ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.351.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 351

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
22 grudnia 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2010/C 351/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 2

1

2010/C 351/02

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

5

2010/C 351/03

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

9

2010/C 351/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

13

2010/C 351/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 2

17

2010/C 351/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

21

2010/C 351/07

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

25

2010/C 351/08

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

29

2010/C 351/09

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

33

2010/C 351/10

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

37

2010/C 351/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2010 — Budżet korygujący nr 1

41

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/1


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 2

(2010/C 351/01)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 770 731

346 335

15 117 066

 

Tytuł 1 — Ogółem

14 770 731

346 335

15 117 066

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

126 100

73 900

200 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

126 100

73 900

200 000

5

DOCHODY RÓŻNE

 

Tytuł 5 — Ogółem

207 131

 

207 131

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

15 103 962

420 235

15 524 197

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 480 700

–10 000

5 470 700

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

33 000

10 000

43 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

5 528 700

0

5 528 700

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

958 635

59 306

1 017 941

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

359 438

170 259

529 697

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 962

8 700

45 662

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

139 765

5 735

145 500

 

Tytuł 2 — Ogółem

1 547 400

244 000

1 791 400

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY

1 055 225

246 000

1 301 225

3 1

INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY

1 165 470

–10 000

1 155 470

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

4 110 000

– 280 000

3 830 000

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 176 436

220 235

1 396 671

 

Tytuł 3 — Ogółem

7 507 131

176 235

7 683 366

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

 

Tytuł 4 — Ogółem

520 731

 

520 731

5

REZERWA

 

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

15 103 962

420 235

15 524 197


22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/5


Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 351/02)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

43 623 952

8 716 212

52 340 164

 

Tytuł 1 — Ogółem

43 623 952

8 716 212

52 340 164

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

 

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 691 000

–15 700

3 675 300

 

Tytuł 3 — Ogółem

3 691 000

–15 700

3 675 300

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

800 000

– 488 000

312 000

 

Tytuł 4 — Ogółem

800 000

– 488 000

312 000

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

p.m.

24 041 195

24 041 195

 

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

24 041 195

24 041 195

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

–6 121 255

–6 121 255

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

 

–11 050 000

–11 050 000

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

–17 171 255

–17 171 255

 

OGÓŁEM

48 114 952

15 082 452

63 197 404

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 595 900

2 100 300

24 696 200

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

239 000

70 000

309 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

23 094 900

2 170 300

25 265 200

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 553 000

9 000

1 562 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

147 000

–10 000

137 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

364 500

50 000

414 500

 

Tytuł 2 — Ogółem

5 633 500

49 000

5 682 500

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

14 879 312

2 998 388

17 877 700

 

Tytuł 3 — Ogółem

15 642 312

2 998 388

18 640 700

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

Tytuł 10 — Ogółem

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

OGÓŁEM

48 114 952

15 082 452

63 197 404

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

 

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

1

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

16

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

13

11

11

Razem AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

4

4

3

1

1

1

AST 7

2

4

5

4

3

3

AST 6

4

3

4

5

7

6

AST 5

5

6

6

5

6

AST 4

5

3

2

12

12

11

AST 3

4

1

20

25

27

AST 2

12

10

9

AST 1

7

12

14

Razem AST

19

19

21

68

76

78

Razem

64

64

64

161

169

169


22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/9


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 351/03)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

20 000 000

90 010

20 090 010

 

Tytuł 2 — Ogółem

20 000 000

90 010

20 090 010

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

 

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

 

Tytuł 4 — Ogółem

2 420

 

2 420

9

DOCHODY RÓŻNE

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

20 002 420

90 010

20 092 430

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

 

Tytuł 1 — Ogółem

10 975 420

 

10 975 420

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

 

Tytuł 2 — Ogółem

2 499 000

 

2 499 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

RÓWNOŚĆ

2 790 000

90 010

2 880 010

 

Tytuł 3 — Ogółem

6 528 000

90 010

6 618 010

4

INNE WYDATKI

 

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

20 002 420

90 010

20 092 430


22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/13


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 351/04)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

53 771 084

 

53 771 084

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

20 000

560 829

580 829

 

Tytuł 2 — Ogółem

53 791 084

560 829

54 351 913

 

OGÓŁEM

53 791 084

560 829

54 351 913

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

4 086

4 086

154 086

154 086

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

400 000

400 000

159

159

400 159

400 159

 

