ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 165

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
19 lipca 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 165/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

1

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 165/02

Kursy walutowe euro

4

2007/C 165/03

Komunikat Komisji zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 885/2006 w sprawie ustanowienia procedury pojednawczej w ramach rozliczania rachunków EFRG i EFRROW

5

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 165/04

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

6

2007/C 165/05

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

11

2007/C 165/06

Komunikat Komisji — Zgłoszenie nazw dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów i lekarzy ogólnych ( 1 )

13

2007/C 165/07

Komunikat Komisji — Zgłoszenie nazw dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zawodu lekarza dentysty ( 1 )

18

2007/C 165/08

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych ( 1 )

23

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 165/09

Zawiadomienie Irlandii zgodnie z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Ogłoszenie o rundzie licencyjnej w 2007 r. — basen Porcupine)

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

19.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165/1


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 165/01)

Data przyjęcia decyzji

22.3.2007

Numer pomocy

N 572/06

Państwo członkowskie

Austria

Region

Steiermark

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung

Podstawa prawna

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Badania i rozwój, Ochrona środowiska, Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie, Gwarancja

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 100 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 700 mln EUR

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG)

Nikolaiplatz 2

A-8020 Graz

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

4.6.2007

Numer pomocy

N 243/07

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Hamburg

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Filmförderung Hamburg — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Podstawa prawna

Beschluss der Bürgschaft über die Feststellung des Haushaltsplanes/Richtlinien für Filmförderung der Filmförderung Hamburg GmbH

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 8,5 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 21,25 mln EUR

Intensywność pomocy

80 %

Czas trwania

1.7.2007-31.12.2009

Sektory gospodarki

Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Filmförderung Hamburg GmbH

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

4.6.2007

Numer pomocy

N 248/07

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Bayern

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Filmförderung Bayern — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Podstawa prawna

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Dotacja podlegająca zwrotowi, Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 12,2 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 30,5 mln EUR

Intensywność pomocy

70 %

Czas trwania

1.7.2007-31.12.2009

Sektory gospodarki

Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

4.6.2007

Numer pomocy

N 250/07

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Schleswig-Holstein

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Podstawa prawna

Förderrichtlinien der kulturellen Filmförderung Schleswig-Holstein e.V.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,2 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,5 mln EUR

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

1.7.2007-31.12.2009

Sektory gospodarki

Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Verein kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein e.V.

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

19.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165/4


Kursy walutowe euro (1)

18 lipca 2007 r.

(2007/C 165/02)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3779

JPY

Jen

168,3

DKK

Korona duńska

7,4412

GBP

Funt szterling

0,672

SEK

Korona szwedzka

9,172

CHF

Frank szwajcarski

1,6572

ISK

Korona islandzka

82,31

NOK

Korona norweska

7,9225

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5842

CZK

Korona czeska

28,248

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

245,93

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6969

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,7593

RON

Lej rumuński

3,1281

SKK

Korona słowacka

33,157

TRY

Lir turecki

1,7608

AUD

Dolar australijski

1,5702

CAD

Dolar kanadyjski

1,4417

HKD

Dolar hong kong

10,7766

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7405

SGD

Dolar singapurski

2,0931

KRW

Won

1 262,43

ZAR

Rand

9,6112

CNY

Juan renminbi

10,4224

HRK

Kuna chorwacka

7,2885

IDR

Rupia indonezyjska

12 538,89

MYR

Ringgit malezyjski

4,7565

PHP

Peso filipińskie

62,35

RUB

Rubel rosyjski

35,082

THB

Bat tajlandzki

41,668


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


19.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165/5


Komunikat Komisji zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 885/2006 w sprawie ustanowienia procedury pojednawczej w ramach rozliczania rachunków EFRG i EFRROW

(2007/C 165/03)

1.

Komisja przedłużyła na okres jednego roku od dnia 1 sierpnia 2007 r. do dnia 31 lipca 2008 r. mandaty dwóch członków organu pojednawczego:

Pan Michael C. DOWLING (przewodniczący organu pojednawczego)

Pan José Luis SAENZ GARCIA-BAQUERO (członek organu pojednawczego)

2.

Komisja mianowała Pana Roberta BURIAN (Austria), będącego obecnie zastępcą członka, jako członka organu pojednawczego. Mandat obejmuje okres od dnia 1 sierpnia 2007 r. do dnia 31 lipca 2010 r.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

19.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165/6


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

(2007/C 165/04)

Pomoc nr: XA 23/07

Państwo członkowskie: Słowenia

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007

Podstawa prawna: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007 (Uradni list RS 138/2006)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Planowane wydatki w 2007 r. w wysokości 5 633 450 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Współfinansowanie obejmuje 40 % wydatków poniesionych na składki na ubezpieczenie upraw rolnych na wypadek szkód powstających w wyniku gradu, pożarów, uderzeń piorunów, późnych przymrozków, huraganów i powodzi. W przypadku ubezpieczenia od ryzyka zniszczenia, uboju z nakazu lekarza weterynarii i uboju spowodowanego względami ekonomicznymi w związku z wystąpieniem choroby zwierząt współfinansowanie składek ubezpieczeniowych określone jest w wartościach bezwzględnych dla poszczególnych gatunków i kategorii zwierząt i nie może przekraczać 50 % uzasadnionych wydatków poniesionych na składki ubezpieczeniowe

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Pomoc może być przyznawana do 31 grudnia 2007 r.

Cel pomocy: Pomoc jest zgodna z art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (1) — Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych.

Finansowanie części wydatków poniesionych na składki ubezpieczeniowe ma na celu zachęcanie producentów rolnych do ubezpieczania się na wypadek możliwych strat powodowanych naturalnymi zagrożeniami lub niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz na wypadek strat powodowanych chorobami zwierząt, i tym samym podejmowania odpowiedzialności za zmniejszanie ryzyka związanego z produkcją roślin i hodowlą zwierząt

Sektory gospodarki: Rolnictwo — produkcja roślin i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SLO-1000 Ljubljana

Strona internetowa: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006138&dhid=86719

Inne informacje: —

Numer XA: XA 24/07

Państwo członkowskie: Finlandia

Region: Regiony dotknięte niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2006 r.

