ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 243

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
17 października 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 243/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4748 — T-Mobile/Orange) ( 1 )

1

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 243/02

Kursy walutowe euro

2

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO)

2007/C 243/03

Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/43-44/07

3

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 243/04

Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo — Pomoc państwa C 23/07 (ex N 118/07) — Vauxhall Motors Ltd — pomoc szkoleniowa dla Ellesmere Port — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE ( 1 )

4

 

INNE AKTY

 

Komisja

2007/C 243/05

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

11

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

17.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.4748 — T-Mobile/Orange)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 243/01)

W dniu 20 sierpnia 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4748. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

17.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/2


Kursy walutowe euro (1)

16 października 2007 r.

(2007/C 243/02)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,4150

JPY

Jen

165,17

DKK

Korona duńska

7,4528

GBP

Funt szterling

0,69650

SEK

Korona szwedzka

9,1538

CHF

Frank szwajcarski

1,6753

ISK

Korona islandzka

86,25

NOK

Korona norweska

7,6660

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5842

CZK

Korona czeska

27,526

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

251,05

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7030

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,7196

RON

Lej rumuński

3,3513

SKK

Korona słowacka

33,687

TRY

Lir turecki

1,7314

AUD

Dolar australijski

1,5929

CAD

Dolar kanadyjski

1,3878

HKD

Dolar hong kong

10,9724

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8930

SGD

Dolar singapurski

2,0767

KRW

Won

1 297,84

ZAR

Rand

9,7399

CNY

Juan renminbi

10,6380

HRK

Kuna chorwacka

7,3235

IDR

Rupia indonezyjska

12 819,90

MYR

Ringgit malezyjski

4,7862

PHP

Peso filipińskie

62,755

RUB

Rubel rosyjski

35,3050

THB

Bat tajlandzki

44,424


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


V Ogłoszenia

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO)

17.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/3


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AST/43-44/07

(2007/C 243/03)

Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) ogłasza następujący konkurs otwarty: EPSO/AST/43/07 i EPSO/AST/44/07 — Asystenci (AST3), mający obywatelstwo bułgarskie albo rumuńskie, w następujących dziedzinach:

1)

Europejska administracja publiczna

2)

Zarządzanie finansami

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 243A z dnia 17 października 2007 r. wyłącznie w językach niemieckim, angielskimi francuskim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej EPSO: http://europa.eu/epso


PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

17.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/4


POMOC PAŃSTWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Pomoc państwa C 23/07 (ex N 118/07) — Vauxhall Motors Ltd — pomoc szkoleniowa dla Ellesmere Port

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 243/04)

Pismem z dnia 10 lipca 2007 r., zamieszczonym w języku oryginału na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Zjednoczone Królestwo o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

DG COMP State Aid Greffe

Office SPA 3 06/05

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Uwagi te zostaną przekazane Zjednoczonemu Królestwu. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

STRESZCZENIE

W dniu 5 marca 2007 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o zamiarze przyznania pomocy spółce Vauxhall Motors Ltd, Ellesmere Port („Vauxhall”), zakładowi produkcji samochodów, który jest jednostką Vauxhall Motors Ltd oraz częścią General Motors Ltd. Zgłoszenie zostało dokonane w oparciu o art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie pomocy szkoleniowej, które przewiduje obowiązek indywidualnego zgłaszania pomocy szkoleniowej przekraczającej 1 mln EUR.

Pomoc ma na celu wsparcie programu szkoleniowego, którego celem jest poprawa produkcji Vauxhall. Program zostanie wprowadzony w ciągu sześciu lat (2007 r. do 2012 r. włącznie). Koszty kwalifikowalne programu szkoleniowego wynoszą ogółem 16 583 461 GBP. Pomoc byłaby przyznana przez North-West Development Agency w formie dotacji bezpośredniej w wysokości 8 584 767 GBP wypłaconych w sześciu ratach rocznych.

Komisja uważa, że omawiany środek stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Komisja oceni zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE Przy dokonaniu oceny Komisja uwzględni główne zasady wynikające z rozporządzenia w sprawie pomocy szkoleniowej. Komisja oceni również, czy pomoc zachęca do przeprowadzenia szkolenia, to znaczy, czy szkolenie bez przyznania pomocy nie odbyłoby się. Niniejsze kryterium „efektu zachęty” jest ogólnym warunkiem zgodności pomocy państwa ze wspólnym rynkiem.

