ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2011.338.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 338

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
18 listopada 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 338/01

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)  ( 1 )

1

2011/C 338/02

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)  ( 1 )

56

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 338/03

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ( 1 )

65

2011/C 338/04

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ( 1 )

67

2011/C 338/05

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ( 1 )

72

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 338/1


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

2011/C 338/01

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi do transportu wyłącznie towarów – Część 31: Dźwigi do transportu wyłącznie towarów z dostępem

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych – Część 1: Budowa i instalowanie

26.5.2010

EN 115-1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Wtryskarki – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe

Pierwsza publikacja

EN 267:2009

Przypis 2.1

29.2.2012

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Podesty ruchome przejezdne – Obliczenia projektowe – Kryteria stateczności – Budowa – Bezpieczeństwo – Badania i próby

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Prasy – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 1: Terminologia i klasyfikacja maszyn pakujących i wyposażenia dodatkowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 3: Maszyny formujące, napełniające i zamykające

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 5: Owijarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 6: Owijarki paletowych jednostek ładunkowych

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 7: Załadowarki i wyładowarki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 8: Maszyny do taśmowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 9: Metody pomiaru hałasu maszyn pakujących, linii pakujących i wyposażenia dodatkowego, stopień dokładności 2 i 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Miesiarki do ciasta – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Ubijarki i miesiarki planetarne – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 8: Wymagania dotyczące równiarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do nawierzchni drogowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 4: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do zagęszczania

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 6: Wymagania szczegółowe dotyczące układarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Układnice – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymiary ciała ludzkiego – Część 1: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymiary ciała ludzkiego – Część 2: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymiary ciała ludzkiego – Część 3: Dane antropometryczne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Oburęczne urządzenia sterujące – Aspekty funkcjonalne – Zasady projektowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna – Część 1: Łuparki klinowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna – Część 2: Łuparki śrubowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Ergonomiczne zasady projektowania – Część 1: Terminologia i zasady ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ergonomiczne zasady projektowania – Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny – Część 1: Zasady i wymagania dla producentów maszyn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny – Część 2: Metodyka określania procedur sprawdzania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Maszyny rolnicze – Rozrzutniki obornika – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obrabiarki – Prasy mechaniczne – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Prasy hydrauliczne

Pierwsza publikacja

EN 693:2001+A1:2009

Przypis 2.1

31.3.2012

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Maszyny rolnicze – Maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki – Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Maszyny rolnicze – Maszyny do przycinania pędów winorośli – Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze – Wozy asenizacyjne – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Ciągniki jednoosiowe z glebogryzarką i glebogryzarki silnikowe, prowadzone przez operatora pieszego – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Wymagania bezpieczeństwa dla odlewniczych maszyn i urządzeń do wykonywania form i rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji i elementów transportu pneumatycznego materiałów masowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze – Kosiarki rotacyjne i bijakowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów spalania i układów paliwowych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych – Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania atmosfer gazowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Maszyny ogrodnicze - Elektryczne przycinarki trawnikowe prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki trawnikowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Wiertnice – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Narzędzia z napędem do montażu niegwintowanych mechanicznych elementów złącznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Przecinarki i zaciskarki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 5: Wiertarki udarowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 7: Szlifierki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 8: Szlifierki do drewna i polerki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 9: Szlifierki narzędziowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 10: Narzędzia ściskające z napędem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 11: Przecinarki i nożyce wibracyjne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 12: Małe piły tarczowe, oscylacyjne i sztychowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pompy i zespoły pompowe do cieczy - Ogólne wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Bezpieczeństwo maszyn do bezosłonowego wiercenia tuneli i do bezżerdziowego wiercenia szybów w skale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 1: Ogólne warunki odbioru

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 2: Średnio dokładny łańcuch o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych – Klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 3: Średnio dokładny łańcuch do zawiesi łańcuchowych – Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 4: Zawiesia łańcuchowe – Klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 5: Zawiesia łańcuchowe – Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 6: Zawiesia łańcuchowe – Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 7: Dokładny łańcuch dźwignicy – Klasa T (Typy T, DAT i DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 836:1997+A4:2011

Maszyny ogrodnicze – Kosiarki trawnikowe silnikowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wizualne sygnały niebezpieczeństwa – Ogólne wymagania, projektowanie i badanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 2: Frezarki górnowrzecionowe jednowrzecionowe z podawaniem ręcznym/wbudowanym mechanizmem posuwowym

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarko-frezarki sterowane numerycznie (NC)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Jednostronne strugarki grubiarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Strugarki wyrówniarko-grubiarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla stanowisk do ciśnieniowego odlewania metali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych – Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych – Część 2: Wskaźniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych – Część 3: Elementy sterownicze

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych – Część 4: Umiejscowienie i rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowniczych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Deszczujące maszyny bębnowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Maszyny deszczujące typu obrotowego i frontalnego – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Maszyny do ścierania, szlifowania, polerowania i frezowania – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Maszyny do produkcji obuwia – Ćwiekarki – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Obrabiarki kombinowane

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Maszyny garbarskie – Maszyny walcowe – Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2011

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 1: Terminy i definicje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 1: Wymagania wspólne

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 3: Krajarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 4: Introligatorstwo, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny do wykończania

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Sprężarki i pompy próżniowe – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Sprężarki

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Sprężarki i pompy próżniowe – Wymagania bezpieczeństwa –Część 2: Pompy próżniowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Pompy pożarnicze – Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym – Część 1: Klasyfikacja – Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Pompy pożarnicze – Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym – Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Drgania mechaniczne – Badania maszyn samojezdnych w celu wyznaczenia wartości emisji drgań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i wykończania papieru – Część 1: Wymagania ogólne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 2: Korowarki bębnowe

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 3: Przewijarki i przewijarko-krajarki, warstwownice

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 4: Rozwłókniacze i ich urządzenia załadowcze

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 5: Przekrawacze poprzeczne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 6: Kalander

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 7: Kadzie

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 13: Maszyny do zdejmowania odrutowania z bel i z zespołów bel