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Pomoc dla gospodarstw rolnych na pokrycie strat będących następstwem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2006 r.

Podstawa prawna: Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (270/2003)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta (364/2003)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Planowana wysokość wydatków na rekompensaty dla gospodarstw rolnych za straty w plonach wynosi 4,75 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Rekompensaty wypłacane są zgodnie z art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 wyłącznie w przypadku, gdy zniszczeniu uległa co najmniej 1/3 plonów objętych rekompensatami upraw danego rolnika. Wysokość rekompensaty wynosi 90 % strat w części przekraczającej udział własny rolnika wynoszący 30 % wielkości standardowych plonów. Udział własny w wysokości co najmniej 30 % całkowitych strat dotyczy również każdego gatunku upraw objętych rekompensatami. Za standardowe plony, z którymi porównuje się wielkość plonów w roku, w którym wystąpiły straty, przyjmuje się średnie plony w okresie poprzednich pięciu lat, bez uwzględnienia najwyższej i najniższej wartości, jeśli odbiegają one znacząco od pozostałych lat. Na podstawie tych danych oblicza się wielkość strat oddzielnie dla każdego rolnika. Przyjęta metoda kalkulacji strat jest zatem zgodna z przepisami art. 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Za podstawę kalkulacji wartości plonów, za które należy się rekompensata, przyjmuje się ceny rynkowe w poprzednich latach zbiorów oraz cenę rynkową w roku, w którym wystąpiły straty; cena ta ustalana jest przez komitet doradczy ds. strat w plonach na podstawie dostępnych informacji o cenach rynkowych.

Maksymalną wartość strat objętych rekompensatą pomniejsza się o kwoty ewentualnych odszkodowań wypłaconych na podstawie polis ubezpieczeniowych oraz o wszelkie poniesione koszty i straty niezwiązane z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Data realizacji: Program pomocy wejdzie w życie nie wcześniej niż z dniem 28 marca 2007 r. Pierwsza wypłata nastąpić może dnia 5 kwietnia 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Pomoc wypłacana jest z tytułu strat poniesionych w 2006 r.

Cel pomocy: Wsparcie gospodarstw rolnych i ogrodniczych, które poniosły straty będące następstwem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006)

Sektory gospodarki: Program pomocy dotyczy obszaru około 63 000 ha. Straty dotknęły 32 różnych gatunków upraw. Dla każdego z nich udział własny rolnika wynosi co najmniej 30 % wielkości i wartości strat

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Adres internetowy: www.mmm.fi, www.finlex.fi

Inne informacje: —

Numer XA: XA 25/07

Państwo członkowskie: Francja

Region: jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa środka pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL) — program dotyczący stworzenia i rozwoju inicjatyw lokalnych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 (3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006, artykuł 15

Kodeks rolny, art. R 343-34 i następne

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 7 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Wsparcie techniczno-ekonomiczne dla młodych rolników, nieprzekraczające 80 % wydatków poniesionych w ramach limitu 1 500 EUR na rok i na rolnika, środki pochodzące z różnych źródeł finansowania (państwowe lub samorządowe środki finansowania); pomoc ta może zostać przyznana w ciągu pierwszych pięciu lat działalności gospodarstwa.

Ponoszenie kosztów diagnozowania, do 80 % poniesionych wydatków, bez możliwości przekroczenia kwoty 1 500 EUR, środki pochodzące z różnych źródeł finansowania (państwowe lub samorządowe środki finansowania);

Pomoc na szkolenia w wysokości 60 EUR na dzień, którą państwo może przyznać na 100 dni i która może zostać uzupełniona o taką samą kwotę przez samorząd terytorialny, w ramach poniesionych wydatków.

Wynagrodzenie za odbycie praktyki zawodowej odpowiadające kwocie godzinowej ustalonej dla kształcenia zawodowego (minimalna stawka miesięczna ustanowiona przez kodeks pracy wynosi 652,02 EUR w dniu 1 grudnia 2006 r.)

Działania promocyjne i komunikacyjne: w wysokości 100 %

Data realizacji: W 2007 r., od chwili ukazania się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przedmiotowego zestawienia dotyczącego wyłączenia

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: do grudnia 2013 r.

Cel pomocy:

I.   Pomoc na doradztwo

Młodzi rolnicy rozpoczynający działalność rolną mają różne pochodzenie. Są wśród nich młodzi niewywodzący ze środowiska rolniczego, ci, którzy podejmują działalność poza gospodarstwem rodzinnym oraz dzieci rolników posiadających gospodarstwo, co nie pozwala tym pierwszym na rozpoczęcie działalności w zadowalających warunkach ekonomicznych; mają oni większe trudności z realizacją projektu zawodowego. Dlatego konieczne wydaje się wprowadzenie w życie działań na rzecz tej konkretnej grupy docelowej.

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 dotyczy to częściowego pokrycia kosztów wsparcia technicznego udzielonego przez organizację rolną lub grupę producentów (honoraria ekspertów lub doradców).

Pomoc ta będzie udzielana młodym rolnikom w ciągu pierwszych pięciu lat ich działalności i będzie mogła być finansowana przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparcie techniczno-ekonomiczne dla młodych rolników: W celu zapewnienia rentowności działalności należy wesprzeć profesjonalizm młodego rolnika w realizacji jego osobistego projektu. W związku z tym można ustanowić monitoring techniczno-ekonomiczny młodego rolnika. Przepis ten jest w szczególności dotyczy projektów nowatorskich, projektów tworzenia gospodarstw i do tych, które oparte są na zróżnicowaniu lub pociągają za sobą znaczne koszty związane z modernizacją.

Jeżeli rozpoczęcie działalności realizowane jest przez spółkę, monitoring może obejmować moduł dotyczący organizacji pracy i stosunków zawodowych w pracy.

Ponoszenie kosztów diagnozowania: pomoc będzie mogła dotyczyć diagnozowania gospodarstwa przeznaczonego do zbycia lub do przejęcia bądź badań rynkowych związanych z określonymi produktami lub produktami objętymi sprzedażą bezpośrednią (np. ekologicznymi).

