ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 41

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
15 lutego 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 041/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

1

2008/C 041/02

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

4

2008/C 041/03

Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

5

2008/C 041/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group) ( 1 )

6

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 041/05

Kursy walutowe euro

7

2008/C 041/06

Zawiadomienie dla importerów — Przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych z Bangladeszu

8

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 041/07

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( 1 )

9

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 041/08

Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa C 53/07 (ex NN 12/07) — Pomoc przyznana przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Pau-Béarn spółce Airport Marketing Services — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE ( 1 )

11

2008/C 041/09

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5031 — ACE/CICA) ( 1 )

20

2008/C 041/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

21

2008/C 041/11

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

22

2008/C 041/12

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

23

2008/C 041/13

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita) ( 1 )

24

2008/C 041/14

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

25

 

INNE AKTY

 

Komisja

2008/C 041/15

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

26

 

Sprostowania

2008/C 041/16

Sprostowanie do wezwania do wyrażenia zainteresowania członkostwem w panelach naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Parma, Włochy) (Dz.U. C 5 z 10.1.2008)

30

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/1


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/01)

Data przyjęcia decyzji

25.5.2007

Numer pomocy

N 901/06

Państwo członkowskie

Polska

Region

Kujawsko-Pomorskie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwa: Fabryka Telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2007–2010”

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 26 558 291 mln PLN

Intensywność pomocy

16 %

Czas trwania

Sektory gospodarki

Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

25.5.2007

Numer pomocy

N 903/06

Państwo członkowskie

Polska

Region

Śląskie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3 590 473 mln PLN

Intensywność pomocy

3 %

Czas trwania

Sektory gospodarki

Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

4.6.2007

Numer pomocy

N 904/06

Państwo członkowskie

Polska

Region

Lubuskie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. w Nowej Soli pod nazwa: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Funai Electric (Polska) Sp. z o.o

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5 413 980 mln PLN

Intensywność pomocy

8 %

Czas trwania

Sektory gospodarki

Sektory związane z produkcją, Urządzenia elektryczne i optyczne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

21.12.2007

Numer pomocy

N 424/07

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Comunidad de Madrid

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Ayudas para el fomento de la inovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Podstawa prawna

Orden de la Consejería de Economía y Consumo por la que se aprueban las bases reguladoras para el fomento de la innovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Badania i rozwój

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3–5 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 18 mln EUR

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

1.1.2009-31.12.2012

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Dirección General de Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14

E-28016 Madrid

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/4


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/02)

Data przyjęcia decyzji

11.12.2006

Numer pomocy

NN 6/06

Państwo członkowskie

Zjednoczone Krolestwo

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

UK film development and production funds

Podstawa prawna

National Lottery Act 1993, as amended by National Lottery Act 1998 and SI's 1994 No 1342, 1999 No 2090 & 2000 No 78 National Lottery

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie, Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, Dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 22,12 mln GBP

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 110,6 mln GBP

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

Do 31.12.2012

Sektory gospodarki

Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

UK Film Council

10 Little Portland Street

London W1W 7JG

United Kingdom

Scottish Screen

249 West George Street

Glasgow G2 4QE

United Kingdom

NIFTC

Alfred House

21 Alfred Street

Belfast BT2 8ED

United Kingdom

Arts Council of Wales

9 Museum Place

Cardiff, CF10 3NX

United Kingdom

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/5


Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

(2008/C 41/03)

Na podstawie artykułu 9 ust. 1 lit. a) akapit drugi rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1) w Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 101, tekst dotyczący pozycji 2309 otrzymuje brzmienie:

2309

Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

„Patrz uwaga 1. do niniejszego działu:

W celu oznaczenia zawartości skrobi należy stosować metodę polarymetryczną (zwaną również zmodyfikowaną metodą Ewersa) określoną w pkt. 1 załącznika I do dyrektywy 72/199/EWG (Dz.U. L 123 z 29.5.1972, str. 6).

Zawartość skrobi w masie preparatów w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt w rozumieniu pozycji 2309 oznaczana jest enzymatyczną metodą analityczną określoną w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 121/2008 (Dz.U. L 37 z 12.2.2008, str. 3), w przypadkach gdy następujące materiały paszowe występują w znacznych ilościach:

a)

produkty z buraków (cukrowych), takie jak wysłodki buraczane (z buraków cukrowych), melasa z buraków (cukrowych), wysłodki buraczane melasowane (z buraków cukrowych), wywar melasowy (z buraków cukrowych), cukier (z buraków cukrowych);

b)

pulpa cytrusowa;

c)

nasiona lnu; makuch lniany; śruta poekstrakcyjna lniana;

d)

nasiona rzepaku; makuch rzepakowy; śruta poekstrakcyjna rzepakowa; łuski nasion rzepaku;

e)

nasiona słonecznika; śruta poekstrakcyjna słonecznikowa; śruta poekstrakcyjna słonecznikowa z częściowo obłuszczonych nasion słonecznika;

f)

makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z kopry;

g)

pulpa ziemniaczana;

h)

drożdże odwodnione;

i)

produkty bogate w inulinę (np. chipsy i mączka z topinamburu);

j)

skwarki.

Jeżeli nie jest oczywiste, że w preparacie w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt objętym pozycją 2309 zawarta jest skrobia, można użyć jakościowej metody mikroskopowej w celu zweryfikowania (potwierdzenia) takiej zawartości.

W odniesieniu do produktów mlecznych, patrz uwaga dodatkowa 4 do niniejszego działu. Zawartość produktów mlecznych oraz zawartość skrobi obliczane są w produkcie takim, jakim go dostarczono.”


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1352/2007 (Dz.U. L 303 z 21.11.2007, str. 3).

(2)  Dz.U. C 50 z 28.2.2006, str. 1.


15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/6


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/04)

W dniu 4 lutego 2008 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32008M5021. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego (http://eur-lex.europa.eu).


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/7


Kursy walutowe euro (1)

14 lutego 2008 r.

(2008/C 41/05)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,4626

JPY

Jen

158,22

DKK

Korona duńska

7,4542

GBP

Funt szterling

0,74160

SEK

Korona szwedzka

9,3288

CHF

Frank szwajcarski

1,6112

ISK

Korona islandzka

97,31

NOK

Korona norweska

7,9510

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,346

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

261,43

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6963

PLN

Złoty polski

3,5848

RON

Lej rumuński

3,6491

SKK

Korona słowacka

32,931

TRY

Lir turecki

1,7499

AUD

Dolar australijski

1,6164

CAD

Dolar kanadyjski

1,4560

HKD

Dolar hong kong

11,4093

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8522

SGD

Dolar singapurski

2,0722

KRW

Won

1 381,65

ZAR

Rand

11,2240

CNY

Juan renminbi

10,5167

HRK

Kuna chorwacka

7,2610

IDR

Rupia indonezyjska

13 477,86

MYR

Ringgit malezyjski

4,7308

PHP

Peso filipińskie

59,879

RUB

Rubel rosyjski

36,0180

THB

Bat tajlandzki

46,803

BRL

Real

2,5473

MXN

Peso meksykańskie

15,7010


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/8


ZAWIADOMIENIE DLA IMPORTERÓW

Przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych z Bangladeszu

(2008/C 41/06)

Komisja Europejska informuje wspólnotowe podmioty gospodarcze, że istnieją uzasadnione wątpliwości odnoszące się do pochodzenia wyrobów włókienniczych z Bangladeszu objętych rozdziałami 61 i 62 HS, w odniesieniu do których występuje się o zastosowanie preferencji taryfowych wynikających z GSP.

Na podstawie wspólnotowej wizytacji administracyjno-dochodzeniowej, przeprowadzonej w ramach współpracy z władzami lokalnymi w Bangladeszu, stwierdzono, że znacząca część świadectw pochodzenia na formularzu A została sfałszowana lub wydana na podstawie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

Wspólnotowym podmiotom gospodarczym zgłaszającym lub przedstawiającym udokumentowane dowody pochodzenia dla wyrobów włókienniczych objętych rozdziałami 61 i 62 HS zaleca się zatem, by podjęły niezbędne środki ostrożności, ponieważ wprowadzenie tych produktów do swobodnego obrotu może spowodować powstanie długu celnego i prowadzić do nadużyć finansowych przeciwko interesom finansowym Wspólnoty.