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 14: Rozcinarka rol

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 22: Ścieraki

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 1: Wybór metod badań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 2: Metoda znacznikowa do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 3: Metoda badania stanowiskowego do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 4: Skuteczność wychwytu odciągu miejscowego – Metoda znacznikowa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 6: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot bezkanałowy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 7: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot kanałowy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 8: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania stanowiskowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 9: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania w pomieszczeniu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 11: Wskaźnik oczyszczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Wytłaczarki i linie wytłaczania – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

Pierwsza publikacja

EN 1127-1:2007

Przypis 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe – Bezpieczeństwo – Wymagania elektryczne – Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe – Bezpieczeństwo – Wymagania elektryczne – Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe – Bezpieczeństwo – Wymagania elektryczne – Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowym

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 1: Jednostronne czopiarki ze stołem przesuwnym

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 2: Czopiarki dwustronne i/lub formatyzerki z gąsienicowym mechanizmem posuwowym

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 3: Czopiarki jednostronne z posuwem ręcznym i stołem przesuwnym do cięcia drewna budowlanego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 4: Maszyny do oklejania wąskich powierzchni z gąsienicowym mechanizmem posuwowym

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 5: Jednostronne formatyzerki ze stołem stałym i rolkowym lub gąsienicowym mechanizmem posuwowym

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Maszyny odlewnicze – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące kadzi, urządzeń do zalewania, maszyn do odlewania odśrodkowego, ciągłego i półciągłego

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Maszyny odlewnicze – Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Procedura badania hałasu maszyn i urządzeń odlewniczych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Drgania mechaniczne i wstrząsy – Wibroizolacja maszyn – Informacje dotyczące stosowania izolacji źródła

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Maszyny rolnicze – Wybieraki stacjonarne w silosach okrągłych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Mostki ładunkowe – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Walcarki dwuwalcowe – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Zawiesia włókienne – Bezpieczeństwo – Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Zawiesia włókienne – Bezpieczeństwo – Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Zawiesia włókienne – Bezpieczeństwo – Część 4: Zawiesia włókienne ogólnego przeznaczenia z naturalnych i syntetycznych lin włókiennych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Podnośniki pojazdów

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Podesty ruchome – Podesty ruchome masztowe samowznoszące

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy ppkt 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997, w odniesieniu, do których nie przyznaje ona domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 2006/42/WE.

CEN

EN 1501-1:2011

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu

Pierwsza publikacja

EN 1501-1:1998+A2:2009

Przypis 2.1

29.2.2012

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 2: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z boku

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z przodu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 4: Procedura pomiaru hałasu dla pojazdów do usuwania odpadów z pojemników

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do usuwania odpadów z pojemników

Pierwsza publikacja

EN 1501-1:1998+A2:2009

Przypis 2.1

29.2.2012

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Suszarki i piece, w których uwalniane są substancje palne – Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych – Sposoby badania hałasu urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych wraz z pomocniczymi urządzeniami transportu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo obrabiarek – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w koncepcji i konstrukcji uchwytów do mocowania przedmiotów obrabianych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do formowania reaktywnego – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zespołów dozujących i mieszających

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Pojęcia podstawowe – Część 2: Wymagania z zakresu higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Piece obrotowe – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Wałkowarki do ciasta – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 3: Haki stalowe kute, z klamrą zabezpieczającą – Klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 4: Ogniwa, klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką – Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 6: Ogniwa – Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Krajalnice warzyw – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Silniki spalinowe tłokowe – Bezpieczeństwo – Częś 1: Silniki o zapłonie samoczynnym

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych – Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Podesty ruchome załadowcze – Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Podesty ruchome załadowcze – Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Podesty ruchome załadowcze osobowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Maszyny – Bezpieczeństwo – Urządzenia ochronne czułe na nacisk – Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych na nacisk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na nacisk – Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na nacisk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na nacisk – Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeńczułych na nacisk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Podnośniki hydrauliczne (PH) dla straży pożarnej – Wymagania bezpieczeństwa i badania

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocnicze

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 3: Układy sterowania hydraulicznego

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki taśmowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących – Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa – Badania

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 1: Maszyny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Wysokociśnieniowe myjki – Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 2: Węże, przewody rurowe z węży oraz połączenia do wysokociśnieniowych myjek, wysokociśnieniowych maszyn wodnych strumieniowych oraz mas

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Integralne oświetlenie maszyn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Maszyny do produkcji obuwia – Maszyny do formowania obuwia – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Samochody pożarnicze – Część 2: Wymagania ogólne – Bezpieczeństwo i parametry

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Samochody pożarnicze – Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe – Bezpieczeństwo i parametry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze – Przyczepy wywrotki – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 1: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem przesuwnym i bez), pilarki formatowe i pilarki dla potrzeb budownictwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/pilarki dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznego

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 8: Pilarki wzdłużne jednopiłowe z mechanicznym przesuwem zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 10: Jednopiłowe, automatyczne i półautomatyczne pilarki dolnowrzecionowe poprzeczne

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 11: Jednopiłowe półautomatyczne i automatyczne poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 12: Pilarki wahadłowe poprzeczne

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 13: Poziome pilarki do płyt z belką dociskową

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 14: Pionowe pilarki do płyt

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe Część 15: Wielopiłowe pilarki do cięcia poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 16: Dwupiłowe pilarki do wykonywania uciosów

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-1:2011

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Podziemne maszyny samobieżne – Bezpieczeństwo – Część 1: Pojazdy oponowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Podziemne maszyny samobieżne – Bezpieczeństwo – Część 2: Lokomotywy szynowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania ogólne – Część 1: Podstawowe wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania ogólne – Część 2: Wymagania dotyczące stabilności i wytrzymałości, obliczenia i metody badań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania ogólne – Część 3: Metody pomiaru i redukcji drgań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania ogólne – Część 4: Metody pomiaru hałasu i jego redukcja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Krajalnice – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustyka – Zasady badania hałasu emitowanego przez sprężarki i pompy próżniowe – Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Maszyny do robót ziemnych – Minimalne wymiary dostępu (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Maszyny do robót ziemnych – Dojścia (ISO 2867:2011)

