ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 256

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
24 października 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2006/C 256/1

Kursy walutowe euro

1

2006/C 256/2

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

2

2006/C 256/3

Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 — Krajowa mapa pomocy regionalnej : Słowenia, Republika Słowacka, Węgry, Polska ( 1 )

6

2006/C 256/4

Wykaz zatwierdzonych firm — Art. 92 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1623/2000 (sprzedaż alkoholu winnego w celu wykorzystania jako bioetanol w sektorze paliwowym we Wspólnocie Europejskiej) (Wykaz ten uchyla i zastępuje wykaz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 222 z dnia 9 września 2005 r., str. 25)

9

2006/C 256/5

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP//M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

11

2006/C 256/6

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

12

2006/C 256/7

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

13

2006/C 256/8

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext) ( 1 )

14

2006/C 256/9

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4225 — CELSA/FUNDIA) ( 1 )

15

2006/C 256/0

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4150 — Abbott/Guidant) ( 1 )

15

2006/C 256/1

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4341 — FCC/Alpine) ( 1 )

16

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Informacje

Komisja

24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/1


Kursy walutowe euro (1)

23 października 2006

(2006/C 256/01)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2556

JPY

Jen

149,71

DKK

Korona duńska

7,4557

GBP

Funt szterling

0,67060

SEK

Korona szwedzka

9,2045

CHF

Frank szwajcarski

1,5904

ISK

Korona islandzka

86,42

NOK

Korona norweska

8,4260

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5767

CZK

Korona czeska

28,324

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

263,47

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6960

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,8735

RON

Lej rumuński

3,5363

SIT

Tolar słoweński

239,61

SKK

Korona słowacka

36,603

TRY

Lir turecki

1,8350

AUD

Dolar australijski

1,6555

CAD

Dolar kanadyjski

1,4158

HKD

Dolar hong kong

9,7745

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8890

SGD

Dolar singapurski

1,9785

KRW

Won

1 204,75

ZAR

Rand

9,6430

CNY

Juan renminbi

9,9181

HRK

Kuna chorwacka

7,3970

IDR

Rupia indonezyjska

11 507,57

MYR

Ringgit malezyjski

4,6162

PHP

Peso filipińskie

62,837

RUB

Rubel rosyjski

33,7890

THB

Bat tajlandzki

46,761


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/2


Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

(2006/C 256/02)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006. Komisja musi otrzymać oświadczenia o sprzeciwie w terminie sześciu miesięcy od dnia opublikowania niniejszego wniosku.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

Wniosek o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 9 i art. 17 ust. 2

„ESROM”

Nr WE: DK/PGI/117/0329

CHNP ( ) CHOG (X)

Zmiana/y, której/których dotyczy wniosek:

Pozycja (pozycje) w opisie produktu:

Image

Nazwa

X

Opis

Image

Obszar geograficzny

X

Dowód pochodzenia

Image

Metoda produkcji

X

Związek

X

Etykietowanie

X

Krajowe wymogi ustawodawcze

Zmiana/y:

Opis

Sery Esrom 20+ oraz Esrom 30+ były wcześniej produkowane, ale w niewielkich ilościach i prawie wyłącznie na zamówienie. Ze względu na to, że ich produkcja była tak ograniczona, w pierwotnym wniosku zostały one pominięte. Na europejskim rynku, a zwłaszcza w Danii, Niemczech i Austrii, zachodzą obecnie znaczące zmiany, a zainteresowanie rynku koncentruje się coraz bardziej na serach o niskiej zawartości tłuszczu. Z tego względu sery 20+ oraz 30+ należy ująć w oficjalnej, chronionej grupie towarów.

Planuje się produkcję sera Esrom o nieco większej wysokości, ponieważ jakość sera jest lepsza, jeżeli sery o masie minimum 2 kg mają wysokość do 7 cm.

Dowód pochodzenia

W celu spełnienia wymogu dotyczącego odtworzenia historii produktu rozszerzono punkt dotyczący dowodu pochodzenia.

Związek

Tło historyczne przeniesiono z punktu dotyczącego dowodu pochodzenia do punktu dotyczącego związku.

Organ kontroli

Dodano informację o certyfikacji EN45011 dla prywatnego organu kontroli.