Niniejsze zawiadomienie zastępuje zawiadomienie dla importerów — Produkty włókiennicze przywożone do Wspólnoty z Bangladeszu w ramach systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP), opublikowane w Dz.U. C 119 z 30.4.1999, które przypominało importerom, aby zachowywali zawsze należytą ostrożność w przypadku świadectw pochodzenia wystawionych na formularzu A.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/9


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/07)

Numer pomocy

XS 322/07

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Ayudas para creación y mejora de empresas de comercialización y transformación de productos forestales

Podstawa prawna

Orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de productos forestales.

Corrección de errores, publicada el 16 de julio de 2007, de la orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de los productos forestales.

Artículo 52 del reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, del 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

9 000 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

50 % inwestycji niematerialnych

45 % inwestycji materialnych

Data realizacji

13.8.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Środki własne dla MŚP

Współfinansowanie z EFRROW dla mikroprzedsiębiorstw

Sektory gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Inne sektory związane z produkcją

Leśnictwo

Pozostałe usługi

Usługi leśne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Conselleria do Medio Rural

Xeral de Montes e Industrias Forestais

San Lázaro, s/n.

E-15781 Santiago de Compostela. A Coruña

Tel: (34) 981 54 61 09

E-mail: montes.galicia@xunta.es

Internet: www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/2529E?OpenDocument


Numer pomocy

XS 328/07

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Andalucía

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Prorroga para el año 2008 del régimen XS 94/07 — Ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía

Podstawa prawna

Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto 116/2002, de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39 de 22 de febrero de 2007)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 200 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z artykułem 5bis i art. 5ter rozporządzenia

Andaluzja jest regionem objętym zakresem stosowania art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE:

Pomoc na:

badania podstawowe: 100 %,

badania przemysłowe: 70 %,

rozwój przedkonkurencyjny: 40 %,

techniczną analizę możliwości wykonania przygotowującą przemysłowe prace badawcze: 75 %

Data realizacji

1.1.2008

Czas trwania

31.12.2008

Cel pomocy

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Secretaría General de Acción Exterior

Consejería de la Presidencia

Junta de Andalucía

Tel: (34) 955 03 52 05

E-mail: Javier.visus@juntadeandalucia.es

http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-2007-02/0,23340,bi%253D695773561881,00.html


V Ogłoszenia

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/11


POMOC PAŃSTWA — FRANCJA

Pomoc państwa C 53/07 (ex NN 12/07) — Pomoc przyznana przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Pau-Béarn spółce Airport Marketing Services

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/08)

Pismem z dnia 28 listopada 2007 r. zamieszczonym w języku oryginału na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Francję o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, dotyczącego wyżej wymienionej pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi w ciągu jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma na adres:

Commission européenne

Direction générale de l'energie et des transports

Direction A

B-1049 Bruxelles

Faks: (32-2) 296 41 04

Otrzymane uwagi zostaną przekazane Francji. Zainteresowana strona zgłaszająca uwagi może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o potraktowanie informacji dotyczących jej tożsamości jako poufnych, podając powody uzasadniające taki wniosek.

TEKST STRESZCZENIA

PROCEDURA

Po zgłoszeniu „pomocy państwa” z dnia 26 stycznia 2007 r. Komisja Europejska zbadała umowy zawarte w dniu 30 czerwca 2005 r. przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Pau-Béarn (dalej zwaną CCIPB) z przewoźnikiem lotniczym Ryanair z jednej strony i z jego spółką zależną Airport Marketing Services (dalej zwaną „AMS”) (1) z drugiej strony.

OPIS ŚRODKÓW POMOCY

Pierwsza umowa (Umowa o świadczenie usług portu lotniczego) zawarta między CCIPB i przedsiębiorstwem Ryanair dotyczy połączenia Londyn Stansted — Pau, uruchomionego w kwietniu 2003 r. Została zawarta w dniu 30 czerwca 2005 r. na wstępny okres 5 lat z możliwością przedłużenia na dodatkowe pięć lat. Zastępuje ona początkową umowę zawartą w dniu 28 stycznia 2003 r., unieważnioną przez Sąd Administracyjny w Pau w dniu 3 maja 2005 r.

Druga umowa (Umowa o świadczenie usług marketingowych w Internecie) uściśla warunki, zgodnie z którymi AMS świadczy niektóre usługi w zakresie reklam, które powinny zostać zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa Ryanair www.ryanair.com. Jej przedmiotem jest „określenie warunków, zgodnie z którymi spółka Airport Marketing Services będzie świadczyć na rzecz CCIPB specjalne usługi marketingowe, mające na celu promowanie różnych atrakcji turystycznych oraz spraw regionu Pau i Béarn. Głównym narzędziem służącym do świadczenia usług marketingowych z tytułu niniejszej umowy jest strona internetowa www.ryanair.com, która pozwala na bezpośrednie kierowanie informacji do potencjalnych pasażerów taniego przewoźnika lotniczego Ryanair”.

Zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług marketingowych w Internecie spółka AMS „dysponuje wyłączną licencją na świadczenie usług marketingowych na stronie internetowej dotyczącej podróży www.ryanair.com”. Umowa o świadczenie usług marketingowych została zawarta także w dniu 30 czerwca 2005 r. na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na dodatkowe pięć lat.

Na podstawie tej umowy CCIPB będzie wypłacać spółce AMS zryczałtowana kwotę w wysokości 437 000 EUR rocznie.

OCENA ŚRODKÓW POMOCY

Obecność pomocy

W części Istnienie pomocy Komisja wyraża wątpliwości co do istnienia pomocy w Umowie o świadczenie usług portu lotniczego i w Umowie o świadczenie usług marketingowych w Internecie.

Umowa o świadczenie usług portu lotniczego

Komisja stwierdza, że Umowa o świadczenie usług portu lotniczego, która ustala warunki udostępnienia infrastruktury portu lotniczego w Pau na rzecz przewoźnika lotniczego Ryanair, nie daje podstaw do żadnych świadczeń pieniężnych.

W tym zakresie władze francuskie oświadczyły, że taryfy wymienione w tej umowie odnoszą się do wszystkich przewoźników lotniczych obsługujących port lotniczy w Pau i że są one udostępniane na wniosek skierowany do zarządzającego portem lotniczym.

Port lotniczy w Pau jest obsługiwany w szczególności przez przedsiębiorstwo Air France, które wykonuje wiele lotów dziennie do Paryża i Lyonu, jest także obsługiwane przez przewoźnika lotniczego Transavia, wykonującego raz lub dwa razy w tygodniu loty do Amsterdamu. Komisja prosi władze francuskie o wyszczególnienie opłat lotniskowych stosowanych wobec tych przedsiębiorstw i o dostarczenie Komisji umów zawartych z tymi ostatnimi. Władze francuskie są proszone o dostarczenie taryf stosowanych w 2006 i 2007 r.

Komisja zastanawia się, czy podobna umowa o świadczenie usług portu lotniczego istnieje również w odniesieniu do lotów wykonywanych przez Ryanair z Pau do Charleroi i prosi władze francuskie o podanie Komisji warunków takiej umowy.

Artykuł 7.1, w którym jest mowa o opłatach lotniskowych należnych od przedsiębiorstwa Ryanair, stanowi w punkcie 7.1.3, że „ustalono, iż w ramach normalnego funkcjonowania, przy zachowaniu 25-minutowej rotacji i pracy dziennej, przedsiębiorstwo Ryanair nie jest zobowiązane do wnoszenia wspomnianych opłat za postój oraz oświetlenie stanowiska postojowego”. Władze francuskie są proszone o wyjaśnienie, dlaczego te opłaty nie stosują się do przedsiębiorstwa Ryanair, i o dostarczenie szczegółów dotyczących warunków fakturowania tych opłat przez port lotniczy przedsiębiorstwu Ryanair oraz innym przewoźnikom lotniczym obsługującym loty z Pau.