Pierwsza publikacja

EN ISO 2867:2008

Przypis 2.1

31.7.2014

CEN

EN ISO 3164:2008

Maszyny do robót ziemnych – Laboratoryjna ocena konstrukcji chroniących operatora – Wymagania dotyczące przestrzeni chronionej (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Śruby oczkowe klasy 4 do podnoszenia ogólnego przeznaczenia (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Maszyny do robót ziemnych – Wymiary operatorów i minimalna przestrzeń wokół operatora (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Maszyny do robót ziemnych – Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami – Wymagania i badania laboratoryjne (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Maszyny do robót ziemnych – Układy hamulcowe maszyn na kołach z ogumieniem – Układy oraz wymagania i metody badań (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Maszyny do robót ziemnych – Osłony – Definicje i wymagania (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Maszyny do robót ziemnych – Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny – Badania laboratoryjne i wymagania techniczne (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorze pogłosowej (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda techniczna dotycząca małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych – Część 1: Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego – Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych – Część 2: Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego – Metoda porównawcza in situ (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Hydrometria – Urządzenia do pomiaru poziomu wody (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 10: Przetrząsacze i zgrabiarki karuzelowe (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 11: Prasy zbierające (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Napędy i sterowania hydrauliczne – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dla układów i ich składowych (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Przypis 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Napędy i sterowania pneumatyczne – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Przypis 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustyka – Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustyka – Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza – Metoda kanałowa (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne – Osłony wałów przegubowo-teleskopowych – Badania wytrzymałościowe i na zużycie oraz kryteria przyjęcia (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Maszyny do robót ziemnych – Strefy wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów sterowniczych

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Maszyny do robót ziemnych – Pasy bezpieczeństwa i ich kotwiczenie – Wymagania i badania (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Maszyny do robót ziemnych – Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustyka – Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz elementów końcowych – Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomia – Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy – Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego – Część 1: Wspólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego – Część 2: Maszyny stosujące tetrachloroetylen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego – Część 3: Maszyny stosujące łatwopalne rozpuszczalniki (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku – Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku – Część 3: Dokładna metoda omiatania (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 1: Wymagania ogólne (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i maszyny do przędzenia (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 3: Maszyny do produkcji włóknin (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 7: Maszyny wykończalnicze (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboty i urządzenia dla robotyki – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Roboty przemysłowe (ISO 10218-1:2011)

Pierwsza publikacja

EN ISO 10218-1:2008

Przypis 2.1

31.1.2012

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Roboty do pracy w środowisku przemysłowym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: System robotowy i integracja (ISO 10218-2:2011)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 1: Wymagania wspólne (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 2: Pralnice i pralnico-wirówki (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 3: Zespoły piorące ciągłego działania łącznie z maszynami składowymi (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 4: Suszarki powietrzne (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 5: Prasownice do wyrobów płaskich, wprowadzarki i składarki (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 6: Prasy do prasowania i prasy do zgrzewania (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Przycinarki do żywopłotów silnikowe ręczne – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Przemysłowe maszyny do szycia – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Silniki spalinowe tłokowe – Urządzenie rozruchu ręcznego – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i próby (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Silniki spalinowe tłokowe – Urządzenie rozruchu ręcznego – Część 2: Metoda sprawdzania kąta rozłączania (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Wymagania wspólne (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i przędzarki (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Maszyny do produkcji włóknin (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i maszyny do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 7: Maszyny wykończalnicze (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optyka i fotonika – Lasery i sprzęt laserowy – Słownik i symbole (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Wiertarki i gwinciarki (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 4: Nieobrotowe udarowe narzędzia z napędem (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 6: Narzędzia z napędem do montażu gwintowanych elementów złącznych (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Bezpieczeństwo maszyn – Zintegrowane systemy produkcyjne – Wymagania podstawowe (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Przypis 3

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem dokładnych poprawek środowiskowych (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Metoda techniczna wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji w warunkach in situ na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie pomiarów natężenia dźwięku (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lasery i sprzęt laserowy – Przyrząd laserowy – Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów – Część 1: Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów – Część 2: Pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Maszyny do obróbki laserowej – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Maszyny do obróbki laserowej – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ręcznych przyrządów do obróbki laserowej (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optyka i fotonika – Lasery i sprzęt laserowy – Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Maszyny dla leśnictwa – Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych – Część 1: Podkrzesywarki zespolone z jednostką napędową (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Maszyny dla leśnictwa – Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych – Część 2: Podkrzesywarki z plecakową jednostką napędową (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Maszyny dla leśnictwa – Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych – Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Maszyny dla leśnictwa – Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych – Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustyka – Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie – Część 1: Projektowanie (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustyka – Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu – Laboratoryjna metoda orientacyjna (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Maszyny rolnicze i leśne – Kosy spalinowe do zarośli i trawy – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin – Pomiary laboratoryjne i terenowe (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zaprawy – Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny rozdrabniające – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn rozdrabniających nożowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny rozdrabniające – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniaczy walcowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny rozdrabniające – Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Mieszarki zamknięte – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna – Dźwigi, schody i chodniki ruchome – Odporność

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Formierki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Dzielarki ciasta – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Komory leżakowania – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Maszyny do wycinania i dziurkowania – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Metody pomiaru emisji hałasu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo dźwignic – Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa – Część 2: Ograniczniki i wskaźniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania, oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Przypis 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Maszyny do drążenia tuneli – Śluzy powietrzne – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Maszyny do drążenia tuneli – Kombajny chodnikowe, maszyny do urabiania ciągłego i maszyny udarowe – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Dźwigi budowlane towarowe – Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Dźwigi budowlane towarowe – Część 2: Dźwigi pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkową

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pompy do cieczy – Wymagania bezpieczeństwa – Procedura prób hydrostatycznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny – Część 1: Zasady ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny – Część 2: Sposób pomiaru emitowanego promieniowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny – Część 3: Zmniejszenie promieniowania przez tłumienie lub ekranowanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Prasy do obuwia i skóry – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych – Wymagania bezpieczeństwa i badania

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Przecinarki tarczowe – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Przecinarki taśmowe – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Kalandry – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 1: Schody pasażerskie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 2: Pojazdy zaopatrzeniowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 5: Sprzęt do tankowania statków powietrznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 6: Urządzenia i sprzęt do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 8: Schody i podesty obsługowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do załadunku kontenerów/palet

8.9.2009

 

 

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.6 wymienionej normy, którego stosowanie nie stwarza domniemania zgodności z określonym w pkt 1.5.15 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE zasadniczym wymogiem w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, w związku z wymogiem określonym w tymże załączniku w pkt 1.1.2 lit. b).

