ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 253E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
13 października 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2004 — 2005

 

Środa 26 styczeń 2005

2005/C 253E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Składanie dokumentów

Skład komisji

Porządek dzienny

Wytyczne strategiczne/Program legislacyjny i program pracy na rok 2005 (debata)

Sytuacja na Bliskim Wschodzie (debata)

Holokaust, antysemityzm i rasizm (debata)

Wieloletni program wspólnotowy zmierzający do ułatwienia dostępu do europejskich zasobów liczbowych ***II (debata)

Skład komisji

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

9

 

Czwartek 27 styczeń 2005

2005/C 253E/2

PROTOKÓŁ

11

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Porządek dzienny

Oświadczenie Przewodniczącego

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głosowanie

Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu UE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i UE/Chorwacja *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Protokół dodatkowy do Układu o stowarzyszeniu UE/Chile *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wieloletni program wspólnotowy zmierzający do ułatwienia dostępu do europejskich zasobów liczbowych ***II (głosowanie)

Sytuacja na Bliskim Wschodzie (głosowanie)

Holokaust, antysemityzm i rasizm (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Weryfikacja mandatów

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

18

ZAŁĄCZNIK I

20

ZAŁĄCZNIK II

24

TEKSTY PRZYJĘTE

26

P6_TA(2005)0013Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu UE — Chorwacja ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji o zawarciu Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM(2004)0370 — 14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119(AVC))

26

P6_TA(2005)0014Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu UE — Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji o zawarciu Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a byłą Republiką Jugosławii— Macedonią z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czech, Republiki Estonii, Republiki Cypru, Republiki Węgier, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowacji do Unii Europejskiej (COM(2004)0354 — 9856/2004 — 14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC))

26

P6_TA(2005)0015Protokół dodatkowy do Układu o stowarzyszeniu UE/Chile ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM(2004)0566 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC))

27

P6_TA(2005)0016Zasoby cyfrowe ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD))

28

P6_TC2-COD(2004)0025Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 27 stycznia 2005 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie

28

ZAŁĄCZNIK IDZIAŁANIA

32

ZAŁĄCZNIK IIŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU

34

ZAŁĄCZNIK IIIWSTĘPNY PODZIAŁ WYDATKÓW

35

P6_TA(2005)0017Sytuacja na Bliskim WschodzieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie

35

P6_TA(2005)0018Holokaust, antysemityzm i rasizmRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pamięci o Holokauście, antysemityzmu i rasizmu

37

PL

 


I (komunikat)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2004 — 2005

Środa 26 styczeń 2005

13.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 253/1


PROTOKÓŁ

(2005/C 253 E/01)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15:05.

2.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Maria da Assunção Esteves poinformowała, iż była obecna na posiedzeniu w dniu 13.01.2005, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Korekty głosowań:

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCC) — B6-0032/2005

poprawka 2

za: Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner

Pomoc Unii Europejskiej ofiarom tsunami w Azji — RC-B6-0034/2005

poprawka 16

przeciw: Dan Jørgensen

***

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez Radę i Komisję:

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short stay-visas (COM(2004)0835 — C6-0004/2005 — 2004/0287(COD)). (1)

odesłany

przedmiot: LIBE

Proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement for scientific and technological co-operation between the European Community and the Federative Republic of Brazil (COM(2004) 0625 — C6-0009/2005 — 2004/0216(CNS)). Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. (1)

odesłany

przedmiot: ITRE

opinia: INTA

Proposal for a Council decision approving the accession of the European Community to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, as revised at Geneva on 19 March 1991 (COM(2004)0798 — C6-0010/2005 — 2004/0275(CNS)). (1)

odesłany

przedmiot: AGRI

opinia: ENVI, JURI

Projekt decyzji Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2004) 0829 — C6-0011/2005 — 2004/0289(CNS)).

odesłany

przedmiot: TRAN

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2003 — Volume I — Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEC(2004)1181 — C6-0012/2005 — 2004/2040(DEC)). (1)

odesłany

przedmiot: CONT

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2003 — Volume II — Part I and II (SEC(2004)1182 — C6-0013/2005 — 2004/2040(DEC)). (1)

odesłany

przedmiot: CONT

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1868/94 establishing a quota system in relation to the production of potato starch (COM(2004)0772 — C6-0014/2005 — 2004/0269(CNS)). (1)

odesłany

przedmiot: AGRI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Parlement européen (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [01] — C6-0015/2005 — 2004/2041 (DEC)). (1)

odesłany

przedmiot: CONT

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Conseil (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [02] — C6-0016/2005 — 2004/2042(DEC)). (1)

odesłany

przedmiot: CONT

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Cour de justice (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [03] — C6-0017/2005 — 2004/2043(DEC)). (1)

odesłany

przedmiot: CONT

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Cour des comptes (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [04] — C6-0018/2005 — 2004/2044 (DEC)). (1)

odesłany

przedmiot: CONT

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Comité économique et social (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [05] — C6-0019/2005 — 2004/2045(DEC)). (1)

odesłany

przedmiot: CONT

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Comité des régions (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [06] — C6-0020/2005 — 2004/2046 (DEC)). (1)

odesłany

przedmiot: CONT

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Médiateur (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [07] — C6-0021/2005 — 2004/2047(DEC)). (1)

odesłany

przedmiot: CONT

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Proposal for a Council decision concerning the conclusion of an Additional Protocol to the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union (13286/2004 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC)). (1)

odesłany

przedmiot: INTA

opinia: AFET

Projekt rozporządzenia Rady nakładającego szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją na Wybrzeżu Kości Słoniowej (COM(2004) 0842 — C6-0023/2005 — 2004/0286(CNS)).

odesłany

przedmiot: LIBE

opinia: DEVE, ECON

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a financing instrument for development cooperation and economic cooperation (COM(2004)0629 — C6-0128/2004 — 2004/0220(COD)). (1)

odesłany

przedmiot: DEVE

opinia: AFET, INTA, BUDG, LIBE, FEMM

Proposal for a recommendation of the Council and of the European Parliament on further European cooperation in quality assurance in higher education (COM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD)). (1)

odesłany

przedmiot: CULT

2)

przez posłów

2.1)

projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

Figueiredo Ilda, Markov Helmuth, Papadimoulis Dimitrios, Ribeiro Sérgio, Triantaphyllides Kyriacos — Projekt rezolucji w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (B6-0065/2005).

odesłany

przedmiot: FINP

Garriga Polledo Salvador — Projekt rezolucji w sprawie jednolitego rynku usług finansowych (B6-0066/2005).

odesłany

przedmiot: ECON

Muscardini Cristiana — Projekt rezolucji w sprawie „8. marca: Europejski dzień walki z przemocą wobec kobiet i okaleczaniem narządów płciowych (FGM)” (B6-0067/2005).

odesłany

przedmiot: FEMM

opinia: DEVE

Muscardini Cristiana — Projekt rezolucji w sprawie europejskich norm użytkowania tras narciarskich (B6-0082/2005).

odesłany

przedmiot: IMCO

opinia: ENVI, REGI

2.2)

projekty zaleceń (art. 114 Regulaminu)

Alvaro Alexander Nuno, w imieniu grupy Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy — Projekt zalecenia dla Rady w sprawie wspólnych rozwiązań na poziomie UE mających na celu zapobieganie wszelkiego rodzaju atakom terrorystycznym, ich zwalczanie i naprawę skutków (B6-0081/2005).

odesłany

przedmiot: LIBE

opinia: AFET

2.3)

pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Marie-Noëlle Lienemann, Glyn Ford, Caroline Lucas, Vittorio Emanuele Agnoletto i Harlem Désir, w sprawie tsunami oraz wprowadzenia międzynarodowego podatku (0002/2005)

Maciej Marian Giertych, Godfrey Bloom i Patrick Louis, w sprawie 60. rocznicy wyzwolenia Warszawy (0003/2005)

Graham Watson, w sprawie Singapuru (0004/2005)

4.   Skład komisji

Na wniosek grupy Verts/ALE Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisji DEVE:

Margrete Auken

5.   Porządek dzienny

Porządek obrad został ustalony (pkt 10 protokołu z dnia 10.01.2005) i rozesłana została errata do porządku dziennego (PE 352.950/OJ/COR).

Przewodniczący oznajmił też, że zgodnie z art. 144 Regulaminu posłowie będą mieli możliwość przedstawienia jednominutowych wystąpień na zakończenie jutrzejszego uroczystego posiedzenia, do godz. 10.00.

Ponieważ Rada nie zasięgnęła jeszcze opinii Parlamentu, głosowanie nad zaleceniami Broka (pkt 9 porządku dziennego) i Barona Crespo (punkty 10 i 11 porządku dziennego) zostaje przełożone na kolejne posiedzenie plenarne Parlamentu.

Niniejszym porządek dzienny został ustalony.

6.   Wytyczne strategiczne/Program legislacyjny i program pracy na rok 2005 (debata)

Oświadczenie Komisji: Wytyczne strategiczne / Program legislacyjny i program pracy na rok 2005

Przewodniczący wyraził zadowolenie z racji obecności na niniejszej debacie urzędującego Przewodniczącego Rady.