Władze francuskie są proszone o dostarczenie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania systemu podatków państwowych (podatek lotniskowy i opłata nałożona na lotnictwo cywilne) i na temat faktu, czy stosowany jest on w taki sam sposób wobec innych przewoźników lotniczych obsługujących Pau. Władze francuskie proszone są także o dostarczenie biznes planu portu lotniczego w Pau i o wykazanie, czy działalności prowadzone przez ten port lotniczy są dochodowe.

Z braku szczegółowych informacji Komisja nie może wykluczyć na tym etapie, że pomoc państwa została udzielona przedsiębiorstwu Ryanair i/lub innym przewoźnikom lotniczym na podstawie Umowy o świadczenie usług portu lotniczego i wzywa zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag.

Umowa o świadczenie usług marketingowych

Spółka AMS jest w 100 % spółką zależną przedsiębiorstwa Ryanair. Strona internetowa www.rayanair.com, na której obsługę spółka AMS posiada wyłączną licencję w celu proponowania usług marketingowych, jest jedynym narzędziem dystrybucji dokumentów przewozowych wydawanych przez przewoźnika lotniczego Ryanair. Obydwie umowy zostały zawarte tego samego dnia (30 czerwca 2005 r.).

Z dokumentów zawartych w aktach sprawy przedstawionych Komisji nie wynika, że CCIPB — zawierając ze spółką AMS Umowę o świadczenie usług marketingowych w Internecie — działała jako prywatny inwestor w ramach gospodarki rynkowej. Przeciwnie, mówi się tam, że „przypuszczalna pomoc państwa wynosi 437 000 EUR, zgodnie z umową”.

W świetle powyższego Komisja zastanawia się, czy zakontraktowane usługi marketingowe są niezbędne dla CCIPB i czy Umowa o świadczenie usług marketingowych w Internecie nie została zawarta wyłącznie w celu dotowania trasy Pau — Londyn Stansted. Komisja ma również wątpliwości, czy cena za wykonane usługi nie jest wyższa od ceny rynkowej.

Dlatego też Komisja nie może wykluczyć, że roczna płatność w wysokości 437 000 EUR stanowi korzyść przewoźnika lotniczego Ryanair za pośrednictwem spółki zależnej AMS.

Wnioski

W związku z powyższym Komisja nie może wykluczyć na tym etapie, że pomoc państwa została przekazana przedsiębiorstwu Ryanair i/lub innym przewoźnikom lotniczym na podstawie Umowy o świadczenie usług portu lotniczego i wzywa zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag.

W odniesieniu do Umowy o świadczenie usług marketingowych w Internecie, Komisja ocenia, że zgłoszony środek mógłby stanowić pomoc podlegającą zasadniczemu zakazowi pomocy zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE, chyba że może ona być uznana za zgodną z zasadami wspólnego rynku z tytułu jednego z odstępstw przewidzianych w Traktacie lub przepisach wykonawczych.

Zgodność

Komisja stwierdza, że podstawę prawną oceny stanową art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu i Komunikat Komisji — Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (2) (dalej zwane „wytycznymi”).

Komisja sprawdziła, czy spełnione zostały kryteria zgodności punktu 5.2 wytycznych i zgłosiła następujące wątpliwości/kwestie:

Komisja wzywa władze francuskie do przedstawienia dokładnych informacji na temat uruchomienia od kwietnia 2003 r. trasy Pau — Londyn Stansted i do podania szczegółowych warunków początkowej Umowy o świadczenie usług portu lotniczego. Władze francuskie powinny w szczególności uściślić, czy zawarcie nowej umowy z przedsiębiorstwem Ryanair (i ewentualnie zawarcie Umowy o świadczenie usług marketingowych w Internecie ze spółką zależną AMS), które nastąpiło w czerwcu 2005 r., po unieważnieniu umowy początkowej przez Sąd Administracyjny w Pau, powinno być uznane za działanie z mocą wsteczną od kwietnia 2003 r. Francja jest wzywana do przedstawienia szczegółowych informacji na temat wyroku Sądu Administracyjnego w Pau z dnia 3 maja 2005 r.

Francję wzywa się także do uściślenia, czy pomoc związana jest z uruchomieniem nowych rozkładów lotów.

Pomoc wypłacana jest corocznie w kwotach zryczałtowanych. Wbrew warunkom ustalonym w wytycznych nie jest ona malejąca, a z dokumentów zawartych w aktach sprawy nie wynika, że wcześniej został przedłożony biznes plan w celu zbadania długoterminowej rentowności środka.

W danym przypadku przedmiotowa pomoc wydaje się rekompensować całość kosztów marketingowych i nie wydaje się, by uzasadnieniem dla jej powstania była rekompensata ponoszonych przez przewoźnika lotniczego nadmiernych kosztów związanych z otwarciem nowego połączenia lub z organizacją regularnych lotów dodatkowych, które znikną w momencie uruchomienia przedmiotowych usług.

Z klauzul umowy nie wynika, że wysokość pomocy jest związana z liczbą przewożonych pasażerów.

Transakcja nie została zawarta na podstawie przetargu i inni potencjalnie zainteresowani przewoźnicy lotniczy nie mieli możliwości kandydowania do obsługi przedmiotowej trasy, by skorzystać z pomocy przyznawanej na rozpoczęcie działalności. W tym względzie władze francuskie twierdzą, że CCIPB zastosowała procedurę odstępstwa przewidzianą w art. 35-III-4o kodeksu zamówień publicznych, która zwalnia z tej klauzuli, jeśli jest tylko jeden dostawca zdolny świadczyć daną usługę. W związku z otwarciem sektora lotnictwa cywilnego dla konkurencji Komisja wątpi, czy w danym przypadku zastosowanie procedury odstępstwa jest właściwe.

Reklama: Z dokumentów zawartych w aktach sprawy nie wynika, że władze francuskie przewidują opublikowanie wykazu dotowanych tras ze wskazaniem, w odniesieniu do każdej z nich, źródła finansowania publicznego, beneficjenta, wysokości wypłaconej pomocy i liczby pasażerów.

Odwołanie: Z dokumentów zawartych w aktach sprawy nie wynika, że na poziomie państw członkowskich została przewidziana procedura odwoławcza (poza odwołaniami w sądzie przewidzianymi przez dyrektywy dotyczące zamówień publicznych: 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (3) i 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (4), w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, jaka mogłaby się pojawić przy przyznawaniu pomocy.

Sankcje: Postanowienia art. 8 umowy zawartej ze spółką AMS pozwalają każdej ze stron wypowiedzieć umowę w wypadku poważnego zaniedbania drugiej strony. Jednakże pojęcie poważnego zaniedbania nie zostało w umowie zdefiniowane. Żadna klauzula umowy nie dotyczy zwrotu kwot wypłaconych w wypadku niewywiązania się z umowy.

Po dokonaniu oceny warunków przyznawania pomocy Komisja ma wątpliwości, w świetle kryteriów ustalonych w wytycznych, co do zgodności przedmiotowej pomocy państwa z Traktatem. W związku z tymi wątpliwościami konieczna jest bardziej szczegółowa analiza sprawy i umożliwienie zainteresowanym stronom przedstawienia uwag na temat zastosowanego środka.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 (5) wszelka niezgodna z prawem pomoc może podlegać odzyskaniu od beneficjanta.

TEKST PISMA

„Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

1.

Par courrier du 26 janvier 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission une aide octroyée à la société Airport Marketing Services sous forme de contrat marketing conclu avec cette dernière. Cette aide ayant été déjà versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par la Commission dans le registre des aides illégales sous le numéro NN 12/07.

2.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 20 février 2007.

3.

Par lettre du 22 janvier 2007, la Commission a invité les autorités françaises à fournir quelques éléments complémentaires nécessaires. Faute de réponse, un rappel a été adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Par lettre du 13 juillet 2007, les autorités françaises ont fourni les éléments complémentaires.

4.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 16 juillet 2007.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Aéroport de Pau-Pyrénées

5.

L'aéroport de Pau-Pyrénées est situé dans la région Aquitaine dans le Département des Pyrénées-Atlantiques. En 2006, l'aéroport de Pau a accueilli 721 204 passagers.

6.

La propriété et la compétence de l'aéroport de Pau sont détenues par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées qui est un groupement de collectivités régionales et locales (région Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et 16 communautés de communes) (6).