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 10: Transportery kontenerów/palet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 12: Sprzęt do zaopatrywania w wodę pitną

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 13: Sprzęt do obsługi toalet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 14: Pojazdy i urządzenia do transportu na pokład pasażerów niepełnosprawnych/ z ograniczoną możliwością poruszania się

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeń

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 16: Urządzenia do rozruchu powietrzem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 17: Sprzęt do klimatyzacji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 18: Urządzenia do zaopatrywania w azot lub tlen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 19: Podnośniki płatowcowe, podnośniki podosiowe i dźwigniki hydrauliczne podogonowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 20: Jednostki do naziemnego zasilania energią elektryczną

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla przenośników zgrzebłowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Wilki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Maszyny do drążenia tuneli – Maszyny do drążenia tarczą, maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane na stojaku – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Skórowarki i odbłoniarki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 4: Liny splotkowe dla dźwignic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 10: Liny jednozwite do ogólnych zastosowań w konstrukcjach technicznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Modułowe wyposażenie do naprawy obuwia – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do formowania termicznego – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Centra obróbkowe

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Nadziewarki i urządzenia pomocnicze – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Wirówki do przetwarzania olejów i tłuszczów spożywczych – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Maszyny rolnicze – Ładowacze czołowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Pomiar hałasu – Wymagania ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Wirówki – Ogólne wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustyka – Procedura badania hałasu narzędzi z napędem do montażu łączników – Metoda techniczna

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania – Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektroforetycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi – Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi – Bezpieczeństwo

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem – Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy hydrauliczne krawędziowe

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 2: Maszyny do produkcji bloczków

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 3: Maszyny ze stołem przesuwnym i maszyny ze stołem obrotowym

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 4: Maszyny do produkcji dachówek betonowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 5-1: Maszyny do produkcji rur w pozycji pionowej

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 5-2: Maszyny do produkcji rur w pozycji poziomej

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 5-3: Maszyny do sprężania rur

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 5-4: Maszyny do pokrywania rur betonowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 6: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 7: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji wyrobów strunobetonowych na długich torach

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 8: Maszyny i urządzenia do produkcji silikatowych (i betonowych) elementów budowlanych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Bramy – Instalowanie i użytkowanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych – Maszyny na kołach z ogumieniem – Wymagania dotyczące układu skrętu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Dźwignice – Informacje dotyczące eksploatacji i prób – Część 1: Instrukcje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Dźwignice – Informacje dotyczące eksploatacji i prób – Część 2: Znakowanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Maszyny do zagęszczania i wygładzania betonu – Bezpieczeństwo

Pierwsza publikacja

EN 12649:2008

Przypis 2.1

31.1.2012

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Maszyny do produkcji obuwia ze skóry i imitacji skóry – Gwoździowarki – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Wyporowe sprężarki ziębnicze

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek – Wiertarki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki czterostronne

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Systemy cieplnego oczyszczania gazu wylotowego z urządzeń do obróbki powierzchni – Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Systemy ze stałą instalacją do wyciągania wiórów i pyłu – Działania dotyczące bezpieczeństwa i wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Wyposażenie dodatkowe do maszyn z uniwersalnym napędem - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do rozdrabniania i miksery - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Ręczne miksery i ubijarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Mieszarki wysięgnikowe – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Kutry z obrotową misą – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Taśmy przenośnikowe – Badanie palności metodą symulacji pożaru – Część 1: Badania z wykorzystaniem palnika propanowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Taśmy przenośnikowe – Badanie palności metodą symulacji pożaru– Część 2: Badanie palności w dużej skali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania – Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach – Część 2: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach na bazie wody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach – Część 3: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach palnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach – Część 4: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w rozpuszczalnikach chlorowcowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Obrabiarki elektroerozyjne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne – Wały przegubowo-teleskopowe i ich osłony – Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Drzwi i bramy – Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem – Wymagania i metody badań

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Urządzenia malarskie – Kabiny malarskie do nanoszenia proszkowych organicznych wyrobów lakierowych – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Przenośne i/lub ręcznie prowadzone maszyny i urządzenia z mechanicznym napędem narzędzi tnących – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Dźwignice – Żurawie przeładunkowe

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Dźwignice – Żurawie samojezdne

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo dźwignic – Ogólne zasady projektowania – Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Bezpieczeństwo dźwignic – Ogólne zasady projektowania – Część 2: Obciążenia

Pierwsza publikacja

EN 13001-2:2004+A3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(18.11.2011)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych – Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Maszyny do obróbki nawierzchni drogowej – Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Maszyny do zimowego utrzymania dróg – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metody pomiaru hałasu maszyn poligraficznych, przetwórczych i papierniczych oraz urządzeń pomocniczych – Klasy dokładności 2 i 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu wewnątrz zakładu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu poza zakładem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Maszyny do cięcia

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 4: Stoły przechylne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 5: Maszyny i urządzenia do spiętrzania i zdejmowania

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 6: Maszyny do łamania

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 7: Maszyny do cięcia szkła wielowarstwowego

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 9: Myjki

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 11: Wiertarki

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Zasilacz kroplowy

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Maszyny przenoszące do podawania

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Maszyny IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 5: Wytłaczarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Metody pomiaru drgań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych – Bezpieczeństwo – Załadunek i wyładunek płytek ceramicznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Maszyny garbarskie – Dwojarki i strzyżarki z nożem taśmowym – Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Maszyny garbarskie - Powlekarki - Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Maszyny garbarskie – Bębny do prowadzenia procesów – Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Maszyny rolnicze – Maszyny do zbioru ziemniaków – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Zasłony wewnętrzne – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek – Frezarki (i wytaczarki)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Dźwignice – Wyposażenie – Część 1: Wyposażenie elektrotechniczne

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Dźwignice – Wyposażenie – Część 2: Wyposażenie nieelektrotechniczne

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Maszyny rolnicze - Maszyny do zbioru buraków cukrowych i pastewnych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Dźwignice – Bezpieczeństwo – Zdejmowalne urządzenia chwytające

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Dźwignice – Bezpieczeństwo – Ręcznie napędzane urządzenia podnoszące