Na obecnym etapie Komisja ma wątpliwości odnośnie zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem z następujących powodów. Po pierwsze Komisja kwestionuje efekt zachęty w stosunku do trzech części programu szkoleniowego (szkolenie dotyczące systemu produkcyjnego, szkolenie GM szkolenie dotyczące globalnego systemu produkcji, program pracy/studiów dla studentów), które w opinii Komisji zostałyby przeprowadzone nawet bez przyznania pomocy.

Po drugie Komisja kwestionuje pogląd Zjednoczonego Królestwa, że szkolenia, które mają zostać przeprowadzone w czterech obszarach programu (szkolenie dotyczące systemu produkcyjnego, szkolenie dotyczące globalnego systemu produkcji, zmiany kulturowe oraz lean manufacturing) stanowią szkolenia ogólne w rozumieniu rozporządzenia w sprawie pomocy szkoleniowej, tzn. szkolenia zapewniające kwalifikacje, które będą mogły zostać wykorzystane w innych firmach lub innych polach działalności zawodowej i na które może zostać przyznana pomoc w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych. Komisja wyraża pogląd, że te części programu szkoleniowego stanowią szkolenia specjalistyczne w rozumieniu rozporządzenia (maksymalna intensywność pomocy 25 %).

TEKST PISMA

„The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by the UK authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1.   THE PROCEDURE

(1)

By letter dated 28 February 2007, registered with the Commission on 6 March 2007, the UK authorities notified the Commission of the above-mentioned measure for General Motor's Vauxhall assembly plant at Ellesmere Port. The Commission requested complementary information by letter of 4 April 2007 (ref. D/51586), to which the UK authorities replied on 22 May 2007.

2.   DESCRIPTION OF THE AID

2.1.   The beneficiary

(2)

The aid recipient is Vauxhall Motors Ltd, Ellesmere Port, UK (“Vauxhall”), a car manufacturing plant which is an operating unit of Vauxhall Motors Ltd and part of General Motors Inc. (“GM”). It manufactures cars from the Opel model range (which are sold in the UK under the Vauxhall badge), currently the Astra which will terminate in 2009. Vauxhall is located in Ellesmere Port in Cheshire in the North-West region of England (1) and employs close to 2 200 workers.

(3)

Vauxhall has suffered from a long record of underperformance. Initiatives taken since 2002 have considerably improved the plant's performance. However, according to the UK, the improvements represent only the changes needed to meet the basic standards for a GM plant. In order to survive in the long term, Vauxhall needs to implement a more comprehensive change and staff development programme in order to improve productivity and build quality and make Vauxhall a class leading plant.

(4)

On 17 April 2007, GM announced that Vauxhall was amongst the European GM sites that had been selected to produce the Global Compact Vehicle, the model that will replace the Astra.

2.2.   The training programme

(5)

Vauxhall intends to implement a wide-ranging training plan which breaks down into 8 individual training areas, 6 of which are considered by the UK to be eligible for training aid:

(a)

Production System Training: This concerns training in all elements of Vauxhall's production and quality control systems. The objective is to give staff a better understanding of the build process and thus generate better standard, reduce defects and improve problem solving.

(b)

Integrated Training Plan: This part of the training concerns the implementation of the “Global Manufacturing System” (GMS) which incorporates best practices and technologies into a common manufacturing system for GM operations. Through a series of objectives (“People Involvement”, “Standardisation”, “Built-in Quality”, “Short Lead Time”, “Continuous Improvement”) the training will allow the staff of Vauxhall to build future generations of cars in a better way.

(c)

Cultural Change: The objective of this training is to instil a sense of common purpose and collective responsibility in the workforce and to create a team culture based on excellence in production.

(d)

Dual Skilling: The purpose of this training is to develop a flexible workforce by allowing staff with a primary skill in mechanical engineering to develop electrical skills and, conversely, those with primary skills in electrical engineering to acquire mechanical skills.

(e)

Lean Manufacturing: This is a project to ensure that the principles and techniques of lean manufacturing are embedded in the workforce and that employees are fully aware of the benefits of applying these to the manufacturing process at Vauxhall. A central part of training under this heading will be the secondment of staff to another GM plant outside the UK.

