ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 215

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
2 września 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2005/C 215/1

Kursy walutowe stosowane przez Europejski Bank Centralny do głównych operacji finansowych: 2,05 % na dzień 1 września 2005 r. — Kursy walutowe euro

1

2005/C 215/2

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

3

2005/C 215/4

Wykaz spółek wyspecjalizowanych w płaszczyźnie międzynarodowej w dziedzinie kontroli i nadzoru (zwane dalej spółkami nadzoru), zatwierdzonych przez Państwa Członkowskie zgodnie z przepisami przewidzianymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 800/1999

4

2005/C 215/5

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Powiadomienia

 

Komisja

2005/C 215/6

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (RTD): Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. — Priorytetowy obszar tematyczny: Wsparcie spójnego rozwoju polityk — Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Informacja dla czytelników — dokumenty COM

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Informacje

Komisja

2.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/1


Kursy walutowe stosowane przez Europejski Bank Centralny do głównych operacji finansowych (1):

2,05 % na dzień 1 września 2005 r.

Kursy walutowe euro (2)

1 września 2005 r.

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2388

JPY

Jen

136,95

DKK

Korona duńska

7,4584

GBP

Funt szterling

0,68335

SEK

Korona szwedzka

9,3325

CHF

Frank szwajcarski

1,5463

ISK

Korona islandzka

76,98

NOK

Korona norweska

7,8445

BGN

Lew

1,9559

CYP

Funt cypryjski

0,5729

CZK

Korona czeska

29,340

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

243,86

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6960

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,9821

RON

Lej rumuński

3,5093

SIT

Tolar słoweński

239,51

SKK

Korona słowacka

38,550

TRY

Lir turecki

1,6653

AUD

Dolar australijski

1,6374

CAD

Dolar kanadyjski

1,4708

HKD

Dolar hong kong

9,6263

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7747

SGD

Dolar singapurski

2,0841

KRW

Won

1 280,67

ZAR

Rand

7,8986

CNY

Juan renminbi

10,0280

HRK

Kuna chorwacka

7,4352

IDR

Rupia indonezyjska

12 821,58

MYR

Ringgit malezyjski

4,672

PHP

Peso filipińskie

69,503

RUB

Rubel rosyjski

35,2090

THB

Bat tajlandzki

50,927


(1)  Kurs obowiązujący w ostatnich operacjach, które dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, kurs walutowy odpowiada marginalnej stopie procentowej.

(2)  

Żródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


2.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 27 czerwca 2005 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku niemieckim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32005M3825. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/3


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 215/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 25 sierpnia 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo transGourmet Holding AG („TransGourmet”, Szwajcaria) kontrolowane łącznie przez Rewe-Group („REWE”, Niemcy) oraz Coop-Group („Coop”, Szwajcaria) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstw Prodirest S.N.C. („Prodirest”, Francja), SA Discol („Discol”, Francja) oraz Goninet S.N.C. („Goninet”, Francja) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

przedsiębiorstwo TransGourmet: przedsiębiorstwo holdingowe prowadzące inwestycje w sektorze sprzedaży hurtowej, za pośrednictwem Aldis Service Plus S.A.S. dostawa hurtowa produktów spożywczych oraz produktów przeznaczonych do higieny we Francji,

przedsiębiorstwo REWE: sprzedaż detaliczna oraz hurtowa produktów spożywczych, turystyka,

przedsiębiorstwo Coop: sprzedaż detaliczna oraz hurtowa produktów spożywczych,

przedsiębiorstwo Prodirest: dostawa hurtowa produktów spożywczych oraz produktów przeznaczonych do higieny we Francji,

przedsiębiorstwo Discol: przedsiębiorstwo holdingowe prowadzące inwestycje w sektorze spożywczym,

przedsiębiorstwo Goninet: sprzedaż detaliczna produktów spożywczych oraz przeznaczonych do higieny.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


2.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/4


Wykaz spółek wyspecjalizowanych w płaszczyźnie międzynarodowej w dziedzinie kontroli i nadzoru (zwane dalej „spółkami nadzoru”), zatwierdzonych przez Państwa Członkowskie zgodnie z przepisami przewidzianymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 800/1999

(2005/C 215/04)

(Niniejszy wykaz zastępuje wykaz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 295 z dnia 18 października 2000 r., str. 2.)

1.   PRZEPISY OGÓLNE

Zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (1), spółki nadzoru zatwierdzone przez Państwa Członkowskie są upoważnione do wydawania świadectw poświadczających rozładunek i przywóz produktów rolnych korzystających z refundacji wywozowych do krajów trzecich lub co najmniej poświadczających przybycie tych produktów do miejsca przeznaczenia w kraju trzecim.

Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zatwierdzanie i kontrolę spółek nadzoru.

Zatwierdzenie spółki nadzoru przez jedno Państwo Członkowskie jest ważne we wszystkich Państwach Członkowskich. Znaczy to, że świadectwa wydane przez zatwierdzone spółki nadzoru mogą być wykorzystywane w całej Wspólnocie niezależnie od Państwa Członkowskiego, w którym spółka ma swoją siedzibę.