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wydał oświadczenie.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker (urzędujący Przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Françoise Grossetête, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Dimitrios Papadimoulis i Roger Knapman.

PRZEWODNICTWO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Roberta Angelilli, Ashley Mote, József Szájer, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Johannes Blokland, Marcin Libicki, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Irena Belohorská, Maria Martens, Pervenche Berès, Paolo Costa, Timothy Kirkhope, Richard Falbr, Sophia in 't Veld, Christofer Fjellner, Reino Paasilinna i Lena Ek.

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

Głos zabrali: Markus Ferber, Guido Sacconi, Alexander Radwan, Alain Hutchinson i Ria Oomen-Ruijten.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Katerina Batzeli, John Bowis, Mia De Vits, Paul Rübig, Malcolm Harbour, Georg Jarzembowski, Konstantinos Hatzidakis, Lutz Goepel, Doris Pack, Klaus-Heiner Lehne, Ewa Klamt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Amalia Sartori, Françoise Grossetête i José Manuel Barroso.

Głosowanie: debata będzie kontynuowana podczas posiedzenia plenarnego w lutym 2005 r. (punkt 12 protokołu z dnia 21.02.2005.)

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

7.   Sytuacja na Bliskim Wschodzie (debata)

Oświadczenie Javiera Solany, Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB: Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Javier Solana wydał oświadczenie.

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Joost Lagendijk w imieniu grupy Verts/ALE, Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, James Hugh Allister niezrzeszony, Edward McMillan-Scott, Michel Rocard, Ignasi Guardans Cambó, David Hammerstein Mintz, Adamos Adamou, Georgios Karatzaferis, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Janusz Onyszkiewicz i Georgios Toussas.

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jan Tadeusz Masiel, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Lapo Pistelli, Charles Tannock, Richard Howitt, Nicholson of Winterbourne, Ioannis Kasoulides, Edith Mastenbroek, Luciana Sbarbati, Armin Laschet, Antonio Masip Hidalgo, Gitte Seeberg, Panagiotis Beglitis i Vytautas Landsbergis.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Stefano Zappalà, Michael Gahler, Georgios Papastamkos, Javier Solana i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie (B6-0068/2005);

Joost Lagendijk, David Hammerstein Mintz, Margrete Auken i Johannes Voggenhuber w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie (B6-0071/2005);

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser i Michel Rocard w imieniu grupy PSE, w sprawie Bliskiego Wschodu (B6-0072/2005);

Francis Wurtz, Adamos Adamou, Luisa Morgantini, Umberto Guidoni i Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie (B6-0075/2005);

Roberta Angelilli, Brian Crowley, Cristiana Muscardini i Anna Elzbieta Fotyga w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie (B6-0078/2005);

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Edward McMillan-Scott w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie (B6-0080/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 6.4 protokołu z dnia 27.01.2005

8.   Holokaust, antysemityzm i rasizm (debata)

Pytanie ustne wnieśli: Martina Schulza i Glyna Forda w imieniu grupy PSE, do Rady, w sprawie upamiętnienia Auschwitz (B6-0003/2005)

Pytanie ustne wnieśli: Martina Schulza i Glyna Forda w imieniu grupy PSE, do Komisji, w sprawie upamiętnienia Auschwitz (B6-0004/2005)

Martin Schulz zadał pytania ustne.

Nicolas Schmit (urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B6-0003/2005.

Franco Frattini (Wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie B6-0004/2005.

Głos zabrali: Ewa Klamt, Glyn Ford, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Giusto Catania, Bogdan Pęk i Cristiana Muscardini.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Philip Claeys niezrzeszony, Bogusław Sonik, Martine Roure, Jean Lambert, Martin Schulz z powodów osobistych, Kyriacos Triantaphyllides, Romano Maria La Russa, Ryszard Czarnecki, Patrick Gaubert, Józef Pinior, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Timothy Kirkhope, Michael Cashman, Anna Záborská, Pierre Schapira, David Sumberg, Monika Beňová, Marta Vincenzi, Csaba Sándor Tabajdi, Nicolas Schmit i Franco Frattini.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Martin Schulz, Glyn Ford i Martine Roure w imieniu grupy PSE, w sprawie antysemityzmu (B6-0069/ 2005);

Daniel Marc Cohn-Bendit i Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie rasizmu i antysemityzmu (B6-0070/2005);

Graham Watson i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, w sprawie pamięci o holokauście, antysemityzmie i rasizmie (B6-0073/2005);

Francis Wurtz, Marco Rizzo, Miguel Portas, André Brie i Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/ NGL, w sprawie rasizmu i antysemityzmu (B6-0074/2005);

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Patrick Gaubert, Timothy Kirkhope i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie antysemityzmu (B6-0076/2005);

Romano Maria La Russa, Inese Vaidere, Roberta Angelilli i Brian Crowley w imieniu grupy UEN, w sprawie antysemityzmu i rasizmu (B6-0077/2005);

Maciej Marian Giertych, Jens-Peter Bonde, Georgios Karatzaferis i Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, w sprawie antysemityzmu i rasizmu (B6-0079/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 6.5 protokołu z dnia 27.01.2005

9.   Wieloletni program wspólnotowy zmierzający do ułatwienia dostępu do europejskich zasobów liczbowych ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania wspólnego stanowiska Rady zmierzającego do przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program Wspólnoty w celu usprawnienia dostępności, używalności i eksploatacji zasobów cyfrowych Europy [10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0002/2005).

Paul Rübig przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrała Viviane Reding (członkini Komisji).

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE-DE, Neena Gill w imieniu grupy PSE, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, i Reino Paasilinna.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z 27.01.2005

10.   Skład komisji

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisji LIBE:

Jean-Marie Cavada w miejsce Lapo Pistelli.

11.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia został ustalony (dokument „Porządek dzienny” PE 352.950 OJJE).

12.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:30.

Julian Priestley

Sekretarz Generalny

Alejo Vidal-Quadras Roca

Wiceprzewodniczący


(1)  Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Adwent, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aylward, Ayuso González, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, António Costa, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Degutis, Dehaene, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Czwartek 27 styczeń 2005

13.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 253/11


PROTOKÓŁ

(2005/C 253 E/02)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.

2.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez Radę i Komisję:

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 w celu umożliwienia wdrożenia pomocy wspólnotowej zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego (COM(2004)0814 — C6-0026/2005 — 2004/0285(CNS)).

odesłany

przedmiot: AFET

opinia: BUDG, CONT

Decyzja Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (05100/2005 — C6-0027/2005 — 2004/0131(AVC)).

odesłany

przedmiot: AFET

opinia: INTA

Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119(AVC)).

odesłany

przedmiot: AFET

opinia: INTA

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych (COM(2004)0725 — C6-0164/2004 — 2004/0250(COD)).

odesłany

przedmiot: JURI

opinia: ECON

2)

przez komisje parlamentarne

2.1)

sprawozdania:

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (13286/2004 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC)) — Komisja Handlu Zagranicznego

Sprawozdawca Barón Crespo Enrique (A6-0007/2005).

*** Zalecenie

1.

w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

2.

w sprawie projektu decyzji Rady oraz Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a byłą Republiką Jugosławii — Macedonią z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czech, Republiki Estonii, Republiki Cypru, Republiki Węgier, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowacji do Unii Europejskiej (14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC)) — Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Brok Elmar (A6-0011/2005).

2.2)

zalecenia do drugiego czytania:

***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego programu Wspólnoty mającego na celu uczynienie europejskich treści cyfrowych bardziej dostępnymi, użytecznymi i przydatnymi (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Sprawozdawca Rübig Paul (A6-0002/2005).

3.   Porządek dzienny

Przewodniczący ogłosił, że z powodu trudnych warunków klimatycznych w Europie Centralnej, Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko nie może przyjechać do Brukseli.

Uroczyste posiedzenie zostaje, w rezultacie, anulowane.

4.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie dla uczczenia 60. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Oświęcim-Brzezinka.

Parlament uczcił pamięć ofiar minutą ciszy.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 9:10 i wznowione o 10:00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Wiceprzewodniczący

5.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

6.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku 1 do protokołu.

6.1.   Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu UE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i UE/Chorwacja *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie

1.

w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej [COM(2004)0370 — 14211/2004 — C6 — 0028/2005 — 2004/0119(AVC)]

2.

w sprawie projektu decyzji Rady oraz Komisji w sprawie zawarcia protokołów do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii i Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej [COM(2004)0354 — 9856/2004 — 14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Elmar Brok (A6-0011/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 1

PROJEKTY REZOLUCJI LEGISLACYJNYCH

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0013 et 0014)

W rezultacie, Parlament wyraził zgodę.

6.2.   Protokół dodatkowy do Układu o stowarzyszeniu UE/Chile *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (13286/2004 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC)) — Komisja Handlu Zagranicznego.

Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo (A6-0007/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 2

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0015)

W rezultacie, Parlament wyraził zgodę.