Tytuł 1 — Ogółem

19 220 000

19 220 000

4 245

4 245

19 224 245

19 224 245

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 175 000

2 175 000

45 900

45 900

2 220 900

2 220 900

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

130 000

130 000

20 000

20 000

150 000

150 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

3 458 248

3 458 248

65 900

65 900

3 524 148

3 524 148

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

3 506 836

2 750 050

415 961

415 961

3 922 797

3 166 011

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

955 000

935 000

6 491

6 491

961 491

941 491

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

782 000

782 000

473

473

782 473

782 473

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

3 550 000

3 550 000

67 759

67 759

3 617 759

3 617 759

 

Tytuł 3 — Ogółem

31 112 836

27 336 050

490 684

490 684

31 603 520

27 826 734

 

OGÓŁEM

53 791 084

50 014 298

560 829

560 829

54 351 913

50 575 127


22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/17


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 2

(2010/C 351/05)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

70 259 000

2 700 000

72 959 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

70 259 000

2 700 000

72 959 000

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

 

Tytuł 2 — Ogółem

34 197 000

 

34 197 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

 

Tytuł 3 — Ogółem

1 650 000

 

1 650 000

4

INNE SKŁADKI

 

Tytuł 4 — Ogółem

673 000

 

673 000

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

Tytuł 5 — Ogółem

600 000

 

600 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

7

KOREKTY BUDŻETOWE

 

Tytuł 7 — Ogółem

27 135 133

 

27 135 133

 

OGÓŁEM

134 514 133

2 700 000

137 214 133

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

52 142 000

– 450 000

51 692 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 248 000

450 000

2 698 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

56 430 000

0

56 430 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 450 000

30 000

4 480 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 084 000

100 000

1 184 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

885 000

–30 000

855 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

14 082 000

100 000

14 182 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

24 695 000

2 300 000

26 995 000

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

500 000

– 100 000

400 000

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

3 602 000

696 000

4 298 000

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

400 000

–76 000

324 000

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

645 000

– 220 000

425 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

39 707 000

2 600 000

42 307 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

 

Tytuł 4 — Ogółem

673 000

 

673 000

5

INNE WYDATKI

 

Tytuł 5 — Ogółem

23 622 133

 

23 622 133

 

OGÓŁEM

134 514 133

2 700 000

137 214 133


22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/21


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 351/06)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

 

Tytuł 1 — Ogółem

7 928 200

 

7 928 200

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

184 988

184 988

 

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

184 988

184 988

3

INNE SKŁADKI

 

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

7 928 200

184 988

8 113 188

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 520 000

– 145 000

4 375 000

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

474 200

– 130 000

344 200

1 4

TYMCZASOWA POMOC

159 000

105 000

264 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

5 297 200

– 170 000

5 127 200

2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

163 000

9 000

172 000

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

32 000

10 000

42 000

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

189 000

–21 000

168 000

2 3

ICT

190 000

59 000

249 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

574 000

57 000

631 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

DZIAŁANIA GRUPY

638 000

76 000

714 000

3 2

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

194 000

71 988

265 988

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

315 000

20 000

335 000

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

885 000

130 000

1 015 000

 

Tytuł 3 — Ogółem

2 057 000

297 988

2 354 988

 

OGÓŁEM

7 928 200

184 988

8 113 188


22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/25


Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 351/07)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

Tytuł 9 — Ogółem

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

OGÓŁEM

30 163 220

2 159 160

32 322 380

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

 

Tytuł 1 — Ogółem

16 197 377

16 197 377

 

 

16 197 377

16 197 377

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

 

Tytuł 2 — Ogółem

7 102 200

7 102 200

 

 

7 102 200

7 102 200

3

KOSZTY OPERACYJNE

 

Tytuł 3 — Ogółem

6 863 644

6 863 644

 

 

6 863 644

6 863 644

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

Tytuł 4 — Ogółem

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

OGÓŁEM

30 163 221

30 163 221

2 159 160

2 051 202

32 322 381

32 214 423


22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/29


Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 351/08)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

7 890 000

3 406 675

11 296 675

 

Tytuł 2 — Ogółem

7 890 000

3 406 675

11 296 675

9

DOCHODY RÓŻNE

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

7 890 000

3 406 675

11 296 675

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 650 000

3 650 000

– 205 000

– 205 000

3 445 000

3 445 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

4 090 000

4 090 000

– 205 000

– 205 000

3 885 000

3 885 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 000

130 000

150 000

150 000

280 000

280 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

120 000

120 000

55 000

55 000

175 000

175 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

1 400 000

1 400 000

205 000

205 000

1 605 000

1 605 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

2 350 000

2 350 000

 

800 000

2 350 000

3 150 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 606 675

p.m.

2 606 675

 

Tytuł 3 — Ogółem

2 400 000

2 400 000

p.m.

3 406 675

2 400 000

5 806 675

 

OGÓŁEM

7 890 000

7 890 000

p.m.

