ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.214.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 214

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
20 lipca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 214/01

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)  ( 1 )

1

2011/C 214/02

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (wersja przekształcona)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)  ( 1 )

54

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 214/03

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ( 1 )

64

2011/C 214/04

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ( 1 )

70

2011/C 214/05

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ( 1 )

74

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

20.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 214/1


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

2011/C 214/01

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Dźwigi do transportu wyłącznie towarów Część 31: Dźwigi do transportu wyłącznie towarów z dostępem

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych Część 1: Budowa i instalowanie

26.5.2010

EN 115-1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Wtryskarki Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009

Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe

26.5.2010

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Podesty ruchome przejezdne Obliczenia projektowe Kryteria stateczności Budowa Bezpieczeństwo Badania i próby

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Prasy Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących Część 1: Terminologia i klasyfikacja maszyn pakujących i wyposażenia dodatkowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących Część 3: Maszyny formujące, napełniające i zamykające

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących Część 5: Owijarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących Część 6: Owijarki paletowych jednostek ładunkowych

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn pakujących Część 7: Załadowarki i wyładowarki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Bezpieczeństwo maszyn pakujących Część 8: Maszyny do taśmowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących Część 9: Metody pomiaru hałasu maszyn pakujących, linii pakujących i wyposażenia dodatkowego, stopień dokładności 2 i 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Miesiarki do ciasta Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Ubijarki i miesiarki planetarne Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych Bezpieczeństwo Część 1: Wymagania ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych Bezpieczeństwo Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych Bezpieczeństwo Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych Bezpieczeństwo Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych Bezpieczeństwo Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych Bezpieczeństwo Część 8: Wymagania dotyczące równiarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych Bezpieczeństwo Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych Bezpieczeństwo Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych Bezpieczeństwo Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych Bezpieczeństwo Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Przejezdne maszyny drogowe Bezpieczeństwo Część 1: Wymagania ogólne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe Bezpieczeństwo Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do nawierzchni drogowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe Bezpieczeństwo Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Przejezdne maszyny drogowe Bezpieczeństwo Część 4: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do zagęszczania

Pierwsza publikacja

EN 500-4:2006+A1:2009

Przypis 2.1

31.8.2011

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe Bezpieczeństwo Część 6: Wymagania szczegółowe dotyczące układarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Układnice Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymiary ciała ludzkiego Część 1: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymiary ciała ludzkiego Część 2: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymiary ciała ludzkiego Część 3: Dane antropometryczne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Oburęczne urządzenia sterujące Aspekty funkcjonalne Zasady projektowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Maszyny rolnicze i leśne Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna Część 1: Łuparki klinowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna Część 2: Łuparki śrubowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Ergonomiczne zasady projektowania Część 1: Terminologia i zasady ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ergonomiczne zasady projektowania Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny Część 1: Zasady i wymagania dla producentów maszyn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny Część 2: Metodyka określania procedur sprawdzania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Maszyny rolnicze Rozrzutniki obornika Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obrabiarki Prasy mechaniczne Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Obrabiarki Bezpieczeństwo Prasy hydrauliczne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Maszyny rolnicze Maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Maszyny rolnicze Maszyny do przycinania pędów winorośli Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze Wozy asenizacyjne Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Maszyny rolnicze i leśne Ciągniki jednoosiowe z glebogryzarką i glebogryzarki silnikowe, prowadzone przez operatora pieszego Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Wymagania bezpieczeństwa dla odlewniczych maszyn i urządzeń do wykonywania form i rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji i elementów transportu pneumatycznego materiałów masowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze Kosiarki rotacyjne i bijakowe Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów spalania i układów paliwowych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania atmosfer gazowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Maszyny ogrodnicze - Elektryczne przycinarki trawnikowe prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki trawnikowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Wiertnice Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 1: Narzędzia z napędem do montażu niegwintowanych mechanicznych elementów złącznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 2: Przecinarki i zaciskarki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 5: Wiertarki udarowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 7: Szlifierki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 8: Szlifierki do drewna i polerki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 9: Szlifierki narzędziowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 10: Narzędzia ściskające z napędem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 11: Przecinarki i nożyce wibracyjne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 12: Małe piły tarczowe, oscylacyjne i sztychowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pompy i zespoły pompowe do cieczy - Ogólne wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Bezpieczeństwo maszyn do bezosłonowego wiercenia tuneli i do bezżerdziowego wiercenia szybów w skale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Bezpieczeństwo Część 1: Ogólne warunki odbioru

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Bezpieczeństwo Część 2: Średnio dokładny łańcuch o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych Klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Bezpieczeństwo Część 3: Średnio dokładny łańcuch do zawiesi łańcuchowych Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Bezpieczeństwo Część 4: Zawiesia łańcuchowe Klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Bezpieczeństwo Część 5: Zawiesia łańcuchowe Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Bezpieczeństwo Część 6: Zawiesia łańcuchowe Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Bezpieczeństwo Część 7: Dokładny łańcuch dźwignicy Klasa T (Typy T, DAT i DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wizualne sygnały niebezpieczeństwa Ogólne wymagania, projektowanie i badanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Frezarki jednostronne Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Frezarki jednostronne Część 2: Frezarki górnowrzecionowe jednowrzecionowe z podawaniem ręcznym/wbudowanym mechanizmem posuwowym

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Frezarki jednostronne Część 3: Wiertarko-frezarki sterowane numerycznie (NC)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Jednostronne strugarki grubiarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Strugarki wyrówniarko-grubiarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dla stanowisk do ciśnieniowego odlewania metali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych Część 2: Wskaźniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych Część 3: Elementy sterownicze

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych Część 4: Umiejscowienie i rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowniczych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne Deszczujące maszyny bębnowe Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne Maszyny deszczujące typu obrotowego i frontalnego Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry Maszyny do ścierania, szlifowania, polerowania i frezowania Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Maszyny do produkcji obuwia Ćwiekarki Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Obrabiarki kombinowane

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Osłony Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Maszyny garbarskie Maszyny walcowe Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2011

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Sprzęt do palowania Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Możliwości fizyczne człowieka Część 1: Terminy i definicje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Możliwości fizyczne człowieka Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Możliwości fizyczne człowieka Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Możliwości fizyczne człowieka Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru Część 1: Wymagania wspólne

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 3: Krajarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 4: Introligatorstwo, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny do wykończania

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Sprężarki i pompy próżniowe Wymagania bezpieczeństwa Część 1: Sprężarki

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Sprężarki i pompy próżniowe Wymagania bezpieczeństwa Część 2: Pompy próżniowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Pompy pożarnicze Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym Część 1: Klasyfikacja Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Pompy pożarnicze Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Drgania mechaniczne Badania maszyn samojezdnych w celu wyznaczenia wartości emisji drgań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i wykończania papieru Część 1: Wymagania ogólne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru Część 2: Korowarki bębnowe

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru Część 3: Przewijarki i przewijarko-krajarki, warstwownice

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru Część 4: Rozwłókniacze i ich urządzenia załadowcze

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru Część 5: Przekrawacze poprzeczne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru Część 6: Kalander

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru Część 7: Kadzie

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru Część 13: Maszyny do zdejmowania odrutowania z bel i z zespołów bel

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru Część 14: Rozcinarka rol

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru Część 22: Ścieraki

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Bezpieczeństwo maszyn Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami Zasady projektowania i doboru