Pomoc przekazywana jest świadczeniodawcy zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) 1857/2006 po stwierdzeniu przez właściwy organ administracyjny, że działalność została rozpoczęta, lub gdy, po rozpoczęciu działalności, młody rolnik dokona zmiany profilu produkcji.

Diagnozowanie jest również konieczne, aby ułatwić procedurę przekazania-rozpoczęcia działalności; wynik diagnozy towarzyszy, jeśli to konieczne, wpisaniu przekazującego do wykazu osób zainteresowanych przejęciem gospodarstwa lub rozpoczęciem działalności, gdy przekazujący wnioskuje o diagnozę. W tym przypadku to przekazujący korzysta z pomocy.

II.   Pomoc na szkolenia

Pomoc na szkolenia może być finansowana przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego w celu przygotowania rozpoczęcia działalności bądź, po rozpoczęciu działalności, w celu uzupełnienia wstępnego przeszkolenia młodego rolnika. Odnosi się to do pomocy mającej ułatwić młodemu rolnikowi odbycie praktyki.

Pomoc na szkolenia przyznawana jest młodym rolnikom rozpoczynającym działalność, którzy potrzebują odbyć dodatkowe szkolenia, dostosowane do ich projektu, lub którzy zobowiązują się do stopniowego uzyskania kwalifikacji na poziomie IV (zgodnie z przepisami określonymi w projekcie rozwoju zasobów ludzkich). Ma ona zapewnić beneficjentowi możliwość znalezienia osoby, która go zastąpi w użytkowanym przez niego gospodarstwie, aby mógł on wziąć udział w dodatkowych szkoleniach w okresie 5 lat lub 3 lat, jeżeli chodzi o uzyskanie zdolności zawodowej do korzystania z pomocy na rozpoczęcie działalności.

Wynagrodzenie za odbycie praktyki zawodowej przez młodego rolnika jest pomocą przewidzianą za okres spędzony u rolnika, który zamierza zaprzestać działalności, w ramach mentorowania

Młody rolnik uznawany jest za pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w rozumieniu art. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 2204/2002 (4) w takim znaczeniu, że — jeżeli nie ma mentora — ten młody rolnik, zwłaszcza jeżeli nie pochodzi ze środowiska rolniczego, „ma trudności z wejściem na rynek pracy bez wsparcia” (patrz art. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 2204/2002).

Pomoc ta ma na celu umożliwienie młodemu rolnikowi, pracownikowi znajdującemu się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w rozumieniu art. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, z jednej strony doradztwa technicznego i ekonomicznego, a z drugiej strony — ogólnego szkolenia w zakresie prowadzenia gospodarstwa, aby zapewnić zatrudnienie w ramach rentownego przedsiębiorstwa, które — w przypadku braku osoby przejmującej — mogłoby zostać podzielone. Tym samym zachęca się „mentora” do przekazania gospodarstwa młodemu rolnikowi.

Pomoc ta jest przekazywana przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego młodemu szkolącemu się rolnikowi w okresie od 3 do 12 miesięcy. Okres ten może ulec przedłużeniu o taki sam okres, jeżeli okaże się to właściwe w celu dokończenia szkolenia młodego rolnika. Podczas okresu mentorowania młody rolnik ma status praktykanta odbywającego szkolenie zawodowe.

Środek ten może również zostać wprowadzony w życie na rzecz młodego rolnika, który pragnie, by jego mentorem został rolnik będący członkiem stowarzyszenia w celu przystąpienia do istniejącej spółki rolniczej.

Praktyki i ich przebieg monitorować będzie CFPPA (rolnicze centrum kształcenia zawodowego i promocji) lub ADASEA (departamentalne stowarzyszenie na rzecz zagospodarowania struktur gospodarstw rolnych) departamentu, w którym gospodarstwo ma siedzibę i/lub w którym znajduje się zatwierdzone centrum regionalne. Praktyki w ramach mentorowania mogą być równoważne z całkowitym okresem stażu zawodowego, jaki młody rolnik musi odbyć przed rozpoczęciem działalności.

III.   Działania promocyjne i komunikacyjne

Organizacje rolnicze, ADASEA lub inne struktury prowadzą zajęcia z uczniami placówek edukacyjnych i szkoleniowych (młodzież z liceów zawodowych lub innych środowisk) w formie badań, działań komunikacyjnych (broszury, prasa, wystąpienia w placówkach szkolnych, punkty informacyjne na temat rozpoczęcia działalności i jej przekazania, itp.) i promocyjnych związanych z zawodem rolnika.

Ponadto przystępują one do prac eksperckich w formie identyfikowania gospodarstw, które zwolnią się w nadchodzących latach, i spełniają rolę doradczą poprzez organizowanie, w gminach rolniczych, zebrań informacyjnych i podnoszących świadomość starszych rolników, tak aby ukierunkować ich wybór przekazania gospodarstwa na rzecz młodych rolników, którzy poszukują gospodarstwa do przejęcia. Centrum monitoringu może gromadzić, na szczeblu regionalnym, elementy monitoringu tych działań eksperckich i doradczych.

W celu pomyślnej realizacji tych zadań, państwo uczestniczy w ich finansowaniu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) 1857/2006. W tym celu roczne środki są dzielone pomiędzy regiony.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą dołączyć swój udział finansowy, aby skutecznie przeprowadzić określone działania.

Działania te są wdrażane w ramach porozumień departamentalnych lub regionalnych pod zwierzchnictwem prefektów, a ich koszty pokrywane są po przedstawieniu rocznego sprawozdania ze zrealizowanych prac

Sektory gospodarki: całe rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP

Strona internetowa: www.agriculture.gouv.fr (Po zatwierdzeniu programu dotyczącego stworzenia i rozwoju inicjatyw lokalnych, PIDIL, w sieci zostanie umieszczony arkusz dostarczający informacji na temat rozpoczynania działalności w rolnictwie)

Dalsze informacje: Kontynuacja działań już zatwierdzonych w ramach poprzedniego PIDIL (program N 184/03 zatwierdzony przez Komisję dnia 9.7.2003.)