6.3.   Wieloletni program wspólnotowy zmierzający do ułatwienia dostępu do europejskich zasobów liczbowych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program Wspólnoty w celu usprawnienia dostępności, używalności i eksploatacji zasobów cyfrowych Europy (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0002/2005).

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 3)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2005)0016)

6.4.   Sytuacja na Bliskim Wschodzie (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0068/2005, B6-0071/2005, B6-0072/2005, B6-0075/2005, B6-0078/2005 i B6-0080/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0068/2005

(zastępujący B6-0068/2005, B6-0071/2005, B6-0072/2005, B6-0075/2005, B6-0078/2005 i B6-0080/2005):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Edward McMillan-Scott i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser i Michel Rocard w imieniu grupy PSE

Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE

Joost Lagendijk, David Hammerstein Mintz, Margrete Auken i Johannes Voggenhuber w imieniu grupy Verts/ALE

Francis Wurtz, Adamos Adamou i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL

Roberta Angelilli, Brian Crowley, Cristiana Muscardini i Anna Elzbieta Fotyga w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2005)0017)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, zaproponował poprawkę ustną do poprawki 2, która została przyjęta.

Edward McMillan-Scott zaproponował skreślenie ustępu 15.

6.5.   Holokaust, antysemityzm i rasizm (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 i B6-0079/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0069/2005/rév.

(zastępujący B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 i B6-0079/2005):

złożony przez następujących posłów:

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Timothy Kirkhope i Patrick Gaubert w imieniu grupy PPE-DE

Martin Schulz, Glyn Ford i Martine Roure w imieniu grupy PSE

Sarah Ludford, Graham Watson i Alexander Nuno Alvaro w imieniu grupy ALDE

Daniel Marc Cohn-Bendit i Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE

Francis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo i Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL

Brian Crowley w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2005)0018)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE-DE, zaproponował poprawki ustne do punktu A preambuły i ustępu 5 tiret drugie;

Sarah Ludford w sprawie przedmiotu poprawek ustnych;

Martin Schulz w imieniu grupy PSE, zaproponował poprawkę ustną do punktu A preambuły;

Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, podkreślił poprawkę ustną Martina Schulza;

Sarah Ludford w sprawie procedury głosowania nad poprawkami ustnymi;

Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie poprawek ustnych grup PSE i UEN;

Martin Schulz w sprawie procedury głosowania;

Johannes Voggenhuber, podkreślając poprawkę ustną, którą złożył Martin Schulz, wskazał również na odpowiedzialność Austrii;

Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, i Sarah Ludford w sprawie wypowiedzi Daniela Marc'a Cohn-Bendit;

Hannes Swoboda sprecyzował znaczenie poprawki ustnej, którą złożył Martin Schulz;

Vytautas Landsbergis przedstawił poprawkę ustną do punktu A preambuły;

Cristiana Muscardini w sprawie wypowiedzi Daniela Marc'a Cohn-Bendit i procedury głosowania nad poprawkami ustnymi.

7.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Holocaust, antysemityzm i rasizm — RC-B6-0069/2005/rev

Frank Vanhecke, Maciej Marian Giertych.

8.   Korekty do głosowania

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Holokaust, antysemityzm i rasizm — RC-B6-0069/2005/rev

rezolucja (całość)

za: Christofer Fjellner, Mogens N.J. Camre, Lydia Schenardi.

***

Kathy Sinnott poinformowała, że chciała przedstawić poprawkę ustną do punktu A preambuły w celu dodania do listy ofiar „inwalidów”, lecz nie udało jej się na czas zwrócić uwagi Przewodniczącego.

9.   Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Jo Leinen, József Szájer, Witold Tomczak, Nigel Farage, Barbara Kudrycka, Mary Lou McDonald, Gerard Batten, Genowefa Grabowska, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Bogusław Rogalski, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, György Schöpflin i Kathy Sinnott.

10.   Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI, Parlament podjął decyzję o stwierdzeniu ważności mandatu Viktórii Mohácsi z dniem 29 listopada 2004 r.

11.   Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący informuje, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następującego wspólnego stanowiska, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowisko Komisji na temat:

Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 77/541/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych (11934/3/2004 — — C6-0029/2005 — 2003/0130(COD))

odesłany komisja przedm.

właśc.: TRAN

Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/115/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych (11933/3/2004 — — C6-0030/2005 — 2003/0136(COD))

odesłany komisja przedm.

właśc.: TRAN

Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 74/408/EWG odnoszącą się do pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedzeń, ich punktów mocowania oraz zagłówków (11935/3/2004 — C6-0031/2005 — 2003/0128(COD))

odesłany komisja przedm.

właśc.: TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 28.01.2005.

12.   Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przydzielenie komisjom

komisji ITRE

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (COM(2004)0607 — C6-0122/2004 — 2004/0209 (COD))

Przedm. właśc.: EMPL

(opiniodawcza: ITRE, FEMM)

komisji CONT

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (COM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

Przedm. właśc.: IMCO

(opiniodawcza: CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, JURI)

komisji JURI

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym (COM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

Przedm. właśc.: INTA

(opiniodawcza: DEVE, ENVI, JURI)

13.   Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.

14.   Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 21.02.2005 do 24.02.2005.

15.   Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 11:05.

Julian Priestley

Sekretarz Generalny

Josep Borrell Fontelles

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Adwent, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Paolo Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Davies, De Poli, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Gröner, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka


ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

W

wycofano

GI (..., ..., ...)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

GE (...,...,...)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

POP

poprawka

PK

poprawka kompromisowa

OC

odpowiednia część

S

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

§

ustęp

art.

artykuł

pu

punkt uzasadnienia

PR

projekt rezolucji

WPR

wspólny projekt rezolucji

TAJ

głosowanie tajne

1.   Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu UE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i UE/Chorwacja ***

Spraw.: BROK (A6-0011/2005)

Temat

GI itd.

Głosowanie

GI/GE — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

2.   Protokół dodatkowy do Układu o stowarzyszeniu UE/Chile ***

Spraw.: BARÓN CRESPO (A6-0007/2005)

Temat

GI itd.

Głosowanie

GI/GE — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

3.   Zasoby liczbowe w Europie ***II

Zalecenie do drugiego czytania: RÜBIG (A6-0002/2005)

Temat

POP nr

Autor

GI itd.

Głosowanie

GI/GE — uwagi

Art. 6

1

Komisja ITRE

 

+

 

wspólne stanowisko

 

zatwierdzono

 

4.   Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Projekty rezolucji: B6-0068/2005, 0071/2005, 0072/2005, 0075/2005, 0078/2005 i 0080/2005

Temat

POP nr

Autor

GI itd.

Głosowanie

GI/GE — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC6-0068/2005 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL oraz UEN)

§ 8

2

GUE/NGL

odrębne

 

poprawka ustna

1

+

2

-

§ 12

 

tekst oryginału

odrębne

 

 

1

+

 

2/GE

-

297,301,17

3

+

 

4

+

 

§ 13

3

GUE/NGL

 

+

 

§ 14

 

tekst oryginału

odrębne

 

 

1

+

 

2

+

 

§15

 

tekst oryginału

 

-

 

po § 14

1

UEN

 

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

projekty rezolucji według grup politycznych

B6-0068/2005

 

ALDE

 

 

B6-0071/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0072/2005

 

PSE

 

 

B6-0075/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0078/2005

 

UEN

 

 

B6-0080/2005

 

PPE-DE

 

 

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE, PPE-DE

§ 12

pierwsza część:„potępia wszelkie ataki terrorystyczne oraz jakiekolwiek akty przemocy”

druga część:„niekontrolowane”

trzecia część:„po obu stronach”

czwarta część:„domaga się, by uzbrojone grupy Palestyńczyków...kresu samosądnym mordom”

§ 14

pierwsza część: cały tekst bez słów „wstrzymania budowy muru”

druga część: z tymi słowami

GUE/NGL

pop. 2(patrz również poprawka ustna do tej poprawki)

pierwsza część:„stanowczo zachęca Prezydenta Abbasa...do osiągnięcia tych celów”

druga część:„wzywa władze izraelskie...Rady Bezpieczeństwa ONZ”

Różne

P. Wurtz zaproponował następującą poprawkę ustną do Poprawki 2:

8.

Stanowczo zachęca Prezydenta Abbasa, by, w dążeniu do położenia kresu przemocy (oryginalny tekst ust. 8) i przyjmuje z zadowoleniem kroki podjęte przez Prezydenta Abbasa, mające na celu położenie kresu przemocy, jak i jego dążenie do zreformowania i wzmocnienia kontroli palestyńskich służb bezpieczeństwa oraz pełnego zaangażowania się w dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami; jest zdania, że pełne polityczne wsparcie Stanów Zjednoczonych oraz UE, jak również czynna współpraca Izraelczyków są konieczne do osiągnięcia tych celów; wzywa władze Izraela do przyjęcia i realizacji mapy drogowej oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ;

5.   Antysemityzm i rasizm, upamiętnienie Oświęcimia

Projekty rezolucji: B6-0069/2005, 0070/2005, 0073/2005, 0074/2005, 0076/2005, 0077/2005 i 0079/2005

Temat

POP nr

Autor

GI itd.

