ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.047.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 47

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
15 lutego 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 047/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( 1 )

1

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 047/02

Kursy walutowe euro

3

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 047/03

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa ( 1 )

4

2011/C 047/04

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa ( 1 )

7

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 047/05

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

10

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 047/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

11

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2011/C 047/07

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

12

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

15.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 47/1


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 47/01

Data przyjęcia decyzji

17.11.2010

Numer środka pomocy państwa

N 144/10

Państwo członkowskie

Niderlandy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

O&O-steun aan Rekkof

Podstawa prawna

Kaderwet EZ-subsidies; O&O-programma Civiele Vliegtuigontwikkeling

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Badania i rozwój, Rozwój sektorowy

Forma pomocy

Dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 19,72 mln EUR

Intensywność pomocy

33 %

Czas trwania

Do 31.12.2012

Sektory gospodarki

Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

10.12.2010

Numer środka pomocy państwa

N 336/10

Państwo członkowskie

Austria

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Podstawa prawna

Sonderrichtlinie Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój sektorowy

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 10 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 26 mln EUR

Intensywność pomocy

75 %

Czas trwania

1.1.2011–31.12.2013

Sektory gospodarki

Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Ghegastrabe 1

1030 Wien

ÖSTERREICH

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

15.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 47/3


Kursy walutowe euro (1)

14 lutego 2011 r.

2011/C 47/02

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3440

JPY

Jen

112,15

DKK

Korona duńska

7,4568

GBP

Funt szterling

0,84000

SEK

Korona szwedzka

8,7562

CHF

Frank szwajcarski

1,3065

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,8770

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,235

HUF

Forint węgierski

272,35

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7058

PLN

Złoty polski

3,9436

RON

Lej rumuński

4,2490

TRY

Lir turecki

2,1460

AUD

Dolar australijski

1,3430

CAD

Dolar kanadyjski

1,3280

HKD

Dolar hong kong

10,4735

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7797

SGD

Dolar singapurski

1,7233

KRW

Won

1 511,82

ZAR

Rand

9,8273

CNY

Yuan renminbi

8,8662

HRK

Kuna chorwacka

7,4120

IDR

Rupia indonezyjska

11 978,93

MYR

Ringgit malezyjski

4,1026

PHP

Peso filipińskie

58,667

RUB

Rubel rosyjski

39,3787

THB

Bat tajlandzki

41,368

BRL

Real

2,2438

MXN

Peso meksykańskie

16,1932

INR

Rupia indyjska

61,1520


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

15.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 47/4


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 47/03

Nr pomocy: XF 18/10

Państwo członkowskie: Irlandia

Region/organ przyznający pomoc: An Bord Iascaigh Mhara

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Podstawa prawna: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 700 000 EUR rocznie w latach 2010–2014

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % wydatków kwalifikowalnych na projekty inwestycyjne realizowane z inicjatywy sektora prywatnego

Data wejścia w życie:

Czas trwania programu pomocy (nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r.); należy wskazać:

w ramach programu: pomoc będzie przyznawana do dnia 30 czerwca 2014 r.

w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty ostatniej raty: nie dotyczy

Cel pomocy: Cele Aquaculture Innovation and Technology Scheme (programu innowacji i technologii w dziedzinie akwakultury) to: promocja inwestycji w technologie innowacyjne oraz testowanie takich technologii w warunkach handlowych w celu poprawy wydajności i konkurencyjności, określenie gospodarczych i technicznych możliwości eksploatacji nowych łowisk i gatunków, wsparcie działań mających na celu poprawę zrównoważenia środowiskowego w długoterminowej perspektywie, inwestycje w środki służące poprawie zdrowia i dobrostanu ryb oraz jakości produktów, opracowywanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze akwakultury, podnoszenie poziomu umiejętności i rozbudowa bazy wiedzy w branży oraz integracja i harmonizacja sektora akwakultury ze społecznościami stref przybrzeżnych oraz obszarami wiejskimi