Etykietowanie

Punkt dotyczący etykietowania poprawiono w zakresie stosowania chronionego oznaczenia geograficznego (PGI), a także zawarto w nim postanowienia dotyczące etykietowania serów o niższej zawartości tłuszczu.

Krajowe wymogi ustawodawcze

Zmiana w krajowych wymogach ustawodawczych wynika wyłącznie ze zmiany duńskiej ustawy i dotyczy odesłania do tej ustawy. Postanowienia dotyczące sera Esrom nie uległy zmianie.

ZAKTUALIZOWANE ZESTAWIENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„ESROM”

Nr WE: DK/PGI/117/0329

CHNP ( ) CHOG (X)

Niniejsze zestawienie zostało sporządzone do celów informacyjnych. Dokładne informacje znajdują się w pełnej wersji opisu produktu. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z pełną wersją opisu produktu, udostępnianą przez organy krajowe, o których mowa w pkt 1, lub przez służby Komisji Europejskiej (1).

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego:

Nazwa:

Fødevarestyrelsen

Adres:

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Telefon:

(45) 33 95 60 00

Faks:

(45) 33 95 60 01

E-mail:

fvst@fvst.dk

2.   Grupa składająca wniosek:

Nazwa:

Foreningen af Danske Osteproducenter

Adres:

Frederiks Allé 22

DK-8000 Århus C

Telefon:

(45) 87 31 20 00

Faks:

(45) 87 31 20 01

Skład:

producenci/przetwórcy ( X ) inni ( )

3.   Rodzaj produktu:

Klasa 1.3 Sery

4.   Opis produktu (podsumowanie warunków określonych w art. 4 ust. 2)

4.1   Nazwa: „Esrom”

4.2   Opis: Ser odsączany, półtwardy do twardego, dojrzały, wytwarzany z duńskiego mleka krowiego.

Skład:

Esrom 20+: minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie 20 %, minimalna zawartość suchej masy 47 %.

Esrom 30+: minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie 30 %, minimalna zawartość suchej masy 48 %.

Esrom 45+: minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie 45 %, minimalna zawartość suchej masy 50 %.

Esrom 60+: minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie 60 %, minimalna zawartość suchej masy 57 %.

Kształt i waga (cały ser):

Wygląd: skórka jadalna, cienka, miękka, żółtawa do pomarańczowo-żółtej, o jednolitej żółto-brązowej do czerwonobrązowej, prawie suchej i cienkiej warstwie mazi. Starsze sery mają lekko tłustą powierzchnię z powodu odnowionej mazi.

Barwa: jednolita żółtawa do białej.

Struktura: równomiernie rozłożone nieregularne otwory o wielkości zbliżonej do ziaren ryżu.

Konsystencja: jednolita w całym serze. Miękka, ale łatwa do krojenia.

Zapach i smak: łagodny, kwaśny, aromatyczny ze śladem dojrzewania powierzchni sera. Z upływem czasu zapach i smak wynikający z dojrzewania powierzchni zaczyna dominować.

Czas dojrzewania: co najmniej dwa tygodnie.

4.3   Obszar geograficzny: Dania

4.4   Dowód pochodzenia: Ser Esrom jest produkowany wyłącznie z mleka pochodzącego z tego obszaru geograficznego, a organ kontrolny sprawdza dokumentację potwierdzającą ten fakt i musi udokumentować tę kontrolę wobec organu certyfikującego. Wszyscy dostawcy są objęci dokładną ewidencją, ponieważ na tej podstawie realizuje się płatności za mleko. Przed wysyłką z mleczarni dokonuje się oznakowania mleka zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, tak aby zapewnić możliwość odtworzenia historii produktu i identyfikacji mleczarni. Oznakowanie jest objęte kontrolą ze stron odpowiednich organów.

4.5   Metoda produkcji: Surowe duńskie mleko krowie poddaje się standaryzacji pod kątem zawartości tłuszczu i pasteryzacji w niskiej temperaturze. Następnie dodaje się kultury starterowe i podpuszczkę. Po osiągnięciu odpowiedniej twardości skrzep zostaje pokrojony nożem. Kolejne etapy obejmują mieszanie, oddzielenie serwatki i ogrzewanie. Ziarno serowe wlewa się do form, a następnie sery poddaje się lekkiemu prasowaniu. Sery ulegają następnie schłodzeniu, a ich powierzchnię pokrywa się mazią zawierającą kultury i składuje w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Po zakończeniu dojrzewania sery zostają umyte, osuszone i opakowane.