Głosowanie

GI/GE — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC6-0069/2005/rev. (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL oraz UEN)

§ 4

 

tekst oryginału

odrębne

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 5 tiret 2

 

tekst oryginału

 

+

poprawka ustna

Punkt A preambuły

POP. ustna

PPE-DE (Sonik)

 

+

poprawki ustne

POP. ustna

PSE (Schulz)

 

+

1

UEN

 

POP. ustna

Landsbergis

 

+

Po punkcie B preambuły

2

UEN

 

-

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

GI

+

617,0,10

projekty rezolucji według grup politycznych

B6-0069/2005

 

PSE

 

 

B6-0070/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0073/2005

 

ALDE

 

 

B6-0074/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0076/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0077/2005

 

UEN

 

 

B6-0079/2005

 

IND/DEM

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE, PPE-DE, Verts/ALE: głosowanie końcowe

IND/DEM, UEN: pop. 1

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM:

§ 4

pierwsza część: cały tekst bez słów „kulturowymi” i „religijnymi”

druga część: z tymi słowami

Różne

Grupa PPE-DE (p. Sonik) zaproponowała następującą poprawkę ustną do punktu A preambuły:

A.

zważywszy, że dzień 27 stycznia 2005 r., 60 rocznica wyzwolenia założonego przez nazistów Hitlera obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zamordowano łącznie około 1,5 miliona Żydów, Romów, Polaków, Rosjan i więźniów różnych innych narodowości oraz homoseksualistów, jest dla obywateli Europy nie tylko ważną okazją, aby pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa i tragedię Holokaustu, ale także aby zająć się niepokojącym nasileniem się antysemityzmu, a w szczególności incydentów antysemickich, w Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagrożeń wynikających z prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, grupą społeczną, sympatiami politycznymi lub orientacją seksualną,

Grupa PPE-DE (p. Sonik) zaproponowała następującą poprawkę ustną do ust. 5 tiret 2:

poświęcenie więcej miejsca edukacji o Holokauście przy wykorzystaniu wszystkich instytucji związanych z upamiętnieniem Holokaustu, w szczególności Muzeum Auschwitz-Birkenau (Muzeum Państwowe Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) oraz Berlińskie Centrum Informacji o Holokauście (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas) jako źródeł europejskich, czyniąc edukację na temat Holokaustu i obywatelstwo europejskie standardowymi elementami programów szkolnych w całej UE, oraz przedstawianie aktualnej walki z rasizmem, ksenofobią i antysemityzmem na tle Shoah (Holokaustu),

Grupa PSE (p. Schulz) zaproponowała następującą poprawkę ustną do punktu A preambuły:

A.

zważywszy, że dzień 27 stycznia 2005 r., sześćdziesiąta rocznica wyzwolenia założonego przez nazistowskie Niemcy obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zostało zamordowanych setki tysięcy Żydów, Romów, homoseksualistów, Polaków i innych więźniów różnych narodowości, jest dla obywateli Europy nie tylko ważną okazją, by pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa i tragedię Holokaustu, ale także by zająć się niepokojącym nasileniem antysemityzmu, a w szczególności incydentów antysemickich, w Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagrożeń wynikających z prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, sympatiami politycznymi lub orientacją seksualną,

P. Landsbergis zaproponował następującą poprawkę ustną do punktu A preambuły:

A.

zważywszy, że dzień 27 stycznia 2005 r., sześćdziesiąta rocznica wyzwolenia założonego przez nazistów Hitlera obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zostało zamordowanych setki tysięcy Żydów, Romów, homoseksualistów, Polaków i innych więźniów różnych narodowości, jest dla obywateli Europy nie tylko ważną okazją, by pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa i tragedię Holokaustu, ale także by zająć się niepokojącym nasileniem antysemityzmu, a w szczególności incydentów antysemickich, w Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagrożeń wynikających z prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, grupą społeczną, sympatiami politycznymi lub orientacją seksualną,


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

RC B6-0069/2005 — Antysemityzm

Rezolucja

Za: 617

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa Paolo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Di Pietro, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Huhne, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Remek, Sjöstedt, Stroz, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Poli, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez- Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bresso, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Costa António, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 10

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Toussas

NI: Claeys, Dillen, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Lombardo

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen


TEKSTY PRZYJĘTE

 

P6_TA(2005)0013

Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu UE — Chorwacja ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji o zawarciu Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM(2004)0370 — 14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt decyzji Rady i Komisji (COM(2004)0370-14211/2004) (1),

uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i art. 310 Traktatu WE (C6-0028/2005),

uwzględniając art. 75, art. 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0011/2005),

1.

wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Chorwacji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0014

Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu UE — Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji o zawarciu Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a byłą Republiką Jugosławii— Macedonią z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czech, Republiki Estonii, Republiki Cypru, Republiki Węgier, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowacji do Unii Europejskiej (COM(2004)0354 — 9856/2004 — 14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt decyzji Rady i Komisji (COM(2004)0354-9856/2004 — 9856/2004 — 14025/2004) (1),

uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i art. 310 Traktatu WE (C6-0003/2005),

uwzględniając art. 75, art. 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0011/2005),

1.

wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0015

Protokół dodatkowy do Układu o stowarzyszeniu UE/Chile ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM(2004)0566 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0566) (1),

uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 310 i art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE (C6-0022/2005),

uwzględniając art. 75, art. 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0007/2005),

1.

wyraża zgodę na zawarcie Protokołu dodatkowego do Układu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Chile.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0016

Zasoby cyfrowe ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady (10458/4/2004 — C6-0140/2004),

uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące projektu Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0096) (2),

uwzględniając zmieniony projekt Komisji (COM(2004)0367) (3),

uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

uwzględniając art. 62 Regulaminu,

uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0002/2005),

1.

zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Teksty przyjęte dnia 22.4.2004 r., P6_TA(2004)0364.

(2)  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

(3)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC2-COD(2004)0025

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 27 stycznia 2005 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 157 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz szerokopasmowego przesyłu danych wpłynie na życie każdego obywatela Unii Europejskiej poprzez, między innymi, stymulowanie dostępu do wiedzy oraz poprzez nowe sposoby przyswajania wiedzy, zwiększając tym samym zapotrzebowanie na nowe treści, zastosowania i usługi.

(2)

Rozpowszechnienie Internetu we Wspólnocie nadal znacząco rośnie. Należy wykorzystywać możliwości stwarzane przez Internet dla ułatwienia każdej jednostce i organizacji we Wspólnocie czerpania społecznych i ekonomicznych korzyści z dzielenia się informacją i wiedzą. W Europie stworzono teraz podstawy do wykorzystywania potencjału zasobów cyfrowych.

(3)

We wnioskach końcowych z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w Lizbonie w dniach 23-24 marca 2000 r., podkreślono, że przejście na gospodarkę elektroniczną, opartą na wiedzy, wzbogacaną nowymi towarami i usługami, stanowić będzie siłę napędową dla wzrostu, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. W związku z tym, ze szczególnym uznaniem spotkała się rola, jaką ten sektor gospodarki odgrywa w tworzeniu wartości poprzez wykorzystywanie i łączenie europejskiej różnorodności kulturowej.

(4)

Plan działań eEuropa 2005, rozwijający strategię lizbońską, wzywa do podejmowania działań mających na celu stymulowanie powstawania bezpiecznych usług, zastosowań i zasobów w sieciach szerokopasmowych, zachęcając w ten sposób, do zapewniania przyjaznego środowiska dla prywatnych inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzania produktywności, modernizacji usług publicznych oraz stworzenia każdemu szansy uczestniczenia w globalnym społeczeństwie informacyjnym.

(5)

W Europie coraz bardziej widoczne jest zapotrzebowanie na zasoby cyfrowe wysokiej jakości ze zrównoważonym dostępem oraz prawami użytkownika, ze strony szerokiej społeczności, obywateli funkcjonujących w społeczeństwie, studentów, naukowców, MŚP i innych użytkowników z grupy przedsiębiorców oraz ludzi ze szczególnymi potrzebami pragnących poszerzyć wiedzę lub też ze strony „kolejnych użytkowników” pragnących wykorzystywać zasoby cyfrowe do tworzenia usług.

(6)

Podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi są dostawcy tych zasobów (w tym organizacje i instytucje państwowe oraz prywatne tworzące, gromadzące lub posiadające zasoby cyfrowe) oraz użytkownicy tych zasobów (w tym organizacje i przedsiębiorstwa będące końcowymi użytkownikami wielokrotnie wykorzystującymi i/ lub wzbogacającymi zasoby cyfrowe o nowe wartości). Szczególna uwaga należy się udziałowi MŚP.

(7)

Program eContent (2001-2004), przyjęty decyzją Rady 2001/48/WE z dnia 22 grudnia 2000 r. (3), sprzyjał rozwojowi i wykorzystaniu europejskich zasobów cyfrowych w Internecie oraz różnorodności językowej europejskich stron internetowych w społeczeństwie informacyjnym. Komunikat Komisji z dnia 10 października 2003 r., dotyczący średnioterminowej oceny Programu eContent, potwierdza znaczenie prowadzenia działań w tej dziedzinie.