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem Część 1: Wybór metod badań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem Część 2: Metoda znacznikowa do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem Część 3: Metoda badania stanowiskowego do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem Część 4: Skuteczność wychwytu odciągu miejscowego Metoda znacznikowa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem Część 6: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot bezkanałowy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem Część 7: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot kanałowy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem Część 8: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania stanowiskowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem Część 9: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania w pomieszczeniu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem Część 11: Wskaźnik oczyszczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Wytłaczarki i linie wytłaczania Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Atmosfery wybuchowe Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Atmosfery wybuchowe Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe Bezpieczeństwo Wymagania elektryczne Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe Bezpieczeństwo Wymagania elektryczne Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe Bezpieczeństwo Wymagania elektryczne Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowym

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Czopiarki Część 1: Jednostronne czopiarki ze stołem przesuwnym

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Czopiarki Część 2: Czopiarki dwustronne i/lub formatyzerki z gąsienicowym mechanizmem posuwowym

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Czopiarki Część 3: Czopiarki jednostronne z posuwem ręcznym i stołem przesuwnym do cięcia drewna budowlanego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Czopiarki Część 4: Maszyny do oklejania wąskich powierzchni z gąsienicowym mechanizmem posuwowym

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Czopiarki Część 5: Jednostronne formatyzerki ze stołem stałym i rolkowym lub gąsienicowym mechanizmem posuwowym

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Maszyny odlewnicze Wymagania bezpieczeństwa dotyczące kadzi, urządzeń do zalewania, maszyn do odlewania odśrodkowego, ciągłego i półciągłego

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Maszyny odlewnicze Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Procedura badania hałasu maszyn i urządzeń odlewniczych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Drgania mechaniczne i wstrząsy Wibroizolacja maszyn Informacje dotyczące stosowania izolacji źródła

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Maszyny rolnicze Wybieraki stacjonarne w silosach okrągłych Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Mostki ładunkowe Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Walcarki dwuwalcowe Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Zawiesia włókienne Bezpieczeństwo Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Zawiesia włókienne Bezpieczeństwo Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Zawiesia włókienne Bezpieczeństwo Część 4: Zawiesia włókienne ogólnego przeznaczenia z naturalnych i syntetycznych lin włókiennych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Podnośniki pojazdów

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Przypis 2.1

4.8.2011

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Podesty ruchome Podesty ruchome masztowe samowznoszące

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy ppkt 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997, w odniesieniu, do których nie przyznaje ona domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 2006/42/WE.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa Część 2: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z boku

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa Część 3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z przodu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa Część 4: Procedura pomiaru hałasu dla pojazdów do usuwania odpadów z pojemników

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Suszarki i piece, w których uwalniane są substancje palne Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych Sposoby badania hałasu urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych wraz z pomocniczymi urządzeniami transportu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo obrabiarek Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w koncepcji i konstrukcji uchwytów do mocowania przedmiotów obrabianych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Maszyny do formowania reaktywnego Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zespołów dozujących i mieszających

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Pojęcia podstawowe Część 2: Wymagania z zakresu higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Piece obrotowe Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Wałkowarki do ciasta Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi Bezpieczeństwo Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi Bezpieczeństwo Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi Bezpieczeństwo Część 3: Haki stalowe kute, z klamrą zabezpieczającą Klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi Bezpieczeństwo Część 4: Ogniwa, klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi Bezpieczeństwo Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi Bezpieczeństwo Część 6: Ogniwa Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Krajalnice warzyw Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Silniki spalinowe tłokowe Bezpieczeństwo Częś 1: Silniki o zapłonie samoczynnym

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Podesty ruchome załadowcze Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych Wymagania bezpieczeństwa Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Podesty ruchome załadowcze Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych Wymagania bezpieczeństwa Część 2: Podesty ruchome załadowcze osobowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Maszyny Bezpieczeństwo Urządzenia ochronne czułe na nacisk Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych na nacisk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Urządzenia ochronne czułe na nacisk Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na nacisk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Urządzenia ochronne czułe na nacisk Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeńczułych na nacisk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Podnośniki hydrauliczne dla straży pożarnej Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i badania

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maszyny dla górnictwa podziemnego Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocnicze

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 3: Układy sterowania hydraulicznego

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki taśmowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa Badania

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Część 1: Maszyny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Wysokociśnieniowe myjki Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Część 2: Węże, przewody rurowe z węży oraz połączenia do wysokociśnieniowych myjek, wysokociśnieniowych maszyn wodnych strumieniowych oraz mas

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Integralne oświetlenie maszyn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Maszyny do produkcji obuwia Maszyny do formowania obuwia Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Samochody pożarnicze Część 2: Wymagania ogólne Bezpieczeństwo i parametry

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Samochody pożarnicze Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe Bezpieczeństwo i parametry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze Przyczepy wywrotki Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 1: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem przesuwnym i bez), pilarki formatowe i pilarki dla potrzeb budownictwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/pilarki dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznego

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 8: Pilarki wzdłużne jednopiłowe z mechanicznym przesuwem zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 10: Jednopiłowe, automatyczne i półautomatyczne pilarki dolnowrzecionowe poprzeczne

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 11: Jednopiłowe półautomatyczne i automatyczne poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 12: Pilarki wahadłowe poprzeczne

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 13: Poziome pilarki do płyt z belką dociskową

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 14: Pionowe pilarki do płyt

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe Część 15: Wielopiłowe pilarki do cięcia poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 16: Dwupiłowe pilarki do wykonywania uciosów

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Pilarki tarczowe Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Maszyny dla górnictwa podziemnego Podziemne maszyny samobieżne Bezpieczeństwo Część 2: Lokomotywy szynowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania ogólne Część 1: Podstawowe wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania ogólne Część 2: Wymagania dotyczące stabilności i wytrzymałości, obliczenia i metody badań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania ogólne Część 3: Metody pomiaru i redukcji drgań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania ogólne Część 4: Metody pomiaru hałasu i jego redukcja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Krajalnice Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustyka Zasady badania hałasu emitowanego przez sprężarki i pompy próżniowe Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Maszyny do robót ziemnych Minimalne wymiary dostępu (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Maszyny do robót ziemnych Dojścia

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Maszyny do robót ziemnych Laboratoryjna ocena konstrukcji chroniących operatora Wymagania dotyczące przestrzeni chronionej (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Śruby oczkowe klasy 4 do podnoszenia ogólnego przeznaczenia (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Maszyny do robót ziemnych Wymiary operatorów i minimalna przestrzeń wokół operatora (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Maszyny do robót ziemnych Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami Wymagania i badania laboratoryjne (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Maszyny do robót ziemnych Układy hamulcowe maszyn na kołach z ogumieniem Układy oraz wymagania i metody badań (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Maszyny do robót ziemnych Osłony Definicje i wymagania (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Maszyny do robót ziemnych Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny Badania laboratoryjne i wymagania techniczne (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustyka Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego Metody dokładne w komorze pogłosowej (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustyka Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego Metoda techniczna dotycząca małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych Część 1: Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustyka Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych Część 2: Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustyka Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustyka Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustyka Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustyka Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego Metoda porównawcza in situ (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Maszyny rolnicze Bezpieczeństwo Część 1: Wymagania ogólne (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Maszyny rolnicze Bezpieczeństwo Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Maszyny rolnicze Bezpieczeństwo Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Hydrometria Urządzenia do pomiaru poziomu wody (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Maszyny rolnicze Bezpieczeństwo Część 10: Obrotowe przetrząsacze siana i zgrabiarki (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Maszyny rolnicze Bezpieczeństwo Część 11: Prasy zbierające (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Napędy i sterowania hydrauliczne Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dla układów i ich składowych (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Przypis 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Napędy i sterowania pneumatyczne Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Przypis 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustyka Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustyka Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza Metoda kanałowa (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne Osłony wałów przegubowo-teleskopowych Badania wytrzymałościowe i na zużycie oraz kryteria przyjęcia (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Maszyny do robót ziemnych Strefy wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów sterowniczych