(f)

Undergraduates: This is a programme whereby Vauxhall organises 12-month courses for young University students. The various programmes (e.g. “Body Planning Engineer”, “Finance Analyst”, “General Assembly Planning Engineer”) combine learning and work experience under the supervision of a mentor. There is no contractual obligation on either party to maintain the working relationship at the end of the training.

(6)

Outside the training intended to benefit from the notified State aid are the training areas “Apprentices” (an apprenticeship scheme for young people), “Model Change” (the training needed to adapt to the production of the Global Model Vehicle) and activities related to “Training & Performance Appraisal”. In addition, the UK authorities have informed the Commission that Vauxhall undertakes “routine training” in the skills necessary to the plant's normal operations.

(7)

According to the information provided by the UK, the training would consist mainly in general training, with some elements of specific training (2). The training plan will be implemented over six years (2007 to 2012 included) and will concern all employees at Vauxhall.

2.3.   The aid

(8)

The aid would be given in the form of a direct grant of GBP 8 584 767 payable in six yearly instalments over the running time of the training programme. The aid would be implemented as an individual aid from the North West Development Agency.

(9)

According to the information provided by the UK, the eligible costs for the training and the aid break down as follows (the costs for the projects “Apprenticeships”, “Model Change” and “Routine Training Budget” are not considered eligible by the UK) (3)  (4):

Projects

General training Eligible costs in GBP

Specific training Eligible costs in GBP

Wage compensation in GBP

Total eligible costs in GBP

Aid in GBP

Intensity in %

Product System Training

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Integrated Training Progr.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Cultural Change

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Dual Skilling

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Lean Manufacturing

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Undergraduates

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

TOTAL

9 870 316

464 808

6 248 338

16 583 461

8 584 767

51,78

Apprenticeships

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Model Changes

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Routine Training Budge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(10)

According to the UK, the planned aid amounts respect the aid intensities of the Training Aid Regulation, i.e. 50 % for general training and 25 % for specific training, with an increase of 3,7 percentage points for training to disadvantaged workers within the meaning of Article 2(g) of the Training Aid Regulation (5).

3.   ASSESSMENT

3.1.   Qualification as State aid

(11)

According to Article 87 of the EC Treaty, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods, in so far as it affects trade between Member States, constitutes incompatible State aid unless it can be justified under Article 87(2) or (3) of the EC Treaty.

(12)

The Commission considers that the measure constitutes State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty. The funding takes the form of a grant from the general budget of the North West region, and is thus funded from State resources. The measures are selective as they are limited to Vauxhall. They are likely to distort competition within the Community since, by relieving it of a significant part of the costs of the training, the measure will provide Vauxhall with an advantage over other competitors not receiving the aid. Finally, the market for motor vehicles is characterised by extensive trade between Member States.

3.2.   Legal basis for the assessment

(13)

The UK authorities have notified the aid as individual aid under Article 5 of the Training Aid Regulation which provides that when the amount of aid granted to one enterprise for a single training project exceeds EUR 1 million, the aid is not exempted from the notification requirement of Article 88(3) EC Treaty. The Commission notes that the proposed aid in this case amounts to GBP 8 584 767, i.e. about EUR 13 million, to be paid to one enterprise, and that the training project is a single project. The Commission therefore considers that the notification requirement applies to the proposed aid, and that it has been respected by the UK.

(14)

When assessing an individual training aid which does not qualify for the exemption laid down in the Training Aid Regulation, the Commission will, in line with previous decisions (6) make an individual assessment of the aid on the basis of Article 87(3)(c) of the EC Treaty. However, for the purposes of this individual assessment the Commission will by analogy rely on the guiding principles of the Training Aid Regulation and in particular the exemption criteria laid down in its Article 4.

(15)

Moreover, the Commission will, in line with its established practice, assess whether the training aid measure is necessary to undertake the training in question. The necessity of the aid is a general condition for finding the aid compatible with the common market (7). If the aid does not lead to additional training, it cannot be considered to “promote” the economic development within the meaning of Article 87(3)(c) EC of the EC Treaty nor to correct the market imperfections that lead companies to underinvest in the training, as mentioned in recital 10 of the Training Aid Regulation.

3.3.   Compatibility with the common market

(16)

In view of the information submitted by the UK, the Commission has doubts on the compatibility of the aid with the common market for the reasons indicated below.