(8)

Rozwój technologiczny stwarza potencjał dla zwiększenia wartości zasobów w formie utrwalonej wiedzy oraz dla poprawienia interoperatywności na poziomie usług, co stanowi podstawę dla dostępu, ich użytkowania i rozpowszechniania. Ma to szczególne znaczenie dla tych dziedzin interesu publicznego, do których program ten jest skierowany.

(9)

Kształtowanie trwałych modeli w stosunkach handlowych zapewni ciągłość projektów zainicjowanych w ramach tego programu i w ten sposób poprawi warunki dla zwiększenia zyskowności usług opartych na dostępie do zasobów cyfrowych i ich wielokrotnym wykorzystaniu.

(10)

Określono ramy legislacyjne, umożliwiające sprostanie wyzwaniom związanym z zasobami cyfrowymi w społeczeństwie informacyjnym (4)  (5)  (6).

(11)

Różne praktyki stosowane wśród Państw Członkowskich nadal stwarzają przeszkody techniczne utrudniające szeroki dostęp, użytkowanie, wielokrotne użytkowanie i wykorzystanie informacji sektora publicznego we Wspólnocie.

(12)

Tam, gdzie zasoby cyfrowe zawierają dane osobowe, muszą być zachowane wymogi dyrektyw 95/46/WE (7) i 2002/58/WE (8), a wykorzystywane technologie powinny respektować prawo do prywatności i w miarę możliwości zapewniać większą prywatność.

(13)

Podjęte przez Wspólnotę działania dotyczące zawartości informacji powinny promować wielojęzyczny i wielokulturowy charakter Wspólnoty.

(14)

Środki niezbędne do implementacji niniejszej decyzji są przyjmowane zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., określająca procedury wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (9).

(15)

Komisja powinna zapewnić komplementarność i synergię między pokrewnymi inicjatywami i programami Wspólnoty, w szczególności tymi, które związane są z edukacją i kulturą oraz z Europejskimi Ramami Interoperatywności.

(16)

Niniejsza decyzja ustanawia, na cały czas trwania programu, ramy finansowe, stanowiące główny punkt odniesienia, w rozumieniu pkt 33 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r., zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, w sprawie dyscypliny budżetowej oraz poprawy procedury budżetowej (10), dla działań organu budżetowego w trakcie rocznej procedury budżetowej.

(17)

Ponieważ Państwa Członkowskie nie mogą w dostatecznym zakresie osiągnąć celów proponowanych działań, to jest zwiększenia dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych, z powodu ponadnarodowego charakteru tych zagadnień, a cele te można lepiej osiągnąć na poziomie wspólnotowym ze względu na ich europejski zasięg oraz skutki działań, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne, aby osiągnąć te cele.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Cel programu

1.   Niniejsza decyzja ustanawia program wspólnotowy na okres 2005-2008 w celu zwiększenia dostępności, użyteczności i wykorzystania we Wspólnocie zasobów cyfrowych, ułatwiając tworzenie i rozpowszechnianie informacji — w zakresie interesu publicznego — na poziomie wspólnotowym.

Program (zwany dalej „Programem”) otrzymuje nazwę „eContentplus”.

2.   W celu osiągnięcia ogólnego celu Programu, należy uwzględnić następujące kierunki działania:

a)

ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich użycia i wykorzystania;

b)

ułatwienie poprawy jakości i rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi, w stosunkach pomiędzy dostawcami a użytkownikami zasobów cyfrowych oraz pomiędzy sektorami;

c)

wzmocnienie świadomości oraz współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi.

Działania podejmowane w ramach powyższych kierunków, dotyczą informacji z obszaru sektora publicznego, danych przestrzennych oraz treści edukacyjnych, kulturowych i naukowych, określonych w załączniku I. Program jest wprowadzany zgodnie z załącznikiem II.

Artykuł 2

Udział

1.   W Programie uczestniczą osoby prawne z siedzibą w Państwach Członkowskich. Mogą w nim również uczestniczyć osoby prawne z siedzibą w państwach kandydujących zgodnie z istniejącymi dwustronnymi porozumieniami oraz porozumieniami, które zostaną zawarte z tymi państwami.

2.   W Programie mogą uczestniczyć osoby prawne z siedzibą w państwach EFTA będących Stronami Porozumienia EOG, zgodnie z postanowieniami tego Porozumienia.

3.   Jeżeli udział osób prawnych z siedzibą w państwach trzecich oraz organizacji międzynarodowych skutecznie przyczyni się do wprowadzenia Programu, mogą one w nim uczestniczyć bez wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty. Decyzja zezwalająca na taki udział zostaje przyjęta zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2.

Artykuł 3

Kompetencje Komisji

1.   Komisja jest odpowiedzialna za wprowadzenie Programu w życie.

2.   Komisja sporządza program prac na podstawie niniejszej decyzji.

3.   Podczas wprowadzania Programu w życie Komisja, w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi, zapewnia ogólną spójność i komplementarność z innymi stosownymi politykami wspólnotowymi, programami i działaniami, które wpływają na rozwój i wykorzystanie europejskich zasobów cyfrowych oraz na promowanie różnorodności językowej w społeczeństwie informacyjnym, w szczególności ze wspólnotowymi programami badawczymi i dotyczącymi rozwoju technologicznego, IDA, eTEN, eInclusion, eLearning, MODINIS i Safer Internet.

4.   Komisja działa zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2 w następujących przypadkach:

a)

przyjęcie i zmiany programu prac;

b)

określenie kryteriów i treści zaproszeń do składania wniosków zgodnie z celami określonymi w art. 1;

c)

ocena projektów przestawionych w odpowiedzi na wezwanie do składania wniosków o przyznanie funduszy wspólnotowych, w których szacowany udział Wspólnoty wynosi co najmniej 1 000 000 EUR;

d)

odstępstwa od zasad określonych w załączniku II.

5.   Komisja powiadamia komitet, o którym mowa w art. 4, o postępach we wprowadzaniu programu.

Artykuł 4

Komitet

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem postanowień jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 5

Kontrola i ocena

1.   W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania pomocy wspólnotowej, Komisja zapewnia, aby działania podjęte w ramach niniejszej decyzji były oceniane przed ich podjęciem, w trakcie realizacji oraz po ich wykonaniu.

2.   Komisja kontroluje projekty realizowane w ramach Programu. Komisja ocenia sposób, w jaki zrealizowano projekty oraz efekty ich przeprowadzenia w celu oceny, czy osiągnięto zamierzone cele.

3.   Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie z realizacji kierunków działania określonych w art. 1 ust. 2 do połowy 2006 roku. Komisja informuje przy tym o zgodności kwot przeznaczonych na lata 2007-2008 z perspektywą finansową. W razie potrzeby Komisja podejmuje niezbędne kroki w ramach procedur budżetowych na lata 2007-2008 w celu zapewnienia zgodności przyznanych rocznie środków z perspektywą finansową. Po zakończeniu Programu Komisja składa sprawozdanie zawierające jego końcową ocenę.

4.   Komisja przekazuje wyniki ocen ilościowych i jakościowych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w razie potrzeby wraz z wnioskami o zmianę niniejszej decyzji. Wyniki ocen są przesyłane przed przedstawieniem projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej odpowiednio na lata 2007 i 2009.

Artykuł 6

Ramy finansowe

1.   Niniejszym ustala się ramy finansowe dla przeprowadzenia działań wspólnotowych na mocy niniejszej decyzji na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokości 149 000 000 EUR , z czego 55 600 000 EUR przypada na okres do dnia 31 grudnia 2006 r.

2.   Kwotę na okres rozpoczynający się po 31 grudnia 2006 r. uważa się za potwierdzoną, jeżeli jest ona zgodna na tym etapie z perspektywą finansową obowiązującą od roku 2007.

3.   Roczne środki na okres 2005-2008 zatwierdza organ budżetowy w granicach określonych w perspektywie finansowej. Załącznik III zawiera orientacyjny podział wydatków.

Sporządzono w,

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Opinia przedłożona dnia 29 kwietnia 2004 r.(Dz.U. C 117 z 30.4.2004, str. 49).

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 24 września 2004 r. (Dz.U. C 25 E z 1.2.2005, str. 19) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 27 stycznia 2005 r.

(3)  Dz.U. L 14 z 18.1.2001, str. 32.

(4)  Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 345 z dnia 31.12.2003, str. 90).

(5)  Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6.2001, str. 10).

(6)  Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.U. L 77 z 27.3.1996, str. 20).

(7)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31). Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(8)  Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 37).

(9)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(10)  Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

ZAŁĄCZNIK I

DZIAŁANIA

I.   WPROWADZENIE

Ogólnym celem programu eContentplus jest zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych, co ułatwi tworzenie i rozpowszechnianie informacji w zakresie interesu publicznego na poziomie Wspólnoty.