Numer XA: XA 27/07

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Walia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Wales Catchment Sensitive Farming Project

Podstawa prawna: Agriculture Act 1986 (Section 1(1)(C)) to be read in conjunction with Government of Wales Act 1998 (Sections 40 and 85)

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Planowane roczne wydatki

2007 r.: 422 700,00 GBP

2008 r.: 50 000,00 GBP

Razem: 472 700,00 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: W skład programu wchodzą dwa rodzaje środków:

Data realizacji: Program rozpoczyna się dnia 1 kwietnia 2007 r.

Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej: Program rozpoczyna się dnia 1 kwietnia 2007 r.

Zakończy się dnia 31 grudnia 2007 r.

Ostatnia płatność zostanie zrealizowana dnia 31 marca 2008 r.

Cel pomocy: Ochrona środowiska naturalnego

Ustanowienie i realizacja projektu wspierającego rolnictwo respektujące zbiorniki wodne w celu ochrony środowiska wodnego. Projekt będzie realizowany na dwóch obszarach, które obejmują 80 gospodarstw.

Obejmuje on doradztwo w zakresie rozpoznawania potencjalnego zagrożenia zanieczyszczeniem oraz odpowiednie wymogi w zakresie łagodzenia jego skutków. Pomoc będzie przyznawana zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, a kwalifikowalne wydatki obejmą usługi doradcze.

Dotacje będą również wypłacane na kwalifikowalne inwestycje w środki trwałe, które mają na celu poprawę środowiska wodnego. Pomoc będzie przyznawana zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, a kwalifikowalne wydatki obejmą:

koszty budowy, nabycia lub poprawy stanu nieruchomości, oraz

zakup lub zakup w formie leasingu nowych maszyn i sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku; inne koszty związane z umową leasingu (podatek, marża leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, koszty ogólne, koszty ubezpieczenia itp.) nie stanowią wydatków kwalifikowalnych.

Powyższe pozycje będą stanowić wydatki kwalifikowalne jedynie w przypadku, gdy w znaczny sposób przyczynią się do zmniejszenia zagrożenia zanieczyszczeniem. Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków na maszyny używane.

Szeroko zakrojony projekt obejmuje również monitoring jakości wód, modelowanie zbiorników wodnych, ocenę postawy rolników, stosowanie środków oraz ocenę skuteczności projektu

Sektory gospodarki: Program obejmuje produkcję rolną. Program dąży do zmniejszenia wpływu produkcji rolnej na środowisko wodne, a pomoc będzie udzielana wszystkim rentownym gospodarstwom rolnym znajdującym się na dwóch obszarach objętych projektem, bez względu na rodzaj produkcji. Pierwszy z obszarów to obszar wyżynny z hodowlą zwierząt gospodarskich (głównie bydła i owiec). Drugi obszar to obszar nizinny zdominowany przez gospodarstwa mleczarskie i hodowlane (bydło i owce)

Nazwa i adres instytucji przyznającej pomoc:

Welsh Assembly Government

Cathays Park (CP2)

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Kontakt: M P Samuel (Biuro 1-097)

Organem statutowym odpowiedzialnym za program jest: —

Organizacją zarządzającą programem jest: —

Strona internetowa: http://new.wales.gov.uk/docrepos/40371/403823112/4038213/1304878/CSF-agristateaid?lang=en

Informacje można również znaleźć na stronie internetowej Defra (brytyjski Departament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi):

http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Inne informacje: Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych stronach internetowych.

Wniosek o finansowanie części projektu przy pomocy funduszy w ramach pierwszego celu został złożony w ramach pierwszego celu, priorytet 5, środek 7.

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment, Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3.

(2)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

(3)  Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 15.

(4)  Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 3.


19.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165/11


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

(2007/C 165/05)

Numer XA: XA 125/06

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincie Limburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Verplaatsing melkveehouderij Houben in Zuid- Limburg (Przeniesienie hodowli bydła mlecznego w miejscowości Houben w południowej Limburgii)

Podstawa prawna: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity wkład prowincji wynosi jednorazowo 100 000 EUR na przeniesienie.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna pomoc dla hodowców bydła mlecznego wynosi 40 % kosztów przeniesienia i sięga maksymalnie 100 000 EUR. Ponadto kwota pomocy odpowiada pomocy przyznanej rolnikowi, jeżeli przeniesienie, we wspólnym interesie, wiąże się z umożliwieniem rolnikowi wykorzystywania nowoczesnych instalacji i prowadzi do wzrostu zdolności produkcyjnej. Jeżeli dochodzi do podwyższenia wartości instalacji oraz wzrostu zdolności produkcyjnej, wkład rolnika musi wynieść co najmniej 60 % wzrostu wartości przedmiotowych instalacji lub wydatków związanych ze wzrostem zdolności produkcyjnej. Jest to pomoc zgodna z art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2004. Hodowca bydła mlecznego ponosi samodzielnie co najmniej 60 % kosztów. Szacowane koszty hodowla bydła mlecznego Houben: 1 612 776 EUR.

Data realizacji: Decyzja o przyznaniu pomocy zapadnie po potwierdzeniu przez UE odbioru niniejszego zgłoszenia.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Od grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. włącznie

Cel pomocy: Pomoc dotyczy przeniesienia, we wspólnym interesie, mających perspektywy rozwoju hodowli bydła mlecznego z terenów, na których panują ograniczenia przede wszystkim o charakterze planistycznym, ale na których obecność hodowli bydła mlecznego jest niezbędna dla zachowania jakości środowiska i krajobrazu. Zgodnie z celami prowincji przeniesienie hodowli bydła mlecznego musi uwzględniać jakość krajobrazu i środowiska oraz zrównoważony rozwój.