3.3.1.   Incentive effect of the aid

(17)

As indicated above, the Commission takes the view that training aid can be compatible with the common market only if it creates a necessary incentive for the funded training, in the absence of which the training would not take place. Training which is part of the normal operations of an undertaking and for which market forces alone should provide sufficient incentive will not qualify for training aid.

(18)

The UK has indicated that all training which is necessary for Vauxhall's normal operations is provided as part of “routine training”, the cost of which is not included in the eligible costs of the notified aid (the same is claimed for the training necessary to adapt to the production of the Global Concept Vehicle, covered by the heading “Model Change”).

(19)

According to the UK, the training covered by the notification is significantly in excess of the work required to maintain its current business and would, because of it prohibitive cost, not be undertaken by Vauxhall without the aid. The aid would thus be a necessary condition for the training.

(20)

The Commission nevertheless doubts the incentive effect of the aid on parts of the training programme:

Production System Training

(21)

In the Commission's view, this training appears to be necessary to ensure Vauxhall's normal operations. This should provide Vauxhall with sufficient incentive to undertake the training without aid.

(22)

The UK has indicated that the training in production systems which is indispensable to Vauxhall's operations is provided through “routine training” which is distinct from the Production System Training. However, the UK has not provided sufficient information to allow the Commission to verify the contents of the “routine training” and to compare it to the Production System Training to satisfy itself that the latter provides additional qualifications.

(23)

The Commission consequently doubts that the aid is necessary for Vauxhall to undertake the Production System Training.

(24)

Concerning a particular item of the Production System Training, namely lines A25.1.1 to A25.1.6 “Statutory Inspection Training”, the Commission observes that any training which is required by statute will necessarily be undertaken even in the absence of State aid. The Commission would require specific explanations regarding this point.

Integrated Training Plan

(25)

The Commission understands that GMS is an integrated manufacturing system which has been developed by GM and which is common to all GM car manufacturing facilities. Training the workforce in GMS would therefore appear indispensable to Vauxhall's normal operations and should be undertaken even in the absence of the notified State aid.

(26)

The UK has indicated that GMS training has been undertaken at Vauxhall before, but that the Integrated Training Plan aims at the refreshment and extension of the skills initially learnt and that this expenditure is discretionary and would not be brought about by the simple operation of market forces.

(27)

However, the Commission considers that training in the manufacturing systems applied at Vauxhall, including appropriate refreshment courses, are essential to operations. The Commission considers that the UK authorities have failed to provide concrete information to substantiate the claim that the Integrated Training Plan goes beyond what it is necessary for Vauxhall's normal operations and would not be undertaken in the absence of the aid. The Commission consequently doubts that the notified aid, in this respect, is compatible with the common market.

Undergraduates

(28)

The UK has indicated that the programme is nonessential to Vauxhall's operations and could be curtailed without business unduly suffering. The costs of the training cannot be considered part of operating costs. Expenditure on the Undergraduate programme is discretionary and up for review every year. It is liable to budget cuts. The State aid would guarantee its continuation.

(29)

At this stage, the Commission observes that the Undergraduate programme has been in place for a number of years without State aid, which would indicate that the aid is not necessary for this training. The UK, which has stated that the Undergraduate training brings new talent into the company and is a key element of the training to be undertaken by Vauxhall, has not provided any concrete evidence that the programme will be discontinued in the absence of aid. The Commission is consequently not satisfied that the aid is compatible with the common market in this respect.

3.3.2.   The distinction between general and specific training

(30)

The notions of general and specific training are defined in Article 2(e) of the Training Aid Regulation. Specific training is directly and principally applicable to the employee's present or future position in the assisted undertaking and provides qualifications which are not or only to a limited extent transferable to other firms or fields of work. General training, on the other hand, provides qualifications which are transferable to other firms or fields of work and therefore substantially improve the employability of the employee. The essential distinction between the two forms of training is thus the transferability of the acquired skills.

(31)

For the different parts of the Vauxhall training programme the UK authorities have indicated whether they consider the training to be general or specific (and, consequently, which maximum aid intensity should apply in accordance with Article 4 of the Training Aid Regulation). The Commission nevertheless questions the UK's qualifications as regards the following training projects:

Production System Training

(32)

As indicated above, this training concerns all manufacturing and quality control systems at Vauxhall. The UK has indicated that all training will be given by external trainers and concerns third party equipment which is used in other undertakings and sectors, thus providing trainees with transferable qualifications.