7.

L'exploitation de l'aéroport est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn (ci-après la CCIPB) (7) dans le cadre d'une concession du Syndicat mixte dont l'échéance est en 2015.

2.2.   Objet de la notification

2.2.1.   Introduction

8.

Le 30 juin 2005, la CCIPB a conclu deux contrats avec d'une part, la compagnie aérienne Ryanair et d'autre part, sa filiale Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) (8) pour organiser l'exploitation de la liaison reliant les aéroports de Pau et de Londres-Stansted.

9.

Le premier contrat précise les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice du transporteur, notamment en ce qui concerne les prestations d'assistance en escale et la mise à disposition de locaux privatifs.

10.

Le second contrat précise les modalités suivant lesquelles AMS effectue certaines prestations publicitaires devant être insérées sur le site internet de Ryanair www.ryanair.com.

2.2.2.   Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair

11.

Le Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair concerne la liaison Londres Stansted — Pau, lancée en avril 2003. Il a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée initiale de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2). Il remplace le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par le Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 (considérant A).

12.

L'objet du Contrat de services aéroportuaires est de “déterminer à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aéroport. De plus, le présent Contrat définit les conditions d'atterrissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par l'Aéroport” (l'article 1.1 et 1.2 du contrat).

13.

Conformément à l'article 3 de ce contrat “les conditions dont bénéficie Ryanair au titre du présent Contrat seront également appliquées à toute compagnie aérienne avec laquelle l'Aéroport Pau-Pyrénées déciderait d'ouvrir une nouvelle ligne internationale à bas prix. Lesdites conditions seront modulées en fonction des caractéristiques des lignes internationales nouvellement créées et notamment: fréquence des vols, nombre des passagers transportés, conditions tarifaires de vol”.

14.

Selon l'article 4 du Contrat de services aéroportuaires, Ryanair assurera des services aériens réguliers et quotidiens sur la liaison Londres — Pau et paiera à l'aéroport les redevances détaillées aux alinéas 7.1 et 7.2. Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 7.1 font dans un premier temps l'objet d'une proposition élaborée par l'exploitant de l'aéroport et sont ensuite agréés par les autorités françaises, plus précisément par le ministère chargé de l'aviation civile et par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (9).

2.2.3.   Contrat de services marketing sur internet conclu entre la CCIPB et la société Airport Marketing Services

15.

D'après les dispositions du Contrat de services marketing sur internet (ci-après le “Contrat de services marketing”), la société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des services marketing sur le site de voyages www.ryanair.com” (considérant A).

16.

Ce contrat est explicitement lié au Contrat de services aéroportuaires: “le présent contrat repose sur l'engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1).

17.

Le Contrat de services marketing a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2).

18.

Le Contrat de services marketing a pour objet de “déterminer les conditions auxquelles Airport Marketing Services fournira à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site web www.ryanair.com qui permet un ciblage direct des passagers potentiels de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1).

19.

L'ensemble des services marketing repose sur:

un espace approprié sur la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour cinq (5) paragraphes de 150 mots dans la section ‘Airport marketing Services Top Five Things To Do’ (cinq choses à ne pas manquer à Pau) (coûts pour un paragraphe par an selon la grille tarifaire  (10) : 20 000 EUR),

un espace approprié sur la barre de droite de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour la présence d'un (1) lien vers le site web désigné par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 15 000 EUR),

un espace approprié sous la section ‘Top Five Things To Do’ de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour sept (7) liens vers les sites web désignés par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 10 000 EUR),

42 (quarante-deux) jours par an de présence d'un lien vers le site web désigné par la CCIPB sur la page d'accueil en langue anglaise du site www.ryanair.com (coût par jour selon grille tarifaire: 6 000 €)” (article 3).

20.

Au total, la CCIPB paiera à la société AMS la somme forfaitaire de 437 000 EUR par an (article 4.1). Cette somme ne paraît pas liée au nombre de billets vendus sur les vols Ryanair.

21.

Dans le cas d'espèce, les tarifs forfaitaires établis dans le contrat ne sont pas modulables en fonction, par exemple, statistiques de consultation du site Internet de Ryanair, comme le veut la pratique normale pour ce type de produits (voir paragraphe 22). Il est simplement mentionné que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site www.ryanair.com permettra d'attirer “au mois 40 000 passagers à l'arrivée par an” (paragraphe 1.1).

22.

A cet égard, selon les informations des autorités françaises, les spécialistes en communication indiquent que le “tarif des bandeaux publicitaires inclus sur le site ‘voyage’ d'un portail grand public français peuvent varier, en fonction de leurs dimensions, de leur caractéristiques multimédia (clignotement, vidéo, etc.) de 40 EUR à 72 EUR par millier de téléchargements de la page concernée (9).

23.

Le paragraphe 4.2 du contrat exclut que toute autre société, désignée par la CCIPB, puisse faire des réservations de vols, d'hébergement, de locations des voitures ou tout autre service éventuellement proposé par la société AMS (11).

24.

Toutefois, selon les informations des autorités françaises, la promotion touristique du Béarn relève des compétences du “Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basques” (ci-après le Comité). Pour assurer la promotion de la région, ce Comité a élaboré un site Internet, www.tourisme64.com (12).

25.

A titre d'exemple, le Comité a mis en ligne sur internet son Plan Action 2007 — Programme et budget prévisionnel (ci-après le “Plan d'action 2007”) et y précise ses actions de promotion à l'international. Ainsi, les marchés britannique et irlandais sont prioritairement ciblés, notamment en raison de l'existence des liaisons exploitées par Ryanair à destination de Pau et Biarritz en provenance de Londres-Stansted, Dublin et Shannon.

26.

Pour mener à bien ces actions qui concernent également d'autres marchés (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Canada, Belgique, Chine), le Comité entend mobiliser un budget de 60 000 EUR (9).

27.

Dans le Plan d'action 2007, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment Ryanair (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélérer l'audience du site Internet” (page 14).

28.

Pour conclure, les autorités françaises avancent que les deux contrats (Contrat de services aéroportuaires et Contrat de services marketing), “bien que juridiquement indépendants, sont néanmoins étroitement liés (13). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les autorités françaises considèrent que le montant entier de 437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État.

2.3.   Existence de l'aide

29.

Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Traité toute aide accordée par un État membre aux moyen de ressources d'État qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres, sauf dérogations prévues par le Traité.

2.3.1.   Ressources d'État

30.

Les Contrats de services marketing et de services aéroportuaires ont été conclus entre Ryanair et AMS, d'un coté, et la CCIPB, de l'autre. Eu égard à la nature publique de la CCIPB (14), la Commission en conclut que les contrats impliquent l'utilisation de ressources d'État. En conséquence, les marchés conclus impliquent un transfert, en faveur de sociétés Ryanair et AMS, des ressources dont l'État français dispose ou aurait pu disposer.

2.3.2.   Avantage sélectif

2.3.2.1.   Contrat de services aéroportuaires

31.

La Commission observe que le Contrat de services aéroportuaires qui établit les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice de la compagnie aérienne Ryanair ne donne lieu à aucun versement financier. Toutefois, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient ensuite de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise.

32.

A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que “ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (annexe 1). C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article 3 de la convention précitée”. Toutefois, la liste des tarifs fournie par les autorités françaises date de 2005. Les autorités françaises sont priées de fournir les listes des tarifs applicables pour 2006 et 2007.

33.

L'aéroport de Pau est desservi notamment par Air France qui opère plusieurs vols par jour vers les aéroports de Paris et de Lyon, et il est aussi desservi par la compagnie aérienne Transavia qui opère, 1 à 2 fois par semaine, les vols vers Amsterdam. La Commission prie les autorités françaises de préciser quelles sont les charges aéroportuaires qui s'appliquent à ces compagnies et de fournir à la Commission les contrats conclus avec ces dernières.

34.

Selon le programme de vols pour l'automne et l'hiver 2008 publié sur les pages internet de l'aéroport de Pau (15), Ryanair opère, trois fois par semaine, les vols vers l'aéroport de Charleroi. La Commission se demande si un contrat similaire de services aéroportuaires existe pour les vols de Pau à Charleroi et prie les autorités françaises de fournir à la Commission les modalités de ce contrat.