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Artykuł 11 i 21

Przedmiotowa działalność: Inwestycje w technologie innowacyjne oraz testowanie takich technologii w warunkach handlowych w celu poprawy wydajności i konkurencyjności, określanie gospodarczych i technicznych możliwości eksploatacji nowych łowisk i gatunków, wspieranie działań mających na celu poprawę zrównoważenia środowiskowego w długoterminowej perspektywie, inwestycje w środki służące poprawie zdrowia i dobrostanu ryb oraz jakości produktów, opracowywanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze akwakultury, podnoszenie poziomu umiejętności i rozbudowa bazy wiedzy w branży oraz integracja i harmonizacja sektora akwakultury ze społecznościami stref przybrzeżnych oraz obszarami wiejskimi

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy: http://www.bim.ie

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: Przyznane Irlandii środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego zostały w pierwszym rzędzie przeznaczone na wycofanie z eksploatacji statków rybackich. Rozwój akwakultury finansowany będzie przez irlandzki rząd w ramach rocznego przydziału środków budżetowych przyznanych An Bord Iascaigh Mhara uwzględnionych w zatwierdzonym budżecie Departamentu Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności.

Nr pomocy: XF 23/10

Państwo członkowskie: Irlandia

Region/organ przyznający pomoc: An Bord Iascaigh Mhara

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Podstawa prawna: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 700 000 EUR rocznie w latach 2010–2014

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % wydatków kwalifikowalnych na projekty inwestycyjne realizowane z inicjatywy sektora prywatnego

Data wejścia w życie:

Czas trwania programu pomocy (nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r.); należy wskazać:

w ramach programu: pomoc będzie przyznawana do dnia 30 czerwca 2014 r.

w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty ostatniej raty: nie dotyczy

Cel pomocy: Cele Aquaculture Innovation and Technology Scheme (programu innowacji i technologii w dziedzinie akwakultury) to: promocja inwestycji w technologie innowacyjne oraz testowanie takich technologii w warunkach handlowych w celu poprawy wydajności i konkurencyjności, określenie gospodarczych i technicznych możliwości eksploatacji nowych łowisk i gatunków, wsparcie działań mających na celu poprawę zrównoważenia środowiskowego w długoterminowej perspektywie, inwestycje w środki służące poprawie zdrowia i dobrostanu ryb oraz jakości produktów, opracowywanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze akwakultury, podnoszenie poziomu umiejętności i rozbudowa bazy wiedzy w branży oraz integracja i harmonizacja sektora akwakultury ze społecznościami stref przybrzeżnych oraz obszarami wiejskimi

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Artykuł 11 i 21

Przedmiotowa działalność: Inwestycje w technologie innowacyjne oraz testowanie takich technologii w warunkach handlowych w celu poprawy wydajności i konkurencyjności, określanie gospodarczych i technicznych możliwości eksploatacji nowych łowisk i gatunków, wspieranie działań mających na celu poprawę zrównoważenia środowiskowego w długoterminowej perspektywie, inwestycje w środki służące poprawie zdrowia i dobrostanu ryb oraz jakości produktów, opracowywanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze akwakultury, podnoszenie poziomu umiejętności i rozbudowa bazy wiedzy w branży oraz integracja i harmonizacja sektora akwakultury ze społecznościami stref przybrzeżnych oraz obszarami wiejskimi

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy: http://www.bim.ie

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: Przyznane Irlandii środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego zostały w pierwszym rzędzie przeznaczone na wycofanie z eksploatacji statków rybackich. Rozwój akwakultury finansowany będzie przez irlandzki rząd w ramach rocznego przydziału środków budżetowych przyznanych An Bord Iascaigh Mhara uwzględnionych w zatwierdzonym budżecie Departamentu Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności.