(33)

The Commission nevertheless considers that the UK has not provided it with sufficient information to allow it to ensure that all training provided under this heading is indeed transferable. The UK would need to provide the Commission with details on the basic “routine” training at Vauxhall so that the Commission can compare the nature of this training and assess to which extent it concerns skills which are specific to Vauxhall or GM.

Integrated Production System

(34)

As indicated above, this is, to the Commission's understanding, training in the Global Manufacturing System which was developed by GM and is applied at GM facilities.

(35)

The UK argues that GMS is based on a set of principles applicable to any business situation which involves a regular process. The underlying principles are applied both within and outside the automotive sector. The employees would thus acquire a set of skills which will make them capable of performing more efficiently with any employer. In addition, some specific elements of training have been identified and notified as specific training.

(36)

The Commission nevertheless questions whether training into a proprietary manufacturing system can be considered to provide transferable qualifications. Although certain underlying notions may be widely shared, the Commission considers that the training, insofar as it concerns the application of these notions to a concrete production process, is likely to be specific. The Commission would therefore require more detailed information on this training and how closely linked it is to practical applications in the GM manufacturing process.

Cultural Change

(37)

The Commission notes that the UK authorities have not submitted any details on the content and expected output of the training under this heading as, on their own account, this information is not yet available. In spite of this, the UK authorities claim that all training provided under this heading is general training within the meaning of the Training Aid Regulation.

(38)

However, the Commission has doubts about the transferability of skills acquired as part of a “cultural change” which — in the words of the UK authorities — is specifically focused on “jointly improving the key production metrics of the plant relating to cost and quality”. In view of this objective and the notification's statements that “individual cultures widely vary between different organisations” and that “there is no optimal culture which can be easily and quickly adopted” the Commission doubts that this part of the training programme provides skills which are transferable by individual employees to other firms or fields of work. The Commission consequently doubts that training fitting the description given by the UK authorities constitutes general training.

Lean Manufacturing

(39)

The UK has argued that the principles of lean manufacturing are generally applied across the manufacturing industry and that, once acquired by the trainee, provide qualifications which are widely transferable.

(40)

Although the notion of lean manufacturing may rest on a body of generally applicable principles and techniques, the Commission nevertheless doubts whether this training can be dissociated from its practical application at Vauxhall or within the GM group at large, and thus whether the qualifications it provides are largely transferable by individual employees to other firms or fields of work. The Commission consequently doubts that this constitutes general training (8).

4.   CONCLUSION

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid, within one month of the date of receipt of this letter.

It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately.

The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

The Commission warns the United Kingdom that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.”


(1)  Vauxhall is located in an area which until 31 December 2006 qualified for regional aid under Article 87(3)(c) of the EC Treaty. Since 1 January 2007, the region is an unassisted area.

(2)  The notions of general and specific training are used as defined in Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid (OJ L 10, 13.1.2001, p. 20), referred to in this decision as “the Training Aid Regulation”.

(3)  These amounts in the table are those indicated in the UK's letter of 22 May 2007. However, the Commission notes a discrepancy as regards the figures provided in the notification, at least as concerns the eligible costs for the Integrated Training Programme. The Commission expects the UK authorities to clarify this issue and provide definitive amounts for the eligible costs and the aid.

(4)  […]: Confidential information.

(5)  At present, 37 % of workers of the company are considered to be disadvantaged. They fall mainly into the category of persons older than 45 who have not attained an upper secondary education. However, as the training will run over 6 years and as the exact number of disadvantaged workers benefiting from the training will be known only at the time the training is delivered, the UK authorities intend to apply a general increase of aid intensity of 3,7 % across the board. The UK authorities have committed to verifying the actual number of disadvantaged workers in each training project ex post and to correct the applied aid intensities accordingly.

(6)  See Commission Decision 2006/938/EC of 4 July 2006 on State aid C 40/2005 … Ford Genk (OJ C 366, 21.12.2006, p. 32) and Commission Decision of 4 April 2007 on State aid C 14/06 … General Motors Belgium, not yet published. This follows also from paragraph 16 of the preamble of the Training Aid Regulation.

(7)  This is reiterated in point 11 of the Regulation which clarifies that it must be “ensure[d] that State aid is limited to the minimum necessary to obtain the Community objective which market forces alone would not make possible […]”.