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Obieraczki warzyw – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Szlifierki stacjonarne

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Podnośniki i wywrotnice – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Urządzenia malarskie – Kabiny zespolone – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych – Bezpieczeństwo – Platformy transportowe i wózki

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Mieszarki poziome – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Maszyny do ciast nadziewanych i tart – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Kausze dla zawiesi linowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 3: Tuleje i ich zaciskanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 4: Zalewanie metalem i żywicą

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 6: Zacisk sercówkowy asymetryczny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 8: Zakończenia zakuwane i zakuwanie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 2: Wykaz informacji dotyczących użytkowania i konserwacji dostarczanych przez wytwórcę

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Zawiesia z lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 3: Zawiesia splotkowe o obwodzie zamkniętym i zawiesia z lin trójzwitych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Nawijarki do folii lub taśm – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Zespół do wykaszania między przeszkodami – Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Maszyny dwojące, ścieniające, frezujące brzeg, krajarki pasków, nakładające klej i suszące klej - Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Drgania mechaniczne – Wózki jezdniowe – Ocena laboratoryjna i wymagania dotyczące drgań fotela operatora

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Maszyny do utrzymania dróg – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Maszyny leśne - Rębarki do drewna - Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych – Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny (TOPS) dla minikoparek – Wymagania i badania laboratoryjne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Nastrzykiwarki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Dźwignice – Urządzenia i stanowiska sterownicze

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zasłony zewnętrzne – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Mieszarki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Dźwignice – Dojścia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Urządzenia do załadowywania pieca – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Stacje paliwowe – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk pomp dozujących, dozowników i zdalnych zespołów pompujących

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Osuszarki do sałaty – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Żaluzje – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do kształtowania i walcowania rur oraz wyposażenia wykańczalni

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Maszyny ogrodnicze – Rozdrabniacze silnikowe – Bezpieczeństwo

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Maszyny ogrodnicze – Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane przez operatora pieszego – Bezpieczeństwo

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Systemy poduszek podnoszących przeznaczone do stosowania przez straż pożarną i służby ratownicze – Wymagania bezpieczeństwa i eksploatacyjne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych – Wymagania dotyczące budowy, działania, użytkowania, bezpieczeństwa i higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomia środowiska termicznego – Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni – Część 1: Powierzchnie gorące (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomia środowiska termicznego – Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni – Część 3: Powierzchnie zimne (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy pneumatyczne

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Drgania mechaniczne i wstrząsy – Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne – Metoda wyznaczania współczynnika przenoszenia drgań materiałów elastycznych obciążonych układem ręka-ramię (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Przypis 2.1

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 2: Walidacja (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Usługi pocztowe – Jakość usług – Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Ustawianie wyposażenia ochronnego odnośnie prędkości podejścia części ciała ludzkiego (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Przecinarki do podłoży – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Krajalnice do kotletów – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Kostkownice – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Klipsownice – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Kotły kuchenne z napędem narzędzia mieszającego i/lub miksującego – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Szakle stalowe kute dla dźwignic – Szakle podłużne i okrągłe – Klasa 6 – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Przecinarki do metali w stanie zimnym

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Pompy do cieczy – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Urządzenia do produktów spożywczych – Zasady konstruowania umożliwiające zapewnienie higieny w użytkowaniu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Krajalnice chleba – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Kolejnictwo – Tor – Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i wózków przenośnych do budowy i utrzymania toru

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Nożyce gilotynowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Maszyny do wysiewu nawozów stałych – Bezpieczeństwo

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Siewniki – Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Kolejnictwo – Tor – Maszyny do budowy i utrzymania toru – Część 3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Samochody pożarnicze specjalne – Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Samochody pożarnicze specjalne – Drabiny obrotowe z ruchami sekwencyjnymi – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek – Specjalizowane systemy obróbkowe

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1: Dobór stałych środków dostępu między dwoma poziomami (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 2: Pomosty robocze i przejścia (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Bezpieczeństwo maszyn – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Drabiny stałe (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Przypis 3

Termin minął

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania w zakresie higieny dotyczące projektowania maszyny (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Dźwignice - Sterowane ręcznie urządzenia do podnoszenia ładunków

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Silniki spalinowe tłokowe – Rozrusznik z samonawijającą się linką – Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Szkło w budownictwie – Zasady montażu – Kliny do szklenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Urządzenia do powierzchniowej obróbki – Sposoby pomiaru hałasu urządzeń do powierzchniowej obróbki łącznie z urządzeniami pomocniczymi – 2 i 3 klasa dokładności

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Pompy pożarnicze – Pompy przenośne – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, badania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Dźwignice – Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób – Część 2: Stanowiska sterownicze do podnoszenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Krajalnice bagietek – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla pras do wyciskania stali i metali nieżelaznych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Urządzenia i systemy do transportu ciągłego – Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla pras z napędem hydraulicznym do swobodnego kucia na gorąco stali i metali nieżelaznych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Obróbka pozapiecowa stali – Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Pompy pożarnicze – Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego – Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Pompy pożarnicze – Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego – Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania antropometryczne dotyczące projektowania stanowisk pracy przy maszynie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania stali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Maszyny leśne – Samobieżne maszyny leśne – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do cięcia nożem taśmowym bloków porowatych – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Maszyny ogrodnicze – Przycinarki trawnikowe z silnikiem spalinowym sterowane z tyłu przez operatora pieszego – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne, sprzęt ogrodniczy – Maszyny trzymane w ręku i sterowane przez operatora pieszego – Określanie dostępu do gorących powierzchni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Zmywarki do naczyń z przenośnikiem – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Maszyny do produkcji mąki i semoliny – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych – Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Kompatybilność elektromagnetyczna – Metody badania i kryteria przyjęcia (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem – Wymagania, osiągi i warunki badania wskaźników oraz ograniczników momentów od obciążeń wzdłużnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Dźwignice – Suwnice pomostowe i bramowe

20.7.2011

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Przenośne piły do murów – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Dźwignice – Wymagania dotyczące zawiesi belkowych do podnoszenia kontenerów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Nośniki osprzętu odśnieżającego – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do wytwarzania worków i toreb z folii – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskich

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Regały magazynowe okrężne napędzane z ruchomymi półkami – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące traków

