ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 276

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
17 listopada 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 276/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

1

2007/C 276/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4788 — Rozier/BHS) ( 1 )

3

2007/C 276/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4935 — Petronas/Selenia) ( 1 )

3

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 276/04

Kursy walutowe euro

4

2007/C 276/05

Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

5

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 276/06

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej ( 1 )

6

2007/C 276/07

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

7

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 276/08

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4939 — Uberior/L&R/Versailles Holdco) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

9

2007/C 276/09

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4908 — STV Fund/Smith/@Balance) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

10

2007/C 276/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4893 — Quebecor World/RSDB) ( 1 )

11

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

17.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/1


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 276/01)

Data przyjęcia decyzji

19.7.2006

Numer pomocy

N 256/06

Państwo członkowskie

Polska

Region

Dolnośląskie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Pomoc dla LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. — Urządzenia gospodarstwa domowego

Podstawa prawna

1)

Umowa Inwestycyjna zawarta dnia 23 stycznia 2006 r. pomiędzy i) Ministrem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej; ii) Ministrem Transportu i Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej; iii) Agencją Rozwoju Przemysłu SA; iv) Miastem Wrocław; v) gminą Kobierzyce; vi) powiatem wrocławskim; vii) samorządem województwa dolnośląskiego; viii) Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. — z jednej strony a ix) LG Electronics Inc. i x) LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. — z drugiej strony

2)

Art. 80 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 15, poz. 148, z późn. zm.)

3)

Uchwała Rady Ministrów nr 331/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r.

4)

Umowa o Grant pomiędzy Ministrem Gospodarki a LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. z dnia 23 stycznia 2006 r.

5)

§ 1, § 2.1 pkt 5, § 3, § 4, § 6 i § 7 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 79, poz. 1724)

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie, Ulga podatkowa, Transakcje na warunkach pozarynkowych

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 32,382 mln PLN

Intensywność pomocy

13,26 %

Czas trwania

Do 31.12.2017

Sektory gospodarki

Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/3


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.4788 — Rozier/BHS)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 276/02)

W dniu 21 sierpnia 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4788. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


17.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/3


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.4935 — Petronas/Selenia)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 276/03)

W dniu 8 listopada 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4935. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

17.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/4


Kursy walutowe euro (1)

16 listopada 2007 r.

(2007/C 276/04)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,4651

JPY

Jen

161,98

DKK

Korona duńska

7,4533

GBP

Funt szterling

0,71625

SEK

Korona szwedzka

9,2587

CHF

Frank szwajcarski

1,6406

ISK

Korona islandzka

89,05

NOK

Korona norweska

8,0315

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5842

CZK

Korona czeska

26,655

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

254,17

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6993

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,6672

RON

Lej rumuński

3,4850

SKK

Korona słowacka

33,090

TRY

Lir turecki

1,7343

AUD

Dolar australijski

1,6399

CAD

Dolar kanadyjski

1,4302

HKD

Dolar hong kong

11,4076

NZD

Dolar nowozelandzki

1,9241

SGD

Dolar singapurski

2,1274

KRW

Won

1 344,38

ZAR

Rand

9,7782

CNY

Juan renminbi

10,8794

HRK

Kuna chorwacka

7,3472

IDR

Rupia indonezyjska

13 654,73

MYR

Ringgit malezyjski

4,9520

PHP

Peso filipińskie

63,732

RUB

Rubel rosyjski

35,8820

THB

Bat tajlandzki

46,214


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


17.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/5


Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

(2007/C 276/05)

Zgodnie z artykułem 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1) Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) zmieniane są w następujący sposób:

Strona 58

W akapicie „1102 20 10 i 1102 20 90” po istniejącym tekście dodaje się następujący tekst:

„Niniejsze podpozycje obejmują również mąkę kukurydzianą określaną jako »mąka typu masa« (ang. »masa flour«), która otrzymywana jest metodą »nikstamalizacji« polegającą na gotowaniu i moczeniu ziaren kukurydzy w roztworze wodorotlenku wapnia, a następnie ich suszeniu i mieleniu.

Wszelka dodatkowa obróbka, taka jak prażenie, prowadzi do wyłączenia takiego produktu z pozycji 1102 (na ogół dział 19.).”

