ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.080.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 80

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
3 kwietnia 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 080/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

1

2009/C 080/02

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

4

2009/C 080/03

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

7

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 080/04

Kursy walutowe euro

10

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2009/C 080/05

Zaproszenie do składania wniosków 2009 — Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013) ( 1 )

11

 

INNE AKTY

 

Komisja

2009/C 080/06

Zawiadomienie dla Uthmana Omara Mahmouda dotyczące umieszczenia jego nazwiska w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

12

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

3.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/1


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 80/01

Data przyjęcia decyzji:

20.11.2008

Numer pomocy:

N 662/07

Państwo członkowskie:

Republika Czeska

Region:

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta):

Program TIP

Podstawa prawna:

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Rodzaj środka pomocy:

Program pomocy

Cel pomocy:

Badania i rozwój

Forma pomocy:

Dotacje bezpośrednie

Budżet:

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 11 035 mln CZK

Intensywność pomocy:

80 %

Czas trwania:

do 31.12.2017

Sektory gospodarki:

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerstvo prúmyslu a obchodu

Kpt. Jaroše 7

CZ-604 56 Brno

posta@compet.cz

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji:

15.1.2009

Numer pomocy:

N 729/07

Państwo członkowskie:

Łotwa

Region:

Rīga

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta):

SIA Eko Osta

Podstawa prawna:

Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 963 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte “Vides aizsardzība” atklāta konkursa nolikums”; Ministru kabineta 8.11.2005. noteikumi Nr. 852 “Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu”; Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums; Ministru kabineta 19.6.2007. noteikumi Nr. 396 “Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”

Rodzaj środka pomocy:

Pomoc indywidualna

Cel pomocy:

Rozwój regionalny

Forma pomocy:

Dotacje bezpośrednie

Budżet:

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 0,18 mln LVL

Intensywność pomocy:

52,19 %

Czas trwania:

do 31.3.2009

Sektory gospodarki:

Energia

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Vides ministrija

Peldu 25,

Rīga, LV-1494

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji:

5.2.2009

Numer pomocy:

N 226/2008

Państwo członkowskie:

Irlandia

Region:

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta):

Extension of the Western Investment Fund

Podstawa prawna:

The Irish Western Development Commission Act 1998 and the Community, Rural and Gaeltacht Affairs Act 2007

Rodzaj środka pomocy:

Program pomocy

Cel pomocy:

Kapitał podwyższonego ryzyka, Małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy:

Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet:

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 28 mln EUR

Intensywność pomocy:

Czas trwania:

1.12.2008–31.12.2013

Sektory gospodarki:

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Western Development Commission (WDC), Dillon House Ballaghaderreen, Co. Roscommon, Ireland

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/4


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 80/02

Data przyjęcia decyzji:

5.2.2009

Numer pomocy:

N 459/08

Państwo członkowskie:

Hiszpania

Regiòn:

La Rioja

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta):

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación

Podstawa prawna:

Orden no 19/2008 de 5 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de la Rioja, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo económico de la Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concurrencia competitiva

Rodzaj środka pomocy:

Program pomocy

Cel pomocy:

Badania i rozwój, Małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy:

Dotacje bezpośrednie

Budżet:

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 12 mln EUR;

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 72 mln EUR

Intensywność pomocy:

100 %

Czas trwania:

do 31.12.2013

Sektory gospodarki:

Wszystkie sektory, Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Agencia de desarrollo Económico de la Rioja –

C/Muro de la Mata 10-14,

26001 Logroño (La Rioja)

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji:

18.12.2008

Numer pomocy:

N 615/08

Państwo członkowskie:

Niemcy

Region:

Freistaat Bayern

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta):

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts Brienner Str. 18 D-80333 München

Podstawa prawna:

2.Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007/2008 (2.Nachtraghaushaltsgesetz- NHG - 2008)

Rodzaj środka pomocy:

Pomoc indywidualna

Cel pomocy:

Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy:

Gwarancja, Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet:

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 14 800 mln EUR

Intensywność pomocy:

100 %

Czas trwania:

19.12.2008–19.6.2009

Sektory gospodarki:

Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Odeonsplatz 4 D-80539 München

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji:

3.2.2009

Numer pomocy:

N 39/09

Państwo członkowskie:

Niemcy

Region:

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta):

Bundesrahmenregelung Risikokapital

Podstawa prawna:

Regelung zur vorübergehenden Modifizierung von beihilferechtlich genehmigten Risikokapitalprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während der Finanz- und Wirtschaftskrise („Bundesrahmenregelung Risikokapital“)

Rodzaj środka pomocy:

Program pomocy

Cel pomocy:

Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy:

Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet:

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 50 mln EUR

Intensywność pomocy:

Czas trwania:

do 31.12.2010

Sektory gospodarki:

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Diverse Stellen in den Ländern

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji:

13.2.2009

Numer pomocy:

N 65/09

Państwo członkowskie:

Niemcy

Region:

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta):

Zeitweilige Aufstockung und Erweiterung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung

Podstawa prawna:

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und darauf aufbauende Verwaltungsvorschriften; Gesetz über Sicherung der Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (in Vorbereitung); Änderung der Richtlinie zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (Entwurf)

Rodzaj środka pomocy:

Program pomocy

Cel pomocy:

Badania i rozwój

Forma pomocy:

Dotacje bezpośrednie

Budżet:

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 450 mln EUR;

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 900 mln EUR

Intensywność pomocy:

35 %

Czas trwania:

do 31.12.2010

Sektory gospodarki:

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Scharnhorststr. 34-37,

D-10115 Berlin, Germany

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/7


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 80/03

Data przyjęcia decyzji:

3.12.2008

Numer pomocy:

NN 42/08

Państwo członkowskie:

Belgia

Region:

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta):

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg - Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Podstawa prawna:

Ad-hoc

Rodzaj środka pomocy:

Pomoc indywidualna

Cel pomocy:

Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki, Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy:

Inne formy pozyskiwania kapitału

Pożyczka uprzywilejowana

Budżet:

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 65 000 mln EUR

Intensywność pomocy:

Czas trwania:

29.9.2008 - 10.10.2008

Sektory gospodarki:

Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Etat Belge - Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B - 1000 Bruxelles

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji:

3.12.2008

Numer pomocy:

NN 46/08

Państwo członkowskie:

Luksemburg

Region:

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta):

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg

Podstawa prawna:

Ad-hoc sur le budget de l'Etat – Agreement for a mandatory convertible loan facility between the State of the Grand-Duchy of Luxembourg and Fortis Banque Luxembourg S.A.

Rodzaj środka pomocy:

Pomoc indywidualna

Cel pomocy:

Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki, Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy:

Inne formy pozyskiwania kapitału

Budżet:

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 2 500 mln EUR

Intensywność pomocy:

Czas trwania:

29.9.2008 - 17.11.2008

Sektory gospodarki:

Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Etat du Grand Duché du Luxembourg

Son Excellence Monsieur Jean ASSELBORN

Ministre des Affaires étrangère

Rue Notre-Dame 5

L - 2911 Luxembourg

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji:

3.12.2008

Numer pomocy:

NN 53/A/08

Państwo członkowskie:

Niderlandy

Region:

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta):

Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Podstawa prawna:

Ad-hoc

Rodzaj środka pomocy:

Pomoc indywidualna

Cel pomocy:

Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki, Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy:

Inne formy pozyskiwania kapitału

Pożyczka uprzywilejowana

Budżet:

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 62 800 mln EUR

Intensywność pomocy:

Czas trwania:

3.10.2008

Sektory gospodarki:

Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Nederlandse Staat

Zijne Excellentie de Heer Maxime VERHAGEN

Minister van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

NL - 2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

3.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/10


Kursy walutowe euro (1)

2 kwietnia 2009 r.

2009/C 80/04

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3392

JPY

Jen

133,48

DKK

Korona duńska

7,4509

GBP

Funt szterling

0,91290

SEK

Korona szwedzka

10,8215

CHF

Frank szwajcarski

1,5260

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,8480

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

26,888

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

298,65

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7094

PLN

Złoty polski

4,4920

RON

Lej rumuński

4,2237

TRY

Lir turecki

2,1665

AUD

Dolar australijski

1,8797

CAD

Dolar kanadyjski

1,6725

HKD

Dolar hong kong

10,3789

NZD

Dolar nowozelandzki

2,3258

SGD

Dolar singapurski

2,0143

KRW

Won

1 781,81

ZAR

Rand

12,3960

CNY

Yuan renminbi

9,1533

HRK

Kuna chorwacka

7,4707

IDR

Rupia indonezyjska

15 374,02

MYR

Ringgit malezyjski

4,8178

PHP

Peso filipińskie

64,210

RUB

Rubel rosyjski

44,8330

THB

Bat tajlandzki

47,321

BRL

Real

3,0049

MXN

Peso meksykańskie

18,4274

INR

Rupia indyjska

67,4290


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


V Ogłoszenia

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

Komisja

3.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/11


Zaproszenie do składania wniosków 2009

Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 80/05

Zaktualizowane wersje zaproszenia do składania wniosków o dotacje operacyjne, zaproszenia do składania wniosków w sprawie projektów i zaproszenia do składania wniosków w sprawie dokumentacji dotyczącej wspólnych działań objętych zaproszeniem do składania wniosków „Zdrowie – 2009 r.” w ramach drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013) (1), opublikowanych na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów pod poniższym adresem:

http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html


(1)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2007/WE z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013), Dz.U. L 301, z 20.11.07, s. 3–13.


INNE AKTY

Komisja

3.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/12


Zawiadomienie dla Uthmana Omara Mahmouda dotyczące umieszczenia jego nazwiska w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

2009/C 80/06

1.

We wspólnym stanowisku 2002/402/WPZiB (1) wzywa się Wspólnotę do zamrożenia funduszy oraz innych zasobów gospodarczych Osamy bin Ladena, członków organizacji Al-Kaida i talibów oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267 (1999) i 1333 (2000) i systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267 (1999).

Wykaz sporządzony przez komitet ONZ obejmuje:

Al-Kaidę, talibów oraz Osamę bin Ladena;

osoby fizyczne i prawne, podmioty, jednostki i grupy związane z Al-Kaidą, talibami i Osamą bin Ladenem oraz

osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą jakiejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów lub grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub podmiot są „związane” z Al-Kaidą, Osamą bin Ladenem lub talibami, obejmują:

a)

udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Al-Kaidę, talibów lub Osamę bin Ladena bądź jakąkolwiek komórkę, grupę powiązaną, wyodrębnioną lub pochodną, czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia;

b)

dostarczanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów, ich sprzedaż lub przekazywanie;

c)

dokonywanie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup bądź

d)

wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.

2.

W dniu 17 października 2001 r. Komitet ONZ zdecydował o wpisaniu Uthmana Omara Mahmouda do właściwego wykazu.

Zainteresowana osoba fizyczna może w każdym momencie złożyć w Komitecie ONZ wniosek o ponowną weryfikację decyzji o wpisaniu jej do wymienionego wyżej wykazu ONZ wraz z dokumentami uzupełniającymi. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres biura ONZ odpowiedzialnego za skreślanie z wykazu:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

W następstwie wspomnianej decyzji ONZ Rada umieściła Uthmana Omara Mahmouda w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (2). Wpis ten został zmieniony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 374/2008 (3) zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

Do osób fizycznych i prawnych, grup oraz podmiotów mają zastosowanie następujące środki zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1)

zamrożenie wszystkich należących do nich funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub znajdujących się w ich posiadaniu, a także zakaz udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy lub innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych (art. 2 i 2a (4) oraz

2)

zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedaży lub świadczenia doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową (art. 3).

4.

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w połączonych sprawach C-402/05 P i C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie Komitet ONZ przedłożył powody umieszczenia Uthmana Omara Mahmouda w odnośnym wykazie.

Osoba ta może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia jej nazwiska w wykazie. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji Europejskiej:

European Commission

DG External Relations

Attn. Unit A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgia

Po umożliwieniu odnośnej osobie wyrażenia swojej opinii odnośnie do powodów umieszczenia jej w wykazie, Komisja ponownie zbada kwestię umieszczenia jej nazwiska w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 i podjęta zostanie nowa decyzja dotycząca tej osoby.

5.

Dane osobowe dostarczone przez Uthmana Omara Mahmouda będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (5). Wszelkie wnioski np. z prośbą o dodatkowe informacje lub niezbędne dla skorzystania z praw przysługujących na mocy rozporządzenia nr 45/2001 (np. dostęp do danych osobowych lub ich korygowanie) należy przesłać do Komisji, na adres wymieniony powyżej w punkcie 4.

6.

Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób fizycznych, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik I, że istnieje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 4. Wspólne stanowisko zmienione ostatnio wspólnym stanowiskiem 2003/140/WPZiB (Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 62)

(2)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

(3)  Dz.U. L 113 z 25.4.2008, s. 15.

(4)  Art. 2a został wprowadzony rozporządzeniem Rady (WE) nr 561/2003 (Dz.U. L 82 z 29.3.2003, s. 1)).

(5)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.