Program stworzy lepsze warunki dostępu do zasobów cyfrowych i usług elektronicznych, a także lepsze warunki zarządzania nimi, w środowiskach wielojęzycznych i wielokulturowych. Rozszerzy on dostępną dla użytkownika ofertę oraz pomoże w stworzeniu nowych sposobów korzystania z zasobów cyfrowych o zwiększonej zawartości wiedzy. Jest to cecha niezbędna dla uczynienia zasobów dynamiczniejszymi i ich dostosowania do szczególnych kontekstów (nauczanie, kultura, osoby ze specjalnymi potrzebami, itd.).

Program utoruje drogę do stworzenia ramowej struktury dla wysokiej jakości zasobów cyfrowych w Europie — Europejskiego Obszaru Zasobów Cyfrowych — poprzez ułatwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz wzajemnego wzbogacania pomiędzy sektorami zasobów cyfrowych oraz ich dostawcami i użytkownikami.

Przewiduje się trzy kierunki działań:

a)

ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich używania i wykorzystania;

b)

ułatwienie poprawy jakości i wspieranie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi w stosunkach pomiędzy dostawcami a użytkownikami zasobów cyfrowych oraz pomiędzy poszczególnymi sektorami;

c)

wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz ich świadomości.

II.   KIERUNKI DZIAŁANIA

A.   Ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich używania i wykorzystania

Działania podejmowane w ramach tego kierunku działań obejmują stworzenie sieci i nawiązanie współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, w celu wspierania tworzenia nowych usług.

Dziedziny docelowe stanowią informacje sektora publicznego, dane przestrzenne, treści edukacyjne i kulturalne.

Szczególnie uwzględnia się:

a)

wspieranie uznania w szerszym zakresie znaczenia informacji sektora publicznego, ich wartości rynkowej oraz skutków społecznych związanych z ich wykorzystaniem. Podjęte działania powinny usprawnić skuteczne, transgraniczne użycie i wykorzystanie informacji sektora publicznego przez jednostki sektora publicznego oraz przedsiębiorstwa prywatne, w tym MŚP, w celu rozwijania wartościowych produktów i usług związanych z informacjami;

b)

wspieranie szerszego wykorzystania danych przestrzennych przez jednostki sektora publicznego, przedsiębiorstwa prywatne — w tym MŚP — oraz przez obywateli poprzez mechanizmy współpracy na poziomie europejskim. Działania powinny dotyczyć zagadnień zarówno technicznych jak i organizacyjnych, unikając ich powielania oraz tworzenia słabo rozwiniętych zasobów danych terytorialnych. Powinny one promować interoperatywność transgraniczną, jak i koordynację pomiędzy agencjami kartograficznymi oraz przyczyniać się do powstawania nowych usług na poziomie europejskim dla mobilnych użytkowników. Powinny również wspierać wykorzystanie ogólnodostępnych standardów;

c)

wspieranie rozpowszechniania ogólnodostępnych europejskich zasobów obiektów cyfrowych, z przeznaczeniem dla instytucji edukacyjnych oraz badawczych jak również dla osób prywatnych. Działania będą wspierały tworzenie transeuropejskich usług pośrednictwa w zakresie zasobów cyfrowych do celów edukacyjnych wraz z odpowiednimi modelami prowadzenia działalności gospodarczej. Działania powinny również wspierać wykorzystanie ogólnodostępnych standardów oraz tworzenie dużych grup użytkowników analizujących i badających projekty standardów i specyfikacji, w celu uwzględnienia europejskich aspektów wielojęzycznych i wielokulturowych przy określaniu globalnych standardów dla zasobów cyfrowych służących celom edukacyjnym;

d)

wspieranie tworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury informacyjnej umożliwiającej dostęp do wysokiej jakości europejskich zasobów cyfrowych o charakterze kulturalno-naukowym i ich wykorzystanie, poprzez połączenie wirtualnych bibliotek, zbiorów wspólnotowych, itd. Działania powinny objąć skoordynowane podejście do tworzenia i gromadzenia cyfrowego zapisu zbiorów, ochronę obiektów cyfrowych i inwentaryzację zasobów cyfrowych o charakterze kulturalno-naukowym. Powinny one usprawnić dostęp do tych zasobów cyfrowych poprzez skuteczne systemy licencjonowania oraz zbiorowe przedsprzedażne udostępnianie praw do korzystania z nich.

B.   Ułatwienie poprawy jakości i rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi wśród ich dostawców i użytkowników oraz pomiędzy poszczególnymi sektorami

Działania podejmowane w ramach tego kierunku działań, mają na celu ułatwienie określenia i szerokiego rozpowszechniania dobrych praktyk dotyczących metod, procesów i działań tak, aby osiągnąć lepszą jakość, większą skuteczność oraz efektywność w tworzeniu, wykorzystywaniu i rozpowszechnianiu zasobów cyfrowych.

Działania te obejmują doświadczenia określające zdolność wyszukiwania, użyteczność, możliwość powtórnego wykorzystania i interoperatywność zasobów cyfrowych w istniejących ramach prawnych, przy spełnianiu od początkowego etapu wymogów różnych grup i rynków docelowych w coraz bardziej wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku i wychodzą poza zwykłe technologie lokalizacyjne.

Działania te będą wykorzystywały zalety wzbogacania zasobów cyfrowych przy wykorzystaniu danych zrozumiałych dla maszyny (prawidłowo określonych semantycznie metadanych opartych na stosownej terminologii opisowej, słownictwie i ontologii).

Doświadczenia będą przeprowadzane w grupach tematycznych. Gromadzenie, rozpowszechnianie i międzysektorowy przepływ uzyskanej wiedzy będą stanowiły integralną część tych doświadczeń.

Docelowymi obszarami zastosowania są informacje sektora publicznego, dane przestrzenne, zasoby cyfrowe o treści edukacyjnej i kulturowej oraz o charakterze naukowo-akademickim.

C.   Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz podniesienie ich świadomości

Działania podejmowane w ramach tego kierunku działań obejmują środki towarzyszące odpowiedniemu ustawodawstwu dotyczącemu zasobów cyfrowych oraz promowanie wzmożonej współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi, jak również rozwijanie ich świadomości. Działania te będą wspierały rozwój kryteriów porównawczych, monitoringu i narzędzi analizy, ocenę oddziaływania Programu, oraz rozpowszechnianie wyników. Będą przy tym identyfikowane i analizowane powstające możliwości oraz problemy (np. zaufanie, oznaczanie jakości, prawa własności intelektualnej w szkolnictwie) oraz — w zależności od konkretnej sytuacji — proponowane będą rozwiązania.

ZAŁĄCZNIK II

ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU

1.

Komisja realizuje Program zgodnie z treścią techniczną określoną w załączniku I.

2.

Program będzie realizowany poprzez pośrednie działania obejmujące:

a)

działania z podziałem kosztów

i)

projekty stworzone dla zwiększania wiedzy, w celu ulepszenia istniejących produktów, metod i/ lub usług i/ lub sprostania potrzebom polityk wspólnotowych. Finansowanie Wspólnoty co do zasady nie przekroczy 50 % kosztu projektu. Na rzecz jednostek sektora publicznego można dokonać zwrotu w wysokości 100 % kosztów dodatkowych;

ii)

działania w zakresie dobrych praktyk służących szerzeniu wiedzy. Będą one co do zasady przeprowadzane w grupach tematycznych oraz połączone poprzez sieci tematyczne. Udział Wspólnoty w środkach określonych w tym punkcie zostanie ograniczony do bezpośrednich kosztów uznanych za niezbędne lub przydatne dla osiągnięcia szczególnych celów działania;

iii)

sieci tematyczne: sieci skupiające wokół danego celu technologicznego lub organizacyjnego różne zainteresowane podmioty tak, aby ułatwić działania koordynacyjne i przekazywanie wiedzy. Można je połączyć z działaniami dotyczącymi dobrych praktyk. Pomoc będzie przyznawana na dodatkowe, uzasadnione koszty koordynowania i tworzenia sieci. Udział Wspólnoty może objąć dodatkowe, uzasadnione koszty związane z tymi środkami;

b)

środki towarzyszące

Środki towarzyszące przyczyniają się do wprowadzania Programu w życie lub przygotowywania przyszłych działań. Wyłączone z tej kategorii są środki przeznaczone na wprowadzenie na rynek produktów, metod lub usług, działania marketingowe i promocyjne.

i)

badania wspierające Program, włączając przygotowanie przyszłych działań;

ii)

wymiana informacji, konferencje, seminaria, warsztaty lub inne spotkania oraz zarządzanie zgrupowanymi działaniami;

iii)

działania związane z rozpowszechnianiem, informowaniem i komunikacją.

3.

Wybór działań z podziałem kosztów będzie oparty na zaproszeniach do składania wniosków opublikowanych na stronach internetowych Komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

4.

Wnioski o pomoc wspólnotową powinny zawierać, w stosownych przypadkach, plan finansowy wyszczególniający wszystkie składniki finansowania projektów, w tym pomoc finansową, o którą wnosi się do Wspólnoty, oraz wszelkie inne wnioski o przyznanie wsparcia lub przyznane wsparcie z innych źródeł.