Nr pomocy: XF 36/10

Państwo członkowskie: Irlandia

Region/organ przyznający pomoc: An Bord Iascaigh Mhara

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Seafood Graduate Development Scheme

Podstawa prawna: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 250 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: maksymalnie 40 % w przypadku kwalifikujących się projektów sektora prywatnego i maksymalnie 100 % w przypadku projektów publicznych realizowanych we wspólnym interesie przez podmioty prawa publicznego lub instytucje badawcze

Data wejścia w życie: Data rozpoczęcia obowiązywania–1 listopada 2010 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r.); należy wskazać:

w ramach programu: pomoc będzie przyznawana do dnia 30 czerwca 2014 r.

w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty ostatniej raty: nie dotyczy

Cel pomocy: Celem programu jest wsparcie rozwoju sektora poprzez zatrudnianie absolwentów posiadających umiejętności w zakresie rozwoju biznesu/marketingu oraz opracowywania nowych produktów żywnościowych pochodzących z morza.

Program ten finansowany jest na podstawie art. 17, 21 i 23 rozporządzenia Komisji nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r.

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Artykuł 17, 21 i 23

Przedmiotowa działalność: produkcja i przetwórstwo produktów żywnościowych pochodzących z morza oraz sektory handlu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy: http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: Przyznane Irlandii środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego zostały w pierwszym rzędzie przeznaczone na inne działania, w szczególności na wycofanie z eksploatacji statków rybackich, przyjazne dla środowiska systemy dla rybołówstwa, lądowe zarządzanie połowami oraz oś 4 (rozwój społeczności stref przybrzeżnych).


15.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 47/7


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 47/04

Nr pomocy: XF 19/10

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region/organ przyznający pomoc: Comunitat Valenciana/Generalitat (wspólnota autonomiczna Walencji)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana (umowa o współpracy pomiędzy wspólnotą autonomiczną Walencji, Ayuntamiento (gminą) de Guardamar del Segura oraz Cofradía de Pescadores (związkiem rybaków) de Guardamar del Segura w celu promowania świeżych produktów rybołówstwa we wspólnocie autonomicznej Walencji)

Podstawa prawna: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 10 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnych (pozostałe 50 % finansowanych jest z budżetu gminy Guardamar del Segura)

Data wejścia w życie:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej; należy określić:

w ramach programu: datę, do której pomoc może zostać przyznana

X

w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty ostatniej raty: 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: Rozwój polityki podniesienia jakości i wartości, rozwój nowych rynków dla produktów rybołówstwa lub kampanie promocyjne dotyczące tych produktów

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Artykuł 20

Przedmiotowa działalność: Promocja świeżych produktów rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: Przedmiotowa pomoc jest finansowana z własnych funduszy wspólnoty autonomicznej i nie jest współfinansowana z EFR, więc nie znajduje się w programie operacyjnym Hiszpanii dotyczącym rybołówstwa

Nr pomocy: XF 20/10

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region/organ przyznający pomoc: Comunitat Valenciana/Generalitat (wspólnota autonomiczna Walencji)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana (umowa o współpracy pomiędzy wspólnotą autonomiczną Walencji, Ayuntamiento (gminą) de Gandía oraz Cofradía de Pescadores (związkiem rybaków) de Gandía w celu promowania świeżych produktów rybnych we wspólnocie autonomicznej Walencji)

Podstawa prawna: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 10 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnych (pozostałe 50 % finansowanych jest z budżetu gminy Gandía)

Data wejścia w życie:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej; należy określić:

w ramach programu: datę, do której pomoc może zostać przyznana

X

w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty ostatniej raty: 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: Rozwój polityki podniesienia jakości i wartości, rozwój nowych rynków dla produktów rybołówstwa lub kampanie promocyjne dotyczące tych produktów

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Artykuł 20

Przedmiotowa działalność: Promocja świeżych produktów rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: Przedmiotowa pomoc jest finansowana z własnych funduszy wspólnoty autonomicznej i nie jest współfinansowana z EFR, więc nie znajduje się w programie operacyjnym Hiszpanii dotyczącym rybołówstwa