W celu przekazywania informacji wspólnotowym eksporterom produktów rolnych, Komisja regularnie publikuje aktualny wykaz wszystkich spółek nadzoru zatwierdzonych przez Państwa Członkowskie. Załączony wykaz został uaktualniony w dniu 1 lipca 2005 r.

2.   UWAGA

Służby Komisji zwracają uwagę eksporterów na poniższe kwestie:

Fakt że spółka nadzoru znajduje się w wykazie nie zapewnia automatycznie, że świadectwa, które wydaje są akceptowane. Mogą być wówczas wymagane dodatkowe zaświadczenia. Może również później zostać stwierdzone, że wydane świadectwo jest nieprawidłowe.

W każdej chwili spółka może być usunięta z wykazu. Przed dokonaniem wyboru jednej ze spółek, uprzedzony eksporter powinien zasięgnąć informacji u władz krajowych czy dana spółka jest nadal zatwierdzona.

W przypadku gdy eksporter chce uzyskać więcej informacji na temat jednej ze spółek, ma możliwość zaczerpnięcia tych informacji od krajowej władzy, która ją zatwierdziła.


(1)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz spółek nadzoru, zatwierdzonych przez Państwa Członkowskie

DANIA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

NIEMCY

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

HISZPANIA

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANCJA

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

WŁOCHY

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NIDERLANDY

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POLSKA

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FINLANDIA

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Spółka ta została również zatwierdzona w celu dokonywania kontroli w krajach trzecich w ramach rozporządzenia (WE) nr 639/2003 związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu.

(2)  Zezwolenie na wydawanie świadectw udzielone tej spółce jest ograniczone do określonej liczby krajów trzecich. W celu uzyskania informacji na temat wykazu tych krajów należy zwrócić się do władz fińskich.


2.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/7


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 25 sierpnia 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo WHA Holding SAS (Francja), kontrolowane przez LBO France Gestion („LBO”, Francja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Wheelabrator Allevard SA („WHA”, Francja) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

przedsiębiorstwo LBO: przedsiębiorstwo inwestycyjne,

przedsiębiorstwo WHA: metaliczny papier ścierny oraz narzędzia do obróbki diamentów.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


III Powiadomienia

Komisja

2.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/8


Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (RTD): „Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej”.

Priorytetowy obszar tematyczny: „Wsparcie spójnego rozwoju polityk”

Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

Zgodnie z decyzją nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącą szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002-2006) (1), dnia 30 września 2002 r. Rada przyjęła szczegółowy program na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: „Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (2002-2006) (2) (zwany dalej „programem szczegółowym”).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu szczegółowego, Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej „Komisją”) dnia 9 grudnia 2002 r. przyjęła program prac (3) (zwany dalej „programem prac”) szczegółowo określający cele i priorytety naukowe oraz technologiczne programu szczegółowego, jak również harmonogram jego wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącego zasad udziału przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów oraz zasad upowszechniania wyników badań celem realizacji szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002-2006) (4) (zwanych dalej „zasadami uczestnictwa”), wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) należy składać zgodnie z warunkami zaproszenia do składania wniosków.

2.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) (zwane dalej „zaproszeniem”) obejmuje niniejszą część ogólną oraz warunki szczegółowe opisane w Załączniku. Załącznik zawiera w szczególności termin składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), przybliżony termin zakończenia oceny, szacowany budżet, instrumenty i obszary objęte działaniami, kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich ograniczeniach.

3.

Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5) (zwane dalej „wnioskodawcami”) mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawców warunków uczestnictwa odbywa się w ramach negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD). Jednak zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie podlegają żadnemu z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 Rozporządzenia Finansowego. Wnioskodawcy przedkładają Komisji także informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie Rozporządzenia Finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6).

Wspólnota Europejska przyjęła politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca się kobiety do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) lub do uczestniczenia w składaniu takich wniosków.

4.

Komisja udostępnia wnioskodawcom przewodniki dla wnioskodawców odnoszące się do zaproszenia, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD). Komisja udostępnia również Wytyczne oceny wniosków i procedury selekcji  (7). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program prac i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszeń można uzyskać pod następującymi adresami:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: rtd-omc-net@cec.eu.int

Adres internetowy: www.cordis.lu/fp6

5.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez internetowy Elektroniczny System -Składania Wniosków (EPSS) (8). Jednakże, w szczególnych przypadkach, koordynator może wystąpić z wnioskiem do Komisji o wydanie zezwolenia na złożenie wniosku na papierze z wyprzedzeniem w stosunku do terminu składania wniosków wskazanym w zaproszeniu. Wniosek taki należy złożyć w formie pisemnej na jeden z następujących adresów:

European Commission

Directorate General RTD, Unit M2

SDME 09/84

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: rtd-omc-net@cec.eu.int

Wnioskowi takiemu musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy, którzy chcą złożyć wniosek na papierze zapewniają, by wniosek o wydanie odnośnego zezwolenia oraz związane z nim procedury zostały zakończone w czasie umożliwiającym im złożenie wniosku przed upływem terminu wskazanego w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) muszą zawierać dwie części: formularze (część A) oraz część merytoryczna (część B).