(8)  The Commission points out that in the above-mentioned decision in Ford Genk, training on “Lean organisation” was considered to be specific training.


INNE AKTY

Komisja

17.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/11


Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

(2007/C 243/05)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1) . Komisja musi otrzymać oświadczenia o sprzeciwie w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

STRESZCZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„CHAMOMILLA BOHEMICA”

Nr WE: CZ/PDO/005/0411/28.10.2004

CHNP ( X ) CHOG ( )

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu przeznaczone do celów informacyjnych.

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego:

Nazwa:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adres:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Tel.:

(420) 220 383 111

Faks:

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Grupa:

Nazwa:

LEROS, s.r.o., zastupující skupinu producentů

Adres:

U Národní galerie 470

CZ-150 00 Praha 5-Zbraslav

Tel.:

(420) 257 898 111

Faks:

(420) 257 921 328

E-mail:

leros@leros.cz

Skład:

producenci/przetwórcy ( X ) inni ( )

3.   Rodzaj produktu:

Klasa 1.8: Inne produkty wymienione w załączniku I

4.   Specyfikacja:

(streszczenie wymogów zgodne z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1   Nazwa: „Chamomilla Bohemica

Nazwą „Chamomilla bohemica” tradycyjnie oznacza się kwiat rumianku pospolitego z obszaru Czech.

4.2   Opis: Suszony kwiat rumianku pospolitego (flos Chamomilla vulgaris) — Matricariae flos, Matricaria recutita (L.) Rauschert, Chamomilla recutita (L.) Rauschert.

Chamomilla bohemica wyróżnia się wysoką zawartością olejków eterycznych (do 1 %), w których najważniejszą substancją czynną jest chamazulen. Jego średnia zawartość w produkcie wynosi od 0,06 do 0,07 %. Pod tym względem Chamomilla bohemica przewyższa produkty roślinne niepochodzace z Czech, a także wymogi jakościowe w stosunku do kwiatu rumianku, określone w Farmakopei czeskiej (Český lékopis) z 1997 i 2002 r. Jak stwierdza się w dodatku z 2004 r. do Farmakopei czeskiej z 2002 r., rumianek zawiera „co najmniej 4 ml niebieskiego olejku eterycznego na kilogram suszonego preparatu, a co najmniej 0,25 % masy suchego preparatu stanowi 7-glukozyd apigeniny. Głównymi składnikami olejku eterycznego są seskwiterpeny (ok. 50 % olejku: (-)-alfa-bisabolol, tlenek bisabololu A i B, (-)-tlenek bisabololu A). Ponadto olejek eteryczny zawiera chamazulen (minimalnie 0,035 %). Oprócz olejków eterycznych wyciąg z rumianku zawiera kumaryny (umbelliferon, herniaryna), minimalną ilość (0,01 %) flawonoidów (7-glukozyd apigeniny i jego pochodne, luteolina, kwercetyna, izorhamnetyna), a także azuleny (minimalnie 0,02 %). Preparat zawiera 0,015 % działających rozkurczowo związków flawonowych, a także spiroeter (0,03 %) o działaniu bakteriostatycznym i grzybobójczym.” Badanie metodą chromatografii cienkowarstwowej nie może wykazywać brązowego zabarwienia olejku eterycznego, a średnia zawartość chamazulenu powinna wynosić od 0,06 do 0,07 %. Produkt jest sprzedawany w formie herbaty ekspresowej (w torebkach) lub sypanej (w opakowaniu o masie 50 g lub, na potrzeby sprzedaży hurtowej, w paczkach 14-kilogramowych).

4.3   Obszar geograficzny: Czechy tzn. kraje Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký i Pardubický (cały obszar), oraz część kraju Vysočina — powiaty Havlíčkův Brod, Jihlava i Pelhřimov, (obszary wyznaczone zgodnie z ustawą zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., ústava České republiky, w obowiązującym brzmieniu.

Na terenie Czech stanowiska pod uprawę rumianku Chamomilla bohemica odznaczają się następującymi warunkami glebowymi i klimatycznymi: gleby gliniasto-piaszczyste (zgodnie z klasyfikacją gleb — czarnoziemy, brunatnoziemy, gleby przemyte), odczyn pH 7,3-8,1. Warunki klimatyczne: średnie roczne opady wynoszą od 500 do 700 mm/m2, wysokość n.p.m. od 230 do 480 m.n.p.m.