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Maszyny do robót ziemnych Pasy bezpieczeństwa i ich kotwiczenie Wymagania i badania (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Maszyny do robót ziemnych Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustyka Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz elementów końcowych Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomia Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego Część 1: Wspólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego Część 2: Maszyny stosujące tetrachloroetylen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego Część 3: Maszyny stosujące łatwopalne rozpuszczalniki (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustyka Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustyka Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku Część 3: Dokładna metoda omiatania (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 1: Wymagania ogólne (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i maszyny do przędzenia (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 3: Maszyny do produkcji włóknin (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 7: Maszyny wykończalnicze (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Roboty do pracy w środowisku przemysłowym Wymagania bezpieczeństwa Część 1: Robot

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych Część 1: Wymagania wspólne (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych Część 2: Pralnice i pralnico-wirówki (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych Część 3: Zespoły piorące ciągłego działania łącznie z maszynami składowymi (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych Część 4: Suszarki powietrzne (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych Część 5: Prasownice do wyrobów płaskich, wprowadzarki i składarki (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych Część 6: Prasy do prasowania i prasy do zgrzewania (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Przycinarki do żywopłotów silnikowe ręczne Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Przemysłowe maszyny do szycia Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Silniki spalinowe tłokowe Urządzenie rozruchu ręcznego Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i próby (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Silniki spalinowe tłokowe Urządzenie rozruchu ręcznego Część 2: Metoda sprawdzania kąta rozłączania (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Maszyny włókiennicze Wymagania bezpieczeństwa Część 1: Wymagania wspólne (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Maszyny włókiennicze Wymagania bezpieczeństwa Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i przędzarki (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Maszyny włókiennicze Wymagania bezpieczeństwa Część 3: Maszyny do produkcji włóknin (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Maszyny włókiennicze Wymagania bezpieczeństwa Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i maszyny do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Maszyny włókiennicze Wymagania bezpieczeństwa Część 7: Maszyny wykończalnicze (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optyka i fotonika Lasery i sprzęt laserowy Słownik i symbole (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 3: Wiertarki i gwinciarki (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 4: Nieobrotowe udarowe narzędzia z napędem (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Wymagania bezpieczeństwa Część 6: Narzędzia z napędem do montażu gwintowanych elementów złącznych (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Bezpieczeństwo maszyn Zintegrowane systemy produkcyjne Wymagania podstawowe (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Przypis 3

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustyka Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustyka Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustyka Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustyka Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustyka Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem dokładnych poprawek środowiskowych (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustyka Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia Metoda techniczna wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji w warunkach in situ na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie pomiarów natężenia dźwięku (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lasery i sprzęt laserowy Przyrząd laserowy Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustyka Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów Część 1: Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustyka Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów Część 2: Pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Maszyny do obróbki laserowej Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn Maszyny do obróbki laserowej Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ręcznych przyrządów do obróbki laserowej (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optyka i fotonika Lasery i sprzęt laserowy Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Maszyny dla leśnictwa Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych Część 1: Podkrzesywarki zespolone z jednostką napędową (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Maszyny dla leśnictwa Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych Część 2: Podkrzesywarki z plecakową jednostką napędową (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Maszyny dla leśnictwa Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Maszyny dla leśnictwa Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustyka Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie Część 1: Projektowanie (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustyka Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu Laboratoryjna metoda orientacyjna (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Maszyny rolnicze i leśne Kosy spalinowe do zarośli i trawy Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustyka Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin Pomiary laboratoryjne i terenowe (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zaprawy Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Maszyny rozdrabniające Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn rozdrabniających nożowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Maszyny rozdrabniające Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniaczy walcowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Maszyny rozdrabniające Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Mieszarki zamknięte Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna Dźwigi, schody i chodniki ruchome Odporność

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Formierki Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Dzielarki ciasta Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Komory leżakowania Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry Maszyny do wycinania i dziurkowania Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo Metody pomiaru emisji hałasu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo dźwignic Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Część 2: Ograniczniki i wskaźniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Bezpieczeństwo maszyn Ogólne zasady projektowania, oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Przypis 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Maszyny do drążenia tuneli Śluzy powietrzne Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Maszyny do drążenia tuneli Kombajny chodnikowe, maszyny do urabiania ciągłego i maszyny udarowe Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Dźwigi budowlane towarowe Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Dźwigi budowlane towarowe Część 2: Dźwigi pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkową

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pompy do cieczy Wymagania bezpieczeństwa Procedura prób hydrostatycznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny Część 1: Zasady ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny Część 2: Sposób pomiaru emitowanego promieniowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny Część 3: Zmniejszenie promieniowania przez tłumienie lub ekranowanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry Prasy do obuwia i skóry Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych Wymagania bezpieczeństwa i badania

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Przecinarki tarczowe Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Przecinarki taśmowe Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Kalandry Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 1: Schody pasażerskie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 2: Pojazdy zaopatrzeniowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 5: Sprzęt do tankowania statków powietrznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 6: Urządzenia i sprzęt do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 8: Schody i podesty obsługowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 9: Urządzenia do załadunku kontenerów/palet

8.9.2009

 

 

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.6 wymienionej normy, którego stosowanie nie stwarza domniemania zgodności z określonym w pkt 1.5.15 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE zasadniczym wymogiem w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, w związku z wymogiem określonym w tymże załączniku w pkt 1.1.2 lit. b).

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 10: Transportery kontenerów/palet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 12: Sprzęt do zaopatrywania w wodę pitną

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 13: Sprzęt do obsługi toalet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 14: Pojazdy i urządzenia do transportu na pokład pasażerów niepełnosprawnych/ z ograniczoną możliwością poruszania się

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeń

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 16: Urządzenia do rozruchu powietrzem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 17: Sprzęt do klimatyzacji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 18: Urządzenia do zaopatrywania w azot lub tlen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 19: Podnośniki płatowcowe, podnośniki podosiowe i dźwigniki hydrauliczne podogonowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych Wymagania szczegółowe Część 20: Jednostki do naziemnego zasilania energią elektryczną

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Maszyny dla górnictwa podziemnego Wymagania bezpieczeństwa dla przenośników zgrzebłowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Wilki Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Maszyny do drążenia tuneli Maszyny do drążenia tarczą, maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane na stojaku Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Skórowarki i odbłoniarki Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Liny stalowe Bezpieczeństwo Część 1: Wymagania ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Liny stalowe Bezpieczeństwo Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Liny stalowe Bezpieczeństwo Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Liny stalowe Bezpieczeństwo Część 4: Liny splotkowe dla dźwignic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Liny stalowe Bezpieczeństwo Część 10: Liny jednozwite do ogólnych zastosowań w konstrukcjach technicznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry Modułowe wyposażenie do naprawy obuwia Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Maszyny do formowania termicznego Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Obrabiarki Bezpieczeństwo Centra obróbkowe

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Maszyny dla przemysłu spożywczego Nadziewarki i urządzenia pomocnicze Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Wirówki do przetwarzania olejów i tłuszczów spożywczych Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Maszyny rolnicze Ładowacze czołowe Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry Pomiar hałasu Wymagania ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Wirówki Ogólne wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustyka Procedura badania hałasu narzędzi z napędem do montażu łączników Metoda techniczna