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) można przygotowywać zarówno w trybie „off-line”, jak i „on-line”, a następnie składać w trybie „on-line”. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) należy składać w formacie PDF („portable document format” zgodnym z programem Adobe w wersji 3 lub wyższej, z osadzonymi czcionkami „embedded fonts”). Pliki poddane kompresji (w formacie ZIP) nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie „off-line”, jak i „on-line”) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) złożone w trybie „on-line”, które są niepełne, nieczytelne, lub zawierają wirusy nie będą rozpatrywane.

Wersje wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu nie będą rozpatrywane.

Wszelkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które po uzyskaniu zezwolenia zostały złożone na papierze i które są niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych oceny wniosków i procedur selekcji.

6.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) muszą dotrzeć do Komisji w terminie składania wniosków podanym we właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które nadejdą po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych podanych w programie prac.

7.

W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), Komisja rozpatrzy ostatnią wersję otrzymaną w terminie składania wniosków wskazanym we właściwym zaproszeniu.

8.

We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje lub składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego (RTD)) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na odpowiedni identyfikator zaproszenia.


(1)  Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 1.

(3)  Decyzja Komisji C(2002)4789, zmieniona decyzjami C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555 i C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, i C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2067, C(2005)2747 i C(2005)3244, wszystkie nieopublikowane.

(4)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.

(5)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(6)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmieniona przez C(2004)1855 z 18.5.2004.

(8)  EPSS jest narzędziem wspomagającym wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.


ZAŁĄCZNIK

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Program szczegółowy: „Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej”

2.   Priorytet/dziedzina tematyczna: 12. Wsparcie spójnego rozwoju polityk

3.   Tytuł zaproszenia: Wspieranie wzajemnego uczenia się i koordynacji w zakresie kształtowania polityki w zakresie badań naukowych

4.   Numer referencyjny/identyfikator zaproszenia: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Data publikacji:

6.   Termin składania wniosków: 3 lutego 2006 r. o 17:00 (czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli)

7.   Całkowity szacowany budżet: 8,7 mln EUR

8.   Obszary objęte zaproszeniem i instrumenty:

Obszar

Instrument

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Działania koordynacyjne

9.   Minimalna liczba uczestników:

Instrument

Minimalna liczba uczestników

Działania koordynacyjne

Co najmniej pięć niezależnych osób prawnych (1) z pięciu różnych Państw Członkowskich lub Państw Stowarzyszonych, przy czym co najmniej trzy z nich powinny być Państwami Członkowskimi lub Stowarzyszonymi Krajami Kandydującymi

10.   Ograniczenie uczestnictwa: Minimalna liczba uczestników musi obejmować jedynie instytucje publiczne, określone w art. 2.31 zasad uczestnictwa, biorące udział w kształtowaniu polityk związanych z badaniami naukowymi na poziomie krajowym lub regionalnym. Spośród uczestników należy wybrać koordynatora

11.   Umowy konsorcyjne: Uczestnicy konsorcjów wyłonieni w ramach niniejszego zaproszenia nie są zobowiązani do zawierania umów konsorcyjnych

12.   Procedura oceny: Ocena odbywa się w ramach procedury jednoetapowej. Wnioski nie będą oceniane anonimowo

13.   Kryteria oceny: W załączniku B do programu pracy wymienione są mające zastosowanie kryteria dla każdego z instrumentów (włącznie z ich indywidualnymi wagami i progami, a także progiem ogólnym)

14.   Przybliżone terminy oceny i selekcji: Przewiduje się, że wyniki oceny będą dostępne w ciągu czterech miesięcy po terminie składania wniosków


(1)  Uczestnik oznacza osobę prawną wnoszącą wkład do projektu i posiadającą prawa i obowiązki wobec Wspólnoty w ramach warunków umowy. Osoby prawne biorące udział w tym działaniu koordynacyjnym to przede wszystkim krajowa i regionalna administracja publiczna.


2.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/s3


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW — DOKUMENTY COM

Począwszy od wydania Dz.U. C 211 z dnia 30 sierpnia 2005 r., kiedy tytuły wniosków legislacyjnych przyjętych przez Komisję i tytuły dokumentów COM innych niż wnioski legislacyjne będą publikowane w Dzienniku Urzędowym, wersja on-line Dziennika Urzędowego znajdująca się w bazie EUR-Lex będzie zawierała linki do pełnego tekstu.

Kliknięcie na numer dokumentu (lewa kolumna „Dokumentów”) przeniesie Państwa na stronę EUR-Leksu, zawierającą wszelkie informacje bibliograficzne oraz pełny tekst dokumentu COM, który Państwa interesuje.