4.6   Związek: Receptura opracowana przez mnichów z klasztoru Esrom w XII-XIII w. Udoskonalona w mleczarni Statens Forsøgsmejeri w połowie lat 30. XX w. Produkcję rozpoczęto w Midt-sjællands Herregårdsmejeri, a następnie w innych mleczarniach.

Zarówno we Wspólnocie, jak i poza nią ser Esrom jest powszechnie uznany za duńską specjalność. Osiągnięto to dzięki inicjatywom ustawodawczym i pracy związku producentów na rzecz jakości w ciągu ostatnich 40 lat, przez co zapewnia się zachowanie tradycyjnych i specyficznych cech produktu.

4.7   Organ kontrolny:

Nazwa:

Steins Laboratorium A/S, Mejeridivisionen

Adres:

Hjaltesvej 8

DK-7500 Holstebro

Telefon:

(45) 76 60 40 00

Faks:

(45) 76 60 40 66

E-mail:

info@steins.dk

4.8   Etykietowanie: W zależności od procentowej zawartości tłuszczu: Esrom 20+, Esrom 30+, Esrom 45 + lub Esrom 60+ oraz „chronione oznaczenie geograficzne” lub „PDI”

4.9   Krajowe wymogi ustawodawcze: Norma dotycząca sera Esrom jest określona w rozporządzeniu duńskiego Urzędu ds. Weterynarii i Żywności nr 335 z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie przetworów mlecznych itd.


(1)  Komisja Europejska — Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich — Jednostka ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych — B-1049 Bruksela.


24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/6


Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (1) — Krajowa mapa pomocy regionalnej : Słowenia, Republika Słowacka, Węgry, Polska

(2006/C 256/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

N434/06 — SŁOWENIA

Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007 r. — 31.12.2013 r.

(zatwierdzona przez Komisję dnia 13.9.2006 r.)

Kod strefy

Nazwa strefy

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (2)

(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1.   

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE do dnia 31.12.2013 r.

SI00

Słowenia

30 %

N469/06 — REPUBLIKA SŁOWACKA

Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007 r. — 31.12.2013 r.

(zatwierdzona przez Komisję dnia 13.9.2006 r.)

(REGION NUTS II)

(REGION NUTS III)

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (3)

(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1.   

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE na okres od 1.1.2007 do 31.12.2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą przejściową zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE na okres od 1.1.2007 do 1.12.2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 — WĘGRY

Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007 r. — 31.12.2013 r.

(zatwierdzona przez Komisję dnia 13.9.2006 r.)

(REGION NUTS II)

(REGION NUTS III)

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (4)

(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1.1.2007 — 31.12.2010

1.1.2011 — 31.12.2013

1.   

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą jako regiony rozwoju gospodarczego zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 — POLSKA

Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007 r. — 31.12.2013 r.

(zatwierdzona przez Komisję dnia 13.9.2006 r.)

(REGION NUTS II)

(REGION NUTS III)

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (5)

(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE do dnia 31.12.2013 r.

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, str. 13.

(2)  W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

(3)  W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

(4)  W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

(5)  W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.


24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/9


Wykaz zatwierdzonych firm

Art. 92 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1623/2000 (sprzedaż alkoholu winnego w celu wykorzystania jako bioetanol w sektorze paliwowym we Wspólnocie Europejskiej)

(Wykaz ten uchyla i zastępuje wykaz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 222 z dnia 9 września 2005 r., str. 25)

(2006/C 256/04)

Nazwa firmy

Adres biura administracyjnego i zakładów przetwarzania:

Data zatwierdzenia

(1)

ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA

Adres biura administracyjnego i zakładów przetwarzania: N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia).

Zatwierdzona przez Komisję przed dniem 1 marca 2005 r.

(2)

BIOETANOL GALICIA SA

Adres biura administracyjnego i zakładów przetwarzania: Polígono Industrial Teixeiro, Ctra. N-634, km 664,3, E-15310 Teixeiro-Curtis, A Coruña.

Zatwierdzona przez Komisję przed dniem 1 marca 2005 r.

(3)

BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON S.A.