4.4   Dowód pochodzenia: Zakłady przetwórcze prowadzą rejestr dostawców. Kontroli podlegają następujące etapy uprawy rumianku: siew, etap rośnięcia, zbiór, suszenie, przechowywanie, przetwarzanie. Prowadzona jest również ewidencja odbiorców gotowego produktu.

Kontrole zgodności produktu z jego specyfikacją przeprowadza właściwy dla danego obszaru inspektorat Państwowej Inspekcji Rolno-Spożywczej.

4.5   Metoda produkcji: Rumianek nie jest wymagającą rośliną, jednak substancje w nim zawarte silnie reagują na ewentualne zmiany środowiska, dlatego też przy jego produkcji należy przestrzegać następujących etapów:

Przygotowanie gleby do zasiewu —brak określonych wymagań jeśli chodzi o przedplony, średniogłęboka orka, wyrównane i odchwaszczone pole.

Wysiew — precyzyjny, przy użyciu odpowiednich maszyn; po wysianiu nasion (20 g na 1 ar) glebę należy ubić.

Okres wegetacji — w czasie wegetacji nawożenie kompleksowymi nawozami przemysłowymi (np. NPK lub Cererit).

Zbiór i przetwarzanie plonów — kwiaty są zbierane zaraz po rozkwitnięciu, ręcznie lub automatycznymi kombajnami Neset lub Unag, suszenie powinno przebiegać w temperaturze do 40 °C, następnym etapem jest przetwarzanie przy pomocy urządzeń segregujących i maszyn czyszczących.

Aby zagwarantować pożądane właściwości surowca (zob. pkt 4.2), powyższe czynności należy wykonywać na obszarze uprawy.

Przechowywanie, pakowanie — w suchych, ciemnych i przewiewnych pomieszczeniach. Produkt umieszcza się w opatrzonych etykietą papierowych workach o jednolitej masie. Powyższe czynności można wykonywać poza obszarem uprawy, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich norm i przepisów.

4.6   Związek: Wysokiej jakości rumianek jest uprawiany w Czechach od wielu lat, jednak nazwa Chamomilla bohemica weszła do powszechnego użycia dopiero w latach 50-tych XX w., w związku z gwałtownym wzrostem popytu na ten produkt na rynkach zagranicznych i koniecznością odróżnienia czeskiego rumianku od pozostałej produkcji. Nazwa ta stała się symbolem rumianku odznaczającego się typowymi właściwościami (zob. pkt 4.2), związanymi ze środowiskiem naturalnym, w jakim odbywa się jego uprawa. Na niepowtarzalny charakter produktu wpływ ma szereg czynników, takich jak klimat i gleba na terenie uprawy (średnie opady: 500-700 mm/m2; odczyn pH gleby: 7,3-8,1; rodzaj gleby: gliniasto-piaszczysta). Na jakość produktu szczególnie duży wpływ ma odpowiedni rodzaj gleby na stanowiskach wybranych pod uprawę, a także ilość opadów. Z kolei zawartość olejków aromatycznych i chamazulenu zależy w dużej mierze od wysokości n.p.m. i okresu nasłonecznienia. Dzięki swojej wyjątkowej jakości rumianek Chamomilla bohemica był wielokrotnie nagradzany na różnego rodzaju targach i wystawach, takich jak SALIMA czy Země živitelka (Ziemia żywicielka), na której otrzymał wyróżnienie „Produkt wysokiej jakości”. Aby chronić kwiaty rumianku przed uszkodzeniem w czasie zbioru plonów, opracowano specjalne kombajny marki Neset i Unag.

Nazwa pochodzenia Chamomilla bohemica została zarejestrowana w Republice Czeskiej pod nr 84 w dniu 21 stycznia 1975 r. Jest ona również chroniona na mocy umowy dwustronnej z Portugalią.

4.7   Organ kontrolny:

Nazwa:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce — inspektorát v Praze

Adres:

Za opravnou 4

CZ-150 00 Praha 5

Tel.:

(420) 257 199 511

Faks:

(420) 257 199 529

E-mail:

praha@szpi.gov.cz

Oraz inne inspektoraty właściwe dla danego obszaru produkcji i przetwarzania.

4.8   Etykietowanie: Wyraźny napis Chamomilla bohemica (drukowanymi literami) musi znajdować się na wierzchniej stronie opakowania.


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12.