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektroforetycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi Bezpieczeństwo

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek Prasy hydrauliczne krawędziowe

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 1: Wymagania ogólne

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 2: Maszyny do produkcji bloczków

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 3: Maszyny ze stołem przesuwnym i maszyny ze stołem obrotowym

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 4: Maszyny do produkcji dachówek betonowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 5-1: Maszyny do produkcji rur w pozycji pionowej

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 5-2: Maszyny do produkcji rur w pozycji poziomej

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 5-3: Maszyny do sprężania rur

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 5-4: Maszyny do pokrywania rur betonowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 6: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 7: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji wyrobów strunobetonowych na długich torach

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych Bezpieczeństwo Część 8: Maszyny i urządzenia do produkcji silikatowych (i betonowych) elementów budowlanych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Bramy Instalowanie i użytkowanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych Maszyny na kołach z ogumieniem Wymagania dotyczące układu skrętu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Dźwignice Informacje dotyczące eksploatacji i prób Część 1: Instrukcje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Dźwignice Informacje dotyczące eksploatacji i prób Część 2: Znakowanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008

Maszyny do zagęszczania i wygładzania betonu Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Maszyny do produkcji obuwia ze skóry i imitacji skóry Gwoździowarki Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła Wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska Wyporowe sprężarki ziębnicze

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek Wiertarki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Frezarki czterostronne

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Systemy cieplnego oczyszczania gazu wylotowego z urządzeń do obróbki powierzchni Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych Wymagania bezpieczeństwa Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna Systemy ze stałą instalacją do wyciągania wiórów i pyłu Działania dotyczące bezpieczeństwa i wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Wyposażenie dodatkowe do maszyn z uniwersalnym napędem - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do rozdrabniania i miksery - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Ręczne miksery i ubijarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Mieszarki wysięgnikowe Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Kutry z obrotową misą Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Taśmy przenośnikowe Badanie palności metodą symulacji pożaru Część 1: Badania z wykorzystaniem palnika propanowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Taśmy przenośnikowe Badanie palności metodą symulacji pożaru Część 2: Badanie palności w dużej skali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach Część 2: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach na bazie wody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach Część 3: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach palnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach Część 4: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w rozpuszczalnikach chlorowcowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Obrabiarki Bezpieczeństwo Obrabiarki elektroerozyjne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne Wały przegubowo-teleskopowe i ich osłony Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Drzwi i bramy Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem Wymagania i metody badań

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Urządzenia malarskie Kabiny malarskie do nanoszenia proszkowych organicznych wyrobów lakierowych Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Przenośne i/lub ręcznie prowadzone maszyny i urządzenia z mechanicznym napędem narzędzi tnących Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Dźwignice Żurawie przeładunkowe

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Dźwignice Żurawie samojezdne

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo dźwignic Ogólne zasady projektowania Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Bezpieczeństwo dźwignic Ogólne zasady projektowania Część 2: Obciążenia

8.9.2009

EN 13001-2:2004+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Maszyny do obróbki nawierzchni drogowej Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Maszyny do zimowego utrzymania dróg Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metody pomiaru hałasu maszyn poligraficznych, przetwórczych i papierniczych oraz urządzeń pomocniczych Klasy dokładności 2 i 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego Wymagania bezpieczeństwa Część 1: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu wewnątrz zakładu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego Wymagania bezpieczeństwa Część 2: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu poza zakładem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego Wymagania bezpieczeństwa Część 3: Maszyny do cięcia

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego Wymagania bezpieczeństwa Część 4: Stoły przechylne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego Wymagania bezpieczeństwa Część 5: Maszyny i urządzenia do spiętrzania i zdejmowania

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego Wymagania bezpieczeństwa Część 6: Maszyny do łamania

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego Wymagania bezpieczeństwa Część 7: Maszyny do cięcia szkła wielowarstwowego

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego Wymagania bezpieczeństwa Część 9: Myjki

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego Wymagania bezpieczeństwa Część 11: Wiertarki

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego Wymagania bezpieczeństwa Część 1: Zasilacz kroplowy

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego Wymagania bezpieczeństwa Część 2: Maszyny przenoszące do podawania

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego Wymagania bezpieczeństwa Część 3: Maszyny IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego Wymagania bezpieczeństwa Część 5: Wytłaczarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo Metody pomiaru drgań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych Bezpieczeństwo Załadunek i wyładunek płytek ceramicznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Maszyny garbarskie Dwojarki i strzyżarki z nożem taśmowym Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Maszyny garbarskie - Powlekarki - Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Maszyny garbarskie Bębny do prowadzenia procesów Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Maszyny rolnicze Maszyny do zbioru ziemniaków Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Zasłony wewnętrzne Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek Frezarki (i wytaczarki)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Dźwignice Wyposażenie Część 1: Wyposażenie elektrotechniczne

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Dźwignice Wyposażenie Część 2: Wyposażenie nieelektrotechniczne

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Maszyny rolnicze - Maszyny do zbioru buraków cukrowych i pastewnych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Dźwignice Bezpieczeństwo Zdejmowalne urządzenia chwytające

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Dźwignice Bezpieczeństwo Ręcznie napędzane urządzenia podnoszące

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Obieraczki warzyw Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Obrabiarki Bezpieczeństwo Szlifierki stacjonarne

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Podnośniki i wywrotnice Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Urządzenia malarskie Kabiny zespolone Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych Bezpieczeństwo Platformy transportowe i wózki

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Mieszarki poziome Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Maszyny do ciast nadziewanych i tart Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Zakończenia lin stalowych Bezpieczeństwo Część 1: Kausze dla zawiesi linowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Zakończenia lin stalowych Bezpieczeństwo Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Zakończenia lin stalowych Bezpieczeństwo Część 3: Tuleje i ich zaciskanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Zakończenia lin stalowych Bezpieczeństwo Część 4: Zalewanie metalem i żywicą

Pierwsza publikacja

EN 13411-4:2002+A1:2008

Przypis 2.1

30.9.2011

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Zakończenia lin stalowych Bezpieczeństwo Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Zakończenia lin stalowych Bezpieczeństwo Część 6: Zacisk sercówkowy asymetryczny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zakończenia lin stalowych Bezpieczeństwo Część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych Bezpieczeństwo Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych Bezpieczeństwo Część 2: Wykaz informacji dotyczących użytkowania i konserwacji dostarczanych przez wytwórcę

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Zawiesia z lin stalowych Bezpieczeństwo Część 3: Zawiesia splotkowe o obwodzie zamkniętym i zawiesia z lin trójzwitych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Nawijarki do folii lub taśm Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne Zespół do wykaszania między przeszkodami Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Maszyny dwojące, ścieniające, frezujące brzeg, krajarki pasków, nakładające klej i suszące klej - Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Drgania mechaniczne Wózki jezdniowe Ocena laboratoryjna i wymagania dotyczące drgań fotela operatora

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Maszyny do utrzymania dróg Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Maszyny leśne - Rębarki do drewna - Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny (TOPS) dla minikoparek Wymagania i badania laboratoryjne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Nastrzykiwarki Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Dźwignice Urządzenia i stanowiska sterownicze

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zasłony zewnętrzne Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Mieszarki Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Dźwignice Dojścia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Urządzenia do załadowywania pieca Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Stacje paliwowe Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk pomp dozujących, dozowników i zdalnych zespołów pompujących