W akapicie „1103 13 10 i 1103 13 90” po istniejącym tekście dodaje się następujący tekst:

„Niniejsze podpozycje obejmują również kaszę i mączkę z kukurydzy określane jako »mąka typu masa« (ang. »masa flour«), otrzymywane metodą »nikstamalizacji« polegającą na gotowaniu i moczeniu ziaren kukurydzy w roztworze wodorotlenku wapnia, a następnie ich suszeniu i mieleniu.

Wszelka dodatkowa obróbka, taka jak prażenie, prowadzi do wyłączenia takiego produktu z pozycji 1103 (na ogół dział 19.).”


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1, rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 733/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 1).

(2)  Dz.U. C 50 z 28.2.2006, str. 1.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

17.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/6


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 276/06)

Numer pomocy

XR 154/07

Państwo członkowskie

Francja

Region

87(3)(a), 87(3)(c)

Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hoc

Aide à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements

Podstawa prawna

Articles L 1511-3, R. 1511-4 à R. 1.23.1511, Code général des collectivités territoriales (CGCT)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy

30 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy

60 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji

30.8.2007

Czas trwania

31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministère de l'intérieur

Direction générale des collectivités locales

Place Beauvau

F-75800 Paris

Adres internetowy publikacji programu pomocy

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=IOCB0755790D

Inne informacje


17.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/7


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

(2007/C 276/07)

Nr pomocy

XA 7039/07

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Region

Northern Ireland

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Agricultural and Forestry Processing and Marketing Grant Scheme

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2001 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1857/2006

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

4,4 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

tak

Data realizacji

1.10.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

tak

sektor wydobycia węgla

 

wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

hutnictwo stali

 

budownictwo okrętowe

 

przemysł włókien syntetycznych

 

przemysł motoryzacyjny

 

inny sektor związany z produkcją

DA 15

wszystkie usługi

 

lub

 

usługi transportowe

 

usługi finansowe

 

inne usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Department of Agriculture and Rural Development

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast BT4 3SB

United Kingdom

Tel: (44) (0) 28 9052 4496

peter.scott@dardni.gov.uk

http://www.dardni.gov.uk

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

tak


V Ogłoszenia

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

17.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/9


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4939 — Uberior/L&R/Versailles Holdco)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 276/08)

1.

W dniu 8 listopada 2007 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Uberior Integrated Ltd („Uberior”, Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez The Governor and Company of the Bank of Scotland, będące częścią grupy HBOS PLC, Zjednoczone Królestwo oraz London & Regional Investment Holdings Ltd („L&R”, Zjednoczone Królestwo) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Versailles Holdco Ltd („Versailles Holdco”, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Uberior: lokaty w akcje;

w przypadku HBOS: usługi bankowe w Zjednoczonym Królestwie i poza nim;

w przypadku L&R: inwestowanie w nieruchomości i usługi deweloperskie, siedziba w Zjednoczonym Królestwie, ale działalność prowadzona gdzie indziej na terenie Europy;

w przypadku Versailles Holdco: kluby odnowy zdrowotnej i kluby fitness w Zjednoczonym Królestwie, Belgii, Irlandii i Niderlandach.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4939 — Uberior/L&R/Versailles Holdco, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


17.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/10


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4908 — STV Fund/Smith/@Balance)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 276/09)

1.

W dniu 12 listopada 2007 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Shell Technology Ventures B.V („STV Fund”, Niderlandy) zrzeka się wyłącznej kontroli nad przedsiębiorstwem @Balance (Niderlandy) na rzecz wspólnej kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady, wraz z przedsiębiorstwem Smith International Inc. („Smith”, Stany Zjednoczone).

3.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku STV Fund: fundusz kapitału ryzyka działający w branży technologii gazu i ropy naftowej;

w przypadku @Balance: udostępnianie technologii stosowanej przy wierceniu szybów naftowych i gazowych;

w przypadku Smith: światowy dostawca wysokiej jakości produktów i usług dla przemysłu wydobycia i produkcji ropy naftowej i gazu oraz dla rynku petrochemicznego i innych rynków przemysłowych.

4.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, (2) sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

5.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4908 — STV Fund/Smith/@Balance, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


17.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/11


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4893 — Quebecor World/RSDB)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 276/10)

1.

W dniu 9 listopada 2007 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Quebecor World Inc. („Quebecor”, Kanada) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą (negatywną) kontrolę nad przedsiębiorstwem RSDVB N.V. („RSDB”, Niderlandy) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Quebecor: świadczenie usług w poligraficznych;

w przypadku przedsiębiorstwa RSDB: świadczenie usług drukarskich.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4893 — Quebecor World/RSDB, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.