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące wrębiarek łańcuchowych i taśmowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Urządzenia automatyczne do przecinania tusz zwierząt rzeźnych – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stacje paliwowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Maszyny ogrodnicze – Dmuchawy, odkurzacze i dmuchawo-odkurzacze ogrodowe – Bezpieczeństwo

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomia – Komputerowe manekiny i płaskie modele ciała człowieka – Część 1: Wymagania ogólne (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne – Ochrona operatora (kierowcy) przed niebezpiecznymi substancjami – Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badania kabin

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne – Ochrona operatora (kierowcy) przed niebezpiecznymi substancjami – Część 2: Filtry, wymagania i procedury badania

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Pomiar hałasu – Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Kolejnictwo – Tor – Maszyny drogowo-torowe i wyposażenie – Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Maszyny do produkcji makaronów, klusek i pierożków (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Maszyny rolnicze – Osłony ruchomych części przeniesienia napędu – Osłony otwierane przy pomocy narzędzia

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15895:2011

Osadzaki ręczne z nabojami – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Osadzaki do mocowania i znakowania

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Maszyny i urządzenia budowlane – Ręczne przecinarki spalinowe – Wymagania bezpieczeństwa i badania (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pompy do cieczy i zespoły pompowe – Pomiar hałasu – Klasy dokładności 2 i 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Drgania mechaniczne – Maszyny trzymane w ręku lub prowadzone ręką – Zasady określania emisji drgań (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Maszyny leśne – Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym – Drgania na uchwytach

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Maszyny leśne i ogrodnicze – Procedura badania hałasu maszyn ręcznych, napędzanych silnikiem spalinowym – Metoda techniczna (klasa dokładności 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Bezpieczeństwo obrabiarek – Tokarki (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym – Wymagania bezpieczeństwa (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 2: Klucze, klucze do nakrętek i wkrętarki (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 3: Polerki i szlifierki rotacyjne, orbitalne i orbitalne specjalne (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 4: Szlifierki proste (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 5: Wiertarki i wiertarki udarowe (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 6: Ubijaki (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 7: Przecinaki i nożyce wibracyjne (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 8: Piły, polerujące i pilnikujące maszyny o ruchu posuwisto-zwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowym (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 9: Młoty do czyszczenia powierzchni i odbijaki igłowe (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 10: Wiertarki udarowe, młoty i młoty do rozbijania (ISO 28927-10:2011)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 11: Młoty do kamieni (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Drgania mechaniczne - Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe - Wymagania podstawowe (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych – Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niepalnych ciekłych materiałów powłokowych – Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60204-1:2005 (Zmodyfikowana)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Przypis 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Bezpieczeństwo maszyn-Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 33: Wymagania dotyczące wyposażenia do wytwarzania półprzewodników

IEC 60204-33:2009 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60335-1:2001 (Zmodyfikowana)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Przypis 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Przypis 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Przypis 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Przypis 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Przypis 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-67: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji i czyszczenia podłóg w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-67:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2005 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-68: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-68:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2005 (Zmodyfikowana) + A2:2007 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-69:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana) + A2:2007 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-72: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych

IEC 60335-2-72:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2005 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego

IEC 60335-2-77:2002 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-79: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i za pomocą pary

IEC 60335-2-79:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana) + A2:2007 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60745-1:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Przypis 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych

IEC 60745-2-1:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych

IEC 60745-2-2:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych

IEC 60745-2-3:2006 (Zmodyfikowana) + A1:2010 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskowe

IEC 60745-2-4:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2008 (Zmodyfikowana)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych

IEC 60745-2-5:2010 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków

IEC 60745-2-6:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do blach i wycinarek do blach

IEC 60745-2-8:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek

IEC 60745-2-9:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)

IEC 60745-2-11:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące wibratorów do masy betonowej

IEC 60745-2-12:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych

IEC 60745-2-13:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Przypis 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek

IEC 60745-2-14:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Przypis 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów

IEC 60745-2-15:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące zszywaczy

IEC 60745-2-16:2008 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawających

IEC 60745-2-17:2010 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do taśmowania

IEC 60745-2-18:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do rowków

IEC 60745-2-19:2005 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Przypis 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowych

IEC 60745-2-20:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych

IEC 60745-2-21:2002 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Przypis 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące przecinarek

IEC 60745-2-22:2011 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 61029-1:2009

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 61029-1:1990 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Przypis 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych stołowych

IEC 61029-2-1:1993 (Zmodyfikowana) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek i strugarek grubościowych

IEC 61029-2-3:1993 (Zmodyfikowana) + A1:2001

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych

IEC 61029-2-4:1993 (Zmodyfikowana) + A1:2001 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertnic diamentowych z dopływem wody

IEC 61029-2-6:1993 (Zmodyfikowana)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące jednowrzecionowych frezarek pionowych

IEC 61029-2-8:1995 (Zmodyfikowana) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia pod kątem i ukośnie

IEC 61029-2-9:1995 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek do cięcia

IEC 61029-2-10:1998 (Zmodyfikowana)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące zintegrowanych pilarek do cięcia poprzecznego i pilarek stołowych

IEC 61029-2-11:2001 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych

IEC 61029-2-12:2010 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie – Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie – Część 2: Wymagania dotyczące oznaczania

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie – Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Bezpieczeństwo maszyn - Elektroczułe wyposażenie ochronne - Część 1: Wymagania ogólne i badania

IEC 61496-1:2004 (Zmodyfikowana)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Przypis 3

Termin minął

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości – Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Funkcjonalne

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują zharmonizowane normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe organy normalizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(3)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.