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Osuszarki do sałaty Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Żaluzje Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do kształtowania i walcowania rur oraz wyposażenia wykańczalni

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Maszyny ogrodnicze Rozdrabniacze silnikowe Bezpieczeństwo

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Maszyny ogrodnicze Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane przez operatora pieszego Bezpieczeństwo

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Systemy poduszek podnoszących przeznaczone do stosowania przez straż pożarną i służby ratownicze Wymagania bezpieczeństwa i eksploatacyjne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych Wymagania dotyczące budowy, działania, użytkowania, bezpieczeństwa i higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomia środowiska termicznego Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni Część 1: Powierzchnie gorące (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomia środowiska termicznego Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni Część 3: Powierzchnie zimne (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek Prasy pneumatyczne

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Drgania mechaniczne i wstrząsy Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne Metoda wyznaczania współczynnika przenoszenia drgań materiałów elastycznych obciążonych układem ręka-ramię (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem Część 1: Ogólne zasady projektowania (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

 

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem Część 2: Walidacja (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Usługi pocztowe Jakość usług Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Bezpieczeństwo maszyn Ustawianie wyposażenia ochronnego odnośnie prędkości podejścia części ciała ludzkiego (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Bezpieczeństwo maszyn Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Przecinarki do podłoży Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Krajalnice do kotletów Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Kostkownice Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Klipsownice Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Kotły kuchenne z napędem narzędzia mieszającego i/lub miksującego Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Szakle stalowe kute dla dźwignic Szakle podłużne i okrągłe Klasa 6 Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obrabiarki Bezpieczeństwo Przecinarki do metali w stanie zimnym

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Pompy do cieczy Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Urządzenia do produktów spożywczych Zasady konstruowania umożliwiające zapewnienie higieny w użytkowaniu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Krajalnice chleba Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Kolejnictwo Tor Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i wózków przenośnych do budowy i utrzymania toru

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obrabiarki Bezpieczeństwo Nożyce gilotynowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Maszyny rolnicze i leśne Maszyny do wysiewu nawozów stałych Bezpieczeństwo

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne Siewniki Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Kolejnictwo Tor Maszyny do budowy i utrzymania toru Część 3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Samochody pożarnicze specjalne Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Samochody pożarnicze specjalne Drabiny obrotowe z ruchami sekwencyjnymi Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek Specjalizowane systemy obróbkowe

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Maszyny Bezpieczeństwo Stałe środki dostępu do maszyn Część 1: Dobór stałych środków dostępu między dwoma poziomami (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Maszyny Bezpieczeństwo Stałe środki dostępu do maszyn Część 2: Pomosty robocze i przejścia (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Maszyny Bezpieczeństwo Stałe środki dostępu do maszyn Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Bezpieczeństwo maszyn Stałe środki dostępu do maszyn Część 4: Drabiny stałe (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Przypis 3

Termin minął

(20.7.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania w zakresie higieny dotyczące projektowania maszyny (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Dźwignice - Sterowane ręcznie urządzenia do podnoszenia ładunków

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Silniki spalinowe tłokowe Rozrusznik z samonawijającą się linką Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Szkło w budownictwie Zasady montażu Kliny do szklenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Urządzenia do powierzchniowej obróbki Sposoby pomiaru hałasu urządzeń do powierzchniowej obróbki łącznie z urządzeniami pomocniczymi 2 i 3 klasa dokładności

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Pompy pożarnicze Pompy przenośne Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, badania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Dźwignice Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób Część 2: Stanowiska sterownicze do podnoszenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Krajalnice bagietek Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dla pras do wyciskania stali i metali nieżelaznych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Urządzenia i systemy do transportu ciągłego Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dla pras z napędem hydraulicznym do swobodnego kucia na gorąco stali i metali nieżelaznych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn Obróbka pozapiecowa stali Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Pompy pożarnicze Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Pompy pożarnicze Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania antropometryczne dotyczące projektowania stanowisk pracy przy maszynie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania stali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Maszyny leśne Samobieżne maszyny leśne Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Maszyny do cięcia nożem taśmowym bloków porowatych Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Maszyny ogrodnicze Przycinarki trawnikowe z silnikiem spalinowym sterowane z tyłu przez operatora pieszego Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne, sprzęt ogrodniczy Maszyny trzymane w ręku i sterowane przez operatora pieszego Określanie dostępu do gorących powierzchni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Zmywarki do naczyń z przenośnikiem Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego Maszyny do produkcji mąki i semoliny Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Maszyny rolnicze i leśne Kompatybilność elektromagnetyczna Metody badania i kryteria przyjęcia (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem Wymagania, osiągi i warunki badania wskaźników oraz ograniczników momentów od obciążeń wzdłużnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Dźwignice Suwnice pomostowe i bramowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Przenośne piły do murów Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Dźwignice Wymagania dotyczące zawiesi belkowych do podnoszenia kontenerów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Nośniki osprzętu odśnieżającego Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych Maszyny do wytwarzania worków i toreb z folii Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskich

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Regały magazynowe okrężne napędzane z ruchomymi półkami Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych Wymagania bezpieczeństwa dotyczące traków

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych Bezpieczeństwo Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych Bezpieczeństwo Wymagania dotyczące wrębiarek łańcuchowych i taśmowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Maszyny dla przemysłu spożywczego Urządzenia automatyczne do przecinania tusz zwierząt rzeźnych Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stacje paliwowe Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Maszyny ogrodnicze Dmuchawy, odkurzacze i dmuchawo-odkurzacze ogrodowe Bezpieczeństwo

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomia Komputerowe manekiny i płaskie modele ciała człowieka Część 1: Wymagania ogólne (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne Ochrona operatora (kierowcy) przed niebezpiecznymi substancjami Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badania kabin

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne Ochrona operatora (kierowcy) przed niebezpiecznymi substancjami Część 2: Filtry, wymagania i procedury badania

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym Pomiar hałasu Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Kolejnictwo Tor Maszyny drogowo-torowe i wyposażenie Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego Maszyny do produkcji makaronów, klusek i pierożków (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Maszyny rolnicze Osłony ruchomych części przeniesienia napędu Osłony otwierane przy pomocy narzędzia

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Maszyny i urządzenia budowlane Ręczne przecinarki spalinowe Wymagania bezpieczeństwa i badania (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pompy do cieczy i zespoły pompowe Pomiar hałasu Klasy dokładności 2 i 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Drgania mechaniczne Maszyny trzymane w ręku lub prowadzone ręką Zasady określania emisji drgań (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Maszyny leśne Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym Drgania na uchwytach

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Maszyny leśne i ogrodnicze Procedura badania hałasu maszyn ręcznych, napędzanych silnikiem spalinowym Metoda techniczna (klasa dokładności 2) (ISO 22868:2011)