Nr pomocy: XF 21/10

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region/organ przyznający pomoc: Comunitat Valenciana/Generalitat (wspólnota autonomiczna Walencji)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana (umowa o współpracy pomiędzy wspólnotą autonomiczną Walencji, Ayuntamiento (gminą) de Benicarló oraz Cofradía de Pescadores (związkiem rybaków) de Benicarló w celu promowania świeżych produktów rybnych we wspólnocie autonomicznej Walencji)

Podstawa prawna: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 10 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnych (pozostałe 50 % finansowanych jest z budżetu gminy Benicarló)

Data wejścia w życie:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej; należy określić:

w ramach programu: datę, do której pomoc może zostać przyznana

X

w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty ostatniej raty: 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: Rozwój polityki podniesienia jakości i wartości, rozwój nowych rynków dla produktów rybołówstwa lub kampanie promocyjne dotyczące tych produktów

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Artykuł 20

Przedmiotowa działalność: Promocja świeżych produktów rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: Przedmiotowa pomoc jest finansowana z własnych funduszy wspólnoty autonomicznej i nie jest współfinansowana z EFR, więc nie znajduje się w programie operacyjnym Hiszpanii dotyczącym rybołówstwa

Nr pomocy: XF 22/10

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region/organ przyznający pomoc: Comunitat Valenciana/Generalitat (wspólnota autonomiczna Walencji)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana (umowa o współpracy pomiędzy wspólnotą autonomiczną Walencji, Ayuntamiento (gminą) de Denía oraz Cofradía de Pescadores (związkiem rybaków) de Denía w celu promowania świeżych produktów rybnych we wspólnocie autonomicznej Walencji)

Podstawa prawna: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 10 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnych (pozostałe 50 % finansowanych jest z budżetu gminy Denía)

Data wejścia w życie:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej; należy określić:

w ramach programu: datę, do której pomoc może zostać przyznana

X

w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty ostatniej raty: 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: Rozwój polityki podniesienia jakości i wartości, rozwój nowych rynków dla produktów rybołówstwa lub kampanie promocyjne dotyczące tych produktów

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Artykuł 20

Przedmiotowa działalność: Promocja świeżych produktów rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: Przedmiotowa pomoc jest finansowana z własnych funduszy wspólnoty autonomicznej i nie jest współfinansowana z EFR, więc nie znajduje się w programie operacyjnym Hiszpanii dotyczącym rybołówstwa


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja Europejska

15.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 47/10


Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

2011/C 47/05

1.   Komisja Europejska zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki antydumpingowe wygasną w terminie podanym w poniższej tabeli, zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1202/2009 (1) nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

2.   Procedura

Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać wystarczające dowody na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu danych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość odparcia zarzutów oraz rozszerzenia i skomentowania kwestii wyszczególnionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.

3.   Termin

Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, tak by dotarł on na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, B-1049 Brussels (2) w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4.   Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (3).

Produkt

Państwa pochodzenia lub wywozu

Środki

Podstawa prawna

Data wygaśnięcia

Alkohol furfurylowy

Chińska Republika Ludowa

Cło antydumpingowe

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1202/2009 (Dz.U. L 323 z 10.12.2009, s. 48)

10.12.2011


(1)  Dz.U. L 323 z 10.12.2009, s. 48.

(2)  Faks +32 22956505.

(3)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

15.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 47/11


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 47/06

1.