18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 338/56


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

2011/C 338/02

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 1: Wymagania wspólne

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

Pierwsza publikacja

EN 1127-1:2007

Przypis 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

20.8.2008

EN 1127-2:2002

Przypis 2.1

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

20.8.2008

EN 1710:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(28.12.2009)

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych – Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

16.4.2010

EN 1755:2000

Przypis 2.1

Termin minął

(16.4.2010)

CEN

EN 1834-1:2000

Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych gazów i par

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłu

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 3: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych pyłów

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2003

Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par

12.8.2004

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania – Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektroforetycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi – Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010

EN 12581:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem – Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010

EN 12621:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2001

Stacje paliwowe - Konstrukcja i charakterystyka automatycznych dysz stosowanych w dystrybutorach paliwa

22.1.2002

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Układy wykrywania przecieków - Część 1: Zasady ogólne

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2003

Przestrzenie zagrożone wybuchem – Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 2: Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem „fr”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej „d”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 5: Ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c”

Pierwsza publikacja

EN 13463-5:2003

Przypis 2.1

31.7.2014

CEN

EN 13463-6:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu „b”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 8: Ochrona za pomocą osłony cieczowej „k”

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwo ciekłe ropopochodne

9.3.2006

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Stacje paliwowe – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk pomp dozujących, dozowników i zdalnych zespołów pompujących

7.7.2010

EN 13617-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 13617-2:2004

Stacje paliwowe – Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk samozamykaczy stosowanych w pompach dozujących i dozownikach

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13617-3:2004

Stacje paliwowe - Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinających

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13760:2003

Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) – Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Przestrzenie zagrożone wybuchem - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

20.5.2003

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu – Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłu

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu – Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu – Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchu chmur pyłowych – Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST chmur pyłowych

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Systemy tłumienia wybuchu

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Urządzenia odporne na wybuch

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2006

Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

20.7.2006

 

 

EN 14491:2006/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2010)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(16.4.2010)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – Systemy ochronne – Część 1: Tama wentylacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 bar

9.3.2006

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – Systemy ochronne – Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodne

12.12.2007

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – Systemy ochronne – Część 4: Automatyczne systemy gaszące kombajnów chodnikowych

12.12.2007

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Obróbka pozapiecowa stali – Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe – Konstrukcja i działanie urządzeń przeznaczonych do samochodowych stacji napełniania LPG – Część 1: Dystrybutory

16.4.2010

EN 14678-1:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(16.4.2010)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

8.6.2011

EN 14681:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Oznaczanie granicznego stężenia tlenu (GST) dla gazów i par

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Urządzenia odciążające wybuch

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych – Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

7.7.2010

EN 14973:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem w podziemnych zakładach górniczych – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do odmetanowania

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systemy izolowania wybuchu

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodologia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych dla atmosfer potencjalnie wybuchowych

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stacje paliwowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

Pierwsza publikacja

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Przypis 2.1

29.2.2012

CEN

EN 16009:2011

Bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 16020:2011

Kanały eksplozyjne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Przerywacze płomienia – Wymagania konstrukcyjne, metody badań i zakres stosowania

17.9.2010

EN 12874:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50104:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań.

4.2.2011

EN 50104:2002

ze zmianą

Przypis 2.1

1.6.2013

Cenelec

EN 50176:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania palnych ciekłych materiałów powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania palnych proszków powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50223:2010

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych – Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 50241-1:1999

Wymagania dla otwartych urządzeń do wykrywania palnych i toksycznych gazów i par - Część 1: Wymagania ogólne i metody badań

6.11.1999

 

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

12.8.2004

Przypis 3

Termin minął

(12.8.2004)

Cenelec

EN 50241-2:1999

Wymagania dla otwartych urządzeń do wykrywania palnych i toksycznych gazów i par - Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do wykrywania gazów palnych

6.11.1999

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu – Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych - Część 2-1: Metody badania - Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu

6.11.1999

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Urządzenia grupy I kategorii MI przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Przewoźne pomieszczenia wentylowane z zewnętrznym ujściem lub bez niego

9.3.2006

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2009

Atmosfery wybuchowe - Część 0: Sprzęt - Podstawowe wymagania

IEC 60079-0:2007

16.4.2010

EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

Przypis 2.1

1.6.2012

Cenelec

EN 60079-1:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 1: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonach ognioszczelnych „d”

IEC 60079-1:2007

20.8.2008

EN 60079-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 2: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie gazowej z nadciśnieniem „p”

IEC 60079-2:2007

20.8.2008

EN 60079-2:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 5: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie piaskowej „q”

IEC 60079-5:2007

20.8.2008

EN 50017:1998

Przypis 2.1

Termin minął

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 6: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie olejowej „o”

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Przypis 2.1

Termin minął

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 7: Budowa wzmocniona „e” urządzeń elektrycznych

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 11: Urządzenia przeciwwybuchowe iskrobezpieczne „i”

IEC 60079-11:2006

11.4.2008

EN 50020:2002

Przypis 2.1

Termin minął

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu „n”

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Przypis 2.1

1.5.2013

Cenelec

EN 60079-18:2009

Atmosfery wybuchowe – Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane „m”

IEC 60079-18:2009

7.7.2010

EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

Przypis 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i dane tabelaryczne

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 25: Systemy iskrobezpieczne

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Przypis 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60079-26:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga

IEC 60079-26:2006

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów – Część 27: Koncepcja magistrali iskrobezpiecznej (FISCO) i koncepcja magistrali niezapalającej (FNICO)

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 28: Ochrona sprzętu i systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 29-1: Sprzęt do wykrywania i pomiaru gazów palnych - Wymagania ogólne i eksploatacyjne

IEC 60079-29-1:2007 (Zmodyfikowana)

20.8.2008

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

+ EN 61779-2:2000

+ EN 61779-3:2000

+ EN 61779-4:2000

+ EN 61779-5:2000

Przypis 2.1

Termin minął

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 29-4: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych

IEC 60079-29-4:2009 (Zmodyfikowana)

8.6.2011

EN 50241-1:1999

ze zmianą

+ EN 50241-2:1999

Przypis 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe - Wymagania ogólne i badania

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Atmosfery wybuchowe – Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu obudową rodzaju „t”

IEC 60079-31:2008

7.7.2010

EN 61241-1:2004

Przypis 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) – Wymagania ogólne – Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem

IEC 60079-35-1:2011

Pierwsza publikacja

EN 62013-1:2006

Przypis 2.1

30.6.2014

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego - Część 4: Typ ochrony „pD”

IEC 61241-4:2001

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 61241-11:2006

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego - Część 11: Urządzenia w wykonaniu iskrobezpiecznym „iD”

IEC 61241-11:2005

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 62013-1:2006

Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) - Część 1: Wymagania ogólne - Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem

IEC 62013-1:2005

20.8.2008

EN 62013-1:2002

Przypis 2.1

Termin minął

(1.2.2009)

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosfery wybuchowe – Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń

ISO/IEC 80079-34:2011 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

EN 13980:2002

Przypis 2.1

25.5.2014

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują zharmonizowane normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe organy normalizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(3)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 338/65


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 338/03

Numer środka pomocy państwa

SA.27541 (X 88/09)

Państwo członkowskie

Belgia

Numer referencyjny państwa członkowskiego

BE

Nazwa regionu (NUTS)

REGION WALLONNE

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Gouvernement wallon, représenté par Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, de l’Emp

Direction générale Opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche

Direction des PME

Monsieur José THOMAS, Directeur

Place de la Wallonie, 1,bât. 3,

5100 Jambes

Tél.: 081/33.42.40

jose.thomas@spw.wallonie.be

http://economie.wallonie.be

Nazwa środka pomocy

Incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME.