Pierwsza publikacja

EN ISO 22868:2008

Przypis 2.1

30.9.2011

CEN

EN ISO 23125:2010

Bezpieczeństwo obrabiarek Tokarki (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Maszyny rolnicze i leśne Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym Wymagania bezpieczeństwa (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Narzędzia z napędem Metody badawcze określenia emisji drgań Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Narzędzia z napędem Metody badawcze określenia emisji drgań Część 2: Klucze, klucze do nakrętek i wkrętarki (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Narzędzia z napędem Metody badawcze określenia emisji drgań Część 3: Polerki i szlifierki rotacyjne, orbitalne i orbitalne specjalne (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Narzędzia z napędem Metody badawcze określenia emisji drgań Część 4: Szlifierki proste (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Narzędzia z napędem Metody badawcze określenia emisji drgań Część 5: Wiertarki i wiertarki udarowe (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Narzędzia z napędem Metody badawcze określenia emisji drgań Część 6: Ubijaki (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Narzędzia z napędem Metody badawcze określenia emisji drgań Część 7: Przecinaki i nożyce wibracyjne (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Narzędzia z napędem Metody badawcze określenia emisji drgań Część 8: Piły, polerujące i pilnikujące maszyny o ruchu posuwisto-zwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowym (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Narzędzia z napędem Metody badawcze określenia emisji drgań Część 9: Młoty do czyszczenia powierzchni i odbijaki igłowe (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Narzędzia z napędem Metody badawcze określenia emisji drgań Część 11: Młoty do kamieni (ISO 28927-11:2011)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Drgania mechaniczne - Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe - Wymagania podstawowe (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niepalnych ciekłych materiałów powłokowych Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60204-1:2005 (Zmodyfikowana)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Przypis 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Bezpieczeństwo maszyn-Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wyposażenie elektryczne maszyn Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60335-1:2001 (Zmodyfikowana)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Przypis 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Przypis 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Przypis 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Przypis 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Przypis 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-67: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji i czyszczenia podłóg w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-67:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2005 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-68: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-68:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2005 (Zmodyfikowana) + A2:2007 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-69:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana) + A2:2007 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-72: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych

IEC 60335-2-72:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2005 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego

IEC 60335-2-77:2002 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-79: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i za pomocą pary

IEC 60335-2-79:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana) + A2:2007 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60745-1:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Przypis 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych

IEC 60745-2-1:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych

IEC 60745-2-2:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskowe

IEC 60745-2-4:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2008 (Zmodyfikowana)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych

IEC 60745-2-5:2010 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków

IEC 60745-2-6:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do blach i wycinarek do blach

IEC 60745-2-8:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek

IEC 60745-2-9:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)

IEC 60745-2-11:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące wibratorów do masy betonowej

IEC 60745-2-12:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych

IEC 60745-2-13:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

Pierwsza publikacja

Przypis 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek

IEC 60745-2-14:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Przypis 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów

IEC 60745-2-15:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące zszywaczy

IEC 60745-2-16:2008 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawających

IEC 60745-2-17:2010 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do taśmowania

IEC 60745-2-18:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do rowków

IEC 60745-2-19:2005 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Przypis 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowych

IEC 60745-2-20:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych

IEC 60745-2-21:2002 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

Pierwsza publikacja

Przypis 3

1.12.2013

Cenelec

EN 61029-1:2009

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym Część 1: Wymagania ogólne

IEC 61029-1:1990 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Przypis 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych stołowych

IEC 61029-2-1:1993 (Zmodyfikowana) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertnic diamentowych z dopływem wody

IEC 61029-2-6:1993 (Zmodyfikowana)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące jednowrzecionowych frezarek pionowych

IEC 61029-2-8:1995 (Zmodyfikowana) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia pod kątem i ukośnie

IEC 61029-2-9:1995 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek do cięcia

IEC 61029-2-10:1998 (Zmodyfikowana)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące zintegrowanych pilarek do cięcia poprzecznego i pilarek stołowych

IEC 61029-2-11:2001 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie Część 2: Wymagania dotyczące oznaczania

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Bezpieczeństwo maszyn Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Bezpieczeństwo maszyn - Elektroczułe wyposażenie ochronne - Część 1: Wymagania ogólne i badania

IEC 61496-1:2004 (Zmodyfikowana)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Przypis 3

Termin minął

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Funkcjonalne

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Bezpieczeństwo maszyn Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują zharmonizowane normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe organy normalizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(3)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.


20.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 214/54


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

2011/C 214/02

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CEN

EN ISO 3381:2011

Kolejnictwo Akustyka Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Kolejnictwo Maźnice Łożyska toczne

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Kolejnictwo Maźnice Smary

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Kolejnictwo Maźnice Badania eksploatacyjne

 

 

CEN

EN 12663-1:2010

Kolejnictwo Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe pudeł kolejowych pojazdów szynowych Część 1: Pojazdy szynowe inne niż wagony towarowe

 

 

CEN

EN 12663-2:2010

Kolejnictwo Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe pudeł kolejowych pojazdów szynowych Część 2: Wagony towarowe

 

 

CEN

EN 13103:2009+A1:2010

Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Osie zestawów kołowych tocznych Zasady konstrukcji

 

 

CEN

EN 13104:2009+A1:2010

Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Osie zestawów kołowych napędnych Zasady konstrukcji

 

 

CEN

EN 13230-1:2009

Kolejnictwo Tor Podkłady i podrozjazdnice betonowe Część 1: Wymagania ogólne

 

 

CEN

EN 13230-2:2009

Kolejnictwo Tor Podkłady i podrozjazdnice betonowe Część 2: Podkłady monoblokowe z betonu sprężonego

 

 

CEN

EN 13230-3:2009

Kolejnictwo Tor Podkłady i podrozjazdnice betonowe Część 3: Podkłady dwublokowe z betonu zbrojonego

 

 

CEN

EN 13230-4:2009

Kolejnictwo Tor Podkłady i podrozjazdnice betonowe Część 4: Podrozjazdnice z betonu sprężonego do rozjazdów i skrzyżowań

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Zestawy kołowe Wymagania dotyczące wyrobu

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Osie Wymagania dotyczące wyrobu

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Koła Wymagania dotyczące wyrobu

 

 

CEN

EN 13674-1:2011

Kolejnictwo Tor Szyna Część 1: Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46 kg/m i większej

 

 

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Kolejnictwo Tor - Szyna Część 2: Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole'a o masie 46 kg/m i większej

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Kolejnictwo Tor - Szyna Część 3: Szyny kierownice

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Koła Zewnętrzne zarysy wieńców kół

 

 

CEN

EN 13749:2011

Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Kolejnictwo Tor Parametry projektowania toru w planie Tor o szerokości 1 435 mm i większej Część 1: Szlak

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Kolejnictwo Tor Parametry projektowania toru w planie Tor o szerokości 1 435 mm i większej Część 2: Rozjazdy, skrzyżowania i inne porównywalne przypadki z nagłymi zmianami krzywizny

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Kolejnictwo Tor Jakość geometryczna toru Część 5: Poziomy jakości geometrycznej

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Koła monoblokowe Procedura dopuszczenia Część 1: Koła kute i walcowane

EN 13979-1:2003+A1:2009

Przypis 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2011

Kolejnictwo Tor Maszyny do budowy i utrzymania toru Część 1: Wymagania techniczne dla ruchu

 

 

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Kolejnictwo Aerodynamika Część 4: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych na szlaku

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Kolejnictwo Aerodynamika Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelach

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Kolejnictwo Aerodynamika Część 6: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych oddziaływania wiatru bocznego

 

 

CEN

EN 14531-6:2009

Kolejnictwo Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego Część 6: Pociągi dużych prędkości

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Kolejnictwo Tor Zgrzewanie iskrowe szyn Część 2: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn i R350HT zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnią

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Kolejnictwo Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającego

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Kolejnictwo Klimatyzacja kabin maszynisty Część 1: Parametry komfortu

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Kolejnictwo Klimatyzacja kabin maszynisty Część 2: Badania typu

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Kolejnictwo Smary do maźnic Część 1: Metoda badania smarności smarów