5.

Środki towarzyszące będą wprowadzane poprzez zaproszenie do składania ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

ZAŁĄCZNIK III

WSTĘPNY PODZIAŁ WYDATKÓW

1.

Ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich używania i wykorzystania: 40-50 %

2.

Ułatwienie poprawy jakości i rozpowszechnienie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi pośród dostawców i użytkowników zasobów cyfrowych oraz pomiędzy sektorami: 45-55 %

3.

Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz ich świadomości: 8-12 %

P6_TA(2005)0017

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie

Parlament Europejski,

uwzględniając swą poprzednią rezolucję w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, a w szczególności rezolucję z dnia 23 października 2003 r. (1),

uwzględniając rezolucje 242, 338, 425, 1373 oraz 1397 Rady Bezpieczeństwa ONZ,

uwzględniając wyniki wyborów prezydenckich w Palestynie,

uwzględniając oświadczenie Wyborczej Misji Obserwacyjnej UE oraz oświadczenia obserwatorów delegacji PE,

uwzględniając ’pokojową mapę drogową’ przedstawioną przez Kwartet dnia 30 kwietnia 2003 r.,

uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.

mając na uwadze pomyślny przebieg wyborów prezydenckich w Palestynie pomimo niesprzyjających okoliczności wynikających z izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich; zważywszy, że stanowią one kluczową okazję do wznowienia procesu pokojowego i mogłyby stanowić wzór wyborów w regionie,

B.

wyrażając zaniepokojenie wpływem okupacji na wybory w postaci ograniczeń swobody przemieszczania się zarówno kandydatów jak i wyborców, spowodowanych prześladowaniami oraz krótkotrwałymi aresztowaniami niektórych kandydatów udających się na spotkanie z potencjalnymi wyborcami we wschodniej Jerozolimie oraz poważnymi ograniczeniami narzuconymi mieszkańcom Jerozolimy korzystającym z prawa do udziału w wyborach,

C.

mając na uwadze fakt, że niedawne ataki terrorystyczne, zmierzające do sabotowania wysiłków negocjacyjnych, nastąpiły dokładnie w okresie, gdy pojawiła się nadzieja na reaktywację procesu politycznego; wyrażając troskę w zakresie konsekwencji tych ataków oraz aktów odwetu w przełożeniu na liczbę ofiar po obu stronach, a także na dalsze restrykcje nakładane na Palestyńczyków,

1.

przyjmuje z zadowoleniem pomyślne zakończenie pierwszych od 1996 r. wyborów prezydenckich, a w szczególności frekwencję wyborczą; składa hołd narodowi oraz władzom palestyńskim za ich oddanie sprawie demokracji okazane pomimo okupacji, w szczególności zaś zaangażowanie palestyńskich kobiet, które uczestniczyły w ochronie działań wyborczych i licznie stawiły się do wyborów;

2.

stwierdza, że nowy prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas, oraz inni kandydaci — biorąc pod uwagę okoliczności — przeprowadzili kampanię wyborczą w rozsądny sposób, z poszanowaniem międzynarodowych standardów;

3.

w świetle zbliżających się wyborów parlamentarnych w Palestynie ponagla Izrael do pełnego poszanowania powszechnie uznanych praw mieszkańców wschodniej Jerozolimy do udziału w wyborach, oraz do ułatwienia tego procesu poprzez zniesienie do czasu wyborów parlamentarnych utrudnień zaobserwowanych podczas wyborów prezydenckich;

4.

przyjmuje z zadowoleniem skuteczność misji obserwacyjnych UE i wzywa Radę i Komisję do przygotowania kolejnej misji na wybory parlamentarne w lipcu 2005 r., w celu wsparcia pluralizmu i zrównoważonego dostępu wszystkich kandydatów do mediów oraz do przezwyciężenia, we współpracy z władzami Izraela, trudności, z jakimi borykają się Palestyńczycy zamieszkujący wschodnią Jerozolimę;

5.

z zaniepokojeniem przyjmuje do wiadomości rezygnację znacznej liczby członków Palestyńskiej Centralnej Komisji Wyborczej na znak protestu wobec nacisków politycznych wywieranych w dniu wyborów w celu przedłużenia czasu wyborczego;

6.

zwraca się do nowych władz Izraela oraz Autonomii Palestyńskiej, aby uznały wyniki wyborów za dogodną okoliczność do podjęcia zerwanych negocjacji; wzywa UE do pilnego podjęcia inicjatywy w ramach prac Kwartetu, w szczególności wobec Stanów Zjednoczonych, odgrywających komplementarną rolę w procesie pokojowym, w celu wkroczenia w nowy etap intensywnej wzajemnej współpracy poprzez wspólne zaangażowanie swych wysiłków w proces wprowadzania pokoju w regionie;

7.

wzywa Radę, Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZB oraz Komisję do odegrania pełnej roli w tym procesie, do dalszego wspierania Autonomii Palestyńskiej oraz jej narodu oraz do rozwijania dialogu z Izraelem w ramach Procesu z Barcelony oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i zgodnie z Planem Działania przyjętym przez Radę;

8.

stanowczo zachęca Prezydenta Abbasa, aby wykazał wolę położenia kresu przemocy i przyjmuje z zadowoleniem podjęte przez Prezydenta Abbasa kroki, jak i jego dążenie do zreformowania i wzmocnienia kontroli palestyńskich służb bezpieczeństwa oraz pełnego zaangażowania się w dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami; wyraża przekonanie, że pełne polityczne wsparcie Stanów Zjednoczonych i UE, jak również czynna współpraca Izraelczyków, są konieczne do osiągnięcia tych celów;

9.

wzywa Autonomię Palestyńską to uznania zaangażowania narodu palestyńskiego w sprawę demokracji oraz do propagowania rządów prawa, niezawisłości sądownictwa, lepszego oddzielenia władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej, dobrego zarządzania, łącznie z przejrzystością w rozliczaniu się z obowiązków, oraz do zwalczania korupcji;

10.

ponownie deklaruje w tym szczególnym momencie, że rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego jest możliwe jedynie poprzez negocjowanie stanowczego i ostatecznego porozumienia pokojowego, zgodnie z tym, co zostało przyjęte w nadal obowiązującej ’mapie drogowej’, bez uprzednich warunków, w oparciu o współistnienie dwóch demokratycznych, suwerennych i żywotnych państw żyjących pokojowo obok siebie w ramach bezpiecznych i uznanych granic;

11.

wyraża przekonanie, że utrzymanie trwałego pokoju jest możliwe wyłącznie poprzez prawdziwie oddolną postawę angażującą społeczeństwa obywatelskie po obu stronach w dążeniu do osiągnięcia dialogu; wzywa w tym względzie Kwartet do pełnego wykorzystania Porozumienia Genewskiego jako uzupełnienia ’mapy drogowej’ oraz do kontynuowania negocjacji pomiędzy tymi społeczeństwami obywatelskimi w tych ramach;

12.

potępia wszelkie ataki terrorystyczne oraz jakiekolwiek akty przemocy po obu stronach; domaga się, by uzbrojone grupy Palestyńczyków zaprzestały ataków i przypomina im, iż jakakolwiek forma terroru i przemocy nie tylko prowadzi do śmierci niewinnych istot, lecz również wywiera niekorzystny wpływ na proces pokojowy oraz warunki życia ludności cywilnej; zwraca się do władz izraelskich o powstrzymanie się od odwetu i położenie kresu samosądnym mordom;

13.

wzywa rząd Izraela do uczynienia pierwszego wiarygodnego kroku w realizacji mapy drogowej oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ na drodze do osiągnięcia trwałego pokoju w postaci wdrożenia procesu wycofania się z Gazy oraz innych okupowanych terytoriów, poprzez zaangażowanie w negocjacje również Egiptu, będącego pierwszym sąsiadem popierającym ten projekt, a także władz palestyńskich, pod kontrolą międzynarodowych misji obserwacyjnych; wzywa Radę do znalezienia sposobów dostarczenia koniecznej pomocy;

14.

ponawia skierowane do rządu Izraela wezwanie do zaprzestania ekspansji osiedli, szczególnie na obszarze Jerozolimy, do wstrzymania budowy muru oraz do pełnego zastosowania się do Czwartej Konwencji Genewskiej, kładąc tym samym kres łamaniu prawa międzynarodowego;

15.

potwierdza wsparcie UE dla procesu pokojowego i występuje z propozycją planu rozwoju gospodarczego, monitorowanego przez Unię, w celu zapewnienia regionowi solidnej podstawy do dobrobytu i stabilności;

16.

zobowiązuje Przewodniczącego Parlamentu do przekazania tej rezolucji Radzie, Komisji, Autonomii Palestyńskiej oraz Palestyńskiej Radzie Ustawodawczej, władzom Izraela i Knessetowi, administracji USA, rządom Federacji Rosyjskiej oraz Sekretarzowi Generalnemu ONZ.


(1)  Dz.U. C 82 E z 1.4.2004, str. 610.

