana listów musi również określać wszelkie ewentualne ograniczenia dotyczące udziału oddelegowanego eksperta krajowego w podróżach służbowych.

Artykuł 33

Okres oddelegowania

1.   Okres oddelegowania nie może być krótszy niż sześć miesięcy ani dłuższy niż trzy lata i może być następnie przedłużany, przy czym łączny okres oddelegowania nie może przekraczać czterech lat.

2.   Z wyłączeniem wyjątkowych przypadków, między zakończeniem poprzedniego okresu oddelegowania a kolejnym okresem oddelegowania muszą upłynąć przynajmniej trzy lata, o ile jest to uzasadnione okolicznościami, a dyrektor generalny SWUE wyraził zgodę.

Artykuł 34

Zadania

Niezależnie od art. 4, działając z upoważnienia wysokiego przedstawiciela, oddelegowany personel wojskowy wypełnia swoją misję, wykonuje zadania i obowiązki, które mu powierzono, zgodnie z załącznikiem do decyzji 2001/80/WPZiB, wraz ze zmianami.

Artykuł 35

Poświadczenie bezpieczeństwa

W wymianie listów, o której mowa w art. 1 ust. 6, trzeba określić odpowiednią klauzulę tajności w poświadczeniu bezpieczeństwa osobowego oddelegowanego członka personelu wojskowego, która nie może być niższa niż „SECRET”.

Artykuł 36

Doświadczenie zawodowe

Niezależnie od art. 6 ust. 1 do ESDZ może zostać oddelegowany członek personelu wojskowego pracujący na szczeblu administracyjnym lub pełniący rolę doradcy, posiadający wysokie kwalifikacje w zakresie zadań, które ma wykonywać.

Artykuł 37

Zawieszenie i zakończenie oddelegowania

1.   Zezwolenie na zastosowanie art. 8 ust. 1 w odniesieniu do oddelegowanego członka personelu wojskowego wydaje dyrektor generalny SWUE.

2.   Niezależnie od art. 9 ust. 2 okres oddelegowania może zostać zakończony bez wypowiedzenia, jeżeli wymagają tego interesy ESDZ lub administracji krajowej oddelegowanego członka personelu wojskowego lub gdy występują inne uzasadnione przyczyny.

Artykuł 38

Poważne niedopełnienie obowiązków

1.   Okres oddelegowania może zostać zakończony bez wypowiedzenia w przypadku poważnego, umyślnego lub wynikającego z zaniedbania niedopełnienia obowiązków przez oddelegowanego członka personelu wojskowego. Niezależnie od art. 9 ust. 2 lit. c) decyzję podejmuje dyrektor generalny SWUE po umożliwieniu zainteresowanej osobie przedstawienia argumentów na swoją obronę. Przed podjęciem decyzji dyrektor generalny SWUE informuje o sprawie stałego przedstawiciela państwa członkowskiego, którego obywatelem jest oddelegowany członek personelu wojskowego. Od chwili podjęcia takiej decyzji koszty, o których mowa w art. 19 i 20, nie podlegają już zwrotowi.

Zanim decyzja, o której mowa w akapicie pierwszym, zostanie podjęta, oddelegowany członek personelu wojskowego może zostać zawieszony, jeżeli dyrektor generalny SWUE stwierdzi, że dopuścił się on poważnego niedopełnienia obowiązków, po umożliwieniu zainteresowanej osobie przedstawienia argumentów na swoją obronę. Diety i dodatki określone w art. 16 i 17 nie są wypłacane w okresie zawieszenia, który nie może przekroczyć trzech miesięcy.

2.   Dyrektor generalny SWUE informuje organy krajowe o wszelkich naruszeniach przez oddelegowanego członka personelu wojskowego zasad określonych w niniejszej decyzji lub zasad, do których się ona odwołuje.

3.   Oddelegowany członek personelu wojskowego nadal podlega zasadom dyscyplinarnym swojego kraju.

Artykuł 39

Godziny pracy

Artykuł 11 ust. 2 zdanie drugie nie ma zastosowania do oddelegowanego personelu wojskowego.

Artykuł 40

Urlop okolicznościowy

ESDZ może przyznać – na należycie uzasadniony wniosek pracodawcy – bezpłatny dodatkowy urlop okolicznościowy na szkolenie organizowane przez pracodawcę.

Artykuł 41

Diety i dodatki

W wymianie listów, o której mowa w art. 1 ust. 5, można ustalić, że diety i dodatki przewidziane w art. 16 i 17 nie będą wypłacane.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 42

Skargi

1.   Bez uszczerbku dla możliwości wszczęcia postępowania po objęciu stanowiska – na warunkach i w terminie określonym w art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – każdy oddelegowany ekspert krajowy może złożyć skargę do działu zasobów ludzkich dotyczącą aktu przyjętego przez ESDZ na mocy niniejszej decyzji, którego skutki są dla niego niekorzystne, z wyjątkiem decyzji bezpośrednio wynikających z decyzji podjętych przez jego pracodawcę.

2.   Skargę należy złożyć w terminie dwóch miesięcy. Okres ten zaczyna bieg w dniu powiadomienia zainteresowanej osoby o danej decyzji, jednak w żadnym wypadku nie później niż w dniu, w którym osoba ta otrzymała takie powiadomienie. Dział zasobów ludzkich powiadamia zainteresowaną osobę o swojej decyzji, podając jej uzasadnienie, w terminie czterech miesięcy od daty złożenia skargi. Jeżeli w tym terminie skarga pozostała bez odpowiedzi, uznaje się to za dorozumianą decyzję odmowną.