Sektor(-y) gospodarki: Do pomocy kwalifikują się gospodarstwa prowadzące intensywną hodowlę bydła mlecznego (małe i średnie przedsiębiorstwa), o wielkości równej co najmniej 75 NGE (Nederlandse grootte eenheden), położone na terenie o nachyleniu wynoszącym ponad 2 % w południowej Liburgii.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Strona internetowa: www.limburg.nl

Numer XA: XA 126/06

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Kerridge Ridge and Ingersley Vale

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Kerridge Ridge and Ingersley Vale Countryside and Heritage Project

Podstawa prawna: The National Heritage Act 1980 set up a fund called the National Heritage Memorial Fund (NHMF). The Act has been amended several times, principally by the National Heritage Act 1997 and the National Lottery Act 1993 and 1998.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity budżet projektu na 4 lata wynosi 1,1 mln GBP łącznie ze wszystkimi kosztami administracyjnymi i pracami na gruntach nierolnych. Całkowity koszt prac fizycznych prowadzonych na gruntach rolnych wynosi 145 500 GBP.

Tę kwotę można podzielić na następujące lata budżetowe:

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Program zostanie zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.

Cel pomocy: Celem projektu jest ochrona i przywrócenie ważnych elementów dziedzictwa historycznego na terenach wiejskich na obszarze Kerridge Ridge oraz Ingersley Vale.

Pomoc zostanie wypłacona zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1/2004, a odnośne koszty będą związane z pracami remontowymi na rzecz ochrony elementów dziedzictwa historycznego nie stanowiących części produkcji.

Sektor(-y) gospodarki: Sektor rolnictwa — wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w produkcji.

Adres internetowy: http://www.kriv.org.uk/documents/documents/KRIVStateAidExemptionDocument.doc

Zjedź na dół strony i kliknij na znajdujący się po prawej stronie link „Defra State Aid”.

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Inne informacje: Właściciele gruntów, którzy prowadzą działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem, zostaną objęci programem w ramach National Heritage Memorial Fund (NN 11/02), który został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment, Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


19.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165/13


KOMUNIKAT KOMISJI

Zgłoszenie nazw dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów i lekarzy ogólnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 165/06)

Dyrektywa Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mająca na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji (1), w szczególności jej art. 41 i 42 lit. a), a także dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2), zmienione dyrektywą Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującą niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (3), w szczególności jej art. 21 ust. 7, stanowią, że Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, które przyjmuje w zakresie wydawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie objętej omawianymi dyrektywami. Komisja publikuje właściwe zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wymieniając przyjęte przez Państwa Członkowskie nazwy kwalifikacji zdobytych w trakcie kształcenia zawodowego oraz, w stosownych przypadkach, odpowiadające im tytuły zawodowe.

Zgodnie ze zgłoszeniem Niderlandów należy wprowadzić zmiany w nazwach zawartych w wykazie nazw w załączniku B oraz w wykazie nazw dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarza medycyny ogólnej, opublikowanym zgodnie z art. 41 dyrektywy 93/16/EWG, przejętym w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

W załączniku B do dyrektywy 93/16/EWG oraz załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w pozycji dotyczącej Niderlandów, należy wprowadzić następujące zmiany:

1)

W załączniku B do dyrektywy 93/16/EWG oraz pod nagłówkiem „5.1.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów” w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE jako organy wydające dokument powinny być wymienione:

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

W wykazie nazw dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarza medycyny ogólnej, opublikowanym zgodnie z art. 41 dyrektywy 93/16/EWG oraz w części „5.1.4. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy ogólnych” w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych należy wprowadzić następujące zmiany:

2)

W wykazie nazw dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarza medycyny ogólnej, opublikowanym zgodnie z art. 41 dyrektywy 93/16/EWG oraz pod nagłówkiem „5.1.4. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy ogólnych” w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych należy wprowadzić następujące zmiany w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Jako dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji powinien być wymieniony:

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Issued by the Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)

Stosowna tabela zawarta w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE otrzymuje zatem brzmienie:

„5.1.2.   Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów

Kraj

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

Organ wydający dokument

Data odniesienia

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 grudnia 1976 r.

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

1 stycznia 2007 r.

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1 maja 2004 r.

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 grudnia 1976 r.

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 grudnia 1976 r.

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1 maja 2004 r.

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 grudnia 1976 r.

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1 stycznia 1981 r.

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1 stycznia 1986 r.

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20 grudnia 1976 r.

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 grudnia 1976 r.

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1 maja 2004 r.

Latvija

»Sertifikāts« — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1 maja 2004 r.

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 maja 2004 r.

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 grudnia 1976 r.

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 maja 2004 r.

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 maja 2004 r.

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 grudnia 1976 r.

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1 stycznia 1994 r.

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1 maja 2004 r.

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1 stycznia 1986 r.

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

1 stycznia 2007 r.

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 maja 2004 r.

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1 maja 2004 r.

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1 stycznia 1994 r.

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1 stycznia 1994 r.

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 grudnia 1976 r.”

„5.1.4.   Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy ogólnych

Kraj

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

Tytuł zawodowy

Data odniesienia

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31 grudnia 1994 r.

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1 stycznia 2007 r.

Česká republika

Diplom o specializaci »všeobecné lékařství«

Všeobecný lékař

1 maja 2004 r.

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31 grudnia 1994 r.

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31 grudnia 1994 r.

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1 maja 2004 r.

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31 grudnia 1994 r.

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31 grudnia 1994 r.

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31 grudnia 1994 r.

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31 grudnia 1994 r.

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31 grudnia 1994 r.

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1 maja 2004 r.

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1 maja 2004 r.

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1 maja 2004 r.

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31 grudnia 1994 r.

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1 maja 2004 r.

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1 maja 2004 r.

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

31 grudnia 1994 r.

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31 grudnia 1994 r.

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1 maja 2004 r.

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31 grudnia 1994 r.

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1 stycznia 2007 r.

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1 maja 2004 r.

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore »všeobecné lekárstvo«

Všeobecný lekár

1 maja 2004 r.

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31 grudnia 1994 r.

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31 grudnia 1994 r.

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31 grudnia 1994 r.


(1)  Dz.U. L 165 z 7.7.1993, str. 1.

(2)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22.