35.

L'article 7.1 qui mentionne les redevances aéroportuaires à payer par Ryanair, stipule, au point 7.1.3 qu'il “est convenu que, dans le cadre de son fonctionnement normal avec une rotation de 25 minutes et en journée, Ryanair ne doit normalement pas avoir à payer lesdites Redevances de stationnement et de balisage.” Les autorités françaises sont priées d'expliquer pourquoi ces redevances ne s'appliquent pas à Ryanair et de fournir les détails sur les modalités de facturation de ces redevances par l'aéroport à Ryanair et aux autres compagnies aériennes qui opèrent à partir de Pau.

36.

Conformément à l'article 4.3, Ryanair prélèvera et remettra aux autorités concernées les taxes d'État (taxe d'aéroport et taxe d'aviation civile). Les autorités françaises sont priées de fournir les informations détaillées sur le fonctionnement de ce système et sur le fait de savoir s'il s'applique de la même manière aux autres compagnies aériennes desservant Pau.

37.

Enfin, les autorités françaises sont priées de fournir le plan d'affaire de l'aéroport de Pau et d'indiquer si les activités de l'aéroport sont bénéficiaires.

38.

Faute d'avoir des informations détaillées, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

2.3.2.2.   Contrat de services marketing

39.

La Commission doit vérifier, si, par le moyen des ressources d'État, la société AMS bénéficie d'un avantage par rapport à d'autres sociétés.

40.

La mesure est sélective dans la mesure où elle est destinée à une seule société — à la société AMS.

41.

La société AMS est une filiale à 100 % de Ryanair. Le site www.ryanair.com dont la société AMS possède une licence exclusive pour proposer les services marketing, est le seul vecteur de commercialisation des titres de transport émis par la compagnie aérienne Ryanair. Les deux contrats ont été conclus à la même date (le 30 juin 2005).

42.

Il ne ressort pas de pièces du dossier portées à la connaissance de la Commission que la CCIPB, en concluant le Contrat de services marketing avec la société AMS, ait agit comme un investisseur privé en économie de marché (16). Au contraire, il est indiqué que “l'aide d'État présumée s'élève à 437 000 EUR comme indiqué dans le contrat (9).

43.

A la lumière de ce qui précède, la Commission se demande si les services marketing conclus sont nécessaires pour la CCIPB et si le Contrat de services marketing n'a pas été conclu uniquement pour subventionner la route Pau-London Stansted. La Commission a aussi des doutes si le prix des services rendus n'est pas supérieur au prix du marché.

44.

Dès lors, la Commission ne peut pas exclure que le versement annuel du montant du 437 000 EUR ne représente un avantage à la compagnie aérienne Ryanair à travers sa filiale AMS.

2.3.3.   Affectation du commerce et de la concurrence

45.

Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Selon une jurisprudence constante (17), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence.

46.

Depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993 (18), rien n'empêche les transporteurs aériens communautaires d'opérer des vols sur les liaisons intra-communautaires et de bénéficier de l'autorisation de cabotage illimitée. Ainsi que la Cour l'a affirmé: “Dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur où s'exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations (19).

47.

Dans les lignes directrices, la Commission a dit que “les incitations financières au démarrage … accordent des avantages aux compagnies bénéficiaires et peuvent donc créer directement des distorsions entre compagnies dans la mesure où elles abaissent les coûts d'exploitation des bénéficiaires. Elles peuvent aussi indirectement affecter la concurrence entre aéroports en aidant les aéroports à se développer, voire en incitant une compagnie à ‘se délocaliser’ d'un aéroport à un autre et à transférer une ligne d'un aéroport communautaire à un aéroport régional. Elles sont dès lors normalement constitutives d'aide d'État et doivent être notifiées à la Commission” (paragraphe 77 et 78).

2.3.4.   Conclusions

48.

Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

49.

Pour ce qui concerne le Contrat de services marketing, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 87(1) du traité CE, à moins qu'elle puisse être jugée compatible avec le marché commun au titre d'une des dérogations prévues par le traité ou par les dispositions d'application.

50.

L'aide étant illégale (voir paragraphe 1), elle doit, si déclarée incompatible, faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

2.4.   Base juridique de l'appréciation

51.

La Commission considère que l'article 87(3) (c) du Traité et la Communication de la Commission les Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (20) (ci-après les “lignes directrices”) constituent la base légale de l'évaluation.

2.5.   Compatibilité de l'aide

2.5.1.   Objectif des aides au démarrage

52.

Les aéroports de petite taille ne disposent souvent pas des volumes de passagers qui leur sont nécessaires pour atteindre la taille critique et le seuil de rentabilité. En conséquence, la Commission observe que les compagnies aériennes ne sont pas toujours prêtes, sans incitations à cette fin, à prendre le risque d'ouvrir des routes au départ d'aéroports inconnus et non testés.

53.

C'est pourquoi la Commission accepte que des aides publiques soient versées temporairement aux compagnies aériennes sous certaines conditions, si cela les incite à créer de nouvelles routes ou de nouvelles fréquences au départ d'aéroports régionaux et d'attirer les volumes de passagers qui leur permettront ensuite d'atteindre à terme le seuil de rentabilité. La Commission veillera à ce que de telles aides n'avantagent pas des aéroports de grande taille déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence (paragraphe 71 et 74 des lignes directrices).

54.

Compte tenu de ces objectifs et de difficultés importantes auxquelles peut donner lieu le lancement de la nouvelle ligne, les lignes directrices prévoient la possibilité d'accorder une aide au démarrage aux petits aéroports régionaux pour leur permettre de promouvoir de nouvelles lignes aériennes au départ de leurs aéroports, pour autant que les conditions spécifiées dans les lignes directrices au point 5.2 soient réunies.

55.

L'analyse développée ci-dessous s'applique à la mesure déclarée par les autorités françaises comme une aide à la société AMS. La même analyse s'appliquerait, le cas échéant, si la Commission confirme la présence d'une aide d'État dans le Contrat de services aéroportuaires sur la base des informations manquantes, qu'il est demandé aux autorités françaises de fournir.

2.5.2.   Les conditions de compatibilité

56.

Compte tenu des conditions fixées au paragraphe 79 des lignes directrices a)-l), la Commission observe que:

a)

Le bénéficiaire doit être titulaire d'une licence conformément au règlement (CEE) no 2407/92.

Dans le cas d'espèce, l'aide sera accordée au transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, comme le requièrent les lignes directrices.

b)

Avec moins d'un million de passagers par an, l'aéroport de Pau relève de la catégorie D définie dans les lignes directrices (petit aéroport régional) (21), et il est à ce titre éligible à une aide au démarrage aux compagnies aériennes à son départ. L'aide n'est accordée qu'en relation avec les liaisons entre l'aéroport de Pau et un autre aéroport de l'UE (l'aéroport de Londres-Stansted).

c)

L'aide ne doit être accordée qu'en relation avec l'ouverture de nouvelles liaisons ou de rotations supplémentaires sur des liaisons existantes.

Comme mentionné dans le paragraphe 11, la ligne aérienne reliant Pau à Londres-Stansted a été exploitée par la compagnie Ryanair à partir d'avril 2003. Il est indiqué qu'à l'issue du jugement du Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 annulant la convention initiale avec Ryanair, un nouveau Contrat de services aéroportuaires a été signé pour se substituer au régime précédent.

La Commission invite les autorités françaises à présenter des informations détaillées sur le lancement de la route Pau — Londres-Stansted à partir d'avril 2003 et à préciser quelles étaient les conditions du Contrat de services aéroportuaires initial. Les autorités françaises devraient préciser notamment si la conclusion du nouveau contrat avec Ryanair (et éventuellement la conclusion du Contrat de services marketing avec sa filiale AMS), intervenues en juin 2005 après l'annulation du contrat initial par le Tribunal Administratif de Pau, doivent être considérées comme rétroactives à la date d'avril 2003.

Dans l'intervalle, la Commission doute que l'aide soit liée à l'ouverture d'une nouvelle liaison. La France est invitée à préciser si l'aide est liée au lancement des nouvelles fréquences.