3 406 675

7 890 000

11 296 675

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2010

2009

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

1

Total AD

24

18

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

1

AST 4

1

2

AST 3

1

AST 2

2

AST 1

2

Total AST

4

5

Ogółem

28

23


22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/33


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 351/09)

Uwagi

Zmienione dane budzetowe obejmuja przeniesienia dokonane do terminu przyjecia budzetu korygujacego. Tabela analityczna przeniesien znajduje sie w witrynie internetowej Agencji.

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

41 445 080

1 698 030

43 143 110

 

Tytuł 1 — Ogółem

41 445 080

1 698 030

43 143 110

2

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

 

Tytuł 2 — Ogółem

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

840 085

– 174 108

665 977

 

Tytuł 3 — Ogółem

840 085

– 174 108

665 977

4

INNY WKŁAD

 

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

Tytuł 5 — Ogółem

280 000

 

280 000

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

86 481 700

–7 000 000

79 481 700

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

41 453 785

41 453 785

–2 935 901

–2 935 901

38 517 884

38 517 884

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

667 000

667 000

–17 099

–17 099

649 901

649 901

1 5

SZKOLENIA

1 607 500

1 607 500

– 503 394

– 503 394

1 104 106

1 104 106

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 682 500

1 682 500

– 310 257

– 310 257

1 372 243

1 372 243

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

35 000

35 000

–21 000

–21 000

14 000

14 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

47 214 285

47 214 285

–3 787 651

–3 787 651

43 426 634

43 426 634

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 513 600

4 513 600

– 457 470

– 457 470

4 056 130

4 056 130

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

682 100

682 100

–95 079

–95 079

587 021

587 021

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

580 000

580 000

– 122 957

– 122 957

457 043

457 043

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

30 000

30 000

–14 303

–14 303

15 697

15 697

 

Tytuł 2 — Ogółem

12 915 200

12 915 200

– 689 809

– 689 809

12 225 391

12 225 391

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

25 517 065

25 517 065

–2 422 541

–2 422 541

23 094 524

23 094 524

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

300 000

771 560

– 100 000

– 100 000

200 000

671 560

 

Tytuł 3 — Ogółem

25 880 655

26 352 215

–2 522 541

–2 522 541

23 358 114

23 829 674

 

OGÓŁEM

86 010 140

86 481 700

–7 000 001

–7 000 001

79 010 139

79 481 699


22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/37


Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 351/10)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

32 334 265

456 345

32 790 610

 

Tytuł 2 — Ogółem

32 334 265

456 345

32 790 610

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

451 000

351 000

802 000

 

Tytuł 4 — Ogółem

451 000

351 000

802 000

9

DOCHODY RÓŻNE

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

32 785 265

807 345

33 592 610

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

21 303 000

–1 662 000

19 641 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

135 800

–3 600

132 200

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

835 000

–43 000

792 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

22 862 800

–1 708 600

21 154 200

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

2 000 000

1 382 000

3 382 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE

497 340

240 660

738 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

161 000

150

161 150

 

Tytuł 2 — Ogółem

7 955 340

1 622 810

9 578 150

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

5 000

10 000

15 000

3 2

INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ

381 000

–78 000

303 000

3 3

INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

1 581 125

961 135

2 542 260

 

Tytuł 3 — Ogółem

1 967 125

893 135

2 860 260

 

OGÓŁEM

32 785 265

807 345

33 592 610


22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/41


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2010 — Budżet korygujący nr 1

(2010/C 351/11)

DOCHODY (1)

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

Tytuł 9 — Ogółem

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

OGÓŁEM

30 000 000

– 713 000

29 287 000

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

19 100 460

–1 441 340

17 659 120

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

165 000

70 000

235 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY

400 000

– 100 000

300 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

623 500

– 160 000

463 500

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE, INNE KOSZTY

75 000

137 000

212 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA

20 000

15 000

35 000

 

Tytuł 1 — Ogółem

20 383 960

–1 479 340

18 904 620

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

4 152 600

– 195 000

3 957 600

2 1

SPRZĘT INFORMATYCZNY

2 283 530

1 520 000

3 803 530

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

315 000

– 156 500

158 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

134 910

–30 160

104 750

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

672 000

28 000

700 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH

20 000

–10 000

10 000

2 6

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

1 495 000

– 390 000

1 105 000

 

Tytuł 2 — Ogółem

9 616 040

766 340

10 382 380

 

OGÓŁEM

30 000 000

– 713 000

29 287 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

 

2010

2009

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

3

3

AD 12

5

5

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

3

AD 8

27

27

AD 7

40

40

AD 6

10

10

AD 5

6

6

Grupa funkcyjna AD ogółem

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Grupa funkcyjna AST ogółem

Personel ogółem

100

100


(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.