Artykuł 43

Uchylenia

Decyzja Rady 2007/829/WE z dnia 5 grudnia 2007 r. i decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. (C(2008) 6866) nadal mają zastosowanie do wszystkich przypadków oddelegowania, które już trwały w chwili wejścia niniejszej decyzji w życie, bez uszczerbku dla art. 44.

Artykuł 44

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Ze skutkiem od tego dnia ma ona zastosowanie do:

a)

każdego nowego oddelegowania do ESDZ oraz

b)

każdego przedłużenia okresu wcześniejszego oddelegowania do Komisji lub Rady na stanowisko, które zostało przeniesione do ESDZ. W takich przypadkach uznaje się, że okres oddelegowania określony w art. 2 rozpoczyna się z dniem przeniesienia do ESDZ.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2011 r.

Wysoki Przedstawiciel

C. ASHTON


(1)  Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.

(2)  Dz.U. L 327 z 13.2.2007, s. 10.

(3)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

(4)  Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1.

(5)  Dz.U. L 27 z 30.1.2001, s. 7.

(6)  Polityka SWUE w zakresie obsady i rotacji personelu, dokument 5402/2011.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/17


Nota informacyjna Komisji Europejskiej na temat ogłoszenia przez rząd Republiki Greckiej właściwego organu zgodnie z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

2012/C 12/05

1.

Komisja Europejska informuje, że zgodnie z art. 10 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów Republika Grecka ogłosiła, że właściwym organem jest Ministerstwo ds. Środowiska, Energii i Zmiany Klimatu, Sekretariat Generalny ds. Środowiska i Zmiany Klimatu, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Wydział ds. Polityki w zakresie Ropy Naftowej, Mesogion 119, 101 92 Ateny, Grecja.

2.

Wszystkie pytania dotyczące niniejszej noty informacyjnej należy kierować do Wydziału ds. Polityki w zakresie Ropy Naftowej, Mesogion 119, 101 92 Ateny, Grecja, Tel. +30 2106969312 oraz +30 2106969422, Faks +30 2106969034, E-mail: petrelpolit@eka.ypeka.gr


ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Komisja Europejska

14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/18


Zawiadomienie o zamiarze bezpośredniego udzielenia przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Norwegii zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (1)

2012/C 12/06

1.

Nazwa i adres właściwego organu:

Ministerstwo Transportu i Komunikacji Norwegii

Departament Transportu Kolejowego

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

bezpośrednie udzielenie zamówienia

3.

Usługi i obszary potencjalnie objęte zamówieniem:

kolejowy transport pasażerski w skali krajowej; wszystkie usługi objęte zamówieniem prowadzącym do zawarcia umowy w 2011 r., z wyjątkiem linii kolejowej z Oslo do Gjøvik oraz linii kolejowej Ofoten.


(1)  Published in the EEA Supplement No 2, 12.1.2012, page 5.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/19


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 12/07

1.

W dniu 6 stycznia 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Saria Bio-Industries AG & Co. KG („Saria”, Niemcy), należące do grupy Rethmann AG & Co. KG („Rethmann Group”, Niemcy), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad przedsiębiorstwami Teeuwissen Holding B.V. („Teeuwissen”, Niderlandy), Jagero Holding II, S.L. („Jagero II”, Hiszpania), Quintet Beheer B.V. („Quintet”, Niderlandy) oraz Bioibérica, SA („Bioibérica”, Hiszpania), w drodze zakupu akcji/udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Saria: przyjmowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i ich przetwarzanie w tłuszcze i mączki o wysokiej zawartości białka, jak również przyjmowanie odpadów spożywczych i ich wykorzystywanie do produkcji biogazu,

w przypadku przedsiębiorstwa Teeuwissen: produkcja osłonek oraz zakup produktów ubocznych uboju oraz ich przetwarzanie w celu zastosowania w różnych sektorach przemysłowych,

w przypadku przedsiębiorstwa Jagero II: spółka dominująca posiadająca przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obrębie produkcji osłonek oraz przetwarzania produktów ubocznych uboju w celu zastosowania w różnych sektorach przemysłowych,

w przypadku przedsiębiorstwa Quintet: spółka dominująca posiadająca udziały w przedsiębiorstwach, które prowadzą bardzo ograniczoną działalność w obrębie przetwarzania produktów ubocznych uboju poza terytorium UE,

w przypadku przedsiębiorstwa Bioibérica: produkcja i wprowadzanie do obrotu farmaceutycznych substancji czynnych (API) oraz produktów farmaceutycznych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/21


DECYZJA O ZAMKNIĘCIU FORMALNEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO WSKUTEK WYCOFANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Pomoc państwa – Polska

(Artykuły 107 do 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – wycofanie zgłoszenia

Pomoc państwa SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 12/08

Komisja podjęła decyzję o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego na mocy art. 108 ust. 2 TFUE, wszczętego dnia 9 lutego 2011 r. (1) w odniesieniu do powyższego środka pomocy, ponieważ Polska wycofała swoje zgłoszenie dnia 16 września 2011 r. i zmniejszy kwotę pomocy, aby nie przekraczać wyznaczonych pułapów i spełnić warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (2).


(1)  Dz.U. C 151 z 21.5.2011, s. 5.

(2)  Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3.