W dniu 8 lutego 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo APM Terminals BV („APMT”), należące do grupy AP Møller-Maersk A/S („APMM”, Dania), oraz przedsiębiorstwo Bolloré SA („Bolloré”, Francja), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Meridian Port Services Limited („Meridian Port Services”, Ghana) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa APMM: rozwój i obsługa terminali kontenerowych oraz działalność powiązana na skalę światową, pełnomorskie przesyłki kontenerowe, transport śródlądowy i logistyka, usługi holownicze w portach, tankowce, wydobycie i produkcja ropy naftowej i gazu, handel detaliczny i transport lotniczy,

w przypadku przedsiębiorstwa Bolloré: usługi transportowe i logistyczne na skalę światową, produkcja folii plastikowej, terminali biletowych, baterii i pojazdów elektrycznych, dystrybucja paliw na terenie Europy, komunikacja i media, reklama i komercjalizacja plantacji w Kamerunie, Stanach Zjednoczonych i Francji,

w przypadku przedsiębiorstwa Meridian Port Services: rozwój, zarządzanie i obsługa terminali kontenerowych w porcie Tema w Ghanie oraz usługi powiązane.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


INNE AKTY

Komisja Europejska

15.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 47/12


Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

2011/C 47/07

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

LOUGH NEAGH EEL

NR WE: UK-PGI-0005-0796-10.02.2010

ChOG ( X ) ChNP ( )

1.   Nazwa:

„Lough Neagh Eel”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie:

Zjednoczone Królestwo

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego:

3.1.   Rodzaj produktu:

Klasa 1.7.

Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich.

3.2.   Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1:

„Lough Neagh Eel” to nazwa nadawana zarówno żółtym (lokalnie znanym jako brązowe), jak i srebrnym (dorosłym) dzikim węgorzom z gatunku Anguilla anguilla (węgorz europejski) łowionym na wyznaczonym obszarze. Dotyczy to wyłącznie węgorzy świeżych.

„Lough Neagh Eel” mają następujące cechy charakterystyczne:

duży rozmiar (minimum 40 cm długości, waga od 150 do 600 g),

zawartość tłuszczu wyższą niż w przypadku węgorzy z innych obszarów (dorosłe „Lough Neagh Eel” mają około 23 % tłuszczu),

młodsze węgorze, „brązowe”/„żółte”, są ciemnozielone z odcieniem brązowym/żółtym,

starsze węgorze, „srebrne”, są czarne z odcieniem srebrnym,

„Lough Neagh Eel” mają ciało w przekroju okrągłe, wąską głowę i krótki ogon,

po przyrządzeniu mięso świeżego węgorza jest białe, miękkie i puszyste o ziemnym smaku.

3.3.   Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych):

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego):

Nie dostarcza się paszy. Węgorze zdobywają pożywienie w środowisku naturalnym.

3.5.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym:

Węgorze muszą być złowione na wyznaczonym obszarze przy pomocy takli lub niewodu na jeziorze Lough Neagh lub złowione w jazach stałych przy ujściu jeziora do rzeki Lower Bann.

W przypadku produktów przetworzonych, takich jak węgorz wędzony, oznaczenie geograficzne („Lough Neagh Eel”) dotyczy surowca – świeżych węgorzy „Lough Neagh Eel”.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.:

3.7.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania:

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego:

Jezioro Lough Neagh w Irlandii Północnej oraz rzeka Lower Bann, od północnego brzegu Lough Neagh do Cutts przy Coleraine.

5.   Związek z obszarem geograficznym:

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego:

Lough Neagh jest największym jeziorem na Wyspach Brytyjskich oraz piątym największym jeziorem w Europie. Ma powierzchnię ok. 150 mil kwadratowych. Jezioro zasilane jest wodami z wielu rzek, a do morza spływa poprzez rzekę Lower Bann na północnym brzegu jeziora.

Duża liczba rzek wpływających do Lough Neagh powoduje, że gromadzą się w nim znaczne osady. Osady te mają bardzo ciemny kolor i składają się z mułu, glin, materii organicznej i pancerzyków okrzemek. Muł i gliny pochodzą głównie z materiału zawieszonego z rzek, natomiast materia organiczna pochodzi częściowo ze źródeł na obszarze zlewni, a częściowo z substancji wytwarzanych w jeziorze. Charakter i rozmiar osadów sprawiają, że stanowią one siedlisko odpowiednie dla wielu gatunków bezkręgowców, w szczególności larw Chironomidae (ochotkowatych), które przeważają w środowiskach przydennych i stanowią podstawowy pokarm węgorzy.