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Kolejnictwo Smary do maźnic Część 2: Metoda badania stabilności mechanicznej przy ruchu pojazdu z prędkością do 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Kolejnictwo Sprzęg holowniczy Wymagania eksploatacyjne, geometria specjalna części współpracujących i metody badań

 

 

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Kolejnictwo Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazdów szynowych

 

 

CEN

EN 15273-2:2009

Kolejnictwo Skrajnie Część 2: Skrajnia pojazdów szynowych

 

 

CEN

EN 15273-3:2009

Kolejnictwo Skrajnie Część 3: Skrajnie budowli

 

 

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Kolejnictwo Metoda określania stożkowatości ekwiwalentnej

 

 

CEN

EN 15313:2010

Kolejnictwo Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji

 

 

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Kolejnictwo Hamowanie Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulca

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Kolejnictwo Tarcie podczas współpracy koła z szyną Smarowanie obrzeży

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Kolejnictwo Monitorowanie stanu maźnicy Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania Część 1: Urządzenia przytorowe i maźnice pojazdów szynowych

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Kolejnictwo Emisja hałasu Charakterystyka własności dynamicznych odcinków toru dla ruchu poprzez pomiary hałasu

 

 

CEN

EN 15551:2009+A1:2010

Kolejnictwo Pojazdy szynowe Zderzaki

 

 

CEN

EN 15566:2009+A1:2010

Kolejnictwo Pojazdy kolejowe Urządzenie cięgłowe i sprzęg śrubowy

 

 

CEN

EN 15594:2009

Kolejnictwo Tor Regeneracja szyn spawaniem łukiem elektrycznym

 

 

CEN

EN 15610:2009

Kolejnictwo Emisja hałasu Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny w odniesieniu do emisji hałasu

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Kolejnictwo Hamowanie Przekładniki ciśnienia

EN 15611:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Kolejnictwo Hamowanie Przyspieszacze hamowania nagłego

EN 15612:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Kolejnictwo Hamowanie Urządzenia przestawcze "Próżny-Ładowny"

EN 15624:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Kolejnictwo Hamowanie Samoczynne czujniki zmiany ładunku (urządzenia ważące)

EN 15625:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN 15663:2009

Kolejnictwo Definicje masy pojazdów

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Kolejnictwo – Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdów szynowych wyposażonych w system kompensacji niedoboru przechyłki i/lub pojazdów przeznaczonych do eksploatacji z niedoborem przechyłki wyższym niż określony w normie EN 14363:2005, Załącznik G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Kolejnictwo – Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdów szynowych wyposażonych w system kompensacji niedoboru przechyłki i/lub pojazdów przeznaczonych do eksploatacji z niedoborem przechyłki wyższym niż określony w normie EN 14363:2005, Załącznik G

 

 

CEN

EN 15723:2010

Kolejnictwo Mechanizmy zamykające i blokujące urządzeń chroniących ładunek przed wpływem środowiska Wymagania dotyczące wytrzymałości, obsługi, znakowania, utrzymywania, recyklingu

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Kolejnictwo Systemy hamulcowe szybkich pociągów Część 1: Wymagania i definicje

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Kolejnictwo Systemy hamulcowe szybkich pociągów Część 2: Metody badań

 

 

CEN

EN 15746-1:2010

Kolejnictwo Tor Maszyny drogowo-torowe i wyposażenie Część 1: Wymagania techniczne dla ruchu i pracy

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Kolejnictwo Tor Maszyny drogowo-torowe i wyposażenie Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

 

 

CEN

EN 15806:2010

Kolejnictwo Hamowanie Badania stacjonarne układów hamulcowych

 

 

CEN

EN 15807:2011

Kolejnictwo Półsprzęgi pneumatyczne

 

 

CEN

EN 15827:2011

Kolejnictwo Wózki i układy biegowe

 

 

CEN

EN 15892:2011

Kolejnictwo Emisja hałasu Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynisty

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Zastosowania kolejowe Urządzenia stacjonarne Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Zastosowania kolejowe Urządzenia stacjonarne Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Zastosowania kolejowe Urządzenia stacjonarne Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna Część 3: Oddziaływanie wzajemne systemów trakcji prądu przemiennego i stałego

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Zastosowania kolejowe Koordynacja izolacji Część 1: Wymagania podstawowe Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Przypis 3

Termin minął

(1.10.2006)

EN 50124-1:2001/A2:2005

Przypis 3

Termin minął

(1.5.2008)

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2001

Zastosowania kolejowe Koordynacja izolacji Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa.

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Zastosowania kolejowe Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom Część 1: Urządzenia taborowe

 

 

EN 50125-1:1999/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-2:2002

Zastosowania kolejowe Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom Część 2: Elektryczne urządzenia stacjonarne

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Zastosowania kolejowe Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Zastosowania kolejowe Specyfikowanie i wykazywanie Nieuszkadzalności, Gotowości, Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS) Część 1: Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Zastosowania kolejowe Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Zastosowania kolejowe Urządzenia stacjonarne Wymagania szczególne dotyczące izolatorów kompozytowych

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Zastosowania kolejowe Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Zastosowania kolejowe Systemy łączności, sterowania ruchem i przetwarzania danych Łączność bezpieczna w systemach transmisyjnych

EN 50159-1:2001

+ EN 50159-2:2001

Przypis 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50159-1:2001

Zastosowania kolejowe Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania Część 1: Łączność systemów bezpieczeństwa w układach zamkniętych

 

 

EN 50159-1:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Zastosowania kolejowe Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania Część 2: Łączność systemów bezpieczeństwa w układach otwartych

 

 

EN 50159-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Zastosowania kolejowe Napięcia zasilania systemów trakcyjnych

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Przypis 3

Termin minął

(1.3.2010)

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Zastosowania kolejowe Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów

 

 

EN 50238:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Zastosowania kolejowe System zasilania i tabor Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności

 

 

EN 50388:2005/AC:2010

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują zharmonizowane normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe organy normalizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(3)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

20.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 214/64


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 214/03

Numer środka pomocy państwa

SA.32190 (11/X)

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

MARCHE

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Regione Marche servizio industria artigianato energia

via tiziano 44 ancona italia

www.marcheimpresa.net

Nazwa środka pomocy

Promozione degli interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi per il rafforzamento del sistema organizzativo e per favorire l’integrazione delle filiere produttive, delle reti di impresa e dei processi di aggregazione di imprese

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Art. 1 co 890 Legge n. 296/06 Legge Finanziaria 2007 – Utilizzo riparto Fondo Unico 2009/2010. Richiesta cofinanziamento statale di cui all’art. 2 DM del 07:05.2010

DDS n. 50/S_11 del 19/11/2010

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.3.2011–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 1,08 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27)

50 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

25 %

35 %

Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)

200 000 EUR

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)

10 %

0 %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

10 %

0 %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

40 %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://nuovobandi.regione.marche.it/DesktopModules/Bandi/Allegati/276023bd-2236-4f71-b967-c0a231f62f68.rtf

Numer środka pomocy państwa

SA.32205 (11/X)

Państwo członkowskie

Bułgaria

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Bulgaria

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ № 8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.opcompetitiveness.bg

Nazwa środka pomocy

Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване:

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

30.12.2010–14.11.2011

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

BGN 48,90 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 41,56 (in millions)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Program pomocy

50 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_98.html

Numer środka pomocy państwa

SA.32207 (11/X)

Państwo członkowskie

Estonia

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Estonia

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a, Tallinn, 10125

www.archimedes.ee

Nazwa środka pomocy

Meede „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Haridus- ja teadusministri 03. detsembri 2010 määrus nr 71