Adres biura administracyjnego i zakładów przetwarzania: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, km 5,2, (Carretera SA-811), Babilafuente, E-37330 (Salamanca).

Zatwierdzona przez Komisję przed dniem 1 marca 2005 r.

(4)

SEKAB (SVENSK ETANOLKEMI AB)

Adres biura administracyjnego i zakładu przetwarzania: Hörneborgsvägen 11, S-891 26 Örnsköldsvik,

Adres innych zakładów przetwarzania: przy IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcolici), Via Isolella 1, I-91100 Trapani,

Adres innych zakładów przetwarzania: przy DEULEP (Distilleries entrepôts et usines de Languedoc et Provence), siedziba zarządu i fabryka: 21, Boulevard Chanzy, F-30800 Saint-Gilles-du-Gard et usine de Carcès: 26, avenue du 8 mai, F-83570 Carcès.

Zatwierdzona przez Komisję przed dniem 1 marca 2005 r.

(5)

ALTIA CORPORATION

Adres biura administracyjnego: PO Box 350, FIN-00101 Helsinki,

Adres zakładów przetwarzania: przy IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcolici), Via Isolella 1, Zona Industriale, I-91100 Trapani.

Zatwierdzona przez Komisję przed dniem 1 marca 2005 r.

(6)

DEULEP SA

Adres biura administracyjnego: 48 rue des Mousses — F-13008 Marsylia,

Adres zakładów przetwarzania: 21 boulevard Chanzy — F-30800 Saint-Gilles-Du-Gard.

28.4.2005 r.

(7)

ETHANOL UNION SAS

Adres biura administracyjnego: 27,29 rue de Chateaubriand — F-75008 Paryż,

Adres zakładów przetwarzania: C/o Deulep, 21 Boulevard Chanzy — F-30800 Saint-Gilles-Du-Gard.

28.4.2005 r.

(8)

HUNGRANA KFT.

Adres biura administracyjnego zakładów przetwarzania: H-2432 Szabadegyháza, Ipartelep.

30.5.2005 r.

(9)

GYŐRI SZESZGYÁR ÉS FINOMÍTÓ ZRT.

Adres biura administracyjnego zakładów przetwarzania: H-9027 Győr, Budai u. 7.

30.5.2005 r.

(10)

LYONDEL CHIMIE FRANCE SNC

Adres biura administracyjnego: Route du quai mineralier — BP 201 — F-13775 Fos sur Mer Cedex,

Adres zakładów przetwarzania: Route du quai mineralier — BP 201 — F-13775 Fos sur Mer Cedex.

24.6.2005 r.

(11)

IMA S.R.L.

Adres biura administracyjnego: Via Dei Platani n. 101, Partitico (PA)

Adres zakładów przetwarzania: Via Isolella N. 1, I-91100 Trapani.

20.7.2005 r.

(12)

NESTE OIL CORPORATION

Adres biura administracyjnego: P.O. Box 95, FIN-00095 Neste Oil,

Adres zakładów przetwarzania: Neste Oil Corporation, P.O. BOX 310, FIN-06100 Porvoo,

Adres innych zakładów przetwarzania: Neste MTBE — Producao e Comercializacao de Eter Metil Butilico Terciario S.A, Apartado 41, Monte Feio, P-7520 Sines.

23.8.2005 r.

(13)

ALCODIS SA

Adres biura administracyjnego: Boulevard du Souverain 100, bte 9, B-1170 Bruksela,

Adres zakładów przetwarzania: c/o IMA S.R.L., Industria Meridionale Alcolici, Viale dei Platani s.n.c., I-90047 Partinico (PA).

6.10.2005 r.

(14)

AB BIOENERGY HANNOVER GMBH

Adres biura administracyjnego i zakładów przetwarzania: Lohweg 39, D-30559 Hannover.

5.1.2006 r.

(15)

ECOAGRÍCOLA S.A.

Adres biura administracyjnego: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia),

Adres zakładów przetwarzania: Lohweg 39, D-30559 Hannover.

10.1.2006 r.

(16)

BIOETHANOL DE LA MANCHA, S. L.

Adres biura administracyjnego: Passeo de la Castellana no 116, Planta 8o 28046, E-28046 Madryt,

Adres zakładów przetwarzania: Alcázar de San Juan, Polígono Industrial Alces, parcelas 80, 81, 82 y 89, (CIUDAD REAL).