Lough Neagh jest bogate w związki odżywcze (hipertroficzne) i jest stale napowietrzane krążącymi wiatrami, co gwarantuje, że „bogaty” charakter jeziora nie powoduje poważnej utraty tlenu podczas cieplejszych miesięcy.

Narybek węgorza migruje z Morza Sargassowego na północ wraz z Prądem Zatokowym przez Ocean Atlantycki. Prąd Północnoatlantycki unosi go w kierunku Irlandii. Narybek dociera w zasięg pływowy rzeki Bann na północnym brzegu Irlandii Północnej, w okolice miasta Coleraine, gdzie jest odławiany i przewożony samochodami ciężarowymi lub płynie w gorę rzeki do Lough Neagh. Po dotarciu do jeziora węgorze zatrzymują się w nim, aby żerować i osiągnąć dojrzałość, aż będą gotowe do powrotu do Morza Sargassowego na tarło. Po osiągnięciu pełnej dojrzałości zaprzestają żerowania i instynktownie wracają na swoje tarliska. Jedyną bezpośrednią drogą powrotu węgorzy do morza jest rzeka Lower Bann.

„Lough Neagh Eel” poławiane są trzema różnymi tradycyjnymi metodami, z których dwie stosowane są w odniesieniu do węgorzy żółtych, a trzecia – w odniesieniu do węgorzy srebrnych:

Węgorze żółte

Takle

Rybacy rozstawiają cztery nylonowe liny o długości około 1 mili i wyposażone w niemal 400 haczyków z przynętą. Liny te są następnie „ściągane” we wczesnych godzinach porannych następnego dnia. Wiąże się to z ręcznym wciągnięciem liny na pokład i przechowywaniem wszystkich złowionych węgorzy w beczkach, przez które pompowana jest słodka woda, aby zminimalizować śmiertelność.

Połów wraca na brzeg, gdzie wszystkie węgorze o długości mniejszej niż 16 cali (40 cm) wypuszczane są do jeziora, zgodnie z przepisami Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society (Spółdzielnia Rybacka Lough Neagh), aby zapewnić zrównoważone zasoby na przyszłość.

Niewód

Ręczne ciągnięcie sieci o długości do 90 jardów (82,3 m) i głębokości do 18 jardów (16,5 m). Do wyciągnięcia lin przymocowanych do sieci używane są wciągarki hydrauliczne, ale sama sieć musi być wciągana ręcznie, nie przez łódź. Połów węgorzy metodą trałowania jest zakazany, aby chronić dno Lough Neagh.

Rybacy często polegają na doświadczeniu i dogłębnej wiedzy o jeziorze, aby w różnych warunkach środowiskowych i pogodowych znaleźć najlepsze sztuki.

Po przybyciu na brzeg węgorze są klasyfikowane i sztuki o długości poniżej 40 cm wypuszczane są do Lough Neagh w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami węgorza. Inne środki zrównoważonego zarządzania zasobami obejmują okres ochronny, gdy połowy są zakazane, a także dzienne kwoty połowowe.

Węgorze srebrne

Węgorze srebrne to ryby, które osiągnęły dojrzałość w Lough Neagh i obecnie instynktownie rozpoczynają migrację na północ w kierunku wybrzeża, a potem dalej do Morza Sargassowego, aby rozmnażać się.

Połów węgorzy srebrnych może odbywać się wyłącznie od 1 czerwca do końca lutego.

Są one poławiane w jazach stałych w Toome (Toomebrigde), przy ujściu Lough Neagh na jego północnym brzegu, oraz w Kilrea na rzece Lower Bann, około 15 mil dalej na północ od Lough Neagh.