P6_TA(2005)0018

Holokaust, antysemityzm i rasizm

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pamięci o Holokauście, antysemityzmu i rasizmu

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 2, 6, 7 i 29 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 13 Traktatu WE, które zobowiązują Państwa Członkowskie do utrzymania najwyższych standardów praw człowieka i niedyskryminacji, jak również Europejską Kartę Praw Podstawowych,

uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu z dnia 27 października 1994 r. (1), 27 kwietnia 1995 r. (2), 26 października 1995 r. (3), 30 stycznia 1997 r. (4) i 16 marca 2000 r. (5), sprawozdanie Komisji Śledczej ds. rasizmu i ksenofobii z 1990 r. oraz swoją pisemną deklarację z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie pamięci o Holokauście (6),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (7) oraz różne sprawozdania tego Centrum na temat rasizmu w UE, w tym opublikowane w marcu 2004 r. opracowania „Przejawy antysemityzmu w UE w latach 2002-2003” oraz „Postrzeganie antysemityzmu w Unii Europejskiej”,

uwzględniając Deklarację Berlińską Drugiej Konferencji OBWE w sprawie antysemityzmu, która odbyła się w Berlinie w dniach 28-29 kwietnia 2004 r. oraz niedawne powołanie przez OBWE specjalnego przedstawiciela ds. walki z antysemityzmem,

uwzględniając Deklarację Sztokholmskiego Międzynarodowego Forum na temat Holokaustu, które odbyło się w Sztokholmie w dniach 26-28 stycznia 2000 r., wzywającą do zintensyfikowania edukacji o Holokauście,

uwzględniając fakt ustanowienia dnia 27 stycznia 2005 r. Dniem Pamięci o Holokauście w kilku Państwach Członkowskich UE,

uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.

zważywszy, że dzień 27 stycznia 2005 r., 60. rocznica wyzwolenia założonego przez nazistowskie Niemcy obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zamordowano łącznie około 1,5 miliona Żydów, Romów, Polaków, Rosjan i więźniów różnych innych narodowości oraz homoseksualistów, jest dla obywateli Europy nie tylko ważną okazją, aby pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa i tragedię Holokaustu, ale także aby zająć się niepokojącym nasileniem się antysemityzmu, a w szczególności incydentów antysemickich, w Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagrożeń wynikających z prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, grupą społeczną, sympatiami politycznymi lub orientacją seksualną,

B.

zważywszy, że Europa nie może zapomnieć o swojej własnej historii, tj. tego, że obozy koncentracyjne i obozy zagłady wybudowane przez nazistów są jedną z najczarniejszych i najbardziej bolesnych kart historii naszego kontynentu; zważywszy, że zbrodnie popełnione w Auschwitz muszą przetrwać w pamięci przyszłych pokoleń jako ostrzeżenie przed ludobójstwem tego rodzaju, którego korzenie tkwią w pogardzie dla innych istot ludzkich, nienawiści, antysemityzmie, rasizmie i totalitaryzmie,

C.

zważywszy, że wciąż istnieje odczuwalna na różnych poziomach dyskryminacja na tle religijnym i rasowym, mimo ważnych kroków podjętych przez Unię Europejską zgodnie z art. 13 Traktatu WE,

D.

zważywszy, że Żydzi w Europie czują się coraz bardziej zagrożeni antysemityzmem, jaki szerzy się przez Internet i przejawia się profanacją synagog, cmentarzy i innych miejsc kultu, atakami na żydowskie szkoły i ośrodki kultury oraz atakami na Żydów w Europie, skutkującymi licznymi przypadkami obrażeń,

E.

zważywszy, że Holokaust odcisnął się piętnem na świadomości europejskiej, w szczególności ze względu na morderczą nienawiść do Żydów i Romów opartą na ich tożsamości rasowej lub religijnej, a mimo to antysemityzm oraz uprzedzenia rasowe i religijne stanowią wciąż bardzo poważne zagrożenie dla swoich ofiar oraz dla europejskich i międzynarodowych wartości demokracji, praw człowieka i rządów prawa, a tym samym dla ogólnie rozumianego europejskiego i światowego bezpieczeństwa,

F.

zważywszy, że istnieje potrzeba prowadzenia ciągłego dialogu z mediami na temat sposobu, w jaki przekazywanie i komentowanie przez nie zdarzeń może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na postrzeganie i rozumienie kwestii religijnych, etnicznych i rasowych oraz na prezentowanie prawdy historycznej,

1.

składa hołd wszystkim ofiarom nazistów i wyraża przekonanie, że trwały pokój w Europie musi opierać się na pamięci o jej historii; odrzuca i potępia poglądy rewizjonistyczne i negowanie Holokaustu jako karygodne i niezgodne z prawdą historyczną oraz wyraża zaniepokojenie wzrastającą liczbą partii o poglądach ekstremistycznych i ksenofobicznych oraz rosnącą akceptacją dla ich poglądów w społeczeństwie;

2.

wzywa organy Unii Europejskiej, Państwa Członkowskie i wszystkie demokratyczne europejskie partie polityczne do:

potępienia wszelkich przejawów nietolerancji i podsycania nienawiści rasowej oraz wszelkiego prześladowania i aktów przemocy o podłożu rasowym,

szczególnego i bezwzględnego potępienia wszelkich aktów i form antysemityzmu, bez względu na to, jak się one przejawiają,

szczególnego potępienia wszelkich aktów przemocy wynikającej z nienawiści lub nietolerancji religijnej lub rasowej, w tym ataków na miejsca kultu, obiekty i sanktuaria judaizmu, islamu czy innych wyznań, jak również na mniejszości takie jak Romowie;

3.

wzywa Radę i Komisję, jak również władze Państw Członkowskich na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, do koordynacji w Państwach Członkowskich działań na rzecz walki z antysemityzmem i atakami na mniejszości, w tym na Romów i obywateli krajów trzecich, w celu obrony zasad tolerancji i niedyskryminacji oraz propagowania integracji społecznej, gospodarczej i politycznej;

4.

wyraża przekonanie, że w działania te powinny obejmować także wspieranie dialogu i współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi na poziomie lokalnym i krajowym, w tym także dialogu i współpracy pomiędzy różnymi wspólnotami kulturowymi, etnicznymi i religijnymi;

5.

potwierdza swoje przekonanie, że pamięć i edukacja są zasadniczymi elementami wysiłków zmierzających do tego, aby nietolerancja, dyskryminacja i rasizm odeszły w przeszłość, i wzywa Radę, Komisję i Państwa Członkowskie do nasilenia walki z antysemityzmem i rasizmem poprzez promowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, historii Holokaustu i wniosków z niego płynących poprzez:

upowszechnianie pamięci o Holokauście, poprzez, między innymi, ustanowienie dnia 27 stycznia Europejskim Dniem Pamięci o Holokauście w całej UE,

poświęcenie więcej miejsca edukacji o Holokauście przy wykorzystaniu wszystkich instytucji związanych z upamiętnieniem Holokaustu, w szczególności Muzeum Auschwitz-Birkenau (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) oraz Berlińskiego Centrum Informacji o Holokauście (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas) jako źródeł europejskich, czyniąc edukację na temat Holokaustu i obywatelstwo europejskie standardowymi elementami programów szkolnych w całej UE, oraz przedstawianie aktualnej walki z rasizmem, ksenofobią i antysemityzmem na tle Szoah (Holokaustu),

zapewnienie, aby w programach szkolnych w 25 krajach UE nauka o drugiej wojnie światowej traktowana była z największym rygoryzmem historycznym oraz poprzez wykorzystanie środków przewidzianych w budżecie Parlamentu na rok 2005 na obejmowanie przez szkoły w całej UE patronatu nad wojennymi grobami i pomnikami;

6.

z zadowoleniem przyjmuje zadeklarowany przez Prezydencję Luksemburską zamiar podjęcia na nowo znajdującej się w impasie dyskusji nad projektem decyzji ramowej Rady w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią (8), i zwraca się do Rady o wypracowanie porozumienia w sprawie ogólnoeuropejskiego zakazu podsycania nienawiści rasowej i religijnej w całej UE, przy jednoczesnym zachowaniu zgodnej z prawem wolności słowa;

7.

zwraca się do Komisji o rozpoczęcie przeglądu stosowania dyrektywy 2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (9), której celem jest nasilenie działań Unii Europejskiej w obszarze walki z dyskryminacją, jak również o zorganizowanie dużej konferencji z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów, w szczególności przedstawicieli świata polityki, instytucji publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w tym obszarze;

8.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich i krajów kandydujących.


(1)  Dz.U. C 323 z 21.11.1994, str. 154.

(2)  Dz.U. C 126 z 22.5.1995, str. 75.

(3)  Dz.U. C 308 z 20.11.1995, str. 140.

(4)  Dz.U. C 55 z 24.2.1997, str. 17.

(5)  Dz.U. C 377 z 29.12.2000, str. 366.

(6)  Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 503.

(7)  Dz.U. L 151 z 10.6.1997, str. 1.

(8)  Dz.U. C 75 E z 26.3.2002, str. 269.

(9)  Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.