Arrêté du GW du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, (insérant les dispositions nécessaires pour que le régime d’aide soit conforme au règlement 800/2008)

Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Modification N 16a/2003

Modification XR 81/2007

Modification N 16b/2003

Czas trwania pomocy

31.12.2008-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 135,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia, Pozostałe Podać – Aides aux services de conseil

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3772&rev=3101-3436

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3834&rev=3163-3436


18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 338/67


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 338/04

Numer środka pomocy państwa

SA.33644 (11/X)

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą, Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“

Nazwa środka pomocy

6.

Energieforschungsprogramm „Forschung für eine umweltschonenende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Bundesanzeiger 134 vom 6. September 2011, Seite 3109

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.9.2011-31.12.2014

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 2 236,40 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

25 %

20 %

Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)

75 %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))

100 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/energie,did=427698.html

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-6-energieforschungsprogramm,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

Numer środka pomocy państwa

SA.33658 (11/X)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

RGE 37/2011

Nazwa regionu (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

C/ AMADEO DE SABOYA No 2, 46010 VALENCIA

http://www.agricultura.gva.es/

Nazwa środka pomocy

Subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Resolución de 20 de julio de 2011, de la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se

concede una subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

20.7.2011-1.11.2011

Sektor(-y) gospodarki

Chów i hodowla drobiu

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,02 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)

15 000 EUR

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=9e450d80-6b7c-4da3-ae39-a2f434f1d2e4&groupId=16

Numer środka pomocy państwa

SA.33660 (11/X)

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

VIA S.FRANCESCO 37 TRIESTE (sede SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI della DIREZIONE CENTRALE LAVORO)

www.regione.fvg.it

Nazwa środka pomocy

AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI (Legge 236/93 art. 9 commi 3 e 7) — stanziamenti nazionali 2011

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

LEGGE 236 DEL 19 LUGLIO 1993 art. 9 commi 3 e 7

Decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011 del 1.8.2011

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

25.8.2011-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 2,75 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)

25 %

20 %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2011/08/10/32

bollettino ufficiale della regione numero 32 del 10 agosto 2011

Numer środka pomocy państwa

SA.33666 (11/X)

Państwo członkowskie

Słowacja

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Nazwa środka pomocy

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

13.9.2011-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 5,49 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

ERDF – Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválený rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev č. K (2007)5940 zo dňa 28.11.2007, upravené rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev

č. K (2010)6168 zo dňa 15.9.2010, kód CCI 2007SK161PO002. – EUR 14,00 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Program pomocy

50 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=1723

Numer środka pomocy państwa

SA.33668 (11/X)

Państwo członkowskie

Dania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

DANMARK

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredagde 40

1260 København K

www.fi.dk/dsf

Nazwa środka pomocy

Forsknings- og Innovation platforme (Strategic Platforms for Innovation and Research)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Lov om forskningsrådgivning mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 og Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.11.2011-31.12.2016

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

DKK 75,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))

60 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

60 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.fi.dk/dsf/spir


18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 338/72


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 338/05

Numer środka pomocy państwa

SA.33661 (11/X)

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

VALLE D'AOSTA

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Regione autonoma Valle d'Aosta

Piazza della Repubblica n. 15 11100 AOSTA

www.regione.vda.it

Nazwa środka pomocy

BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 26 agosto 2011

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

26.8.2011-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,52 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Decisione C (2007) 3867 del 7 agosto 2007 — EUR 0,42 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)

75 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

20 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

25 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/programma/interventi_in_corso/bando_unita_di_ricerca_i.asp

Numer środka pomocy państwa

SA.33695 (11/X)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

NLD

Nazwa regionu (NUTS)

OVERIJSSEL

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2, Zwolle

www.overijssel.nl

Nazwa środka pomocy

Subsidieregeling Haalbaarheidstudies en energieonderzoeken

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Provinciaal blad nr. 2011/0159130

paragraaf 8.9 Uitvoeringsbesluit

subsidies Overijssel (Ubs) 2011

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.9.2011-1.1.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,55 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na badania środowiska (art. 24)

50 %

0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://www.overijssel.nl/actueel/provinciale-bladen/provinciale-bladen-3/

 

www.overijssel.nl, actueel, provinciale bladen 2011

 

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011#H49807_0_9_

 

www.overijssel.nl, loket, subsidies, wet- en regelgeving, Ubs 2011, paragraaf 8.9

Numer środka pomocy państwa

SA.33698 (11/X)

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

TRENTO

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Trento — Dipartimento Urbanistica e ambiente

Piazza Dante, 15 – 38122 – Trento (ITALIA)

http://www.provincia.tn.it/

Nazwa środka pomocy

Misure di sostegno per l'attivazione di nuovi impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1869 del 2 settembre 2011

Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 37 del 13 settembre 2011

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

13.9.2011-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 6,20 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 18)

(Odeslanie do wlasciwych standardów: direttiva 2008/1/CE – direttiva 2008/98/CE)

35 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/

Numer środka pomocy państwa

SA.33701 (11/X)

Państwo członkowskie

Estonia

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Estonia

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a, Tallinn, 10125

www.archimedes.ee

Nazwa środka pomocy

Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Haridus- ja teadusministri 16.9.2011 määrus nr 46

Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

RT I, 20.9.2011, 10

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

23.9.2011-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 3,13 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

ERDF – EUR 2,80 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))

95 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

10 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011010