Węgorze srebrne migrują wyłącznie po zmroku i dlatego łowione są w nocy poprzez opuszczanie wielkich sieci do rzeki na jazach. W pobliżu każdej sieci znajduje się zbiornik umieszczony w rzece, do którego wpuszcza się złowione węgorze. Zbiorniki te mogą być podnoszone i opuszczane stosownie do poziomu wody w rzece, w zależności od zmiennych opadów deszczu.

Następnie węgorze są przewożone do zakładu przetwórczego spółdzielni na potrzeby klasyfikacji i dalszego transportu, podobnie jak węgorze żółte.

Zrównoważone zarządzanie zasobami

Węgorz europejski wymieniony jest w załączniku II do CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem). Ponadto w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1100/2007 ustanawiającym środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego zaproponowano wprowadzenie planów gospodarowania zasobami węgorza.

Aby zapewnić zrównoważony rozwój zasobów węgorza europejskiego w zlewni Lough Neagh/Bann, wprowadzono plan gospodarowania zasobami węgorza, który opracowano i jest realizowany wspólnie z Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society. W celu zachowania zasobów wprowadzono wiele środków. Środkami tymi można w praktyce zarządzać wyłącznie poprzez system przyznawania licencji, którym kieruje spółdzielnia. Nie ma ograniczeń w odniesieniu do osób, które mogą ubiegać się o licencję. Członkostwo w spółdzielni nie jest zasadniczym warunkiem wnioskowania o licencję, ale jeżeli licencja jest przyznana, rybak może stać się członkiem tej spółdzielni.

Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society zarządza zrównoważonym charakterem połowów węgorza za pośrednictwem wielu środków, obejmujących:

kontrolę wydawania licencji. Spółdzielnia wydaje około 180 licencji rocznie. Właściciel łodzi, której dotyczy licencja, musi być na niej obecny przez cały czas połowu,

kontrolę metod połowu. Połów węgorza może odbywać się wyłącznie przy pomocy takli lub niewodu. Liny mają określoną maksymalną liczbę haków. Istnieją ograniczenia zarówno co do rozmiarów łodzi, jak i sieci,

kwoty połowowe. Dla każdej łodzi ustalona jest dzienna kwota połowowa, aby zagwarantować, że zasoby węgorza w jeziorze nie ulegną przełowieniu,

minimalną wielkość łowionych węgorzy. Węgorze o długości poniżej 40 cm rybacy muszą wypuścić do wody. Jeżeli niewymiarowe węgorze zostaną wysłane do zakładu przetwórczego, wypuszczane są tam do wody i mogą zostać nałożone kary,

istnienie okresu ochronnego. Połowy zarówno żółtych, jak i srebrnych węgorzy są ograniczone do określonych okresów w roku, aby umożliwić odtworzenie zasobów,

służbę ochrony. Funkcjonuje całodobowa służba ochrony mająca na celu zagwarantowanie, że tylko licencjonowani rybacy poławiają węgorze,

działania typu „złapać i przewieźć”. Aby pomóc w migracji młodych węgorzy w górę rzeki Bann do Lough Neagh, wiele ryb chwyta się w pułapki na węgorze i transportuje w zbiornikach do jeziora, co ma na celu zwiększenie liczby młodych węgorzy docierających co roku do tego jeziora,

tradycyjne słomiane liny. Liny słomiane są ręcznie wyrabiane i układane na trasie wędrówki młodych węgorzy, aby pomóc im w wędrówce w górę rzeki do Lough Neagh. Zwiększa to powodzenie migracji do jeziora,

utrzymanie tzw. „Queen’s Gap” (przepławek) na jazach w odniesieniu do węgorza srebrnego. Na jazach, gdzie poławiane są węgorze srebrne, znajdują się przerwy o szerokości 10 % jazu, mające na celu umożliwienie części stada powrót na tarliska w Morzu Sargassowym,

zakup młodych węgorzy z innych obszarów, aby wspomóc naturalne odnawianie stada. W ostatnich latach naturalna migracja młodych węgorzy do Lough Neagh spadła i dlatego spółdzielnia kupuje młode węgorze z obszarów innych niż te, z których pochodzą dorosłe osobniki w jeziorze. Węgorze te następnie dorastają w Lough Neagh, co sprawia, że mają cechy charakterystyczne „Lough Neagh Eel”.