(3)  Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 141.

(4)  Wydane przez Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC).”


19.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165/18


KOMUNIKAT KOMISJI

Zgłoszenie nazw dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zawodu lekarza dentysty

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 165/07)

Dyrektywa Rady 78/686/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji osób wykonujących zawód lekarza dentysty, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (1), w szczególności jej art. 23a, oraz dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2), w szczególności jej art. 21 ust. 7, ostatnio zmienione dyrektywą Rady 2006/100/WE dostosowującą niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (3), stanowią, że Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję o przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, które przyjmują w zakresie wydawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie objętej tymi dyrektywami. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odpowiednie komunikaty zawierające wykazy przyjętych przez Państwa Członkowskie nazw dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zdobytych w trakcie kształcenia oraz, w przypadku, gdy ma to zastosowanie, odpowiadających im tytułów zawodowych.

Ponieważ Republika Czeska zawiadomiła o zmianach nazw w wykazie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarza dentysty, należy zmienić w następujacy sposób wykazy nazw załączone do dyrektywy 78/686/EWG, wymienione w załączniku V pozycja V.3 pkt 5.3.3 do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

W załączniku B do dyrektywy 78/686/EWG oraz w załączniku V pozycja V.3 pkt 5.3.3 do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych wprowadza się następujace zmiany:

1)

W pozycji „1. Ortodoncja” załącznika B do dyrektywy 78/686/EWG, nazwa dotycząca Republiki Czeskiej otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)” wydany przez:

„1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví”

a w pozycji „Ortodoncja” załącznika V pozycja V.3. pkt 5.3.3 do dyrektywy 2005/36/WE dodaje się następujące pozycje pomiędzy pozycją dotyczącą Bułgarii a pozycją dotyczącą Danii:

Kraj

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

Organ wydający dokument

Data odniesienia

„Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 lipca 2007 r.”

2)

W pozycji „2. Chirurgia jamy ustnej” załącznika B do dyrektywy 78/686/EWG, nazwa dotycząca Republiki Czeskiej otrzymuje następujace brzmienie:

 

„Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)” wydany przez:

„1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví”

a w pozycji „Chirurgia jamy ustnej” załącznika V pozycja V.3. pkt 5.3.3 do dyrektywy 2005/36/WE dodaje się następujące pozycje pomiędzy pozycją dotyczącą Bułgarii a pozycją dotyczącą Danii:

Kraj

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

Organ wydający dokument

Data odniesienia

„Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 lipca 2007 r.”

3)

W tabelach w załączniku V.3 pkt 5.3.3 do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany:

„Ortodoncja

Kraj

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

Organ wydający dokument

Data odniesienia

België/Belgique/Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor

Volksgezondheid

27 stycznia 2005 r.

България

Свидетелство за призната специалност по »Ортодонтия«

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1 stycznia 2007 r.

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 lipca 2007 r.

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

28 stycznia 1980 r.

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

28 stycznia 1980 r.

Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

Tartu Ülikool

1 maja 2004 r.

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Ορθoδoντικής

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1 stycznia 1981 r.

España

 

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

28 stycznia 1980 r.

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28 stycznia 1980 r.

Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

21 maja 2005 r.

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1 maja 2004 r.

Latvija

»Sertifikāts« — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

1 maja 2004 r.

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 maja 2004 r.

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 maja 2004 r.

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 maja 2004 r.

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28 stycznia 1980 r.

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

1 maja 2004 r.

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 maja 2004 r.

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtandläkarexamen, tandreglering

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1 stycznia 1994 r.

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

1 stycznia 1994 r.

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

28 stycznia 1980 r.


Chirurgia jamy ustnej

Kraj

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

Organ wydający dokument

Data odniesienia

België/Belgique/Belgien

 

 

 

България

Свидетелство за призната специалност по »Орална хирургия«

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1 stycznia 2007 r.

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 lipca 2007 r.

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

28 stycznia 1980 r.

Deutschland

Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

28 stycznia 1980 r.

Eesti

 

 

 

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Γναθoχειρoυργικής (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002)

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1 stycznia 2003 r.

España

 

 

 

France

 

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28 stycznia 1980 r.

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia orale

Università

21 maja 2005 r.

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1 maja 2004 r.

Latvija

 

 

 

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 maja 2004 r.

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 maja 2004 r.

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 maja 2004 r.

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28 stycznia 1980 r.

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

1 maja 2004 r.

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 maja 2004 r.

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1 stycznia 1994 r.

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

1 stycznia 1994 r.

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

28 stycznia 1980 r.”


(1)  Dz.U. L 233 z 24.8.1978, str. 1.

(2)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22.

(3)  Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 141.


19.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165/23


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

(2007/C 165/08)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CEN

EN ISO 6185-1:2001

Łodzie pneumatyczne — Część 1: Łodzie z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy do 4,5 KW (ISO 6185-1:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-2:2001

Łodzie pneumatyczne — Część 2: Łodzie z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy od 4,5 kW do 15 kW (ISO 6185-2:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-3:2001

Łodzie pneumatyczne — Część 3: Łodzie z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy 15 kW i większej (ISO 6185-3:2001)

 

CEN

EN ISO 7840:2004

Małe statki — Węże paliwowe odporne na ogień (ISO 7840:2004)

EN ISO 7840:1995

Termin minął

(31.8.2004)

CEN

EN ISO 8099:2000

Małe statki — Systemy retencji ścieków z toalet (ISO 8099:2000)

 

CEN

EN ISO 8469:2006

Małe statki — Węże paliwowe nieodporne na ogień (ISO 8469:2006)

EN ISO 8469:1995

Termin minął

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 8665:2006

Małe statki — Morskie silniki i zespoły napędowe — Pomiary i deklaracje mocy (ISO 8665:2006)

EN ISO 8665:1995

Termin minął

(31.12.2006)

CEN

EN ISO 8666:2002

Małe statki — Dane podstawowe (ISO 8666:2002)

 

CEN

EN ISO 8847:2004

Małe statki — Urządzenia sterowe — Systemy sterociągów (ISO 8847:2004)