La France est aussi invitée à donner des informations détaillées sur le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2005.

d)

Viabilité à terme et dégressivité dans le temps.

L'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires. Elle n'est pas dégressive et il ne ressort pas de pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure.

e)

Compensation des coûts additionnels au démarrage: le montant de l'aide doit être strictement lié aux coûts additionnels de démarrage qui sont liés au lancement de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur n'aurait pas à supporter à un rythme de croisière.

Dans le cas d'espèce, l'aide en cause semble compenser l'ensemble des coûts marketing et elle ne semble pas être conçue de manière à compenser les surcoûts supportés par le transporteur aérien du fait de l'ouverture d'une nouvelle liaison ou de l'organisation de vols réguliers supplémentaires, surcoûts qui disparaîtront une fois les services en cause mis en place.

f)

Intensité et durée: l'aide dégressive peut être accordée pour une durée maximale de trois ans. Le montant de l'aide ne peut dépasser, chaque année, 50 % du montant des coûts éligibles de cette année, et sur la durée de l'aide, une moyenne de 30 % des coûts éligibles.

Comme déjà mentionné (paragraphe 20), l'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires sur une période de cinq années, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires. Comme constaté dans le point e), il ne ressort des pièces de dossier ni quels sont les surcoûts de ces services marketing liés à la promotion de la route concernée, ni que l'intensité soit limitée à 30 %. En outre, la période maximale de trois ans est dépassée.

g)

Lien avec le développement de la ligne: le versement de l'aide doit être lié au développement effectif du nombre de passagers transportés.

Comme mentionné dans le paragraphe 21, le Contrat de services marketing prévoit que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site web www.ryanair.com permettra d'attirer au moins 40 000 passagers à l'arrivée par an. Néanmoins, il ne ressort pas des clauses du contrat que le montant de l'aide soit lié au nombre de passagers transportés.

Toutefois, l'article 7 du contrat stipule que “en cas de modification importante des conditions commerciales essentielles …, notamment du niveau des passagers à l'arrivée générés du fait du présent Contrat, les Parties s'engagent à modifier le présent Contrat …”. Hormis ces dispositions de l'article 7, il n'est indiqué nulle part dans le Contrat ni dans les documents transmis par les autorités françaises qu'un système de comptabilisation du nombre de passagers est mis en œuvre et comment il fonctionne.

h)

Attribution non discriminatoire: toute entité publique qui envisage d'octroyer à une compagnie, via un aéroport ou non, des aides au démarrage d'une nouvelle route doit rendre son projet public dans un délai suffisant et avec une publicité suffisante pour permettre à toutes les compagnies intéressées de proposer leurs services.

Le marché a été attribué sans mise en concurrence et d'autres compagnies aériennes potentiellement intéressées n'ont pas eu la possibilité de se porter candidates à l'exploitation de la route concernée pour bénéficier de l'aide au démarrage.

À cet égard, les autorités françaises indiquent que la CCIPB, établissement public de l'État au sens de l'article L. 710-1 du code de commerce (22), est soumise au code des marchés publics pour ses contrats conclus à titre onéreux (23) et que “il ne ressort pas des pièces du dossier portées à la connaissance des autorités françaises qu'un appel à la concurrence pour la conclusion du marché ait été effectué. Toutefois, la CCIPB indique qu'elle a appliqué la procédure dérogatoire prévue par l'article 35–III–4o du code des marchés publics qui dispense de cette clause lorsqu'il n'y a qu'un fournisseur susceptible de fournir la prestation (annexe no 4) (9).

Eu regard à l'ouverture du secteur aérien à la concurrence, la Commission doute qu'il soit pertinent d'appliquer la procédure dérogatoire dans le cas d'espèce.

i)

Plan d'affaire démontrant la viabilité et l'analyse de l'impact de la nouvelle route sur les lignes concurrentes.

Comme constaté auparavant (point d), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure et son impact sur des routes concurrentes.

j)

Publicité: Il ne ressort pas des pièces du dossier si les autorités françaises prévoient de publier la liste des routes subventionnées, avec pour chacune l'indication de la source de financement public, la compagnie bénéficiaire, le montant des aides versées et le nombre de passagers concernés.

k)

Recours: Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mécanisme de recours soit prévu au niveau des États membres [outre les recours judiciaires prévus par les directives dites “marchés publics” 89/665/CEE et 92/13/CEE (24)] pour remédier à toute discrimination qui se produirait dans l'octroi des aides.

l)

Sanctions: Les dispositions de l'article 8 du contrat conclu avec la société AMS permettent à chacune des parties de résilier le contrat en cas de faute grave du cocontractant. Toutefois, cette notion de faute grave n'est pas définie dans le contrat. Aucune clause du contrat ne concerne la récupération des sommes versées en cas d'inexécution.

57.

La Commission prend note des objectifs de la mesure qui sont de promouvoir activement les infrastructures touristiques de la région béarnaise ainsi que des effets positifs attendus comme création d'emplois dans le tissu industriel et commercial local et par la redynamisation d'espaces ruraux. La Commission prend note aussi de la difficulté d'attirer les compagnies aériennes pour exploiter une route à partir des petits aéroports régionaux.

58.

Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, la Commission a des doutes, au vu des critères établis dans les lignes directrices, sur la compatibilité avec le traité de l'aide d'État concernée.

59.

Ces doutes rendent nécessaire une analyse plus approfondie du dossier en permettant aux parties intéressées de présenter leurs observations sur la mesure.

3.   DÉCISION

60.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier l'existence et la compatibilité de l'aide. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

61.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

62.

La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) no 659/1999, lui permet, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (“injonction de suspension”).

63.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.”


(1)  Spółka Airport Marketing Services jest w 100 % spółką zależną przedsiębiorstwa Ryanair.

(2)  Dz.U. C 312 z 9.12.2005.

(3)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 33.

(4)  Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 14.

(5)  Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.

(6)  La propriété et la compétence sur cet aéroport ont été détenues initialement par l'Etat. Le transfert au Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées est effectif depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

(7)  Les Chambres de commerce et d'industrie font partie des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

(8)  La société Airport Marketing Services est une filiale à 100 % de Ryanair.

(9)  Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.

(10)  La grille tarifaire mentionnée à l'article 3 du Contrat de services marketing est consultable sur le site Internet de la société AMS www.airportmarketingservices.com.

(11)  “Les sites web désignés par la CCIPB ne pourront pas proposer de services de réservation liés aux voyages, notamment vols, location de véhicules, hébergement et/ou tout autre service susceptible d'être à l'avenir proposé sur www.ryanair.com.”

(12)  Dans le Plan d'action 2007 du Comité, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment ‘Ryanair’ (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélerer l'audience du site Internet

(13)  Idem.

(14)  Voir la Décision de la Commission du 22 juin 2006, Aide d'État N 563/05 — Aide à la compagnie aérienne Ryanair pour la ligne aérienne desservant Toulon et Londres, par.12-18.

(15)  http://www.pau.aeroport.fr/vols-du-jour/programme-vols-hiver-2007-2008.php

(16)  “En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étatiques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celles d'organisme gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette importance.” Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. Affaire C-305/89. République italienne contre Commission des Communautés européennes. Rec. 1991, page I-01603 p. 19 et 20.

(17)  Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.

(18)  Règlements du Conseil (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE) no 2409/92 (JO L 240 du 24.8.1992).

(19)  Voir notamment l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603.

(20)  JO C 312 du 9.12.2005.

(21)  Paragraphe 15 des lignes directrices.

(22)  Annexe 2.

(23)  Article 2–I–1o du code — Annexe no 3.

(24)  Directive 89/665/CE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3.1992, p. 14).


15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/20


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.5031 — ACE/CICA)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/09)

1.

W dniu 8 lutego 2008 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo ACE Limited („ACE”, Kajmany) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Combined Insurance Company of America („CICA”, USA) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

przedsiębiorstwo ACE: ubezpieczenia własności i ubezpieczenia od wypadków oraz reasekuracja adresowane do klientów indywidualnych i komercyjnych,

przedsiębiorstwo CICA: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz zdrowotne, adresowane przede wszystkim do osób prywatnych w USA, UE, Kanadzie oraz Azji i Pacyfiku.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.5031 — ACE/CICA na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/21


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/10)

1.