5.2.   Specyfika produktu:

„Lough Neagh Eel” cieszą się w całej Europie dobrą reputacją ze względu na ich wysoką zawartość tłuszczu (dorosłe węgorze mają około 23 % tłuszczu), co sprawia, że doskonale nadają się do wędzenia. Praktycznie wszystkie węgorze z Lough Neagh sprzedawane są poza Irlandią. Część przewożona jest do Billingsgate w Londynie, lecz większość trafia do Niderlandów i północnych Niemiec, gdzie są wędzone.

„Lough Neagh Eel” żywią się przede wszystkim larwami bezkręgowców, które dominują w Lough Neagh. Ten sposób żerowania oznacza, że węgorze te mają węższą głowę w porównaniu z węgorzami z innych regionów, które żywią się rybami.

Węgorze łowione są z zastosowaniem zrównoważonych technik połowowych, które zapewniają prawidłowe zarządzanie połowami węgorza.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG):

Wieloletnia historyczna tradycja i techniki połowu węgorzy na określonym obszarze geograficznym stanowią podstawę związku z tym obszarem. Ponadto niniejszy wniosek oparty jest na reputacji „Lough Neagh Eel” jako posiadających wyższą zawartość tłuszczu niż węgorze z innych obszarów.

Lough Neagh jest największym na Wyspach Brytyjskich jeziorem słodkowodnym, które chlubi się szczególnymi cechami charakterystycznymi, opisanymi w pkt 5.1. Tworzy ono siedlisko zapewniające wysokowartościowe pożywienie, przyczyniające się do wyjątkowej, wyższej zawartości tłuszczu w węgorzach z Lough Neagh.

Istnieje wieloletnia historyczna tradycja wskazująca na to, że połowy węgorzy żyjących na swobodzie odbywały się w jeziorze Lough Neagh od epoki brązu. Technika połowu węgorzy na określonym obszarze geograficznym również istnieje od długiego czasu i to właśnie te metody nadal są dziś stosowane.

Rybacy wciąż stosują wiele tradycyjnych metod, którymi posługiwały się pokolenia przed nimi. Węgorze poławiane są z wykorzystaniem zrównoważonych praktyk zarządzanych przez Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society. Przyjęte praktyki obejmują utrzymanie tzw. „Queen’s gap” (przepławki), czyli przerwy w jazach o szerokości 10 % jazu, aby umożliwić srebrnym (dorosłym) węgorzom powrót na tarliska w Morzu Sargassowym.

Znaczenie i reputacja połowu węgorza w Lough Neagh są wyraźnie widoczne w historii. Napisano wiele wierszy o rybakach tego obszaru, a rybacy zajmujący się połowem węgorza utrzymywali wiele przesądów. Rzeźba przedstawiająca płynące węgorze, jaka powstała niedawno w mieście Toome, odzwierciedla znaczenie, jakie połowy węgorza mają w lokalnej historii i dziedzictwie tego obszaru.

Większość „Lough Neagh Eel” sprzedawana jest przedsiębiorstwom handlowym w Niderlandach, gdzie węgorze te klasyfikuje się jako najlepsze na świecie do wędzenia. Jako takie węgorze z Lough Neagh są bardzo poszukiwane i osiągają znacznie wyższe ceny niż inne węgorze hodowlane lub pochodzące z innych miejsc.

Odesłanie do publikacji specyfikacji:

(Artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lough-neagh-eel-pgi.pdf


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.