„Meetme „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused”

RT I, 13.12.2010, 2

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

16.12.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

ERDF – EUR 0,00 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

10 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122010002

Numer środka pomocy państwa

SA.32231 (11/X)

Państwo członkowskie

Dania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

2308-10-422

Nazwa regionu (NUTS)

Organ przyznający pomoc

Pelsdyrafgiftsfonden

c/o Dansk Pelsdyravlerforening

Langagervej 60

2600 Glostrup

www.pelsdyrafgiftsfonden.dk

Nazwa środka pomocy

Produktudvikling inden for anvendelse af skind. Eksperimentel udvikling.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.1.2011–31.12.2011

Sektor(-y) gospodarki

Produkcja odzieży

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

DKK 2,04 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

25 %

15 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.pelsdyrafgiftsfonden.dk/files/Pelsdyrafgiftsfonden/Budgetter/DFFE%20Budget%202011.pdf

Numer środka pomocy państwa

SA.32232 (11/X)

Państwo członkowskie

Polska

Numer referencyjny państwa członkowskiego

PL

Nazwa regionu (NUTS)

Poland

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Instytucje Zarządzające RPO

Zał. 1

www.mrr.gov.pl, Zał. 2

Nazwa środka pomocy

Pomoc na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych – regionalna pomoc inwestycyjna

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz

rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

16.7.2010–30.6.2015

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

PLZ 1 762,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

art. 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) i rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31 lipca 2006 r.). – PLZ 1 500,00 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Program pomocy

70 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_pomoc_na_rewitalizacje.pdf


20.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 214/70


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 214/04

Numer środka pomocy państwa

SA.32235 (11/X)

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Organ przyznający pomoc

Fondartigianato – Fondo Artigianato Formazione

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63

00185 Roma Italia

www.fondartigianato.it

Nazwa środka pomocy

Invito per la realizzazione di attività di formazione continua nell''ambito di processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione di aziende in crisi

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2000)

Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, no 289 (G.U. n. 305 del 31 Dicembre 2002)

Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, no 311 (G.U. n. 306 del 31 Dicembre 2004)

Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, no 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, no 80 (G.U. n. 111 del 14 Maggio 2005)

Delibera CDA del Fondo del 15 dicembre 2010

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.1.2011–30.6.2012

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 4,50 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)

25 %

20 %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://www.fondartigianato.it/inviti_formazione_1_2009.html

 

http://www.fondartigianato.it/documenti/2010/Proroga_Invito_1-2009-Delibera_15_dicembre_2010.doc

Cliccare sul banner in basso a sinistra della home page.

Numer środka pomocy państwa

SA.32253 (11/X)

Państwo członkowskie

Austria

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

SALZBURG

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung Umweltschutz

Postfach 527

5010 Salzburg

www.salzburg.gv.at/umwelt

Nazwa środka pomocy

Umweltförderung im Land Salzburg

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Richtlinie des Landes Salzburg „Umweltförderung im Land Salzburg“

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

11.1.2011–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 2,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii (art. 21)

60 %

20 %

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności (art. 22)

45 %

20 %

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)

45 %

20 %

Pomoc na badania środowiska (art. 24)

40 %

0 %

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie normsurowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 18)

35 %

20 %

Pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 19)

35 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.salzburg.gv.at/umwelt

Numer środka pomocy państwa

SA.32279 (11/X)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

GALICIA

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Nazwa środka pomocy

Ayudas del Igape a los proyectos de consultoría externa dirigidos al análisis económico-financiero de las pequeñas y medianas empresas (Procedimiento IG175)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 1, de 3 de enero) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia no competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) a los proyectos de consultoría externa dirigidos al análisis económico-financiero de las pequeñas y medianas empresas. Resolución de 15 de abril de 2010 (DOG no 76, de 23 de abril) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Prolongation X 194/2010

Czas trwania pomocy

4.1.2011–31.12.2011

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,20 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://goo.gl/DPHUb

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/109CA?OpenDocument

Numer środka pomocy państwa

SA.32280 (11/X)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

GALICIA

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Nazwa środka pomocy

Ayudas del Igape para facilitar el análisis empresarial de las empresas gallegas cara al acceso al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) (Procedimiento IG165)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 5, de 10 de enero)por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE para facilitar el análisis empresarial de las empresas gallegas cara al acceso al mercado alternativo bursátil (MAB).

Resolución de 11 de mayo de 2010 (DOG no 96, de 24 de mayo)por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del IGAPE, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Prolongation X 252/2010

Czas trwania pomocy

28.2.2011–31.12.2011

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,30 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://goo.gl/ou64b

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/179BA?OpenDocument


20.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 214/74


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 214/05

Numer środka pomocy państwa

SA.32284 (11/X)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

GALICIA

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Nazwa środka pomocy

Ayudas del Igape a las pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete 2010 G) (IG168)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Resolución de 28 de diciembre de 2010 (DOG no 250, de 30 de diciembre) por la que se hace pública la ampliación de créditos asignados al Plan Remóvete 2010 G para la sustitución de vehículos en Galicia. Resolución de 27 de julio de 2010 (DOG no 147, de 3 de agosto) por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Modification X 399/2010

Czas trwania pomocy

10.8.2010–31.12.2010

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,29 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ddce5ed3313fd9abc125780800735f6f/$FILE/25000D008P206.PDF

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/18540f830aa0e561c12577730050283c/$FILE/14700D010P031.PDF

 

http://goo.gl/JDsFI

Numer środka pomocy państwa

SA.32286 (11/X)

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

DEUTSCHLAND

Obszary mieszane,Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Projektträger Jülich

Projektträger Jülich (PtJ)- Außenstelle Berlin

Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Vom 1. Dezember 2010

www.fz-juelich.de

Nazwa środka pomocy

Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Vom 1. Dezember 2010

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Bundesanzeiger, Ausgabe 189, 14. Dezember 2010, Seite 4151

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Modification X 39/2010

Czas trwania pomocy

1.1.2011–31.12.2012

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP, duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 30,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii (art. 21)

20 %

20 %

Pomoc na badania środowiska (art. 24)

50 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_kommunen_bf.pdf

Numer środka pomocy państwa

SA.32287 (11/X)

Państwo członkowskie

Bułgaria

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Bulgaria

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. Славянска №8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.opcompetitiveness.bg

Nazwa środka pomocy

Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;

Оперативна програма »Развитие на конкурентоспособността на българската икономика«, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

10.1.2011–21.11.2011

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP, duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

BGN 39,12 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма »Развитие на конкурентоспособността на българската икономика« 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 33,25 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Program pomocy

50 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_101.html

Numer środka pomocy państwa

SA.32290 (11/X)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

GALICIA

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Nazwa środka pomocy

Ayudas del Igape para proyectos de tutorización de innovación y competitividad en las pymes (Procedimiento IG176)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del Igape a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que da publicidad a las bases de las ayudas

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Prolongation X 208/2010

Czas trwania pomocy

31.1.2011–31.12.2011

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,20 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

 

http://goo.gl/ejslW

Numer środka pomocy państwa

SA.32291 (11/X)

Państwo członkowskie

Cypr

Numer referencyjny państwa członkowskiego

25.06.001.806

Nazwa regionu (NUTS)

Cyprus

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος

www.hrdauth.org.cy

Nazwa środka pomocy

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.1.2011–31.12.2014

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP, duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 5,25 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/Stelexwsis-KoinopoisiEforo.pdf