W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Hermes Logistik GmbH & Co. KG („Hermes”, Niemcy), za pośrednictwem swojej spółki zależnej Hermes General Service Beteiligungsgesellschaft mbH („HLS”, Niemcy), w której posiada 100 % udziałów, przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady łączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Swiss Post Porta a Porta SpA („PaP”, Włochy), w drodze nabycia akcji. Łączna kontrola będzie sprawowana wspólnie z przedsiębiorstwem Swiss Post International Holding AG („Swiss Post”, Szwajcaria).

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji są:

w przypadku przedsiębiorstwa Hermes: usługi pocztowe i logistyczne w obrocie między przedsiębiorstwami i konsumentami oraz w obrocie między samymi konsumentami świadczone w Niemczech i w Austrii, obejmujące dostarczanie paczek, sprzętu AGD i mebli oraz przesyłek pocztowych (listów, przesyłek reklamowych i katalogów),

w przypadku przedsiębiorstwa PaP: usługi pocztowe i logistyczne świadczone we Włoszech,

w przypadku przedsiębiorstwa Swiss Post: hurtowe usługi pocztowe dotyczące listów wysyłanych w Szwajcarii i za granicę, usługi związane z odprawą celną, doręczanie paczek pocztowych, usługi kurierskie i ekspresowe.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/22


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/11)

1.

W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa TUI AG („TUI”, Niemcy) i Royal Caribbean Cruises Ltd („RCL”, Stany Zjednoczone), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem TUI Cruises GmbH („TUI Cruises”, Niemcy) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku TUI: usługi przewozowe i turystyka,

w przypadku RCL: organizacja i sprzedaż rejsów wycieczkowych,

w przypadku TUI Cruises: organizacja i sprzedaż rejsów wycieczkowych klientom niemieckojęzycznym.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV, na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/23


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/12)

1.

W dniu 7 lutego 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Beko Elektronik A.S. („Beko”, Turcja), należące do grupy Koç, przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Grundig Multimedia BV („Grundig”, Niderlandy) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Beko: produkcja i sprzedaż telewizorów kolorowych przeznaczonych do rozprowadzania pod marką innych przedsiębiorstw,

w przypadku Grundig: opracowywanie, projektowanie i sprzedaż produktów elektroniki użytkowej oferowanych pod własną marką.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/24


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/13)

1.

W dniu 7 lutego 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Aviva Italia Holding SpA („Aviva”, Włochy), należące do grupy Aviva plc („grupa Aviva”, Zjednoczone Królestwo), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem UBI Assicurazioni Vita SpA („UBI Vita”, Włochy), kontrolowanym przez UBI Partecipazioni Assicurative SpA („UBI Partecipazioni”, Włochy), w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji są:

w przypadku Aviva: ubezpieczenia ogólne i ubezpieczenia na życie, długoterminowe produkty oszczędnościowe oraz zarządzanie funduszami,

w przypadku UBI Vita: ubezpieczenia na życie.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/25


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 41/14)

1.

W dniu 8 lutego 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Crédit Agricole SA („CASA”, Francja), poprzez powiązane z nim spółki Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA („Cariparma”, Włochy) i Crédit Agricole Assurances Italia Holding SpA („CAAIH”, Włochy), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem POvita SpA („POvita”, Włochy), obecnie wspólnie kontrolowanym przez przedsiębiorstwa SAI Holding SpA („SAI”, Włochy) i Cariparma, w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji są:

w przypadku CASA: ubezpieczenia ogólne oraz ubezpieczenia na życie, bankowość, bankowość prywatna, usługi finansowe w wielu krajach,

w przypadku Cariparma: usługi bankowe i ubezpieczeniowe we Włoszech,

w przypadku CAAIH: włoska spółka holdingowa zarządzająca udziałami przedsiębiorstwa CASA w sektorze ubezpieczeniowym we Włoszech,

w przypadku POvita: ubezpieczenia na życie we Włoszech.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


INNE AKTY

Komisja

15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/26


Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

(2008/C 41/15)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

STRESZCZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„RADICCHIO DI CHIOGGIA”

NR WE: IT/PGI/00484/06.07.2005

CHNP ( ) CHOG ( X )

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów informacyjnych.

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego:

Nazwa:

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Adres:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39) 06 481 99 68 — 46 65 51 04

Faks:

(39) 06 42 01 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Grupa składająca wniosek:

Nazwa:

Comitato promotore «Radicchio di Chioggia»

Adres:

Via Valgrande, 27 — S. Anna di Chioggia (VE)

Tel.:

(39) 041 495 02 84

Faks:

(39) 041 495 05 78

E-mail:

Skład:

producenci/przetwórcy ( X ) inni ( )

3.   Rodzaj produktu:

Klasa 1.6: Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

4.   Specyfikacja produktu:

(streszczenie wymogów określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1.   Nazwa produktu: „Radicchio di Chioggia”

4.2.   Opis produktu: Chronione oznaczenie geograficzne „Radicchio di Chioggia” jest zarezerwowane dla produktów otrzymywanych z roślin należących do rodziny Asteracee, rodzaju Cichorium, gatunku inthybus, odmiany silvestre. Istnieją dwa rodzaje „Radicchio di Chioggia”, „wczesne” i „późne”.

Roślina ma zaokrąglone, przylegające do siebie liście tworzące charakterystyczną kulistą głowę. Liście są koloru czerwonego przechodzącego w głęboką czerwień z białymi żyłkami pośrodku.

Cechami charakterystycznymi dwóch odmian są:

wczesna”: o wielkości od małej do średniej, o wadze od 180 do 400 gram, w kolorach od szkarłatnego do amarantowego, kruchych liściach, o smaku od słodkiego do lekko gorzkawego,

późna”: o wielkości od średniej do dużej, bardzo zwartej główce, o wadze od 200 do 450 gram, w kolorze intensywnie amarantowym, dość kruchych liściach, o smaku gorzkawym.

„Radicchio di Chioggia” jest sprzedawane z niewielką częścią korzenia (korzeń palowy), obciętego czysto poniżej kołnierza.

Główki muszą być całe, przysadziste, wyglądać świeżo, bez pasożytów ani uszkodzeń spowodowanych przez pasożyty lub nadmiar wilgoci, nawet jeśli wymagają one przycięcia.

4.3.   Obszar geograficzny: Późna odmiana „Radicchio di Chioggia” uprawiana jest na całym obszarze gmin Chioggia, Cona i Cavarzere w prowincji Wenecja, gmin Codevigo i Corbezzole w prowincji Padwa oraz gmin Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro i Loreo w prowincji Rovigo. Wczesna odmiana uprawiana jest jedynie w gminach Chioggia i Rosolina, gdzie warunki glebowo-klimatyczne pozwalają na uzyskanie właściwości odmiany.

4.4.   Dowód pochodzenia: Każda faza procesu produkcji musi być kontrolowana poprzez rejestrowanie każdego produktu wchodzącego i każdego produktu wychodzącego. Takie kontrole oraz zapisy w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez organ kontrolny producentów i podmiotów pakujących, umożliwiają odtworzenie historii produktu.

Chronione oznaczenie geograficzne „Radicchio di Chioggia” może być używane przez producentów, których ziemie leżą w obrębie obszaru produkcji, i którzy wprowadzają w każdym roku gospodarczym swoje obszary upraw w rejestr prowadzony i stale aktualizowany przez organ kontrolny, określający dane katastralne obszaru i zawierający szczegółowe informacje dotyczące uprawy wczesnych i późnych odmian. Producenci, których to dotyczy, zobowiązani są również do zadeklarowania faktycznie wyprodukowanych i sprzedanych ilości „Radicchio di Chioggia” o chronionym oznaczeniu geograficznym, wprowadzając przedmiotowe ilości do specjalnych rejestrów. Wszystkie podmioty, osoby fizyczne i prawne, wpisane do odpowiednich wykazów, podlegają kontroli ze strony organu kontrolnego.