EN 28847:1989

Termin minął

(30.11.2004)

EN ISO 8847:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 8849:2003

Małe statki — Pompy zęzowe z napędem elektrycznym zasilanym prądem stałym (ISO 8849:2003)

EN 28849:1993

Termin minął

(30.4.2004)

CEN

EN ISO 9093-1:1997

Małe statki — Zawory burtowe i przejścia burtowe — Metalowe (ISO 9093-1:1994)

 

CEN

EN ISO 9093-2:2002

Małe statki — Zawory denne i przejścia burtowe — Część 2: Niemetalowe (ISO 9093-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9094-1:2003

Małe statki — Ochrona przeciwpożarowa — Część 1: Jednostki pływające o długości kadłuba do 15 m włącznie (ISO 9094-1:2003)

 

CEN

EN ISO 9094-2:2002

Małe statki — Ochrona przeciwpożarowa — Część 2: Jednostki pływające o długości kadłuba powyżej 15 m (ISO 9094-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9097:1994

Małe statki — Wentylatory elektryczne (ISO 9097:1991)

 

EN ISO 9097:1994/A1:2000

Note 3

Termin minął

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 10087:2006

Małe statki — Identyfikacja jednostki pływającej — Kodowanie (ISO 10087:2006)

EN ISO 10087:1996

Termin minął

(30.9.2006)

CEN

EN ISO 10088:2001

Małe statki — Instalacje paliwowe instalowane na stałe oraz zbiorniki paliwowe stałe (ISO 10088:2001)

 

CEN

EN ISO 10133:2000

Małe statki — Systemy elektryczne — Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia (ISO 10133:2000)

 

CEN

EN ISO 10239:2000

Małe statki — Systemy skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) (ISO 10239:2000)

 

CEN

EN ISO 10240:2004

Małe statki — Instrukcja dla właściciela (ISO 10240:2004)

EN ISO 10240:1996

Termin minął

(30.4.2005)

CEN

EN ISO 10592:1995

Małe statki — Hydrauliczne systemy sterowania (ISO 10592:1994)

 

EN ISO 10592:1995/A1:2000

Note 3

Termin minął

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11105:1997

Małe statki — Wentylacja przedziałów silnika benzynowego i/lub zbiornika benzyny (ISO 11105:1997)

 

CEN

EN ISO 11192:2005

Małe statki — Symbole graficzne (ISO 11192:2005)

 

CEN

EN ISO 11547:1995

Małe statki — Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika z włączoną przekładnią (ISO 11547:1994)

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

Note 3

Termin minął

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11591:2000

Małe statki z napędem silnikowym — Pole widzenia ze stanowiska sterowania (ISO 11591:2000)

 

CEN

EN ISO 11592:2001

Małe statki o długości kadłuba mniejszej 8 m — Określenie maksymalnej znamionowej mocy napędu (ISO 11592:2001)

 

CEN

EN ISO 11812:2001

Małe statki — Kokpity lekkowilgotne i szybkoodpływowe (ISO 11812:2001)

 

CEN

EN ISO 12215-1:2000

Małe statki — Konstrukcja kadłuba i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba — Część 1: Materiały: Żywice termoutwardzalne, zbrojenie z włókna szklanego, laminat wzorcowy (ISO 12215-1:2000

 

CEN

EN ISO 12215-2:2002

Małe statki — Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba — Część 2: Materiały: Materiały rdzeniowe dla konstrukcji przekładkowych, materiały wypełniające (ISO 12215-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-3:2002

Małe statki — Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba — Część 3: Materiały: Stal, stopy aluminium, drewno inne materiały (ISO 12215-3:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-4:2002

Małe statki — Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba — Część 4: Warsztat i produkcja (ISO 12215-4:2002)

 

CEN

EN ISO 12216:2002

Małe statki — Okna, iluminatory, luki, świetliki i drzwi — Wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności (ISO 12216:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-1:2002

Małe statki — Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie — Część 1: Jednostki nieżaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m (ISO 12217-1:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-2:2002

Małe statki — Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie — Część 2: Jednostki żaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m (ISO 12217-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-3:2002

Małe statki — Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie — Część 3: Łodzie żaglowe o długości kadłuba poniżej 6 m (ISO 12217-3:2002)

 

CEN

EN ISO 13297:2000

Małe statki — Systemy elektryczne — Instalacje prądu przemiennego (ISO 13297:2000)

 

CEN

EN ISO 13590:2003

Małe statki — Skuter wodny — Wymagania dotyczące konstrukcji i systemu instalacji (ISO 13590:2003)

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN ISO 13929:2001

Małe statki — Urządzenia sterowe — Systemy łączników zębatych (ISO 13929:2001)

 

CEN

EN ISO 14509:2000

Małe statki — Pomiar dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu, emitowanego przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym (ISO 14509:2000)

 

EN ISO 14509:2000/A1:2004

Note 3

Termin minął

(31.3.2005)

CEN

EN ISO 14509-2:2006

Małe statki — Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym — Część 2: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana na statku odniesienia (ISO 14509-2:2006)

 

CEN

EN ISO 14895:2003

Małe statki — Kuchnie grzewcze na paliwo ciekłe (ISO 14895:2000)

 

CEN

EN ISO 14945:2004

Małe statki — Tabliczka producenta (ISO 14945:2004)

 

EN ISO 14945:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 14946:2001

Małe statki — Nośność maksymalna (ISO 14946:2001)

 

EN ISO 14946:2001/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 15083:2003

Małe statki — Systemy pomp zęzowych (ISO 15083:2003)

 

CEN

EN ISO 15084:2003

Małe statki — Kotwiczenie, cumowanie i holowanie — Punkty mocowania (ISO 15084:2003)

 

CEN

EN ISO 15085:2003

Małe statki — Zabezpieczenie przed wypadnięciem za burtę i ratowanie (ISO 15085:2003)

 

CEN

EN ISO 15584:2001

Małe statki — Silniki benzynowe stałe — Podzespoły paliwowe i elektryczne montowane na silniku (ISO 15584:2001)

 