8.2.2006 r.

(17)

SÜDZUCKER BIOETHANOL GMBH

Adres biura administracyjnego: Gottlieb-Daimler-Straβe 12, D-68165 Mannheim,

Adres zakładów przetwarzania: Albrechtstraβe 54, D-06712 Zeitz.

4.5.2006 r.

(18)

MBE MITTELDEUTSCHE BIOENERGIE GMBH & CO. KG

Adres biura administracyjnego: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig,

Adres zakładów przetwarzania: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig.

10.7.2006 r.

(19)

AB BIOENERGY FRANCE SA

Adres biura administracyjnego: 21, chemin de Pau, F-64121 Montardon,

Adres zakładów przetwarzania: Route d'Arrance, F-64170 Lacq.

15.9.2006 r.


24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/11


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP//M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 256/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 13 października 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa OJSC Novolipetsk Steel („NLMK”, Rosja) oraz Duferco Participations Holding Ltd („Duferco”, Guernsey) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A. („the Joint Venture Company”, Luksemburg), do którego włączona zostanie grupa spółek kontrolowanych obecnie wyłącznie przez Duferco („spółki JV”), w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku NLMK: półprodukty i produkty płaskie ze stali węglowej, wyroby ze stali elektrotechnicznej,

w przypadku Duferco: półprodukty i produkty ze stali węglowej — płaskie i długie, wyroby ze stali elektrotechnicznej, stal nierdzewna oraz stal wysokostopowa,

w przypadku spółek JV: półprodukty i produkty płaskie ze stali węglowej — płaskie i długie.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/12


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 256/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 13 października 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Istithmar PJSC („Istithmar”, Zjednoczone Emiraty Arabskie) należące do grupy Dubai World, Mubadala Development Company PJSC („Mubadala”, Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Limited („DAE”, Zjednoczone Emiraty Arabskie) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem SR Technics Holding AG („SR Technics”, Szwajcaria) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Istithmar: firma prowadząca inwestycje alternatywne zajmująca się przede wszystkim funduszami PE, nieruchomościami oraz innymi alternatywnymi formami inwestycji,

W przypadku Mubadala: bezpośrednie inwestycje kapitałowe w wielu sektorach strategicznych,

w przypadku DAE: spółka holdingowa dla firm produkcyjnych i usługowych,

W przypadku SR Technics: usługi w zakresie serwisu, naprawy i przeglądu dla samolotów komercyjnych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2)sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/13


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(2006/C 256/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 16 października 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo OC Oerlikon Corporation AG („Oerlikon”, Szwajcaria) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad Saurer AG („Saurer”, Szwajcaria), w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Oerlikon: powłoki, elementy optyczne, półprzewodniki, inny sprzęt,

w przypadku Saurer: maszyny dla przemysłu włókienniczego, układy napędowe dla przemysłu motoryzacyjnego.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/14


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext)

(2006/C 256/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 13 października 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Deutsche Börse AG („DBAG”, Niemcy) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Euronext N.V. („Euronext”, Królestwo Niderlandów), w drodze publicznej oferty przejęcia.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku DBAG: świadczenie usług związanych z notowaniami i obrotem instrumentami rynku pieniężnego; usługi w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi; usługi związane z dostarczaniem informacji rynkowych; rozwiązania w zakresie technologii informatycznych dla rynków finansowych i ich uczestników. Za pośrednictwem swoich spółek zależnych spółka DBAG zaangażowana jest w rozliczanie papierów wartościowych, usługi depozytowe i rozliczanie transakcji papierami wartościowymi,

w przypadku Euronext: usługi w zakresie notowań i obrotu instrumentami rynku pieniężnego w Belgii, Francji, Królestwie Niderlandów i Portugalii oraz usługi w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi w Zjednoczonym Królestwie. Ponadto Euronext dostarcza informacje rynkowe i świadczy usługi w zakresie technologii informatycznych na rzecz uczestników rynku.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/15


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4225 — CELSA/FUNDIA)

(2006/C 256/09)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 28 lipca 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4225. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/15


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4150 — Abbott/Guidant)

(2006/C 256/10)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 11 kwietnia 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Decyzja ta wydana jest na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4150. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/16


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4341 — FCC/Alpine)

(2006/C 256/11)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 16 października 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4341. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)