4.5.   Metoda produkcji: W specyfikacji produktu przewidziano między innymi, że wczesna odmiana wysiewana jest między 1 grudnia a końcem kwietnia na grzędach, a z początkiem marca bezpośrednio na polu, przy czym przesadzanie odbywa się po około 30 dniach. Sadzi się od ośmiu do dziesięciu roślin na metr kwadratowy. Uprawy mogą być zabezpieczone folią, wspartą na łukach. Folię można stopniowo usuwać w miarę aklimatyzacji roślin. Zbiór odbywa się między 1 kwietnia a 15 lipca, a plon z hektara, po przycięciu, nie może przekraczać 18 ton.

Późna odmiana wysiewana jest na grzędach między 20 czerwca a 15 sierpnia, bądź bezpośrednio na polu w lipcu i w sierpniu w zagęszczeniu od siedmiu do dziesięciu roślin na metr kwadratowy. Zbiór odbywa się między wrześniem a marcem, a plon z hektara, po przycięciu, nie może przekraczać 28 ton.

Roślina zbierana jest poprzez ucięcie korzenia poniżej punktu gdzie położone niżej liście stykają się z główką, zwykle około 2–3 cm pod ziemią, gdzie liście splatają się w formę mniej lub bardziej przysadzistej główki. Rośliny są przycinane albo na polu albo w pomieszczeniach zakładu, pod warunkiem że znajduje się on na obszarze opisanym w pkt. 4.3, przy użyciu tradycyjnych zakrzywionych noży zwanych „roncole”.

4.6.   Związek z obszarem geograficznym: Strefę lagunową charakteryzują nieznaczne wahania temperatur zarówno w trakcie dnia, jak i z dnia na dzień, oraz wszechobecne wiatry i bryzy, typowe adriatyckie gwałtowne wiatry, tzw. „bore”, które sprzyjają mieszaniu się niższych warstw atmosfery i, co za tym idzie, zapobiegają tworzeniu się stref wilgotności, mogącej niekorzystnie wpłynąć na stan fitosanitarny produkowanych płodów rolnych.

Luźne, gliniaste gleby sprzyjają uprawie późnej odmiany, w przypadku której upały uniemożliwiałyby zamykanie się główki w tradycyjnym kulistym kształcie i spowodowałyby przedwczesne kwitnienie.

Uprawa wczesnej odmiany jest ograniczona do nadmorskich gmin Chioggia i Rosolina z powodu kombinacji czynników obejmujących piaszczystą glebę, bliskość morza, co zapewnia różnicę temperatury porównywalną z terenami oddalonymi od morza, więcej wiatru oraz dostęp do wody do nawadniania pochodzącej z poziomu wodonośnego położonego bardzo blisko powierzchni, wydobywanej poprzez kopanie dołów zwanych w regionie „buse”.

Piaszczyste gleby oraz klimat obszarów nadmorskich gmin Chioggia i Rosolina tworzą idealne warunki do uprawy tego produktu: badania wykazały, że „Radicchio di Chioggia” należy chronić przed obciążeniem spowodowanym dużymi wahaniami temperatury i gwałtownymi zmianami poziomów wilgoci gleby oraz że wynikiem uprawy w jakichkolwiek innych warunkach są poziomy sięgające 50–60 %, powodujące poważnie straty w produkcji i znacznie mniej intensywne ubarwienie główki.

Produkt różni się od innych odmian cykorii tym, że zawartość białka w suszonej roślinie waha się od 1,0 % do 1,4 %. Ponadto zawiera on wysoki poziom potasu, fosforu i wapnia przy obniżonej wartości kalorycznej, dlatego jego wybór jest preferowany z dietetycznego punktu widzenia.

Dowody na uprawę warzyw w rejonie Chioggia sięgają 1700 r., o czym świadczą mapy „Villa Episcopale” oraz statystyki ze szkół „Podestà di Chiazza” (obecnie Chioggia) zebrane przez Alessandro Ottoliniego, wskazujące że „Scuola di S. Giovanni di Ortolani” (Szkoła ogrodników Św. Jana), licząca 544 studentów, była zaledwie drugą po renomowanej „Scuola dei pescatori” (Szkoła rybaków).

W wydaniu miesięcznej księgi rachunkowej Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie z marca 1923 r., opublikowanej przez Premiate Officine Grafiche Ferrari, cykoria została ujęta obok innych warzyw jako roślina uprawiana w ramach płodozmianu. Dalsze dowody znaleźć można w pracy „Cenni di economia agricola” (uprawa warzyw w zarysie) autorstwa Pagani-Gallimbertiego (1929 r.), która opisuje metodę uprawy cykorii w ogrodach lagunowych utworzonych na piaszczystych terenach odzyskanych z morza.

Stworzenie dużego rynku owoców i warzyw w pobliżu obszaru produkcji rozwiązało problem wprowadzania do obrotu i dystrybucji, na której potrzeby od 1860 r. wykorzystywano linię kolejową Verona-Chioggia.

4.7.   Organ kontrolny:

Nazwa:

C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.

Adres:

Via S. Gaetano, 74 — I-36016 Thiene (VI)

Tel.:

(39) 0445 31 30 11

Faks:

(39) 0445 31 30 70

E-mail:

csqa@csqa.it

Organ kontrolny spełnia wymogi określone w normie EN 45011.

4.8.   Etykietowanie: „Radicchio di Chioggia” powinno być pakowane w taki sposób, aby otwarcie opakowania spowodowało zerwanie pieczęci oraz:

pojemniki powinny mieć następujące podstawowe wymiary zewnętrzne: 30 cm na 50 cm, 30 cm na 60 cm bądź 40 cm na 60 cm i być wykonane z drewna, plastiku, polistyrenu, tektury lub innego materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością o pojemności od 1 do 5 kg produktu w jednej warstwie,

opakowania o pojemności mniejszej niż 1 kg powinny być wykonane z drewna, plastiku, polistyrenu lub tektury, a zawartość każdej paczki powinna być jednolita, składająca się wyłącznie z cykorii tego samego rodzaju, kategorii i rozmiaru; widoczna zawartość ma być reprezentatywna dla całej zawartości.

Opakowanie musi zapewniać odpowiednią ochronę produktu.

Opakowanie nie powinno zawierać żadnych ciał obcych.

Na pojemnikach powinna znajdować się etykieta z wydrukowanym logiem w jednolitym rozmiarze i słowami „Radicchio di Chioggia” oraz zawierająca odniesienie do wczesnej lub późnej odmiany.

Logo powinno przedstawiać ozdobną tarczę z białym tłem, żółtym obramowaniem, brązową krawędzią i czarnym profilem, zawierającą wizerunek czerwonego lwa w średniowiecznym stylu, wokół którego widnieje napis wykonany wielkimi czerwonymi literami „RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P.”.

Czcionka: Garamond.

Maksymalne rozmiary czcionek „50” — minimalne „10”.

Maksymalna średnica koła „15” — minimalna „3”.

Kolory używane w logo:

Czerwony= Magenta 95 % — Yellow 80 %.

Żółty= Magenta 7 % — Yellow 85 %.

Brązowy= Cyan 12 % — Magenta 60 % — Yellow 95 %.

Czarny= 0 black 100 %.

Etykiety z logo „Radicchio di Chioggia” nie mogą być ponownie wykorzystane po nałożeniu ich na pojemniki.

Oznaczenie na pojemnikach musi także zawierać:

nazwę i adres lub nazwę firmową i siedzibę pojedynczego producenta lub współproducenta i podmiotu pakującego,

pierwotną wagę netto i kategorię,

jak również może zawierać dodatkowe informacje pod warunkiem, że nie mają one charakteru reklamowego i nie wprowadzają konsumenta w błąd, jeśli chodzi o rodzaj i cechy charakterystyczne produktu.

W każdym przypadku wszelkie inne oznaczenia niż „Radicchio di Chioggia” muszą być od niego wyraźnie mniejsze.


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12.


Sprostowania

15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/30


Sprostowanie do wezwania do wyrażenia zainteresowania członkostwem w panelach naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Parma, Włochy)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 5 z dnia 10 stycznia 2008 r. )

(2008/C 41/16)

Strona 16, „Termin składania zgłoszeń”, akapit pierwszy:

zamiast:

„15 lutego 2008 r.”,

powinno być:

„17 marca 2008 r.”.