CEN

EN ISO 15652:2005

Małe statki — Systemy zdalnego sterowania dla małych łodzi z napędem strugowodnym (ISO 15652:2003)

 

CEN

EN ISO 16147:2002

Małe statki — Silniki wysokoprężne stałe — Podzespoły paliwowe i elektryczne związane z silnikiem (ISO 16147:2002)

 

CEN

EN ISO 21487:2006

Małe statki — Zainstalowane na stałe zbiorniki benzyny i oleju napędowego (ISO 21487:2006)

 

CEN

EN 28846:1993

Małe statki; urządzenia elektryczne — Ochrona przed zapaleniem otaczających gazów palnych (ISO 8846:1990)

 

EN 28846:1993/A1:2000

Note 3

Termin minął

(31.3.2001)

CEN

EN 28848:1993

Małe statki — Systemy zdalnego sterowania (ISO 8848:1990)

 

EN 28848:1993/A1:2000

Note 3

Termin minął

(31.3.2001)

CEN

EN 29775:1993

Małe statki — Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW (ISO 9775:1990)

 

EN 29775:1993/A1:2000

Note 3

Termin minął

(31.3.2001)

Przypis 1

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 3

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN — Europejski Komitet Normalizacyjny: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC — Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI — Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.

(3)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.


V Ogłoszenia

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

19.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165/28


Zawiadomienie Irlandii zgodnie z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(Ogłoszenie o rundzie licencyjnej w 2007 r. — basen Porcupine)

(2007/C 165/09)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) wyżej wymienionej dyrektywy Minister Komunikacji, Energii i Zasobów Naturalnych niniejszym ogłasza o zmianie w odniesieniu do obszarów dostępnych dla zezwoleń morskich w Irlandii. Wnioski mogą dotyczyć zezwoleń na przygraniczne prace poszukiwawcze w basenie Procupine.

Obszar obejmujący 229 kompletnych bloków i 3 częściowe bloki w basenie Porcupine został określony jako „obszar graniczny” i wybrany w celu włączenia do rundy licencyjnej na poszukiwanie ropy naftowej. Do dnia 18 grudnia 2007 r., czyli daty zamknięcia rundy, żadne zezwolenia na poszukiwanie ani opcje na zezwolenia nie będą wydawane w odniesieniu do jakiegokolwiek bloku którego dotyczy runda.

Wnioski można składać w odniesieniu do maksymalnie trzech bloków na północy basenu i maksymalnie sześciu boków na południu basenu.

Dostępne bloki na północy basenu Porcupine (84 bloki pełne, 3 bloki częściowe)

25/25, 25/30

26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 26/20, 26/21, 26/22, 26/23, 26/24, 26/25, 26/26, 26/27(p), 26/29, 26/30

34/4, 34/5, 34/9, 34/10, 34/14, 34/15, 34/18, 34/19, 34/20, 34/23, 34/24, 34/25, 34/28, 34/29, 34/30

35/1, 35/2(p), 35/3(p), 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30

36/1, 36/6, 36/11, 36/16, 36/21, 36/22, 36/26, 36/27

43/3, 43/4, 43/5, 43/8, 43/9, 43/10

44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10

45/1, 45/2, 45/6, 45/7.

Dostępne bloki na południu basenu Porcupine (145 pełnych bloków)

43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/17, 43/18, 43/22, 43/23, 43/27, 43/30

44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/25, 44/26, 44/27, 44/28

45/11, 45/12, 45/16, 45/17, 45/21, 45/22, 45/23, 45/24, 45/26, 45/27, 45/28, 45/29, 45/30

52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/29, 52/30

53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/27, 53/28, 53/29, 53/30

54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29

60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/8, 60/9, 60/10

61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10

62/1, 62/2.

Mapa obszaru wraz ze szczególnymi wymogami i wytycznymi w zakresie składania wniosków w niniejszej rundzie licencyjnej są dostępne na następującej stronie internetowej:

http://www.dcmnr.gov.ie/Natural/Petroleum+Affairs+Division/Porcupine+2007+Frontier+Licensing+Round.htm

albo pod adresem:

Des Byrne

Petroleum Affairs Division

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Leeson Lane

Dublin 2

Ireland

Adres e-mail: Des.Byrne@dcmnr.ie

Telefon: (353) (0)1 678 26 93

Kryteria oceny wniosków

Przy ocenie wniosków Minister weźmie pod uwagę potrzebę szybkiej, dokładnej, wydajnej i bezpiecznej eksploatacji w celu znalezienia zasobów ropy i gazu w Irlandii, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Decydując o wydaniu zezwolenia, o które ubiega się podmiot, Ministrer weźmie pod pod uwagę następujące elementy:

a)

program prac przedstawiony przez podmiot;

b)

kompetencje techniczne i doświadczenie podmiotu w zakresie spraw morskich;

c)

środki finansowe podmiotu ubiegającego się o zezwolenie; oraz

d)

jeżeli znajduje to zastosowanie, działania podmiotu w ramach poprzednio udzielonych zezwoleń.

Wnioski powinny zawierać wyraźne oznaczenie na kopercie „2007 Licensing RoundPorcupine Basin” i powinny być zaadresowane do „The Secretary General, Department of Communications, Energy and Natural Resources, Petroleum Affairs Division, Leeson Lane, Dublin 2, Ireland” i przekazane najpóźniej do dnia 18 grudnia 2007 r. (wtorek), do godziny 12.00 w południe (UTC).

Otrzymanie wniosku nie zobowiązuje Ministra do przyznania zezwolenia w odniesieniu do całości albo części obszaru stanowiącego przedmiot wniosku. Decyzje dotyczące wniosków zostaną podjęte do dnia 31 stycznia 2008 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) i b) wyżej wymienionej dyrektywy, Minister Komunikacji, Energii i Zasobów Naturalnych niniejszym ogłasza, że zezwolenia będą przyznawane na podstawie oceny adekwatności przedstawionego programu prac, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności programu dla oceny poszukiwań węglowodoru i przygotowania powierzchni do wiercenia na potrzeby prac poszukiwawczych.