ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.CA2010.261.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 261A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
28 września 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

Sprostowania

2010/C 261A/01

Sprostowanie do ogłoszenia o konkursie EPSO/AD/178–179/10 (Dz.U. C 110 A z 29.4.2010)

1

PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — KONKURSY

Poniżej znajduje się lista Dzienników Urzędowych serii C A opublikowanych w tym roku.

O ile nie wskazano inaczej, Dzienniki Urzędowe opublikowane zostały we wszystkich wersjach językowych.

5

(FR)

9

 

19

(FR)

23

(DE/ES/PT)

28

 

48

 

53

 

56

 

57

 

60

 

61

(DE/EN/FR)

62

 

64

 

66

(BG/RO)

67

(ES)

70

(PT)

73

(FI)

74

(SV)

91

 

95

 

104

 

110

 

116

(ET)

119

 

129

(EL)

137

(LT/LV/MT)

138

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

143

(DE/EN/FR)

144

(DE/EN/FR)

146

(DA/FI/MT)

147

(FI)

149

(IT)

150

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

151

 

155

 

156

(PL)

157

 

163

 

164

 

171

(IT)

178

(DE/EN/FR)

184

 

188

(DA/DE/EN/FR/SL)

190

 

191

 

192

(DE/EN/FR)

196

(BG/EN/NL/RO/SL)

201

 

204

(EN/FR)

219

 

227

(EN/FR)

236

 

238

 

242

(BG/LT/LV/MT/PL/RO/SK/SL)

248

(DA/DE/EN/LT/NL/RO)

249

 

253

 

254

(DE/EN/FR)

256

(RO)

257

(CS/PL)

261

 

PL

 


Sprostowania

28.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 261/1


Sprostowanie do ogłoszenia o konkursie EPSO/AD/178–179/10

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 110 A z dnia 29 kwietnia 2010 r. )

(2010/C 261 A/01)

Strona 5, część VI, pkt 1:

zamiast:

1.

Zaproszenie do udziału w ocenie zintegrowanej

Do udziału w ocenie zintegrowanej, która odbędzie się w Brukseli w ciągu jednego dnia, zostaną zaproszeni kandydaci4, którzy:

uzyskali najwyższe wyniki w testach wstępnych (jeżeli zostaną one zorganizowane, zob. tytuł IV) oraz minimalną liczbę punktów wymaganą w tych testach,

oraz

spełniają warunki ogólne i szczegółowe określone w tytule III zgodnie z oświadczeniem złożonym w zgłoszeniu elektronicznym,

oraz

uzyskali najwyższe wyniki w ramach oceny kwalifikacji.”

powinno być:

1.

Zaproszenie do udziału w ocenie zintegrowanej

Kandydaci, którzy:

uzyskali najwyższe wyniki w testach wstępnych4 (jeżeli zostaną one zorganizowane, zob. tytuł IV) oraz minimalną liczbę punktów wymaganą w tych testach,

oraz

spełniają warunki ogólne i szczegółowe określone w tytule III zgodnie z oświadczeniem złożonym w zgłoszeniu elektronicznym,

oraz

uzyskali najwyższe wyniki w ramach oceny kwalifikacji,

zostaną zaproszeni do

udziału w studium przypadku w danej dziedzinie, które odbędzie się w Brukseli i będzie trwało pół dnia,

oraz

udziału w innych częściach oceny zintegrowanej, które odbędą się w Brukseli i będą trwały jeden dzień.”